ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the month “Αύγουστος, 2014”

Οι αγνοί άνθρωποι ελκύουν περισσότερη Χάρη Κυρίου

Επειδή διανύουμε τον μήνα της Πάναγνης Παναγίας μας παραθέτουμε μικρό απόσπασμα του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για την αγνότητα.

Οι αγνοί άνθρωποι ελκύουν περισσότερη Χάρη Κυρίου

8 τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες ἤλθομεν εἰς Καισάρειαν, καὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ, ὄντος ἐκ τῶν ἑπτὰ, ἐμείναμεν παρ’ αὐτῷ. 9 τούτῳ δὲ ἦσαν θυγατέρες παρθένοι τέσσαρες προφητεύουσαι.
8 Την άλλη δέ ημέρα αναχωρήσαμε καί πήγαμε στήν Καισάρεια. Καί επισκεφθήκαμε τό σπίτι του Φιλίππου του ευαγγελιστού (περιοδεύοντος κήρυκος του ευαγγελίου), που ήταν ένας από τους επτά (διακόνους τραπεζών), καί μείναμε κοντά του. 9 Αυτός δέ είχε τέσσερες θυγατέρες Για τους ύμνους του Ευαγγελισμού της Θεοτόκουπαρθένες, πού προφήτευαν (μιλούσαν δηλαδή μέ έμπνευσι του Αγίου Πνεύματος).

Ο τρόπος, μέ τόν οποίο ομιλεί ο Λουκάς εδώ, δεικνύει, ότι η πρώτη Εκκλησία είχε σέ μεγάλη τιμή τήν παρθενία. Ίσως μάλιστα οι θυγατέρες του Φιλίππου έλαβαν το χάρισμα της προφητείας, επειδή είχαν το χάρισμα της παρθενίας. Οι αγνοί πάντως άνθρωποι ελκύουν περισσότερη χάρι.

Μικρό απόσπασμα από την ερμηνεία του κεφ. κα’, στ. 8-9,  σελ. 398 του ωραιότατου ερμηνευτικού βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο και που θα το βρείτε <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>> πατήστε ΕΔΩ

Δείτε και Για την αρετή της Παρθενίας της Παναγίας μας, απόσπασμα από ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Χάρισμα Θεού η ισόβια παρθενία, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την Κοίμηση της Παναγίας μας

 Αναρτήσεις για την Κοίμηση της Παναγίας μας

ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ πΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ, μικρό απόσπασμα απο το ωραιότατο βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ, πατώντας ΕΔΩ

Η θεία δίκη έκοψε απότομα τα ασεβή χέρια, πατώντας ΕΔΩ

Στολισμένη απο θεία δόξα η μνήμη της Κοίμησης της Παναγίας, πατώντας ΕΔΩ

Μικρή παρουσίαση σαν βίντεο για την Κοίμηση της Κεχαριτωμένης Παναγίας, πατώντας ΕΔΩ

Ο Θεός στολίζει τη μνήμη της Παναγίας με τα ποικίλα θαύματα

Επειδή σήμερα η Εκκλησία εορτάζει τη μεγάλη εορτή της Κοίμησης της υπερευλογημένης Παναγίας μας, παραθέτουμε μικρό απόσπασμα σχετικό με την εορτή αυτή από το εξαίρετο βιβλίο «ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Ο Θεός στολίζει τη μνήμη της Παναγίας με τα ποικίλα θαύματα

«Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ, ἡ ἱερὰ καὶ εὐκλεὴς Παρθένε μνήμη σου, πάντας συνηγάγετο, πρὸς εὐφροσύνην τοὺς πιστούς, ἐξαρχούσης Μαριάμ, μετὰ χορῶν καὶ τυμπάνων τῷ σῷ, ᾄδοντας Μονογενεῖ, ἐνδόξως ὅτι δεδόξασται».

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΑλλ΄ εγκωμιάζων ο ιερός υμνογράφος τήν μνήμην της Παρθένου ως «πεποικιλμένην τη θεία δόξα», κατά νούν έχει ίσως koimisi καί τά ποικίλα θαύματα, τα οποία ο Θεός τελεί διά της Παναγίας του μητρός -περισσότερον όλων των αγίων- πάντοτε μεν, εξαιρέτως όμως κατά τήν ημέραν της μνήμης της, οιονεί στολίζων καί κοσμών διά των θαυμάτων τήν αγίαν μνήμην της. Οπωσδήποτε τά θαύματα είνε δόξα καταπληκτική, εξ ουρανού προερχομένη, διά της οποίας ο Θεός αντιδοξάζει τους αυτόν δοξάζοντας.

Μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο «ΠΕΠΟΙΚΙΛΜΕΝΗ», σελ.62, του ωραιότατου βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ. Για την Κοίμηση της Θεοτόκου είναι αφιερωμένες οι σελίδες 54-64.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Ευλογήσαμε και εφέτος την υπερευλογημένη Μητέρα του Κυρίου

Επειδή αύριο είναι η Εκκλησία εορτάζει τη μεγάλη εορτή της Κοίμησης της υπερευλογημένης Παναγίας μας, παραθέτουμε μικρό απόσπασμα σχετικό με την εορτή αυτή από το εξαίρετο βιβλίο «ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Ευλογήσαμε και εφέτος την υπερευλογημένη Μητέρα του Κυρίου

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΗξιώθημεν καί εφέτος νά διέλθωμεν τήν περίοδον της νηστείας του Δεκαπενταυγούστου καί νά φθάσωμεν τήν εορτήν της αγίας Κοιμήσεως καί ενδόξου Μεταστάσεως της υπερευλογημένης Μητρός του Κυρίου. MEGAS PARAΕψάλλαμεν καί εφέτος τους κατανυκτικούς εκείνους ύμνους των Παρακλητικών Κανόνων εις την Θεοτόκον καί τά άφθαστα εκείνα αριστουργήματα εις το τέλος του μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος καί εις την ακολουθίαν της Κοιμήσεως καί Μεταστάσεως. Τά χείλη ημών απέσταξαν τό μέλι καί το νέκταρ της ιεράς Υμνολογίας.

Μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο <<Η ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΜΕΝΗ>>, σελ.55-56, του ωραιότατου βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ. Για την Κοίμηση της Θεοτόκου είναι αφιερωμένες οι σελίδες 54-64.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Δείτε και Μικρή παρουσίαση σαν βίντεο για την Κοίμηση της Κεχαριτωμένης Παναγίας, πατώντας ΕΔΩ
Η Παναγία, το αγνότερο και αγιώτερο πρόσωπο απο τους ανθρώπους, πατώντας ΕΔΩ

Χαρισματούχοι Γέροντες διάγνωσαν ότι απο μίσος και φθόνο του διαβόλου «αφορίστηκε» ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος

Κλείνουμε το μικρό αφιέρωμα μας στον αδικότατο «αφορισμό» και παρουσιάζουμε πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την ομιλία-κεραυνό του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Σημεία των καιρών» που έγινε στις 19-3-1994, με τη διάγνωση Χαρισματούχων Γερόντων και θαυματουργών Πατέρων για τα αίτια του «αφορισμού» του.

Χαρισματούχοι Γέροντες διάγνωσαν ότι απο μίσος και φθόνο του διαβόλου «αφορίστηκε» ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος

ΝΙ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 3 περΕπισκέφθηκα σπουδαίους πνευματικούς Πατέρες, Χαρισματούχους, που έχουν το λεγόμενο διορατικό χάρισμα, χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, με το ΑΝΝΑΣ ΚΑΪΑΦΑΣοποίο βλέπουν αυτά που δεν μπορούμε οι πολλοί να δούμε. Μου είπαν τον ίδιον λόγο. Χαρισματούχοι και θαυματουργοί Πατέρες! «Σε αφόρισαν από φθόνο και μίσος του διαβόλου!».

Tην ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΙΣΧΥΝΗΣ, πατώντας ΕΔΩ
Να αρθή ο άδικος αφορισμός του ομολογητού θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
Διεφθαρμένοι χάρηκαν από κακία για τον «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
ΣΤΑΥΡΟΣ περιοδικο πΟι γνήσιοι εργάτες του Ευαγγελίου μισούνται και διώκονται, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός πνευματικός πατέρας του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον «αφορισμό» του γνησιότερου και πιστότερου τέκνου του, πατώντας ΕΔΩ
Ανάξιοι δεσποτάδες αφόρισαν και τον άγιο Νικόδημο μαζί με τους άλλους αγίους Πατέρες, τους Κολλυβάδες, πατώντας ΕΔΩ

H δεύτερη εικόνα είναι λεπτομέρεια απο εικόνα με την δίκη του Χριστού. Στην λεπτομέρεια φαίνονται οι φθονεροί δικαστές του Χριστού, Άννας και Καϊάφας, που καταδίκασαν τον Κύριο από μίσος και φθόνο του διαβόλου και γι΄ αυτό εικονίζονται μαύροι στο πρόσωπο όπως ήταν μαύρη η ψυχή τους.

Την επίσημη ομιλία για τον «αφορισμό» παρακολούθησε πολυπληθές ακροατήριο

Παραθέτουμε πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Το κρίμα των αρχιερέων» (Α΄, Β’) (17-4-1994).

 Την επίσημη ομιλία για τον «αφορισμό» παρακολούθησε πολυπληθές ακροατήριο

ΝΙΣ11πΔεν θα σας πω περισσότερα για τον «αφορισμό», έκανα μια σχετική ομιλία στην Πάτρα. Την παρακολούθησε πολυπληθές ακροατήριο, 2000 άνθρωποι. Κυκλοφορεί εδώ απο το βιβλιοπωλείο της Αδελφότητος, μπορείτε να την ζητήσετε, είναι η τελευταία κασσέτα με τον τίτλο «Σημεία των καιρών», μπορείτε να την ζητήσετε και να ακούσετε περισσότερα πράγματα σχετικώς με τον «αφορισμό».

Tην ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

ΑΝΝΑΣ ΚΑΪΑΦΑΣΔείτε και Πλήθος κόσμου και πολλοί πνευματικοί οδηγοί σε πόλη της Κύπρου υπέγραψαν εναντίον του αδικότατου και παράνομου «αφορισμού» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Ἀφορισμός θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
Και σήμερα υπάρχουν Φαρισαίοι που διώκουν και αφορίζουν τους αγωνιστικούς πιστούς, πατώντας ΕΔΩ
Νά ἀρθῆ ὁ ἄδικος καί ἀντικανονικός ἀφορισμός τοῦ θεολόγου κ. Ν. Σωτηροπούλου, πατώντας ΕΔΩ
Διεφθαρμένοι χάρηκαν από κακία για τον «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
ασασΣυγγνώμην να ζητήσουν αυτοί οι οποίοι ύβρισαν τον Κύριο, πατώντας ΕΔΩ
Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων για τον παράνομο και παράλογο «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος χαίρεται για τον αδικότατο και άκυρο «αφορισμό» του

Επειδή σε 3 ημέρες συμπληρώνονται 20 χρόνια και 8 μήνες απο τον αδικότατο και άκυρο «αφορισμό» του κ. Νικόλαου Σωτηρόπουλου, αρχίζουμε απο σήμερα το μικρό τριήμερο αφιέρωμά μας στον αδικότατο «αφορισμό». Παρουσιάζουμε την αρχή της ομιλίας του με θέμα «Το κρίμα των αρχιερέων» (Α΄, Β’) (17-4-1994) που ήταν η πρώτη ομιλία του κ. Σωτηρόπουλου μετά τον «αφορισμό» του από το Βήμα της θρυλικής αίθουσας της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος χαίρεται για τον αδικότατο και άκυρο «αφορισμό» του

Για την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον άγιο Ιωάννη τον Ρώσο Αδελφοί και πατέρες, χαίρετε εν Κυρίω, πάλιν ερώ χαίρετε.

Οι Χριστιανοί δεν χαίρουν μόνο όταν συμβαίνουν ευχάριστα πράγματα, χαίρουν και όταν συμβαίνουν δυσάρεστα πράγματα. Οι Απόστολοι, οι Μάρτυρες, οι Άγιοι, όλοι οι δίκαιοι, οι άνθρωποι του Θεού έχαιραν και ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝστα παθήματά τους. «Χαίρω εν τοις παθήμασίν μου» φωνάζει ο μεγάλος Απόστολος, ο Απόστολος Παύλος. Και εγώ ο ταπεινός αδελφοί μου ειλικρινώς και ανυποκρίτως, χαίρω και αγάλλομαι για το δυσάρεστο γεγονός του «αφορισμού».
Εάν η λεγομένη «Μείζων και Υπερτελής Σύνοδος» με «αφόριζε» για καμία άτιμη πράξη θα στενοχωρούμουν και θα ντρεπόμουν. Αλλά τώρα γιατί με αφόρισε; Με αφόρισε διότι αγωνίστηκα υπερ δικαιοσύνης και αληθείας.

Tην ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Συνοπτικά ο πραγματικός λόγος «αφορισμού» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Αρκετοί θαρραλέοι μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδας δεν υπολογίζουν τον «αφορισμό» του κ. Νικόλαου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
«ΝΥΝ ΚΡΙΣΙΣ ΕΣΤΙΝ» -Το πρώτο σχόλιο αμέσως μετά τον «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλο απο το Ορθόδοξο περιοδικό Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, πατώντας ΕΔΩ
Για τους αδικότατους αφορισμούς ευσεβών απο αρχιερείς τύπου Άννα και Καϊάφα, πατώντας ΕΔΩ

Σωστές και υποτιμητικές αντιμετώπισεις του κηρύγματος

Επειδή χθες η Εκκλησία εόρτασε τον άγιο Απόστολο Ματθία, έναν απο τους 12 Αποστόλους, γι’ αυτό παραθέτουμε μικρό απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Το κήρυγμα λειτουργία και ιερουργία» (9-12-2001), για τις σωστές και για τις υποτιμητικές αντιμετωπίσεις του κηρύγματος.

 Σωστές και υποτιμητικές αντιμετώπισεις του κηρύγματος

Στο μέλλον θα γίνουν περισσότεροι οι διωγμοί κατά των χριστιανών αλλά θα νικήσουν οι πιστοίΥποτιμούν το κήρυγμα του λόγου του Θεού, το κήρυγμα του Ευαγγελίου και θέλουν στους Ναούς να γίνεται ένα σύντομο, πολύ σύντομο κήρυγμα, μίνι και σούπερ μίνι.
Πηγαίνω στους Ναούς όπου υπάρχουν ευλαβείς και χαίρονται να ακούουν το κήρυγμα του θείου λόγου. Πηγαίνω σε άλλους Ναούς που βλέπεις να δυσφορούν οι ιερείς διότι θα γίνει κήρυγμα!
Ένας καλός ιερεύς πήγε στην Αρχιεπισκοπή και ζήτησε άδεια να ομιλήσω στον Ναό του και πήγα σήμερα και μίλησα στον Ναό του και αισθάνθηκε χαρά και αγαλλίαση και αυτός και το εκκλησίασμα.
Υπάρχουν άλλοι χριστιανοί, χειρότεροι. Απορρίπτουν το κήρυγμα, δεν χρειάζεται κήρυγμα, λένε, στον Ναό, αρκεί η Λειτουργία, αρκεί ο Όρθρος, αρκεί ο Εσπερινός.

  Την ομιλία θα την βρείτε στο βιβλιοπωλείο της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»

 Δείτε και Παλαιότερες αναρτήσεις για τον λόγο του Θεού και τους εργάτες του Ευαγγελίου, πατώντας ΕΔΩ
Αναγκαίος και εκ των ουκ άνευ, ο λόγος του Θεού, πατώντας ΕΔΩ

Η φωτογραφία είναι απο την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου που έγινε στον εορτάζοντα Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου, παρουσία του θαρραλέου Μητροπολίτου Αιτωλοακαρνανίας κ. Κοσμά, στις 26 Οκτωβρίου 2010.

Γιατί μας έδωσε ο Κύριος τα μάτια και πώς αμαρτάνουμε με αυτά

Παρουσιάζουμε απομαγνητοφωνημένο πολύ μικρό απόσπασμα απο την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Μετάνοια-Βασιλεία» που έβγαλε πριν δεκαετίες, για το πώς αμαρτάνουμε με τα μάτια.

Γιατί μας έδωσε ο Κύριος τα μάτια και πώς αμαρτάνουμε με αυτά

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΟ Θεός μας έδωκε τα μάτια, τα καταπληκτικότερα όργανα του σώματος που είναι σαν ήλιοι πάνω στον οργανισμό του ανθρώπου, στην κορυφή, στην κεφαλή.
ματι2Γιατί μας έδωκε τα μάτια; Για να τα υψώνουμε και να βλέπουμε τον ουρανό με τα άστρα. Γιατί μας έδωκε τα μάτια; Για να διαβάζομε την Αγία Γραφή, τον αθάνατο λόγο Του. Γιατί μας έδωκε τα μάτια; Για να βλέπουμε γύρω μας τους συνανθρώπους, να βλέπουμε την δυστυχία την ανθρωπίνη και να σπλαγχνιζόμεθα και να κινούμε τα χέρια μας και τα πόδια μας προς το καλό.
Τρείς ή δύο λέξεις απουσιάζουν απο το λεξιλόγιοΚαι εμείς αντί να χρησιμοποιούμε έτσι τα μάτια μας, πολλές φορές τα χρησιμοποιούμε για να διαβάζουμε αισχρά βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, να περιεργαζόμεθα αμαρτωλές εικόνες. Εμείς χρησιμοποιούμε τα μάτια μας για να ρίχνουμε πονηρά βλέμματα πάνω στα άλλα πρόσωπα. Εμείς χρησιμοποιούμε τα μάτια μας για να βλέπουμε τα αίσχη που παρουσιάζουν αισχρά θέατρα, αισχροί κινηματογράφοι, αισχρές τηλεοράσεις.

 Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

exomologis iΔείτε και Όσοι μετανοούν ανακουφίζονται απο τον καύσωνα της αμαρτίας και δροσίζονται, πατώντας ΕΔΩ
Η εξομολόγηση των αμαρτιών σε ορθόδοξο ιερέα είναι ηρωισμός, πατώντας ΕΔΩ
Ο άγιος Ιωάννης ο Ρώσος ήταν προσεκτικός στη ζωή του. Τί θα πρόσεχε σήμερα, πατώντας ΕΔΩ
Απαραίτητη η προετοιμασία με μετάνοια και ι. εξομολόγηση πριν την Θεία Κοινωνία, πατώντας ΕΔΩ

Χάρισμα Θεού η ισόβια παρθενία

Επειδή διανύουμε τον μήνα της Παναγίας μας και η Παναγία είναι η κατ΄ εξοχήν Παρθένος (δείτε ΕΔΩ) παραθέτουμε μικρό απόσπασμα του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για το χάρισμα της παρθενίας.

Χάρισμα Θεού η ισόβια παρθενία

 8 τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες ἤλθομεν εἰς Καισάρειαν, καὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ, ὄντος ἐκ τῶν ἑπτὰ, ἐμείναμεν παρ’ αὐτῷ. 9 τούτῳ δὲ ἦσαν θυγατέρες παρθένοι τέσσαρες προφητεύουσαι.
8 Την άλλη δέ ημέρα αναχωρήσαμε καί πήγαμε στήν Καισάρεια. Καί επισκεφθήκαμε τό σπίτι του Φιλίππου του ευαγγελιστού (περιοδεύοντος κήρυκος του ευαγγελίου), που ήταν ένας από τους επτά (διακόνους τραπεζών), καί μείναμε κοντά του. 9 Αυτός δέ είχε τέσσερες θυγατέρες παρθένες, πού προφήτευαν (μιλούσαν δηλαδή μέ έμπνευσι του Αγίου Πνεύματος).

saERMΑλλ΄ όπως ήταν σπουδαίος ο Φίλιππος, ήταν σπουδαία καί η οικογένειά του. Είχε τέσσαρες θυγατέρες χαρισματούχες καί αυτές, με διπλό χάρισμα. Χάρισμα παρθενίας καί χάρισμα προφητείας. Ο Λουκάς γράφει: «Τούτω (τω Φιλίππω) ήσαν θυγατέρες παρθένοι τέσσαρες προφητεύουσαι». Ο τρόπος, μέ τόν οποίο ο Λουκάς ομιλεί γιά τίς θυγατέρες του Φιλίππου, προφανώς αποβλέπει στό νά εξάρη τά χαρίσματά τους, την παρθενία καί τήν προφητεία. Όπως η προφητεία, τό νά ομιλή κανείς κατ΄ έμπνευσι του Αγίου Πνεύματος, είνε χάρισμα Θεού, έτσι καί η παρθενία.

Μικρό απόσπασμα από την ερμηνεία του κεφ. κα’, στ. 8-9,  σελ. 398 του ωραιότατου ερμηνευτικού βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο και που θα το βρείτε <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>> πατήστε ΕΔΩ

Δείτε και Για την αρετή της Παρθενίας της Παναγίας μας, απόσπασμα από ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Η αγία που εικονίζεται είναι η αγία Ερμιόνη, μία απο τις 4 θυγατέρες του αγίου Φιλίππου του διακόνου.

Αναρτήσεις για την αισχρή αίρεση του Νικολαϊτισμού και του νεονικολαϊτισμού

Επειδή έχουμε μπει στον μήνα της Πάνσεμνης και Πάναγνης Παναγίας μας, παραθέτουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για την αισχρή αίρεση του Νικολαϊτισμού και του νεονικολαϊτισμού.

Αναρτήσεις για την αισχρή αίρεση του Νικολαϊτισμού και του νεονικολαϊτισμού

Η διδασκαλία των Νικολαϊτών και η καταδίκη της απο την Καινή Διαθήκη, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

XAPAKTHPIΣMOI AIPETIKΩNΘέλουν να πορνεύουν και να ακολασταίνουν, χωρίς ενοχές, πατώντας ΕΔΩ

Η διδασκαλία των αιρετικών νικολαϊτών, πατώντας ΕΔΩ

Χειρότερο και απο τα σοβαρά αμαρτήματα, η κατάργηση της έννοιας της αμαρτίας, πατώντας ΕΔΩ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικροΤο Ευαγγέλιο ελέγχει τους αιρετικούς Νικολαΐτες, πατώντας ΕΔΩ

Ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για την αίρεση του Νικολαϊτισμού, πατώντας ΕΔΩ

Κατηγορούμενος, όχι κατήγορος, πατώντας ΕΔΩ

Νικολαϊτική αίρεση, η έγκριση της πορνείας και των σεξουαλικών εκτροπών, πατώντας ΕΔΩ

Η Μεταμόρφωση του Χριστού αποδεικνύει τη δύναμη, τη δόξα και τη Θεότητα Του

ΝΙΣ sto SB mikrhΠαρακάτω παρουσιάζουμε σήμερα Εορτή της Μεταμόρφωσης του Χριστού, μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την τηλεοπτική εκπομπή του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα την Μεταμόρφωση του Κυρίου, που έγινε στις 5-8-1997 από τον τηλεοπτικό σταθμό της Πάτρας SUPER B.

 Η Μεταμόρφωση του Χριστού αποδεικνύει τη δύναμη, τη δόξα και τη Θεότητα Του

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΟ Χριστός μεταμορφώθηκε με φώς, που προήλθε από μέσα Του. Η Παλαιά Διαθήκη λέγει ότι και το πρόσωπο του Μωϋσή έλαμπε επάνω στο Σινά κατά την παραλαβή και την παράδοση του Νόμου. Αλλά το πρόσωπο του Μωϋσή έλαμπε με λάμψη με φως που προήλθε απ΄ έξω, από το Θεό. Και το πρόσωπο του Στεφάνου έλαμψε μέσα στο συνέδριο των Ιουδαίων, αλλά έλαμψε από φώς ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗππου ήλθε απ΄ έξω, από το Θεό. Το Πρόσωπο του Χριστού έλαμψε όπως ο ήλιος και τα ενδύματά Του έγιναν λευκά σαν το φώς, από φώς που προήλθε από μέσα από τον Ιησού, από τη Θεότητά Του.
Ο Ευαγγελιστής αναφερόμενος στο θαύμα της θεραπείας της αιμορροούσης γυναικός λέγει ότι ο Χριστός είπε «έγνων δύναμιν εξελθούσαν εξ εμού», αισθάνθηκα, κατάλαβα να βγαίνει μέσα από Μένα δύναμη. Η δύναμη που θεράπευσε την αιμορροούσα γυναίκα. Οι απόστολοι και οι άλλοι άγιοι έκαναν θαύματα με δύναμη που ερχόταν απ΄ έξω, από το Θεό. Ο Χριστός έκανε θαύματα με δύναμη που ερχόταν απο μέσα Του, από τη θεότητά Του. Έτσι μεταμορφώθηκε επίσης με φώς το οποίο προήλθε από μέσα Του από τη Θεότητά Του. Η Μεταμόρφωση του Χριστού αποδεικνύει τη δύναμη, αποδεικνύει τη δόξα, αποδεικνύει τη Θεότητα του Χριστού.

Όλο το βίντεο με την εκπομπή θα το δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Για την θεία Μεταμόρφωση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού ΕΔΩ
Για το άκτιστο Φώς της Μεταμόρφωσης του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Επιβεβαίωση της ερμηνείας του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για το δάκρυσμα και μάτωμα των ι. εικόνων

Επιβεβαίωση της ερμηνείας του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για το δάκρυσμα και μάτωμα των ι. εικόνων

ΝΙΣ 1995 Δ πΑπό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα ομιλίας του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου που έγινε το 1997 και παρουσιάσαμε σε ανάρτηση πριν από 1 χρόνο περίπου (δείτε ΕΔΩ) είδαμε ότι ο κ. Σωτηρόπουλος το θαυματουργικό δάκρυσμα και μάτωμα των ι. εικόνων, το ερμηνεύει σαν προμήνυμα πολεμικών συμφορών. Στις αρχές του Μαρτίου του παρόντος χρόνου 2014, ορθόδοξα και άλλα ιστολόγια ενημέρωναν ότι στην Ουκρανία και τη Ρωσία εμφανίστηκαν εικόνες να δακρύζουν και Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΝ ΔΑΚΡΥΑνα ματώνουν (δείτε  π.χ. ΕΔΩ). Σύμφωνα με την ερμηνεία του κ. Σωτηρόπουλου αυτό ήταν προμήνυμα πολεμικών συμφορών. Πριν απο λίγες εβδομάδες είδαμε να αρχίζει πολεμική σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και να επιβεβαιώνει την ερμηνεία του κ. Σωτηρόπουλου, για το θαυματουργικό δάκρυσμα και μάτωμα των ι. εικόνων. Για άλλη μια φορά ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος επιβεβαιώνεται.

Δείτε και Τί σημαίνει το θαυματουργικό δάκρυσμα και το μάτωμα των εικόνων, πατώντας ΕΔΩ
Δακρύζουν και ματώνουν οι εικόνες για τις προδοσίες της Πίστεως, η περίπτωση της Μονής Κύκκου, πατώντας ΕΔΩ
Δακρύζουν και ματώνουν οι ι. εικόνες για τον διωγμό των αγωνιστικών Ορθοδόξων Χριστιανών, πατώντας ΕΔΩ

Οι επιτυχίες των εργατών του Ευαγγελίου προκαλούν την έχθρα των σατανικών ανθρώπων

Επειδή ο άγιος Στέφανος που είδαμε χθες, προκάλεσε την έχθρα των εχθρών του Χριστού, το ίδιο και οι γνήσιοι εργάτες του Ευαγγελίου προκαλούν την έχθρα των σατανικών ανθρώπων. Παραθέτουμε σχετικό πολύ μικρό απόσπασμα από το <<Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου>> τόμος Α’ του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, όπου ομιλεί ο ίδιος ο κ. Σωτηρόπουλος.

 Οι επιτυχίες των εργατών του Ευαγγελίου προκαλούν την έχθρα των σατανικών ανθρώπων

ΑΝΝΑΣ ΚΑΪΑΦΑΣ

 

Πάντοτε οι επιτυχίες των εργατών του Ευαγγελίου προκαλούν φθόνο και εχθρότητα σε κακοπροαιρέτους, φθονερούς, μοχθηρούς και σατανικούς ανθρώπους. Αλλ΄ η έχθρα των σατανικών ανθρώπων προς το Ευαγγέλιο καί τους εργάτες του Ευαγγελίου έχει καί την καλή πλευρά! Αποδεικνύει, ότι το Ευαγγέλιο κατακτά έδαφος.

 

Από την ερμηνεία του στιχ. θ΄ 1 ,  σελ. 301, του εξαίρετου ερμηνευτικού βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου <<Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου>> τόμος Α’ , Αθήνα 1996.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

Ο τίτλος στο απόσπασμα που παραθέσαμε είναι του ιστολογίου μας.

 H πρώτη εικόνα είναι λεπτομέρεια που απέκοψε το ιστολόγιο μας απο εικόνα με την δίκη του Χριστού. Στην λεπτομέρεια φαίνονται οι εχθροί του Χριστού, Άννας και Καϊάφας, που εικονίζονται μαύροι στο πρόσωπο όπως ήταν και η ψυχή τους. Έτσι είναι οι εχθροί των γνήσιων εργατών του Ευαγγελίου.

Η θεία Χάρη δημιουργούσε στο πνεύμα του αγίου Στεφάνου κύματα ιερής οργής

Επειδή χθες η Εκκλησία εόρτασε την ανακομιδή των Λειψάνων του αγίου Στεφάνου του πρωτομάρτυρα και αρχιδιακόνου παραθέτουμε μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ» για τον Άγιο Στέφανο και την στιγμή του ελέγχου που άσκησε πριν τον λιθοβολήσουν. Παραθέτουμε καί τους στίχους που ερμηνεύει μαζί με τη μετάφραση του κ. Σωτηρόπουλου.

Η θεία Χάρη δημιουργούσε στο πνεύμα του αγίου Στεφάνου κύματα ιερής οργής

55 ὑπάρχων δὲ πλήρης Πνεύματος ἁγίου, ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδε δόξαν Θεοῦ καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ, 56 καὶ εἶπεν· Ἰδοὺ θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς ἀνεῳγμένους καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ ἑστῶτα.
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ55 Αλλ΄ αυτός, πλήρης Πνεύματος Αγίου, κοίταξε στόν ουρανό, καί είδε ένδοξη μορφή του Θεού, καί τόν Ιησού να είναι στά δεξιά του Θεού, 56 καί είπε: «Ιδού βλέπω τους ουρανούς ανοικτούς, καί τον Υιό του ανθρώπου να είναι στά δεξιά του Θεού».

«Η θεία Χάρις δημιουργούσε μέσα του κύματα ιεράς οργής καί αγανακτήσεως, καί γι΄ αυτό συνταρασσόταν. Η θεία Χάρις φλόγιζε τό εσωτερικό του, καί γι΄ αυτό εξερράγη σάν ηφαίστειο».

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ με περίγραμμαΜικρό απόσπασμα από τη ερμηνεία του κεφ. ζ’, στ. 55-56, σελίδα 165 του ωραιότατου ερμηνευτικού βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο και που θα το βρείτε <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>> πατήστε ΕΔΩ

Ο τίτλος στο απόσπασμα που παραθέσαμε είναι του ιστολογίου μας.

Δείτε καί Παλαιότερες αναρτήσεις για τον άγιο Στέφανο τον πρωτομάρτυρα, πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation