ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the month “Μαρτίου, 2019”

Μερικές ειδήσεις καί δοξολογία (Β΄ Τιμ. δ΄ 14-18)

Για την 25 Μαρτίου, παρουσιάζουμε 5 στίχους από την Β΄προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου και τη μετάφραση τους στη νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, με ειδήσεις και δοξολογία στον Κύριο.

Μερικές ειδήσεις καί δοξολογία (Β΄ Τιμ. δ΄ 14-18)

Το κείμενο του Αποστόλου Παύλου

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ

14 Ἀλέξανδρος ὁ χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο· ἀποδῴη αὐτῷ ὁ Κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ· 15 ὃν καὶ σὺ φυλάσσου· λίαν γὰρ ἀνθέστηκε τοῖς ἡμετέροις λόγοις. 16 Ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι συμπαρεγένετο, ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλιπον· μὴ αὐτοῖς λογισθείη· 17 ὁ δὲ Κύριός μοι παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέ με, ἵνα δι’ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ καὶ ἀκούσῃ πάντα τὰ ἔθνη· καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόματος λέοντος. 18 Καὶ ρύσεταί με ὁ Κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον· ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

ΚΛΙΜΑΞ πτ14 Ο Αλέξανδρος ο κατεργαστής των μετάλλων πολλά κακά μου προξένησε. Ας του αποδώση ο Κύριος κατά τά έργα του. 15 Νά φυλάγεσαι καί σύ απ΄ αυτόν. Διότι πολύ αντέδρασε στούς λόγους μας. 16 Στήν πρώτη δίκη μου κανείς δέν μου IXRσυμπαραστάθηκε, αλλ΄ όλοι μέ εγκατέλειψαν. Ας μή τούς καταλογισθή. 17 Ο Κύριος όμως παρουσιάσθηκε σέ μένα καί μέ ενδυνάμωσε, γιά νά βεβαιωθή από μένα (μέ τήν ηρωική στάσι μου στό δικαστήριο) ως αληθινό τό κήρυγμα καί νά μάθουν όλοι οι εθνικοί. Έτσι γλύτωσα από τό στόμα τού λέοντος. 18 Καί θά μέ γλυτώση ο Κύριος από κάθε κακό έργο καί θά μέ σώση γιά τή βασιλεία του τήν επουράνια. Σ΄ αυτόν ας είναι η δόξα στούς απεράντους αιώνες. Αμήν.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Ο τίτλος για τους στίχους 14-18, είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Δοξολογία (Ιουδ. 24-25), πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις με αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη (7),
πατώντας ΕΔΩ

Παράδοξη η απορία της Παρθένου Μαριάμ στον Ευαγγελισμό του Αρχαγγέλου Γαβριήλ

Για την μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού της υπερευλογημένης Παναγίας μας, που η Εκκλησία εόρτασε πριν 5 ημέρες και για την εορτή της επομένης ημέρας, του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, με θέμα «Παράδοξα του Ευαγγελισμού» (26-3-2000).

Παράδοξη η απορία της Παρθένου Μαριάμ στον Ευαγγελισμό του Αρχαγγέλου Γαβριήλ

NSΌταν ο Άγγελος, ο Αρχάγγελος, Άγγελος πρωτοστάτης, τα πρώτα φέρων μεταξύ των αγγέλων του Θεού, ο Γαβριήλ, όταν είπε στην Παρθένο ότι θα γεννήσει Υιόν, η Παρθένος απόρησε και ρώτησε τον Αρχάγγελο «Πώς έσται μοι τούτο, επεί άνδρα ού γινώσκω;». «Πώς θα συμβεί τούτο; Πώς θα συμβεί να γεννήσω παιδί, αφού δεν συνευρίσκομαι με άνδρα, δεν έχω συζυγικές σχέσεις με άνδρα;»

EygagΑυτός ο λόγος της Παρθένου είναι παράδοξος. Γιατί είναι παράδοξος;

Διότι ο Ευαγγελιστής αναφέρει ότι η Μαριάμ, αυτή η Κόρη της Ναζαρέτ, ήταν μνηστευμένη με άνδρα ότι ονόματι Ιωσήφ. Αφού λοιπόν η Μαριάμ ήταν μνηστευμένη με άνδρα, όταν της είπε ο Άγγελος ότι θ΄ αποκτήσει Παιδί, κανονικώς δεν έπρεπε να απορήσει, έπρεπε να σκεφθεί κανονικώς «Μνηστευμένη είμαι, αύριο από τον άνδρα μου, θ΄ αποκτήσω παιδί».

Για τους ύμνους του Ευαγγελισμού της ΘεοτόκουΕν τούτοις η Παρθένος απόρησε και ρώτησε: «Πώς θα συμβεί αυτό, αφού δεν συνευρίσκομαι με άνδρα, δεν πρόκειται να συνευρεθώ με άνδρα».

Αυτός ο λόγος σημαίνει ότι η Παναγία γνώριζε ότι ο προορισμός της ήταν να μείνει Παρθένος, να ζήσει την παρθενική ζωή, να μην έρθει σε συζυγική σχέση με τον μνηστήρα της. Γνώριζε η Παναγία ότι η μνηστεία έγινε κατα πρόνοιαν Θεού, για να είναι ο Ιωσήφ ο προστάτης της Παρθένου και ο προστάτης του Παιδιού όταν θα γεννιόταν, του μικρού Ιησού.

Γνώριζε η Παναγία, λοιπόν, ότι δεν επρόκειτο να έλθει σε σε συζυγική σχέση με τον Ιωσήφ, γι΄ αυτό είπε «Πώς θα συμβεί αυτό, αφού εγώ δεν θα έχω συζυγικές σχέσεις με άνδρα;».

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Για τους ύμνους του Ευαγγελισμού της ΘεοτόκουΔείτε και Αναρτήσεις για τον Ευαγγελισμό της Κεχαριτωμένης Παναγίας, πατώντας ΕΔΩ
Ο Ιησούς είναι ο Υιός του Υψίστου είπε στην Παναγία ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Χωρίο της Αγίας Γραφής από τον Ευαγγελισμό της υπερευλογημένη Παναγία μας για την τιμή προς αυτήν, πατώντας ΕΔΩ
Για την μεγάλη αρετή της πίστεως της υπερευλογημένης Παναγίας, πατώντας ΕΔΩ

Η Ορθοδοξία σώζει και δοξάζει τους Ορθοδόξους

Για την προπερασμένη Κυριακή της Ορθοδοξίας, που ήταν πριν από 1 εβδομάδα περίπου, παρουσιάζουμε ακόμα άλλο 1 πολύ μικρό αλλά αξιοσήμαντο απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του μακαριστού π. Αυγουστίνου, που έγινε το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’80, με θέμα «Το μεγαλείο της Ορθοδοξίας», για την σωτηριώδη σημασία της Ορθοδοξίας.

Η Ορθοδοξία σώζει και δοξάζει τους Ορθοδόξους

ΝΙΣ βημα 3π

Η Ορθοδοξία έχει φωτιστική δύναμη, έχει καθαρτική δύναμη. Η Ορθοδοξία έχει σωτηριώδη σημασία. Η Ορθοδοξία σώζει και δοξάζει τους ανθρώπους που την εγκολπώνονται.

Τί είπε πάλι ο Χριστός παραμονές του θανάτου Του κατά την αρχιερατική Του προσευχή;

NIS kai KYRIOS PROSEYXOMENOS«Πάτερ αγίασον αυτούς εν τη αληθεία Σου. Ο λόγος ο Σος αλήθεια εστίν».

Εδώ το «αγιάζω» σημαίνει «δοξάζω», όπως την Κυριακή προσευχή, «αγιασθήτω το Όνομα Σου» σημαίνει «δοξασθήτω το Όνομα Σου», να δοξασθεί το Όνομα Σου.

«Πατέρα», είπε ο Χριστός σαν Αρχιερέας στον Θεό Πατέρα, «τους ιδικούς Μου, να τους αγιάσεις εν τη αληθεία Σου», να τους δοξάσεις με την αληθειά Σου.

sunbeΚαι στη συνέχεια τί είπε; «Ο λόγος ο Σος αλήθεια εστίν». «Ο ιδικός Σου λόγος είναι η αλήθεια. Και δια της αληθείας να δοξάσεις τους Μαθητάς Μου».

Ο λόγος του Θεού, στην ανόθευτη, στην γνήσια στην αυθεντική μορφή του, η Ορθοδοξία με άλλα λόγια, φωτίζει, καθαρίζει, δοξάζει!

Η Ορθοδοξία σώζει με αιώνια σωτηρία, δοξάζει με απερίγραπτη και αιώνια δόξα.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ Ι. ΕΙΚΟΝΩΝΔείτε και Η Ορθοδοξία φωτίζει, πατώντας ΕΔΩ
Για την Κυριακή της Ορθοδοξίας σε δύο σειρές, πατώντας ΕΔΩ
Ορθοδοξία είναι η εξαίσια αγιογραφία, πατώντας ΕΔΩ
Προειδοποίηση γιά τήν εμφάνιση ψευτοδιδασκάλων – αιρετικών (Β΄ Πέτρ. β’ 1-3α), πατώντας ΕΔΩ
Ο Οικουμενισμός, η χειρότερη κίνηση εναντίον της Ορθοδοξίας, πατώντας ΕΔΩ
Ν΄ αγωνίζεστε για την Ορθόδοξη Πίστη, πατώντας ΕΔΩ
Τί σημαίνει αγωνιζόμαστε για την Πίστη, πατώντας ΕΔΩ
Δεν θα λείψουν στρατιώτες στην Ορθοδοξία, πατώντας ΕΔΩ
Μεγάλη ανάγκη συνοδικής καταδίκης των νέων αιρέσεων και του Οικουμενισμού, πατώντας ΕΔΩ
Ορθοδοξία είναι οι Όροι των Αγίων Συνόδων, πατώντας ΕΔΩ

Ορθοδοξία είναι οι Όροι των Αγίων Συνόδων

Για την προπερασμένη Κυριακή της Ορθοδοξίας, που ήταν πριν από 1 εβδομάδα περίπου, παρουσιάζουμε άλλο 1 πολύ μικρό αλλά αξιοσήμαντο απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, που έγινε το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’80, με θέμα «Το μεγαλείο της Ορθοδοξίας» για τους Όρους των Αγίων Τοπικών και Οικουμενικών Συνόδων.

Ορθοδοξία είναι οι Όροι των Αγίων Συνόδων

ΝΙΣ βημα 3π

A' OikoumenikiΟρθοδοξία είναι οι Όροι των Αγίων Τοπικών και Οικουμενικών Συνόδων, οι Αποφάνσεις και Αποφάσεις της Εκκλησίας σε ζητήματα Πίστεως.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

 

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ Ι. ΕΙΚΟΝΩΝΔείτε και Η Ορθοδοξία φωτίζει, πατώντας ΕΔΩ
Για την Κυριακή της Ορθοδοξίας σε δύο σειρές, πατώντας ΕΔΩ
Ορθοδοξία είναι η εξαίσια αγιογραφία, πατώντας ΕΔΩ
Προειδοποίηση γιά τήν εμφάνιση ψευτοδιδασκάλων – αιρετικών (Β΄ Πέτρ. β’ 1-3α), πατώντας ΕΔΩ
Ο Οικουμενισμός, η χειρότερη κίνηση εναντίον της Ορθοδοξίας, πατώντας ΕΔΩ
Ν΄ αγωνίζεστε για την Ορθόδοξη Πίστη, πατώντας ΕΔΩ
Τί σημαίνει αγωνιζόμαστε για την Πίστη, πατώντας ΕΔΩ
Δεν θα λείψουν στρατιώτες στην Ορθοδοξία, πατώντας ΕΔΩ
Μεγάλη ανάγκη συνοδικής καταδίκης των νέων αιρέσεων και του Οικουμενισμού, πατώντας ΕΔΩ

H Ορθοδοξία μιλάει και με τις άγιες εικόνες της

Για την προπερασμένη Κυριακή της Ορθοδοξίας, που ήταν πριν από 1 εβδομάδα περίπου, παρουσιάζουμε πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, που έγινε το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’80, με θέμα «Το μεγαλείο της Ορθοδοξίας», για τις άγιες εικόνες.

H Ορθοδοξία μιλάει και με τις άγιες εικόνες της

ΝΙΣ βημα 3π

Σήμερα Κυριακή της Ορθοδοξίας, ειδικότερα η Εκκλησία εορτάζει τον θριαμβό της στον αγώνα εναντίον των Anastεικονομάχων, των εικονοκλαστών.

Εκφράζουν μεγάλα πράγματα και οι εικόνες!

Μιλάει η Ορθοδοξία με τα λόγια της, μιλάει και με τις εικόνες της.

 

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Η εικόνα είναι αγιογραφία του Αγίου Όρους και εικονίζει την εις Άδου κάθοδο του Κυρίου μας.

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ Ι. ΕΙΚΟΝΩΝΔείτε και Η Ορθοδοξία φωτίζει, πατώντας ΕΔΩ
Για την Κυριακή της Ορθοδοξίας σε δύο σειρές, πατώντας ΕΔΩ
Ορθοδοξία είναι η εξαίσια αγιογραφία, πατώντας ΕΔΩ
Προειδοποίηση γιά τήν εμφάνιση ψευτοδιδασκάλων – αιρετικών (Β΄ Πέτρ. β’ 1-3α), πατώντας ΕΔΩ
Ο Οικουμενισμός, η χειρότερη κίνηση εναντίον της Ορθοδοξίας, πατώντας ΕΔΩ
Ν΄ αγωνίζεστε για την Ορθόδοξη Πίστη, πατώντας ΕΔΩ
Τί σημαίνει αγωνιζόμαστε για την Πίστη, πατώντας ΕΔΩ
Δεν θα λείψουν στρατιώτες στην Ορθοδοξία, πατώντας ΕΔΩ
Αντιοικουμενιστικές αναρτήσεις με παρουσιάσεις σαν βίντεο (1), πατώντας ΕΔΩ

Ο Κύριος θα κρίνει την Ημέρα της Κρίσεως και με κριτήριο την ομολογία της Πίστεως

Για την Κυριακή της Κρίσεως (των Απόκρεων) που ήταν πριν 3 Κυριακές και το ευαγγέλιο της Κρίσεως που διαβάστηκε στους Ναούς, παρουσιάζουμε άλλο 1 απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του με θέμα «Πώς θα κρίνη ο Θεός τους ανθρώπους» (15-2-2004), για την ανάγκη ομολογίας της ορθής Πίστεως. Και το παρακάτω απόσπασμα είναι άλλη μια αποστομωτική απάντηση σε όσους κηρύττουν ότι το μόνο κριτήριο την ημέρα της Κρίσεως για την σωτηρία είναι η υλική ελεημοσύνη (δείτε και ΕΔΩ).

Ο Κύριος θα κρίνει την Ημέρα της Κρίσεως και με κριτήριο την ομολογία της Πίστεως

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Αρκεί η Πίστις;

Χρειάζεται μαζί με την Πίστη, η ομολογία.

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣΤί λέγει ο Παύλος; «Καρδία πιστεύεται εις δικαιοσύνην, στόματι δε λαλήται εις σωτηρίαν». Ο άνθρωπος με την καρδιά του πιστεύει «εις δικαιοσύνην», σημαίνει για να δικαιωθεί, και με το στόμα του ομολογεί για να σωθεί.

Τί είπε ο Χριστός; Καθαρά και ξάστερα λόγια. «Όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, όποιος δεν ντραπεί να ομολογήσει Εμένα και το Ευαγγέλιο μου, τους λόγους μου ενώπιον των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και Εγώ και ενώπιον του Πατρός μου και των αγίων αγγέλων.

a7307-cea4ce95ce9bce99ce9ace97ce9acea1ce99cea3ce97-bmp

Και όποιος εντραπεί να με ομολογήσει και να ομολογήσει τους λόγους μου, το Ευαγγέλιο μου, θα τον αρνηθώ και Εγώ ενώπιον του Πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων».

Παριστάνεις τον χριστιανό, αλλά όταν βρίσκεσαι μέσα σ΄ ένα κοσμικό κύκλο που δεν κάνουν σταυρό την ώρα που κάθονται στο τραπέζι ή κολαση ξκατηγορούν το Χριστό και τον Χριστιανισμό, και εσύ σφραγίζεις το στόμα σου; Είσαι αρνητής του Χριστού, αρνητής του Χριστιανισμού και θα κολασθείς. Τελείωσε.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Διάλογος του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με τον άγιο Πορφύριο για την αιωνιότητα της κόλασης, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Δεν φθάνουν τα καλά έργα για την σωτηρία, πατώντας ΕΔΩ
Διήγηση του ευαγγελίου της Κρίσεως και μία πολλή συχνή παρεξήγηση του από πολλους, πατώντας ΕΔΩ
Ο Κύριος θα κρίνει την Ημέρα της Κρίσεως τους Χριστιανούς και με κριτήριο την ορθή πίστη, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την ομολογία και την αφοβία, πατώντας ΕΔΩ

Και ο αείμνηστος κανονικός μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντίνος ήξερε ότι ο «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου είναι κωμικός

Επειδή αύριο συμπληρώνονται ακριβώς 12 χρόνια από την κοίμηση του αείμνηστου κανονικού και νόμιμου μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων Κωνσταντίνου Σακελλαρόπουλου, κλείνουμε το μικρό τριήμερο αφιέρωμα μας στον αδικότατο και κωμικότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του μακαριστού π. Αυγουστίνου, με αναφορά στον αείμνηστο μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντίνο.

Και ο αείμνηστος κανονικός μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντίνος ήξερε ότι ο «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου είναι κωμικός

KONSAKΆλλος ένας από τους καλούς μητροπολίτες που αψήφησαν τον αδικότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, ήταν ο αείμνηστος κανονικός και νόμιμος μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων Κωνσταντίνος Σακελλαρόπουλος.

Ο αείμνηστος ιεραποστολικός μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντίνος, όπως είπαμε και άλλοτε (δείτε ΕΔΩ), είχε καταλάβει την αξία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου και πήγαινε όταν μπορούσε και NISπαρακολουθούσε τα κηρύγματα του και μετά τον αδικότατο «αφορισμό» του (δείτε σε παρουσιάσεις σαν βίντεο ΕΔΩ, ΕΔΩ και  ΕΔΩ).

Η παρουσία του αείμνηστου μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντίνου σε κηρύγματα του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, μετά τον κωμικό «αφορισμό» του, δείχνει ότι και ο αείμνηστος μητροπολίτης Κωνσταντίνος είχε καταλάβει την κωμικότητα του αντικανονικού και άκυρου «αφορισμού» του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου.

N IS ΔΑΙΜ πΔείτε και Αναρτήσεις για την κωμικότητα του «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου (1), πατώντας ΕΔΩ
Για τον αδικότατο «αφορισμό» του χαιρόταν για τον εαυτό του, αλλά λυπόταν για τους διώκτες του, τους ψευδαδέλφους του και τους δειλούς, πατώντας ΕΔΩ
ΝΙΚ ΜΕ Π. ΑΥΓΑναρτήσεις για τον μακαριστό π. Αυγουστίνο απέναντι στους άδικους «αφορισμούς» και στον «αφορισμό» του γνησιότερου τέκνου του, πατώντας ΕΔΩ
Ο διωγμός του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, χειρότερος από τους διωγμούς του ίδιου του π. Αυγουστίνου, παρουσίαση σαν βίντεo, πατώντας ΕΔΩ
Παράκληση του αείμνηστου π. Σάββα Αχιλλέως προς τους υπεύθυνους του αδικότατου «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
Ἔστω καὶ μετὰ τὴν κοίμησιν του Νικ. Σωτηροπούλου νὰ ἀρθή ο αφορισμός του, πατώντας ΕΔΩ
Και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών επί Χριστόδουλου ήξερε ότι ο «αφορισμός» είναι άκυρος και κωμικός, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος ήταν αφορισμένος σαν τον Απόστολο Παύλο ως διαλεγμένος από τον Κύριο, πατώντας ΕΔΩ
Και ο προηγούμενος μητροπολίτης Φωκίδος Αθηναγόρας ήξερε ότι ο «αφορισμός» είναι άκυρος, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τους άδικους αρχιερείς και τους διώκτες του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου στην Τελική Κρίση

Επειδή πριν 3 Κυριακές ήταν η Κυριακή της Κρίσεως συνεχίζουμε το μικρό αφιέρωμά μας στον αδικότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, με αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τους άδικους αρχιερείς και τους διώκτες του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου στην Τελική Κρίση.

Αναρτήσεις για τους άδικους αρχιερείς και τους διώκτες του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου στην Τελική Κρίση

Last_Judgement_300pΘα λογοδοτήσουν όλοι οι άρχοντες και εξουσιαστές και πρώτοι οι εκκλησιαστικοί, πατώντας ΕΔΩ

Οι διώκτες του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου επισύρουν στους εαυτούς τους την άδικη ποινή, πατώντας ΕΔΩ

Η αδικία του αδικότατου «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου θα έχει αιώνιο κόστος για τους κολαση ξδιώκτες του, αν παραμείνουν αμετανόητοι,πατώντας ΕΔΩ

Οι αρχιερείς, αν είναι κακοποιοί, θα λάβουν θέση κοντά στον Άννα και τον Καϊάφα, πατώντας ΕΔΩ

Άδικοι διωγμοί δικαίων, ηθικών, ζηλωτών πιστών

Επειδή πριν 1 εβδομάδα ακριβώς συμπληρώθηκαν 25 χρόνια και 3 μήνες από τον αδικότατο και ακυρότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου και δεν έχει αρθεί ακόμα, παρουσιάζουμε απόσπασμα από την αρχή δυναμικού άρθρου του θαρραλέου πρωτοπρεσβύτερου Διονύσιου Τάτση με τον τίτλο «Διωγμός εντός των τειχών της Εκκλησίας», που δημοσιεύθηκε αρχικά στην εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος» και αναδημοσιεύθηκε στο Ορθόδοξο περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ». Στο άρθρο ο π. Διονύσιος ανέφερε 3 άδικους διωγμούς, και από αυτούς, ο 1 διωγμός ήταν ο αδικότατος «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου.

Άδικοι διωγμοί δικαίων, ηθικών, ζηλωτών πιστών

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

ΑΝΝΑΣ ΚΑΪΑΦΑΣΚάθε φορά πού θυμάμαι -καί συμβαίνει αυτό συχνά, σχεδόν καθημερινά- ότι μερικοί αδελφοί διώκονται όχι γιατί είναι άδικοι, όχι γιατί παρανομούν, όχι γιατί καταπατούν θείες εντολές, αλλά γιατί είναι 1995ΝΙΣ Πμιδίκαιοι, είναι ζηλωτές, είναι ηθικοί καί τηρούν με ακρίβεια τις εντολές του Θεού, αισθάνομαι καί εγώ τόν πόνο των αδελφών, τόν βιώνω ως δικό μου καί αγανακτώ από τή συμπεριφορά των διωκτών, οι οποίοι κινούνται μέ συγκαλυμμένη εχθρότητα καί πάντα στό όνομα της τήρησης της κανονικής τάξης της Εκκλησίας καί της πιστής εφαρμογής των όσων από αιώνες ισχύουν στήν παράδοσή της!

Από το μηνιαίο ορθόδοξο περιοδικό Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, τεύχος Μαρτίου 2009.

 

ΑΝΝΑΣ ΚΑΪΑΦΑΣΔείτε και Ο Κύριος πάντοτε διώκεται διότι πάντοτε διώκονται οι ευσεβείς, πατώντας ΕΔΩ
Και σήμερα ανάξιοι αρχιερείς, δεσποτοκράτες καταδικάζουν αναπολόγητους αθώους πιστούς, πατώντας ΕΔΩ
Εκκλησιαστικό το θέμα του αδικότατου «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
Για τους αδικότατους αφορισμούς ευσεβών απο αρχιερείς τύπου Άννα και Καϊάφα, πατώντας ΕΔΩ
Συγγνώμην να ζητήσουν αυτοί οι οποίοι ύβρισαν τον Κύριο, πατώντας ΕΔΩ
Για τον πρωτοπρεσβύτερο Διονύσιο Τάτση, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την παρακοή των πρωτοπλάστων και την υπακοή

Για την προπερασμένη Κυριακή, την Κυριακή της Τυρινής που η Εκκλησία θυμάται την εξορία από τον Παράδεισο, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για την παρακοή των πρωτοπλάστων και την υπακοή.

Αναρτήσεις για την παρακοή των πρωτοπλάστων και την υπακοή

ΕΞΟΔΟΣ ΑΔΑΜ -ΕΥΑΣ 2Για την εύκολη εντολή που έδωσε ο Κύριος στους πρωτόπλαστους, πατώντας ΕΔΩ

EVAΟ Κύριος τιμώρησε τους πρωτοπλάστους. Απάντηση σε όσους λένε ότι ο Θεός δεν τιμωρεί, πατώντας ΕΔΩ

Η νηστεία είναι υπόθεση υπακοής στον Θεό και την Εκκλησία, πατώντας ΕΔΩ

Chrr

Μόνο στον Χριστό οφείλουμε απόλυτη υπακοή, πατώντας ΕΔΩ

Η υπακοή στο θέλημα του Κυρίου, ανώτερη από κάθε θυσία, πατώντας ΕΔΩ

Η ύπαρξη του σατανά, προϋπόθεση σωτηρίας του ανθρώπου

Για την προπερασμένη Κυριακή, την Κυριακή της Τυρινής που η Εκκλησία θυμάται την εξορία από τον Παράδεισο παρουσιάζουμε παρακάτω πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την παλαιά ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, με θέμα «Υπάρχουν δαίμονες;»,

Η ύπαρξη του σατανά, προϋπόθεση σωτηρίας του ανθρώπου

ΝΙΣ ωραίος 17-12-1989 με περιγρ

δαιμοΑν δεν υπήρχε ο σατανάς, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα ημείς οι αμαρτωλοί να σωθούμε. Αν δεν υπήρχε ο σατανάς, δεν θα είχαμε, επαναλαμβάνω, τη δυνατότητα ημείς οι αμαρτωλοί να σωθούμε.

Γιατί;

Αν έχουμε τη δυνατότητα ημείς οι αμαρτωλοί να σωθούμε, είναι διότι δεν EVAεπινοήσαμε εμείς την αμαρτία, αλλά πέσαμε στην αμαρτία παρασυρμένοι από το σατανά.

Ο σατανάς που επενόησε την αμαρτία, δεν έχει ελπίδα σωτηρίας. Εμείς σωζόμεθα γιατί αμαρτήσαμε κατ΄ εισήγηση του σατανά.

ΧΡι ΙΗΚαι αν ο Χριστός ήλθε στον κόσμο, ήλθε όπως λέγει ο Ιωάννης «ίνα λύση τα έργα του ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣδιαβόλου».

Και όπως λέγει ο Παύλος «ίνα καταργήση τον το κράτος έχοντα του θανάτου τουτέστιν τον διάβολο».

Tην ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Μαρτυρίες για αναστάτωση και κάψιμο των δαιμόνων από το Τίμιο Ξύλο και τις Εικόνες, πατώντας ΕΔΩ
Η Εκκλησία για τον διάβολο, τα μάγια, ποιούς βλάπτουν και τους τρόπους αντιμετώπισης τους, πατώντας ΕΔΩ

Πλάνες πολλών για τους δαίμονες

Παρουσιάζουμε παρακάτω πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την παλαιά ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, με θέμα «Υπάρχουν δαίμονες;»,

Πλάνες πολλών για τους δαίμονες

ΝΙΣ ωραίος 17-12-1989 με περιγρ

Οι πολλοί σήμερα δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν δαίμονες ως προσωπικά όντα. Νομίζουν και λένε ότι οι δαίμονες είναι γεννήματα της φαντασίας του ανθρώπου. Ότι ο άνθρωπος έπλασε τους δαίμονες με τη φαντασία του όπως πλάθει διάφορα παραμύθια. Λένε ότι οι δαίμονες είναι υπολείμματα της δεισιδαιμονίας των αρχαίων λαών γιατί όλοι οι αρχαίοι λαοί επίστευαν ότι υπάρχουν δαίμονες. Και αντί αυτό να τους βάλει σε μια σκέψη το ότι δηλαδή όλοι οι αρχαίοι λαοί επίστευαν στην ύπαρξη δαιμόνων, αντί αυτό να τους βάλει σε μια σκέψη και να πούνε «μήπως αυτή η καθολική πίστη προέρχεται από μια πρωταρχική γνώση του ανθρώπου;», αντί τούτου αυτοί λένε ότι σήμερα οι δαίμονες είναι υπολείμματα της δεισιδαιμονίας των αρχαίων λαών.

Λένε ακόμη ότι οι δαίμονες προσωποποιήσεις του κακού, των διαφόρων κακών.

Και δεν τα λένε αυτά μόνον άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την Θρησκεία, τα λένε ακόμα και θεολόγοι και του Εξωτερικού και του Εσωτερικού δυστυχώς, ότι ο διάβολος, ο σατανάς, ο πονηρός, δεν είναι τίποτε άλλο παρά προσωποποίηση του κακού!

Γελοιοποιούν δε την έννοια του σατανά. Όταν ακούνε για σατανά, για διάβολο, για δαιμόνια, υπομειδιούν, γελούν, καγχάζουν, ειρωνεύονται!

Ω, τί κατόρθωσε ο σατανάς!

Tην ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Μαρτυρίες για αναστάτωση και κάψιμο των δαιμόνων από το Τίμιο Ξύλο και τις Εικόνες, πατώντας ΕΔΩ
Η Εκκλησία για τον διάβολο, τα μάγια, ποιούς βλάπτουν και τους τρόπους αντιμετώπισης τους, πατώντας ΕΔΩ
Οι δαίμονες είναι πρόσωπα, πατώντας ΕΔΩ

Μερικές αναρτήσεις για την νηστεία τροφών, γλώσσας και ματιών

Για την περιόδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, περίοδο νηστείας και προσευχής, που έχουμε αρχίσει να διανύουμε θυμίζουμε μερικές αναρτήσεις του ιστολογίου μας για την νηστεία.

Μερικές αναρτήσεις για την νηστεία τροφών, γλώσσας και ματιών

ψωμιΑναρτήσεις για την νηστεία, πατώντας ΕΔΩ

Να νηστεύει η γλώσσα από αισχρά λόγια και αισχρά αστεια σόκινς, πατώντας ΕΔΩ

Να νηστεύει η γλώσσα από αστεία, πατώντας ΕΔΩ

ματι2Να νηστεύει η γλώσσα από εγωιστικούς λόγους και περιαυτολογία, πατώντας ΕΔΩ

Να νηστεύουν τα μάτια, πατώντας ΕΔΩ

Δύο χωρία από την Καινή Διαθήκη για την αξία της νηστείας

Επειδή οι αιρετικοί Χιλιαστές και άλλοι υλιστικοί άνθρωποι δεν παραδέχονται την νηστεία, αλλά και για την περιόδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που έχουμε αρχίσει να διανύουμε παρουσιάζουμε 2 χωρία από την Καινή Διαθήκη και την εξήγηση τους από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για την αξία της ανυπόκριτης νηστείας.

Δύο χωρία από την Καινή Διαθήκη για την αξία της νηστείας

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ πολυ μικρο π.«Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. Σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, 18 ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ». (Ματθ. στ΄ 16-18)

Εις τά σοβαρώτερα θέματα της επί του Όρους Ομιλίας ο Κύριος περιλαμβάνει καί τήν νηστείαν. Καί διδάσκει νά γίνεται αύτη άνευ επιδείξεως. Επίσης διδάσκει, ότι ανυπόκριτος νηστεία έχει ανταπόδοσιν παρά του Θεού.

ψωμι

  • «Τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ». (Ματθ. ιζ’ 21. Ιδέ καί Μάρκ. θ’ 29)

Τά ισχυρότερα δαιμόνια δέν εκβάλλονται ειμή μόνον διά προσευχής καί νηστείας. Μεγάλη η δύναμις της νηστείας.

Μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο «ΝΗΣΤΕΙΑ» και την παράγραφο «Αγία νηστεία» του αντιχιλιαστικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ», Έκδοσις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Δ΄ Έκδοση, Αθήνα 1989.

Ολόκληρο το κεφάλαιο «ΝΗΣΤΕΙΑ» περιέχεται στις σελίδες 166-9.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Τις λέξεις που έχει ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος στο βιβλίο του υπογραμμισμένες με α ρ α ι ά γράμματα, εμείς τις έχουμε με κόκκινο χρώμα.

Δείτε και Αναρτήσεις για την νηστεία, πατώντας ΕΔΩ
Περί νηστείας (Ματθ. στ΄ 16-18), πατώντας ΕΔΩ
Για την τρομερή άσκηση του Γέροντα Ιάκωβου Τσαλίκη και μια θαυμαστή θεραπεία δαιμονισμένου απο τον Γέροντα, πατώντας ΕΔΩ

Η σωτηρία ή η Κόλαση των ανθρώπων εξαρτάται από τη στάση τους απέναντι στον Κύριο

Για την προπερασμένη Κυριακή, Κυριακή της Απόκρεω που αναγνώστηκε στους Ναούς το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κρίσεως, παρουσιάζουμε και 1 μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεόλογου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του μακαριστού π. Αυγουστίνου, που ερμηνεύει μέρος από τον θεόπνευστο λόγο του αγίου Συμεών του Θεοδόχου που είπε κατα την Υπαπαντή του Κυρίου για τον Κύριο «Ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών» και έχει θέμα «Εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών» (2-2-1997).

Η σωτηρία ή η Κόλαση των ανθρώπων εξαρτάται από τη στάση τους απέναντι στον Κύριο

νισ π

αγ.Συμεών

Σύμφωνα με αυτό τον λόγο του προφήτου Συμεών η σωτηρία ή η απώλεια, η καταστροφή, η κόλαση των ανθρώπων, εξαρτάται από τη θέση που παίρνουν οι άνθρωποι απέναντι του Ιησού.

IXR

a7307-cea4ce95ce9bce99ce9ace97ce9acea1ce99cea3ce97-bmpΑν παίρνουν απέναντι του Ιησού, θετική, φιλική θέση, σώζονται.

Αν παίρνουν απέναντι του Ιησού, αρνητική, δυσμενή, εχθρική θέση, κολάζονται.

 

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Αγάπη στόν Θεό, πατώντας ΕΔΩ
Ο Χριστός ζητεί τό πρωτείο της αγάπης μας καί αυταπάρνησι (Ματθ. ι΄ 37-38), πατώντας ΕΔΩ
Θετική στάση απέναντι στον Χριστό παίρνει όποιος Τον αγαπά πάνω απ’ όλα, πατώντας ΕΔΩ
Αρνητική θέση απέναντι του Κυρίου λαμβάνουν οι αδιάφοροι και καταφρονητές του Κυρίου, οι βλάσφημοι και όσοι Τον εχθρεύονται, πατώντας ΕΔΩ

Συγχώρησι του αδελφού απεριορίστως (Ματθ. ιη΄ 21-22)

Επειδή την προηγούμενη Κυριακή, Κυριακή της Τυροφάγου διαβάστηκε στο ευαγγελικό ανάγνωσμα η εντολή του Κυρίου για τη συγχώρηση των αδελφών (δείτε ΕΔΩ), παρακάτω παρουσιάζουμε από το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Ματθαίου 2 στίχους και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για την συγχώρηση του αδελφού.

Συγχώρησι τοῦ ἀδελφοῦ ἀπεριορίστως (Ματθ. ιη΄ 21-22)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ματθαίου

αγιος Ματθαιος Αποστολος

21 Τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε· Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις; 22 Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, ἀλλ᾿ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά.

Η μετάφραση του στίχου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

21 Τότε ὁ Πέτρος τόν πλησίασε καί εἶπε: «Κύριε, πόσες φορές θά ἀμαρτήσῃ σέ μένα ὁ ἀδελφός μου καί θά τόν συγχωρήσω; Ἕως ἑπτά φορές;». 22 Τοῦ λέγει ὁ Ἰησοῦς: «Δέν σοῦ λέγω ἕως ἑπτά φορές, ἄλλ’ ἕως ἑβδομήντα φορές ἑπτά (ἀπεριορίστως δηλαδή)».

 Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για το στίχους 21-22 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Δείτε και Προϋπόθεση της θείας συγγνώμης (Ματθ. στ΄ 14-15), πατώντας ΕΔΩ
Δοξολογία (Ιουδ. 24-25), πατώντας ΕΔΩ
Καιρός ευλογημένος, εποχή σωτηρίας (Β’ Κορ. στ’ 1-2), πατώντας ΕΔΩ

Πολλοί σημερινοί ιεροκήρυκες δεν μιλάνε για την αιώνια Κόλαση

Για την προπερασμένη Κυριακή, Κυριακή της Απόκρεω που αναγνώστηκε στους Ναούς το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κρίσεως, παρουσιάζουμε άλλο 1 απομαγνητοφωνημένο πολύ μικρό απόσπασμα από την ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, με θέμα «Τί κήρυττε ο Πρόδρομος» (14-1-1996). Το απόσπασμα πρέπει να το προσέξουν όλοι οι ιεροκήρυκες και όλοι όσοι θέλουν να διδάσκουν ορθόδοξα.

Πολλοί σημερινοί ιεροκήρυκες δεν μιλάνε για την αιώνια Κόλαση

SEKB

Μιλάνε οι άνθρωποι σήμερα για άσβεστο πυρ, αιώνιο πύρ, κόλαση, οργή Θεού;

pyri

Επιμελώς πολλοί ιεροκήρυκες αποφεύγουν να αναφέρουν φράσεις «οργή Θεού», «αιώνιο πύρ», «αιώνια κόλασις», για να μην θεωρηθούν καθυστερημένοι, μεσαιωνικοί, σκοταδισταί.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

pyri

Δείτε και Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος κήρυττε και για την αιώνια Κόλαση, πατώντας ΕΔΩ
Οι ψευτοευγενείς και οι αγαπολόγοι Οικουμενιστές θα κατηγορούσαν και τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Υπάρχει η αιώνια κολάση και είναι ατέλειωτη η δυστυχία της, πατώντας ΕΔΩ
Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος κήρυττε και τη δυσάρεστη πλευρά των πραγμάτων, πατώντας ΕΔΩ
Διάλογος του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με τον άγιο Πορφύριο για την αιωνιότητα της κόλασης, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation