ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει τους πρεσβυτέρους της Εφέσου

Παραθέτουμε το αποστολικό ανάγνωσμα που διαβάζεται την Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, μαζί με την μετάφραση του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου. Ο κ. Σωτηρόπουλος στους στίχους 13-16 δίνει τον τίτλο «Ο Παύλος στη Μίλητο» και στους στίχους 17-37 «Αποχαιρετιστήρια ομιλία προς τους ποιμένες της Εφέσου».

Ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει τους πρεσβυτέρους της Εφέσου

Το κείμενο του βιβλίου των Πράξεων Αποστόλων

Το βιβλίο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 16 Έκρινε γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ· ἔσπευδε γὰρ, εἰ δυνατὸν ἦν αὐτῷ, τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα. 17 Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας. 18 ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν, εἶπεν αὐτοῖς· Ὑμεῖς ἐπίστασθε, ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ’ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν Ἀσίαν, πῶς μεθ’ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην,
28 προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος. 29 ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου· 30 καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν. 31 διὸ γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον. 32 καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς, ἀδελφοί, τῷ Θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ τῷ δυναμένῳ ἐποικοδομῆσαι καὶ δοῦναι ὑμῖν κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν. 33 ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα· 34 αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ’ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται. 35 πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπε· μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν. 36 καὶ ταῦτα εἰπὼν, θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο.

 Η μετάφραση του κειμένου από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο

16 Διότι ο Παύλος αποφάσισε να παρακάμψη την Έφεσο για να μη χρονοτριβήση στην Ασία. Διότι έσπευδε, αν του ήταν δυνατό, την ημέρα της Πεντηκοστής να βρεθή στα Ιεροσόλυμα. 17 Από τη Μίλητο δε έστειλε στην Έφεσο και κάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. 18 Και όταν ήλθαν προς αυτόν, τους είπε: «Σεις γνωρίζετε, πώς συμπεριφέρθηκα απέναντί σας όλο τον καιρό, από την πρώτη ημέρα, που πάτησα το πόδι στην Ασία.

ap. Payu28 Να προσέχετε λοιπόν τους εαυτούς σας και όλο το ποίμνιο, στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους, για να ποιμένετε την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού, την οποία απέκτησε με το ίδιο του το αίμα. 29 Διότι εγώ γνωρίζω τούτο, ότι μετά το δικό μου ερχομό θα εισβάλουν σε σας λύκοι φοβεροί, που δεν λυπούνται το ποίμνιο. 30 Και από σας τους ιδίους θα εμφανισθούν άνθρωποι, που θα διδάσκουν διεστραμμένα, για ν΄ αποσπούν τους μαθητάς (τους πιστούς) καί να τους κάνουν οπαδούς τους. 31 Γι΄ αυτό να αγρυπνήτε και να ενθυμήσθε, ότι επί τρία έτη νύκτα και ημέρα δεν έπαυσα με δάκρυα να νουθετώ τον καθένα απο σας.
32 Και τώρα αδελφοί, σας αναθέτω στο Θεό και στο λόγο, που εξαγγέλει τη χάρι του, και δύναται να σας εποικοδομήση, καί να σας δώση κληρονομία μεταξύ όλων των αγίων. 33 Αργύριο ή χρυσίο ή ιματισμό κανενός δεν επιθύμησα. 34 Σεις οι ίδιοι γνωρίζετε, ότι στις ανάγκες μου και τις ανάγκες όσων ήταν μαζί μου υπηρέτησαν αυτά τα χέρια. 35 Πάντοτε υπέδειξα σε σας, ότι έτσι κοπιάζοντας πρέπει να βοηθήτε τους αδυνάτους και να ενθυμήσθε τα λόγια του Κυρίου Ιησού, (να ενθυμήσθε) ότι αυτός είπε: Ευτυχία είναι το να δίνη κανείς και όχι το να παίρνη».
36 Και αφού είπε αυτά, γονάτισε μαζί με όλους αυτούς και προσευχήθηκε.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ
Advertisements

Single Post Navigation

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: