ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

«ΑΛΛΑΞΑΝ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ»

Παρουσιάζουμε από το αγωνιστικό περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» την παρακάτω επιστολή του Μητροπολίτη Κυθήρων κ. Σεράφειμ. Το ιστολόγιο μας δεν συμφωνεί ότι έπρεπε να παραβρεθεί ο Μητροπολίτης Κυθήρων στην υποδοχή του πατρ. Αλεξανδρείας ακόμα και αν δεν παραβιαζόταν η διαθήκη των Κτητόρων της Ριζαρείου Σχολής. Μόνο αν άρχιζε τους αντιοικουμενιστικούς αγώνες ο πατρ. Αλεξανδρείας θα έπρεπε να παραβρεθεί ο Μητροπολίτης Κυθήρων στην υποδοχή του.

«ΑΛΛΑΞΑΝ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ»

ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 2Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων καί Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ απέστειλε τήν 4η Νοεμβρίου επιστολή πρός τόν Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής κ. Νικόλαο Χούλη, μέ τήν οποία δήλωσε, ότι δέν θα παρευρεθή στίς εορταστικές εκδηλώσεις της Σχολής, διότι παρεβιάσθη η διαθήκη των Κτητόρων καί άλλαξε ο χαρακτήρας της Σχολής, οποίος ήταν αποκλειστικώς γιά σπουδαστές υποψηφίων Κληρικών. Η επιστολή έχει ως ακολούθως:

«Ἀξιότιμε κ.Πρόεδρε,
Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ διά τήν ὑπ’ ἀριθ. 1068/374/29-9-2014 πρόσκλησιν νά συμμετάσχω εἰς τήν πανηγυρικήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν ἐν Χαλανδρίῳ Ἱερόν Ναόν τῆς Ριζαρείου Ἐκκλ. Σχολῆς, εἰς τήν ὁποίαν θά προστῇ ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος Β’ (9-11-2014).
ριζαριοςΠολύ θά τό ἤθελα αὐτό ὑπό ὁμαλάς καί εὐλογημένας διά τήν Σχολήν μας συνθήκας, ἀλλά, δυστυχῶς, ἐμποδίζομαι συνειδησιακῶς νά προσέλθω εἰς τόν ἑορτασμόν αὐτόν. Ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου ἐξέρχεται ὁ ἔμπονος στεναγμός καί ἠχηρά κραυγή πικρᾶς ὀδύνης˙ «Πῶς ᾂσωμεν τήν ᾠδήν Κυρίου ἐπί γῆς ἀλλοτρίας;» (Ψαλμ. 136,4).
αγιος Νεκταριος μ πἈληθῶς, κ. Πρόεδρε, ἀδυνατῶ νά ἀτενίσω ἀδεῶς τήν ἁγίαν εἰκόνα τοῦ ἑορταζομένου κατ’ αὐτήν τήν ἡμέραν Ἁγιωτάτου Πατρός ἡμῶν Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως, ἁγίου Σχολάρχου διατελέσαντος τῆς Σχολῆς μας καί καταλιπόντος ἀγαθωτάτην μνήμην καί ἁγίαν ἐποχήν Σχολαρχίας. Τί θά ἔλεγε σήμερα ὁ «ἐν ἐσχάτοις καιροῖς ἐξανατείλας ὡς ἀστήρ οὐρανόφωτος» Ἅγιος Νεκτάριος πρό τῆς δεινῆς καταπτώσεως καί τῆς ἀλλοτριώσεως τῆς πεφιλημένης Σχολῆς μας;
Ριζαρης ΓεώργιοςὌντως μοῦ εἶναι δυσχερέστατον νά προσβλέψω εἰς τήν προτομήν τοῦ μακαρίου καί ἀοιδίμου κτήτορος τῆς Ρ.Ε.Σ. Γεωργίου Ριζάρη καί τήν ῥῆσιν του, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ καί τήν προμετωπίδα τῆς Σχολῆς˙ «παρακαλῶ νά εἰσέρχωνται εἰς τήν Σχολήν ταύτην ὅσοι θά ἐνδυθῶσιν Ἱερωσύνης ἔνδυμα». Ἡ τιμία καί ἱερά Ριζάρειος Διαθήκη ἠγνοήθη καί περιεφρονήθη βαναύσως, παρεποιήθη δέ καί μετεβλήθη παρανόμως καί προκλητικῶς.
Πρός τί νά πανηγυρίσωμεν καί νά συνεορτάσωμεν οἱ Ριζαρεῖται Ἀρχιερεῖς μέ προεξάρχοντα τόν Μακ. Πατριάρχην; Ἡ φιλτάτη Σχολή μας τυγχάνει ἀγνώριστος καί ἀξιοθρήνητος. Μόνον τόν ψαλμικόν στίχον «ἐπί τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος ἐκεῖ ἐκαθίσαμεν καί ἐκλαύσαμεν ἐν τῷ μνησθῆναι ἡμᾶς τῆς Σιών» (Ψαλμ. 136,1) θά ἦτο συγκεχωρημένον νά εἴπωμεν εἰς τήν περίστασιν αὐτήν.
Γνωρίζω ὅτι σᾶς λυπῶ, ἀλλά νά ἔχετε ὑπ’ ὄψιν σας ὅτι ἐξερχόμενοι ἐκ τοῦ παρόντος βίου θά θρηνήσητε ἀνόνητα ὑμεῖς καί οἱ συμπράξαντες εἰς τό ἀνοσιούργημα τοῦτο, ἐάν μή ἐγκαίρως μετανοήσητε καί ἐπανορθώσητε.

Εὐχέτης σας πρός Κύριον
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 Από το μηνιαίο ορθόδοξο αγωνιστικό περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», τεύχος Νοεμβρίου 2014.

Περισσότερα για το περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» πατήστε πάνω στο όνομα του περιοδικού ή ΕΔΩ.

Δείτε και Ο παραδοσιακός μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ για την προς Κύριον εκδημία του μακαριστού ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, πατώντας ΕΔΩ

Advertisements

Single Post Navigation

6 thoughts on “«ΑΛΛΑΞΑΝ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ»

 1. Ανώνυμος on said:

  Δεν είναι όλα δόγμα. Μερικές φορές κάποια πράγματα μπορούν ή και χρειάζεται να αλλάζουν, ανάλογα με τις συνθήκες. Ακόμα και οι ιεροί κανόνες μερικές φορές αποτελούν τροποίηση προγενέστερων. Αυτό που δεν αλλάζει ποτέ είναι ό,τι έχει σχέση με το δόγμα και την ηθική. Η Ριζάρειος πολύ καλώς έγινε μικτό σχολείο διότι τα τελευταία χρόνια είχε καταντήσει φυτώριο ομοφυλοφιλίας, και κάποιοι γνωρίζουν τα παιδιά αυτά και τα πονάνε και τους προσφέρουν από τον χρόνο τους και αυτοί έδωσαν αγώνα για αυτό το θέμα (δεν μιλάω για τον εαυτό μου, εγώ δεν έχω σχέση). Το ξέρατε αυτό; Να μην βιαζόμαστε, λοιπόν, να εκφέρουμε άποψη.

  • Κάνετε λάθος. Δεν είναι δόγμα αλλά το δόγμα έχει σχέση και με την ηθική. Διαφωνούμε ότι η Ριζάρειος είχε καταντήσει φυτώριο ομοφυλοφιλίας. Ο σεβασμιώτατος Κυθήρων Σεραφείμ έχει απόλυτο δίκαιο και η διαθήκη των Ριζάρη έπρεπε να μείνει σεβαστή. Είναι θέμα βασικής ηθικής. Απορούμε πώς δεν μπορείτε να το καταλάβετε.

 2. Ανώνυμος on said:

  Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι καθόλου οικουμενιστής ούτε μεταπατερικός. Η διαθήκη των Ριζάρηδων δεν είναι η Καινή Διαθήκη. Φυσικά και πρέπει να τηρείται, αν όμως προκύψει κάποιος πολύ σοβαρός και θεμιτός λόγος που δεν είχαν προβλέψει οι όντως μακαριστοί συντάκτες της, μπορεί να υποστεί κάποια τροποίηση. Διαβάστε για την τροποποίηση του Τυπικού της Μονής του Αββά Σερίδου στην Παλαιστίνη που ενέκριναν οι Άγιοι Βαρσανούφιος και Ιωάννης.

  • Κάνετε λάθος. Άλλο η τροποποίηση του Τυπικού της Μονής του Αββά Σερίδου που έγινε απο αγίους ανθρώπους και άλλο η παραβίαση της διαθήκης των Ριζάρηδων που ήταν σοφή και προστάτευε τους κληρικούς απο ηθικές παρεκτροπές. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή η παραβίαση της διαθήκης των Ριζάρηδων. Δική τους η περιουσία ήταν και αυτοί ορίζουν πώς θα πρέπει να διαχειριστεί. Απαράδεκτο αυτό που έγινε. Θα πρέπει να επανέλθει η τάξη και να τηρηθεί η διαθήκη.

 3. Δεν κάνουμε δεκτό ότι υπήρχε ομοφυλοφιλία. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να στηρίζουν την άποψη σας. Αλλά και αν ακόμα υπήρχε, το ένα κακό, δεν θεραπεύει το άλλο. Υπήρχαν τρόποι για να χτυπηθεί η ομοφυλοφιλία. Άλλωστε η πορνεία δεν είναι η θεραπεία της ομοφυλοφιλίας, αλλά η άσκηση και η κατήχηση και το παράδειγμα. Δεν θεραπεύουμε την ομοφυλοφιλία με το σπρώξιμο σε άλλα σαρκικά πάθη.

  • Στο σχόλιο μας Απριλίου 1, 2015, 9:06 μμ αναφερόμαστε στα ζητήματα που έβαλε ο σχολιαστής μας και υπάρχουν πιο πάνω. Όταν λέμε «Δεν κάνουμε δεκτό ότι υπήρχε ομοφυλοφιλία», εννοούμε ότι δεν κάνουμε δεκτό ότι υπήρχε ομοφυλοφιλία στη Ριζάρειο Σχολή. Και όταν λέμε «Υπήρχαν τρόποι για να χτυπηθεί η ομοφυλοφιλία», εννοούμε υπάρχαν τρόποι να εξαλειφθεί από τη Ριζάρειο Εκκλησιαστική σχολή η ομοφυλοφιλία, ακόμα και αν κάνουμε δεκτό ότι υπήρχε.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: