ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Το προδρομικό έργο του Ιωάννου (Ματθ. γ΄ 1-12)

Για την προχθεσινή εορτή του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου παρουσιάζουμε απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του αποστόλου Ματθαίου και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για το προδρομικό έργο του Ιωάννου.

Το προδρομικό έργο του Ιωάννου (Ματθ. γ΄ 1-12)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ματθαίου

αγιος Ματθαιος Αποστολος1 Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας 2 καὶ λέγων· Μετανοεῖτε· ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 3 οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 4 Αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάννης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, ἡ δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον. 5 τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου, 6 καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ’ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 7 Ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίςΤιμίου ένδοξου Προφήτου Προδρόμου ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 8 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας· 9 καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. 10 ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 11 ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν· ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μού ἐστιν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί· 12 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

Εκείνες δε τις ημέρες έρχεται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και κηρύττει στην έρημο της Ιουδαίας, 2 και λέγει: «Μετανοείτε, διότι πλησιάζει η βασιλεία των ουρανών». 3 Αυτός δε είναι εκείνος, για τον οποίο μίλησε ο προφήτης Ησαΐας λέγοντας: Φωνή ενός, που φωνάζει δυνατά στην έρημο, Ετοιμάσατε την οδό για να διαβή ο Κύριος, ισιάξετε τους δρόμους του για να περάση. 4 Φορούσε δε ο Ιωάννης ένδυμα από τρίχες καμήλας και ζώνη δερμάτινη γύρω από τη μέση του, η δε τροφή του ήταν ακρίδες και μέλι από άγρια μελίσσια. 5 Τότε έβγαιναν και πήγαιναν προς αυτόν οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων και όλης της Ιουδαίας και όλων των περιχώρων του Ιορδάνη, 6 και βαπτίζονταν απ’ αυτόν στον Ιορδάνη, εξομολογούμενοι (συγχρόνως) τις αμαρτίες τους. 7 Όταν δε είδε πολλούς από τους Φαρισαίους και τους Σαδδουκαίους να έρχωνται για το βάπτισμά του, είπε σ’ αυτούς: «Τέκνα γεννημένα από οχιές, ποιος σας είπε, ότι θα ξεφύγετε από την μέλλουσα οργή; 8οχια Κάνετε λοιπόν έργα, που είναι καρπός μετανοίας, 9 και μη σας αρέση νά λέτε για τους εαυτούς σας, Πατέρα έχουμε τον Αβραάμ. Διότι σας λέγω, ότι ο Θεός δύναται απ’ αυτούς τους λίθους ν’ αναστήση τέκνα στον Αβραάμ. 10 Ήδη δε και το τσεκούρι είναι κοντά στη ρίζα των δένδρων· και κάθε δένδρο, που δεν κάνει καρπό καλό, κόβεται σύρριζα και ρίχνεται στη φωτιά. 11 Εγώ μεν σας βαπτίζω με νερό, για να σας δημιουργηθή αίσθημα μετανοίας· αλλ’ εκείνος, ο οποίος έρχεται μετά από μένα, είναι ισχυρότερός μου. Αυτού δεν είμαι άξιος νά κολαση ξβαστάξω τά υποδήματα. Αυτός θα σας βαπτίση με Πνεύμα Άγιο καί με φωτιά. 12 Το φτυάρι του είναι στο χέρι του, και θα καθαρίση τελείως το αλώνι του, και θα συνάξη το σιτάρι του στην αποθήκη, το δε άχυρο θα κατακαίη με φωτιά, που δεν θά σβήνη.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ
Ο τίτλος για τους στίχους γ΄ 1-12 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.
Τις λέξεις του στίχου 9 που έχουμε για τεχνικούς λόγους με κόκκινο χρώμα στη μετάφραση στη νεοελληνική, τις έχει ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος με αραιά γράμματα στη μετάφραση του.

Advertisements

Single Post Navigation

One thought on “Το προδρομικό έργο του Ιωάννου (Ματθ. γ΄ 1-12)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: