ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Η Υπαπαντή του Κυρίου, απόσπασμα απο το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα και σε μετάφραση στη νεοελληνική από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο

Η Υπαπαντή του Κυρίου (Λουκ. β’ 22-35),
απόσπασμα απο το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα και η μετάφραση του στη νεοελληνική
από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Λουκά

22 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωϋσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ Κυρίῳ, 23 καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται, 24 καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου, ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν. 25 Καὶ ἰδοὺ ἦν ἄνθρωπος ἐν Ἰερουσολύμοις ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ Πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ’ αὐτόν· 26 καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου. 27 καὶ ἦλθεν ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ 28 καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸν εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ καὶ εὐλόγησε τὸν Θεὸν καὶ εἶπε· 29 Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ, 30 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, 31 ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν. 32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ. 33 καὶ ἦν Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. 34 καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ· Ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον. 35 καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία, ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί.

 

Η μετάφραση του κειμένου από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο

Η παρουσίασι του Ιησού στο ναό

 22 Επίσης όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες για τον καθαρισμό τους σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή, τον ανέβασαν στα Ιεροσόλυμα, για να τον αφιερώσουν στον Κύριο, 23 όπως είναι γραμμένο στο νόμο του Κυρίου, ότι κάθε αρσενικό, που ανοίγει μήτρα (πρωτότοκο δηλαδή), θ’ αφιερώνεται στον Κύριο, 24 και για να προσφέρουν θυσία, όπως αναφέρεται στο νόμο του Κυρίου, ένα ζεύγος τρυγόνια ή δύο μικρά περιστέρια.
 

Ο Συμεών υποδέχεται το θείο βρέφος, δοξολογεί και προφητεύει

25 Και ιδού στα Ιεροσόλυμα ήταν ένας άνθρωπος ονομαζόμενος Συμεών, αυτός δε ο άνθρωπος ήταν ενάρετος και ευλαβής, και περίμενε τη σωτηρία του Ισραήλ, και Πνεύμα Άγιο ήταν επάνω του. 26 Και του είχε αποκαλυφθή από το Πνεύμα το Άγιο, ότι δεν θα έβλεπε θάνατο προτού ιδή το Χριστό του Κυρίου. 27 Και με την παρακίνησι του Πνεύματος ήλθε στο ναό. Και όταν οι γονείς έφεραν το παιδί τον Ιησού στο ναό (συγκεκριμένως στο εξωτερικό χώρο του ναού), για να κάνουν γι’ αυτό ό,τι συνηθιζόταν συμφώνως προς το νόμο, 28 τότε αυτός (ο Συμεών) τον πήρε στην αγκαλιά του και δόξασε το Θεό και είπε: 29 «Τώρα, Δέσποτα, απολύεις το δούλο σου ευτυχισμένο συμφώνως προς το λόγο σου, 30 διότι τα μάτια μου είδαν τον σωτήρα, 31 τον οποίον ετοίμασες για όλους τους λαούς, 32 φώς για να φωτίζη τους εθνικούς (τους ειδωλολάτρες) και για να λαμπρύνη το λαό σου τον Ισραήλ».
33 Και ο Ιωσήφ και η μητέρα του θαύμαζαν για όσα λέγονταν γι’ αυτόν. 34 Και ο Συμεών τους ευλόγησε και είπε στη Μαριάμ τη μητέρα του: «Ιδού αυτός θα γίνη αιτία για ν’ απολεσθούν και να σωθούν πολλοί στον Ισραήλ. Επίσης θα είναι σημείο (θαύμα) που θα αντιλέγεται (από τους κακοπροαιρέτους), 35 αλλά και τη δική σου ψυχή θα περάση δίκοπο μαχαίρι. Έτσι θ’ αποκαλυφθούν διαλογισμοί (μυστικές σκέψεις και διαθέσεις) από πολλές ψυχές».

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Ο χωρισμός του κειμένου και οι τίτλοι, ανήκουν στον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο.
Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα.
Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Single Post Navigation

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: