ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Αρχείο Συγγραφέων

Αναρτήσεις για την Κεχαριτωμένη Παναγία μας

Για τις δύο προηγούμενες Παρασκευές που εψάλλησαν στους Ναούς οι Γ΄ και Δ’ Χαιρετισμοί προς την Κεχαριτωμένη Παναγία μας, θυμίζουμε παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

Αναρτήσεις για την Κεχαριτωμένη Παναγία μας

Αναρτήσεις για τους Χαιρετισμούς στην Κεχαριτωμένη Παναγία,  πατώντας ΕΔΩ

Παρουσιάσεις σαν βίντεο σχετικές με την Υπέραγνη Παναγία, πατώντας ΕΔΩ

Οι πλάκες του Νόμου, σύμβολο της Παναγίας, πατώντας ΕΔΩ

Μόνο οι Ορθόδοξοι τιμούν την Κεχαριτωμένη Παναγία πρεπόντως, πατώντας ΕΔΩ

Advertisements

Οι κοσμικοί αγαπούν τους κοσμικούς, όχι τους μαθητές του Κυρίου

Πιο κάτω παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄, από την ερμηνεία του στίχου Ιω. ιε’ 19, όπου ομιλεί ο Κύριος στους μαθητές Του.

Οι κοσμικοί αγαπούν τους κοσμικούς, όχι τους μαθητές του Κυρίου

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μ19 εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος.

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Μεταφράζουμε: «Εάν ήσασθε από τόν κόσμο, ο κόσμος ως δικούς του θά σας αγαπούσε. Αλλά διότι δέν είσθε από τόν κόσμο, αλλ΄ εγώ σάς ξεχώρισα από τόν κόσμο, γι΄ αυτό σάς μισεί ο κόσμος».

ο ΧΡΙΣΤΟΣ διδάσκων

«Εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε», εάν ήσασθε από τόν κόσμο, είπε ο Χριστός στούς μαθητές του, εάν, μέ άλλα λόγια, είχατε φρόνημα κοσμικό καί ζωή κοσμική, φρόνημα ασεβές καί ζωή αμαρτωλή, τότε «ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει», τότε ο κόσμος ως δικούς του θά σας αγαπούσε. Ό,τι κανείς αισθάνεται ως δικό του, τό αγαπά. «Χαίρει τω ομοίω, τό όμοιον». Αρέσκεται τό όμοιο στό όμοιο. Αρέσκονται οι κοσμικοί στούς κοσμικούς. Και αγαπούν οι κοσμικοί τούς κοσμικούς. Αλλά τέτοια αγάπη τί νά τήν κάνης; Δέν έχει αξία. Τέτοια αγάπη έχουν μεταξύ τους καί οι λησταί.

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΑπο τη σελ. 41 και την ερμηνεία του στίχου 19 του ιε’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου και το κεφάλαιο «Το μίσος του κόσμου κατα του Κυρίου και των πιστών» που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος του αποσπάσματος είναι του ιστολογίου μας.

Δείτε και Μία αιτία του μίσους του κόσμου απέναντι των μαθητών Του και των πιστών, πατώντας ΕΔΩ
Τό μίσος του κόσμου κατά του Κυρίου καί των πιστών (Ιωάν. ιε΄ 18-25), πατώντας ΕΔΩ
Η κοσμική αγάπη δέν είναι από τόν Πατέρα (Α΄ Ιωάν. β΄ 15-17), πατώντας ΕΔΩ

Η χριστιανική διδασκαλία παλαιά άμα καί νέα (Α΄ Ιωάν. α’ 7-8)

Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα αξιοσήμαντο απόσπασμα 2 στίχων από την Α’ Καθολική Επιστολή του Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για την πάντοτε καινούργια χριστιανική διδασκαλία.

Η χριστιανική διδασκαλία παλαιά άμα καί νέα (Α΄ Ιωάν. α’ 7-8)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ιωάννου

theol

7 Ἀδελφοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ἀλλ᾿ ἐντολὴν παλαιάν, ἣν εἴχετε ἀπ᾿ ἀρχῆς· ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε ἀπ᾿ ἀρχῆς. 8 Πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῷ καὶ ἐν ὑμῖν, ὅτι ἡ σκοτία παράγεται καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη φαίνει.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

7 Αδελφοί, δέν σας γράφω καινούργια διδασκαλία, αλλά διδασκαλία παλαιά, πού είχατε από τήν αρχή. Η διδασκαλία η παλαιά είναι τό κήρυγμα, πού ακούσατε ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικροαπό τήν αρχή. 8 Εν τούτοις η διδασκαλία, πού σας γράφω, είναι καινούργια (η χριστιανική διδασκαλία παραμένει πάντοτε καινούργια, σύγχρονη καί εφαρμόσιμη). Αυτό αποδεικνύεται αληθές απ’ αυτόν (τόν Χριστό) καί από σας (τούς πιστούς), αφού τό σκοτάδι φεύγει, καί τό φώς τό αληθινό ήδη φωτίζει (αφού δηλαδή μέ τή δύναμι του Χριστού καί τήν πίστι των χριστιανών η πλάνη υποχωρεί καί ο Χριστιανισμός επικρατεί).

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 7-8, είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου.

Δείτε και Αποστομωτική απάντηση σε όσους θέλουν να αλλάξουν το Ευαγγέλιο, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Το Ευαγγέλιο είναι εξ ολοκλήρου αλήθεια και δεν δέχεται καμία τροποποίηση, πατώντας ΕΔΩ

Ο Σταυρός, ιερό σύμβολο της μεγάλης θυσίας του Κυρίου καί κάθε θυσία των οπαδών του Κυρίου

Για την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από το εξαίρετο αντιχιλιαστικό και αντιαιρετικό βιβλίο «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου. Ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολογός απαντά στη αιρετική στάση των αιρετικών Χιλιαστών που δεν τιμούν τον Τίμιο Σταυρό και τον βλέπουν σαν όργανο εγκλήματος.

Ο Σταυρός, ιερό σύμβολο της μεγάλης θυσίας του Κυρίου και κάθε θυσίας των οπαδών του Κυρίου

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Όπως τό νόμισμα έχει δύο όψεις, ούτω καί ο σταυρός. Κατά τήν μίαν όψιν ο σταυρός είνε όργανον εγκλήματος. Αλλά κατά τήν άλλην όψιν είνε ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΟΥ2όργανον θυσίας καί ευεργεσίας. Εν τω σταυρώ δέν προσηλώθη καί εθανατώθη απλώς ο Χριστός προσηλώθη καί τό καθ’ ημών χειρόγραφον (Κολ. β’ 14) καί εθανατώθη καί η έχθρα μεταξύ ημών καί τού Θεού (Εφεσ. β’ 16). Η Εκκλησία χρησιμοποιεί καί τιμά τόν σταυρόν stayrosως σύμβολον θυσίας, τής μεγάλης θυσίας του Χριστού, εκ της οποίας απορρέει η χάρις, ο αγιασμός καί η σωτηρία του ανθρώπου, έπειτα δέ καί πάσης θυσίας, εις τήν οποίαν καλείται ο οπαδός του Χριστού.

Από το κεφάλαιο «ΣΤΑΥΡΟΣ», και την παράγραφο «Ιερόν σύμβολον» της σελ. 198, του αντιχιλιαστικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ». Έκδοσις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Δ΄ Έκδοση, Αθήνα 1989. Το κεφάλαιο αυτό περιέχεται στις σελίδες 195-205.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Δείτε και Γιατί πρόβαλλε η Εκκλησία τον Τίμιο Σταυρό, πατώντας ΕΔΩ
Σταυρός η εγκράτεια, πατώντας ΕΔΩ
Σταυρός ο διωγμός, ο ονειδισμός, η αδικία, η αδιαφορία στον άδικο διωγμό, πατώντας ΕΔΩ
Οι δοκιμασίες είναι για το αιώνιο συμφέρον μας, πατώντας ΕΔΩ
Τα υλικά των σταυρών των χριστιανών, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τον Τίμιο Σταυρό

Για την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως που ήταν πριν 1 εβδομάδα, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τον Τίμιο Σταυρό.

Αναρτήσεις για τον Τίμιο Σταυρό

Οι ακόλουθοι του Ιησού σηκώνουν σταυρό, το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα (Μαρκ. η' 34-θ' 1) σε μετάφραση στη δημοτική

Οι ακόλουθοι του Ιησού σηκώνουν σταυρό, το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα (Μαρκ. η’ 34-θ’ 1) σε μετάφραση στη δημοτική, πατώντας ΕΔΩ

Καλείται από τον Κύριο, ο άνθρωπος να σηκώσει το δικό του σταυρό, πατώντας ΕΔΩ

«Άλλο κόσμος, άλλο χριστιανός». «Οι συνειδητοί χριστιανοί είναι ελάχιστοι». Απόσπασμα απομαγνητοφωνημένο απο τηλεοπτική εκπομπή του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Ο δικός μας Αρχηγός έθεσε αυστηρότατους όρους μαθητείας, πατώντας ΕΔΩ

Σταυρός ο διωγμός, ο ονειδισμός, η αδικία, η αδιαφορία στον άδικο διωγμό, πατώντας ΕΔΩ

Μαρτυρίες για αναστάτωση και κάψιμο των δαιμόνων από το Τίμιο Ξύλο και τις Εικόνες, πατώντας ΕΔΩ

Η «Μείζων και Υπερτελής Σύνοδος» δεν είχε δικαίωμα να αφορίσει τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο

Κλείνουμε το μικρό μας τριήμερο αφιέρωμα στον ακυρότατο «αφορισμό» και παραθέτουμε πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Το κρίμα των αρχιερέων» (Α΄, Β’) (17-4-1994). Στο απόσπασμα ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος αναφέρει ένα λόγο που ο αδικότατος «αφορισμός» του είναι άκυρος.

Η «Μείζων και Υπερτελής Σύνοδος» δεν είχε δικαίωμα να αφορίσει τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο

2ον. Η λεγομένη «Μείζων και Υπερτελής Σύνοδος» δεν είχε κανένα δικαίωμα να με αφορίσει.

Αν ήμουν μεγάλος ένοχος, ασεβής, ασεβής σε ειδεχθή βαθμό, θα ηδύνατο να με αφορίσει, είχε το δικαίωμα να με αφορίσει ο επίσκοπος του τόπου του οποίου κατοικώ ή η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος αν κατά τον νόμο συμφωνούσαν τα 2/3 της Ιεραρχίας.

 Tην ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

nsbΔείτε και Εκκλησιαστικό το θέμα του αδικότατου «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
ΣΤΑΥΡΟΣ περιοδικο πΗ αντίδραση του μακαριστού π. Αυγουστίνου στην βλαμμένη άποψη ότι οι άδικοι αφορισμοί ισχύουν, πατώντας ΕΔΩ
Με την ευλογία του π. Αυγουστίνου κήρυττε και μετά τον άκυρο «αφορισμό» του ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος, πατώντας ΕΔΩ
Ο διωγμός του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, χειρότερος απ
ασασό τους διωγμούς του ίδιου του π. Αυγουστίνου, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων για τον παράνομο και παράλογο «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Έκκληση στον Ι.Σ.Κ.Ε. για την άρση του «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ

Χαρμόσυνο γεγονός είναι ο αδικότατος «αφορισμός» για τον ίδιο τον Ομολογητή Θεολόγο

Συνεχίζουμε το μικρό τριήμερο αφιέρωμα μας στον αδικότατο και ακυρότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, με πολύ μικρό απόσπασμα από άρθρο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου με θέμα «ΜΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΧΑΡΜΟΣΥΝΟΣ ΚΑΙ ΘΛΙΒΕΡΑ», που είχαμε αναρτήσει παλαιότερα.

Χαρμόσυνο γεγονός είναι ο αδικότατος «αφορισμός» για τον ίδιο τον Ομολογητή Θεολόγο

Για την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον άγιο Ιωάννη τον Ρώσο

῾Ο ἀφορισμός μου δὲν εἶνε μειωτικὸς τοῦ προσώπου μου, ἀλλ᾿ ἀντιθέτως εἶνε θετικό, πολὺ θετικὸ στοιχεῖο τῆς ζωῆς μου. Καὶ ἡ ἐπέτειος τοῦ ἀφορισμοῦ μου γιὰ μένα εἶνε χαρμόσυνη. Διότι ὁ Κύριος εἶπε· «Μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσι καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Χάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε· ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ» (Λουκ. στ´ 22-23). Μεταφράζουμε· «Εὐτυχεῖς εἶσθε, ὅταν σᾶς μισήσουν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν σᾶς ἀφορίσουν καὶ σᾶς χλευάσουν καὶ σᾶς δυσφημήσουν ἐξ αἰτίας τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Χαρῆτε ἐκείνη τὴν ἡμέρα καὶ πηδήσετε ἀπὸ χαρά, διότι νά, ὁ μισθός σας θὰ εἶνε πολὺς στὸν οὐρανό».

nsb

Δείτε και Ποιοί υπόκεινται σε αφορισμό σύμφωνα με την Εκκλησία, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Επίσκοποι κοροϊδεύουν τον αδικότατο και κωμικότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος ήταν αφορισμένος από τον Κύριο και όχι από ανθρώπους, πατώντας ΕΔΩ
Και ο προηγούμενος μητροπολίτης Φωκίδος Αθηναγόρας ήξερε ότι ο «αφορισμός» είναι άκυρος, πατώντας ΕΔΩ

Αιτία χαράς, ο άδικος διωγμός για τόν Κύριο

Επειδή χθές συμπληρώθηκαν 24 χρόνια και 3 μήνες από τον αδικότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου, που ακόμα δεν έχει αρθεί, αρχίζουμε σήμερα το τριήμερο μικρό αφιέρωμα μας στον αδικότατο και ακυρότατο «αφορισμό» του, με πολύ μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄. Ο άδικος «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου είναι άδικος διωγμός για τον Κύριο.

Αιτία χαράς, ο άδικος διωγμός για τόν Κύριο

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μ

20 μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν.

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Μεταφράζουμε: «Νά ενθυμήσθε τό λόγο, πού εγώ σας είπα: “Δέν υπάρχει δούλος ανώτερος από τόν κύριό του”. Άν καταδίωξαν εμένα, θά καταδιώξουν καί σάς. Άν δέχθηκαν τό λόγο μου, θά δεχθούν καί τό δικό σας».

ο ΧΡΙΣΤΟΣ διδάσκων

Ο Χριστός προτρέπει όλους τούς πιστούς νά ενθυμούνται κατά τούς διωγμούς, ότι διώκονται όπως αυτός, γιά νά στηρίζωνται διωκόμενοι, καί όχι απλώς νά στηρίζωνται, Για την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον άγιο Ιωάννη τον Ρώσο αλλά καί νά χαίρουν, διότι διώκονται όπως ο Κύριός τους.

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΑπο τη σελ. 45 και την ερμηνεία του στίχου 20 του ιε’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος του αποσπάσματος είναι του ιστολογίου μας.

N IS ΔΑΙΜ π

Δείτε και Κλήρος όλων των πραγματικών πιστών ο διωγμός για τον Κύριο, πατώντας ΕΔΩ
Θά σας αφορίσουν καί θά σας φονεύσουν (Ιωάν. ιστ’ 1-4), πατώντας ΕΔΩ
Γενικά για τον άδικο «αφορισμό», πατώντας ΕΔΩ
Οι γνήσιοι εργάτες του Ευαγγελίου μισούνται και διώκονται, πατώντας ΕΔΩ
ΣΤΑΥΡΟΣΟ άδικος αφορισμός, αποκορύφωμα των διωγμών των πιστών, πατώντας ΕΔΩ
Μακαρισμός των πιστών που μισούνται, «αφορίζονται» και χλευάζονται για τον Κύριο, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος χαίρεται για τον ακυρότατο «αφορισμό» του, πατώντας ΕΔΩ

Επίκαιρες αναρτήσεις

Παρακάτω θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για την αγία Φωτεινή τη Σαμαρείτιδα που η Εκκλησία εόρτασε πριν 15 ημέρες περίπου, για την Β’ Κυριακή των Νηστειών που είναι αφιερωμένη στον άγιο Γρηγόριο τον  Παλαμά και για την νηστεία.

Επίκαιρες αναρτήσεις

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ

Αναρτήσεις για την νηστεία, πατώντας ΕΔΩ

Agia Fo

Αναρτήσεις για την Αγία Φωτεινή την ισαπόστολο, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την Κυριακή του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πατώντας ΕΔΩ

Η Ορθοδοξία φωτίζει

Για την μεγάλη εορτή, της Κυριακής της Ορθοδοξίας που εόρτασε η Εκκλησία πριν περίπου 2 εβδομάδες, παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, που έγινε το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’80, με θέμα «Το μεγαλείο της Ορθοδοξίας».

Η Ορθοδοξία φωτίζει

ΝΙΣ βημα 3π

Η Ορθοδοξία, ο Χριστιανισμός στην ανόθευτη, τη γνήσια, την αυθεντική, την τελεία μορφή του, φωτίζει.

skoto

Αν δεν υπήρχε η Ορθοδοξία, στα σκοτάδια θα ήμασταν ή θα φωτιζόμεθα με πετρέλαιο και με καπνό που όζει!

Αν υπάρχει στις αιρέσεις κάποιο φώς -διότι υπάρχουν και στις αιρέσεις και τμήματα αληθείας-, αυτό το φώς είναι σαν το φώς ακαθάρτου πετρελαίου, φώς και καπνός και δυσοσμία μαζί, που αποπνίγουν τον άνθρωπο.

sunbeΗ Ορθοδοξία είναι πάμφωτος ήλιος που φωτίζει τον κόσμο και φανερώνει τον προορισμό του κόσμου και το νόημα της ζωής και την ομορφιά του κόσμου.

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ Ι. ΕΙΚΟΝΩΝ

Η Ορθοδοξία ρίπτει τους προβολείς μέσα στην απέραντη αιωνιότητα και δείχνει τις ουράνιες, τις μεταφυσικές πραγματικότητες, φανερώνει το Θεό, -όσο είναι δυνατόν να φανερωθεί στα ανθρώπινα μάτια-, φανερώνει τα θεία πράγματα, δεικνύει τα μεγάλα και τα αιώνια και τα αληθινά συμφέροντα του ανθρώπου.

galaoΑν ξέρουμε τον Θεό και τί είναι ο Θεός και ποιός είναι ο άνθρωπος και από πού προήλθε ο άνθρωπος ο άνθρωπος και πού ευρίσκεται ο άνθρωπος και πού πορεύεται ο άνθρωπος, είναι διότι μας φωτίζει η Ορθοδοξία.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ Ι. ΕΙΚΟΝΩΝ

Δείτε και Για την Κυριακή της Ορθοδοξίας σε δύο σειρές, πατώντας ΕΔΩ
Για την Ορθοδοξία πατώντας ΕΔΩ
Προειδοποίηση γιά τήν εμφάνιση ψευτοδιδασκάλων – αιρετικών (Β΄ Πέτρ. β’ 1-3α), πατώντας ΕΔΩ
Ν΄ αγωνίζεστε για την Ορθόδοξη Πίστη, πατώντας ΕΔΩ
Τί σημαίνει αγωνιζόμαστε για την Πίστη, πατώντας ΕΔΩ
Δεν θα λείψουν στρατιώτες στην Ορθοδοξία, πατώντας ΕΔΩ

Αγάπη μέ έργα, μέ θυσία (Α’ Ιωάν. γ’ 16-18)

Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα αξιοσήμαντο απόσπασμα 3 στίχων από την Α’ Καθολική Επιστολή του Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για την αληθινή αγάπη και όχι την ψεύτικη αγάπη του Οικουμενισμού.

Αγάπη μέ έργα, μέ θυσία (Α’ Ιωάν. γ’ 16-18)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ιωάννου

theol

16 Ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκε· καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς τιθέναι. 17 Ὃς δ᾿ ἂν ἔχῃ τὸν βίον τοῦ κόσμου καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ᾿ αὐτοῦ, πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ; 18 Τεκνία μου, μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ τῇ γλώσσῃ, ἀλλ᾿ ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ. 

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

Οι ακόλουθοι του Ιησού σηκώνουν σταυρό, το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα (Μαρκ. η' 34-θ' 1) σε μετάφραση στη δημοτική 16. Απ’ αυτό γνωρίσαμε τί είναι η αγάπη, από τό ότι δηλαδή εκείνος γιά μας θυσίασε τή ζωή του. Έτσι καί εμείς οφείλουμε νά θυσιάζωμε τή ζωή μας γιά τούς αδελφούς. 17 Αλλ’ άν κάποιος έχη τά πλούτη του κόσμου, καί βλέπη τόν αδελφό του νά έχη ανάγκη, καί κλείση τήν καρδιά του απέναντί του, πώς είναι δυνατό νά μένη μέσα του η θεία αγάπη; 18 Παιδάκια μου, νά μήν αγαπούμε μέ τά λόγια καί μέ τή γλώσσα, αλλ΄ έμπρακτα καί αληθινά.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 16-18, είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου.

Δείτε και Η κοσμική αγάπη δέν είναι από τόν Πατέρα (Α΄ Ιωάν. β΄ 15-17), πατώντας ΕΔΩ
Οι δύο μεγαλύτερες εντολές (Ματθ. κβ΄ 34-40), πατώντας ΕΔΩ
Ο Χριστιανός ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του συνανθρώπου, πατώντας ΕΔΩ

Αρνητική θέση απέναντι του Κυρίου λαμβάνουν όσοι παρουσιάζουν στα κινηματοθέατρα βλάσφημα έργα και όσοι μένουν ασυγκίνητοι

Επειδή το τελευταίο διάστημα υπάρχει κρούσμα απίστευτα βλάσφημου θεατρικού έργου κατά του Κυρίου, παρουσιάζουμε άλλο ένα μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεόλογου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, που ερμηνεύει μέρος από την φράση του αγίου Συμεών του Θεοδόχου που είπε κατα την Υπαπαντή του Κυρίου για τον Κύριο «Ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών» και έχει θέμα «Εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών» (2-2-1997). Το απόσπασμα είναι συνέχεια του αποσπάσματος που παρουσιάσαμε πριν 2 εβδομάδες περίπου.

Αρνητική θέση απέναντι του Κυρίου λαμβάνουν όσοι παρουσιάζουν στα κινηματοθέατρα βλάσφημα έργα και όσοι μένουν ασυγκίνητοι

νισ π

Και μέσα σε κινηματοθέατρα παρουσιάζουν έργα να kata Estayr εξευτελίσουν το Χριστό!

Και πόσοι συγκινούνται;

Η εποχή μας είναι κατ΄ εξοχήν αντίχριστη εποχή.

 

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

βλ κατα Ευαγγελιου μ π

Δείτε και Και ένας βλάσφημος αν υπήρχε, όλος ο λαός έπρεπε να φρίξει, πατώντας ΕΔΩ
Αρνητική θέση απέναντι του Κυρίου λαμβάνουν οι αδιάφοροι και καταφρονητές του Κυρίου, οι βλάσφημοι και όσοι Τον εχθρεύονται, πατώντας ΕΔΩ
Τα Μ.Μ.Ε. σατανοκρατούνται, πατώντας ΕΔΩ
Γιατί αποθρασύνθηκαν οι βλάσφημοι, πατώντας ΕΔΩ
Για να ζήσει το Έθνος, πρέπει να μετανοήσουμε για την καταφρόνηση του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ
Η μεγαλύτερη αμαρτία και η πηγή όλων των ασεβειών και των αμαρτιών, πατώντας ΕΔΩ

Κήρυγμα γιά τήν υπεροχή καί τό έργο του Μεσσία (Λουκ. γ’ 15-18)

Επειδή πριν 11 ημέρες ήταν η εορτή της Α’ και Β’΄ Εύρεσης της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, παρουσιάζουμε το κήρυγμα του για την υπεροχή και το έργο του Κυρίου από τον Ευαγγελιστή Λουκά και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Κήρυγμα γιά τήν υπεροχή καί τό έργο του Μεσσία (Λουκ. γ’ 15-18)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Λουκά

15 Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ καὶ διαλογιζομένων πάντων ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ Ἰωάννου, μήποτε αὐτὸς εἴη ὁ Χριστός, 16 ἀπεκρίνατο ὁ Ἰωάννης ἅπασι λέγων· ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς· ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρί. 17 Οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ. 18 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν λαόν.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

ο άγιος Πρόδρομος δακτυλοδεικτεί τον ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΘΕΟ15 Επειδή δέ ο λαός είχε τή μεσσιακή προσδοκία καί όλοι σκέπτονταν μέσα τους γιά τόν Ιωάννη, μήπως αυτός είναι ο Χριστός (ο Μεσσίας), μίλησε ο Ιωάννης σε όλους λέγοντας: 16 «Εγώ μέν σας βαπτίζω μέ νερό. αλλ’ έρχεται ο ισχυρότερός μου, του οποίου δέν είμαι άξιος νά λύσω τό λουρί των υποδημάτων. αυτός θά σας βαπτίση με Πνεύμα Άγιο καί a7307-cea4ce95ce9bce99ce9ace97ce9acea1ce99cea3ce97-bmpφωτιά. 17 Τό φτυάρι του είναι στό χέρι του καί θά καθαρίση τελείως τό αλώνι του, καί θά συνάξη τό σιτάρι στήν αποθήκη του, ενώ τό άχυρο θά κατακαίή μέ φωτιά πού δέν θά σβήνη». 18 Καί άλλα δέ πολλά διδάσκοντας κήρυττε στό λαό.

 

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 15-18 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Δείτε και Αναρτήσεις παλαιότερες για τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, πατώντας ΕΔΩ
Αυστηρό ελεγκτικό κήρυγμα (Λουκ. γ΄ 7-9),
πατώντας ΕΔΩ
Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, παράδειγμα προς τους κήρυκες του λόγου του Θεού, πατώνταςΕΔΩ
Και εμείς οφείλουμε να δίνουμε τη μαρτυρία μας για τον Κύριο, όπως ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, πατώντας ΕΔΩ
Για την παρρησία του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου πατώντας ΕΔΩ
Το ζωηρότερο και ελεγκτικώτερο κήρυγμα έχει σοβαρές συνέπειες για τους κήρυκες του Ευαγγελίου, πατώντας ΕΔΩ
Το κήρυγμα του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου για την ελεημοσύνη, πατώντας ΕΔΩ

Χωρίο της Αγίας Γραφής για την αειπαρθενία της Κεχαριτωμένης Παναγία μας

Για τους Α’ Χαιρετισμούς προς την Κεχαριτωμένη Παναγία μας που ήταν πριν 10 περίπου ημέρες και τους Β’ Χαιρετισμούς που ήταν πριν 4 ημέρες,  παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο «ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ» από το εξαίρετο αντιχιλιαστικό και αντιαιρετικό βιβλίο «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου για την αειπαρθενία της Κεχαριτωμένης Παναγία μας.

Χωρίο της Αγίας Γραφής για την αειπαρθενία της Κεχαριτωμένης Παναγία μας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικρο

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

«Ἐστάθην υἱός τοῦ πατρός μου, ἀγαπητός καί μονογενής ἐνώπιον τῆς μητρός μου» (Παροιμ. δ’ 3 κατά το Εβραϊκόν).

Παναγια

Εν τω χωρίω τούτω δεν ομιλεί ο Σολομών, ο συγγραφεύς του βιβλίου των Παροιμιών. Ο Σολομών δεν ήτο «μονογενής» εις την μητέρα του. Η Βηρσαβεέ είχε και άλλα τέκνα (Α’ Παρ. [Χρον.] γ’ 5). Εν τω χωρίω ομιλεί ο Χριστός, η ενυπόστατος Σοφία του Θεού, όπως ομιλεί και εις άλλα μέρη του βιβλίου των Παροιμιών (ιδέ π.χ. το κεφ. η’). Αφού δε ο Χριστός λέγει, ότι ήτο μονογενής εις την μητέρα του, το χωρίον αποδεικνύει, ότι η Μαρία δεν εγέννησεν άλλα τέκνα.  

Από το κεφάλαιο «ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ», και την παράγραφο «Αειμαπάρθενος» της σελ. 179, του αντιχιλιαστικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ». Έκδοσις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Δ΄ Έκδοση, Αθήνα 1989. Το κεφάλαιο αυτό περιέχεται στις σελίδες 174-183.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝπΔείτε και Χαίρε σιγής δεομένων πίστις! πατώντας ΕΔΩ
Ερμηνεία δύο Χαιρετισμών από τους “Χαιρετισμούς” προς τη Παναγία, πατώντας ΕΔΩ
Η τιμή στην υπερευλογημένη Παναγία μας στηρίζεται στην Αγία Γραφή, πατώντας ΕΔΩ
Η Αγία Γραφή ελέγχει την ασέβεια των αιρετικών Χιλιαστών προς την Κεχαριτωμένη Παναγία, πατώντας ΕΔΩ
Για τα ονόματα της Παναγίας, «Θεομήτωρ» και «Θεοτόκος», πατώντας ΕΔΩ
Μόνο οι Ορθόδοξοι τιμούν την Κεχαριτωμένη Παναγία πρεπόντως, πατώντας ΕΔΩ

Η αμαρτία, το μόνο φοβερό πράγμα

Παρουσιάζουμε απομαγνητοφωνημένο πολύ μικρό απόσπασμα απο την ομιλία του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου-Φιλόλογου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Μετάνοια-Βασιλεία» που έβγαλε πριν δεκαετίες, για το μόνο φοβερό πράγμα. Βέβαια η αίρεση είναι χειρότερο κακό και από την αμαρτία.

Η αμαρτία, το μόνο φοβερό πράγμα

ΝΙΣ βημα 3π

Η δε αμαρτία είναι το φοβερότερο πράγμα στον κόσμο. Διορθώνω όχι το φοβερότερο, το φοβερό, το μόνο φοβερό ΕΞΟΔΟΣ ΑΔΑΜ πράγμα μέσα στον κόσμο. Δεν υπάρχουν πολλά φοβερά πράγματα στον κόσμο, 1 είναι φοβερό πράγμα. Οι άγιοι δεν θεωρούσαν πολλά φοβερά πράγματα, 1 πράγμα θεωρούσαν φοβερό. Ποιό; Την αμαρτία.

Τίποτα δεν φοβάμαι ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, 1 μόνο φοβάμαι, “το προσκρούσαι Θεώ” το να προσκρούσω στον Θεό με την αμαρτία.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Η αμαρτία, η πηγή όλων των δραμάτων, πατώντας ΕΔΩ
Η μεγαλύτερη αμαρτία και η πηγή όλων των ασεβειών και των αμαρτιών, πατώντας ΕΔΩ
, πατώντας ΕΔΩ
Όσοι μετανοούν ανακουφίζονται απο τον καύσωνα της αμαρτίας και δροσίζονται, πατώντας ΕΔΩ
Το πιο απαραίτητο πράγμα, πατώντας ΕΔΩ
Αμαρτάνουμε και με τις παραλείψεις καθηκόντων, πατώντας ΕΔΩ
Αμαρτάνουμε με τον νου, πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation