ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “Αγιολογικά”

Σύντομη αναφορά στους αγίους Σάββα και Θεοδόσιο Κοινοβιάρχη

Επειδή πριν 1 εβδομάδα η Εκκλησία εόρτασε τον άγιο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη, παρουσιάζουμε μικρό αλλά ωφέλιμο απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, με θέμα «Σάββας ο ηγιασμένος» (5-12-1999).

Σύντομη αναφορά στους αγίους Σάββα και Θεοδόσιο Κοινοβιάρχη

αγ. Σαββας

1995ΝΙΣ Πμι

Ο άγιος Σάββας κυβερνούσε 7 Μοναστήρια στους Αγίους Τόπους.

Δύο άνδρες κυβερνούσαν τα Μοναστήρια των Αγίων Τόπων και aTheodoσυνεργάζονταν μεταξύ τους και είχαν μεγάλη αγάπη μεταξύ τους, ο Σάββας ο ηγιασμένος και ο Μέγας Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης.

Ο άγιος Θεοδόσιος ήταν περισσότερο προς τα Κοινόβια και ο άγιος Σάββας προς τα Ησυχαστήρια.

Ολόκληρη την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο Ο ΣΤΑΥΡΟΣ
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Για την μεγάλη αγωνιστικότητα για την Πίστη του αγίου Σάββα, πατώντας ΕΔΩ
Για την αυστηρότητα και το παιδαγωγικό χάρισμα του Σάββα του ηγιασμένου, πατώντας ΕΔΩ
Μια διήγηση για το προορατικό χάρισμα του Σάββα του ηγιασμένου, πατώντας ΕΔΩ

Advertisements

Οι Άγιοι Απόστολοι κήρυτταν

Επειδή πριν 1 εβδομάδα η Εκκλησία εόρτασε τους 70 Αποστόλους, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Το κήρυγμα λειτουργία και ιερουργία» (9-12-2001).

Οι Άγιοι Απόστολοι κήρυτταν

72Τί έκαναν οι Απόστολοι, οι ευεργετικότεροι άνθρωποι μετά τον Θεάνθρωπο;

Κήρυτταν. Αυτό έκαναν, μαθητεύονταν κοντά στο Χριστό για να γίνουν κήρυκες του Ευαγγελίου.

Και προτού ο Χριστός αναληφθή στον Ουρανό τους έδωσε παγκόσμια αποστολή να κηρύττουν. «Να πορευθείτε» τους είπε, «να πορευθείτε και να κηρύξετε το Ευαγγέλιο και να εκχριστιανίσετε όλα τα έθνη, βαπτίζοντας, διδάσκοντας».

Ολόκληρη την ομιλία θα την βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»

Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα.

Δείτε και Αναγκαίος και εκ των ουκ άνευ, ο λόγος του Θεού, πατώντας ΕΔΩ
Ασέβειες «χριστιανών» προς το κήρυγμα, πατώντας ΕΔΩ
Έντονες προτροπές για την κήρυξη του λόγου (Β΄ Τιμ. δ΄ 1-5), πατώντας ΕΔΩ
Προπάντων χρειάζονται στον κόσμο ιεραποστολικά πρόσωπα, πατώντας ΕΔΩ
Πίστη και κήρυγμα (Ρωμ. ι΄ 14-17), πατώντας ΕΔΩ
Το πρώτο και σπουδαιότερο έργο της Εκκλησίας, η διάδοση του λόγου του Θεού, πατώντας ΕΔΩ

Ο Ιησούς πλέκει τό εγκώμιο του Ιωάννου (Ματθ. ια’ 7-15)

Επειδή προχθές η Εκκλησία εόρτασε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο παρουσιάζουμε από το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Ματθαίου το απόσπασμα όπου ο Κύριος πλέκει τό εγκώμιο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Ο Ιησούς πλέκει τό εγκώμιο του Ιωάννου (Ματθ. ια’ 7-15)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ματθαίου

αγιος Ματθαιος Αποστολος

7 Τούτων δὲ πορευομένων ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ ᾿Ιωάννου· τί ἐξήλθετε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 8 ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν. 9 ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; προφήτην; ναὶ λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου. 10 οὗτος γάρ ἐστι περὶ οὗ γέγραπται· ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. 11 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν. 12 ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν. 13 πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως ᾿Ιωάννου προεφήτευσαν. 14 καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν ᾿Ηλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι. 15 ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

ο ΧΡΙΣΤΟΣ διδάσκων

7 Όταν δε αυτοί αναχωρούσαν, ο Ιησούς άρχισε να λέγη στα πλήθη για τον Ιωάννη: «Τί βγήκατε στην έρημο να ιδήτε; Κανένα καλάμι, που σαλεύεται από τον άνεμο; (Όχι βεβαίως). 8 Αλλά τι βγήκατε να ιδήτε; Κανένα άνθρωπο ντυμένο με πολυτελή ενδύματα; Ιδού, αυτοί που φορούν τα πολυτελή ενδύματα βρίσκονται στ’ ανάκτορα. 9 Αλλά τι βγήκατε να ιδήτε; Προφήτη; Ναί, σας λέγω, και περισσότερο από προφήτη. 10 Διότι αυτός είναι εκείνος, Το Ευαγγέλιο του Πάσχα, κείμενο και μετάφραση από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο για τον οποίο έχει γραφή: Ιδού εγώ αποστέλλω τόν αγγελιοφόρο μου πρωτύτερα από σένα, και θα προετοιμάση το δρόμο σου. 11 Αληθινά σας λέγω, γυναίκα δεν γέννησε άνδρα μεγαλύτερο από τόν Ιωάννη τό Βαπτιστή. Εν τούτοις ο μικρότερος στή βασιλεία των ουρανών (στήν Εκκλησία) είναι μεγαλύτερος απ’ αυτόν (εξ επόψεως πνευματικών προνομίων). 12 Από τις ημέρες δέ του Ιωάννη του Βαπτιστή μέχρι τώρα η βασιλεία των ουρανών τρέχει μέ βιασύνη, καί όσοι βιάζουν τούς εαυτούς τούς (προφθάνουν καί) τήν αρπάζουν. 13 Όλοι δε οι προφήτες και ο νόμος προφήτευσαν μέχρι τόν Ιωάννη. 14 Και άν θέλετε να παραδεχθήτε, αυτός είναι ο Ηλίας, ο οποίος (κατά τη Γραφή καί τους γραμματείς) μέλλει νά έλθη (ο Ιωάννης δηλαδή είναι όμοιος με το θαυμαστό Ηλία, είναι ένας άλλος Ηλίας). 15 Όποιος έχει αυτιά γιά νά ακούη, άς ακούη».

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 7-15 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, όπως και όσες λέξεις είναι τονισμένες έντονα.

Δείτε και Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο φίλος του Νυμφίου Χριστού, πατώντας ΕΔΩ
Η μεγάλη αγάπη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου για τον Χριστό, πατώντας ΕΔΩ
Οι ψευτοευγενείς και οι αγαπολόγοι Οικουμενιστές θα κατηγορούσαν και τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
ANAΓKH ΠAPPHΣIAΣ, εξαίρετο άρθρο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Για τη δόξα του Αγίου Στεφάνου και θεία οπτασία του που αξιώθηκε την ώρα του ελέγχου του

Επειδή προχθές η Εκκλησία εόρτασε τον Άγιο Στεφάνο τον πρωτομάρτυρα και αρχιδιάκονο, παρουσιάζουμε πολύ μικρό αλλά πολύ ωφέλιμο απόσπασμα από το εξαίρετο βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>, για την δόξα και την θεία οπτασία του αγίου Στεφάνου, την ώρα του ελέγχου του προς τους Ιουδαίους του Μεγάλου Συνεδρίου.

Για τη δόξα του Αγίου Στεφάνου και θεία οπτασία του που αξιώθηκε την ώρα του ελέγχου του

Κείμενο Αποστόλου Λουκά: 55 ὑπάρχων δὲ πλήρης Πνεύματος ἁγίου, ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδε δόξαν Θεοῦ καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ, 56 καὶ εἶπεν· Ἰδοὺ θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς ἀνεῳγμένους καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ εστῶτα.

Μετάφραση Νικολάου Σωτηρόπουλου: 55 Αλλ΄ αυτός, πλήρης Πνεύματος Αγίου, κοίταξε στόν ουρανό, καί είδε ένδοξη μορφή του Θεού, καί τόν Ιησού νά είναι στά δεξιά του Θεού, 56 καί είπε: «Ιδού βλέπω τούς ουρανούς ανοικτούς, καί τόν Υιό του ανθρώπου νά είναι στά δεξιά του Θεού».

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ25cf258425ce25bf25ce25bf25ce25bd25ce25bf25ce25bc25ce25b125cf258425ce25bf25cf258525ce259d25ce259925ce25a325ce25bc25ce25b525cf258025ce25b525cf258125ce25b925ce

Ο Θεός επέτρεψε στούς Ιουδαίους νά ιδούν τή δόξα του Στεφάνου, γιά νά καταλάβουν, ότι ήταν ευλαβής καί άγιος. Καί ο Στέφανος ανέφερε τή θεία οπτασία του στούς Ιουδαίους όχι γιά έπαινο του εαυτού του, αλλά γιά νά δείξη, ότι ο Ιησούς δικαιώθηκε καί δοξάσθηκε απ’ τόν Θεό, όπως είχε πει σ ‘ αυτούς κατά τή δίκη του (Λουκ. κγ’ 69), καί γιά νά τούς κινήση σέ μετάνοια και πίστι.

Απόσπασμα από την ερμηνεία των στίχων ζ’ 55-56 και τη σελ.166 του κεφαλαίου «Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΥΤΗΡΙΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΛΙΘΟΒΟΛΕΙΤΑΙ», του εξαίρετου βιβλίου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ».
Περισσότερα για το βιβλίο πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

 

Ομοιότητες πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου αγίου Στεφάνου με τον ΧριστόΔείτε και Η θεία Χάρη δημιουργούσε στο πνεύμα του αγίου Στεφάνου κύματα ιερής οργής, πατώντας ΕΔΩ
Ο άγιος Στέφανος αψήφισε τις φονικές διαθέσεις των Ιουδαίων και απεύθυνε άμεσο και δριμύ έλεγχο, πατώντας ΕΔΩ
Ο άγιος Στέφανος πλημμυρισμένος απο θεία Χάρη μιλούσε με σκληρά λόγια, πατώντας ΕΔΩ
Σφοδρός έλεγχος κατά των προφητοκτόνων καί χριστοκτόνων (Πρ. Απ. ζ΄ 51-60), πατώντας ΕΔΩ
Ομοιότητες πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου αγίου Στεφάνου με τον Χριστό, πατώντας ΕΔΩ
Άλλο ο έλεγχος που είναι αναγκαίος, άλλο η κατάκριση, πατώντας ΕΔΩ

Το καταπληκτικό όνειρο του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα που φανέρωσε ο Προφήτης Δανιήλ

Για την εορτή του προφήτη Δανιήλ που εόρτασε η Εκκλησία πριν 4 ημέρες, την Κυριακή που μας πέρασε, αλλά και για την ερχόμενη εορτή των Χριστουγέννων, παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, με θέμα «Η εκ Παρθένου Γέννησις» (18-12-1994), για το όνειρο του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα που φανέρωσε ο Προφήτης Δανιήλ.

Το καταπληκτικό όνειρο του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα που φανέρωσε ο Προφήτης Δανιήλ

nik onoma

Στον προφήτη Δανιήλ που εόρταζε χθες στο 2ο κεφάλαιο έχουμε άλλη μεγαλειώδη προφητεία για την εκ Παρθένου προέλευση του Χριστού. Ενθυμείσθε ότι ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ είδε ένα καταπληκτικό όνειρο, είδε στον ύπνο του ένα τεράστιο άγαλμα. Η κεφαλή του αγάλματος ήταν χρυσή, το στήθος και τα χέρια ήσαν αργυρά, ασημένια, η κοιλιά και οι μηροί ήσαν χάλκινα και οι κνήμες ήταν σιδερένιες και τα πόδια ήταν εν μέρει από σίδερο και εν μέρει από πηλό, από λάσπη. Χρυσός, άργυρος, χαλκός, σίδερος, σίδερος και πηλός ανάμεικτα.

dab«Εθεώρεις» λέγει ο προφήτης Δανιήλ στον βασιλιά Ναβουχοδονόσορα «Εθεώρεις βασιλεύ, έως ου ετμήθη λίθος από όρους άνευ χειρών και συνέτριψε το άγαλμα». Έβλεπες, λέει, βασιλιά μου… Γιατί ο Ναβουχοδονόσορ ζήτησε να του φανερώσουν το όνειρο που είδε. Οι μάγοι δεν μπόρεσαν να φανερώσουν το όνειρο. Με τον φωτισμό του Θεού, με την αποκάλυψη του Θεού, ο Δανιήλ φανέρωσε στον Ναβουχοδονόσορα το όνειρο που είδε.

«Βασιλιά μου», λέει, «είδες αυτό το όνειρο, αυτό το τεράστιο και καταπληκτικό άγαλμα και σε μια στιγμή είδες βασιλιά μου, ότι από ένα όρος, από ένα βουνό, εκκόπη ένα λιθάρι, αποσπάστηκε, κόπηκε ένα λιθάρι άνευ χειρών, χωρίς να μεσολαβήσουν ανθρώπινα χέρια, έτσι απεκόπη το λιθάρι χωρίς να μεσολαβήσουν ανθρώπινα χέρια και αυτό το λιθάρι χτύπησε το τεράστιο άγαλμα και το έκανε σκόνη».

ο Ζωοδότης ΧριστόςΌλες οι βασιλείες του κόσμο σκόνη θα γίνουν. Μία βασιλεία θα παραμείνει αιώνια, η βασιλεία του Χριστού.

«Και μετά αυτό το λιθάρι» λέει, «μεγάλωσε-μεγάλωσε-μεγάλωσε και κάλυψε όλη τη γη».

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Η υπερευλογημένη Παναγία, ράβδος, βλαστός, όρος κατάσκιο, πατώντας ΕΔΩ

Για την αρετή της ταπεινοφροσύνης του αγίου Σάββα και τον πόλεμο από φθονερούς καλόγερους ψευδαδέλφους του

Για την προχθεσινή εορτή του Σάββα του Ηγιασμένου, παρουσιάζουμε ακόμα ένα, απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, με θέμα «Σάββας ο ηγιασμένος» (5-12-1999) για την αρετή της ταπεινοφροσύνης του αγίου Σάββα και τον πόλεμο από τους ψευδαδέλφους του. Θυμίζουμε ότι και ο μακαριστός Ομολογητής Θεολογός υπέφερε από τους δικούς του ψευδαδέλφους.

Για την αρετή της ταπεινοφροσύνης του αγίου Σάββα και τον πόλεμο από φθονερούς καλόγερους ψευδαδέλφους του

1995ΝΙΣ Πμι

Όλες οι αρετές κοσμούσαν τον άγιο. Ιδιαιτέρως θα ήθελα να τονίσω την αρετή της ταπεινοφροσύνης.

Ενώ ήταν τόσο μεγάλος, συνέρρεαν πλήθη κοσμικών και μοναχών να τον δούν και να τον ακούσουν, ενώ υπήκουαν αναρίθμητοι μοναχοί σ΄ αυτόν, ενώ τον σέβονταν και οι αυτοκράτορες, ακόμη και ο αιρετικός Αναστάσιος, ο αυτοκράτωρ του Βυζαντίου, ενώ τον σέβονταν και τα λιοντάρια, δεν τον σέβονταν καλόγεροι της Λαύρας που ίδρυσε. Επειδή έβλεπαν ότι συρρέουν πολλοί και τον σέβονταν και τον εκτιμούσαν και ανθούσεΚΛΙΜΑΞ πτπολύ ο Μοναχισμός, αντί να χαρούν φθόνησαν και πικραίνονταν και αντιπάθησαν και μίσησαν τον άγιο. Στην αρχή λιγότεροι και κατόπιν αυτοί οι λιγότεροι παρέσυραν και άλλους, ευλαβείς βλαμμένους θα λέγαμε σήμερα, και επαναστάτησαν εναντίον του αγίου. Και τον κατηγορούσαν και τον συκοφαντούσαν.

Τί έλεγαν; «Αμαθής είναι -λέει- δεν ξέρει γράμματα». Και ο Πρόδρομος αμαθής ήταν αλλά θεόπνευστος.

«Αγροίκος είναι -έλεγαν-, άξεστος, δεν έχει ευγένεια».

Έπλεκαν διάφορες δολιότητες, μηχανεύονταν. Πήγαιναν στον πατριάρχη και έλεγαν «Διώξ’ τον αυτόν, είναι ανίκανος να κυβερνάει τόσους μοναχούς».

Έπλασαν και ένα ψέμα. Κάποτε που αναχώρησε για κάμποσο χρονικό διάστημα, γιατί είπαμε ότι κατα διαστήματα αναχωρούσε και πήγαινε ασκήταν μόνος του. Βρήκαν πρόφαση και πήγαν και είπαν στον πατριάρχη «Αυτός τώρα λείπει τόσο καιρό». Όπως είπαν οι Εβραίοι για τον Μωϋσή «Δεν ξέρουμε τί έγινε αυτός ο άνθρωπος. Φτιάξε μας χρυσούς θεούς -λέει- να μας οδηγήσουν». Πήγαν και είπαν στον πατριάρχη «Τον έφαγε λιοντάρι». Όπως είπαν οι φθονεροί αδελφοί που πούλησαν τον Ιωσήφ στον πατέρα του, ότι τον έφαγε θηρίο. Ο ίδιος διάολος υπάρχει και τις ίδιες μηχανές μεταχειρίζεται. «Τον έφαγε λιοντάρι» λέει, είπαν στον πατριάρχη, -άγιος ο πατριάρχης- να μας κάνεις άλλον ηγούμενο».

Τους λέει ο πατριάρχης «Δεν είναι δυνατόν, έναν τόσο άγιον άνθρωπο, να επέτρεψε ο Θεός να τον κατασπαράξει λιοντάρι. Κάπου είναι, ερευνήστε να τον βρείτε, αυτός θα είναι ο ηγούμενος σας». Μάλιστα.

αγ. ΣαββαςΤαπεινός άνθρωπος, τόσο ταπεινός, αδελφοί μου, ώστε δεν ήθελε να γίνει ιερεύς. Λέει «Είναι τόσο μεγάλο αυτό το αξίωμα και το υπούργημα. Δεν είμαι εγώ ικανός να γίνω ιερεύς». Έτρεμε το αξίωμα.

Αχ σήμερα μερικοί νεαροί, δεν βλέπουν τον καιρό πότε να χειροτονηθούν και να επισκοποποιηθούν.

Και χειροτονήθηκε παρακαλώ σε ηλικία 53 ετών ιερεύς. Τόσο ταπεινός άνθρωπος! Και όμως αυτό, και το χρησιμοποίησαν εις βάρος του! Προτού να γίνει ιερεύς «Δεν έχουμε -λέει- ιερέα» κλπ. Ενώ αυτός πάντοτε φρόντιζε και υπήρχαν ιερείς και λειτουργούσαν.

Τί έκανε ο άγιος Σάββας; Ήταν καμιά 60αριά αυτοί οι στασιαστές, οι επαναστάτες. Σηκώθηκε και έφυγε και πήγε σ’ ένα σπήλαιο και κοιμήθηκε και τη νύχτα ήλθε ένα λιοντάρι -εκεί κοιμόταν λιοντάρι- και βρήκε τη θέση κατειλημμένη το λιοντάρι και με τα δόντια του από το άκρο του ενδύματος έσυρε τον άγιο έξω από σπήλαιο, το λιοντάρι. Δεν τον έφαγε. Μεγάλα, είπαμε, τα της πίστεως κατορθώματα! Έφραξαν στόματα λεόντων οι άγιοι δια πίστεως!

leonΤον έσυρε έξω, είχε ξημερώσει και ο άγιος γονάτισε και έκανε τον Όρθρο. Και το λιοντάρι παρακολουθούσε. Και όταν τελείωσε ο Όρθρος, εστράφη προς το λιοντάρι και του λέει «Άκουσε το σπήλαιο είναι μεγάλο, μισό δικό σου και μισό δικό μου, εκτός και θέλεις να φύγεις, εγώ ανώτερος είμαι από σένα διότι εμένα με έπλασε ο Θεός με τα ίδια Του τα χέρια κατ΄ εικόνα και ομοιωσή Του, εσύ ζώον είσαι. Αν θέλεις να φύγεις, μπορείς να φύγεις. Αν θέλεις να μείνεις το μισό σπήλαιον δικό σου».

Έσκυψε το κεφάλι το λιοντάρι και έφυγε και άφησε το σπήλαιο στον άγιο.

Έμεινε 2 χρόνια εκεί. Και επέστρεψε νομίζοντας ότι έχει καταπραϋνθεί ο φθόνος των «εν Χριστώ αδελφών», αλλά αυτοί ήταν αμετανόητοι! «Ήλθες πάλι να μας ενοχλήσεις;»!

ANAΓKH ΠAPPHΣIAΣ, εξαίρετο άρθρο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου Ποιός είναι ο μεγαλύτερος Πατέρας και Διδάσκαλος της Εκκλησίας; Ο Χρυσόστομος δεν είναι; Διάβαζα ένα χωρίο του Χρυσοστόμου «Εάν» λέει «ο πόρνος δεν επιτρέπεται να κοινωνήσει, ο βάσκανος, ο φθονερός πολύ περισσότερο δεν επιτρέπεται να κοινωνήσει». Φοβερό αμάρτημα ο φθόνος! Θανάσιμο αμάρτημα ο φθόνος! Τυφλώνει. Τύφλωσε 60 μοναχούς από το ίδιο Μοναστήρι που έφτιαξε ο άγιος Σάββας και δεν έβλεπαν την αξία ενός ανθρώπου που γέμισε την Παλαιστίνη με θαύματα και με έργα μοναχικά.

Ολόκληρη την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο Ο ΣΤΑΥΡΟΣ
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Για την μεγάλη αγωνιστικότητα για την Πίστη του αγίου Σάββα, πατώντας ΕΔΩ
Για την αυστηρότητα και το παιδαγωγικό χάρισμα του Σάββα του ηγιασμένου, πατώντας ΕΔΩ
Μια διήγηση για το προορατικό χάρισμα του Σάββα του ηγιασμένου, πατώντας ΕΔΩ
Το γνησιότερο τέκνο του π. Αυγουστίνου ομιλεί για τον π. Αυγουστίνο και για ψευδαδέλφους, πατώντας ΕΔΩ

Επίκαιρες αναρτήσεις

Επειδή πριν 4 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε τον Προφήτη Αββακούμ και προχθές εόρτασε την αγία Βαρβάρα την μεγαλομάρτυρα, θυμίζουμε παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

Επίκαιρες αναρτήσεις

Προφήτης Αββακούμ.PNG

βιος αγιας Βαρβαρας

Η προφητεία του προφήτου Αββακούμ για την Γέννηση του Κυρίου από την Παναγία, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την Αγία Βαρβάρα, πατώντας ΕΔΩ

Για το όνομα του Αποστόλου Ανδρέα

Επειδή προχθές η Εκκλησία εόρτασε τον Απόστολο Ανδρέα τον Πρώτοκλητο και γι’ αυτό παραθέτουμε μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου <<Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου>> τόμος Α’ , πολύ μικρό απόσπασμα για το όνομα του Αποστόλου Ανδρέα.

Για το όνομα του Αποστόλου Ανδρέα

41 ἦν ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ ᾿Ιωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ.

ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2

Τό όνομα Ανδρέας είνε ελληνικό, καί σημαίνει τόν ανδρείο, τό γενναίο. Τήν εποχή εκείνη η ελληνική γλώσσα καί ο ελληνικός πολιτισμός γενικώτερα ήταν τόσο διαδεδομένα, ώστε καί Ισραηλίτες λάμβαναν ονόματα ελληνικά. Εκτός δέ του Ανδρέα, καί άλλος από τούς δώδεκα αποστόλους έφερεν όνομα ελληνικό, ο Φίλιππος. Τιμή γιά τό Ελληνικό Έθνος, καί καταισχύνη γιά τούς κακούς Έλληνες, πού κακοποιούν καί καταστρέφουν τήν ωραία ελληνική γλώσσα.

Από την ερμηνεία του στίχου α’ 41 και τη σελ.131, του εξαίρετου ερμηνευτικού βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου <<Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου>> τόμος Α’ , Αθήνα 1996.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.
Ο τίτλος στο απόσπασμα που παραθέσαμε είναι του ιστολογίου μας.

 

Δείτε και  Ο Απόστολος Ανδρέας αμέσως άρχισε το ιεραποστολικό του έργο, από την οικογένεια του, πατώντας ΕΔΩ
Δίδαγμα από τον Απόστολο Ανδρέα, πατώντας ΕΔΩ
Ο Απόστολος Ανδρέας βρήκε τον ζωντανό πολύτιμο Μαργαρίτη, πατώντας ΕΔΩ
Για την αποστολική δράση του Αποστόλου Ανδρέα, σε δύο φράσεις, πατώντας ΕΔΩ
Αναγκαίος και εκ των ουκ άνευ, ο λόγος του Θεού, πατώντας ΕΔΩ

Ο Άγιος Μήλος είδε οπτασία και ακολούθησε την παρθενική ζωή

Επειδή σήμερα που εορτάζει ο άγιος Μίλος ο ιερομάρτυρας και θαυματουργός συμπληρώνονται 29 και πλέον χρόνια απο τότε που έγινε θαυμαστή αποκάλυψη στον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο για τον Άγιο Μήλο και γι’ αυτό παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα απο την ομιλία του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου με θέμα «Ένα εφαρμοσμένο ευαγγέλιο (Άγιος Μήλος)» που έγινε πριν 15 ακριβώς χρόνια, στις 10-11-2002.

Ο Άγιος Μήλος είδε οπτασία και ακολούθησε την παρθενική ζωή

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Ο Μίλος ήθελε να ακολουθήσει στρατιωτική ζωή. Σκεπτόταν να ενταχθεί στο Στρατό του βασιλέως και να εξελιχθεί ως στρατιωτικός, αλλά είδε οπτασία. Όπως ο Παύλος πηγαίνοντας προς τη Δαμασκό είδε οπτασία, έτσι και αυτός είδε οπτασία.

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ

Τί είπε ο Παύλος στον βασιλέα Αγρίππα «Βασιλεύ Αγρίππα ουκ απειθής εγενόμην τη ουρανίω οπτασία». «Δεν έκανα ανυπακοή στην ουράνια οπτασία, δεν έκανα ανυπακοή στο θέλημα του Κυρίου που μου αποκαλύφθηκε στην ουράνια οπτασία στο δρόμο προς τη Δαμασκό».

agMilos

Και ο Μίλος δεν έκανε ανυπακοή στην ουράνια οπτασία.

Μετεστράφη και απεφάσισε να ακολουθήσει την παρθενική ζωή. Καλός ο Γάμος, Μυστήριο ο Γάμος, ευλογημένος ο Γάμος, από ένα πατέρα και μια μητέρα προήλθαμε όλοι, αλλά ανώτερο από το Γάμο είναι η παρθενική ζωή. Την εποχή του αγίου Μίλου ήταν αναρίθμητοι οι πιστοί που ζούσαν παρθενική ζωή, ιδίως στις ερήμους. Ο άγιος έγινε ασκητής, έγινε μοναχός και ασκούσε σκληρά τον εαυτόν του.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και παρουσίαση σαν βίντεο Θαυμαστή αποκάλυψη στον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο για τον άγνωστο άγιο ιερομάρτυρα Μήλο τον θαυματουργό, πατώντας ΕΔΩ
Δύο θαυμαστά περιστατικά που αποδεικνύουν πόσο μεγάλος άγιος είναι ο Άγιος Μήλος, πατώντας ΕΔΩ
Θαυμαστή αποκάλυψη στον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο για τον άγιο ιερομάρτυρα Μήλο επίσκοπο Περσίας τον θαυματουργό, πατώντας ΕΔΩ
Ο Άγιος Μήλος έμαθε τα ιερά γράμματα, πατώντας ΕΔΩ

Τηλεοπτική εκπομπή με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο για τους αγίους Αγγέλους

Επειδή σήμερα η Εκκλησία εορτάζει τους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ και τους αγίους Αγγέλους, παρουσιάζουμε μια τηλεοπτική εκπομπή με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Τηλεοπτική εκπομπή με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο για τους αγίους Αγγέλους

aggel

Η συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή «Απλά και ξεκάθαρα» μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό περιφερειακό κανάλι TOP CHANNEL της Κορίνθου.
Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος ομιλεί για τους αγίους Αγγέλους στηριζόμενος όπως πάντα στα κείμενα της Αγίας Γραφής και στη διδασκαλία της Εκκλησίας, στην εκπομπή «Απλά και ξεκάθαρα» που συντονίζει ο κ. Ιωάννης Κουτσούκος, Διπλ. Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος.

Την εκπομπή θα την δείτε ΕΔΩ

Το ιστολόγιο μας ευχαριστεί τον κ. Ιωάννη Κουτσούκο που προσκάλεσε στην εκπομπή του, τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο και έδωσε την ευκαιρία στον κόσμο να ωφεληθεί πολύ από την συζήτηση που είχε με το γνησιότερο τέκνο του π. Αυγουστίνου.

Δείτε και Αναρτήσεις για τους αγίους Αγγέλους, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο και από την Α΄ Καθολική Επιστολή του

Επειδή πριν 3 ημέρες η Εκκλησία μας εόρτασε τον άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο, θυμίζουμε στους καλούς αναγνώστες μας, αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τον άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο και από την Α΄ Καθολική Επιστολή του.

Αναρτήσεις για τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο και από την Α΄ Καθολική Επιστολή του

adelgIak

Για την έλλειψη φθόνου και την καλωσύνη του Αγίου Ιακώβου του Αδελφόθεου, πατώντας ΕΔΩ

Μεγάλη η αρετή και το μεγάλο το κύρος του αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις από την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τον άγιο Λουκά τον Ευαγγελιστή

Επειδή πριν 6 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε τον άγιο Λουκά τον Ευαγγελιστή, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας, για τον άγιο Λουκά τον Ευαγγελιστή και ιατρό.Α

Αναρτήσεις για τον άγιο Λουκά τον Ευαγγελιστή

agLoykas

Για τον κάλαμο του αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού, πατώντας ΕΔΩ

Για τον άγιο Λουκά τον ιατρό, πατώντας ΕΔΩ

Μικρό απόσπασμα για τον άγιο Λουκά τον Ευαγγελιστή, από βιβλίο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Εξουσία των δώδεκα αποστόλων καί οδηγίες πρός αυτούς (Λουκ. θ’ 1-6)

Επειδή χθες η Εκκλησία εόρτασε τον Άγιο Απόστολο Ιάκωβο του Αλφαίου, έναν από τους 12 Αποστόλους του Κυρίου, παρουσιάζουμε από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Λουκά και την μετάφραση του στη νεοελληνική γλώσσα από τον Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για την εξουσία των 12 Αποστόλων που έδωσε ο Κύριος στους Αποστόλους Του και τις οδηγίες Του προς αυτούς.

Εξουσία των δώδεκα αποστόλων καί οδηγίες πρός αυτούς (Λουκ. θ’ 1-6)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Λουκά

1 Συγκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια καὶ νόσους θεραπεύειν· 2 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἰᾶσθαι τοὺς ἀσθενοῦντας, 3 καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν, μήτε ράβδους μήτε πήραν μήτε ἄρτον μήτε ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ πἀργύριον μήτε ἀνὰ δύο χιτῶνας ἔχειν. 4 καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε, ἐκεῖ μένετε καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε. 5 καὶ ὅσοι ἐὰν μὴ δέξωνται ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης καὶ τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάξατε εἰς μαρτύριον ἐπ᾿ αὐτούς. 6 ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς κώμας εὐαγγελιζόμενοι καὶ θεραπεύοντες πανταχοῦ.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

ο ΧΡΙΣΤΟΣ διδάσκωνΑφού δέ κάλεσε όλους μαζί τούς δώδεκα μαθητάς του, τούς έδωσε τή δύναμι καί τήν εξουσία πάνω σ΄ όλα τά δαιμόνια, καί νά θεραπεύουν τίς ασθένειες. 2 Καί τούς απέστειλε νά κηρύττουν τή βασίλεια του Θεού, καί νά θεραπεύουν τούς ασθενείς. 12 αγιοι αποστολοι π3 Καί τούς είπε: «Νά μή παίρνετε τίποτε γιά τό δρόμο, ούτε ραβδιά, ούτε σακκίδιο, ούτε ψωμί, ούτε χρήματα, ούτε νά έχετε δύο χιτώνες. 4 Καί σ΄ όποιο σπίτι μπήτε, εκεί νά μείνετε, καί απ΄ εκεί ν΄ αναχωρήτε. 5 Καί γιά όσους δέν θά σας δεχθούν, όταν θά βγαίνετε από τήν πόλι εκείνη, νά τινάξετε καλά καί τή σκόνη από τά πόδια σας σ΄ ένδειξι διαμαρτυρίας εναντίον τους». 6 Ξεκίνησαν δέ (γιά τήν αποστολή) τους), καί περνούσαν από χωριό σέ χωριό κηρύττοντας τό ευαγγέλιο καί κάνοντας παντού θεραπείες.

 Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 1-6 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Για την πολλή τρυφερότητα της αγίας αγάπης του Αποστόλου Θωμά προς τον Κύριο

Επειδή πριν 2 ημέρες ήταν η εορτή του Αγίου Αποστόλου Θωμά παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου, «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄, για την συγκινητική ομολογία του Αποστόλου Θωμά.

Για την πολλή τρυφερότητα της αγίας αγάπης του Αποστόλου Θωμά προς τον Κύριο

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

Ο Θωμάς δέν είπε στόν Ιησού «Ο Κύριος καί ο Θεός», αλλ΄ είπε «Ο Κύριος μου καί ο Θεός μου!». Αυτά η ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑτά δύο «μου» δείχνουν πολύ θερμό συναίσθημα, πολλή τρυφερότητα αγίας αγάπης πρός τόν Ιησού. Η Μαρία η Μαγδαληνή είπε «τόν Κύριο μου» (στίχ. 13), δείχνοντας έτσι πολύ θερμή αγάπη πρός τόν Ιησού, καίτοι ακόμη δέν είχε φθάσει στήν πίστι, ότι ο Ιησούς είναι Θεός. Πόσο θερμότερη καί τρυφερώτερη αγάπη πρός τόν Ιησού δείχνει η αναφώνησι του Θωμά «Ο Κύριος μου καί ο Θεός μου!».

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΑπο τη σελ. 327 και την ερμηνεία των στίχων 28 του κ’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Τρανότερη και λαμπρότερη η ομολογία του Αποστόλου Θωμά από την τρανή ομολογία του Αποστόλου Πέτρου, πατώντας ΕΔΩ
Για την στιγμή που κατακυριεύθηκε ο Απόστολος Θωμάς από πίστη στον Χριστό, πατώντας ΕΔΩ

Ο άγιος Ιωάννης ο Απόστολος

Επειδή η Εκκλησία εόρτασε χθες την μετάσταση του αγίου Ιωάννου του Αποστόλου και Θεολόγου, παρουσιάζουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α’, για τον τίτλο του Αποστόλου.

Ο άγιος Ιωάννης ο Απόστολος

Είνε απόστολος. Τό αποστολικό αξίωμα είνε το μεγαλύτερο απ’ όλα τά αξιώματα. Οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι πρόεδροι δημοκρατιών, οι βασιλείς και οι αυτοκράτορες είνε μικροί μπροστά στούς αποστόλους. Ο Κύριος ανέδειξε τούς δώδεκα μεγαλυτέρους, καί τούς εβδομήκοντα μικροτέρους αποστόλους. Ο Ιωάννης είνε ένας από τούς δώδεκα αποστόλους. Μεταξύ των δώδεκα αποστόλων τρεις υπερείχαν στήν αρετή καί αποτελούσαν τό στενότερο κύκλο των μαθητών του Κυρίου. Ο Ιωάννης είνε ένας από τούς τρείς.

 

Απο το εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ. 14.
Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

 

Δείτε και  Αναρτήσεις για τον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, πατώντας ΕΔΩ
Παπάδες στον Καναδά εκφράζονταν ασεβέστατα για τους Αγίους Αποστόλους, πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation