ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Τα περιεχόμενα του ερμηνευτικού βιβλίου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ»

Επειδή πριν 1 εβδομάδα ήταν η εορτή των Αγίων 12 Αποστόλων, παρουσιάζουμε τα περιεχόμενα του εξαίρετου ερμηνευτικού βιβλίου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ», που ερμηνεύει με την σειρά, το θεόπνευστο βιβλίο της Καινής Διαθήκης «Πράξεις Αποστόλων».

 

 Τα περιεχόμενα του ερμηνευτικού βιβλίου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ»

Πρόλογος    …………………………………………………………………… Σελ. 7
Μάθημα 1ο ……………………………………………………………………… 9
Ο Λουκάς καί το βιβλίο των Πράξεων
Μάθημα 2ο ………………………………………………………………………12
Ανάστασις καί Ανάληψις (α΄ 1-11)
Μάθημα 3ο………………………………………………………………………21
Τέλος του Ιούδα – Εκλογή του Ματθίου (α΄ 12 – 26)
Μάθημα 4ο……………………………………………………………………… 29
Η επιφοίτησις του Αγίου Πνεύματος (β΄ 1 – 13)
Μάθημα 5ο……………………………………………………………………… 37
Ο Πέτρος γιά τήν έκχυσι του Αγίου Πνεύματος
(β΄ 14 – 21)
Μάθημα 6ο……………………………………………………………………… 44
Ο Πέτρος γιά τόν Ιησού ως αναστάντα, Χριστό καί
Κύριο (β΄ 22 – 36)
Μάθημα 7ο……………………………………………………………………… 52
Τό αποτέλεσμα του κηρύγματος του Πέτρου – Η ζωή της
πρώτης χριστιανικής κοινότητος (β΄37 – 47)
Μάθημα 8ο……………………………………………………………………… 61
Η θεραπεία του χωλού (γ΄ 1 – 11)
Μάθημα 9ο……………………………………………………………………… 68
Η αιτία της θεραπείας του χωλού – Ενοχή των Ιουδαίων
καί σχέδιο του Θεού (γ΄ 12 – 18)
Μάθημα 10ο……………………………………………………………………… 75
Μετάνοια καί απόλαυσις των μεσσιανών ευλογιών
(γ΄ 19 – 26)
Μάθημα 11ο……………………………………………………………………… 83
Πέτρος καί Ιωάννης ενώπιον του συνεδρίου (δ΄ 1 – 12)
Μάθημα 12ο……………………………………………………………………… 91
Οι απόστολοι απειλούνται καί απολύονται – Η προσευχή
της Εκκλησίας (δ΄ 13 – 31)
Μάθημα 13ο……………………………………………………………………… 100
Ενότης καί κοινοκτημοσύνη (δ΄ 32-37)
Μάθημα 14ο……………………………………………………………………… 107
Ανανίας καί Σαπφείρα – Θαυματουργίες των αποστόλων
(ε΄ 1 – 16)
Μάθημα 15ο……………………………………………………………………… 115
Φυλάκισις καί αποφυλάκισις των αποστόλων – Δίκη,
δαρμός καί απόλυσις των αποστόλων (ε΄ 17 – 42)
Μάθημα 16ο……………………………………………………………………… 124
Η εκλογή των επτά διακόνων – Η δράσις του Στεφάνου καί

η προσαγωγή του στό συνέδριο (κεφ. στ΄)
Μάθημα 17ο……………………………………………………………………… 134

Ο Στέφανος γιά τήν πατριαρχική εποχή (ζ΄ 1 – 16)
Μάθημα 18ο……………………………………………………………………… 143
Ο Στέφανος γιά τόν Μωυσή μέχρι τή θεοφάνεια στή βάτο
(ζ΄ 17 – 34)
Μάθημα 19ο……………………………………………………………………… 152
Ο Στέφανος γιά τό πρόσωπο του Μωυσέως, τήν ασέβεια
του Ισραήλ, τή σκηνή καί τό ναό (ζ΄35 – 50)
Μάθημα 20ο……………………………………………………………………… 161
Ο Στέφανος καυτηριάζει τούς Ιουδαίους καί λιθοβολείται
(ζ΄ 51 – 60)
Μάθημα 21ο……………………………………………………………………… 169
Διωγμός της Εκκλησίας – Ο διάκονος Φίλιππος – Ο
Σίμων ο μάγος (η΄ 1 – 25)
Μάθημα 22ο……………………………………………………………………… 178
Ο Φίλιππος καί ο αιθίοψ ευνούχος (η΄ 26 – 40)
Μάθημα 23ο……………………………………………………………………… 185
Η επιστροφή του Παύλου (θ΄ 1 – 18)
Μάθημα 24ο……………………………………………………………………… 194
Ο Παύλος στήν Ιερουσαλήμ, Ταρσό, Δαμασκό –
Ο Πέτρος στή Λύδδα καί Ιόππη (θ΄ 19 – 43)
Μάθημα 25ο……………………………………………………………………… 204
Ο Πέτρος καί ο Κορνήλιος (ι΄ 1 – 33)
Μάθημα 26ο……………………………………………………………………… 215
Στό σπίτι του Κορνηλίου (ι΄ 34 – 48)
Μάθημα 27ο……………………………………………………………………… 223
Απολογία Πέτρου γιά άνοιγμα εις εθνικούς –
Η ίδρυσις της Εκκλησίας της Αντιοχείας –
Έρανος γιά τήν Εκκλησία της Ιουδαίας (κεφ. ια΄)
Μάθημα 28ο……………………………………………………………………… 232
Διωγμός Εκκλησίας καί θανάτωσις Ιακώβου –
Θαυμαστή αποφυλάκισις Πέτρου, παραδείγματος θάνατος
Ηρώδου (κεφ. ιβ΄)
Μάθημα 29ο……………………………………………………………………… 242
Περιοδεία του Βαρνάβα καί του Σαύλου (ιγ΄ 1 – 15)
Μάθημα 30ο……………………………………………………………………… 251
Ο Παύλος ομιλεί στή συναγωγή στήν Αντιόχεια της
Πισιδίας (ιγ΄ 16 – 37)
Μάθημα 31ο……………………………………………………………………… 261
Συνέχεια του λόγου στή συναγωγή – Στροφή πρός τούς
εθνικούς (ιγ΄38 – 52)
Μάθημα 32ο……………………………………………………………………… 271
Δράσις Παύλου και Βαρνάβα στό Ικόνιο, στά Λύστρα,
στή Δέρβη, στήν Πέργη (κεφ. ιδ΄)
Μάθημα 33ο……………………………………………………………………… 283
Ζητήματα του Μωσαϊκού νόμου – Η Αποστολική Σύνοδος
(ιε΄ 1 – 21)
Μάθημα 34ο ………………………………………………………………………294
Η απόφασις της Αποστολικής Συνόδου – Παροξυσμός –
χωρισμός Παύλου & Βαρνάβα (ιε΄ 22-41)
Μάθημα 35ο……………………………………………………………………… 304
Ο Τιμόθεος, τό όραμα του Μακεδόνος, ο Παύλος στούς
Φιλίππους (κεφ. ιστ΄)
Μάθημα 36ο……………………………………………………………………… 316
Στή Θεσσαλονίκη καί στή Βέροια (ιζ΄ 1 – 15)
Μάθημα 37ο……………………………………………………………………… 324
Στήν Αθήνα. Ο λόγος στόν Άρειο Πάγο (ιζ΄ 16 – 34)
Μάθημα 39ο……………………………………………………………………… 336
Στήν Κόρινθο (ιη΄ 1 – 17)
Μάθημα 40ο……………………………………………………………………… 347
Επιστροφή του Παύλου στή Συρία – Ο Απολλώς στήν
Έφεσο (ιη΄ 18 – 28)
Μάθημα 41ο……………………………………………………………………… 355
Ταραχή στήν Έφεσο εξ αιτίας του αργυροκόπου
Δημητρίου (ιθ΄ 21 – 41)
Μάθημα 42ο……………………………………………………………………… 364
Ο Παύλος στή Μακεδονία, Αχαΐα, Τρωάδα (κ΄ 1 – 16)
Μάθημα 43ο 374
Αποχαιρετιστήριος λόγος του Παύλου πρός τούς ποιμένας
της Εφέσου (κ΄ 17 – 38)
Μάθημα 44ο……………………………………………………………………… 382
Ο Παύλος στήν Τύρο, Πτολεμαΐδα, Καισάρεια,
Ιερουσαλήμ (κα΄ 1 – 17).
Μάθημα 45ο……………………………………………………………………… 393
Αγνισμός του Παύλου, εξέγερσις των Ιουδαίων καί
σύλληψις του αποστόλου (κα΄ 18 – 40)
Μάθημα 46ο……………………………………………………………………… 403
Λόγος του Παύλου πρός τούς Ιουδαίους – Επίκλησι της
ιδιότητος του Ρωμαίου πολίτη (κεφ. κβ΄)
Μάθημα 47ο……………………………………………………………………… 413
Απολογία Παύλου ενώπιον του Συνεδρίου (κγ΄ 1 – 6)
Μάθημα 48ο……………………………………………………………………… 423
Διχασμός του Συνεδρίου – Συνωμοσία κατά του Παύλου –
Παραπομπή στόν Φήλικα (κγ΄ 7 – 35)
Μάθημα 49ο……………………………………………………………………… 433
Οι κατήγοροι Παύλου ενώπιον του Φήλικος (κδ΄ 1 – 9)
Μάθημα 50ο……………………………………………………………………… 450
Η απολογία Παύλου ενώπιον του Φήλικος – Αναβολή
δίκης & 2ετής κράτησις αποστόλου (κδ΄ 10 – 27)
Μάθημα 51ο……………………………………………………………………… 460
Ο Παύλος δικάζεται από τόν Φήστο καί επικαλείται τόν
Καίσαρα (κε΄ 1 – 12)
Μάθημα 52ο……………………………………………………………………… 468
Φήστος πρός Αγρίππα γιά τόν απόστολο (κε΄ 13 – 27)
Μάθημα 53ο……………………………………………………………………… 477
Ο Παύλος απολογείται στόν Αγρίππα (κστ΄ 1 – 18)
Μάθημα 54ο……………………………………………………………………… 484
Συνέχεια απολογίας Παύλου πρός Αγρίππα (κστ΄ 19 – 32)
Μάθημα 55ο……………………………………………………………………… 493
Από τήν Καισάρεια στήν Κρήτη (κζ΄ 1 – 12)
Μάθημα 56ο……………………………………………………………………… 502
Τρομερή περιπέτεια στό Αδριατικό πέλαγος (κζ΄ 13 – 29)
Μάθημα 57ο……………………………………………………………………… 521
Ναυγάγιο στή Μελίτη (Μάλτα) (κζ΄ 30 – 44)
Μάθημα 58ο……………………………………………………………………… 530
Ο Παύλος στή Μελίτη (Μάλτα) (κη΄ 1 – 10)
Μάθημα 59ο……………………………………………………………………… 539
Από τή Μελίτη (Μάλτα) στή Ρώμη (κη΄ 11 – 16)
Μάθημα 60ο……………………………………………………………………… 551
Διετής κράτησις του Παύλου στή Ρώμη – Ακώλυτο
κήρυγμα πρός Ιουδαίους – εθνικούς (κη΄ 17 – 31)


Δείτε περισσότερα για το βιβλίο ΕΔΩ

Advertisements

Single Post Navigation

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: