ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Πατροκοσμάς και Διαδίκτυο

Για τη χθεσινή εορτή του αγίου Κοσμά του Αιτωλού παραθέτουμε από το αγωνιστικό περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», το παρακάτω μικρό άρθρο, για εκπλήρωση προφητείας του αγίου Κοσμά.

Πατροκοσμάς και Διαδίκτυο

diad«Ο Παγκόσμιος ιστός τύλιξε τήν ύδρόγειο μέ καλώδια». Αύτός είνε ό τίτλος ενός άρθρου, πού είδε πρόσφατα τό φως τής δημοσιότητος καί άναφέρεται στήν καταπληκτική έξέλιξι του Διαδικτύου (Internet).
Σύμφωνα μέ τό άρθρο και τήν εταιρεία μάρκετιννκ Builtvsible. ή οποία συγκέντρωσε τά σχετικά στοιχεία, άπό τό 1989 ώς σήμερα έχουν ποντισθή στις θάλασσες και τούς ωκεανούς 797 υποβρύχια καλώδια συνολικού μήκους 6,5 έκατομμυρίων χιλιομέτρων. Δεδομένου, ότι ή περιφέρεια τής Γης είνε 40.000 χιλιόμετρα, οί οπτικές ίνες, θα μπορούσαν νά τυλίξουν τόν ισημερινό 213 φορές! Καί άν μπορούσε κανείς νά τις ένώση καί νά τις τεντώση. θά μπορούσαν νά καλύψουν 28 φορές τά 300.000 χιλιόμετρα, πού χωρίζουν τή Γή άπό τή Σελήνη! Μέχρι τό 2017, έκτιμά ή έταιρεία, ό αριθμός των ύποβρυχίων καλωδίων θά έχη φθάσει τά 850.
αγιος ΚοσμαςΔιαβάζοντας αύτό τό άρθρο, ήλθε στο νου μας ή προφητεία του άγ. Κοσμά τοϋ Αίτωλού «Θάρθη καιρός, πού θά ζωσθή ό τόπος με μιά κλωστή». Τόν περασμένο αιώνα έπιστεύετο άπό τους έρευνητάς καί μελετητας του βίου, τών διδαχών καί τών προφητειών του αγίου, ότι ή προφητεία αυτή εκπληρώθηκε μέ τήν άνακάλυψι καί χρήσι του τηλεφώνου.
Σήμερα, δέν θά άστοχήσωμε, έάν στό τηλέφωνο προσθέσωμε και τό διαδίκτυο, τό όποιο έχει εκμηδενίσει τό χρόνο καί τις άποστάσεις καί έχει μετατρέψει τή γη σ’ ένα παγκόσμιο χωριό! Γιά μιά κλωστή ωμίλησε ο άγιος Κοσμάς. Για οπτικές ίνες, δηλαδή κλωστές, ομιλούν σήμερα καί οί επιστήμονες.
Οι κοσμικοί άνθρωποι θαυμάζουν ύπερβολικά τά επιτεύγματα τής σύγχρονης τεχνολογίας καί τή θεοποιούν. Οί πιστοί καί συνειδητοί όμως Χριστιανοί θαυμάζουν καί αυτοί βεβαίως τήν τεχνολογία, εύχαριστούν όμως καί δοξάζουν πρωτίστως τό Θεό, πού τήν χάρισε στούς άνθρώπους.
«Οταν δέ μέ μία έφεύρεσι ή άνακάλυψι τής τεχνολογίας έκπληρώνεται καί μία προφητεία, τότε ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικροοί πιστοί άνθρωποι χαίρουν ιδιαιτέρως καί δοξολογούν περισσότερο τό Θεό, διότι, έάν μέν ή προφητεία είναι ‘Αγιογραφική, τότε άποδεικνύεται γιά μία άκόμη φορά η θεοπνευστία τής ‘Αγ. Γραφής, έάν δέ ή προφητεία προέρχεται άπό κάποιον άγιο τής Εκκλησίας, όπως είνε ο ίερομάρτυς καί ίσαπόστολος Κοσμάς ό ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΔΥΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΑιτωλός, τότε άποδεικνύεται θαυμαστώς ή μοναδικότητα καί αύθεντικότητα τής ‘Ορθοδοξίας, του μόνου χριστιανικού χώρου, στον οποίον ύπάρχει ολόκληρη ή άλήθεια τής χριστιανικής Πίστεως καί στόν όποιον ένεργεί ή χάρις του ‘Αγίου Πνεύματος, έκδήλωσι τής όποιας είνε καί ή προφητεία.
ΧΡ ΙΗΆς δοξάσωμε λοιπόν τό Θεό γιά τά άπειρα θαύματά Του, μεταξύ τών οποίων συμπεριλαμβάνονται καί καταπληκτικές προφητείες, πού έχουν εκπληρωθή άνά τούς αιώνας. Όσον δέ άφορά στις προφητευμένες τεχνολογικές άνακαλύψεις τών ήμερών μας, αντιθέτως προς τους άπίστους, ύλιστάς και όρθολογιστάς, έμεις οί πιστοί πιστεύομε, ότι ό Θεός έδωσε τόν νου στούς ανθρώπους καί δημιουργούν επιστήμες, τεχνολογίες καί πολιτισμό. «Πάσα δέσις άγαθή και πάν δώρημα τέλειον ανωθέν έστι καταβαίνον από του Πατρός τών φώτων» (Ίακ. 1: 17). Έάν ό Θεος καί Πατήρ τών φώτων δέν φωτίση άνωθεν, οί άνθρωποι δέν μπορούν νά κάνουν τίποτε, ούτε τήν ύπογραφή τους νά βάλουν. «Χωρίς έμού ού δύνασθε ποιείν ούδέν», είπε ό Χριστός (Ίωάν. 15:5).

 Από το  νέο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2014 του μηνιαίου ορθόδοξου αγωνιστικού περιοδικού Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.

Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» ή εγγραφείτε συνδρομητές.

Περισσότερα για το περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» πατήστε πάνω στο όνομα του περιοδικού ή ΕΔΩ.

Και AΚΤΙΝΕΣ

Δείτε και Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος και οι προφητείες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, πατώντας ΕΔΩ
Κοσμάς ο Αιτωλός απόδειξη της Αληθείας, πατώντας ΕΔΩ

Single Post Navigation

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: