ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “Αγιολογικά”

Εξουσία των δώδεκα αποστόλων καί οδηγίες πρός αυτούς (Λουκ. θ’ 1-6)

Επειδή χθες η Εκκλησία εόρτασε τον Άγιο Απόστολο Ιάκωβο του Αλφαίου, έναν από τους 12 Αποστόλους του Κυρίου, παρουσιάζουμε από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Λουκά και την μετάφραση του στη νεοελληνική γλώσσα από τον Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για την εξουσία των 12 Αποστόλων που έδωσε ο Κύριος στους Αποστόλους Του και τις οδηγίες Του προς αυτούς.

Εξουσία των δώδεκα αποστόλων καί οδηγίες πρός αυτούς (Λουκ. θ’ 1-6)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Λουκά

1 Συγκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια καὶ νόσους θεραπεύειν· 2 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἰᾶσθαι τοὺς ἀσθενοῦντας, 3 καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν, μήτε ράβδους μήτε πήραν μήτε ἄρτον μήτε ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ πἀργύριον μήτε ἀνὰ δύο χιτῶνας ἔχειν. 4 καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε, ἐκεῖ μένετε καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε. 5 καὶ ὅσοι ἐὰν μὴ δέξωνται ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης καὶ τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάξατε εἰς μαρτύριον ἐπ᾿ αὐτούς. 6 ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς κώμας εὐαγγελιζόμενοι καὶ θεραπεύοντες πανταχοῦ.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

ο ΧΡΙΣΤΟΣ διδάσκωνΑφού δέ κάλεσε όλους μαζί τούς δώδεκα μαθητάς του, τούς έδωσε τή δύναμι καί τήν εξουσία πάνω σ΄ όλα τά δαιμόνια, καί νά θεραπεύουν τίς ασθένειες. 2 Καί τούς απέστειλε νά κηρύττουν τή βασίλεια του Θεού, καί νά θεραπεύουν τούς ασθενείς. 12 αγιοι αποστολοι π3 Καί τούς είπε: «Νά μή παίρνετε τίποτε γιά τό δρόμο, ούτε ραβδιά, ούτε σακκίδιο, ούτε ψωμί, ούτε χρήματα, ούτε νά έχετε δύο χιτώνες. 4 Καί σ΄ όποιο σπίτι μπήτε, εκεί νά μείνετε, καί απ΄ εκεί ν΄ αναχωρήτε. 5 Καί γιά όσους δέν θά σας δεχθούν, όταν θά βγαίνετε από τήν πόλι εκείνη, νά τινάξετε καλά καί τή σκόνη από τά πόδια σας σ΄ ένδειξι διαμαρτυρίας εναντίον τους». 6 Ξεκίνησαν δέ (γιά τήν αποστολή) τους), καί περνούσαν από χωριό σέ χωριό κηρύττοντας τό ευαγγέλιο καί κάνοντας παντού θεραπείες.

 Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 1-6 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Advertisements

Για την πολλή τρυφερότητα της αγίας αγάπης του Αποστόλου Θωμά προς τον Κύριο

Επειδή πριν 2 ημέρες ήταν η εορτή του Αγίου Αποστόλου Θωμά παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου, «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄, για την συγκινητική ομολογία του Αποστόλου Θωμά.

Για την πολλή τρυφερότητα της αγίας αγάπης του Αποστόλου Θωμά προς τον Κύριο

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

Ο Θωμάς δέν είπε στόν Ιησού «Ο Κύριος καί ο Θεός», αλλ΄ είπε «Ο Κύριος μου καί ο Θεός μου!». Αυτά η ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑτά δύο «μου» δείχνουν πολύ θερμό συναίσθημα, πολλή τρυφερότητα αγίας αγάπης πρός τόν Ιησού. Η Μαρία η Μαγδαληνή είπε «τόν Κύριο μου» (στίχ. 13), δείχνοντας έτσι πολύ θερμή αγάπη πρός τόν Ιησού, καίτοι ακόμη δέν είχε φθάσει στήν πίστι, ότι ο Ιησούς είναι Θεός. Πόσο θερμότερη καί τρυφερώτερη αγάπη πρός τόν Ιησού δείχνει η αναφώνησι του Θωμά «Ο Κύριος μου καί ο Θεός μου!».

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΑπο τη σελ. 327 και την ερμηνεία των στίχων 28 του κ’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Τρανότερη και λαμπρότερη η ομολογία του Αποστόλου Θωμά από την τρανή ομολογία του Αποστόλου Πέτρου, πατώντας ΕΔΩ
Για την στιγμή που κατακυριεύθηκε ο Απόστολος Θωμάς από πίστη στον Χριστό, πατώντας ΕΔΩ

Ο άγιος Ιωάννης ο Απόστολος

Επειδή η Εκκλησία εόρτασε χθες την μετάσταση του αγίου Ιωάννου του Αποστόλου και Θεολόγου, παρουσιάζουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α’, για τον τίτλο του Αποστόλου.

Ο άγιος Ιωάννης ο Απόστολος

Είνε απόστολος. Τό αποστολικό αξίωμα είνε το μεγαλύτερο απ’ όλα τά αξιώματα. Οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι πρόεδροι δημοκρατιών, οι βασιλείς και οι αυτοκράτορες είνε μικροί μπροστά στούς αποστόλους. Ο Κύριος ανέδειξε τούς δώδεκα μεγαλυτέρους, καί τούς εβδομήκοντα μικροτέρους αποστόλους. Ο Ιωάννης είνε ένας από τούς δώδεκα αποστόλους. Μεταξύ των δώδεκα αποστόλων τρεις υπερείχαν στήν αρετή καί αποτελούσαν τό στενότερο κύκλο των μαθητών του Κυρίου. Ο Ιωάννης είνε ένας από τούς τρείς.

 

Απο το εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ. 14.
Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

 

Δείτε και  Αναρτήσεις για τον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, πατώντας ΕΔΩ
Παπάδες στον Καναδά εκφράζονταν ασεβέστατα για τους Αγίους Αποστόλους, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο

Για την προχθεσινή εορτή της συλλήψεως του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, θυμίζουμε παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

Αναρτήσεις για τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο

gennIo

Ο ευαγγελισμός του Ζαχαρία (Λουκ. α΄ 8-17), πατώντας ΕΔΩ

Για τον θαυμαστό τρόπο της σύλληψης και γέννησης του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, πατώντας ΕΔΩ

Το Ευαγγέλιο του Πάσχα, κείμενο και μετάφραση από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο

Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν ταπεινός και αληθινός δούλος του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Η μεγάλη αγάπη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου για τον Χριστό, πατώντας ΕΔΩ

Οι ψευτοευγενείς και οι αγαπολόγοι Οικουμενιστές θα κατηγορούσαν και τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου

Για την προχθεσινή εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, θυμίζουμε παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

Αναρτήσεις για την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου

Ο Τίμιος Πρόδρομος έλεγχε και τους άρχοντες και τον βασιλιά, πατώντας ΕΔΩ

Για την λύσσα της κακούργας Ηρωδιάδας εναντίον του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, πατώντας ΕΔΩ

Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος κήρυξε και με τον θάνατο του, πατώντας ΕΔΩ

Και σήμερα οι άνθρωποι θα βασάνιζαν και θα εκτελούσαν τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, πατώντας ΕΔΩ

Για την αξιοθαύμαστη αλιεία των Αγίων Αποστόλων

Επειδή χθες η Εκκλησία εόρτασε την μνήμη του αγίου Αποστόλου Ματθία, ενός από τους 12 Αποστόλους, παρουσιάζουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄, για τους Αγίους Αποστόλους.

Για την αξιοθαύμαστη αλιεία των Αγίων Αποστόλων

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

12 αγιοι αποστολοι π

Οι πνευματικοί ψαράδες, οι απόστολοι, σαγήνευσαν τήν οικουμένη. Μέσα στά χρυσά τους δίκτυα, τά δίκτυα του Ευαγγελίου, έπιασαν ό,τι ευγενές καί εκλεκτό υπήρχε στήν οικουμένη. Και εμείς οι πιστοί χριστιανοί του εικοστού αιώνος είμεθα ιχθύες, μικροί ιχθύες, πιασμένοι στά χρυσά δίκτυα των αποστόλων.

Απο την ερμηνεία του α’ κεφαλαίου και του στίχου 45, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ. 135.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.

Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ πΔείτε και  Οι Άγιοι Απόστολοι με την έλευση του Αγίου Πνεύματος έγιναν οι τελειότεροι άνθρωποι, μέγιστοι άγιοι, πατώντας ΕΔΩ
Οι Απόστολοι είναι οι πιο μεγάλοι χαρισματούχοι, πατώντας ΕΔΩ
Οι μεγαλύτεροι ευεργέτες, πατώντας ΕΔΩ
Απέραντο το μεγαλείο της δράσης των Αγίων Αποστόλων πατώντας ΕΔΩ

Για την θεία οπτασία που αξιώθηκε ο άγιος Στέφανος ο πρωτομάρτυρας, την ώρα του ελέγχου του

Επειδή πριν 2 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε την ανακομιδή των ι. λειψάνων του αγίου Στεφάνου του πρωτομάρτυρα, παρουσιάζουμε πολύ μικρό αλλά πολύ ωφέλιμο απόσπασμα από το εξαίρετο βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>, για την θεία οπτασία του αγίου Στεφάνου, την ώρα του ελέγχου του προς τους Ιουδαίους του Μεγάλου Συνεδρίου.

Για την θεία οπτασία που αξιώθηκε ο άγιος  Στέφανος ο πρωτομάρτυρας, την ώρα του ελέγχου του

Κείμενο Αποστόλου Λουκά: 55 ὑπάρχων δὲ πλήρης Πνεύματος ἁγίου, ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδε δόξαν Θεοῦ καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ, 56 καὶ εἶπεν· Ἰδοὺ θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς ἀνεῳγμένους καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ εστῶτα.

Μετάφραση Νικολάου Σωτηρόπουλου: 55 Αλλ΄ αυτός, πλήρης Πνεύματος Αγίου, κοίταξε στόν ουρανό, καί είδε ένδοξη μορφή του Θεού, καί τόν Ιησού νά είναι στά δεξιά του Θεού, 56 καί είπε: «Ιδού βλέπω τούς ουρανούς ανοικτούς, καί τόν Υιό του ανθρώπου νά είναι στά δεξιά του Θεού».

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ25cf258425ce25bf25ce25bf25ce25bd25ce25bf25ce25bc25ce25b125cf258425ce25bf25cf258525ce259d25ce259925ce25a325ce25bc25ce25b525cf258025ce25b525cf258125ce25b925ce

Ελέγχοντας ο Στέφανος δέν ήταν μόνο γεμάτος από Πνεύμα Άγιο, αλλά καί αξιώθηκε τήν ώρα του ελέγχου νά βλέπη ανοιχτούς τούς ουρανούς καί τόν Υιόν του ανθρώπου στά δεξιά του Θεού. Οι σύνεδροι είδαν τή δόξα του Στεφάνου σάν δόξα αγγέλου (Πράξ. στ΄ 15), καί ο Στέφανος είδε τή δόξα του Θεού καί του Χριστού.

 

Απόσπασμα από την ερμηνεία των στίχων ζ’ 55-56 και τη σελ.166 του κεφαλαίου «Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΥΤΗΡΙΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΛΙΘΟΒΟΛΕΙΤΑΙ», του εξαίρετου βιβλίου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ».
Περισσότερα για το βιβλίο πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

 

Δείτε και Η θεία Χάρη δημιουργούσε στο πνεύμα του αγίου Στεφάνου κύματα ιερής οργής, πατώντας ΕΔΩ
Ομοιότητες πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου αγίου Στεφάνου με τον ΧριστόΟ άγιος Στέφανος αψήφισε τις φονικές διαθέσεις των Ιουδαίων και απεύθυνε άμεσο και δριμύ έλεγχο, πατώντας ΕΔΩ
Ο άγιος Στέφανος πλημμυρισμένος απο θεία Χάρη μιλούσε με σκληρά λόγια, πατώντας ΕΔΩ
Σφοδρός έλεγχος κατά των προφητοκτόνων καί χριστοκτόνων (Πρ. Απ. ζ΄ 51-60), πατώντας ΕΔΩ
Ομοιότητες πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου αγίου Στεφάνου με τον Χριστό, πατώντας ΕΔΩ
Άλλο ο έλεγχος που είναι αναγκαίος, άλλο η κατάκριση, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τον άγιο Μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα

Για τον άγιο μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα τον ιατρό που εορτάσε η Εκκλησία μας χθες, θυμίζουμε στους αναγνώστες μας παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

Αναρτήσεις για τον άγιο Μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα

ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Ο άγιος Παντελεήμων ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, πατώντας ΕΔΩ

Για τον άγιο Παντελεήμονα τον μεγαλομάρτυρα και ιαματικό, πατώντας ΕΔΩ

Να βάλουμε ακλόνητα στις καρδιές μας τον Άγιο Παντελεήμονα, πατώντας ΕΔΩ

Για την σπλαγχνικότητα του αγίου Παντελεήμονος, πατώντας ΕΔΩ

Σύντομα ο βίος της ιεραποστόλου Αγίας Παρασκευής πριν το μαρτύριο της

Επειδή χθες η Εκκλησία εόρτασε την ιεραπόστολο αγία Παρασκευή παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από το εξαίρετο βιβλίο «ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ» του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, για την αγία Παρασκευή.

Σύντομα ο βίος της ιεραποστόλου και οσιοπαρθενομάρτυρος αγίας Παρασκευής πριν το μαρτύριο της

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Τήν 26ην Ιουλίου η Εκκλησία τιμά τήν μνήμην μιάς εκ των προσφιλεστάτων αγίων της Χριστιανικής Θρησκείας, της αγίας Παρασκευής.

sunbe«Υμείς εστε τό φώς του κόσμου». «Ούτω λαμψάτω τό φώς υμών έμπροσθεν των ανθρώπων», είπεν ο Χριστός. Η αγία Παρασκευή έλαμψεν εν τω κόσμω κατά τό πρώτον ήμισυ του δευτέρου αιώνος, ότε η Εκκλησία εδοκιμάζετο διά πυρός και σιδήρου. Κατήγετο εξ ευσεβών γονέων καί ήτο καρπός προσευχών. Εγεννήθη δέ εν Παρασκευή ημέρα, όθεν καί έλαβε τό όνομα. Παιδιόθεν αφιερώθη εις Χριστόν. Καλλονή, μόρφωσις, δραστηριότης εδόθησαν εις τόν Νυμφίον της ψυχής της. Η αγία Παρασκευή υπήρξε μορφή ιεραποστολική. Περιώδευε καί εκήρυττε Χριστον εσταυρωμένον.

Απόσπασμα από την αρχή του κεφαλαίου <<ΟΣΙΟΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΣ>>, σελ.35, του ωραιότατου βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ. Ο τίτλος είναι του ιστολογίου μας.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

 

Δείτε και «Για την αγία Παρασκευή» πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή

Επειδή χθές η Εκκλησία μας εόρτασε την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή την μυροφόρο και ισαπόστολο, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή.

 Αναρτήσεις για την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή

magd agia

Αγνή παρθένος η αγία Μαρία η Μαγδαληνή και πιστή στον Κύριο μέχρι τέλους, πατώντας ΕΔΩ

Ποιοί αδικούν και δυσφημούν την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή, πατώντας ΕΔΩ

Η αγία Μαρία η Μαγδαληνή, η κορυφαία μεταξύ των αφοσιωμένων στον Χριστό γυναικών, πατώντας ΕΔΩ

aggelow

Η αγία Μαρία η Μαγδαληνή αγάπησε περισσότερο τον Κύριο από τις άλλες μαθήτριες Του, πατώντας ΕΔΩ

Το πρωτείο και το διαρκές θαύμα της αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, πατώντας ΕΔΩ

Η Ορθόδοξη χριστιανική συνείδηση θαυμάζει τον ζήλο του Προφήτη Ηλία

Για την προχθεσινή εορτή του Προφήτη Ηλία του Ζηλωτή, παραθέτουμε μια φράση από το εξαίρετο βιβλίο «ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου.

Η Ορθόδοξη χριστιανική συνείδηση θαυμάζει τον ζήλο του Προφήτη Ηλία

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 4

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

Η χριστιανική συνείδησις, από τό πνεύμα της Κ. Διαθήκης διαπνεομένη, αποκρούει βεβαίωςτο ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ πολυ μικρο π. τήν μάχαιραν του προφήτου, τόν ζήλον όμως καί τήν παρρησίαν αυτού θαυμάζει καί διψά.

 

Μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο με τίτλο <<Ο ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ>>, και από τη σελ.30-1, του ωραιότατου βιβλίου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Δείτε και Αναρτήσεις για τον Προφήτη Ηλία τον Ζηλωτή, πατώντας ΕΔΩ
Εβάδισε πορείαν «άτρεπτον ανθρώποις» μέχρι τέλους, πατώντας ΕΔΩ

Για την διεστραμμένη εποχή που έζησε ο Προφήτης Ηλίας ο Ζηλωτής

Για την χθεσινή εορτή του Προφήτη Ηλία του Ζηλωτή, παραθέτουμε μικρό απόσπασμα από το εξαίρετο βιβλίο «ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, για την εποχή του Προφήτη Ηλία, εποχή καθολικής σχεδόν αποστασίας από τον Κύριο, διαστροφής και διωγμού των ευσεβών, που μοιάζει με την δική μας εποχή.

  Για την διεστραμμένη εποχή που έζησε ο Προφήτης Ηλίας ο Ζηλωτής

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥΟ προφήτης Ηλίας έζησεν εις εποχήν καθολικής σχεδόν από ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 4Θεού αποστασίας. Εκ των μυριάδων του Ισραηλιτικού Έθνους επτά μόνον χιλιάδες δέν έκλιναν γόνυ εις τόν Βάαλ. Καί τούτους ηγνόει ο προφήτης. «Μονώτατος» εν μέσω μυριάδων!  skoto Όλα τα παραδείγματα, όσα έβλεπεν ο προφήτης εις τήν εποχήν του, τόν εκάλουν εις διαφορετικήν πορείαν. Καί είνε γνωστόν, πόσον τρομεράν επίδρασιν ασκούν επί των πνευμάτων τα παραδείγματα της κοινωνίας, καί μάλιστα όταν τά παραδείγματα ταύτα είνε σχεδόν καθολικά. Καί εκλεκτοί κλονίζονται! Αλλ΄ ο Ηλίας δέν έβλεπε λυκος που γαυγιζειμόνον παραδείγματα. Αντιμετώπιζε καί τήν λυσσαλέαν αντίδρασιν καί πολεμικήν ασεβών βασιλέων, ασεβεστάτης καί πονηροτάτης βασιλίσσης, παρομοιώδους κατάστασης διά τήν κακίαν της, ιερέων καί προφητών της αισχύνης, συστηματικώς διαστρεφόντων τόν λαόν, καί λαού ευκόλως κολακευομένου καί διεγειρομένου εναντίον των απεσταλμένων του Θεού.

Μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο με τίτλο <<ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΟΣ>>, σελ.27, του ωραιότατου βιβλίου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Δείτε και Αναρτήσεις για τον Προφήτη Ηλία τον Ζηλωτή, πατώντας ΕΔΩ
Εβάδισε πορείαν «άτρεπτον ανθρώποις» μέχρι τέλους, πατώντας ΕΔΩ
Tιμωρία και συμφορές από τον Κύριο αναμένουν τους διώκτες για τις κακές καί εγκληματικές συμπεριφορές τους κατά των πιστών δούλων του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ
Έρχεται ολοταχώς ο Αντίχριστος, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τον Προφήτη Ηλία τον Ζηλωτή

Σήμερα που η Εκκλησία μας εορτάζει τον Προφήτη Ηλία τον Ζηλωτή, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας, για τον Προφήτη Ηλία.

Αναρτήσεις για τον Προφήτη Ηλία τον Ζηλωτή

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 4

Για τον Προφήτη Ηλία, πατώντας ΕΔΩ

Ο πύρινος, πατώντας ΕΔΩ

Ο Ελεγκτής, πατώντας ΕΔΩ

Εβάδισε πορείαν «άτρεπτον ανθρώποις» μέχρι τέλους, πατώντας ΕΔΩ

Για την ταπεινοφροσύνη του Προφήτη Ηλία, του αποστόλου Πέτρου και των αγίων, πατώντας ΕΔΩ

Ο Απόστολος Παύλος αφορίζει αιρετικούς, όσους διαστρέφουν το Ευαγγέλιο και αμαρτωλούς με ειδεχθή αμαρτία, παρουσίαση σαν βίντεο

Επειδή πριν 15 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε τον μεγαλύτερο Απόστολο, τον Απόστολο Παύλο και σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς 23 χρόνια και 7 μήνες από τον κωμικότατο και αδικότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου, που ακόμα δεν έχει αρθεί, παρουσιάζουμε μια παρουσίαση σαν βίντεο μικρού αποσπάσματος που παρουσιάσαμε παλαιότερα απομαγνητοφωνημένο και δείχνει ποιούς αφόριζε ο Απόστολος Παύλος. Το τελείως αντίθετο έκαναν αυτοί που βρίσκονταν στην Σύνοδο που παρανομότατα και αδικότατα «αφόρισε» τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο.

Ο Απόστολος Παύλος αφορίζει αιρετικούς, όσους διαστρέφουν το Ευαγγέλιο και αμαρτωλούς με ειδεχθή αμαρτία, παρουσίαση σαν βίντεο

Δείτε και Ανάξιοι δεσποτάδες αφόρισαν και τον άγιο Νικόδημο μαζί με τους άλλους αγίους Πατέρες, τους Κολλυβάδες, πατώντας ΕΔΩ
Γιατί δεν ισχύουν οι άδικοι αφορισμοί, πατώντας ΕΔΩ
Ποιούς έπρεπε να αφορίσει η διοικούσα Εκκλησία και δεν το τόλμησε, πατώντας ΕΔΩ
Η Εκκλησία δεν αφορίζει πολεμίους των αιρετικών, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
ΑΝΝΑΣ ΚΑΪΑΦΑΣΓια τους αδικότατους αφορισμούς ευσεβών απο αρχιερείς τύπου Άννα και Καϊάφα, πατώντας ΕΔΩ
Aπάντηση σε βλαμμένες απόψεις για τον άδικο «αφορισμό», παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Συνοπτικά ο πραγματικός λόγος «αφορισμού» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Πολλές φορές ανάξιοι αρχιερείς της Εκκλησίας συγκρότησαν ληστρικές Συνόδους, πατώντας ΕΔΩ

Για τα μεγάλα παλαίσματα των Αγίων Αποστόλων

Για την εορτή των Αγίων 12 Αποστόλων που εόρτασε η Εκκλησία πριν λίγες μέρες, παρουσιάζουμε άλλο ένα μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου με θέμα «Ο Απόστολος Ανδρέας» που έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Στο απόσπασμα ο μακαριστός Ομολογητής, ερμηνεύει τον στίχο του Αποστόλου Παύλου «θέατρον εγενήθημεν και αγγέλοις και ανθρώποις» (δείτε τον στίχο και ΕΔΩ).

Για τα μεγάλα παλαίσματα των Αγίων Αποστόλων

ΝΙΣ (4) πΕίναι τόσο μεγάλα τα παλαίσματα των Αποστόλων, ώστε και άγγελοι παρέκυπτον, έσκυβαν από τον ουρανό και με αδιάπτωτο ενδιαφέρον παρακολουθούσαν τα παλαίσματα των Αποστόλων. Και έχαιραν οι άγγελοι για τις νίκες των Αποστόλων και συμπαθούσαν για τις περιπέτειες των Αποστόλων.

12 αγιοι αποστολοι π

Και κακοί άγγελοι, οι δαίμονες, παρακολουθούσαν και αυτοί και χαιρεκακούσαν για τις περιπέτειες των Αποστόλων και πικραίνονταν για τις επιτυχίες των Αποστόλων

Και κακοί άνθρωποι επίσης παρακολουθούσαν τους αγώνες των Αποστόλων και χαιρεκακούσαν.

Και αγαθοί άνθρωποι έχαιραν για τις επιτυχίες και συμπαθούσαν για τις περιπέτειες τους.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ πΔείτε και  Οι Άγιοι Απόστολοι ζούσαν ως επιθανάτιοι, πατώντας ΕΔΩ
Οι Άγιοι Απόστολοι με την έλευση του Αγίου Πνεύματος έγιναν οι τελειότεροι άνθρωποι, μέγιστοι άγιοι, πατώντας ΕΔΩ
Οι Απόστολοι είναι οι πιο μεγάλοι χαρισματούχοι, πατώντας ΕΔΩ
Οι μεγαλύτεροι ευεργέτες, πατώντας ΕΔΩ
Απέραντο το μεγαλείο της δράσης των Αγίων Αποστόλων πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation