ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the month “Αύγουστος, 2019”

«Βλέπεις όσα «εἶδε καὶ ἄκουσε» ο αγαπημένος σου Παύλος (Β’ Κορ. ιβ’ 4)»

Για την προχθεσινή ημέρα της συμπλήρωσης 5 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, θυμίζουμε πολύ αξιοσήμαντη φράση από τον επικήδειο λόγο του π. Δανιήλ Αεράκη, φίλου και πνευματικού αδελφού του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου που είχαμε παρουσιάσει λίγες ημέρες μετά την κοίμησή του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου (δείτε ΕΔΩ).

«Βλέπεις όσα «εἶδε καὶ ἄκουσε» ο αγαπημένος σου Παύλος (Β’ Κορ. ιβ’ 4)»

Π. ΔΑΝΙΗΛ ΑΕΡΑΚΗΣ Π

-Μικρὴ ἡ ὅρασί σου ἡ σωματική. Μὰ ἡ συνεχὴς αὐξάνουσα Nikol Sotiὁρατότητα τῆς ψυχῆς σου, ἔφθασε ἀπὸ χθὲς στὸ ζενίθ.

 

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ

Βλέπεις όσα «εἶδε καὶ ἄκουσε» ἀγαπημένος σου Παῦλος (Β’ Κορ. ιβ’ agg4).

Βλέπεις  ὅσα πρὶν καὶ «ἄγγελοι ἐπιθυμοῦσαν παρακῦψαι» (Α’ Πέτρ. α’ 12).

 

nsbΔείτε και «Τώρα απολαμβάνεις δόξα ουράνια», πατώντας ΕΔΩ
Μικρός αλλά δυναμικός λόγος του ιεροκήρυκα π. Κοσμά για τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ,
πατώντας ΕΔΩ

Το καλύτερο μνημόσυνο για τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, είναι να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του, πατώντας ΕΔΩΝΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΝ Π
Δύο λόγια για την συμπλήρωση 8 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού π. Αυγουστίνου και 4 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Η θεολογούσα, ποιμαίνουσα και ποιμαινομένη Εκκλησία υποκλίνεται στο σκήνωμα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
Για την συμπλήρωση 9 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού π. Αυγουστίνου και 5 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Η 2η πηγή του κηρύγματος του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, ο πνευματικός του πατέρας, ο π. Αυγουστίνος, πατώντας ΕΔΩ

 

Ύπνωσε λέων

Για την χθεσινή συμπλήρωση 9 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου, παρουσιάζουμε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε αμέσως μετά την κοίμηση του π. Αυγουστίνου στο Ορθόδοξο περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» που ίδρυσε ο π. Αυγουστίνος και τότε είχε Διευθυντή το γνησιότερο τέκνο του, τον Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

ypnose

Ύπνωσε λέων

loulΜέ λούλουδα καί ροδόσταμο ραίνω τόν τάφον Σου καί μέ δέος γονυκλινώς καί ευγνωμόνως ασπάζομαι τήν αγίαν σορόν Σου, πάτερ Αυγουστίνε.

Καί τώρα, άγιε, εξ ουρανού καί από θρόνου δόξης, ής ηξιώθης, επίβλεψον εφ΄ ημάς καί πρέσβευε υπερ του σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Πολλά ήκουσα εις τήν κηδείαν Σου.

p.AygΌμως μέ τό μέγα κεφάλαιον ΜΙΜΗΣΙΣ τί ακριβώς συνέβη; Πάντως άπαντες επέστρεψαν «ικανοποιημένοι» εις τήν ανάπαυσίν των!

Πόσοι άραγε αντελήφθησαν τό βωβόν μήνυμα, πού μέσα από τό φέρετρόν διελάλει η σορός Σου; Στόματα πολλά καί λαλίστατα, φωναί στεντόρειαι. Καί τί δέν είπαν! Καλώς, έστω καί τώρα, «γιά τού στραβού το δίκαιο». Μά ώτα καί κεραίαι καί διάθεσις θυσιαστική πρός συνέχισιν τών όσων ετόνισαν δέν ξέρω αν υπήρχαν. Ωμοίαζαν μάλλον μέ πτωχοσυμπεθέρους καί φίλους καί πτωχοσυγγενείς, πού εκ περάτων ήλθον καί Χειρονία εις Επίσκοπον π. Αυγ. πελάλουν περασμένα μεγαλεία ανδρός αγωνιστού πελωρίων διαστάσεων, απορριπτομένου όμως καί διωκομένου πολλάκις μέχρι χθές. Μέ εξαίρεσιν ο λαός πλαγίως επαινών τινά ομιλητήν είπε χαριτολογών: «Πόσες αλήθειες είπε τό ζάχαρο!». Ποτέ εις τήν ζωήν του δέν είδε εις τό πλευρόν του ο μπαρουτοκαπνισμένος τόσους μεγάλους καί υψηλούς, όσους περί τό φέρετρόν του! Διότι τώρα πλέον δέν υπήρχε κίνδυνος, καί πλησίον του πλέον θα ηδύναντο εκ του πλήθους νά γευθούν κάποιαν τιμήν εν αντιθέσει μέ τον Απόστολον Πέτρον, χωρίς νά είναι επιβαρυντικόν δι΄ αυτούς τό περί αυτού λεχθέν «καί ούτος σύν αυτώ ήν» (Λουκ. κβ’56).

Καί τώρα ένα τέλος, πού ωμοίαζε μέ τέλος παραμυθιού: Καί εκείνος έζησε καλά, αγωνιζόμενος μέχρι τελευταίας του αναπνοής, καί εμείς καλύτερα, αναπαυόμενοι… Τώρα, Αυγουστίνε, αναπαύου, πρός μείζοντα ανάπαυσιν καί ησυχίαν καί ημών… Δόξα τω θανάτω, τω μεγάλω ευεργέτη τω αναπαύσαντί Σε, αλλά καί μεγάλως αναπαύσαντί καί ευεργετήσαντι καί ημάς…

Αληθώς διά πόσους έφυγεν ένας βραχνάς!

Αλλά «δίκαιοι εις τόν αιώνα ζώσι».

Κατά τήν παράδοσιν η κομμένη κεφαλή του Τιμίου Προδρόμου επί πινακίου μυστηριωδώς ανεφώνησε καί πάλιν εις τό παλάτιον βασταζομένη υπό της Ηρωδιάδος τόν έλεγχον, «Ουκ έξεστί σοι».

p.AYGKNΠίστις μας ακράδαντος, έστω καί έαν έκρυψεν αυτόν γης βραχύς τόπος, είναι, ότι ο αντιδοξάζων τους δοξάζοντας Αυτόν Κύριος θά χαριτώνη τήν αγίαν σορόν του μικρού τω δέματι καί μεγάλου τω πνεύματι γέροντος διά σημείων.

Νέον τρόπαιον, πού θα ηλεκτρίζη ευγενείς πιστευούσας ψυχάς εις συνέχισιν αγώνων πρός πάταξιν των σκοτεινών δυνάμεων καί επικράτησιν του θελήματος του Θεού, ψυχάς κράζουσας τό «Ουκ εά ημάς καθεύδειν τό του Αυγουστίνου τρόπαιον».

Αυγουστίνου αρχιερέως καί Νικολάου και Σοφίας των αειμνήστων γονέων αυτού αιωνία η μνήμη.

Γέροντα, τήν ευχήν σου.

p.Nik PetrΕλάχιστος εν ιερομονάχοις

ο αρχιμ. Νικόδημος Θ. Πετρόπουλος, προϊστάμενος Ιερού Ναού Απ. Παύλου Πατρών, ο επί μίαν πενταετίαν σπουδάσας εν Αθήναις ως φοιτητής παρά π.Γερβάσιος Παρασκευόπουλοςτούς πόδας Σου (Ζωοδόχου Πηγής 44) τή αυστηρά υποδείξει του αειμνήστου πνευματικού μου πατρός Γερβασίου Παρασκευοπούλου.

Από το μηνιαίο ορθόδοξο και τότε αγωνιστικό περιοδικό Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, τεύχος Οκτώβρίου 2010.

 

π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ-ΜΠΟΖΙΟΣΔείτε και Ένας νέος κοντά στό γίγαντα, πατώντας ΕΔΩ
«Άγιος» των ημερών μας: ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, πατώντας ΕΔΩ
Φωτογραφία από την χειροτονία του μακαριστού π. Αυγουστίνου σε Επίσκοπο Φλωρίνης, πατώντας ΕΔΩ
Τί καί πώς τόν είπαν; Αγωνιστή (1), πατώντας ΕΔΩ
Σύντομη αναφορά στους πολλούς διωγμούς του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου από το γνησιότερο τέκνο του, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Περιστατικό με αντίδραση του μακαριστού π. Αυγουστίνου σε προσπάθεια ονομασίας της αίρεσης του παπισμού ως Εκκλησίας, πατώντας ΕΔΩ

Για την συμπλήρωση 9 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού π. Αυγουστίνου και 5 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου

Για την συμπλήρωση 9 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού π. Αυγουστίνου και 5 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου

ΝΙΚ ΜΕ Π. ΑΥΓΣυμπληρώθηκαν σήμερα 9 χρόνια από την κοίμηση του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου και 5 χρόνια από την κοίμηση του γνησιότερου τέκνου του, του μακαριστού  Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Αντί άλλου σχολίου και εγκωμίου, παρουσιάζουμε παρακάτω μια φωτογραφία του ιστολογίου μας που αποτελείται από 1 Μίλησε ο Ουρανός!εικόνα και 2 φωτογραφίες, 3 μεγάλων Ιεραποστόλων, που πέρασαν μέσα από το καμίνι πολλών περιπετειών και θλίψεων ένεκεν αληθείας και δικαιοσύνης και τώρα βρίσκονται στον Παράδεισο του Κυρίου τους.

https://niksothropoulos.files.wordpress.com/2013/04/cebacebfcf83cebcceb1cf83-ceb1ceb9cf84cf89cebbcebfcf83-cf80-ceb1cf85ceb3cebfcf85cf83cf84ceb9cebdcebfcf85-cf80.jpgΚάτω από τη φωτογραφία του ιστολογίου μας, βάλαμε το ρητό που έβαλε ο μακαριστός π. Αυγουστίνος στο εξώφυλλο του βιβλίου του για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό τον ισαπόστολο, που έχει εκδοθεί πολλές φορές από την Ιεραποστολική του Αδελφότητα «Ο Σταυρός», διότι ταιριάζει και στους 3 μεγάλους Ιεραποστόλους.

AG.KOSMANISP.AYG

ΝΙΚ ΜΕ Π. ΑΥΓΔείτε και Δύο λόγια για την συμπλήρωση 8 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού π. Αυγουστίνου και 4 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Ξεχωριστή η φετεινή ημέρα της κοίμησης του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου και του γνησιότερου τέκνου του, πατώντας ΕΔΩ

Πώς σκέφθηκε ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και έφυγε από το Μοναστήρι και έγινε Ιεραπόστολος και ισαπόστολος

Για την προχθεσινή εορτή του αγίου Κοσμά του Αιτωλού του ιεραπόστολου και ισαπόστολου, παρουσιάζουμε άλλο ένα απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την τηλεοπτική εκπομπή του αείμνηστου Γεώργιου Ζερβού, θαρραλέου και πιστού δημοσιογράφου με τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικολάο Σωτηρόπουλο με θέμα «Προφητείες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού», που έγινε το 2007 στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky.

Πώς σκέφθηκε ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και έφυγε από το Μοναστήρι και έγινε Ιεραπόστολος και ισαπόστολος

Ν-Ζ

Νικόλαος Σωτηρόπουλος: 4 Ιεραποστολικές περιοδείες. Θα λέγαμε ότι είναι ένας 2ος Απόστολος Παύλος. Ιεραπόστολος, εθναπόστολος…

Μοναχός ήταν στο Μοναστήρι του Αγίου Φιλοθέου του Αγίου Όρους, αλλά τον έτρωγε σαν σκουλίκι μέσα ο πόνος και η αγωνία για το σκλαβωμένο Γένος. Και έλεγε «Εγώ καλά περνάω εδώ στο Μοναστήρι, γλυκειά η πνευματική ζωή, αλλά οι αδελφοί είναι μέσα στην αμάθεια και μέσα στα βάσανα της δουλείας».

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικροΚαι ένα χωρίο της Αγίας Γραφής που άνοιξε έτσι, μια μέρα την Αγία Γραφή, τον ξετίναξε έξω από το Μοναστήρι.

Γεώργιος Ζερβός: Ποιό είναι αυτό;

Νικόλαος Σωτηρόπουλος: Ένα χωρίο του Αποστόλου Παύλου «Μη τα εαυτών έκαστος σκοπείτω αλλά και τα των ετέρων». «Να μην σκέπτεται κανείς μόνο το https://niksothropoulos.files.wordpress.com/2013/04/cebacebfcf83cebcceb1cf83-ceb1ceb9cf84cf89cebbcebfcf83-cf80-ceb1cf85ceb3cebfcf85cf83cf84ceb9cebdcebfcf85-cf80.jpgδικό του συμφέρον, αλλά και το συμφέρον των άλλων. Να μην σκέπτεται μόνο το δικό του καλό, αλλά και το συμφέρον των αδελφών».

Αυτό το χωρίο, τον πέταξε έξω από το Μοναστήρι και τον έρριξε στην μεγάλη περιπέτεια του κηρύγματος.

Όλη την εκπομπή μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ

ag KosmasΔείτε και Αναρτήσεις για τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό τον ισαπόστολο, πατώντας ΕΔΩ
Αγάπη στόν Θεό, πατώντας ΕΔΩ
Χριστιανική ανατροφή των παιδιών, πατώντας ΕΔΩ
ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΟΣΙΑΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ, πατώντας ΕΔΩ
Για την τεράστια ιεραποστολική επιτυχία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, πατώντας ΕΔΩ
Απροθυμία από εκπροσώπους της Εκκλησίας και μερίδα νοσηρών μοναχών να αναγνωριστεί η αγιότητα του Κοσμά του Αιτωλού, πατώντας ΕΔΩ
Για τη σχέση του π. Αυγουστίνου και του αγίου Κοσμά του Αιτωλού πατώντας ΕΔΩ
Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος και οι προφητείες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, πατώντας ΕΔΩ

4 Ιεραποστολικές περιοδείες έκανε ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, 2ος Απόστολος Παύλος

Για την προχθεσινή εορτή του αγίου Κοσμά του Αιτωλού του ιεραπόστολου και ισαπόστολου, παρουσιάζουμε άλλο ένα απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την τηλεοπτική εκπομπή του αείμνηστου Γεώργιου Ζερβού, θαρραλέου και πιστού δημοσιογράφου με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικολάο Σωτηρόπουλο με θέμα «Προφητείες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού», που έγινε το 2007 στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky.

4 Ιεραποστολικές περιοδείες έκανε ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, 2ος Απόστολος Παύλος

Ν-Ζ

Νικόλαος Σωτηρόπουλος: Κήρυξε εκεί σε χωριά της γενετειράς μου και κήρυξε σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος.

Έκανε 4 Ιεραποστολικές περιοδείες.

Γεώργιος Ζερβός: Πού αν επιτρέπεται;

Νικόλαος Σωτηρόπουλος: Μέχρι αυτό που ονομάζουμε σήμερα Αλβανία, Βόρειο Ήπειρο και προς Νότον μέχρι τη Βοστίτσα, το Αίγιο.

Μερικοί λένε ακόμη πιο κάτω. Και σε νησιά κήρυξε και του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους.

4 Ιεραποστολικές περιοδείες. Θα λέγαμε ότι είναι ένας 2ος Απόστολος Παύλος. Ιεραπόστολος, εθναπόστολος…

Όλη την εκπομπή μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ

ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ Π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ πΔείτε και Αναρτήσεις για τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό τον ισαπόστολο, πατώντας ΕΔΩ
Αγάπη στόν Θεό, πατώντας ΕΔΩ
Χριστιανική ανατροφή των παιδιών, πατώντας ΕΔΩ
Τρεις προφητείες του αγίου Κοσμά για επιστημονικές εφευρέσεις, πατώντας ΕΔΩ
Απροθυμία από εκπροσώπους της Εκκλησίας και μερίδα νοσηρών μοναχών να αναγνωριστεί η αγιότητα του Κοσμά του Αιτωλού, πατώντας ΕΔΩ
Για τη σχέση του π. Αυγουστίνου και του αγίου Κοσμά του Αιτωλού πατώντας ΕΔΩ
Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος και οι προφητείες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, πατώντας ΕΔΩ

Κοινή η καταγωγή του αγίου Κοσμά του Αιτωλού και του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου

Για την χθεσινή εορτή του αγίου Κοσμά του Αιτωλού του ιεραπόστολου και ισαπόστολου, παρουσιάζουμε και ένα απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την τηλεοπτική εκπομπή του αείμνηστου Γεώργιου Ζερβού, θαρραλέου και πιστού δημοσιογράφου με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικολάο Σωτηρόπουλο με θέμα «Προφητείες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού», που έγινε το 2007 στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky.

Κοινή η καταγωγή του αγίου Κοσμά του Αιτωλού και του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου

Ν-ΖΓεώργιος Ζερβός: Πρώτα από πού καταγόταν…

Νικόλαος Σωτηρόπουλος: Αυτή η ερώτηση από πού κατάγεται με συγκινεί ιδιαίτερα, διότι κατάγεται ag Kosmasαπό την ιδιαίτερη πατρίδα μου από την Αιτωλοακαρνανία.

AitoakarnΕρίζουν μάλιστα 2 χωριά στην Αιτωλοακαρνανία για τον Άγιο Κοσμά, το Μέγα Δένδρο και ο Ταξιάρχης. Ήταν Αιτωλοακαρνάν, ήταν.

Κήρυξε εκεί σε χωριά της γενέτειράς μου και κήρυξε σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος.

 Όλη την εκπομπή μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ

ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ Π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ πΔείτε και Αναρτήσεις για τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό τον ισαπόστολο, πατώντας ΕΔΩ
Αγάπη στόν Θεό, πατώντας ΕΔΩ
Τρεις προφητείες του αγίου Κοσμά για επιστημονικές εφευρέσεις, πατώντας ΕΔΩ
Απροθυμία από εκπροσώπους της Εκκλησίας και μερίδα νοσηρών μοναχών να αναγνωριστεί η αγιότητα του Κοσμά του Αιτωλού, πατώντας ΕΔΩ
Για τη σχέση του π. Αυγουστίνου και του αγίου Κοσμά του Αιτωλού πατώντας ΕΔΩ
Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος και οι προφητείες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τη δόξα της Κοίμησης της υπερευλογημένης Παναγίας μας

Επειδή σήμερα η Εκκλησία εορτάζει την Απόδοση της εορτής της Κοίμησης της υπερευλογημένης Παναγίας μας, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για την δόξα της Κοίμησης της υπερευλογημένης Παναγίας μας.

Αναρτήσεις για τη δόξα της Κοίμησης της υπερευλογημένης Παναγίας μας

Δόξα, μετά τη δόξα του Σταυρικού θανάτου του Κυρίου, υπήρξε η Κοίμηση της Παναγίας μας, πατώντας ΕΔΩ

Ο Θεός στολίζει τη μνήμη της Παναγίας με τα ποικίλα θαύματα,πατώντας ΕΔΩ

koimisi

Στολισμένη απο θεία δόξα η μνήμη της Κοίμησης της Παναγίας, πατώντας ΕΔΩ

Ο Θεός δόξασε και δοξάζει περισσότερο όλων, την Παναγία μητέρα Του, πατώντας ΕΔΩ

Ενθύμηση του 44ου Ψαλμού και της ωδής της προφήτιδος Μαριάμ σε ύμνο της Κοιμήσεως της υπερευλογημένης Παναγία μας

Για την Κοίμηση της υπερευλογημένης Παναγίας μας, που συνεχίζει να εορτάζει η Εκκλησία μας, παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα, από αρχή της ερμηνείας πολύ αξιοσήμαντου ύμνου της εορτής, από το εξαίρετο βιβλίο «ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Ενθύμηση του 44ου Ψαλμού και της ωδής της προφήτιδος Μαριάμ σε ύμνο της Κοιμήσεως της υπερευλογημένης Παναγία μας

koimisi«Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ, ἡ ἱερὰ καὶ εὐκλεὴς Παρθένε μνήμη σου, πάντας συνηγάγετο, πρὸς εὐφροσύνην τοὺς πιστούς, ἐξαρχούσης Μαριάμ, μετὰ χορῶν καὶ τυμπάνων τῷ σῷ, ᾄδοντας Μονογενεῖ, ἐνδόξως ὅτι δεδόξασται».

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΕξυμνών ο ιερός υμνογράφος εις τόν θαυμάσιον τούτον ύμνον την ιεράν καί ευκλεά, ήτοι ένδοξον μνήμην της ΠαναγιαΚοιμήσεως της Παρθένου, εις τήν αρχήν του ύμνου ενθυμείται τόν 44ον ΨαλμόνMariprof καί είς τό τέλος τήν ωδήν της προφήτιδος Μαριάμ μετά τήν θαυμαστήν διάβασιν των Ισραηλιτών διά τής Ερυθράς Θαλάσσης.

  Μικρό απόσπασμα από την αρχή του κεφαλαίου <<ΠΕΠΟΙΚΙΛΜΕΝΗ>>, σελ.61, του ωραιότατου βιβλίου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ. Για την Κοίμηση της Θεοτόκου είναι αφιερωμένες οι σελίδες 54-64.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Δείτε και Αναρτήσεις για την Κεχαριτωμένη Παναγία μας, πατώντας ΕΔΩ
Η Παναγία η ενδοξότερη και ευτυχέστερη γυναίκα, πατώντας ΕΔΩ
Μερικές αναρτήσεις για την Κεχαριτωμένη Παναγία μας και την Κοίμηση της, πατώντας ΕΔΩ
Η Παναγία ηλιόμορφη και ηλιοστάλακτη! πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την θέση του αείμνηστου αρχιμανδρίτη Σάββα Αχιλλέως απέναντι στον αδικότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου

Κλείνουμε το μικρό τριήμερο αφιέρωμα μας στον αδικότατο και κωμικότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του μακαριστού π. Αυγουστίνου, και θυμίζουμε αναρτήσεις για τη σωστή θέση του π. Σάββα Αχιλλέως απέναντι στον αδικότατο «αφορισμό».

Αναρτήσεις για την θέση του αείμνηστου αρχιμανδρίτη Σάββα Αχιλλέως απέναντι στον αδικότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου

π. Σαββας Αχιλλεως πΟ π. Σάββας Αχιλλέως για τον αδικότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ

Ο αρχιμανδρίτης Σάββας Αχιλλέως για τον αδικότατο και παραλογότατο «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

nisxrO Αρχιμανδρίτης Σάββας Αχιλλέως για τον «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Και ο π. Σάββας Αχιλλέως κάνει την διάγνωση ότι από φθόνο «αφορίστηκε» ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος, πατώντας ΕΔΩ

XRYSTΟ π. Σάββας Αχιλλέως και αυτός κάνει την διάγνωση ότι από φθόνο «αφορίστηκε» ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος, πατώντας ΕΔΩ

P.Sabbas-NSΚαι ο αείμνηστος π. Σάββας Αχιλλέως ήξερε ότι ο κωμικός «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου είναι άκυρος, πατώντας ΕΔΩ

Παράκληση του αείμνηστου π. Σάββα Αχιλλέως προς τους υπεύθυνους του αδικότατου «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ

Ο π. Σάββας Αχιλλέως προς τους διώκτες του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου και για την ακυρότητα του άδικου «αφορισμού» του, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Επίπληξη στους θρησκευτικούς ανθρώπους που σιώπησαν από μοχθηρία

Συνεχίζουμε το μικρό μας τριήμερο αφιέρωμα στον ακυρότατο «αφορισμό» και παρουσιάζουμε πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Το κρίμα των αρχιερέων» (Α΄, Β’) (17-4-1994). Στο απόσπασμα ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος ομιλεί για εκείνους τους θρησκευτικούς ανθρώπους που από μοχθηρία δεν είπαν ένα καλό λόγο υπερ του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου για τον άδικο διωγμό του «αφορισμού» του, ενώ ήξεραν ότι «αφορίστηκε» αδικότατα. Υπήρχαν βέβαια και εκείνοι που ενώ ήξεραν ότι «αφορίστηκε» αδικότατα δεν μιλούσαν από δειλία ή άλλοι που δεν μιλούσαν από βλαμμένες αντιλήψεις,

Επίπληξη στους θρησκευτικούς ανθρώπους που σιώπησαν από μοχθηρία

ΝΙΣ ΚΟΣΜΟΣ3πΝα ξέρετε και σήμερα πολλοί θρησκευτικοί άνθρωποι είναι μοχθηροί, ένα καλό λόγο δεν λένε.

Παρατηρώ περιοδικά θρησκευτικά. Ξέρουν ότι εγώ «αφορίστηκα» για τον αγώνα μου υπερ δικαιοσύνης και υπερ Πίστεως και όμως οι μοχθηροί αυτοί άνθρωποι, μια καλή λέξη, ένα καλό λόγο δεν βρήκαν να γράψουν!

Θα σφοδρύνουμε τον αγώνα! Δεν θα φεισθούμε ουδενός! (Πολλά χειρόκροτήματα).

Είναι καιρός να πούμε τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη! (Πολλά χειρόκροτήματα).

Νυν κρίσις εστί. Από τα διάφορα εκκλησιαστικά θέματα όλοι κρίνονται, αρχιερείς, ιερείς θεολόγοι, ιεροκήρυκες, πνευματικοί πατέρες, θρησκευτικές οργανώσεις, απλοί άνθρωποι, καλόγεροι, οι πάντες κρίνονται.

Tην ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

nsbΔείτε και Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος ήταν αφορισμένος σαν τον Απόστολο Παύλο ως διαλεγμένος από τον Κύριο, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Και ο αείμνηστος κανονικός μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντίνος ήξερε ότι ο «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου είναι κωμικός, πατώντας ΕΔΩ
Καταδίκη χωρίς απολογία από ψευτοσύνοδο, πατώντας ΕΔΩ
Η Εκκλησία δεν αφορίζει πολεμίους των αιρετικών, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Το μαρτυρικό πνεύμα του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος όπως το είπε, δεν αρνήθηκε την Πίστη και τον εαυτό του, μέχρι το τέλος του επίγειου βίου του,
πατώντας ΕΔΩ

Άλλες ακόμη 7 παλαιότερες αναρτήσεις με παρουσιάσεις σαν βίντεο για τον αδικότατο και άκυρο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
Ο ιερομόναχος Φώτιος Γεωργίου για τον άδικο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τους άδικους διωγμούς ευσεβών και ζηλωτών πιστών

Επειδή πριν 5 ημέρες συμπληρώθηκαν ακριβώς 25 χρόνια και 8 μήνες από τον κωμικότατο και ακυρότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου και δεν έχει αρθεί ακόμα, αρχίζουμε το μικρό 3ήμερο αφιέρωμα μας στον αδικότατο «αφορισμό» του και θυμίζουμε στους καλούς αναγνώστες μας, αναρτήσεις για τους άδικους διωγμούς ευσεβών και ζηλωτών πιστών. Και ο αδικότατος «αφορισμός» του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου ανήκει στους αδικότατους διωγμούς.

Αναρτήσεις για τους άδικους διωγμούς ευσεβών και ζηλωτών πιστών

ΑΝΝΑΣ ΚΑΪΑΦΑΣΔιωγμοί των Προφητών από τους κακούς εκπροσώπους της Θρησκείας της Παλαιάς Διαθήκης, πατώντας ΕΔΩ

Ο Κύριος πάντοτε διώκεται διότι πάντοτε διώκονται οι ευσεβείς, πατώντας ΕΔΩ

1995ΝΙΣ ΠμιΟι γνήσιοι και θαρραλέοι εργάτες του Ευαγγελίου διώκονται, πατώντας ΕΔΩ

Άδικοι διωγμοί δικαίων, ηθικών, ζηλωτών πιστών, πατώντας ΕΔΩ

Ήλιος ο Χριστός, Σελήνη η Παναγία

Για την εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα σχετικό με την μεγάλη εορτή από το εξαίρετο βιβλίο «ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Ήλιος ο Χριστός, Σελήνη η Παναγία

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΤήν 15ην Αυγούστου η αγία ημών Εκκλησία εορτάζει Παναγιακαί πανηγυρίζει τήν ένδοξον Κοίμησιν της υπερενδόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου καί αειπαρθένου Μαρίας.

Δύο άστρα εις τόν ουρανόν βλέπομεν λαμπρότερα, τόν ήλιον καί την σελήνην, «τόν φωστήρα τόν μέγαν» καί «τόν φωστήρα τόν ελλάσω» κατά τήν έκφρασιν της Γενέσεως (1,16). Ήλιος εις τό πνευματικό στερέωμα είνε ο Χριστός. Σελήνη είνε η Παναγία.

 

Μικρό απόσπασμα από την αρχή του κεφαλαίου <<Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ>>, σελ.58, του ωραιότατου βιβλίου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ. Για την Κοίμηση της Θεοτόκου είναι αφιερωμένες οι σελίδες 54-64.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

THEOTOΔείτε και Τηλεοπτική εκπομπή για την Κεχαριτωμένη Παναγία με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, πατώντας ΕΔΩ
Η Παναγία έδειξε που μπορούμε να φθάσουμε σε αγιότητα, πατώντας ΕΔΩ
Μόνο οι Ορθόδοξοι τιμούν την Κεχαριτωμένη Παναγία πρεπόντως, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την Κοίμηση της υπερευλογημένης Παναγίας μας

Σήμερα που η Εκκλησία εορτάζει την μεγάλη εορτή της Κοίμησης της Κεχαριτωμένης Θεοτόκου, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για την Κοίμηση της Κεχαριτωμένης Θεοτόκου.

Αναρτήσεις για την Κοίμηση της Κεχαριτωμένης Παναγίας μας

Ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος αναλύει αποσπάσματα απο τους Χαιρετισμούς της Παναγίας (1 Απριλίου 2011) Μακαρισμός τής μητέρας του Χριστού και των ακροατών καί εφαρμοστών τού θείου λόγου (Λουκ. ια΄ 27-28), πατώντας ΕΔΩ

koimisi Αναρτήσεις για το θαύμα της τιμωρητικής δικαιοσύνης του Κυρίου απέναντι στον ασεβή προς την Κεχαριτωμένη Παναγία μας, πατώντας ΕΔΩ

ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΣ, πατώντας ΕΔΩ

Μικρή παρουσίαση σαν βίντεο για την Κοίμηση της Κεχαριτωμένης Παναγίας, πατώντας ΕΔΩ

Επίκαιρες αναρτήσεις για την Κεχαριτωμένη Παναγία μας

Θυμίζουμε παρακάτω επίκαιρες αναρτήσεις για την Κεχαριτωμένη Παναγία μας που πρέπει να προσέξουν όλοι. Σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρο αφού το τελευταίο διάστημα αποποινικοποιήθηκε το έγκλημα της βλασφημίας.

Επίκαιρες αναρτήσεις για την Κεχαριτωμένη Παναγία μας

MEGAS PARAΕυλογήσαμε και εφέτος την υπερευλογημένη Μητέρα του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Ο τόπος μας έχει καταμολυνθεί από τις βλασφημίες κατά του Μόνου Ευλογητού Θεού και της μόνης ευλογημένης εν γυναιξί Κεχαριτωμένης Παναγίας, πατώντας ΕΔΩ

βλασφημια κατα Παναγιας πΚαι ένας βλάσφημος αν υπήρχε, όλος ο λαός έπρεπε να φρίξει, πατώντας ΕΔΩ

Σε έθνη που κάνουν τους ανθρώπους ανώτερους από τον Θεό, θα ενσκήψει η οργή του Θεού, πατώντας ΕΔΩ

Οι προσβάλλοντες την Θεοτόκο, πατώντας ΕΔΩ

Φωτογραφία του αείμνηστου π. Αυγουστίνου Ανδριτσόπουλου με τον μακαριστό Ιεραπόστολο π. Αυγουστίνο Καντιώτη

Επειδή χθές συμπληρώθηκαν 9 χρόνια  από την κοίμηση  από την κοίμηση  του αείμνηστου Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνου Ανδριτσόπουλου, πραγματικού φίλου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου παρουσιάζουμε 1 φωτογραφία του μαζί με τον μακαριστό Ιεραπόστολο π. Αυγουστίνο Καντιώτη. Η φωτογραφία είναι από το Ορθόδοξο περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» που ίδρυσε ο π. Αυγουστίνος και τότε είχε Διευθυντή το γνησιότερο τέκνο του.

Φωτογραφία του αείμνηστου π. Αυγουστίνου Ανδριτσόπουλου με τον μακαριστό Ιεραπόστολο π. Αυγουστίνο Καντιώτη

p.AYG-P.Ayga

Ο αείμνηστος π. Αυγουστίνος Ανδριτσόπουλος της Ιεράς Μονής Μυρτιάς Αιτωλοακαρνανίας λαμβάνει την ευλογία του σεπτού Γέροντος π. Αυγουστίνου

Από το μηνιαίο ορθόδοξο και τότε αγωνιστικό περιοδικό Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, τεύχος Σεπτεμβρίου 2010.

 

Δείτε και «Ο ΘΕΡΜΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ», πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για τον αείμνηστο αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Ανδριτσόπουλο, πατώντας ΕΔΩ
Φωτογραφία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου με τον αείμνηστο π. Αυγουστίνο Ανδριτσόπουλο,
πατώντας ΕΔΩ
Αφιέρωση κηρύγματος του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου στον αείμνηστο Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Ανδριτσόπουλο,
πατώντας ΕΔΩ

Ο Χριστός είναι ο μόνος δυνατός να ενεργήσει σ΄ εμάς την αγία μεταμόρφωση

Επειδή πριν 5 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε τη μεγάλη Δεσποτική εορτή της Μεταμόρφωσης του Κυρίου, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από το ωραιότατο βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ».

Ο Χριστός είναι ο μόνος δυνατός να ενεργήσει σ΄ εμάς την αγία μεταμόρφωση

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Ιδού τό μήνυμα του ενδόξου γεγονότος επί τής κορυφής του Θαβώρ. Από τήν παραμόρφωσιν εις τήν μεταμόρφωσιν! Όλοι οι άνθρωποι, άλλος περισσότερον καί άλλος ολιγώτερον, έχομεν υποστή τήν παραμορφωτικήν επίδρασιν του κακού, καί έχΜΕΤΑΜπομεν ανάγκην νά δεχθώμεν τήν μετάμορφωτικήν επίδρασιν του αγαθού, διά νά επανέλθωμεν εις τήν κανονικήν μορφήν. Ο Χριστός, ο λόγοις καί έργοις καί θαύμασιν αποδεικνύων τήν άπειρον δύναμιν του, είνε ο μόνος δυνατός νά ενεργήση εις ημάς τήν αγίαν μεταμόρφωσιν. Ο επί του όρους Θαβώρ μεταμορφωθείς καί δείξας εις τούς μαθητάς τήν δόξαν του δύναται νά μεταμορφώση καί νά καταστήση καί ημάς ενδόξους ως άστρα και ώς ηλίους ακτινοβολούντας. 

Μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο <<ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ>>, και τη σελ. 47-8, του ωραιότατου βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ. Για την ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (6 ΑΥΓ.) είναι αφιερωμένες οι σελίδες 47-53.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Τις λέξεις που έχει ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος στο βιβλίο του υπογραμμισμένες με  α ρ α ι ά  γράμματα, εμείς τις έχουμε με κόκκινο χρώμα.

 

Αναρτήσεις για τον Τίμιο Σταυρό, την σταυρική ζωή και τον άγιο Στέφανο τον πρωτομάρτυρα

Επειδή πριν 9 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε την προόδο του Τιμίου Σταυρού,  και πριν 8 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε την ανακομιδή των ι. λειψάνων του αγίου Στεφάνου του πρωτομάρτυρα θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τον Τίμιο Σταυρό και την σταυρική ζωή και για τον άγιο Στέφανο τον πρωτομάρτυρα.

Αναρτήσεις για τον Τίμιο Σταυρό, την σταυρική ζωή και τον άγιο Στέφανο τον πρωτομάρτυρα

ΣΤΑΥΡΟΣ (2)Αναρτήσεις για τον Τίμιο Σταυρό και την σταυρική ζωή, πατώντας ΕΔΩ

Μεγάλη ψυχή ο πρωτομάρτυρας Στέφανος! ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣπατώντας ΕΔΩ

Για τη δόξα του Αγίου Στεφάνου και θεία οπτασία του που αξιώθηκε την ώρα του ελέγχου του,  πατώντας ΕΔΩ

Η θεία Χάρη δημιουργούσε στο πνεύμα του αγίου Στεφάνου κύματα ιερής οργής,  πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation