ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Η υπερτάτη αγωνία στη Γεθσημανή (Ματθ.κστ΄36-46)

Η υπερτάτη αγωνία στη Γεθσημανή (Ματθ.κστ΄36-46)

Το κείμενο του Αποστόλου Ματθαίου

36 Τότε ἔρχεται μετ’ αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσημανῆ, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς· Καθίσατε αὐτοῦ ἕως οὗ ἀπελθὼν προσεύξωμαι ἐκεῖ. 37 καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν. 38 τότε λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου· μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετ’ ἐμοῦ. 39 καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος καὶ λέγων· Πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστι, παρελθέτω ἀπ’ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο· πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ’ ὡς σύ. 40 καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ· Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ’ ἐμοῦ! 41 γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. 42 πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων· Πάτερ μου, εἰ οὐ δύναται τοῦτο τὸ ποτήριον παρελθεῖν ἀπ’ ἐμοῦ ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου. 43 καὶ ἐλθὼν εὑρίσκει αὐτοὺς πάλιν καθεύδοντας· ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι. 44 καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς ἀπελθὼν πάλιν προσηύξατο ἐκ τρίτου τὸν αὐτὸν λόγον εἰπὼν. 45 τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς· Καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε! ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ ὥρα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν. 46 ἐγείρεσθε, ἄγωμεν· ἰδοὺ ἤγγικεν ὁ παραδιδούς με.

 Η μετάφραση του κειμένου από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο

36 Τότε ο Ιησούς έρχεται μαζί τους σ΄ ένα τόπο, που ονομάζεται Γεθσημανή, και λέγει στους μαθητάς: «Καθήσετε αυτού, για να πάω να προσευχηθώ εκεί». 37 Και αφού πήρε μαζί του τον Πέτρο και τους δύο θυιούς του Ζεβεδαίου, άρχισε να λυπήται και ν΄ αγωνιά. 38 Τότε λέγει σ΄ αυτούς ο Ιησούς: «Τόσο λυπημένη είναι η ψυχή μου, που κοντεύω από τη λύπη να πεθάνω. Μείνετε εδώ και αγρυπνείτε μαζί μου». 39 Και αφού προχώρησεGES P λίγο, έπεσε με το πρόσωπο στή γη καί προσευχόταν καί έλεγε: «Πατέρα μου, εάν είναι δυνατό, άς φύγη από μπροστά μου το ποτήρι αυτό (το πικρό ποτήρι του μαρτυρικού θανάτου). Αλλ΄ (ας γίνη) όχι όπως θέλω εγώ, αλλ΄ όπως θέλεις συ». 40 Έρχεται κατόπιν πρός τούς μαθητάς του καί τούς βρίσκει να κοιμώνται, και λέγει στον Πέτρο: «Ούτε μία ώρα δεν μπορέσατε να αγρυπνήσετε μαζί μου; 41 Αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, για να μην υποκύψετε σε πειρασμό. Το πνεύμα βεβαίως είναι πρόθυμο, αλλ΄ η σάρκα είναι αδύνατη». 42 Πάλι για δεύτερη φορά πήγε και προσευχήθηκε λέγοντας: «Πατέρα μου, εάν δεν δύναται αυτό τό ποτήρι νά φύγη από μπροστά μου χωρίς νά τό πιώ, άς γίνη το θέλημά σου». 43 Κατόπιν πήγε καί τούς βρήκε πάλι να κοιμώνται, διότι τα μάτια τους ήταν βαρειά από νυσταγμό. 44 Τους άφησε δε, και πήγε πάλι και προσευχήθηκε για τρίτη φορά, και είπε τα αυτά λόγια. 45 Τότε έρχεται προς τους μαθητάς του και τους λέγει: «Κοιμάσθε ακόμη και αναπαύεσθε! Ιδού πλησίασε η ώρα, και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται σε χέρια ασεβών. 46 Σηκωθήτε να προχωρήσωμε. Ιδού πλησίασε ο προδότης μου».

  Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Ο τίτλος της μετάφρασης είναι του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ
Advertisements

Single Post Navigation

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: