ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Το σημερινό Ευαγγέλιο, η παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου, κείμενο και μετάφραση στη δημοτική από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο

Το σημερινό Ευαγγέλιο, η παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου

Κείμενο και μετάφραση στη δημοτική από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο

Το κείμενο του Ευαγγελιστού Λουκά (Λουκ. ιστ’ 19-31)

19 Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ’ ἡμέραν λαμπρῶς. 20 πτωχὸς δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ἡλκωμένος 21 καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. 22 ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμ· ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη. 23 καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. 24 καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε· πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. 25 εἶπε δὲ Ἀβραάμ· τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι· 26 καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. 27 εἶπε δέ· ἐρωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου· 28 ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς· ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. 29 λέγει αὐτῷ Ἀβραάμ· ἔχουσι Μωϋσέα καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. 30 ὁ δὲ εἶπεν· οὐχί, πάτερ Ἀβραάμ, ἀλλ’ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτοὺς, μετανοήσουσιν. 31 εἶπε δὲ αὐτῷ· εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται.

Η μετάφραση του κειμένου από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο

19 «Ήταν δε κάποιος άνθρωπος πλούσιος, και φορούσε πολυτελή ενδύματα, και διασκέδαζε καθημερινώς με λαμπρά συμπόσια. 20 Ήταν και κάποιος πτωχός ονομαζόμενος Λάζαρος, που ήταν ριγμένος κοντά στην εξώπορτα του μεγάρου του γεμάτος πληγές. 21 Και προσπαθούσε να χορτάση από τα ψίχουλα, που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου. Έρχονταν ακόμη και τα σκυλιά και έγλυφαν τις πληγές του. 22 Απέθανε δε ο πτωχός και τον πήραν οι άγγελοι και τον έφεραν στην αγκαλιά του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και κηδεύθηκε με τιμές. 23 Στον δε άδη βασανιζόμενος σήκωσε τα μάτια του και βλέπει τον Αβραάμ από μακριά και το Λάζαρο στην αγκαλιά του. 24 και φώναξε και είπε: “Πάτερ Αβραάμ, λυπήσου με και στείλε το Λάζαρο να βρέξη με νερό την άκρη του δακτύλου του και να δροσίση τη γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι μέσα σ’ αυτή τη φλόγα”. 25 Αλλ’ ο Αβραάμ του είπε: “Παιδί μου, θυμήσου, ότι είχες συ τα αγαθά σου με το παραπάνω στη ζωή σου, όπως και ο Λάζαρος τα κακά. Γι’ αυτό τώρα εδώ έχει απόλαυσι, και συ οδύνη. 26 Και εκτός απ’ όλα αυτά, μεταξύ σ’ εμάς και σ’ εσάς υπάρχει μονίμως χάσμα μεγάλο, ώστε εκείνοι, που θέλουν να διαβούν απ’ εδώ προς εμάς, να μη μπορούν, ούτε οι απ΄ εκεί να περνούν προς εμάς”. 27 Είπε τότε (ο κολασμένος πλούσιος): “Σε παρακαλώ τότε, πάτερ, να τον στείλης στο σπίτι του πατέρα μου, 28 διότι έχω πέντε αδελφούς, να τους μιλήση εντόνως καί να τους διαβεβαιώση (ως αυτόπτης μάρτυς για την εδώ κατάστασι), για να μην έλθουν και αυτοί σ’ αυτό τον τόπο του βασανισμού”. 29 Του λέγει ο Αβραάμ: “Έχουν το Μωυσή και τους προφήτες. ας ακούσουν αυτούς”. 30 Αλλ’ αυτός είπε: “Όχι, πάτερ Αβραάμ, αλλ’ εάν κάποιος εκ νεκρών μεταβή προς αυτούς, θα μετανοήσουν”. 31 Του είπε τότε: “Εάν δεν ακούουν το Μωυσή και τους προφήτες, ούτε εάν κάποιος αναστηθή εκ νεκρών θα πεισθούν”».

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ
Δείτε ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για την ελεημοσύνη, την ευσπλαγχνία, τον πλούτο και την φτώχεια, πατώντας ΕΔΩ

Δείτε και Οι δοκιμασίες είναι για το αιώνιο συμφέρον μας,  πατώντας ΕΔΩ

Advertisements

Single Post Navigation

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: