ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the month “Ιουλίου, 2012”

Ο λόγος της πίστης στον Χριστό των Κορινθίων και της απιστίας των Αθηναίων

Ο λόγος της πίστης στον Χριστό των Κορινθίων και της απιστίας των Αθηναίων

Οι Αθηναίοι ως σοφοί είχαν υπερηφάνεια, η οποία απέκλειε την πίστι. Οι Κορίνθιοι ως σαρκικώς αμαρτωλοί είχαν ταπείνωσι, η οποία διευκόλυνε την πίστι. Νά, λοιπόν, γιατί στην Κόρινθο πίστευσαν πολλοί και στην Αθήνα ελάχιστοι. Μήπως και στην Παλαιστίνη δεν πίστευσαν πολλοί αμαρτωλοί, πόρνες, τελώνες κ.λπ., ελάχιστοι δε γραμματείς, Φαρισαίοι και Σαδδουκαίοι, οι οποίοι θεωρούσαν τους εαυτούς των σοφούς; «Ο Θεός υπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοίς δε δίδωσι χάριν» (Ιακ. δ’ 6, Παροιμ.γ’ 34).

Από την ερμηνεία των στίχων 4-11 του ΙΗ’ κεφαλαίου των «Πράξεων Αποστόλων» σελ.345 του ωραιότατου ερμηνευτικού βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>, που αναδημοσιεύθηκε και στο αγωνιστικό Ορθόδοξο περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» τεύχος Μαρτίου 2011.

Δείτε Η υπερηφάνεια σκοτώνει την πίστη, πατώντας ΕΔΩ

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>> πατήστε ΕΔΩ

Γιατί οι άρχοντες δεν καταλαβαίνουν;

Γιατί οι άρχοντες δεν καταλαβαίνουν; 

Για τους άρχοντές μας, οι οποίοι πανηγυρίζουν, διότι επέτυχαν νέο μεγάλο δάνειο από τους ξένους, ενώ φόρτωσαν τον Ελληνικό λαό, όχι και τους εαυτούς των, με νέο μεγαλύτερο χρέος, και καυχώνται, ότι σώζουν την Ελλάδα, αξίζει ν’ αναφέρωμε τί είπε ένας Γάλλος ηγέτης, ασυγκρίτως μεγαλύτερος απ’ αυτούς, που κατάντησαν μαριονέττες. Πρόκειται για τον Ναπολέοντα. Όπως διαβάζωμε σ’ ένα βιβλίο, ο Ναπολέων είπε: «Όταν μια κυβέρνηση εξαρτάται από τους τραπεζίτες για χρήματα, τότε εκείνοι, και όχι οι ηγέτες της κυβέρνησης, ελέγχουν την κατάσταση, αφού το χέρι, που δίνει, είναι πάνω από το χέρι, που παίρνει. Το χρήμα δεν έχει Πατρίδα. Οι επιχειρηματίες του χρήματος δεν έχουν ούτε πατριωτισμό, ούτε τσίπα. Ο μόνος στόχος τους είναι το κέρδος».

Καταλαβαίνουν οι κυβερνήτες μας αυτό το λόγο; Αν καταλάβαιναν, δεν θα ψήφιζαν τα περιβόητα μνημόνια, δεν θα εξαρτούσαν την Ελλάδα από τους ξένους τοκογλύφους, δεν θα πανηγύριζαν για την άξια θρήνων υποδούλωσι σ’ εκείνους, και δεν θα παρουσίαζαν τους εαυτούς των ως σωτήρες της Πατρίδος, ενώ είνε και συνεχώς αποδεικνύονται ολετήρες της Πατρίδος.

Γιατί οι άρχοντες μας και γενικώτερα οι πολιτικοί μας δεν καταλαβαίνουν, ή δεν θέλουν να καταλάβουν, ότι καταστρέφουν την Πατρίδα; Συμβαίνει αυτό, διότι κατήργησαν το Θεό, και στη θέσι του Θεού έθεσαν οι πτωχοαλαζόνες τους εαυτούς των. Εξ αιτίας των τρίζουν τα κόκκαλα των ηρώων του 1821, που με πίστι στο Θεό, και πρώτα για την Πίστι, έκαναν επανάστασι και ελευθέρωσαν την Πατρίδα.

 

Από το μηνιαίο ορθόδοξο αγωνιστικό περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», τεύχος Απριλίου 2012.

Για την σπλαγχνικότητα του αγίου Παντελεήμονος

Για την σπλαγχνικότητα του

αγίου Παντελεήμονος

«Ο άγιος Παντελεήμων ήτο σπλαγχνικός, πολύ σπλαγχνικός και προς πάντας σπλαγχνικός. Ησθάνετο βαθείαν συμπάθειαν και λύπην προς τους πάσχοντας, όχι δε μόνον τους σωματικώς αλλά και τους ψυχικώς πάσχοντας. Και εθεράπευεν, όχι μόνο άρρωστα σώματα, αλλά και άρρωστας ψυχάς. Ήτο ιατρός ψυχών και σωμάτων».

 Μικρό απόσπασμα από τη σελ. 43, του κεφαλαίου <<ΔΥΟ ΙΑΤΡΙΚΑΙ>>, του ωραιότατου βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Δείτε Για τον άγιο Παντελεήμονα τον μεγαλομάρτυρα και ιαματικό και  ΕΔΩ

Σύγκριση των σημερινών γυναικών με την Αγία οσιομάρτυρα Παρασκευή

Παραθέτουμε μικρό απόσπασμα για την αγία Παρασκευή που εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας, από το εξαίρετο βιβλίο «ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου. Δεν εννοούνται όλες οι σημερινές γυναίκες, αλλά πάρα πολλές σημερινές γυναίκες που φέρουν το χριστιανικό όνομα αλλά ζουν κοσμικά και άσεμνα.

Σύγκριση των σημερινών γυναικών με την Αγία οσιομάρτυρα Παρασκευή

«Η αγία Παρασκευή είνε καύχημα όλων των χριστιανών, ιδιαιτέρως όμως είνε καύχημα του γυναικείου κόσμου. Μετά την Παναγίαν η αγία Παρασκευή είνε εκ των πρώτων αγίων γυναικών, αι οποίαι αποτελούν καυχήματα του γυναικείου κόσμου. Αλλ’ είνε αμφίβολον αν σήμερον εις τας χίλιας γυναίκας, αι οποίαι ονομάζονται χριστιαναί, υπάρχη έστω μία, η οποία δύναται να παραβληθή έστω μακρόθεν προς την αγίαν Παρασκευήν. Αι σημεριναί γυναίκες πρέπει να αισχύνονται, όταν ατενίζουν το καύχημά των! Να εντρέπωνται, όταν βλέπουν την εικόνα της αγίας Παρασκευής! Να μη τολμούν κάν να ατενίζουν την μορφήν της Αγίας! Διατί; Δια την εξωτερικήν των αθλιότητα, η οποία είνε ενδεικτική καί της εσωτερικής των αθλιότητος. Ποιός χριστιανισμός δύναται ποτέ να νοηθή χωρίς σεμνότητα; Ποιάν σχέσιν δύναται να έχει μια μινιφορούσα προς την σεμνήν Παρασκευήν; Η αγία Παρασκευή δι’ όλου του βίου της εκήρυττε Χριστόν. Αι σημεριναί γυναίκες δι’ όλου σχεδόν του βίου των κηρύττουν κόσμον, μόδαν, σάρκα».

Απόσπασμα από το κεφάλαιο <<ΟΣΙΟΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΣ>>, σελ.36-37, του ωραιότατου βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ. Ο τίτλος είναι του ιστολογίου μας.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.
Δείτε και «Για την αγία Παρασκευή» πατώντας ΕΔΩ

Ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για την θαυμαστή δημιουργία του Θεού

Ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για την θαυμαστή δημιουργία του Θεού

48. Η γελοιότης των υλιστών
109. Το μάτι
111. Το αυτί (Α’)
112. Το αυτί (Β’)
264. Το μεγαλύτερο θαύμα (1-12-1996)

Θα τις βρείτε στο Ορθόδοξο βιβλιοπωλείο Ο ΣΤΑΥΡΟΣ,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Πώς θ’ αναστηθή η Ελλάς;

Πώς θ’ αναστηθή η Ελλάς;

 Ο Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Η σταυρωμένη Ελλάς θ’ αναστηθή; Η Ελλάς θ’ αναστηθή, αν εμείς οι Έλληνες, ή έστω μέρος του Ελληνικού λαού μετανοήση και επιστρέψη στο Θεό. «Οι μακρύνοντες εαυτούς απο σου (του Θεού) απολούνται» λέγει η Γραφή (Ψαλμ. οβ’ 27), και επιβεβαιώνει η παρούσα κατάστασι της Ελλάδος. Όσοι απομακρύνονται απο το Θεό, υφίστανται τα επίχειρα της αποστασίας τους, χάνονται. Αλλ’ επιστρέφοντας στο Θεό σώζονται.

Να μετανοήσωμε, λοιπόν, και να παρακαλέσωμε εκτενώς το Θεό να αναστήση τη σταυρωμένη Πατρίδα μας. Πολυεύσπλαγχνος και παντοδύναμος είνε ο Θεός, και αν δη μετάνοια, θα κάνη  το θαύμα, όπως έκανε το θαύμα, που εωρτάσαμε κατα την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου. 

Από το μηνιαίο ορθόδοξο αγωνιστικό περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», τεύχος Απριλίου 2012.

Δείτε το προηγούμενο άρθρο «Η Ελλάς σταυρωμένη» πατώντας πάνω στον τίτλο

Δείτε και το μικρό τεύχος «ΘΑ ΖΗΣΗ Η ΕΛΛΑΣ» πατώντας ΕΔΩ και τα περιεχόμενα του ΕΔΩ

Η αφιέρωση του βιβλίου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Α’, του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Η αφιέρωση του βιβλίου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Α’, του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Αφιερώνεται

στους αποδήμους της Ελλάδος,
αλλ’ όχι και αποδήμους της χάριτος του Χριστού,
τους συνειδητούς Ορθοδόξους αδελφούς μας
τους διεσπαρμένους στα πέρατα της Οικουμένης
και διαμαρτυρομένους
για τις σκανδαλώδεις αντιευαγγελικές,
αντικανονικές και αντορθόδοξες ενέργειες
αναξίων ταγών και οδηγών
του παρόντος αιώνος του απατεώνος.

Ποιοί αδικούν και δυσφημούν την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή

Παρακάτω παρουσιάζουμε απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το πρωτείο της Μαγδαληνής», για την αγία Μαρία την Μαγδαληνή που σήμερα που η Εκκλησία την εορτάζει.

Ποιοί αδικούν και δυσφημούν την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή

Απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

«Τί είναι η Μαρία η Μαγδαληνή;  Πρόσωπο της Βίβλου. Υπέροχο πρόσωπο της Βίβλου.
Οι ρωμαιοκαθολικοί, οι παπικοί έχουν δυσφημίσει την Μαρία την Μαγδαληνή, την θεωρούν αμαρτωλή γυναίκα. Ο πάπας  Γρηγόριος ο Α’, τον 6ο αιώνα, ομιλώντας την ταύτισε με την αμαρτωλή γυναίκα του 7ου κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Λουκά που πήγε στο σπίτι του Σίμωνος του Φαρισαίου και άλειψε τα πόδια του Χριστού με μύρο.  Εκείνη η γυναίκα ήταν όντως αμαρτωλή και ήταν ανώνυμη. Δεν ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή.

Την Μαρία την Μαγδαληνή την παρουσιάζουν ως αμαρτωλή γυναίκα διάφοροι λογοτέχνες που ρέπουν στο να παρουσιάζουν σπουδαία πρόσωπα ως αμαρτωλά.

Την Μαρία την Μαγδαληνή  παρουσιάζει ως αμαρτωλή γυναίκα ένας αρχαίος εχθρός του Χριστιανισμού, ο Κέλσος.

Την Μαρία την Μαγδαληνή, παρουσίαζαν ως αμαρτωλή, οι ραββίνοι, οι εβραίοι διδάσκαλοι. Γιατί την παρουσίαζαν ως αμαρτωλή, ως μοιχαλίδα; Για να μειώσουν την σημασία της μαρτυρίας της για την Ανάσταση του Χριστού. Λάθος! Δεν ήταν αμαρτωλή γυναίκα η Μαρία η Μαγδαληνή.

Λέγει το Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός έβγαλε επτά δαιμόνια από τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Αλλά αυτό δεν είναι απόδειξη ότι ήταν αμαρτωλή γυναίκα, ότι όπως λέγουν αλληγορούντες, ότι τα επτά δαιμόνια σημαίνουν τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα ή όλα συλλήβδην τα αμαρτήματα και ότι η Μαρία η Μαγδαληνή είχε όλα τα αμαρτήματα, ήταν μεγάλη αμαρτωλή».

Την ομιλία θα τη βρείτε με τον αριθμό 108, στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Η σαρκική αμαρτία εξευτελίζει και ταπεινώνει τον αμαρτωλό

Η σαρκική αμαρτία εξευτελίζει και ταπεινώνει τον αμαρτωλό

Αντιθέτως η αμαρτία, ιδίως η σαρκική, εξευτελίζει, συντρίβει και ταπεινώνει τον αμαρτωλό. Τί εξευτελίζει και ταπεινώνει όσο η σαρκική αμαρτία; Ποιός αηδιάζει και στενάζει όσο ο διαπράττων τη σαρκική αμαρτία; Και ποιός ζητεί αλλαγή του εαυτού του όσο αυτός; Επειδή δε ο σαρκικώς αμαρτωλός έχει συντριβή, ταπείνωση και έντονο πόθο αλλαγής, γι’ αυτό και ελκύει τη χάρι του Θεού και πιστεύει ευκολώτερα.

Από την ερμηνεία των στίχων 4-11 του ΙΗ’ κεφαλαίου των «Πράξεων Αποστόλων» σελ.345 του ωραιότατου ερμηνευτικού βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>, που αναδημοσιεύθηκε και στο αγωνιστικό Ορθόδοξο περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» τεύχος Μαρτίου 2011.

Δείτε Η υπερηφάνεια σκοτώνει την πίστη, πατώντας ΕΔΩ 

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>> πατήστε ΕΔΩ

Παράκληση για προσευχή

Παρακαλούμε τους αγαπητούς αναγνώστες που αγαπούν την αλήθεια και τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο που πάντοτε κήρυττε και κηρύττει την αλήθεια ολόκληρη, να προσεύχονται για το γνησιότερο πνευματικό τέκνο του π. Αυγουστίνου, τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο και την Ορθόδοξη Ιεραποστολική και Αγωνιστική Αδελφότητα του «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», που έμειναν πιστοί μέχρι το τέλος στον π. Αυγουστίνο και συνεχίζουν το έργο του με αυτοθυσία παρά τον λυσσασμένο και δόλιο πόλεμο που δέχθηκαν επι χρόνια και δέχονται απο τον διάβολο και σκοτεινούς ανθρώπους.

Ο Ελεγκτής

Παραθέτουμε ερμηνεία ύμνου για τον προφήτη Ηλία, που εορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα, απο το βιβλίο «ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Ο Ελεγκτής

Χωρητικόν δοχείον σε θείου Πνεύματος έγνωμεν. Άγγελος εν γη, πύρ θείου ζήλου πνέοντα, δυσσέβειαν τρέποντα, και βασιλείς ελέγχοντα, χρίοντα προφήτας, Ηλιού, και αισχύνης συγκόπτοντα μαχαίρα ιερείς. δια τούτο βοώμεν σοι. Μελλούσης ημάς αισχύνης ρύσαι.

Εδώ ο υμνογράφος εξυμνεί τον προφήτην Ηλιού ως άνδρα κυρίως παρρησίας και τιμωρητικής δραστηριότητος κατά των ασεβών. Και εν αρχή μεν λέγει, ότι ο προφήτης υπήρξεν εκλεκτόν δοχείον, το οποίον εδέχθη την χάριν του θείου Πνεύματος, και επίγειος άγγελος, ο οποίος έπνεε το πύρ του θείου ζήλου, εν συνεχεία δε αναφέρει τας χαρακτηριστικάς εκείνας ενεργείας και πράξεις, δια των οποίων εξεδηλώθηκαν η εν τω προφήτη χάρις και ο ζήλος. Είνε δε αυταί αι εξής. Κατεπολέμει και ενίκα την ασέβειαν, ήλεγχε βασιλείς, έχριε προφήτας και έσφαξεν ομαδικώς τους ιερείς της αισχύνης.

Απόσπασμα από το κεφαλαίο <<Ο ελεγκτής>>, σελ.33-34, του ωραιότατου βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Δείτε για τον Προφήτη Ηλία και Ο πύρινος, πατώντας ΕΔΩ

Ο αείμνηστος Στέργιος Σάκκος περιπαίζει θαυμαστές ψευδών οραμάτων και κατήγορους του Μακαριστού μητροπολίτου π. Αυγουστίνου και της Ιεραποστολικής του Αδελφότητας

Πριν τέσσερεις ημέρες συμπληρώθηκαν 3 μήνες απο την κοίμηση του αειμνήστου Στέργιου Σάκκου και εις μνήμην του παραθέτουμε διήγηση περιστατικού με τον κ. Στέργιο Σάκκο από ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Ο αείμνηστος Στέργιος Σάκκος περιπαίζει θαυμαστές ψευδών οραμάτων και κατήγορους του Μακαριστού μητροπολίτου π. Αυγουστίνου και της Ιεραποστολικής του Αδελφότητας

Την σημαντική αυτή ομιλία θα τη βρείτε με τον αριθμό 74, στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα.

Δείτε για τον αείμνηστο και μικρό απόσπασμα απο το περιοδικό  «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» ΕΔΩ

Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Μελέτιος Καλαμαράς για το βιβλίο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «Ερμηνεία δυσκόλων χωρίων της Γραφής» τ. Α’.

Σε τρεις ημέρες συμπληρώνεται ένας μήνας απο τότε που ο αείμνηστος Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Μελέτιος Καλαμαράς έφυγε από την παρούσα ζωή και γι’ αυτό παραθέτουμε την κρίση του για το βιβλίο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «Ερμηνεία δυσκόλων χωρίων της Γραφής» τ. Α’.

Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Μελέτιος Καλαμαράς για το βιβλίο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «Ερμηνεία δυσκόλων χωρίων της Γραφής» τ. Α’. 

Αγαπητέ κ. Σωτηρόπουλε,

Έλαβα το βιβλίο σας <<Ερμηνεία δυσκόλων χωρίων της Γραφής>>, τόμ. Α’, που είχατε την καλωσύνη να μου στείλετε.
Σας συγχαίρω για την ωραία διαπραγμάτευση και την σκέψη να παρουσιάσετε τα δύσκολα χωρία της αγίας Γραφής.

 Περισσότερα για το έργο αυτό δείτε ΕΔΩ

Η υπερηφάνεια σκοτώνει την πίστη

Η υπερηφάνεια σκοτώνει την πίστη 

Κάνει εντύπωσι, ότι στην πόλι της Αθήνας ο Κύριος είχε ελάχιστες ψυχές, ενώ στην Κόρινθο, στην περιβόητη για τη διαφθορά της πόλι, είχε λαό πολύ. Η κοσμική σοφία συνήθως φουσκώνει τα μυαλά, κάνει τον άνθρωπο υπερήφανο. Ο δε υπερήφανος νομίζει, ότι καταλαβαίνει καλλίτερα από τους άλλους, περιφρονεί τη γνώμη των άλλων, και μάλιστα αγανακτεί, αν οι άλλοι δεν τον καταλαβαίνουν και δεν τον παραδέχωνται. Τόση πεποίθησι έχει ο υπερήφανος στη λογική του, ώστε, όσα δεν καταλαβαίνει, τα απορρίπτει ως παράλογα! Όλων των πραγμάτων μέτρο η λογική του! Οι ουράνιες αλήθειες, επειδή δεν χωρούν στο μυαλό του, απορρίπτονται. Έτσι η υπερηφάνεια σκοτώνει την πίστι.

Από την ερμηνεία των στίχων 4-11 του ΙΗ’ κεφαλαίου των «Πράξεων Αποστόλων» σελ.345 του ωραιότατου ερμηνευτικού βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>, που αναδημοσιεύθηκε και στο αγωνιστικό Ορθόδοξο περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» τεύχος Μαρτίου 2011.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>> πατήστε ΕΔΩ

Γιατί δεν ισχύουν οι άδικοι αφορισμοί

Επειδή σήμερα συμπληρώνονται 18 χρόνια και 7 μήνες από τον άδικο, παράνομο και άκυρο «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου και η Εκκλησία τιμά τον άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, παραθέτουμε μικρό απόσπασμα απο την ομιλία-κεραυνός του κ. Σωτήροπουλου με θέμα «Σημεία των καιρών».  Στο απόσπασμα αυτό φαίνεται γιατί οι άδικοι αφορισμοί είναι άκυροι και αναφέρεται και τον άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη που και αυτός άδικα και παράνομα αφορίστηκε, όπως ο κ. Σωτηρόπουλος. Ευχαριστούμε όλους όσους μας βοήθησαν.

Γιατί δεν ισχύουν οι άδικοι αφορισμοί

 

Την ομιλία θα την βρείτε με τον αριθμό 238 και τον τίτλο «Σημεία των καιρών» (Α’, Β’) (19-3-1994),
στο Ορθόδοξο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα
της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής και Αγωνιστικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου.

Τί είναι η Νέα Εποχή, η Νέα Τάξη πραγμάτων και η Παγκοσμιοποίηση

Παρακάτω παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «Όλες οι θρησκείες δρόμοι σωτηρίας;» (9-4-2006).

Τί είναι η Νέα Εποχή, η Νέα Τάξη πραγμάτων και η Παγκοσμιοποίηση

Οι σκοτεινές δυνάμεις κάνουν λόγο στις ημέρες μας, για Νέα Εποχή, για Νέα Τάξη Πραγμάτων, για Παγκοσμιοποίηση.

Τί θα πει «Νέα Εποχή»; Διαφορετική απο την Χριστιανική εποχή και αντίθετη απο την χριστιανική Εποχή.

Τί θα πει «Νέα Τάξη Πραγμάτων»; Νέα κατάσταση στον κόσμο, νέα κατάσταση διαφορετική απο την κατάσταση που δημιούργησε ο Χριστιανισμός με την Καινή Διαθήκη και την καινή κτίση.

Και «Παγκοσμιοποίηση» τί θα πει; Να ενωθεί όλος ο κόσμος εν ονόματι δήθεν της αγάπης, της αδελφωσύνης, της ειρήνης, της προόδου κ.λπ. Στην πραγματικότητα, να ενωθεί ο κόσμος για να τον βρει έτοιμο ο Αντίχριστος, να τον κυβερνήσει.

Την ομιλία θα την βρείτε με τον αριθμό 445 στο Ορθόδοξο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Βιβλιοπαρουσίαση βιβλίου για τον όσιο Γέροντα Πορφύριο από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο

Βιβλιοπαρουσίαση βιβλίου για τον όσιο Γέροντα Πορφύριο από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο

Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος σε συνέντευξη με τον κ. Τσανταρλιώτη που έδωσε και αναφερόταν και σε προσωπικές εμπειρίες που είχε από τον μακαριστό Γέροντα Πορφύριο και αναρτήσαμε ΕΔΩ , στο πρώτο-δεύτερο λεπτό του 1ου μέρους, έκανε αναφορά σε κάποιον Ευάγγελο θεολόγο που ήταν αρχικά δύσπιστος στις φήμες που διαδίδονταν για τον π. Πορφύριο. Στην συνέχεια παρουσιάζουμε την βιβλιοπαρουσίαση που έκανε ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος, του βιβλίου του θεολόγου αυτού, απο την αγωνιστική εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος». 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ,
«Βίος καί Πολιτεία τοῦ ὁσίου Γέροντος Πορφυρίου»,
Ἐκδόσεις «Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος» Μήλεσι 2011. 

Τὸ ῞Αγιο Πνεῦμα δημιουργεῖ πάντοτε ἁγίους. Καὶ στὴν ἐποχή μας, ἐποχὴ τῆς προφητευμένης ἀποστασίας ἀπὸ τὸ Θεό, δημιούργησε ἁγίους, οἱ ὁποῖοι ὑπενθυμίζουν μεγάλους ἁγίους τῆς ἀρχαίας ᾿Εκκλησίας. Μεταξὺ τῶν διακεκριμένων ἁγίων τῶν ἡμερῶν μας εἶνε καὶ ὁ μακαριστὸς Γέροντας Πορφύριος (Μπαϊρακτάρης). ῞Αγιος μὲ πολὺ μεγάλο διορατικό, προορατικὸ καὶ ἰαματικὸ χάρισμα.

Ἀλλ᾿ ὡς πρὸς τὸ διορατικὸ χάρισμα, γιὰ νὰ μὴ παρεξηγήσῃ κανεὶς τὸν Γέροντα, πρέπει νὰ ληφθῇ ὑπ᾿ ὄψιν, ὅτι ἔβλεπε μὲ τὸ χάρισμα ὅσα τὸ ῞Αγιο Πνεῦμα τοῦ ἔδειχνε. ῞Οταν ὅμως μιλοῦσε χωρὶς τὸ χάρισμα, ὅπως ὁ ἴδιος ἔλεγε, μποροῦσε νὰ εἰπῇ καὶ κάτι, ποὺ νὰ μὴ εἶνε σωστό. ῎Ετσι, ἀπὸ καλὴ διάθεσι καὶ ἀπονηρευσία, μποροῦσε νὰ ἔχῃ καλὴ γνώμη γιὰ ἕνα κακὸ ἐπίσκοπο. Τὸ διορατικὸ χάρισμα ἁγίων δὲν σημαίνει παντογνωσία.

῾Ο ἐκλεκτὸς θεολόγος καὶ φιλόλογος κ. Εὐάγγελος Καραδῆμος ἦταν πολὺ δύσπιστος σὲ φῆμες γιὰ Γέροντες μὲ καταπληκτικὰ χαρίσματα καὶ θαύματα. ᾿Αλλ᾿ ὅταν γνώρισε τὸν Γέροντα Πορφύριο συγκλονίστηκε καὶ ἄλλαξε ἄρδην ἀντιλήψεις.

Συνδέθηκε στενὰ μὲ τὸν Γέροντα καὶ συνέδεσε καὶ ἐμένα. Καὶ ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς ἐπικοινωνίας μὲ τὸν Γέροντα διαπίστωσα τὴν ἁγιότητά του καὶ τὸ θαυματουργικὸ χάρισμά του.

῾Ο κ. Καραδῆμος, πολὺ θαυμαστὴς τοῦ πατρὸς Πορφυρίου καὶ πολὺ ὠφεληθεὶς πνευματικῶς ἀπὸ τὴ γνωριμία καὶ ἐπικοινωνία μαζί του, αἰσθάνθηκε τὴν ἀνάγκη νὰ γράψῃ γιὰ τὴν ἁγιωσύνη του, γιὰ νὰ θαυμάσουν καὶ νὰ ὠφεληθοῦν καὶ ἄλλοι. Μεγάλος ἦταν ὁ πατὴρ Πορφύριος, μεγάλο εἶνε καὶ τὸ βιβλίο, ποὺ ἔγραψε ὁ κ. Καραδῆμος. ᾿Αποτελεῖται ἀπὸ σχεδὸν 700 σελίδες. Περιέχει πολλὰ κεφάλαια καὶ παραγράφους. Καὶ ἀναφέρεται στὸν Γέροντα ἀπὸ τὴν παιδικὴ μέχρι τὴ γεροντικὴ ἡλικία του καὶ τὴν κοίμησί του.

῾Ο κ. Καραδῆμος στὴν ἀρχὴ ὡρισμένων κεφαλαίων καὶ παραγράφων θέτει χαρακτηριστικὰ γνωμικὰ ἀπὸ τὴν ῾Αγία Γραφή, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴ θύραθεν σοφία. ᾿Επίσης γράφει, ὅπου κρίνει ἀναγκαῖο, καὶ εἰσαγωγικὰ σημειώματα καὶ σχόλια. Μερικὲς παράγραφοι τοῦ βιβλίου προξενοῦν ἰδιαίτερη ἐντύπωσι, ὅπως π.χ. οἱ ἑξῆς· «῾Αγιασμὸς σὲ οἶκο ἀνοχῆς». «Ψόφιος σκύλος ἀποχαιρετᾷ τὸν Γέροντα». «Μέσα στὸ ἄκτιστο φῶς προσευχόμενος». «῾Αρπαγὴ κατὰ τὴν προσευχή». «Θαυμαστὴ μετάβαση σὲ ἀσθενῆ». «Θεωρὸς τῆς ᾿Αποκάλυψης τοῦ ᾿Ιωάννου».

Αὐτὸ τὸ βιβλίο ἔχει ἰδιάζοντα χαρακτῆρα. Τὸ περιεχόμενό του εἶνε κυρίως μαγνητοφωνημένα λόγια τοῦ ἰδίου τοῦ πατρὸς Πορφυρίου κατὰ συνομιλίες του μὲ διάφορα πρόσωπα, ποὺ ἔρχονταν σὲ ἐπικοινωνία μαζί του. ῾Ο κ. Καραδῆμος πολὺ κοπίασε νὰ συλλέξῃ πολλὲς κασσέτες μὲ συνομιλίες, ν᾿ ἀπομαγνητοφωνήσῃ τὶς συνομιλίες καὶ νὰ ταξινομήσῃ καὶ νὰ καταγράψῃ τὰ λόγια. Τὰ λόγια τοῦ πατρὸς Πορφυρίου εἶνε ἀκριβῶς ὅπως τὰ ἔλεγε, φυσικά, ἁπλά, χωρὶς καμμία ἐπιτήδευσι, γνήσια, αὐθεντικά. Καὶ τὰ νοήματα εἶνε πολὺ συγκινητικὰ καὶ διδακτικά. ῾Ο Γέροντας ἀπῆλθε στὴν αἰωνιότητα καὶ δὲν δυνάμεθα νὰ βλέπωμε καὶ ν᾿ ἀπολαμβάνωμε τὴν ὁσία μορφή του. Τὰ γραπτὰ ὅμως λόγια του μένουν καὶ δυνάμεθα νὰ τὰ διαβάζωμε στὸ βιβλίο καὶ νὰ τὰ ἀπολαμβάνωμε σὲ ὅλη τὴ φυσικότητα, ἁπλότητα καὶ γνησιότητα.

᾿Εγκαρδίως συγχαίρουμε τὸν κ. Καραδῆμο γιὰ τὸ βιβλίο καὶ ἐκθύμως συνιστοῦμε τὸ ὡραῖο πόνημά του γιὰ τὴν ὡραία ψυχὴ τοῦ ἀοιδίμου Γέροντος. Στὴ μαρτυρία δὲ τοῦ κ. Καραδήμου γιὰ τὸν Γέροντα ταπεινῶς προσθέτω καὶ τὴ δική μου μαρτυρία. ῎Οντως ὁ π. Πορφύριος ἦταν ἅγιος καὶ θαυματουργός. Καὶ τὸ θαυμαστὸ πρόσωπό του εἶνε ὑπεραρκετὴ ἀπόδειξι τῆς ἀληθείας, ὅτι ὁ Χριστός, τὸν ὁποῖο λάτρευε, εἶνε ὁ ἀληθινὸς Θεός.

Νικόλαος ᾿Ιω. Σωτηρόπουλος 

Από τη στήλη βιβλιοπαρουσίασης με τον τίτλο «ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ» της παλαίμαχης εκκλησιαστικής εφημερίδας «Ορθόδοξος Τύπος», 15-6-2012

Post Navigation