ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the month “Απρίλιος, 2019”

Για την είσοδο του Αποστόλου Ιωάννη στο Κενό Μνήμα και τον θαυμασμό του

Για την Ανάσταση του Κυρίου που εορτάζει η Εκκλησία μας, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄, του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, για την είσοδο του Αποστόλου Ιωάννη του Θεολόγου στο Κενό Μνήμα.

Για την είσοδο του Αποστόλου Ιωάννη στο Κενό Μνήμα και τον θαυμασμό του

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μ

Στίχ. 8-10: «Τότε οὖν εἰσῆλθε καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ εἶδε καὶ ἐπίστευσεν· οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν γραφὴν ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. Ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς ἑαυτοὺς οἱ μαθηταί».

Μεταφράζουμε: «Τότε δέ μπήκε μέσα καί ο άλλος μαθητής, πού έφθασε στό μνήμα πρώτος, καί είδε ονομα ΝΙΣωτ 2 πκαί πίστευσε. Ποτέ δέ μέχρι τότε δέν συνειδητοποίησαν τή Γραφική μαρτυρία, ότι πρόκειται ν΄ αναστηθή εκ νεκρών. Έτσι οι μαθηταί έφυγαν καί γύρισαν πάλι στά καταλύματά τους».

kenosΑφού ο Ιωάννης εισήλθε στόν κενό τάφο καί είδε τό θαυμαστό, υπερθαύμαστο καί μοναδικό φαινόμενο νά είνε εκεί τά οθόνια καί τό σουδάριο στόν αυτό ακριβώς τόπο, τόν οποίο καταλάμβαναν ως περιτυλίγματα τού σώματος του Ιησού, θαύμασε τό θαύμα καί «επίστευσε» στό άλλο θαύμα, τό μεγαλύτερο όλων των θαυμάτων της Χριστιανικής Πίστεως, τήν ανάστασι του Χριστού.

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΑπο τη σελ. 288 και την ερμηνεία των στίχων 8-10 του κ’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος του αποσπάσματος είναι του ιστολογίου μας.

Δείτε και Τα άθικτα οθόνια πολύ θαυμαστό τεκμήριο της Αναστάσεως του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ
H δεδοξασμένη χαρά, πατώντας ΕΔΩ
ΑΓΑΛΛΟΜΕΝΩ ΠΟΔΙ!
πατώντας ΕΔΩ

Γιατί κανείς Ευαγγελιστής δεν αναφέρει τον ακριβή χρόνο και τον τρόπο της Αναστάσεως του Κυρίου

Για την Ανάσταση του Κυρίου παρουσιάζουμε και το παρακάτω πολύ μικρό απόσπασμα που υπάρχει στο βιβλίο του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, του Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου».

Γιατί κανείς Ευαγγελιστής δεν αναφέρει τον ακριβή χρόνο και τον τρόπο της Αναστάσεως του Κυρίου

nik onoma

ο Άγγελος της Αναστάσεως και οι Μυροφόρες

Κανείς Ευαγγελιστής δέν αναφέρει τόν ακριβή χρόνο καί δέν περιγράφει τό γεγονός της αναστάσεως.

Γιατί; Διότι οι Ευαγγελισταί είνε ιστορικοί, οι πλέον ευσυνείδητοι ιστορικοί, καί γράφουν ό,τι γνώριζαν καί είδαν. Ποιά ώρα ακριβώς καί στιγμή αναστήθηκε ο Κύριος, δέν γνώριζαν. Γνώριζαν μόνο, ότι αναστήθηκε τις πρώτες νυκτερινές ώρες τής πρώτης ημέρας της εβδομάδος, της Κυριακής δηλαδή. Και αυτό, που γνώριζαν, αυτό αναφέρουν. Πώς AG. MARKOSεπίσης αναστήθηκε ο Κύριος δεν είδαν. Είδαν τόν Αναστάντα κατά τίς διάφορες εμφανίσεις του, όχι όμως τήν ανάστασί του. Καί γι΄ αυτό δέν περιγράφουν τήν ανάστασι, αλλά τόν Αναστάντα στίς εμφανίσεις του.

Από την ερμηνεία του κη΄ 1-10, σ. 395, που υπάρχει στο Μάθημα 50. Το Μάθημα 50 έχει τίτλο «Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ» και υπάρχει στο ερμηνευτικό βιβλίο του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ».

Έκδοσις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Αθήνα 1994. Έκδοση β’ βελτιωμένη.

Περισσότερα για το βιβλίο δείτε ΕΔΩ

Αναρτήσεις με αναστάσιμα αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη, με αναστάσιμο χαιρετισμό του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου και για τον πασχάλιο χαιρετισμό

Χριστός Ανέστη! Παρακάτω παρουσιάζουμε παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας με αναστάσιμα αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη, με αναστάσιμο χαιρετισμό του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου και για τον πασχάλιο χαιρετισμό.

Αναρτήσεις με αναστάσιμα αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη, με αναστάσιμο χαιρετισμό του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου και για τον πασχάλιο χαιρετισμό

The Resurrection of the Christ_an Orthodox icon Π

Αναρτήσεις με αναστάσιμα αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις με αναστάσιμο χαιρετισμού του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τον πασχάλιο χαιρετισμό, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για το Άγιο Σάββατο της Ταφής του Κυρίου

Αναρτήσεις για το Άγιο Σάββατο της Ταφής του Κυρίου

Η σφράγισι καί η φρούρησι του τάφου (Ματθ. κζ’ 62-66), πατὠντας ΕΔΩ

ΣΠΑΡΑΓΜΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΔΟΥ, πατώντας ΕΔΩ

Μεγάλη η ασέβεια της φυγής πριν το τέλος της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας, πατώντας ΕΔΩ

Τέλεια η αγάπη του Εσταυρωμένου Κυρίου μας και τέλειο το έργο Του

Για τα Σεπτά Πάθη του Κυρίου παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από το βιβλίο «ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ», του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Τέλεια η αγάπη του Εσταυρωμένου Κυρίου μας και τέλειο το έργο Του

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΌλαι αι φωναί θά σιγήσουν πρός στιγμήν, διά ν΄ ακουσθή η κραυγή του Ιησού. Τετέλεσται! Όλα τά ανθρώπινα έργα είνε ατελή. Το τελεσθέν επί του Γολγοθά είνε τό τέλειον. Ο Χριστός μας ηγάπησεν «εις τέλος». ουδείς άλλος. Ο Χριστός προσέφερεν υπερ ημών θυσίαν τελείαν». ουδείς άλλος. Διό καί αι ευγνώμονες καρδίαι, αι ατελείς μεν, αλλά πρός τήν τελειότητα φερόμεναι, συγκινούνται εκ του ονόματος του Ιησού όσον εξ ουδενός άλλου ονόματος ονομαζομένου είτε επί γης είτε εν ουρανοίς. Ο Ιησούς Χριστός είνε ο υπέρθειος μαγνήτης των εκλεκτών ψυχών. 

Μικρό απόσπασμα από την αρχή του κεφαλαίου «ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ» και τη σελ. 164, του ωραιότατου βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

 

Δείτε και Για τα Πάθη του Κυρίου, αναρτήσεις, πατώντας ΕΔΩ
Η άπειρη αγάπη του Θεού, μικρό απόσπασμα από την ερμηνεία του στίχου 16, του χθεσινού Ευαγγελικού αναγνώσματος, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για τα Άγια Πάθη του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Ποίον εξαπλώνουν εις τό ακατέργαστον ξύλον του σταυρού;

Ποίον εξαπλώνουν εις τό ακατέργαστον ξύλον του σταυρού;

ΠΣΤΑΥΡΩΣΗοίον εξαπλώνουν εις τό ακατέργαστον ξύλον του σταυρού;

ηλιοςΕκείνον, ο οποίος εξέτεινε τόν ουρανόν ωσεί δέρριν, ο οποίος εποίησε τά ξύλα του δρυμού,dasos εφύτευσε τάς κέδρους του Λιβάνου, όλα τά δένδρα των δασών.

Από τη σελ.102, του υποκεφαλαίου με τον τίτλο <>, του κεφαλαίου «Ταπεινώσεις κατα το πάθος» του εξαιρετικότατου βιβλίου «ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ», του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.
Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο Σταυρός».
Ολόκληρο αυτό κεφάλαιο «Ταπεινώσεις κατα το πάθος» περιέχεται στις σελίδες 57-124.
Περισσότερο για το εξαιρετικότατο αυτό βιβλίο, πατήστε ΕΔΩ

 

Δείτε και Ποίου τρυπούν τα Χέρια και τα Πόδια! Ποίον προσηλώνουν με ήλους!, πατώντας ΕΔΩ
Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος σε τηλεοπτική εκπομπή του κ. Γεωργίου Ζερβού για τα Πάθη του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τα Σεπτά Πάθη του Κυρίου μας

Παρακάτω θυμίζουμε παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τα Σεπτά Πάθη του Κυρίου μας.

Αναρτήσεις για τα Σεπτά Πάθη του Κυρίου μας

ΜΑΣΤΙΓΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣΓια την θαυμαστή σιωπή του Κυρίου κατά το θείο Πάθος και την δίκη, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τη Μεγάλη Παρασκευή, πατὠντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τα Άγια Πάθη του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Nymf“ Ψευδή πορφύρα περιβάλλεται ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις”, πατώντας ΕΔΩ

“Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται ο των αγγέλων Βασιλεύς”, πατώντας ΕΔΩ

Η φράση που συγκινούσε περισσότερο τον π. Αυγουστίνο, απ΄ όλες τις Ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας, παρουσιάση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την προδοσία του Ιούδα και την αγωνιώδη προσευχή του Κυρίου στη Γεθσημανή

Παρακάτω θυμίζουμε παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας  για την προδοσία του Ιούδα και την αγωνιώδη προσευχή του Κυρίου στη Γεθσημανή.

Αναρτήσεις για την προδοσία του Ιούδα και την αγωνιώδη προσευχή του Κυρίου στη Γεθσημανή

προδοσια

Η συμπεριφορά του προδότη Ιούδα λύπησε πολύ περισσότερο τον Κύριο, απ’ ό,τι η συμπεριφορά των εχθρών Του, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την προδοσία του Ιούδα, πατώντας ΕΔΩ

GES PΓιατί αγωνιούσε ο Χριστός, πατώντας ΕΔΩ

Για την συγκλονιστική υπέρτατη αγωνία του Χριστού στη Γεθσημανή και τη δική μας αναισθησία, πατώντας ΕΔΩ

Παρουσίαση σαν βίντεο Τί έβλεπε ο Κύριος και αγωνιούσε στη Γεθσημανή, πατώντας ΕΔΩ

Και σήμερα αγωνιά ο Κύριος. Το θαύμα της εικόνας στον άγιο Ευθύμιο Κυψέλης, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τον Νιπτήρα και την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου

Παρακάτω θυμίζουμε παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τον Νιπτήρα και την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου

Αναρτήσεις για τον Νιπτήρα και την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου

ιερος νιπτηραςΟ Διδάσκαλος καί ο Κύριος πλύνει τά πόδια των μαθητών (Ιωάν. ιγ΄ 1-17), πατώντας ΕΔΩ

Η προσευχή του Χριστού, της Εκκλησίας, των πιστών και  «προσευχή» των Οικουμενιστών NIS kai KYRIOS PROSEYXOMENOSπατώντας ΕΔΩ

Τηλεοπτική εκπομπή με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο για την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Για τον πιστό, κάθε υπηρεσία για τον Κύριο είναι τιμητική

Για την αλείψασα τον Κύριο πρώην πόρνη γυναίκα με μύρο, που θυμάται η Εκκλησία μας την Μεγάλη Τετάρτη παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, από το εξαίρετο βιβλίο του «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ», τ. Β’, που αναφέρεται σε παρόμοιο περιστατικό, στην άλειψη των αγίων ποδών του Κυρίου με μύρο από την Μαρία την αδελφή του Λαζάρου, του φίλου του Κυρίου. 

Για τον πιστό, κάθε υπηρεσία για τον Κύριο είναι τιμητική

proipornΣτιχ. 3 «Ἡ οὖν Μαρία, λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου, ἤλειψε τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξε ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου».

nik onoma

Μεταφράζουμε: «Η Μαρία τότε πήρε μία λίτρα μύρου (τριακόσια είκοσι πέντε γραμμάρια περίπου, πού ήταν νάρδος ολοκάθαρη πανάκριβη, καί άλειψε τά πόδια του Ιησού, καί σκούπισε μέ τά μαλλιά της τά πόδια του. Τό δέ σπίτι γέμισε από τήν ευωδία του μύρου».

gyn amΗ Μαρία άλειψε τά πόδια του Χριστού, έλυσε τήν κόμη της καί τά σκούπισε μέ τά μαλλιά της. Στους Εβραίους εθεωρείτο εξευτελιστικό γιά τή γυναίκα νά εμφανισθή λυσίκομος, μέ τήν κόμη δηλαδή λυμένη, μέ IXRτά μαλλιά της ξέπλεκα. Αλλ΄ η Μαρία δέν θεώρησε τούτο εξευτελιστικό.

Καί κάθε πιστός κάθε υπηρεσία πρός τόν Κύριο, όσο εξευτελιστική καί άν θεωρήται, δέν τή θεωρεί εξευτελιστική καί προσβλητική, αλλά τιμητική.

Απο την ερμηνεία του ιβ’ 3 στίχου, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Β’, σελ. 249. 

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Αθήνα 2009.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Β΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

Δείτε και Τηλεοπτική εκπομπή για το τροπάριο της αγίας Κασσιανής με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, πατώντας ΕΔΩ
Τον Νυμφίον αδελφοί αγαπήσωμεν (παρουσίαση σαν βίντεο), πατώντας ΕΔΩ

Το αφάνταστο κάλλος του Νυμφίου Χριστού, παρουσίαση σαν βίντεο

Παρακάτω παρουσιάζουμε μια παρουσίαση σαν βίντεο απόσπασματος από ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, που είχαμε παρουσιάσει απομαγνητοφωνημένο παλαιότερα, για το κάλλος του Νυμφίου Χριστού.

Το αφάνταστο κάλλος του Νυμφίου Χριστού, παρουσίαση σαν βίντεο

Δείτε και Αναρτήσεις για τον Νυμφίο Χριστό, πατώντας ΕΔΩ
Τον Νυμφίον αδελφοί αγαπήσωμεν (παρουσίαση σαν βίντεο), πατώντας ΕΔΩ
Η μεγαλύτερη αμαρτία και η πηγή όλων των ασεβειών και των αμαρτιών, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τις Μεγάλες Τρίτη και Τετάρτη

Για τις Ακολουθίες της Μεγάλης Τρίτης (απόγευμα Μ. Δευτέρας) και της Μεγάλης Τετάρτης (απόγευμα Μ. Τρίτης), θυμίζουμε παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

Αναρτήσεις για τις Μεγάλες Τρίτη και Τετάρτη

παραβολη των ταλαντωνΤο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα της παραβολής των ταλάντων (Ματθ. κε’ 14-30), πατώντας ΕΔΩ

Τρόποι εργασίας των ταλάντων που μας εμπιστεύθηκε ο Θεός, πατώντας ΕΔΩδεκα παρθένες π

Το σπουδαιότερο νόημα της παραβολής των δέκα παρθένων, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τη Μεγάλη Τρίτη και τη Μεγάλη Τετάρτη, πατώντας ΕΔΩ

nik

Τηλεοπτική εκπομπή για το τροπάριο της αγίας Κασσιανής με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τον Νυμφίο Χριστό και τη νύμφη ανθρωπότητα

Επειδή από χθες βράδυ άρχισαν στους Ναούς οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας για τον Νυμφίο Χριστό και παρουσιάζουμε παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τον Νυμφίο Χριστό.

Αναρτήσεις για τον Νυμφίο Χριστό και τη νύμφη ανθρωπότητα

NymfΟ Χριστός ως Νυμφίος της Καινής Διαθήκης, είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, πατώντας ΕΔΩ

Τον Νυμφίον αδελφοί αγαπήσωμεν (παρουσίαση σαν βίντεο), πατώντας ΕΔΩ

Ο Νυμφίος Χριστός, ο μόνος τελείως Αγνός και αναμάρτητος!, πατώντας ΕΔΩ

ο Ζωοδότης ΧριστόςΓια το αξίωμα και τη θέση του Νυμφίου Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Το αφάνταστο κάλλος του Χριστού!, πατώντας ΕΔΩ

Τα μαύρα χάλια της νύμφης ανθρωπότητας πουgyn am ευσπλαγχνίστηκε ο Χριστός, πατώντας ΕΔΩ

Πόρνη και μοιχαλίδα, η νύμφη ανθρωπότητα, πατώντας ΕΔΩ

Συμβολισμός του όνου πάνω στο οποίο κάθησε ο Κύριος

Για την χθεσινή εορτή της θριαμβευτικής εισόδου του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα, παρουσιάζουμε ένα μικρό απόσπασμα του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, που υπάρχει στο βιβλίο του «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ», τ. Β’

Συμβολισμός του όνου πάνω στο οποίο κάθησε ο Κύριος

VSANNAΣτίχοι 14-15: 14 εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ’ αὐτό, καθώς ἐστι γεγραμμένον· 15 Μὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου.

Το «ονάριον» είνε το γαϊδουράκι. Ο «πώλος» είνε το πουλάρι.
Μεταφράζουμε: «Βρήκε δε ο Ιησούς ένα γαϊδουράκι και κάθησε επάνω του, όπως είνε γραμμένο: Μη φοβάσαι, θυγατέρα Σιών! Ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος σ’ ένα πουλάρι όνου».

nik onoma

Ο όνος, επάνω στόν οποίο κάθησε ο Χριστός, συμβολίζει τόν εθνικό, ειδωλολατρικό κόσμο, ο οποίος διά τής πίστεως υποτάχθηκε στό Χριστό.

Απο την ερμηνεία του ιβ’ κεφαλαίου και των στίχων 14-15, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Β’, σελ. 259.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2009.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Β΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Συμβολισμοί της αγνότητας που είναι υπερέχουσα αξία, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για την θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα, πατώντας ΕΔΩ

Ο άγιος Κύριλλος για το συγκρατημένο δάκρυσμα του Κυρίου

Για την προχθεσινή εορτή της αναστάσεως του Λαζάρου, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, από το βιβλίο του «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ», τ. Β’.

Ο άγιος Κύριλλος για το συγκρατημένο δάκρυσμα του Κυρίου

nik onoma

Στιχ. 35 : «Εδάκρυσεν ο Ιησούς».

Ο Ιησούς απλώς δάκρυσε, δέν ξέσπασε σέ λυγμούς καί Σταυρωταί και ανασταυρωταί του Χριστού ολοφυρμούς. Σχετικώς ο άγιος Κύριλλος παρατηρεί: «Δακρύει μόνον καί ευθύς επέχει τό δάκρυον, ίνα μή δόξη τις ωμός καί απάνθρωπος είναι, καί ημάς επί τοις αυτοίς παιδεύων μή πολύ εκλύεσθαι επί saint Kyrill Alexτοις τεθνηκόσι. Τό μέν γάρ συμπαθείας εχόμενον. τό δέ γυναικικόν καί άνανδρον». Ο Ιησούς δακρύζει μόνο καί αμέσως σταματάει τό δάκρυσμα, γιά νά μή νομίση κανείς, ότι είνε ωμός καί απάνθρωπος. Διδάσκει δέ γι΄ αυτά καί εμάς νά μή παραδιδώμεθα σέ υπερβολική λύπη γιά τούς νεκρούς. Διότι τό μέν (τό να δακρύζη κανείς) συνδέεται μέ τή συμπάθεια, τό δέ (τό νά παραδίδεται σέ υπερβολική λύπη) είνε γυναικώδες καί ανάρμοστο σέ άνδρες.

 

Απο την ερμηνεία του ια’ 35, στίχου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Β’, σελ. 214. Όλο το ια΄ κεφάλαιο ερμηνεύεται στις σελ. 181-243.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Αθήνα 2009.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Β΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

Δείτε και «Εδάκρυσεν ο Ιησούς», πατώντας ΕΔΩ
Μερικοί λόγοι που δάκρυσε ο Κύριος έξω από το μνήμα του φίλου Του Λαζάρου, πατώντας ΕΔΩ
Πρώτα απο όλα να προτιμάμε τα καθήκοντά μας προς τον Κύριο, πατώντας ΕΔΩ
«Ο πιστεύων εἰς ἐμὲ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται», πατώντας ΕΔΩ
Μήνυμα των αγίων αδελφών του αγίου Λαζάρου Μάρθας και Μαρίας προς εμάς, πατώντας ΕΔΩ

Αν θέλουμε να μας ακούει ο Κύριος περισσότερο

Για την ανάσταση του Λαζάρου από τον Κύριο που χθες εόρτασε η Εκκλησία, παρουσιάζουμε ένα μικρό απόσπασμα του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, που υπάρχει στο βιβλίο του «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ», τ. Β’ , από την ερμηνεία του στίχου ια’ 42.

Αν θέλουμε να μας ακούει ο Κύριος περισσότερο

anastasiLazarouΣτίχ. 41-42: «Ἦραν οὖν τὸν λίθον οὗ ἦν ὁ τεθνηκὼς κείμενος. Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἦρε τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπε· πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου. 42 Ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις· ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας».

Μεταφράζουμε: «Σήκωσαν τότε τό λίθο από τό μνήμα του νεκρού. Ο δέ Ιησούς σήκωσε τά μάτια επάνω καί είπε: “Πατέρα, σέ ευχαριστώ, διότι μέ άκουσες. Εγώ βεβαίως ήξερα, ότι πάντοτε μέ ακούεις. Αλλά τό είπα γιά τό λαό, πού είνε γύρω, γιά νά πιστεύσουν, ότι σύ μέ απέστειλες”».

«Ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις».

nik onomaΟ Χριστός ήξερε, ότι ο Πατέρα του πάντοτε τόν άκουε, διότι πάντοτε ζητούσε τά συμφέροντα πρός σωτηρίαν των ανθρώπων, καί AnastLazπάντοτε έκανε τά αρεστά στόν Πατέρα του. Εμάς δέν ακούει πάντοτε ο Θεός διότι δέν ζητούμε πάντοτε τά συμφέροντα στή σωτηρία μας, καί δέν κάνουμε πάντοτε τά αρεστά στό Θεό. Άν θέλωμε νά μας ακούη περισσότερο ο Θεός, ας γίνωμε καλλίτεροι καί στά αιτήματά μας πρός τό Θεό καί στη διαγωγή μας απέναντι του Θεού.

Απο την ερμηνεία του ια’ κεφαλαίου και του στίχου 42, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Β’, σελ. 222. Όλη η ευαγγελική περικοπή της ανάστασης του Λαζάρου στιχ. 1-45, ερμηνεύεται στις σελ. 181-227.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Αθήνα 2009.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Β΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

Δείτε και Αναρτήσεις για την ανάσταση του Λαζάρου, πατώντας ΕΔΩ
Μήνυμα των αγίων αδελφών του αγίου Λαζάρου Μάρθας και Μαρίας προς εμάς, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για την θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τα γενέθλια του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου και του μακαριστού π. Αυγουστίνου και για τον αείμνηστο π. Μάρκο Μανώλη

Επειδή πριν 6 ημέρες, στις 15 Απριλίου ήταν τα γενέθλια του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, πριν 5 ημέρες στις 16 Απριλίου συμπληρώθηκαν 9 χρόνια από την κοίμηση του αείμνηστου αρχιμανδρίτη π.  Μάρκου Μανώλη και χθές στις 20 Απριλίου ήταν τα γενέθλια του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου, θυμίζουμε σχετικές αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

Αναρτήσεις για τα γενέθλια του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου και του μακαριστού π. Αυγουστίνου και για τον αείμνηστο π. Μάρκο Μανώλη

nikanEyagΓια την ημέρα των γενεθλίων του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, πατώντας ΕΔΩ

ΝΙΚ ΜΕ Π. ΑΥΓΑναρτήσεις για την ημέρα των γενεθλίων του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, πατώντας ΕΔΩ

Για τα γενέθλια του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου, πατώντας ΕΔΩ

Ο κ.Νικόλαος Σωτηρόπουλος για τον μακαριστό π.Μάρκο Μανώλη, πατώντας ΕΔΩ

 

Post Navigation