ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “Αγιολογικά”

Για τον ιεραποστολικό ζήλο του Αγίου Κορνηλίου του εκαντοντάρχου

Για την εορτή του αγίου Κορνηλίου του εκαντοντάρχου που ήταν πριν 2 ημέρες, στις 13 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζουμε ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Για τον ιεραποστολικό ζήλο του Αγίου Κορνηλίου του εκαντοντάρχου

Στίχος 24: «καὶ τῇ ἐπαύριον εἰσῆλθον εἰς τὴν Καισάρειαν. Ὁ δὲ Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν αὐτοὺς συγκαλεσάμενος τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους φίλους».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Και εδώ πάλι φαίνεται ο ιεραποστολικός ζήλος του Κορνηλίου. Αναμένοντας ο Κορνήλιος μέ ιερή saiKorn αναμονή τον Πέτρο, συγκάλεσε τούς συγγενείς καί τους στενούς φίλους του, όχι μόνο γιά νά γίνη τιμητική υποδοχή στόν Πέτρο, αλλά για νά επωφεληθούν καί αυτοί απ΄ τήν πνευματική ευκαιρία, ν΄ ακούσουν τόν απόστολο καί νά ελκυσθούν στήν πίστι.

 

Απόσπασμα από την ερμηνεία του στίχου ι’ 24 και τη σελ. 213 του εξαίρετου βιβλίου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ».
Περισσότερα για το βιβλίο πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.
Τα περιεχόμενά του θα τα δείτε πατώντας ΕΔΩ

 

Δείτε και Για την εκδήλωση της ευσέβειας του Αγίου Κορνηλίου του εκαντοντάρχου, πατώντας ΕΔΩ
Άγγελος στόν εκατόνταρχο Κορνήλιο καί πρόσκλησι του Πέτρου (Πρ. Απ. ι΄ 1-8), πατώντας ΕΔΩ
Για την προσευχή και την ελεημοσύνη, πατώντας ΕΔΩ
Αναγκαία η ελεημοσύνη για τους Ορθ. Χριστιανούς, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Advertisements

Για την προφητεία και ύμνο του Προφήτη Ζαχαρία

Επειδή πριν 8 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε τον Προφήτη Ζαχαρία, πατέρα του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου παρουσιάζουμε παρακάτω πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Προφητεία και ύμνος του Ζαχαρία, Λουκ. Α΄ 67-79)» (19-12-1999).

Για την προφητεία και ύμνο του Προφήτη Ζαχαρία

ΝΙΣ ΜΕΓΑΣ8πΔεν είναι προφητεία στη Παλαιά Διαθήκη, είναι προφητεία στην Καινή Διαθήκη. Και χαρακτηρίζεται ως η τελευταία προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης για τον ερχομό του Χριστού και η πρώτη Καινής Διαθήκης. Αυτή η προφητεία είναι στο μεταίχμιο Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Η τελευταία της περιόδου της Παλαιάς και η πρώτη της περιόδου Καινής Διαθήκης.

ZaxΕίναι προφητεία και συγχρόνως ύμνος.

Ποιός εξέφερε αυτή την προφητεία που είναι και συγχρόνως ύμνος; Ο Προφήτης Ζαχαρίας.

Υπάρχουν 2 Προφήτες με το όνομα Ζαχαρίας.

ΠΡΖΑΧΑΡΙΑΣΟ ένας είναι Προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, ένας από τους 12 Προφήτες.

Ο άλλος είναι Προφήτης της Καινής Διαθήκης. Είναι Προφήτης και πατέρας Προφήτου, ο πατέρας του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.

gennIoΘα διαβάσω την προφητεία και τον ύμνο του πατρός του Προφήτου και Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Περιέχεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά στους στίχους 68-79.

Είναι ένα κείμενο περιεκτικότατο. Έχει πάρα πολλά νοήματα, μεγάλα και υψηλά νοήματα!

Όταν κανείς τα καταλαβαίνει και τα αισθάνεται, αγάλλεται και σκιρτά και αισθάνεται το μεγαλείο της Θείας Ενανθρωπήσεως.

Tην ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Αναρτήσεις με 2 αποσπάσματα της Καινής Διαθήκης για τον Προφήτη Ζαχαρία, πατώντας ΕΔΩ

Θεόπνευστο εγκώμιο του πρωτομάρτυρα Στεφάνου στον Προφήτη Μωυσή

Επειδή πριν από 8 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε τον Προφήτη Μωυσή, γι΄ αυτό παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από το βιβλίο «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, για τον Προφήτη Μωυσή

Θεόπνευστο εγκώμιο του πρωτομάρτυρα Στεφάνου στον Προφήτη Μωυσή

Στίχοι 35-38: «35 Τοῦτον τὸν Μωυσῆν ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντες· τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστήν; Τοῦτον ὁ Θεὸς ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν ἀπέστειλεν ἐν χειρὶ ἀγγέλου τοῦ ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῇ βάτῳ. 36 Οὗτος ἐξήγαγεν αὐτοὺς ποιήσας τέρατα καὶ σημεῖα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐν ᾿Ερυθρᾷ θαλάσσῃ καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἔτη τεσσαράκοντα. 37 Οὗτός ἐστιν ὁ Μωυσῆς ὁ εἰπὼν τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ· προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ· αὐτοῦ ἀκούσεσθε. 38 Οὗτός ἐστιν ὁ γενόμενος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ ἐρήμῳ μετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ λαλοῦντος αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει Σινᾶ καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν, ὃς ἐδέξατο λόγια ζῶντα δοῦναι ἡμῖν».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Στίχ. 35-38: Στούς στίχους τούτους ο Στέφανος, ο δήθεν ασεβής απέναντι του Μωϋσέως, πλέκει το proMysεγκώμιο του Μωϋσέως. Πέντε φορές πρός έξαρσιν της προσωπικότητος του Μωϋσέως ο Στέφανος χρησιμοποιεί γι΄ αυτόν μέ έμφασι τήν αντωνυμία «ούτος»: «Τούτον τόν Μωυσήν…», «τούτον ο Θεός…» (στίχ.35), «ούτος εξήγαγεν αυτούς…» (στίχ. 36), «ούτος εστιν ο Μωυσής ο ειπών…» (στίχ. 37), «Ούτος εστιν ο γενόμενος εν τη εκκλησία εν τη ερήμω μετά του αγγέλου» (στίχ. 38). Μέ μεγάλη δύναμι ο Στέφανος ομιλεί γιά τό μεγάλο ηγέτη του Ισραηλιτικού λαού. Θεόπνευστο τό εγκώμιο καί αντάξιο του εγκωμιαζομένου.

Τις λέξεις που έχει ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος στο βιβλίο του υπογραμμισμένες με α ρ α ι ά γράμματα, εμείς τις έχουμε με κόκκινο χρώμα.

 

Απόσπασμα από την ερμηνεία των στίχων ζ’ 35-38 και τη σελ. 154 του εξαίρετου βιβλίου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ».
Περισσότερα για το βιβλίο πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.
 
Τα περιεχόμενά του θα τα δείτε πατώντας ΕΔΩ

 

Δείτε και Ο Προφήτης Μωυσής τύπος του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ
Η σημασία της εμφάνισης των Προφητών Μωϋσή και Ηλία την ώρα της Μεταμόρφωσης του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ
Για τον υψηλό τίτλο «δούλος Κυρίου», πατώντας ΕΔΩ

Μήπως και σήμερα θα βασανίζαμε και θα αποκεφαλίζαμε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο;

Επειδή πριν 6 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε την Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού,  παρουσιάζουμε ένα μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου.

Μήπως και σήμερα θα βασανίζαμε και θα αποκεφαλίζαμε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο;

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΓι΄ αυτό, όσοι σήμερα τιμώμε τόν Άγιο, όταν τόν βλέπουμε στήν εικόνα, ας σκεφθούμε σοβαρώς, μήπως θά τόν χλευάζαμε, θά τόν βασανίζαμε καί θά τόν αποκεφαλίζαμε πάλι, όταν θά τόν βλέπαμε στήν πραγματικότητα καί από τό στόμα του θά ακούαμε τούς καυστικούς ελέγχους του γιά τά αμαρτωλά μας πάθη;

Από το κεφάλαιο «Ο ΤΙΜΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ», σελ. 67, του ωραιότατου βιβλίου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ. Για την Αποτομή της Κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου είναι αφιερωμένες οι σελίδες 65-68.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.
Και

Πώς σκέφθηκε ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και έφυγε από το Μοναστήρι και έγινε Ιεραπόστολος και ισαπόστολος

Για την προχθεσινή εορτή του αγίου Κοσμά του Αιτωλού του ιεραπόστολου και ισαπόστολου, παρουσιάζουμε άλλο ένα απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την τηλεοπτική εκπομπή του αείμνηστου Γεώργιου Ζερβού, θαρραλέου και πιστού δημοσιογράφου με τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικολάο Σωτηρόπουλο με θέμα «Προφητείες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού», που έγινε το 2007 στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky.

Πώς σκέφθηκε ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και έφυγε από το Μοναστήρι και έγινε Ιεραπόστολος και ισαπόστολος

Ν-Ζ

Νικόλαος Σωτηρόπουλος: 4 Ιεραποστολικές περιοδείες. Θα λέγαμε ότι είναι ένας 2ος Απόστολος Παύλος. Ιεραπόστολος, εθναπόστολος…

Μοναχός ήταν στο Μοναστήρι του Αγίου Φιλοθέου του Αγίου Όρους, αλλά τον έτρωγε σαν σκουλίκι μέσα ο πόνος και η αγωνία για το σκλαβωμένο Γένος. Και έλεγε «Εγώ καλά περνάω εδώ στο Μοναστήρι, γλυκειά η πνευματική ζωή, αλλά οι αδελφοί είναι μέσα στην αμάθεια και μέσα στα βάσανα της δουλείας».

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικροΚαι ένα χωρίο της Αγίας Γραφής που άνοιξε έτσι, μια μέρα την Αγία Γραφή, τον ξετίναξε έξω από το Μοναστήρι.

Γεώργιος Ζερβός: Ποιό είναι αυτό;

Νικόλαος Σωτηρόπουλος: Ένα χωρίο του Αποστόλου Παύλου «Μη τα εαυτών έκαστος σκοπείτω αλλά και τα των ετέρων». «Να μην σκέπτεται κανείς μόνο το https://niksothropoulos.files.wordpress.com/2013/04/cebacebfcf83cebcceb1cf83-ceb1ceb9cf84cf89cebbcebfcf83-cf80-ceb1cf85ceb3cebfcf85cf83cf84ceb9cebdcebfcf85-cf80.jpgδικό του συμφέρον, αλλά και το συμφέρον των άλλων. Να μην σκέπτεται μόνο το δικό του καλό, αλλά και το συμφέρον των αδελφών».

Αυτό το χωρίο, τον πέταξε έξω από το Μοναστήρι και τον έρριξε στην μεγάλη περιπέτεια του κηρύγματος.

Όλη την εκπομπή μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ

ag KosmasΔείτε και Αναρτήσεις για τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό τον ισαπόστολο, πατώντας ΕΔΩ
Αγάπη στόν Θεό, πατώντας ΕΔΩ
Χριστιανική ανατροφή των παιδιών, πατώντας ΕΔΩ
ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΟΣΙΑΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ, πατώντας ΕΔΩ
Για την τεράστια ιεραποστολική επιτυχία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, πατώντας ΕΔΩ
Απροθυμία από εκπροσώπους της Εκκλησίας και μερίδα νοσηρών μοναχών να αναγνωριστεί η αγιότητα του Κοσμά του Αιτωλού, πατώντας ΕΔΩ
Για τη σχέση του π. Αυγουστίνου και του αγίου Κοσμά του Αιτωλού πατώντας ΕΔΩ
Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος και οι προφητείες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, πατώντας ΕΔΩ

4 Ιεραποστολικές περιοδείες έκανε ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, 2ος Απόστολος Παύλος

Για την προχθεσινή εορτή του αγίου Κοσμά του Αιτωλού του ιεραπόστολου και ισαπόστολου, παρουσιάζουμε άλλο ένα απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την τηλεοπτική εκπομπή του αείμνηστου Γεώργιου Ζερβού, θαρραλέου και πιστού δημοσιογράφου με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικολάο Σωτηρόπουλο με θέμα «Προφητείες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού», που έγινε το 2007 στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky.

4 Ιεραποστολικές περιοδείες έκανε ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, 2ος Απόστολος Παύλος

Ν-Ζ

Νικόλαος Σωτηρόπουλος: Κήρυξε εκεί σε χωριά της γενετειράς μου και κήρυξε σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος.

Έκανε 4 Ιεραποστολικές περιοδείες.

Γεώργιος Ζερβός: Πού αν επιτρέπεται;

Νικόλαος Σωτηρόπουλος: Μέχρι αυτό που ονομάζουμε σήμερα Αλβανία, Βόρειο Ήπειρο και προς Νότον μέχρι τη Βοστίτσα, το Αίγιο.

Μερικοί λένε ακόμη πιο κάτω. Και σε νησιά κήρυξε και του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους.

4 Ιεραποστολικές περιοδείες. Θα λέγαμε ότι είναι ένας 2ος Απόστολος Παύλος. Ιεραπόστολος, εθναπόστολος…

Όλη την εκπομπή μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ

ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ Π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ πΔείτε και Αναρτήσεις για τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό τον ισαπόστολο, πατώντας ΕΔΩ
Αγάπη στόν Θεό, πατώντας ΕΔΩ
Χριστιανική ανατροφή των παιδιών, πατώντας ΕΔΩ
Τρεις προφητείες του αγίου Κοσμά για επιστημονικές εφευρέσεις, πατώντας ΕΔΩ
Απροθυμία από εκπροσώπους της Εκκλησίας και μερίδα νοσηρών μοναχών να αναγνωριστεί η αγιότητα του Κοσμά του Αιτωλού, πατώντας ΕΔΩ
Για τη σχέση του π. Αυγουστίνου και του αγίου Κοσμά του Αιτωλού πατώντας ΕΔΩ
Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος και οι προφητείες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, πατώντας ΕΔΩ

Κοινή η καταγωγή του αγίου Κοσμά του Αιτωλού και του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου

Για την χθεσινή εορτή του αγίου Κοσμά του Αιτωλού του ιεραπόστολου και ισαπόστολου, παρουσιάζουμε και ένα απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την τηλεοπτική εκπομπή του αείμνηστου Γεώργιου Ζερβού, θαρραλέου και πιστού δημοσιογράφου με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικολάο Σωτηρόπουλο με θέμα «Προφητείες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού», που έγινε το 2007 στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky.

Κοινή η καταγωγή του αγίου Κοσμά του Αιτωλού και του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου

Ν-ΖΓεώργιος Ζερβός: Πρώτα από πού καταγόταν…

Νικόλαος Σωτηρόπουλος: Αυτή η ερώτηση από πού κατάγεται με συγκινεί ιδιαίτερα, διότι κατάγεται ag Kosmasαπό την ιδιαίτερη πατρίδα μου από την Αιτωλοακαρνανία.

AitoakarnΕρίζουν μάλιστα 2 χωριά στην Αιτωλοακαρνανία για τον Άγιο Κοσμά, το Μέγα Δένδρο και ο Ταξιάρχης. Ήταν Αιτωλοακαρνάν, ήταν.

Κήρυξε εκεί σε χωριά της γενέτειράς μου και κήρυξε σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος.

 Όλη την εκπομπή μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ

ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ Π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ πΔείτε και Αναρτήσεις για τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό τον ισαπόστολο, πατώντας ΕΔΩ
Αγάπη στόν Θεό, πατώντας ΕΔΩ
Τρεις προφητείες του αγίου Κοσμά για επιστημονικές εφευρέσεις, πατώντας ΕΔΩ
Απροθυμία από εκπροσώπους της Εκκλησίας και μερίδα νοσηρών μοναχών να αναγνωριστεί η αγιότητα του Κοσμά του Αιτωλού, πατώντας ΕΔΩ
Για τη σχέση του π. Αυγουστίνου και του αγίου Κοσμά του Αιτωλού πατώντας ΕΔΩ
Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος και οι προφητείες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τον Τίμιο Σταυρό, την σταυρική ζωή και τον άγιο Στέφανο τον πρωτομάρτυρα

Επειδή πριν 9 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε την προόδο του Τιμίου Σταυρού,  και πριν 8 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε την ανακομιδή των ι. λειψάνων του αγίου Στεφάνου του πρωτομάρτυρα θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τον Τίμιο Σταυρό και την σταυρική ζωή και για τον άγιο Στέφανο τον πρωτομάρτυρα.

Αναρτήσεις για τον Τίμιο Σταυρό, την σταυρική ζωή και τον άγιο Στέφανο τον πρωτομάρτυρα

ΣΤΑΥΡΟΣ (2)Αναρτήσεις για τον Τίμιο Σταυρό και την σταυρική ζωή, πατώντας ΕΔΩ

Μεγάλη ψυχή ο πρωτομάρτυρας Στέφανος! ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣπατώντας ΕΔΩ

Για τη δόξα του Αγίου Στεφάνου και θεία οπτασία του που αξιώθηκε την ώρα του ελέγχου του,  πατώντας ΕΔΩ

Η θεία Χάρη δημιουργούσε στο πνεύμα του αγίου Στεφάνου κύματα ιερής οργής,  πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τον άγιο Μεγαλομάρτυρα και ιαματικό Παντελεήμονα

Επειδή πριν 5 ημέρες εόρτασε η Εκκλησία μας τον άγιο Μεγαλομάρτυρα και Ιαματικό Παντελεήμονα, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

Αναρτήσεις για τον άγιο Μεγαλομάρτυρα και ιαματικό Παντελεήμονα

Αναρτήσεις για τον άγιο Μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα, πατώντας ΕΔΩ

Για την θαυμαστή αιτία της αλλαγής του ονόματος του Αγίου Παντελεήμονος, πατώντας ΕΔΩ

Η Αγία Παρασκευή απέδειξε ότι η πίστη της στο πνευματικό έργο, της δόθηκε ως «κατοικία»

Επειδή πριν 4 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε την οσιομάρτυρα αγία Παρασκευή παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από την ερμηνεία του απολυτίκιου της αγίας Παρασκευής από το εξαίρετο βιβλίο «ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ» του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, για την αγία Παρασκευή. Το απόσπασμα ερμηνεύει την πιο δύσκολη φράση του απολυτίκιου της αγίας Παρασκευής «την ομώνυμόν σου πίστιν, είς κατοίκιαν κεκλήρωσαι» και είναι η β΄ εκδοχή. Το α’ μέρος της β΄εκδοχής θα το δείτε πατώντας ΕΔΩ. Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος θεωρεί ότι το απολυτίκιο της αγίας Παρασκευής είναι ίσως το πιο δύσκολο απολυτίκιο από τα απολυτίκα των εορτών των Αγίων.

Η Αγία Παρασκευή απέδειξε ότι η πίστη της στο πνευματικό έργο, της δόθηκε ως «κατοικία»

«Την σπουδήν σου τη κλήσει κατάλληλον, εργασαμένη φερώνυμε, την ομώνυμόν σου πίστιν, είς κατοίκιαν κεκλήρωσαι, Παρασκευή Αθληφόρε. Όθεν προχέεις ιάματα, και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών» (Απολυτίκιο).

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Τό έργον της τοιαύτης παρασκευής, ετοιμασίας, είνε αναμφιβόλως έργον πίστεως. Εν σπουδή, εν προθυμία καί εν αφοσιώσει, εργασθείσα η αγία Παρασκευή δι΄ όλου του βίου της, απέδειξεν, ότι η πίστις της εις τό έργον της πνευματικής παρασκευής, του πνευματικού αγώνος, ήτο δι΄ αυτήν κλήρος, όστις εδόθη εις αυτήν ως «κατοικία», ως μόνιμόν τί καί σταθερόν. Διαρκώς καί εν αυταπαρνήσει αγωνιζομένη η Αγία, κατέστησε τήν πίστιν εις τό πνευματικόν έργον οιονεί ενδιαίτημά της. Έζη διαρκώς εν τή δράσει. Είχεν εθισθή είς τό έργον του Θεού διά τήν ιδικήν της σωτηρίαν καί διά τήν σωτηρίαν των άλλων.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο <<Η ΔΙΚΑΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ>>, σελ. 40-1, του ωραιότατου βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙπου έχει την ερμηνεία του απολυτίκιου της αγίας Παρασκευής. Ολόκληρο το απολυτίκιο της αγίας ερμηνεύεται στις σελίδες 37-42. Ο τίτλος είναι του ιστολογίου μας.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

 

Δείτε και «Για την αγία Παρασκευή» πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την αγία Μαρία τη Μαγδαληνή και για προφητεία του Προφήτου Ιεζεκιήλ

Επειδή πριν 6 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε την αγία Μαρία τη Μαγδαληνή και ισαπόστολο και πριν 5 ημέρες εόρτασε τον Προφήτη Ιεζεκιήλ, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας, για την αγία Μαρία τη Μαγδαληνή την ισαπόστολο και για προφητεία του Προφήτου Ιεζεκιήλ.

Αναρτήσεις για την αγία Μαρία τη Μαγδαληνή και για προφητεία του Προφήτου Ιεζεκιήλ

magd agiaΑναρτήσεις για την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή, πατώντας ΕΔΩ

IEZEKIHLΠροφητεία του Προφήτη Ιεζεκιήλ για την αειπαρθενία της Παναγίας μας και την Ενανθρώπηση του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τον Προφήτη Ηλία τον Ζηλωτή και την εποχή του

Επειδή πριν 6 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε τον Προφήτη Ηλία τον Ζηλωτή, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας, για τον Προφήτη Ηλία.

Αναρτήσεις για τον Προφήτη Ηλία τον Ζηλωτή και την εποχή του

λυκος που γαυγιζειΓια την διεστραμμένη εποχή που έζησε ο Προφήτης Ηλίας ο Ζηλωτής, πατώντας ΕΔΩ

prH

Αναρτήσεις για τον Προφήτη Ηλία τον Ζηλωτή, πατώντας ΕΔΩ

Για τον ένθεο ζήλο του Προφήτη Ηλία, πατώντας ΕΔΩ

Η Ορθόδοξη χριστιανική συνείδηση θαυμάζει τον ζήλο του Προφήτη Ηλία, πατώντας ΕΔΩ

Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος αυτήκοος μάρτυρας προφητικού λόγου του αγίου Παϊσίου του συγχρόνου

Επειδή πριν 6 ημέρες, στις 12 Ιουλίου, η Εκκλησία εόρτασε τον άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, θυμίζουμε λόγο από άρθρο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Το άρθρο από όπου είναι παρμένος ο λόγος του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου έχει τίτλο «Επίκειται πόλεμος;».

Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος αυτήκοος μάρτυρας προφητικού λόγου του αγίου Παϊσίου του συγχρόνου

Ο γράφων δὲν ἔχω προφητικὸ χάρισμα. ᾿Αλλὰ μελετῶ τὶς Γραφές, παρατηρῶ τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν, εἶμαι πεπεισμένος ὅτι βρισκόμεθα στοὺς ἐσχάτους χαλεποὺς καιρούς, σκέπτομαι τὴ μεγάλη καὶ προφητευμένη ἀποστασία τῶν ἡμερῶν μας ἀπὸ τὸ Θεό, καὶ φοβοῦμαι ὅτι βρισκόμεθα ὄχι ἁπλῶς ἐγγύς, ἀλλ᾿ ἐγγύτατα πολέμου. Σχετικῶς ἄκουσα μὲ τὰ αὐτιά μου προφητικὸ λόγο ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ ἀειμνήστου ἁγιορείτου Γέροντος ag KosmasΠαϊσίου. Σκέπτομαι δὲ καὶ τὴν προφητεία τοῦ ῾Αγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, «Θὰ σᾶς δώσουν χρῆμα πολύ, θὰ ζητήσουν νὰ τὸ πάρουν πίσω, ἀλλὰ δὲν θὰ προλάβουν».

Όλο το άρθρο θα το δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Αναρτήσεις για τον άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος είχε προσωπική αντίληψη του προορατικού χαρίσματος του αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη, πατώντας ΕΔΩ

Εκατομμύρια οι μάρτυρες της Εκκλησίας από το μίσος του κόσμου

Επειδή πριν 10 ημέρες ήταν η Κυριακή των Αγίων Νεομαρτύρων, αλλά και στις 7 Ιουλίου η Εκκλησία εόρτασε τη μνήμη της Αγίας Κυριακής της μεγαλομάρτυρος, στις 8 Ιουλίου του αγίου Προκοπίου του μεγαλομάρτυρος, στις 11 Ιουλίου της αγίας Ευφημίας της μεγαλομάρτυρος, σήμερα εορτάζει την αγία Μαρίνα τη μεγαλομάρτυρα, πιο κάτω παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄, με αναφορά στα εκατομμύρια των αγίων μαρτύρων της Εκκλησίας.

Εκατομμύρια οι μάρτυρες της Εκκλησίας από το μίσος του κόσμου

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μ19 εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος.

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Τό «ήτε» είνε παρατατικός του «ειμί» καί σημαίνει «ήσασθε». Τό «άν τό ίδιον εφίλει» σημαίνει, ότι ο κόσμος «θά αγαπούσε αυτό, πού θά ήταν δικό του. θά αγαπούσε τούς δικούς του». Τό «εξελεξάμην υμάς» σημαίνει «σας ξεχώρισα».

ο ΧΡΙΣΤΟΣ διδάσκωνΜεταφράζουμε: «Εάν ήσασθε από τόν κόσμο, ο κόσμος ως δικούς του θά σας αγαπούσε. Αλλά διότι δέν είσθε από τόν κόσμο, αλλ΄ εγώ σάς ξεχώρισα από τόν κόσμο, γι΄ αυτό σάς μισεί ο κόσμος».

Ό,τι συνέβη μέ τόν κόσμο απέναντι των μαθητών του Χριστού, συμβαίνει μέ neomτόν κόσμο καί απέναντι των πιστών όλων των αιώνων.

Οι πιστοί απαρέσκουν στόν κόσμο, φθονούνται, μισούνται, ποικιλοτρόπως διώκονται καί ο διωγμός πολλών φθάνει μέχρι μαρτυρίων.

Πολλά εκατομμύρια οι μάρτυρες του ΣΤΑΛΙΝΧριστιανισμού δια μέσου των αιώνων. Πόσοι πιστοί στίς ημέρες μας μαρτύρησαν στήν πρώην Σοβιετική Ένωσι!…

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΑπο τη σελ. 40-1 και την ερμηνεία του στίχου 19 του ιε’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου και το κεφάλαιο «Το μίσος του κόσμου κατα του Κυρίου και των πιστών» που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος του αποσπάσματος είναι του ιστολογίου μας.

SSANΔείτε και Κακοπάθειες του Αποστόλου Παύλου, των Αποστόλων, των μαρτύρων, των πιστών, από τον παλιόκοσμο, πατώντας ΕΔΩ
Τό μίσος του κόσμου κατά του Κυρίου καί των πιστών (Ιωάν. ιε΄ 18-25), πατώντας ΕΔΩ
SAINTPROΜία αιτία του μίσους του κόσμου απέναντι των μαθητών Του και των πιστών, πατώντας ΕΔΩ
Οι Άγιοι Απόστολοι ζούσαν ως επιθανάτιοι, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για τους διωγμούς των πιστών, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις ερμηνευτικές για τον στίχο Β΄ Τιμ. γ’ 12, για τον διωγμό των ευσεβών, πατώντας ΕΔΩ

Οι Άγιοι Απόστολοι, οι μεγαλύτεροι κατακτητές του κόσμου

Για την μεγάλη εορτή της Συνάξεως των Αγίων 12 Αποστόλων που εόρτασε η Εκκλησία πριν 10 ημέρες παρουσιάζουμε ένα μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄, του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου. Ο στίχος είναι από την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου ως ανθρώπου.

Οι Άγιοι Απόστολοι, οι μεγαλύτεροι κατακτητές του κόσμου

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μ

Στίχοι 20-1: «Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευσόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ, 21 ἵνα πάντες ἓν ὦσι, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

12 αγιοι αποστολοι π

Ο Χριστός ζήτησε από τό Θεό Πατέρα, όχι μόνο νά διαφυλάξη τούς μαθητάς καί αποστόλους, αλλά καί νά δοξάση αυτούς.

Καί όντως ο Θεός τούς δόξασε, διότι τούς έδωσε τή δύναμη νά γίνουν οι μεγαλύτεροι πνευματικοί κατακτητές τού κόσμου. Καί η Εκκλησία τούς μνημονεύει ως αγίους, ενδόξους καί πανευφήμους αποστόλους.

 

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΑπο τη σελ. 155 και την ερμηνεία των στίχων 20-1 του ιζ’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος του αποσπάσματος είναι του ιστολογίου μας.

pent nikΔείτε και Για τα μεγάλα παλαίσματα των Αγίων Αποστόλων, πατώντας ΕΔΩ
Οι Άγιοι Απόστολοι με την έλευση του Αγίου Πνεύματος έγιναν οι τελειότεροι άνθρωποι, μέγιστοι άγιοι, πατώντας ΕΔΩ
Οι Άγιοι Απόστολοι εκλέχθηκαν για την υψηλότερη αποστολή στον κόσμο, πατώντας ΕΔΩ
Οι Απόστολοι είναι οι πιο μεγάλοι χαρισματούχοι, πατώντας ΕΔΩ
Οι μεγαλύτεροι ευεργέτες, πατώντας ΕΔΩ
Απέραντο το μεγαλείο της δράσης των Αγίων Αποστόλων πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation