ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥ”

Ο Άγγελος της Αναστάσεως διακήρυξε τη Θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού

Παρουσιάζουμε και το παρακάτω πολύ μικρό απόσπασμα που υπάρχει στο βιβλίο του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, του Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου», για την διακήρυξη του Αγγέλου της Αναστάσεως, της Θεότητας του Κυρίου.

Ο Άγγελος της Αναστάσεως διακήρυξε τη Θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού

nik onomaο Άγγελος της Αναστάσεως και οι Μυροφόρες

Ο άγγελος τόν Ιησού ωνόμασε Κύριο. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Διότι οι άγγελοι ένα Κύριο γνωρίζουν, τό Θεό. Άρα ο άγγελος διακήρυξε τή θεότητα του Ιησού.

XRISTOSΚαί πώς πάλι λέγουν οι Χιλιασταί, ότι ο Ιησούς δέν είνε αληθινός Θεός, αλλ΄ άγγελος; Όντως οι Χιλιασταί είνε αντίχριστοι, όπως οι Αρειανοί, καί χειρότεροι εκείνων, διότι, εκτός απ΄ τή θεότητα, αρνούνται καί τή σωματική ανάστασι του Ιησού, αλλά καί όλα τά δόγματα της Πίστεως.

Από το Μάθημα 50 που έχει τίτλο «Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ» και υπάρχει στο ερμηνευτικό βιβλίο του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ».

Έκδοσις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Αθήνα 1994. Έκδοση β’ βελτιωμένη.

Περισσότερα για το βιβλίο δείτε ΕΔΩ

 Αναρτήσεις με 4 παρουσιάσεις σαν βίντεο για την Ανάσταση του Κυρίου

Για την εορτή της Απόδοσης του Πάσχα που ήταν πριν περίπου 2 εβδομάδες, θυμίζουμε 4 παρουσιάσεις σαν βίντεο για την Ανάσταση του Κυρίου μας.

 Αναρτήσεις με 4 παρουσιάσεις σαν βίντεο για την Ανάσταση του Κυρίου

anasΟ μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος διαβάζει την διήγηση του Ευαγγελιστή Ματθαίου για τη συνάντηση του Αγγέλου της Αναστάσεως με τις Μυροφόρες, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

The Resurrection of the Christ_an Orthodox icon ΠΓια την ημέρα του Κυρίου, την Κυριακή, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Για να αποκτήσουμε ανδρείαΤο μήνυμα της Αναστάσεως και της Θεότητας του Χριστού οφείλει να μεταδίδει κάθε πιστός, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Ιεραποστολικός ο λόγος του Αγγέλου Αναστάσεως στις Μυροφόρες του Κυρίου, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Για το ερώτημα, αν ψηλάφησε ο Απόστολος Θωμάς τον Αναστάντα Κύριο μας

Για την Κυριακή του Αποστόλου Θωμά που ήταν πριν από 2 εβδομάδες περίπου, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄, του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, για το ερώτημα αν ψηλάφησε ο Απόστολος Θωμάς τον Αναστάντα Κύριο μας.

Για το ερώτημα, αν ψηλάφησε ο Απόστολος Θωμάς τον Αναστάντα Κύριο μας

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μ

26 Καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν. Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον THOMASAPκαὶ εἶπεν· εἰρήνη ὑμῖν. 27 Εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός.

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Μεταφράζουμε: 26 Μετά δέ από οκτώ ημέρες πάλι οι μαθηταί του ήταν μέσα (στό σπίτι), καί ο Θωμάς μαζί τους. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ οι θύρες ήταν κλειστές, καί στάθηκε ανάμεσά τους καί είπε: «Ευλογία σέ σας». 27 Έπειτα λέγει στό Θωμά: «Φέρε τό δάκτυλό σου εδώ, καί εξέτασε τά χέρια μου. Επίσης φέρε τό χέρι σου καί βάλε στήν πλευρά μου, καί μή γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός».

η ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ

Τίθεται το ερώτημα: Ψηλάφησε ο Θωμάς τό Χριστό;

Γενικώς γιά τους μαθητάς πρέπει να δεχθούμε, ότι ψηλάφησαν τόν Κύριο. Διότι ο Ιωάννης λέγει: «Ο εθεασάμεθα και αι χείρες ημών εψηλάφησαν» (Α΄ Ιωάν. α΄1).

Ειδικώς όμως γιά τό Θωμά υπάρχουν δύο γνώμες. Κατά τή μία γνώμη ο Θωμάς ψηλάφησε τόν Κύριο. Κατά τήν άλλη γνώμη δέν ψηλάφησε. Κλίνουμε πρός τή δεύτερη γνώμη. 

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΑπο τη σελ. 325 και την ερμηνεία των στίχων 26-27 του κ’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος του αποσπάσματος είναι του ιστολογίου μας.

Δείτε και Αναρτήσεις για την Κυριακή του Αποστόλου Θωμά, πατώντας ΕΔΩ
Ο αναστάς Κύριος εμφανίζεται στό Θωμά (Ιω. κ’ 24-29), πατώντας ΕΔΩ
Ο Κύριος εμφανίσθηκε πάλι για να άρη την απιστία που οδηγεί στην απώλεια, πατώντας ΕΔΩ
Η θεία πρόνοια οικονόμησε ώστε ο Απόστολος Θωμάς μετά από 8 ημέρες να μην απουσιάζει στη νέα εμφάνιση του αναστάντος Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ
Δύο σύντομοι διάλογοι του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με Χιλιαστές για την ομολογία του Αποστόλου Θωμά, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Ο μακαριστός Ιεραπόστολος και επίσκοπος Φλωρίνης Αυγουστίνος κρατούσε όλο τον λαό στον Ναό την νύχτα της Αναστάσεως και εξηγούσε και το Ευαγγέλιο

Επειδή πριν 2 εβδομάδες περίπου συμπληρώθηκαν 11 χρόνια και 8 μήνες από την κοίμηση του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου, παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, που έγινε στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1980 με θέμα «Το Ευαγγέλιο του Πάσχα». Το απόσπασμα ομιλεί για την ασέβεια της φυγής από τους Ναούς των περισσοτέρων χριστιανών την νύχτα της Αναστάσεως. Ο επίσκοπος της Φλώρινας τότε ήταν ο μακαριστός μεγάλος Ιεραπόστολος π. Αυγουστίνος.

Ο μακαριστός Ιεραπόστολος και επίσκοπος Φλωρίνης Αυγουστίνος κρατούσε όλο τον λαό στον Ναό την νύχτα της Αναστάσεως και εξηγούσε και το Ευαγγέλιο

ΝΙΣ βημα 3πΑλλά και οι πιστοί που παρέμειναν δεν άκουσαν την εξήγηση του μεγαλοπρεπεστέρου Ευαγγελίου. Ολίγοι, ελάχιστοι επίσκοποι και λοιποί κληρικοί τολμούν θα έλεγα την νύχτα της Αναστάσεως να εξηγήσουν το Ευαγγέλιο του Πάσχα.

Είνε και οι αλλόθρησκοι Εκκλησία; Γιατί είπα τολμούν; Γιατί και οι περισσότεροι από τους ολίγους χριστιανούς που παραμένουν μέσα στους Ναούς επείγονται και αυτοί, θέλουν μαγειριτσανα τελειώσει το συντομότερο η Λειτουργία της Αναστάσεως για να μεταβούν στα σπίτια τους και να φάγουν την βρώση και την πόση του Πάσχα.

Επάνω στη Φλώρινα, ο επίσκοπος κρατεί στον Ναό όλο τον λαό και εξηγεί και το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως. Αλλά είπαμε, ολίγοι μόνον κληρικοί κατορθώνουν να συγκρατούν τους Χριστιανούς.

ambpAΘεωρείται βαρύ να γίνεται κήρυγμα την νύχτα της Αναστάσεως. Ενώ περισσότερο την νύχτα της Αναστάσεως έπρεπε να γίνεται κήρυγμα.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα 

Δείτε και ΝΙΚ ΜΕ Π. ΑΥΓΟ μακαριστός π. Αυγουστίνος για την Ορθόδοξη Πίστη, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Για τη σχέση του π. Αυγουστίνου και του αγίου Κοσμά του Αιτωλού
πατώντας ΕΔΩ
Για τους πολλούς διωγμούς του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου, παρουσίαση σαν βίντεο,
πατώντας ΕΔΩ
Ενώ αυξάνει αλματωδώς το φιλανθρωπικό έργο του μακαριστού Ιεραπόστολου π. Αυγουστίνου, το πνευματικό και ιεραποστολικό δεν μειώνεται καθόλου. Ο αείμνηστος π. Αυγουστίνος Μύρου για τον μακαριστό Ιεραπόστολο π. Αυγουστίνο σε Εσπερίδα (Δ΄), πατώντας ΕΔΩ
Πώς ο μακαριστός π. Αυγουστίνος έγινε δυναμικός ιεροκήρυκας, πατώντας ΕΔΩ
Περιστατικό με αντίδραση του μακαριστού π. Αυγουστίνου σε ονομασία της αίρεσης του παπισμού ως Εκκλησίας, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Άλλες 4 αναρτήσεις με παρουσιάσεις σαν βίντεο για τον μακαριστό Ιεραπόστολο π. Αυγουστίνο, πατώντας ΕΔΩ

Ο Κύριος μας ενέπαιξε τους στρατιώτες που φρουρούσαν τον τάφο Του

Για την Ανάσταση του Κυρίου παρουσιάζουμε και το παρακάτω πολύ μικρό απόσπασμα που υπάρχει στο βιβλίο του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, του Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου».

Ο Κύριος μας ενέπαιξε τους στρατιώτες που φρουρούσαν τον τάφο Του

nik onomaο Άγγελος της Αναστάσεως και οι ΜυροφόρεςΟ Χριστός έφυγε απ΄ τόν τάφο χωρίς ν΄ ανοίξη ο τάφος καί χωρίς νά γίνη θόρυβος, οι δέ στρατιώτες εξακολουθούσαν νά φυλάσσουν αδειανό τάφο! Ενέπαιξαν οι στρατιώτες τό Χριστό, ενέπαιξε καί ο Χριστός τούς στρατιώτες (Πρβλ. Ψαλμ. β’ 4).

Από το Μάθημα 50 που έχει τίτλο «Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ» και υπάρχει στο ερμηνευτικό βιβλίο του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ».

Έκδοσις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Αθήνα 1994. Έκδοση β’ βελτιωμένη.

Περισσότερα για το βιβλίο δείτε ΕΔΩ

Αναρτήσεις για το Ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής του Πάσχα

Παρακάτω παρουσιάζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής του Πάσχα.

Αναρτήσεις για το Ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής του Πάσχα

ΧΡι ΙΗΤο Ευαγγέλιο του Πάσχα, κείμενο και μετάφραση από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο, πατώντας ΕΔΩ

ΑΓΑΛΛΟΜΕΝΩ ΠΟΔΙ! Ο Λόγος, με λάμδα κεφαλαίο, πατώντας ΕΔΩ

Για τον πρόλογο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, την πιο μεγαλειώδη ευαγγελική περικοπή, πατώντας ΕΔΩ

Και τα άψυχα καλούνται να χαρούν για την Ανάσταση του Χριστού

Παρακάτω παραθέτουμε πολύ μικρό απόσπασμα απο την ερμηνεία πασχαλινού ύμνου, που υπάρχει στο ωραιότατο βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ.

Και τα άψυχα καλούνται να χαρούν για την Ανάσταση του Χριστού

«Ουρανοί μέν επαξίως ευφραινέσθωσαν, γή δέ αγαλλιάσθω, εορταζέτω δέ κόσμος, ορατός τε άπας καί αόρατος, Χριστός γάρ εγήγερται, ευφροσύνη αιώνιος».

st kai anΚαί τά άψυχα καλούνται να χαρούν. Ουρανός εσκοτίσθη και γη εσείσθη κατά τήν Μ. Παρασκευήν. Ουρανοί ευφραινέσθωσαν και γή αγαλλιάσθω σήμερον, διότι Χριστός έχει εγερθή εκ νεκρών, ευφροσύνη αιώνιος.

 

 Μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο <<ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΙΩΝΙΟΣ>>, σελ.180, του ωραιότατου βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ.

 

 Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ,  πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Ο τίτλος της ανάρτησης είναι του ιστολογίου μας.

Δείτε και H δεδοξασμένη χαρά, πατώντας ΕΔΩ
ΑΓΑΛΛΟΜΕΝΩ ΠΟΔΙ!, πατώντας ΕΔΩ

Θαύμα και η έξοδος του Αναστάντος Χριστού από τον τάφο

Για την Ανάσταση του Κυρίου παρουσιάζουμε και το παρακάτω πολύ μικρό απόσπασμα που υπάρχει στο βιβλίο του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, του Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου».

Θαύμα και η έξοδος του Αναστάντος Χριστού από τον τάφο

nik onomaΟ Χριστός αναστήθηκε καί βγήκε απ΄ τόν τάφο χωρίς ν΄ ανοίξη ο τάφος.

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΔΙΣ!Όπως γεννήθηκε απ΄ τήν Παρθένο χωρίς νά βλάψη τήν παρθενία της, έτσι βγήκε καί απ΄ τόν τάφο χωρίς νά κυλισθή ο λίθος καί νά λυθούν οι σφραγίδες του τάφου. ο Άγγελος της Αναστάσεως και οι ΜυροφόρεςΓι΄ αυτό η Εκκλησία ψάλλη στόν Αναστάντα: «Φυλάξας τά σήμαντρα σώα, Χριστέ, εξηγέρθης του τάφου, ο τάς κλείς της Παρθένου μή λυμηνάμενος εν τω τόκω σου». «Ω Χριστέ! Όπως, όταν γεννήθηκες, δέν έβλαψες τήν κλειστή πύλη της αγνότητος της Παρθένου, έτσι αναστήθηκες απ΄ τόν τάφο χωρίς νά βλάψης τίς σφραγίδες του».

Από το Μάθημα 50 που έχει τίτλο «Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ» και υπάρχει στο ερμηνευτικό βιβλίο του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ».

Έκδοσις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Αθήνα 1994. Έκδοση β’ βελτιωμένη.

Περισσότερα για το βιβλίο δείτε ΕΔΩ

Μερικές απολογητικές αναρτήσεις για την Ανάσταση του Κυρίου μας

Για την μέγιστη Εορτή της Πίστεως μας, την Ανάσταση του Κυρίου μας, θυμίζουμε παρακάτω μερικές απολογητικές αναρτήσεις του ιστολογίου μας για την Ανάσταση του Κυρίου μας.

Μερικές απολογητικές αναρτήσεις για την Ανάσταση του Κυρίου μας

anasΓιατί κανείς Ευαγγελιστής δεν αναφέρει τον ακριβή χρόνο και τον τρόπο της Αναστάσεως του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Κατάρριψη της συκοφαντίας της Ανάστασης του Κυρίου για κλοπή του Σώματος Του, πατώντας ΕΔΩ

aggelowΟι Μυροφόρες δεν είχαν προδιάθεση της Αναστάσεως του Κυρίου, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Η ακατάληπτη Ανάσταση του Κυρίου αποδεικνύεται, πατώντας ΕΔΩ

Λίγες αναρτήσεις για την Ανάσταση του Κυρίου μας

Για την μέγιστη Εορτή της Πίστεως μας, την Ανάσταση του Κυρίου μας, θυμίζουμε παρακάτω λίγες αναστάσιμες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

Λίγες αναρτήσεις για την Ανάσταση του Κυρίου μας

Για να αποκτήσουμε ανδρείανικσΟ μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος διαβάζει την διήγηση του Ευαγγελιστή Ματθαίου για τη συνάντηση του Αγγέλου της Αναστάσεως με τις Μυροφόρες, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Ο Άγγελος της Αναστάσεως ομολογεί την μεγαλύτερη αλήθεια για τον Αρχηγό της Πίστεως μας, πατώντας ΕΔΩ

Δυνάμει του σταυρού και της αναστάσεωςΟ μεγαλύτερος θρίαμβος, η λαμπρότερη ημέρα, πατώντας ΕΔΩ

Για την είσοδο του Αποστόλου Ιωάννη στο Κενό Μνήμα και τον θαυμασμό του, πατώντας ΕΔΩ

Ιεραποστολικός ο λόγος του Αγγέλου της Αναστάσεως προς τις άγιες Μυροφόρες, πατώντας ΕΔΩ

Αναστάσιμες αναρτήσεις με αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη και για την 1η επίσκεψη στον κενό Τάφο του Κυρίου μας

Για την Ανάσταση του Κυρίου μας, θυμίζουμε παρακάτω αναστάσιμες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

Αναστάσιμες αναρτήσεις με αναστάσιμα αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη και για την 1η επίσκεψη στον κενό Τάφο του Κυρίου μας

aggelowΔυνάμει του σταυρού και της αναστάσεωςΑναρτήσεις με αναστάσιμα αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη, πατώντας ΕΔΩ

Μυροφόρες επισκέπτονται κενό τάφο (Λουκ. κδ΄ 1-3), πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την 1η επίσκεψη στον κενό Τάφο του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

 

Αναρτήσεις με αναστάσιμο χαιρετισμό του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου και για τον πασχάλιο χαιρετισμό

Χριστός Ανέστη! Παρακάτω παρουσιάζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας με αναστάσιμο χαιρετισμό του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου και για τον πασχάλιο χαιρετισμό.

Αναρτήσεις με αναστάσιμο χαιρετισμό του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου και για τον πασχάλιο χαιρετισμό

anas

Αναρτήσεις με αναστάσιμο χαιρετισμού του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τον πασχάλιο χαιρετισμό, πατώντας ΕΔΩ

Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος διαβάζει την διήγηση του Ευαγγελιστή Ματθαίου για τη συνάντηση του Αγγέλου της Αναστάσεως με τις Μυροφόρες, παρουσίαση σαν βίντεο

Για την εορτή της Απόδοσης του Πάσχα, παρουσιάζουμε και την διήγηση του Ευαγγελιστή Ματθαίου για τη συνάντηση του Αγγέλου της Αναστάσεως με τις Μυροφόρες όπως την διαβάζει ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος Νικολάος Σωτηρόπουλος, σε παρουσίαση σαν βίντεο.

Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος διαβάζει την διήγηση του Ευαγγελιστή Ματθαίου για τη συνάντηση του Αγγέλου της Αναστάσεως με τις Μυροφόρες, παρουσίαση σαν βίντεο

Δείτε και Μερικές αναρτήσεις για την Κυριακή των αγίων Μυροφόρων, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για την χαρά και για τις αποδείξεις της Αναστάσεως του Κυρίου μας, πατώντας ΕΔΩ
Ιεραποστολικός ο λόγος του Αγγέλου Αναστάσεως στις Μυροφόρες του Κυρίου, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Οι Μυροφόρες δεν είχαν προδιάθεση της Αναστάσεως του Κυρίου, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Θεότητα Χριστού -Ανάσταση Του-Πεντηκοστή, πατώντας ΕΔΩ

 Ιεραποστολικός ο λόγος του Αγγέλου της Αναστάσεως στις Μυροφόρες του Κυρίου, παρουσίαση σαν βίντεο

Για την εορτή της Απόδοσης του Πάσχα, που εόρτασε η Εκκλησία μας πριν 9 ημέρες, παρουσιάζουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα από ομιλία του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, σε παρουσίαση σαν βίντεο. Το απόσπασμα το έχουμε παρουσιάσει απομαγνητοφωνημένο παλαιότερα.

 Ιεραποστολικός ο λόγος του Αγγέλου της Αναστάσεως στις Μυροφόρες του Κυρίου, παρουσίαση σαν βίντεο

Δείτε και Μερικές αναρτήσεις για την Κυριακή των αγίων Μυροφόρων, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για την χαρά και για τις αποδείξεις της Αναστάσεως του Κυρίου μας, πατώντας ΕΔΩ

Αν δεν υπήρχε Ανάσταση, μάταιη η Πίστη μας

Παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την πολύ αξιοσήμαντη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, με θέμα «Ο άγγελος της Αναστάσεως» (11-5-1997), για την κεντρική θέση της Ανάστασης στην Πίστη μας. Όταν λέγει στο τέλος του αποσπάσματος ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος για την ανάσταση όλων των κεκοιμημένων εννοείται από την πλευρά του Κυρίου και ότι τελικά η ποιότητα της ανάστασης του καθενός θα εξαρτηθεί  την πίστη και τα έργα του.

Αν δεν υπήρχε Ανάσταση, μάταιη η Πίστη μας

νικσ

Εάν αδελφοί μου διαγράψουμε την ανάσταση, η Θρησκεία μας είναι ματαία, ένα μεγάλο παραμύθι. Ένα μεγάλο παραμύθι.

Διαβάστε τώρα που θα πάτε στα σπίτια σας το 15ο κεφάλαιο της Α΄ προς Κορινθίους επιστολής. Eίναι αφιερωμένο στην Ανάσταση Χριστού και στη δική μας ανάσταση.

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣΟργίζεται ο Παύλος, διότι και στην εποχή του υπήρχαν ψευτοχριστιανοί που έλεγαν δεν υπάρχει ανάσταση!

Αν δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών, εμείς οι Χριστιανοί που κάνουμε θυσίες και υφιστάμεθα διωγμούς για τον Χριστό είμαστε τα πιο αξιοθρήνητα όντα, λέγει ο Παύλος.

The Resurrection of the Christ_an Orthodox icon Π

Αν δεν υπάρχει Ανάσταση Χριστού και ανάσταση χριστιανών δεν αξίζει τίποτα η Θρησκεία μας.

«Νυνί δε Χριστός εγήγερται απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο»! «Αλλά τώρα ο Χριστός έχει αναστηθεί και έκαμε αρχή για ν΄ ακολουθήσει η ανάσταση όλων των κεκοιμημένων, όλων των νεκρών.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

ο Άγγελος της Αναστάσεως και οι ΜυροφόρεςΔείτε και Ο Άγγελος της Αναστάσεως ομολογεί την μεγαλύτερη αλήθεια για τον Αρχηγό της Πίστεως μας, πατώντας ΕΔΩ
Δυνάμει του σταυρού και της αναστάσεως, πατώντας ΕΔΩ
Η ημέρα του Πάσχα, βασίλισσα και κυρία, πατώντας ΕΔΩ
Το μήνυμα της Αναστάσεως και της Θεότητας του Χριστού οφείλει να μεταδίδει κάθε πιστός, πατώντας ΕΔΩ
Η Ανάσταση του Κυρίου είναι το ενδοξότερο και χαρμοσυνώτερο γεγονός της Πίστεως μας, πατώντας ΕΔΩ
Ο Άγγελος της Αναστάσεως ομολογεί την μεγαλύτερη αλήθεια για τον Αρχηγό της Πίστεως μας και θυμίζει την ομολογία του Αποστόλου Θωμά και λόγο του Κυρίου στον Μυστικό Δείπνο, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Οι Μυροφόρες δεν είχαν προδιάθεση της Αναστάσεως του Κυρίου, παρουσίαση σαν βίντεο

Για την Κυριακή των Μυροφόρων, παρουσιάζουμε ένα μικρό απόσπασμα από ομιλία του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, σε παρουσίαση σαν βίντεο. Το απόσπασμα το παρουσιάσαμε απομαγνητοφωνημένο, πριν 1 χρόνο περίπου.

Οι Μυροφόρες δεν είχαν προδιάθεση της Αναστάσεως του Κυρίου, παρουσίαση σαν βίντεο

Δείτε και Μερικές αναρτήσεις για την Κυριακή των αγίων Μυροφόρων, πατώντας ΕΔΩ

Μερικές αναρτήσεις για την Κυριακή των αγίων Μυροφόρων

Για  την Κυριακή των Μυροφόρων που ήταν πριν 2 εβδομάδες περίπου, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τις αγίες Μυροφόρες και την Κυριακή των Μυροφόρων.

Μερικές αναρτήσεις για την Κυριακή των αγίων Μυροφόρων

Για να αποκτήσουμε ανδρείαΑναρτήσεις για την 1η επίσκεψη στον κενό Τάφο του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Οι Μυροφόρες δεν είχαν προδιάθεση της Αναστάσεως του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την Κυριακή των Μυροφόρων, πατώντας ΕΔΩ

Ιεραποστολικός ο λόγος του Αγγέλου της Αναστάσεως προς τις άγιες Μυροφόρες, πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation