ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the month “Σεπτεμβρίου, 2021”

Όχι απόλυτη και σχολαστική τήρηση του Σαββάτου (Ματθ. ιβ΄ 1-8)

Παρακάτω παρουσιάζουμε 8 στίχους από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Ματθαίου για την σωστή τήρηση του Σαββάτου και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Όχι απόλυτη και σχολαστική τήρηση του Σαββάτου (Ματθ. ιβ΄ 1-8)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ματθαίου

1 Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς σάββασι διὰ τῶν σπορίμων· οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν, καὶ ἤρξαντο τίλλειν στάχυας καὶ ἐσθίειν. 2 Οἱ δὲ staxΦαρισαῖοι ἰδόντες εἶπον αὐτῷ· ἰδοὺ οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν ὃ οὐκ ἔξεστι ποιεῖν ἐν σαββάτῳ. 3 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ ἀνέγνωτε τί ἐποίησε Δαυῒδ ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ; 4 Πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν, οὓς οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν οὐδὲ τοῖς μετ᾿ αὐτοῦ, εἰ μὴ μόνοις τοῖς ἱερεῦσι; 5 Ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσι, καὶ ἀναίτιοί εἰσι; 6 Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι τοῦ ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν ὧδε. 7 Εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν, οὐκ ἂν κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους. 8 Κύριος γάρ ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

staxiaΕκείνο τον καιρό πέρασε ο Ιησούς το Σάββατο μέσα από σπαρτά. Οι δε μαθητές του πείνασαν, και άρχισαν ν’ αποσπούν στάχυα και να τρώγουν. 2 Οι δε Φαρισαίοι, όταν είδαν αυτό, είπαν σ’ αυτόν: «Ιδού οι μαθητές σου κάνουν ό,τι δεν Σταυρωταί και ανασταυρωταί του Χριστού επιτρέπεται να κάνουν το Σάββατο». 3 Αυτός δε είπε σ’ αυτούς: «Δεν διαβάσατε τι έκανε ο Δαβίδ όταν πείνασε αυτός και οι σύντροφοί του; 4 Ότι μπήκε δηλαδή στον οίκο του Θεού και έφαγε τους άρτους της προθέσεως, τους οποίους δεν επιτρεπόταν σ’ αυτόν να φάγει ούτε ο ΧΡΙΣΤΟΣ διδάσκωνστους συντρόφους του, παρά μόνο στους ιερείς; 5 Ή δεν διαβάσατε στο νόμο, ότι το Σάββατο οι ιερείς μέσα στο ναό παραβαίνουν την αργία του Σαββάτου, και όμως είναι αθώοι; 6 Σας βεβαιώνω δε, ότι εδώ είναι ανώτερο από το ναό. 7 Αν επίσης είχατε καταλάβει τι σημαίνει, Ευσπλαχνία θέλω και όχι θυσία, δεν θα καταδικάζατε τους αθώους. 8 Ο δε Υιός του ανθρώπου είναι κύριος και του Σαββάτου».

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ
 
Ο τίτλος για τους στίχους 1-8 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.
 

Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος την υπόθεση του αδικότατου «αφορισμού» του είχε αναθέσει στον Κύριο

Κλείνουμε το μικρό αφιέρωμα μας στον αδικότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου με πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την ομιλία του με θέμα «Παλαιοί και νέοι Αρειανοί» που έγινε στις 4-6-1995, όπου αναφέρει πού έχει αναθέσει την υπόθεση του αδικότατου «αφορισμού» του.

Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος την υπόθεση του αδικότατου «αφορισμού» του είχε αναθέσει στον Κύριο

ΝΙΣ 1995 ΣΤπ2

Θα εξακολουθήσω να κηρύττω και να ομολογώ Κύριον Ιησούν Χριστόν Κύριον, Θεόν Αληθινόν εκ Θεού Αληθινού! (Πολλά χειροκροτήματα από το ακροατήριο).

IXR

Και όλην την υπόθεση μου την έχω αναθέσει όχι σε επίσκόπους και αρχιεπισκόπους και πατριάρχες αλλά στον Κύριο της Δόξης! Και αναμένω την κρίση Του! (Πολλά χειροκροτήματα από το ακροατήριο).

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

 

nsbΔείτε και Ο «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, άδικη «σταύρωση» από ανάξιους ταγούς της Εκκλησίας, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος ήταν αφορισμένος σαν τον Απόστολο Παύλο ως διαλεγμένος από τον Κύριο, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Για τον ίδιο τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο ο «αφορισμός» του, ήταν ανύπαρκτος, χαρά και τιμή, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
ΝΙΚ ΜΕ Π. ΑΥΓΑναρτήσεις για τον μακαριστό π. Αυγουστίνο απέναντι στους άδικους «αφορισμούς» και στον «αφορισμό» του γνησιότερου τέκνου του, πατώντας ΕΔΩ
Γιατί δεν ισχύουν οι άδικοι αφορισμοί, πατώντας ΕΔΩ
Χαρμόσυνο γεγονός είναι ο αδικότατος «αφορισμός» για τον ίδιο τον Ομολογητή Θεολόγο, πατώντας ΕΔΩ
Ελπίδα για την δικαίωση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ

Περισσότερο από 2 δεκαετίες βάσταζε τον σταυρό του αδικότατου «αφορισμού» ο μακαριστός Ομολογητής Νικόλαος Σωτηρόπουλος

Επειδή πριν 2 εβδομάδες ακριβώς, εόρτασε η Εκκλησία μας την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, συνεχίζουμε το μικρό τριήμερο αφιέρωμα μας στον ακυρότατο και κωμικότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με απόσπασμα από αξιοσήμαντη και αρκετά θαρραλέα ανακοίνωση του Αντιαιρετικού Γραφείου της Μητρόπολης Πειραιώς, για τον σταυρό του αδικότατου «αφορισμού» που βάσταζε το γνησιότερο τέκνο του μακαριστού π. Αυγουστίνου.

Περισσότερο από 2 δεκαετίες βάσταζε τον σταυρό του αδικότατου «αφορισμού» ο μακαριστός Ομολογητής Νικόλαος Σωτηρόπουλος

nisxrΈτσι ο ζηλωτής της ευσεβείας Νικόλαος βάσταζε επί δύο και πλέον δεκαετίες τον σταυρό του αφορισμού, με πολλή ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣυπομονή, ενθυμούμενος και ενισχυόμενος από τον λόγον του μακαρίου Παύλου «πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς ζην εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται» (Β΄Τιμ.3,12).

Η Εκκλησία μας βεβαίως θεώρησε αυτόν τον «αφορισμό» ως άκυρο και γι’ αυτό ουσιαστικά τον δεχόταν σε κοινωνία.

Ολόκληρη την ανακοίνωση του Αντιαιρετικού Γραφείου της Μητρόπολης θα την δείτε ΕΔΩ

SO2006Δείτε και Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς για τον άδικο και παράνομο «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Ο π. Σάββας Αχιλλέως για τον αδικότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου,
πατώντας ΕΔΩ
Η περασμένη “Δ. Ι. Σύνοδος”, χωρίς να το θέλει, επιβεβαίωσε τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο για την ακυρότητα του «αφορισμού» του, πατώντας ΕΔΩ
Σκοπός του «αφορισμού», να μείνουν ασύδοτοι οι οικουμενιστές, πατώντας ΕΔΩ

ΣΤΑΥΡΟΣΕις μνημόσυνον του αειμνήστου Ορθοδόξου Θεολόγου Νικολάου Σωτηροπούλου, πατώντας ΕΔΩ
Ο παραδοσιακός μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ για τον αδικότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
Πλήθος οι επιστολές διαμαρτυρίας για τον αδικότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος ομοιοπαθής και με τον Προφήτη Ιερεμία, πατώντας ΕΔΩ

Μερικές αναρτήσεις για τους αδίκους διωγμούς και τους αδίκως διωκόμενους

Επειδή πριν 2 εβδομάδες περίπου, την ημέρα που εόρτασε η Εκκλησία μας την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, συμπληρώθηκαν 27 χρόνια και 9 μήνες από τον αδικότατο και παρανομότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου και δεν έχει αρθεί ακόμα, αρχίζουμε το μικρό 3ήμερο μηνιαίο αφιέρωμα μας στον αδικότατο «αφορισμό» του και θυμίζουμε μερικές αναρτήσεις για τους αδίκους διωγμούς και τους αδίκως διωκόμενους.

Μερικές αναρτήσεις για τους αδίκους διωγμούς και τους αδίκως διωκόμενους

ΝΙΣ 23 με περιγραμμαΟι προϋποθέσεις των άδικων διωγμών των ολίγων ευσεβών, πατώντας ΕΔΩ

3 αναρτήσεις για τους αδίκως διωκόμενους ιεροκήρυκες και πιστούς, πατώντας ΕΔΩ

ΣΤΑΥΡΟΣΟ άδικος αφορισμός, αποκορύφωμα των διωγμών των πιστών, πατώντας ΕΔΩ

Ο «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, άδικη «σταύρωση» από ανάξιους ταγούς της Εκκλησίας, πατώντας ΕΔΩ

Αλήθεια και αγάπη, είναι δύο πράγματα συνεζευγμένα

Για την εορτή της ΣΤ’ Οικουμενικής Συνόδου που καταδίκασε αίρεση εκείνων των χρόνων, και εόρτασε πριν 2 περίπου εβδομάδες, στις 14 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας παρουσιάζουμε απόσπασμα από το εξαίρετου τεύχος «ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ», του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του μακαριστού π. Αυγουστίνου, για την σύζευξη αλήθειας και αγάπης.

Αλήθεια και αγάπη, είναι δύο πράγματα συνεζευγμένα

ονομα ΝΙΣ

Κατ΄ αρχάς πρέπει νά ειπούμε, ότι η αγάπη είνε μέν η κορυφαία των αρετών, αλλά της αγάπης και κάθε αρετής λογικώς προηγείται ΧΡι ΙΗη αλήθεια της Πίστεως. Τονίζουν συχνά οι οικουμενισταί το Γραφικό, ότι «ο Θεός αγάπη εστί» (Α΄ Ιωάν. 4:8,16). Αλλά γιατί δέν τονίζουν καί τά Γραφικά, ότι ο Χριστός, ο σαρκωμένος Θεός, είνε «η αλήθεια» (Ιωάν. 14:6) καί τό Πνεύμα είνε επίσης «η ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μαλήθεια» (Α΄ Ιωάν. 5:6); Αλήθεια και αγάπη είνε δύο πράγματα συνεζευγμένα. Κατά τόν Απόστολο Ιωάννη αγαπούν «εν αληθεία», αληθινά, «οι εγνωκότες τήν αλήθειαν», όσοι έχουν γνωρίσει τήν αλήθεια (Β΄ Ιωάν. 1). Έτσι ο Ιωάννης εξαρτά τήν αγάπη από την αλήθεια.

antioik

Από τη σελ. 18 και το κεφάλαιο «ΕΧΟΥΝ ΑΓΑΠΗ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ;», του εξαίρετου τεύχους του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ». Έκδοσις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Αθήνα 2004.

Περισσότερα για το τεύχος θα δείτε πατώντας ΕΔΩ
Τα περιεχόμενά του θα τα δείτε πατώντας ΕΔΩ

e10121-SeventhEcumenicalCouncilΔείτε και Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος για την ένωση των δύο φύσεων του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις που αναφέρονται στην αίρεση του Μονοφυσιτισμού, πατώντας ΕΔΩ
Αντιοικουμενιστικές αναρτήσεις (4), πατώντας ΕΔΩ
Οι οικουμενιστές προκαθήμενοι των Εκκλησιών δείχνουν πόση σχέση έχουν με την Χριστιανική Πίστη και με τους Αγίους Αποστόλους και Πατέρες, πατώντας ΕΔΩ
συμπροσευχες3Κούφια η αγαπολογία των Οικουμενιστών, πατώντας ΕΔΩ
Ο Οικουμενισμός η επικινδυνότερη κίνηση της εποχής μας για την Ορθοδοξία, πατώντας ΕΔΩ
Όντως παναίρεση ο Οικουμενισμός, πατώντας ΕΔΩ
Το Άγιον Όρος να παύσει το μνημόσυνο του πατρ. Βαρθολομαίου, πατώντας ΕΔΩ
Για την διγλωσσία πολλών, μάλιστα εκκλησιαστικών ταγών και οικουμενιστών, πατώντας ΕΔΩ

Δύο χωρία από την Καινή Διαθήκη για τον Τίμιο Σταυρό ως ιερό σύμβολο θυσίας

Για την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού,, παρουσιάζουμε 2 χωρία από την Καινή Διαθήκη και την εξήγηση τους από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, που προβάλλουν τον Τίμιο Σταυρό ως ιερό σύμβολο θυσίας.

Δύο χωρία από την Καινή Διαθήκη για τον Τίμιο Σταυρό ως ιερό σύμβολο θυσίας

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ πολυ μικρο π.«ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος». (Ματθ. ι΄38. Ιδέ καί Λουκ. ιδ΄ 27).

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΟΥ2«Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι» (Ματθ. ιστ΄24. Ιδέ καί Μάρκ. η΄ 34 . Λουκ. θ΄ 23).

Διά τών λόγων τούτων ο Χριστός, προτού ακόμη σταυρωθή, προβάλλει τόν σταυρόν ως σύμβολον θυσίας.

 

Μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο «ΣΤΑΥΡΟΣ» και την παράγραφο «Ιερόν σύμβολον» του αντιχιλιαστικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ», Έκδοσις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Δ΄ Έκδοση, Αθήνα 1989.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Τις λέξεις που έχει ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος στο βιβλίο του υπογραμμισμένες με  α ρ α ι ά  γράμματα, εμείς τις έχουμε με έντονο κόκκινο χρώμα.

Ο δικός μας Αρχηγός έθεσε αυστηρότατους όρους μαθητείας, πατώντας ΕΔΩ
Ο Σταυρός είναι Τίμιος,
πατώντας ΕΔΩ
Τιμώντες τον Σταυρόν, τιμούμε τον Εσταυρωμένον, πατώντας ΕΔΩ.
Οι άνθρωποι μισούν την εσταυρωμένη ζωή και γίνονται εχθροί του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ
Μαρτυρίες για αναστάτωση και κάψιμο των δαιμόνων από το Τίμιο Ξύλο και τις Εικόνες,
πατώντας ΕΔΩ
Ο Σταυρός του Κυρίου η υπέρτατη θυσία καί το μεγαλύτερο έγκλημα, πατώντας ΕΔΩ
Ο Σταυρός, ιερό σύμβολο της μεγάλης θυσίας του Κυρίου καί κάθε θυσία των οπαδών του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Μερικές αναρτήσεις για την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

Επειδή στις 14 Σεπτεμβρίου την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, θυμίζουμε στους καλούς αναγνώστες μας μερικές αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τον Τίμιο Σταυρό.

Μερικές  αναρτήσεις για την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

Για την εορτή της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, πατώντας ΕΔΩ

Χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης για χρήση και για θαύμα του Τιμίου Σταυρού, πατώντας ΕΔΩ

Δύο χωρία από τους Ψαλμούς για την τιμή στον Τίμιο Σταυρό, πατώντας ΕΔΩΟι ακόλουθοι του Ιησού σηκώνουν σταυρό, το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα (Μαρκ. η' 34-θ' 1) σε μετάφραση στη δημοτική

Τιμώντες τον Σταυρόν, τιμούμε τον Εσταυρωμένον, πατώντας ΕΔΩ

Μία έννοια της ύψωσης του Σταυρού από τους Ορθόδοξους χριστιανούς, πατώντας ΕΔΩ

Μερικές αναρτήσεις για τον άγιο Κορνήλιο τον εκατόνταρχο, την προσευχή και την ελεημοσύνη

Επειδή στις 13 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας εόρτασε τον άγιο Κορνήλιο τον εκατόνταρχο θυμίζουμε στους καλούς αναγνώστες μας παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τον άγιο Κορνήλιο τον εκατόνταρχο και τις αρετές της προσευχής και της ελεημοσύνης που είχε ο άγιος Κορνήλιος.

Μερικές αναρτήσεις για τον άγιο Κορνήλιο τον εκατόνταρχο, την προσευχή και την ελεημοσύνη

saiKornΆγγελος στόν εκατόνταρχο Κορνήλιο καί πρόσκλησι του Πέτρου (Πρ. Απ. ι΄ 1-8), πατώντας ΕΔΩ

Για τον ιεραποστολικό ζήλο του Αγίου Κορνηλίου του εκαντοντάρχου, πατώντας ΕΔΩ

Για την εκδήλωση της ευσέβειας του Αγίου Κορνηλίου του εκαντοντάρχου, πατώντας ΕΔΩ

κομποσχοινιΓια την προσευχή και την ελεημοσύνη, πατώντας ΕΔΩ

Αναγκαία η ελεημοσύνη για τους Ορθ. Χριστιανούς, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Αντιαιρετικές αναρτήσεις (5)

Επειδή  πριν 2 εβδομάδες περίπου, στις 9 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία εόρτασε την Γ΄ Οικουμενική Συνόδο που καταδίκασε την αίρεση του Νεστόριου εκείνων των χρόνων, παρακάτω θυμίζουμε μερικές αντιαιρετικές αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

Αντιαιρετικές αναρτήσεις (5)

PanagΗ Παναγία πρέπει να ονομάζεται Θεοτόκος και όχι Χριστοτόκος, πατώντας ΕΔΩ

Περισσότερο ο Απόστολος Παύλος εφιστά την προσοχή των ποιμένων ως προς τους αιρετικούς, πατώντας ΕΔΩ

Ο Προφήτης Ιερεμίας με το κήρυγμά του καταπολέμησε τον θρησκευτικό συγκρητισμό της εποχής του, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Ο Κύριος θα κρίνει τους ανθρώπους στην Τελική Κρίση και με κριτήριο την ορθή πίστη, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Οι Ορθόδοξοι αποτελούμε την συνέχεια του αδιαίρετου Χριστιανισμού των 8 πρώτων αιώνων, πατώντας ΕΔΩ

Βίντεο με ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου για την αίρεση, πατώντας ΕΔΩ

Η τράπεζα των άρτων της Σκηνής της Παλαιάς Διαθήκης, σύμβολο της Κεχαριτωμένης Παναγίας μας

Για την εορτή των Γενεθλίων της Κεχαριτωμένης Παναγίας που  εόρτασε η Εκκλησία μας πριν 2 περίπου εβδομάδες παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου   με θέμα «ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Α΄) (Εβρ. θ΄1-7)» (21-11-1999), για την τράπεζα των άρτων της Σκηνής της Παλαιάς Διαθήκης ως σύμβολο της Κεχαριτωμένης Παναγίας μας.

Η τράπεζα των άρτων της Σκηνής της Παλαιάς Διαθήκης, σύμβολο της Κεχαριτωμένης Παναγίας μας

ΝΙΚΠάνω στην τράπεζα υπήρχαν λοιπόν οι άρτοι της Προθέσεως.

Τράπεζα των άρτων

Αυτή η τράπεζα με τους άρτους συμβολίζει επίσης τη Θεοτόκο. Γιατί ο Χριστός ως Άρτος, Ουράνιος Άρτος κατέβηκε στην Παναγία.

Τί κήρυξε ο Χριστός στην συναγωγή της Καπερναούμ; Λόγια βαρυσήμαντα, τόσο παράδοξα που δεν πήγαιναν ποτέ ,στο μυαλό του ανθρώπου, λόγια αδιανόητα και ανεπινόητα, αδελφοί μου. Είπε ο Χριστός τέτοια λόγια για τον Εαυτό Του, διότι είχε τη συνείδηση ότι δεν είναι απλώς άνθρωπος αλλά Θεός που έγινε άνθρωπος.

IXRΕίπε στη συναγωγή της Καπερναούμ προς τους Ιουδαίους, «Εγώ ειμί ο άρτος της ζωής», «Εγώ ειμί ο άρτος ο ζών ο εκ του ουρανού καταβάς, εαν τις φάγη εκ τούτου του άρτου ζήσεται εις τον αιώνα». «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής που μεταδίδει ζωή, πνευματική ζωή». «Εγώ είμαι ο άρτος ο ζωντανός» εν αντιθέσει προς τον άρτο που βγαίνει από τον φούρνο και είναι νεκρός. «Εγώ είμαι ο Άρτος που κατέβηκα από τον ουρανό». Πόσο παράδοξος λόγος!

Φανταστείτε να εμφανιζόμουν εγώ σήμερα και να έλεγα αδελφοί μου, «Εγώ δεν είμαι σαν εσάς, εγώ είμαι ουρανοκατέβατος»!

Γι΄ αυτό σας έκανα άλλοτε μια ομιλία με θέμα «Το μεγαλύτερο σκάνδαλο» και είπα ότι το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι ποιός; Ο Χριστός. Με ποιά έννοια; Ότι οι άπιστοι, οι ορθολογισταί σκανδαλίζονται με τέτοια λόγια και δεν θέλουν να παραδεχθούν ότι ταπεινός ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Ίδιος ο Θεός!

Ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος αναλύει αποσπάσματα απο τους Χαιρετισμούς της Παναγίας (1 Απριλίου 2011)

Αυτός ο Άρτος ο Ουράνιος κατέβηκε πάνω στην τράπεζα που λέγεται Παναγία. Γι΄ αυτό στην Ακολουθία της θείας Μεταλήψεως διαβάζουμε «Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν δι΄ έλεον καταβάντος και κόσμω καινοτέραν ζωήν διδόντος». «Παναγία μας, εσύ είσαι η τράπεζα, το τραπέζι, πάνω στο οποίο είναι ο Άρτος της ζωής που από Ευσπλαγχνία κατέβηκε από τον Ουρανό εδώ κάτω στη γη, στον κόσμο, για να δώσει ανώτερη ζωή».

Tην ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα 

Δείτε και Γενέθλια, πατώντας ΕΔΩ
Η πρώτη μετά τον Ένα, πατώντας ΕΔΩ
Η μεγάλη ισχύς της δεήσεως της υπερευλογημένης Παναγίας μας, πατώντας ΕΔΩ
«Η σάρξ μου αληθώς εστί βρώσις» (Ιω. στ΄ 51β-59), πατώντας ΕΔΩ

Για την τράπεζα των άρτων της Σκηνής της Παλαιάς Διαθήκης

Παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου   με θέμα «ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Α΄) (Εβρ. θ΄1-7)» (21-11-1999), για την τράπεζα της Σκηνής της Παλαιάς Διαθήκης.

Για την τράπεζα των άρτων της Σκηνής της Παλαιάς Διαθήκης

ΝΙΚΣτο πρώτο μέρος της σκηνής του Ναού του Ιουδαϊκού, εκτός από την επτάφωτη λυχνία Τράπεζα των άρτωνήταν και η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων.

Όταν λέει «πρόθεση των άρτων» είναι ένα σχήμα λόγου, μετωνυμία λέγεται φιλολογικώς, σημαίνει οι άρτοι της προθέσεως ή οι προτιθέμενοι άρτοι. Δηλαδή ήταν 1 τράπεζα και επάνω σ΄ αυτή την τράπεζα ήταν άρτοι. Οι άρτοι αυτοί προσφέρονταν στον Θεό και τρώγονταν μόνον από τους ιερείς. Δεν επιτρεπόταν από αυτούς τους άρτους να φάγουν άλλοι, εκτός των ιερέων.

Tην ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Επίκαιρες αναρτήσεις για εορτές των αρχών του Σεπτεμβρίου

Επειδή στις 1 Σεπτεμβρίου άρχισε το νέο εκκλησιαστικό έτος, στις 3 του μηνός εορτάστηκε από την Εκκλησία μας η ανακομιδή των ι. λειψάνων του αγίου Νεκταρίου,  στις 4 του μηνός εορτάστηκαν ο Προφήτης Μωϋσής και η αγία Ερμιόνη, μία από τις παρθένες θυγατέρες του αποστόλου Φιλίππου του διακόνου, στις 5 του μηνός εορτάστηκαν ο Προφήτης Ζαχαρίας, ο πατέρας του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, παρακάτω θυμίζουμε στους καλούς αναγνώστες μας, σχετικές αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τις παραπάνω εορτές.

Επίκαιρες αναρτήσεις για εορτές των αρχών του Σεπτεμβρίου

Νέο εκκλησιαστικό έτος, πατώντας ΕΔΩ

Αποδείξεις της αθανασίας της ψυχής, οι απαντήσεις των αγίων, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Οι αιρεσιάρχες άγιοι; πατώντας ΕΔΩ

proMys Προφήτης Μωυσής τύπος του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Θεόπνευστο εγκώμιο του πρωτομάρτυρα Στεφάνου στον Προφήτη Μωυσή, πατώντας ΕΔΩ

saERMΝα τιμάμε τον γάμο και να ζηλεύουμε και εγκωμιάζουμε την παρθενία, πατώντας ΕΔΩ

Χάρισμα Θεού η ισόβια παρθενία, Zaxπατώντας ΕΔΩ

Για την προφητεία και ύμνο του Προφήτη Ζαχαρία, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις με 2 αποσπάσματα της Καινής Διαθήκης για τον Προφήτη Ζαχαρία, πατώντας ΕΔΩ

Μερικές αναρτήσεις για την Κεχαριτωμένη Παναγία και την τιμή προς το ευλογημένο πρόσωπο της

Πριν περίπου 20 ημέρες, στις 31 Αυγούστου, η Εκκλησία εόρτασε την Κατάθεση της τιμίας Zώνης της Κεχαριτωμένης Παναγίας μας γι΄ αυτό θυμίζουμε μερικές αναρτήσεις του ιστολογίου μας για την αειπαρθενία Κεχαριτωμένη Παναγία μας και την τιμή προς το ευλογημένο πρόσωπο της.

Μερικές αναρτήσεις για την αειπαρθενία της Κεχαριτωμένης Παναγίας μας και την τιμή προς το ευλογημένο πρόσωπο της

3 αναρτήσεις για την αειπαρθενία της Παναγίας μας, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την τιμή προς την υπερευλογημένη Παναγία μας, πατώντας ΕΔΩ

Ημερίδα μέ θέμα «Ἡ πρόκληση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ σήμερα», ἀπό τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν

ΝΙΣ μικρηΕπειδή ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, όπως είναι γνωστό είναι από τους μεγαλύτερους αγωνιστές της Πίστεως κατά του Οικουμενισμού  ενημερώνουμε τους αναγνώστες μας για αυριανή ημερίδα κατά του Οικουμενισμού, που είναι μάλιστα αφιερωμένη στην μνήμη του αείμνηστου π. Γεωργίου Μεταλληνού που πολύ εκτιμούσε ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος, αλλά και ο αείμνηστος π. Γεώργιος Μεταλληνός εκτιμούσε τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο. Στην ημερίδα συμμετέχει και ο κ. Ιωάννης Μαρκάς, που είχε εκφραστεί επαινετικά ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος για ομιλία του κατα της μεταπατερικής θεολογίας.

Ημερίδα μέ θέμα «Ἡ πρόκληση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ σήμερα», ἀπό τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν

epm afisa metal v4

[ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΦΙΣΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τήν Κυριακή 19/9/2021, 4.30 μμ – 8.30 μμ, θά πραγματοποιηθεῖ ἀπό τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν διαδικτυακή ἡμερίδα μέ θέμα «Ἡ πρόκληση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ σήμερα», ἀφιερωμένη στή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ.

Στήν ἡμερίδα θά συμμετέχουν οἱ ἐκλεκτοί ὁμιλητές:

πανοσ. Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου, Προηγούμενος Ἱ.Μ. Μεγάλου Μετεώρου,

Πρωτ. Πέτρος Χίρς, Δρ. Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ, καθηγητής θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἁγίας Τριάδος, Jordanville, NY

κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης, τ. Καθηγητής Δογματικῆς Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ

κ. Λέων Μπράνγκ, Δρ. Θεολογίας

κ. Ἰωάννης Μαρκάς, πτυχιοῦχος Θεολογίας Α.Π.Θ. (M. Th.)

Ἡ ἡμερίδα θά μεταδοθεῖ ζωντανά ἀπό τό διαδικτυακό κανάλι τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ στό www.orthros.eu

Από  Ακτίνες

Δείτε και Τί θέλει ο οικουμενισμός, πατώντας ΕΔΩ
Αντιοικουμενιστικές αναρτήσεις (6), πατώντας ΕΔΩ

Αν αγαπάμε τον Χριστό, πρέπει να Του δίνουμε τα πάντα

Για την αρχή του εκκλησιαστικού έτους που άρχισε πριν 2 εβδομάδες, παρουσιάζουμε άλλο ένα μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄.

Αν αγαπάμε τον Χριστό, πρέπει να Του δίνουμε τα πάντα

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Στίχος 35:  «Ὁ Πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν Υἱὸν καὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ».

ΧΡι ΙΗΟ Πατήρ αγαπά τόν Υιό καί του δίνει τά πάντα. Καί εμείς, άν αγαπάμε τό Χριστό, πρέπει νά τού δίνωμε τά πάντα. Καί πρώτα πρέπει στό Χριστό ν΄ αποδίδωμε τά πάντα. Ν΄ αναγνωρίζωμε δηλαδή, ότι όλα τα καλά προέρχονται από τό Χριστό καί ανήκουν στό Χριστό. Έπειτα όλες τίς δυνάμεις καί τίς ικανότητές μας, όλα τά προσόντα καί τά ταλέντα μας να θέτωμε στή διάθεσι του καλού γιά τή δόξα του Χριστού. Όλα τά θελήματά μας νά τά υποτάσσωμε στό θέλημα του Χριστού. 

Απο την ερμηνεία του γ’ κεφαλαίου και του στίχου 35, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.

Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

ChrrΔείτε και Μόνο η ζωή που δίνει ο Χριστός είναι η πλήρης και αληθινή ζωή, πατώντας ΕΔΩ
Όποιος πιστεύει στον Χριστό έχει ζωή αιώνια, πατώντας ΕΔΩ
Ο Ιησούς αυτός είναι ο Υιός του Θεού,πατώντας ΕΔΩ
«Ο εωρακώς εμέ εώρακε τόν Πατέρα», «Εγώ εν τω Πατρί καί ο Πατήρ εν εμοί εστι» (Ιω. ιδ΄ 8-14), πατώντας ΕΔΩ
Ο Χριστός είναι ο πνευματικός άρτος, πατώντας ΕΔΩ
Ο Χριστός ζητεί τό πρωτείο της αγάπης μας καί αυταπάρνησι (Ματθ. ι΄ 37-38), πατώντας ΕΔΩ
Οι πιστοί ν΄ ακολουθούμε τον Ποιμένα Χριστό, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Δελτίο Τύπου Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας ενάντια στο μάθημα της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στα σχολεία στο Μαρούσι, Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 5:00 μ.μ.

ΝΙΣ μικρηΕπειδή ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, όπως είναι φυσικό και αναμενόμενο, είχε καταδικάσει την αισχρή σεξουαλική διαπαιγώγηση (δείτε ΕΔΩ), ενημερώνουμε τους αναγνώστες μας για συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα στις 20 Σεπτεμβρίου κατά της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία μας.

Δελτίο Τύπου Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας ενάντια στο μάθημα της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στα σχολεία στο Μαρούσι, Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 5:00 μ.μ.

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΜΑΡΟΥΣΙ, 20/9/2021, 5:00 Μ.Μ.

12 Σεπτεμβρίου 2021

Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία των Αθηνών μαζί με το Πανελλήνιο Κίνημα «Μαμά Μπαμπάς και Παιδιά», το οποίο έχει στόχο την ανάδειξη, την υπεράσπιση και την προώθηση των αξιών και των ιδανικών της Ελληνορθόδοξης Οικογένειας, με αφορμή την επιβολή από το Υπουργείο Παιδείας του μαθήματος της «Ολοκληρωμένης ή Συμπεριληπτικής» Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στα σχολεία από την νηπιακή ηλικία, καλεί όλους, γονείς, εκπαιδευτικούς, αλλά και κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα πολίτη, σε μια ειρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 5μμ, στην πύλη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Μαρούσι.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ:

Η Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση είναι υπόθεση της οικογένειας.

Οι γονείς δεν παραχωρούμε το δικαίωμα αγωγής των παιδιών μας σε άλλους όταν πρόκειται για προσωπικά – ιδιωτικά θέματα.

Δεν επιτρέπουμε σε κανένα φορέα να υποβαθμίζει το ρόλο μας και να ανατρέπει τις παραδοσιακές, θρησκευτικές ή οικογενειακές μας αρχές.  

Όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την απόφαση, του Υπουργείου Παιδείας, που σκοπό έχει να μολύνει ηθικά, πνευματικά και σωματικά εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά.

Όλοι μαζί στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 5μμ,  στην πύλη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία των Αθηνών:

Αδελφότης Ορθοδόξου Ιεραποστολής «Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ»

Ενωμένη Ρωμηοσύνη (Ε.ΡΩ.)

Ένωση Επιστημόνων Γυναικών

Εστία Πατερικών Μελετών

Μητέρες Επιστήμονες Πολύτεκνες

Μουσική Συντροφιά

Πανελλήνια Ένωση Γυναικών

Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.)

Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.)

Πανελλήνιος Ένωσις Γονέων «Η Χριστιανική Αγωγή» (ΓΕΧΑ)

Πανελλήνιος Ορθόδοξος Ένωση (Π.Ο.Ε.)

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.)

Σύλλογος «Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης»

Σύνδεσμος Ορθοδόξων Γυναικών Ευρώπης

Συντονιστική Φοιτητική Ένωση Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (Σ.Φ.Ε.Β.Α.)

Δείτε και στις Ακτίνες

Δείτε και Για την ξεδιάντροπη σεξουαλική αγωγή στα Σχολεία μας, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Ο διάβολος δημιουργεί τον γυμνισμό για να γκρεμίζει τους ανθρώπους, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Προφήτου Ιωάννου

Επειδή πριν περίπου 2 εβδομάδες στις 29 Αυγούστου, η Εκκλησία εόρτασε την Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τον αποκεφαλισμό του Αγίου Προφήτου Ιωάννου.

Αναρτήσεις για την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Προφήτου Ιωάννου

Η παρρησία καί η αποκεφάλισι του Ιωάννου του Βαπτιστού (Ματθ. ιδ’ 1-12), πατώντας ΕΔΩ

Ο Τίμιος Πρόδρομος έλεγχε και τους άρχοντες και τον βασιλιά, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, πατώντας ΕΔΩ

ANAΓKH ΠAPPHΣIAΣ, εξαίρετο άρθρο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Μήπως και σήμερα θα βασανίζαμε και θα αποκεφαλίζαμε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο; πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation