ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Ο ευαγγελισμός της παρθένου Μαρίας (Λουκ. α΄ 26-38)

Ο ευαγγελισμός της παρθένου Μαρίας (Λουκ. α΄ 26-38)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Λουκά

26 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ᾗ ὄνομα Ναζαρὲτ, 27 πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρὶ, ᾧ ὄνομα Ἰωσὴφ, ἐξ οἴκου Δαυῒδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. 28 καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπε· Χαῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν. 29 ἡ δὲ ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ, καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος. Eygag30 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ· Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ· εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ. 31 καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν θρόνον Δαυῒδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος. 34 εἶπε δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον· Πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω; 35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ· Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ. 36 καὶ ἰδοὺ Ἐλισάβετ ἡ συγγενὴς σου καὶ αὐτὴ συνεληφυῖα υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ· 37 ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ῥῆμα. 38 εἶπεν δὲ Μαριάμ· Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

Για τους ύμνους του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου26 Κατά τόν έκτο δέ μήνα (της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ) ο Θεός απέστειλε τον άγγελο Γαβριήλ σέ μία πόλι της Γαλιλαίας ονομαζομένη Ναζαρέτ, 27 πρός μία παρθένο μνηστευμένη μέ άνδρα ονομαζόμενο Ιωσήφ από τό γένος του Δαβίδ, τό δέ όνομα της παρθένου ήταν Μαριάμ. 28 Καί όταν ο άγγελος παρουσιάσθηκε σ΄ αυτήν είπε: Χαίρε σύ, πού είσαι γεμάτη από χάρι! Ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη είσαι σύ περισσότερο απ΄ όλες τις γυναίκες. 29 Αλλ΄ αυτή, όταν είδε, ταράχθηκε πολύ από τό λόγο του καί σκεπτόταν από πού άραγε προέρχεται καί πού αποβλέπει ο χαιρετισμός αυτός. 30 Ο δέ άγγελος της είπε: «Μή φοβάσαι, Μαριάμ! Διότι έτυχες ευνοίας από τό Θεό. 31 Καί ιδού θά συλλάβης στήν κοιλία καί θά γεννήσης υιό, καί θά τόν ονομάσης Ιησού. 32 Αυτός θά είναι μέγας καί Υιός του Υψίστου θά ονομασθή. Καί θά του δώση ο Κύριος ο Θεός τό θρόνο του Δαβίδ του πατέρα του (του προγόνου του), 33 καί θά βασιλεύη στόν οίκο του Ιακώβ παντοτινά, καί της βασιλείας του δέν θά υπάρξη τέλος». 34 Είπε δέ η Μαριάμ πρός τόν άγγελο: «Πώς αυτό θά συμβή σ΄ εμένα, αφού δεν συνευρίσκομαι μέ άνδρα;». 35 Καί ο άγγελος της απάντησε: «Πνεύμα Άγιο θά έλθη επάνω σου καί δύναμι του Υψίστου θά σέ επισκιάση. Γι΄ αυτό καί τό άγιο παιδί, πού θά γεννηθή, θά είναι Υιός του Θεού (όχι υιός ανδρός). 36 Ιδού δέ η Ελισάβετ η συγγενής σου έχει συλλάβει καί αυτή υιό στά γεράματά της, καί νά αυτή, πού τήν έλεγαν στείρα, τώρα είναι στόν έκτο μήνα της. 37 Η δέ Μαριάμ είπε: «Ιδού είμαι η δούλη του Κυρίου. Ας γίνη σέ μένα συμφώνως πρός τό λόγο σου». Καί έφυγε απ΄ αυτήν ο άγγελος.

    Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Ο τίτλος για τους στίχους α΄ 26-38, είναι του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου. Το κομμάτι του στίχου 28 που έχουμε τονίσει πιο έντονα γράμματα, στο κείμενο και στην μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου είναι με αραιά γράμματα.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

 Δείτε και Ο Ιησούς είναι ο Υιός του Υψίστου είπε στην Παναγία ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η αρχή της σωτηρίας μας, πατώντας ΕΔΩ

Single Post Navigation

One thought on “Ο ευαγγελισμός της παρθένου Μαρίας (Λουκ. α΄ 26-38)

  1. ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΣ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: