ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ”

Αναρτήσεις για την Ανάληψη του Κυρίου

Για την σημερινή εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου, θυμίζουμε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας για την Ανάληψη του Κυρίου.

Αναρτήσεις για την Ανάληψη του Κυρίου

Ανάληψη, πατώντας ΕΔΩ

Η Ανάληψη του Χριστού είναι θρίαμβος και δόξα του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Η Ανάληψη του Κυρίου στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, πατώντας ΕΔΩ

Ηχητικό απόσπασμα απο την ομιλία του κ.Νικολάου Σωτηρόπουλου, “Οι τρεις αναλήψεις μας”, ακούστε ΕΔΩ

ΝΙΣ Μ 9πΟμιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου σχετικές με την Ανάληψη του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Άλλες ομιλίες του κ. Σωτηρόπουλου για την Ανάληψη του Χριστού, δείτε ΕΔΩ

Απόσπασμα απο την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, «Οι τρεις αναλήψεις μας», πατώντας ΕΔΩ

Ανάληψη

Για την εορτή της Ανάληψης του Κυρίου, που εόρτασε η Εκκλησία πριν 3 ημέρες, παρουσιάζουμε σχόλιο από το ορθόδοξο περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Ανάληψι

Αφού παρήλθαν σαράντα ημέρες μετά τήν Ανάστασί του, ο Ιησούς ανελήφθη στόν ουρανό. Ποιόν ουρανό; Τόν φυσικό ουρανό; Δισεκατομμύρια έτη φωτός είνε τό ύψος του φυσικού ουρανού. Αλλ΄ υπάρχει ουρανός υψηλότερος του φυσικού ουρανού. Είνε ο ουρανός του ουρανού, ο υπερφυσικός ουρανός, η υψίστη σφαίρα, η σφαίρα της Θεότητος. Σ΄ αυτό τόν ουρανό, τήν υψίστη σφαίρα, «ουδείς αναβέβηκεν» (Ιωάν. γ΄ 13), ούτε άνθρωπος ούτε άγγελος. Σ΄ αυτό τόν ουρανό ήταν ο Υιός του Θεού ως Ύψιστος, καί απ΄ αυτό τόν ουρανό κατέβη από συγκατάβασι πρός τόν άνθρωπο, γενόμενος καί αυτός άνθρωπος. Καί μετά τήν περαίωσι του έργου του στήν γη, ανελήφθη καί επανήλθε σ΄ αυτό τόν ουρανό καί εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού καί Πατρός.
astronΌπως δέ ο Ιησούς ανεστήθη αυτεξουσίως, αυτοδυνάμως, έτσι καί ανελήφθη αυτεξουσίως, αυτοδυνάμως. Οι αστροναύτες ας μή υπεραίρωνται καί ας μή καυχώνται γιά τήν ανάβασί τους στό Διάστημα. Διότι της ιδικής τους υψώσεως στό Διάστημα προηγήθη η ύψωσι του Χριστού πρό δύο χιλιάδων ετών. Επίσης αυτοί υψώνονται μέ τήν ώθησι της επιστήμης, μέ πυραύλους καί διαστημόπλοια, ενώ ο Ιησούς υψώθηκε μέ τήν ιδική του δύναμι. Καί ακόμη, αυτοί υψώνονται ολίγον, ενώ ο Ιησούς υψώθη ασυγκρίτως περισσότερο. Ασεβής αστροναύτης είχε πει, ότι κατά τήν πτήσι του στό Διάστημα δέν είδε τόν Θεό. Προσφυώς δέ ελέχθη γιά τόν άθεο αυτό αστροναύτη, ότι δέν είδε τόν Θεό, διότι πέταξε πολύ χαμηλά, ενώ ο Θεός είνε πολύ υψηλά!…
Η Ανάληψι του Χριστού είνε πολύ ένδοξο γεγονός καί θαύμα καί αποδεικνύει τήν υψίστη προέλευσι του Χριστού. Ο Χριστός κήρυττε στούς Ιουδαίους, ότι κατέβη από τόν ουρανό. Αυτός δέ ο λόγος σκανδάλιζε τούς Ιουδαίους. Δέν μπορούσαν νά παραδεχθούν, ότι ο ταπεινός Ναζωραίος κατέβη από τόν ουρανό. Καί τότε ο Χριστός είπε: «Τούτο υμάς σκανδαλίζει; Εάν ουν θεωρήτε τόν Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου ήν τό πρότερον;» (Ιωάν. στ. 61-62). Με αυτό τόν λόγο είνε σάν να έλεγε ο Χριστός. Δέν πιστεύετε, ότι κατέβηκα από τόν ουρανό, διότι, όταν κατέβαινα, δέν μέ είδατε. Αλλ΄όταν θά μέ ιδήτε, τήν ημέρα της Αναλήψεως, ν΄ ανεβαίνω όπου ήμουν πρωτύτερα, τότε θά πιστεύσετε, ότι κατέβηκα από τόν ουρανό, ότι είμαι τό αιώνιο πνεύμα, η Θεότης;
Μέ τήν Ανάληψι του ο Κύριος Ιησούς Χριστός έγινε πρόδρομος μας, άνοιξε δρόμο γιά μας πρός τόν υπερκόσμιο κόσμο. Όλοι οι ευσεβείς κατά τήν ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας θά έχουν ένδοξη ανάληψι. Αγία αρπαγή θά γίνη τότε. Αρπαγή πρός τά άνω. «Αρπαγησόμεθα εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα, καί ούτω πάντοτε σύν Κυρίω εσόμεθα» (Α΄ Θεσ. δ΄ 17).

Από το μηνιαίο ορθόδοξο αγωνιστικό περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», τεύχος Ιουνίου 2013.

Περισσότερα για το περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» πατήστε πάνω στο όνομα του περιοδικού ή ΕΔΩ.

Δείτε και Η Ανάληψη του Χριστού είναι θρίαμβος και δόξα του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ
Ηχητικό απόσπασμα απο την ομιλία του κ.Νικολάου Σωτηρόπουλου, “Οι τρεις αναλήψεις μας”, ακούστε ΕΔΩ
Ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου σχετικές με την Ανάληψη του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ
Άλλες ομιλίες του κ. Σωτηρόπουλου για την Ανάληψη του Χριστού, δείτε ΕΔΩ

Η Ανάληψη του Κυρίου στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων

Σήμερα που είναι η Εκκλησία εορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου, παραθέτουμε μικρό απόσπασμα από το εξαίρετο βιβλίο κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>.

 Η Ανάληψη του Κυρίου στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων

ΝΙΣ ονομα απο Ε.Μ. π

Στιχ. 9-11: Στους τρείς τούτους στίχους περιγράφεται το ένδοξο γεγονός της αναλήψεως. Καθώς οι μαθηταί είχαν προσηλωμένα τα μάτια τους στον Κύριο, ο Κύριος άρχισε να υψώνεται πάνω από τη γη, να γίνεται μετέωρος μεταξύ ουρανού και γής! Ο Θεός δια μέσου του προφήτου Ησαΐου είχε πεί για τον Μεσσία: «Ιδού συνήσει ο παίς μου και υψωθήσεται και δοξασθήσεται και μετεωρισθήσεται σφόδρα» (Ησ. Νβ΄ 13). Καθώς ο Ιησούς ανέβαινε στον ουρανό, μία νεφέλη, σύμβολο δόξης, παρουσιάσθηκε σαν όχημα και τον πήρε από κάτω και τον έκρυψε από τα μάτια τους. Και καθώς είχαν προσηλωμένα τα μάτια τους στον ουρανό, παρακολουθώντας την ένδοξη πορεία του Κυρίου προς τα ύψη, μάλλον προς τα ύψιστα δώματα του ουρανού, έξαφνα δύο άνδρες παρουσιάσθηκαν σ΄ αυτούς, ντυμένοι με στολή λευκή, λαμπρή, απαστράπτουσα. Προφανώς ήταν άγγελοι, όπως οι δύο εκείνοι άνδρες, που παρουσιάσθηκαν στο μνήμα κατά την ανάστασι (Λουκ. κδ΄4, Ιωάν. κ΄12).

Μικρό απόσπασμα από την ερμηνεία του κεφ. α’, στ.9-11  σελίδες 17-18 του ωραιότατου ερμηνευτικού βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο και που θα το βρείτε <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>> πατήστε ΕΔΩ

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

 

Δείτε και Η Ανάληψη του Χριστού είναι θρίαμβος και δόξα του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ
Ηχητικό απόσπασμα απο την ομιλία του κ.Νικολάου Σωτηρόπουλου, “Οι τρεις αναλήψεις μας”, ακούστε ΕΔΩ

Ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου σχετικές με την Ανάληψη του Χριστού

Ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου σχετικές με την Ανάληψη του Χριστού

331. Κύκλος θείας οικονομίας (Α΄ Τιμ. γ’16) (4-6-2000)

478. Η ιδική μας ανάληψις (1-6-2008)

Θα τις βρείτε στο Ορθόδοξο βιβλιοπωλείο Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε άλλες ομιλίες του κ. Σωτηρόπουλου για την Ανάληψη του Χριστού ΕΔΩ

Η Ανάληψη του Χριστού είναι θρίαμβος και δόξα του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Ηχητικό απόσπασμα απο την ομιλία του κ.Νικολάου Σωτηρόπουλου, “Οι τρεις αναλήψεις μας”, ακούστε ΕΔΩ

Ομιλίες για την Ανάληψη του Κυρίου

Ομιλίες για την Ανάληψη του Κυρίου

Στο Ορθόδοξο βιβλιοπωλείο <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>, Ζωοδόχου Πηγής 44, θα βρείτε τις παρακάτω ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα σχετικό με την Ανάληψη του Κυρίου.
Τις ομιλίες θα τις ζητήσετε αναφέροντας τον αριθμό που έχουν μπροστά, με τον οποίο έχουν ταξινομηθεί στον κατάλογο.

7. Η Ανάληψις του Κυρίου
293. Οι τρείς Αναλήψεις μας (24-5-1998)

Ηχητικό απόσπασμα απο την ομιλία του κ.Νικολάου Σωτηρόπουλου, «Οι τρεις αναλήψεις μας»

Συνεργάτες του ιστολογίου μας έφτιαξαν και σας παρουσιάζουμε, ηχητικό απόσπασμα απο την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα <<Οι τρεις αναλήψεις μας>>.

Το απόσπασμα αυτό απομαγνητοφωνημένο θα δείτε ΕΔΩ.
Άλλη είναι η χάρη να το διαβάζεις και άλλη να το ακούς.
Ολόκληρη την ομιλία θα την βρείτε στο βιβλιοπωλείο Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα.

Απόσπασμα απο την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, «Οι τρεις αναλήψεις μας»

Απόσπασμα απο την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΑΣ

 
Η Εκκλησία αυτή την περίοδο εορτάζει και την Ανάληψη του Κυρίου. Για τον λόγο αυτό, το ιστολόγιο μας παραθέτει ένα απόσπασμα απο την επίκαιρη και ωφέλιμη ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα <<Οι τρεις αναλήψεις μας>>. Η ομιλία αυτή, την εξεφώνησε στις 24 Μαϊου 1998, στην αίθουσα της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, και θα την βρείτε στο Ορθόδοξο βιβλιοπωλείο Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα, με τον αριθμό 293.
 
<<Ποιές είναι οι τρεις αναλήψεις των πιστών ανθρώπων;
Η μια ανάληψις μας στον Ουρανό ήδη έγινε! Παράδοξος λόγος ε; Αλλά δεν είναι δικός μου λόγος είναι του Αποστόλου Παύλου και ο Απόστολος Παύλος είναι θεόπνευστος, δεν λέγει ψέμματα, λέγει πάντοτε αλήθειες. Η πρώτη μας ανάληψις στον Ουρανό έγινε.
Η δεύτερη ανάληψις, άλλων πιστών έγινε και άλλων θα γίνει.
Και η τρίτη ανάληψις θα γίνει στο μέλλον και θα είναι ανάληψις όλων των πιστών.
 

Η πρώτη ανάληψη

 Η πρώτη ανάληψη, η παράδοξη ανάληψη των πιστών, η οποία ήδη έγινε.
Στο β’ κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής, ο Ουρανοβάμων Παύλος λέγει <<Ο Θεός νεκρούς όντας τοις παραπτώμασιν, συνεζωοποίησε ημάς τω Χριστώ και συνήγειρε και συνεκάθισεν εν τοις επουρανίοις εν Χριστώ Ιησού>>.
Ο Θεός, μαζί με τον Χριστό, μας συνεζωοποίησε. Ήμασταν νεκροί λόγω των αμαρτιών μας. Μας είχαν νεκρώσει οι αμαρτίες μας, και ο Θεός ζωοποιώντας τον Χριστό, μαζί με τον Χριστό ζωοοποίησε εμάς τους νεκρούς τη αμαρτία. Και <<συνήγειρε>>. Αυτό το <<συνήγειρε>>, δεν νομίζω ότι είναι συνώνυμο με το <<συνεζωοποίησε>>. Επειδή κατόπιν λέγει ότι << συνεκάθισεν ημάς εν τοις επουρανίοις>>, αυτό το <<συνήγειρε>> νομίζω ότι σημαίνει μας συνανύψωσε, μας ανύψωσε μαζί με τον Χριστό, μας χάρισε Ανάληψη μαζί με τον Χριστό. <<Και συνεκάθισεν ημάς εν τοις επουρανίοις εν Χριστώ Ιησού>>. Μας κάθισε στα επουράνια εν τω Προσώπω του Ιησού Χριστού.
 
Μα, θα ειπήτε, εμείς είμεθα ακόμη στη γη, σύρωμε βαριά τα βήματα μας, πάνω στην ολεθρία γη, η βαρύτης της γης μας έλκει συνεχώς προς τα κάτω. Πώς ο Απόστολος λέγει ότι ο Θεός μαζί με τον Χριστό μας ανύψωσε και μας κάθισε στα επουράνια;
 
Ο Χριστος αγαπητοί μου, είναι ο Θεός που προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση και έγινε άνθρωπος και είναι Θεάνθρωπος. Όταν λέμε <<προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση>> εννοούμε ότι προσέλαβε εμάς τους ανθρώπους. Όταν λέμε ότι ο Χριστός είναι αντιπρόσωπος μας, σημαίνει ότι ως άνθρωπος ο Χριστός αντιπροσωπεύει εμάς τους ανθρώπους. Συνεπώς με την Αναληψή Του ο Χριστός ανέβασε στον Ουρανό την ανθρωπίνη φύση. Ανέβασε στον Ουρανό εμάς τους ανθρώπους. Αλλά μας ανέβασε, όπως θα έλεγε ο Σταγειρίτης φιλόσοφος της πατρίδας μας, <<δυνάμει>>, όχι ακόμη <<ενεργεία>>. Εξασφάλισε για εμάς Ανάληψη, και αυτή την Ανάληψη, θα απολαύσωμε ο καθένας υποκειμενικά, προσωπικά, ατομικά κατα την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.
Επαναλαμβάνω το χωρίο του Αποστόλου Παύλου που δείχνει ότι ο Χριστός ανεβαίνοντας στον Ουρανό ανέβασε εμάς τους ανθρώπους. Ο Θεός, δια του Χριστού, μετά του Χριστού, μαζί με τον Χριστό, εζωοποίησε ημάς και ήγειρε, ανύψωσε, και εκάθισεν ημάς εν τοις επουρανίοις.
Τί λέγει η προς Εβραίους επιστολή; Κρατάμε ελπίδα εμείς οι χριστιανοί. Μεγάλη ελπίδα, αφάνταστα μεγάλη ελπίδα. Όλες οι ελπίδες του κόσμου, των κοσμικών ανθρώπων δεν είναι τίποτα, μπροστά στην ελπίδα που κρατούν οι πιστοί. Οι ελπίδες του κόσμου είναι μικρές και φρούδες. Κρατάμε μεγάλη ελπίδα και την κρατάμε σαν άγκυρα ασφαλή και βεβαία, την οποία ρίπτωμε, όχι κάτω στην θάλασσα, (αλλά) επάνω στο <<εσώτερον του παραπετάσματος>>. Τί σημαίνει στο <<εσώτερον του παραπετάσματος ή του καταπετάσματος>>; Σημαίνει στα ουράνια Άγια των Αγίων, όπου <<πρόδρομος υπερ ημών εισήλθε Ιησούς>>. Με την Ανάληψη Του ο Ιησούς, έγινε πρόδρομος μας στην πορεία προς τον Ουρανό. Πήγε πρώτος ο Χριστός στον Ουρανό, να ανοίξει δρόμο, να ακολουθήσουμε έπειτα εμείς.
Αυτή είναι η πρώτη ανάληψη μας στον Ουρανό, ανάληψη <<δυνάμει>>, η οποία κατα τη Δευτέρα Παρουσία θα γίνει και ανάληψη <<ενεργεία>>.
 
Απο την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, <<Οι τρεις αναλήψεις μας>>.

Η Ανάληψη του Χριστού είναι θρίαμβος και δόξα του Χριστού

Η Ανάληψη του Χριστού είναι θρίαμβος και δόξα του Χριστού

Όπως η ανάστασις, ούτω και η ανάληψις είνε θρίαμβος και δόξα του Χριστού προκαλέσασα τον αλαλαγμόν και τον πανηγυρισμόν του ουρανίου κόσμου. «Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμώ» (Ψαλμ. μστ’ 6). Και ο κορυφαίος Πέτρος διακηρύσσει. «Πορευθείς εις ουρανόν, υποταγέντων αυτώ αγγέλων και εξουσιών και δυνάμεων» (Α’ Πέτρ. γ’ 22). Τιμή και δόξα δια τον Χριστόν είνε επίσης η εκ δεξιών καθέδρα, το ότι δηλαδή ο Ιησούς αναληφθείς εις τον ουρανόν εκάθισεν εις τα δεξιά του Θεού και Πατρός του ως ισότιμος προς εκείνον.

Από την αρχή του κεφαλαίου (σελ.151) του κεφαλαίου «Ταπεινώσεις μέχρι της Β΄ Παρουσίας» του εξαιρετικότατου βιβλίου «ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ», του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου.
 
Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».
Ολόκληρο αυτό κεφάλαιο «Ταπεινώσεις μέχρι της Β΄ Παρουσίας» περιέχεται στις σελίδες 151-198, του βιβλίου.
 
Μπορείτε να ακούσετε και απόσπασμα απο την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Οι τρεις αναλήψεις μας» ΕΔΩ και να την απομαγνητοφωνημένη ΕΔΩ.
Ομιλίες για την Ανάληψη του Χριστού μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

Post Navigation