ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the month “Δεκέμβριος, 2018”

Ο Στέφανος προσάγεται στό συνέδριο καί συκοφαντείται (Πρ. Απ. στ΄ 8-15)

Επειδή πριν από 4 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε τον άγιο Στέφανο τον πρωτομάρτυρα και αρχιδιάκονο παρουσιάζουμε 8 στίχους από το βιβλίο των ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, για την προσαγωγή του αγίου Στεφάνου ενώπιον του συνεδρίου και την συκοφάντηση του και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Ο Στέφανος προσάγεται στό συνέδριο καί συκοφαντείται (Πρ. Απ. στ΄ 8-15)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Λουκά

8 Στέφανος δὲ πλήρης πίστεως καὶ δυνάμεως ἐποίει τέρατα καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ. 9 Ἀνέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῆς λεγομένης Λιβερτίνων καὶ Κυρηναίων καὶ Ἀλεξανδρέων καὶ τῶν ἀπὸ Κιλικίας καὶ Ἀσίας συζητοῦντες τῷ Στεφάνῳ, 10 καὶ οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ πνεύματι ᾧ ἐλάλει. 11 Τότε ὑπέβαλον ἄνδρας λέγοντας ὅτι ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος ρήματα βλάσφημα εἰς Μωυσῆν καὶ τὸν Θεόν· 12 συνεκίνησάν τε τὸν λαὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραμματεῖς, καὶ ἐπιστάντες συνήρπασαν αὐτὸν καὶ ἤγαγον εἰς τὸ συνέδριον, 13 ἔστησάν τε μάρτυρας ψευδεῖς λέγοντας· ὁ ἄνθρωπος οὗτος οὐ παύεται ρήματα βλάσφημα λαλῶν κατὰ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου καὶ τοῦ νόμου· 14 ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτοῦ λέγοντος ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος οὗτος καταλύσει τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἀλλάξει τὰ ἔθη ἃ παρέδωκεν ἡμῖν Μωυσῆς. 15 Καὶ ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν ἅπαντες οἱ καθεζόμενοι ἐν τῷ συνεδρίῳ εἶδον τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ8 Ο Στέφανος δέ, πλήρης πίστεως καί δυνάμεως, έκανε θαύματα καταπληκτικά καί σημεία μεγάλα στό λαό. 9 Μερικοί δέ από τή συναγωγή, πού λεγόταν των Λιβερτίνων, καί από τούς Κυρηναίους καί τούς Αλεξανδρείς, καί από τούς προερχομένους από τήν Κιλικία καί τήν επαρχία Ασία σηκώθηκαν καί συζητούσαν μέ τό Στέφανο. 10 Αλλά δέν μπορούσαν ν΄ αντισταθούν στή σοφία καί στήν πνευματική δύναμι, μέ τήν οποία μιλούσε. 11 Τότε υποκίνησαν ανθρώπους πού έλεγαν: «Τόν ακούσαμε νά λέγη λόγια βλάσφημα κατά του Μωυσή καί τού Θεού». 12 Ξεσήκωσαν δέ τό λαό καί τούς πρεσβυτέρους καί τούς γραμματείς, καί παρουσιάσθηκαν αιφνιδίως καί τόν άρπαξαν βιαίως καί τόν προσήγαγαν στό συνέδριο. 13 Καί παρουσίασαν ψευδομάρτυρες, πού έλεγαν: «Αυτός ο άνθρωπος δέν παύει νά λέγη λόγια βλάσφημα κατά τού misowαγίου τόπου (του ναού) καί του νόμου. 14 Διότι τόν έχουμε ακούσει νά λέγη, ότι αυτός ο Ιησούς ο Ναζωραίος θά καταστρέψη τόν τόπο τούτο, καί θ΄ αλλάξη τούς θεσμούς καί τά έθιμα, πού μάς παρέδωσε ο Μωυσής». 15 Καί ατενίζοντας σ΄ αυτόν όλοι αυτοί, πού κάθονταν στίς δικαστικές έδρες στό συνέδριο, είδαν τό πρόσωπό του (νά αστράπτη) σάν πρόσωπο αγγέλου.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 8-15 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Ομοιότητες πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου αγίου Στεφάνου με τον ΧριστόΔείτε και Μεγάλη ψυχή ο πρωτομάρτυρας Στέφανος! πατώντας ΕΔΩ
Για τη δόξα του Αγίου Στεφάνου και θεία οπτασία του που αξιώθηκε την ώρα του ελέγχου του,  πατώντας ΕΔΩ
Η θεία Χάρη δημιουργούσε στο πνεύμα του αγίου Στεφάνου κύματα ιερής οργής,  πατώντας ΕΔΩ
Ο άγιος Στέφανος αψήφισε τις φονικές διαθέσεις των Ιουδαίων και απεύθυνε άμεσο και δριμύ έλεγχο,  πατώντας ΕΔΩ
Ο άγιος Στέφανος πλημμυρισμένος απο θεία Χάρη μιλούσε με σκληρά λόγια, πατώντας ΕΔΩ
Σφοδρός έλεγχος κατά των προφητοκτόνων καί χριστοκτόνων (Πρ. Απ. ζ΄ 51-60), πατώντας ΕΔΩ
Ομοιότητες πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου αγίου Στεφάνου με τον Χριστό, πατώντας ΕΔΩ
Άλλο ο έλεγχος που είναι αναγκαίος, άλλο η κατάκριση, πατώντας ΕΔΩ
Για την θεία οπτασία που αξιώθηκε ο άγιος Στέφανος ο πρωτομάρτυρας, την ώρα του ελέγχου του, πατώντας ΕΔΩ

Για την αειπαρθενία της υπερευλογημένης Παναγίας μας

Επειδή πριν 4 ημέρες η Εκκλησία εορτάσε την Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου, παραθέτουμε πολύ μικρό απόσπασμα για την Μητέρα του Κυρίου, απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου <<Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου>> τόμος Α’ .

Για την αειπαρθενία της υπερευλογημένης Παναγίας μας

ΝΙΣ BS περΚατά τόν ωραιότατο συμβολικό λόγο του προφήτου, η πύλη, από τήν οποία πέρασε ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, δέν άνοιξε, αλλά παρέμεινε κλεισμένη, σφραγισμένη (Ιεζ. μδ΄2). xristoygenΗ Παρθένος παρέμεινε αειπάρθενος. Συμφώνως πρός τό Παροιμ. δ΄ 3 κατά τό Εβραϊκό, ο Χριστός είνε μονογενής στή μητέρα του. Η Παναγία είνε μητέρα του Ιησού, όχι άλλων παιδιών, όπως ισχυρίζονται οι Προτεστάντες καί οι Ψευδο-Μάρτυρες του Ιεχωβά.

Από την ερμηνεία του στίχου β’ 1 και τη σελ.164, του εξαίρετου ερμηνευτικού βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου <<Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου>> τόμος Α’ , Αθήνα 1996.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

Ο τίτλος στο απόσπασμα που παραθέσαμε είναι του ιστολογίου μας.

Ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος, τις λέξεις «την γυναίκα σου» και «την μητέρα αυτού» τις είχε τονίσει στο βιβλίο του με αραιά γράμματα, εμείς αντικαταστήσαμε τον τονισμό που είχε με α ρ α ι ά, με έντονα.

Δείτε και Η Παναγία πρέπει να ονομάζεται Θεοτόκος και όχι Χριστοτόκος, πατώντας ΕΔΩ
Για τα ονόματα της Παναγίας, «Θεομήτωρ» και «Θεοτόκος», πατώντας ΕΔΩ
Μόνο οι Ορθόδοξοι τιμούν την Κεχαριτωμένη Παναγία πρεπόντως, πατώντας ΕΔΩ
Οι προσβάλλοντες την Θεοτόκο, πατώντας ΕΔΩ

Ταπεινώσεις του Χριστού οι συνθήκες και η περιοχή γέννησής Του ως Ανθρώπου

Για την πολύ μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, παρουσιάζουμε απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την χριστουγεννιάτικη ομιλία του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Κατα τη Γέννηση του Χριστού» (19-12-2004).

Ταπεινώσεις του Χριστού οι συνθήκες και η περιοχή γέννησής Του ως Ανθρώπου

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Είναι ταπείνωσις επίσης ότι ο Χριστός δεν γεννήθηκε σε σπίτι όπου έμεινε ο Ιωσήφ και η Μητέρα Του, αλλάΧριστουγεννιάτικες ευχές  της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» και του περιοδικού «Ο Σταυρός»γεννήθηκε εν καιρώ περιπετείας και ταλαιπωρίας, λόγω του διατάγματος του Καίσαρος της Ρώμης. Διέταξε ο Καίσαρ της Ρώμης να μεταβεί έκαστος στη δική του πόλη για να απογραφεί για τη φορολογία. Και κατά τη μετάβαση στη Βηθλεέμ, εν καιρώ περιπετείας δηλαδή, έξω από το σπίτι, γεννήθηκε ο Χριστός.

Xristoyge

Δεν γεννήθηκε στην πρωτεύουσα του Ισραήλ, γεννήθηκε σε μια ταπεινή πόλη, πολίχνη, σ΄ ένα χωριό, στη Βηθλεέμ. Η Βηθλεέμ ήτο ελαχίστη μεταξύ των πόλεων, πολύ μικρή μεταξύ των πόλεων.

Και είχε προφητευθεί αυτή η ταπείνωσις. Ο Προφήτης Μιχαίας προείπε ότι από τη Βηθλεέμ θα εξέλθει ηγούμενος, ηγέτης, ο μεγάλος Ηγούμενος, ο μεγάλος Ηγέτης θα εξέλθει εις το μέλλον, Εκείνος ο οποίος ήδη εξήλθεν «από την αρχήν», από την αιωνιότητα.

Την ομιλία θα την βρείτε με τον αριθμό 419 στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»

Δείτε και Για τον αγγελικό ύμνο κατα τη Γέννηση του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ
Ο Πλουσιότερος έγινε ο πτωχότερος για μας, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις παλαιότερες για τα Χριστούγεννα, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις με αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη για την Θεία Ενανθρώπηση

Αναρτήσεις με αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη για την Θεία Ενανθρώπηση

geborn

 

Αναρτήσεις από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Λουκά για Γέννηση του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Γιατί ο Υιός έγινε άνθρωπος (Εβρ. β’14-18), πατώντας ΕΔΩ

Ο Χριστός μας έκανε ελευθέρους και παιδιά του Θεού (Γαλ. δ΄ 1-7), πατώντας ΕΔΩ

Ο Θεός Λόγος έγινεν άνθρωπος παραμένοντας Θεός

Για την εορτή των Χριστουγέννων που συνεχίζει να εορτάζει η Εκκλησία παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα απο το εξαίρετο βιβλίο «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄, του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου,  για την θεία Ενανθρώπηση του Κυρίου.

Ο Θεός Λόγος έγινεν άνθρωπος παραμένοντας Θεός

XRISTOS

14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.

14 Ο δέ Λόγος έγινε άνθρωπος, καί κατώκησε ανάμεσά μας, καί απολαύσαμε ως έκπαγλο θέαμα τή δόξα του, δόξα πού έχει ως μονογενής Υιός από τόν Πατέρα. Γεμάτος χάρι καί ομορφιά!

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Ο Θεός Λόγος έγινεν άνθρωπος παραμένοντας Θεός. Έγινεν αυτό πού δέν ήταν, καί xristoygenπαρέμεινεν αυτό πού ήταν. Διακηρύσσοντας ο Παύλος, τί είνε ο Χριστός, γράφει στό Κολ. β΄ 9: «Έν αυτώ κατοικεί πάν τό πλήρωμα τής θεότητος σωματικώς». Μέσα στόν άνθρωπο Χριστό κατοικεί όλη η θεία ουσία, η θεότης. Ο Χριστός δηλαδή είνε άνθρωπος καί Θεός, Θεάνθρωπος.ΧΡι ΙΗ«Είς Θεός, είς καί μεσίτης Θεού καί ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησούς», γράφει επίσης ο απόστολος στό Α΄ Τιμ. β΄ 5. Η αληθής έννοια του χωρίου τούτου είνε: Ο αυτός είνε Θεός, ο αυτός είνε καί μεσίτης ως άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Ο αυτός συνδυάζει τήν ιδιότητα του Θεού μέ τήν ιδιότητα του ανθρώπου-μεσίτου.

Απο την ερμηνεία του α’ κεφαλαίου και του στίχου 14, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ. 70-1.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.

Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

Η λέξη και που έχουμε τονίσει, στο κείμενο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου είναι με  α ρ α ι ά  γράμματα.

Ο τίτλος της ανάρτησης είναι του ιστολογίου μας.

Ο Άπειρος έγινε πεπερασμένος!

Σήμερα που η Εκκλησία εορτάζει την μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο «ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ», του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου. 

Ο Άπειρος έγινε πεπερασμένος!

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Ο Άπειρος έγινε πεπερασμένος.

xristoygen

Ο αχώρητος παντί εχωρήθη εν γαστρί. Εκείνος, τόν οποίον δέν Ποίου τρυπούν τα Χέρια και τα Πόδια! Ποίον προσηλώνουν με ήλους! χωρούν οι ουρανοί, εχωρήθη εις τήν κοιλίαν γυναικός.

 

Από τη σελ. 16, του υποκεφαλαίου με τον τίτλο <<Πλήθος ταπεινώσεων η ενανθρώπησις>>, του κεφαλαίου «Ταπεινώσεις κατα τήν σάρκωσιν» του εξαιρετικότατου βιβλίου «ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ», του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».
Ολόκληρο αυτό κεφάλαιο «Ταπεινώσεις κατα το πάθος» περιέχεται στις σελίδες 9-19.
Περισσότερο για το εξαιρετικότατο αυτό βιβλίο, πατήστε ΕΔΩ

 

Η τραγικότητα της αμαρτίας

Παρακάτω παρουσιάζουμε την συνέχεια του μικρού αποσπάσματος που παρουσιάσαμε χθες (δείτε ΕΔΩ) από το βιβλίο «ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ», του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, για την τραγικότητα της αμαρτίας.

Η τραγικότητα της αμαρτίας

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Οι Προφήται, οι Απόστολοι, οι Όσιοι, οι Πατέρες καίαγιοι παντες2διδάσκαλοι, οι ιεροί Υμνογράφοι καί πάντες οι Άγιοι πολύ ωμίλουν περί αμαρτίας, διότι πολύ ησθάνοντο τήν τραγικότητα της αμαρτίας. Δι΄ εκείνους μία δυστυχία υπήρχεν, η αμαρτία. Εκ δέ τής αμαρτίας όλαι αι άλλαι δυστυχίαι καί όλα εν γένει τά κακά. Εκείνοι ημάρτανον ολίγον καί ησθάνοντο πολύ. Ημείς αμαρτάνομεν πολύ καί αισθανόμεθα ολίγον ή καί ουδόλως. Διό η αμαρτία προσλαμβάνει δι΄ ημάς πολύ μεγαλυτέραν τραγικότητα. Εν όψει αιωνίου κολάσεως ημείς παίζομεν καί γελώμεν μέ τήν αμαρτίαν. Θεός ενηνθρώπησεν εξ αιτίας της αμαρτίας καί ημείς εορτάζομεν τήν ενανθρώπησίν του αναισθήτως, καθιστώντες τήν κόλασίν μας βαθυτέραν.

Χριστουγεννιάτικες ευχές  της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» και του περιοδικού «Ο Σταυρός»

Ναί βαθυτέραν! Διότι μετά τήν έλευσιν του Ιησού Χριστού η αμαρτία αποκτά βαρύτητα μεγαλυτέραν καί αι αιώνιαι συνέπειαι της αμαρτίας γίνονται δριμύτεραι. Όσοι δεν δεικνύουν κατανόησιν πρός τήν διδασκαλίαν του Χριστού καί δέν συναισθάνονται τήν τραγικότητα της αμαρτίας καί δέν εγκολπώνονται τήν προσφερομένην υπό του Σωτήρος λύτρωσιν, αυτοί κατά τήν φοβεράν τής κρίσεως ημέραν θά ευρεθούν εις θέσιν χειροτέραν της θέσεως των Σοδομιτών καί των κολαση ξΓομορριτών! Ιδού τί είπεν εις τούς Αποστόλους αυτός ο Ιησούς Χριστός. «Ός ἐὰν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας ἢ τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρας ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ» (Ματθ. 10, 14-15).

Από το κεφάλαιο «Η ΤΡΑΓΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ» και τις σελ. 123-4, πριν την ερμηνεία χριστουγεννιάτικου ύμνου που υπάρχει στο κεφάλαιο «Η ΑΓΡΙΩΠΟΣ ΑΜΑΡΤΙΑ» και τις σ. 124-126 του ωραιότατου βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

 

3 magoΔείτε και Δεν είναι Χριστούγεννα, τα Χριστούγεννα χωρίς Χριστό, πατώντας ΕΔΩ
ΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΘΩΜΕΝ!, πατώντας ΕΔΩ
Σκότος αμαρτίας και άγιος πόθος, μικρό απόσπασμα απο ερμηνεία χριστουγεννιάτικου ύμνου, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις παλαιότερες για τα Χριστούγεννα, πατώντας ΕΔΩ

Τί έφερε στον κόσμο τον Κύριο

Για τα ερχόμενα Χριστούγεννα παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από το βιβλίο «ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ», του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου. Ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος τις λέξεις «εξηυγενισμένοι» και «ευαισθήτους» τις αναφέρει ειρωνικά.

Τί έφερε στον κόσμο τον Κύριο

Χριστουγεννιάτικες ευχές  της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» και του περιοδικού «Ο Σταυρός»ονομα ΝΙΣωτ 2 πΧριστούγεννα! Τί έφερεν εις τόν κόσμον τόν Χριστόν;

Εκ τής πλευράς του Ουρανού η αγάπη. Εκ της πλευράς της γης η αμαρτία. Εξ αγάπης ο Θεός ήλθε νά λυτρώση τούς ανθρώπους εκ της αμαρτίας. Η αγάπη του Θεού συχνά τονίζεται, ιδία εις τάς ημέρας μας. Αλλ΄ η αμαρτία του ανθρώπου σπανίως τονίζεται. Καί τή λέξιν «αμαρτία» οι πολλοί αποφεύγουν ν΄ αναφέρουν. Διατί; Άλλοι μέν διότι δεν πιστεύουν εις αμαρτία. πιστεύουν μόνον εις σφάλματα. Δέν αποδίδουν ηθικήν σημασίαν εις τάς πράξεις του ανθρώπου. Άλλοι διότι είνε λίαν εξηυγενισμένοι καί λέξεις ως η «αμαρτία» σοκάρουν τάς ευαισθήτους ακοάς των. Άλλοι διότι εντρέπονται να ομιλούν περί αμαρτίας εκ φόβου καί εκ τρόμου ότι θά προσκρούσουν εις τό φρόνημα των κοσμικών κολαση ξκαί θά θεωρηθούν καθυστερημένοι καί μεσαιωνικοί. Επί πάσι δέ τούτοις καί κατά βάθος καί κυρίως λόγος συχνός καί καυστικός περί αμαρτίας δέν γίνεται, διότι οι πολλοί δεν κατανοούν καί δέν συναισθάνονται τήν τραγικότητα της αμαρτίας.

Μικρό απόσπασμα από την αρχή του κεφαλαίου «Η ΤΡΑΓΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ» και τη σελ. 123, πριν την ερμηνεία χριστουγεννιάτικου ύμνου που υπάρχει στο κεφάλαιο «Η ΑΓΡΙΩΠΟΣ ΑΜΑΡΤΙΑ» και τις σ. 124-126 του ωραιότατου βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου  Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ.

 

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

3 magoΔείτε και ΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΘΩΜΕΝ!, πατώντας ΕΔΩ
Σκότος αμαρτίας και άγιος πόθος, μικρό απόσπασμα απο ερμηνεία χριστουγεννιάτικου ύμνου, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις παλαιότερες για τα Χριστούγεννα, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τον αείμνηστο μητροπολίτη Κονίτσης Σεβαστιανό και τον Προφήτη Δανιήλ

Επειδή πριν από 10 μέρες συμπληρώθηκαν 24 χρόνια από την κοίμηση του αείμνηστου μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως και Κονίτσης Σεβαστιανού και πριν από 5 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε τον Προφήτης Δανιήλ, θυμίζουμε παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τον αείμνηστο μητροπολίτη Σεβαστιανό και τον Προφήτη Δανιήλ.

Αναρτήσεις για τον αείμνηστο μητροπολίτη Κονίτσης Σεβαστιανό και τον Προφήτη Δανιήλ

sebaΕπαινετική αναφορά στον αείμνηστο μητροπολίτη Κονίτσης Σεβαστιανό, πατώντας ΕΔΩ

Φωτογραφία του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου με τον αείμνηστο μητροπολίτη Κονίτσης Σεβαστιανού, πατώντας ΕΔΩ

proDANKAIABAΟ Προφήτης Δανιήλ προφήτευσε για τον Μέγα Αλέξανδρο, πατώντας ΕΔΩ

Το καταπληκτικό όνειρο του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα που φανέρωσε ο Προφήτης Δανιήλ, πατώντας ΕΔΩ

Θαυμαστό περιστατικό που συνέβη στον Προφήτη Αββακούμ, με αποδέκτη τον Προφήτη Δανιήλ, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τον μακαριστό π. Αυγουστίνο απέναντι στους άδικους «αφορισμούς» και στον «αφορισμό» του γνησιότερου τέκνου του

Κλείνουμε το μικρό 7ήμερο αφιέρωμα μας στον αδικότατο και ακυρότατο «αφορισμό»  του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, που ακόμα δεν έχει αρθεί θυμίζοντας τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τον μακαριστό π. Αυγουστίνο απέναντι στους άδικους αφορισμούς και στον «αφορισμό» του γνησιότερου τέκνου του

Αναρτήσεις για τον μακαριστό π. Αυγουστίνο απέναντι στους άδικους «αφορισμούς» και στον «αφορισμό» του γνησιότερου τέκνου του

p.AYGKN

Η αντίδραση του μακαριστού π. Αυγουστίνου στην βλαμμένη άποψη ότι οι άδικοι αφορισμοί ισχύουν, πατώντας ΕΔΩ

Η αντίδραση του μακαριστού π. Αυγουστίνου στην άποψη ότι οι άδικοι αφορισμοί ισχύουν, (παρουσίαση σαν βίντεο) πατώντας ΕΔΩ

Ο μακαριστός πνευματικός πατέρας του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον «αφορισμό» του γνησιότερου και πιστότερου τέκνου του, πατώντας ΕΔΩ

p.Ayg NikSotΜε την ευλογία του π. Αυγουστίνου κήρυττε και μετά τον άκυρο «αφορισμό» του ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος, πατώντας ΕΔΩ

Ο μακαριστός π. Αυγουστίνος ενέργησε για άρση του αδικότατου «αφορισμού» του γνησιότερου τέκνου του, πατώντας ΕΔΩ

Ο ιεροκήρυκας π. Παύλος Ντανάς για τον άκυρο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, παρουσίαση σαν βίντεο

Συνεχίζουμε το μικρό 7ήμερο αφιέρωμα μας στον αδικότατο και ακυρότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, με παρουσίαση σαν βίντεο που έχει απόσπασμα από το κήρυγμα του ιεροκήρυκα π. Παύλου Ντανά στο διετές μνημόσυνο του μακαριστού Ομολογήτη Θεολόγου και είχαμε παρουσιάσει απομαγνητοφωνημένο παλαιότερα (δείτε ΕΔΩ).

Ο ιεροκήρυκας π. Παύλος Ντανάς για τον άκυρο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, παρουσίαση σαν βίντεο

νισ πΔείτε και Αναρτήσεις για το μίσος και το φθόνο του διαβόλου ως αιτία του αδικότατου «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
Για τον αδικότατο «αφορισμό» του χαιρόταν για τον εαυτό του, αλλά λυπόταν για τους διώκτες του, τους ψευδαδέλφους του και τους δειλούς, πατώντας ΕΔΩ
Η Εκκλησία δεν αφορίζει πολεμίους των αιρετικών, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Ο κυριότερος λόγος του «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, όπως τον σημείωσε ο π. Ευστάθιος Κολλάς,πατώντας ΕΔΩ

Ο ιερομόναχος Φώτιος Γεωργίου για τον άδικο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου

Παρακάτω θυμίζουμε την γνώμη του ιερομόναχου Φώτιου Γεωργίου για τον άδικο και παράνομο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, που υπάρχει σε επιστολή του π. Φωτίου στον «Ορθόδοξο Τύπο» και αναρτήσαμε παλαιότερα.

Ο ιερομόναχος Φώτιος Γεωργίου για τον άδικο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου

1995ΝΙΣ ΠμιΤὸ ἔργο τοῦ Σωτηρόπουλου θὰ μείνει παρακαταθήκη νὰ βοηθᾶ καὶ νὰ φωτίζει τὶς ἑπόμενες γενιές. Τί ἔργο ἀφήνει ἡ Ἱεραρχία; πλὴν ἐλαχίστων.

ΒΛΑΣΦ Π μὉ ἀφορισμὸς αὐτὸς εἶναι εὐλογία στὸ κεφάλι του καὶ κατάρα σὲ αὐτούς, ποὺ τὸν ἔδωσαν. Ἂς ἐπανορθώσουν δίκαια καὶ κανονικά, γιατί παράγει τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου καὶ θὰ δώσουμε ὅλοι ἀπολογία στὸ φοβερὸ βῆμα τοῦ Χριστοῦ.

Όλη την επιστολή θα τη δείτε ΕΔΩ

nsbΔείτε και Αναρτήσεις με την αντιμετώπιση του ακυρότατου «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου από τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Α΄, πατώντας ΕΔΩ
Το μαρτυρικό πνεύμα του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος όπως το είπε, δεν αρνήθηκε την Πίστη και τον εαυτό του, μέχρι το τέλος του επίγειου βίου του, πατώντας ΕΔΩ
Οι διώκτες του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου επισύρουν στους εαυτούς τους την άδικη ποινή,  πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις με σχόλια της εκκλησιαστικής εφημερίδας «Ορθόδοξος Τύπος» για τον άδικο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου

Παρακάτω θυμίζουμε αναρτήσεις με σχόλια της εκκλησιαστικής εφημερίδας «Ορθόδοξος Τύπος» για τον άδικο και αντικανονικό «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου. Όλα τα σχόλια που παρουσιάζονται στις παρακάτω αναρτήσεις έγιναν πριν την κοίμηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, όταν Διευθυντής της εφημερίδας ήταν ο αείμνηστος Γεώργιος Ζερβός.

Αναρτήσεις με σχόλια της εκκλησιαστικής εφημερίδας «Ορθόδοξος Τύπος» για τον άδικο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου

Νά ἀρθῆ ὁ ἄδικος καί ἀντικανονικός ἀφορισμός τοῦ θεολόγου κ. Ν. Σωτηροπούλου, πατώντας ΕΔΩ

NS

Διατί «Συγγνώμη»;  πατώντας ΕΔΩ

Να αρθή ο άδικος αφορισμός του ομολογητού θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ

Άλλες ακόμη 7 παλαιότερες αναρτήσεις με παρουσιάσεις σαν βίντεο για τον αδικότατο και άκυρο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου

Σήμερα θυμίζουμε στους καλούς αναγνώστες μας ακόμα άλλες 7 παλαιότερες αναρτήσεις με παρουσιάσεις σαν βίντεο, για τον άδικο «αφορισμό» και περισσότερο για τον κωμικότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου.

Άλλες ακόμη 7 παλαιότερες αναρτήσεις με παρουσιάσεις σαν βίντεο για τον αδικότατο και άκυρο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου

Σύντομη αναφορά του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου στον άγιο Εφραίμ της Νέας Μάκρης, τα πολλά θαύματα του και σε προφητεία του για ερχόμενα μεγάλα δεινά Ποιούς έπρεπε να αφορίσει η διοικούσα Εκκλησία και δεν το τόλμησε, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Οι άδικοι «αφορισμοί» και διωγμοί των πιστών δεν είναι αποφάσεις της Εκκλησίας, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Βλαμμένες απόψεις για τους άδικους και παράλογους «αφορισμούς», παρουσιάση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

SO2006Ποιοί τον «αφόρισαν» τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο, ένα δείγμα, ο τότε πατριάρχης Αλεξανδρείας Παρθένιος, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Μετά τον 1 χρόνο αυτοσυγκράτησης, δυναμικό ξεκίνημα κηρύγματος σε Ναούς, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

nisxrΣυνειδητοί χριστιανοί έρχονταν ν’ ασπαστούν το χέρι του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος ήταν αφορισμένος από τον Κύριο και όχι από ανθρώπους, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Ο αείμνηστος Καθηγητής Πανεπιστημίου Στέργιος Σάκκος και το περιοδικό «Απολύτρωση» αγωνίστηκαν κατά του αδικότατου «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου

Συνεχίζουμε το ετήσιο 7ήμερο μικρό αφιέρωμα μας στον αδικότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, με απόσπασμα από άρθρο της Ορθόδοξης Χριστιανικής Αδελφότητας «ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ», με τον τίτλο «Μιμητής τῶν ἀποστόλων», που γράφτηκε λίγες μέρες μετά την κοίμηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου.

Ο αείμνηστος Καθηγητής Πανεπιστημίου Στέργιος Σάκκος και το περιοδικό «Απολύτρωση» αγωνίστηκαν κατά του αδικότατου «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου

1995ΝΙΣ Πμι

apol

«Ἐτελειώθη ἐν Κυρίῳ» ὁ ἀδελφός μας Νικόλαος, ἀφοῦ ὑπέμεινε δοκιμασίες πικρές, καθώς ἐδῶ καί δύο δεκαετίες σήκωσε τόν σταυρό τοῦ ἄδικου ἀφορισμοῦ, cea3cf84ceadcf81ceb3ceb9cebfcf82cea3ceaccebacebacebfcf82γιά τόν ὁποῖο τόσα εἶχε γράψει στό περιοδικό μας ὁ ὁμογάλακτος πνευματικός ἀδελφός του καί διδάσκαλός μας ἀείμνηστος Στέργιος Σάκκος.

 

apol

Όλο το άρθρο θα το δείτε ΕΔΩ

 

 

ΝΙΣ ΒΣ πΔείτε και Τιμή ο διωγμός για την Ορθόδοξη Πίστη, πατώντας ΕΔΩ
Όσοι ελέγχουν συκοφαντούνται, μισούνται και διώκονται, πατώντας ΕΔΩ
Ο «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, άδικη «σταύρωση» από ανάξιους ταγούς της Εκκλησίας, πατώντας ΕΔΩ
Γιατί δεν ισχύουν οι άδικοι αφορισμοί, πατώντας ΕΔΩ
ασασΕκκλησιαστικό το θέμα του αδικότατου «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων για τον παράνομο και παράλογο «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την ακυρότητα του άδικου «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου (2)

Αρχίζουμε το μικρό 7ήμερο αφιέρωμά μας στον «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, με αναρτήσεις για την ακυρότητα του άδικου «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου.

Αναρτήσεις για την ακυρότητα του άδικου «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου (2)

ΝΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΠΑιτία χαράς, ο άδικος διωγμός για τόν Κύριο, πατώντας ΕΔΩ

Άλλος ένας λόγος που είναι άκυρος ο «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ

meG.AndrΚαι ο αείμνηστος ήρωας Αρχιφύλακας Γεώργιος  Ανδριτσόπουλος ήξερε ότι ο «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου ήταν άκυρος, πατώντας ΕΔΩ

Για την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον άγιο Ιωάννη τον Ρώσο

Ευλαβείς και θαρραλέοι κληρικοί ακυρώνουν τον κωμικό και άκυρο «αφορισμό», πατώντας ΕΔΩ

Ο αδικότατος «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου ήταν για τον ίδιο, ανύπαρκτος, χαρά και τιμή, πατώντας ΕΔΩ

Για την 25η επέτειο του αδικότατου «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου

Για την 25η επέτειο του αδικότατου «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου

ΝΙΣ 2004 ΙΘ πΣήμερα συμπληρώθηκαν 25 ολόκληρα χρόνια από τότε που επιβλήθηκε στον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, το αδικότατο επιτίμιο του κωμικότατου «αφορισμού» του από μία Σύνοδο του Φαναρίου. Αυτό το άκυρο επιτίμιο του «αφορισμού», επαναλαμβάνουμε ότι είναι μόνο προς τιμή του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου.  Είναι όμως και προς μεγάλη ντροπή ΦΑΝΑΡΙόλων όσων επέβαλλαν αυτό το κωμικότατο επιτίμιο και συνεχίζουν ακόμα και σήμερα, αμετανόητα να το διατηρούν όσοι από τους διώκτες του έχουν απομείνει στo γήινο κόσμο, αλλά και προς όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί τους.

nisxrΕίναι γνωστό ότι ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος στην πραγματικότητα τιμωρήθηκε γιατί υποστήριξε τα δίκαια του Κυρίου και την Πίστη και γι΄ αυτό ο καθένας καταλαβαίνει την μεγάλη αδικία.

L-ALA

Επειδή όπως είπαμε ο παράνομος «αφορισμός» δεν έχει αρθεί ακόμα, από αύριο θ’ αρχίσουμε όπως κάνουμε κάθε χρόνο, 7ήμερο μικρό αφιέρωμα στον αδικότατο «αφορισμό».

Δείτε και Για την 24η επέτειο του αδικότατου «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
Για την 23η επέτειο του αδικότατου «αφορισμού» του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, πατώντας ΕΔΩ
Για την 22η επέτειο του αδικότατου «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation