ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥ”

Η Ανάσταση του Χριστού, εγγύηση για την ένδοξη ανάσταση των πιστών, παρουσίαση σαν βίντεο

Δυνάμει του σταυρού και της αναστάσεως

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΓια την εορτή της Απόδοσης του Πάσχα, αλλά και για το σημερινό Ψυχοσάββατοπαρουσιάζουμε σε παρουσίαση σαν βίντεο απόσπασμα αναστάσιμης ομιλίας του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνο.

Η Ανάσταση του Χριστού, εγγύηση για την ένδοξη ανάσταση των πιστών, παρουσίαση σαν βίντεο

Advertisements

4 αναρτήσεις με αναστάσιμες παρουσιάσεις σαν βίντεο

Για την εορτή της Απόδοσης του Πάσχα που ήταν πριν 8 ημέρες, την προπερασμένη Τετάρτη θυμίζουμε 4 παρουσιάσεις σαν βίντεο.

4 αναρτήσεις με αναστάσιμες παρουσιάσεις σαν βίντεο

anasΜόνο Ένας Νεκρός άδειασε τον τάφο Του, παρουσιάση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Η λαμπρή εμφάνιση του αγγέλου της Ανάστασης, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Δυνάμει του σταυρού και της αναστάσεως«Η κάθαρση των αισθήσεων», μια παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Αναρίθμητες οι αποδείξεις της Αναστάσεως του Κυρίου, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

 

Ο Κύριος εμφανίσθηκε πάλι για να άρη την απιστία που οδηγεί στην απώλεια

Για την Κυριακή του Αποστόλου Θωμά που ήταν πριν από 1 εβδομάδα περίπου παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄, του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, για τον λόγο της εμφάνισης του Κυρίου παρόντος του Αποστόλου Θωμά.

Ο Κύριος εμφανίσθηκε πάλι για να άρη την απιστία που οδηγεί στην απώλεια

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μ

26 Καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν. Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον THOMASAPκαὶ εἶπεν· εἰρήνη ὑμῖν. 27 Εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός.

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Μεταφράζουμε: 26 Μετά δέ από οκτώ ημέρες πάλι οι μαθηταί του ήταν μέσα (στό σπίτι), καί ο Θωμάς μαζί τους. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ οι θύρες ήταν κλειστές, καί στάθηκε ανάμεσά τους καί είπε: «Ευλογία σέ σας». 27 Έπειτα λέγει στό Θωμά: «Φέρε τό δάκτυλό σου εδώ, καί εξέτασε τά χέρια μου. Επίσης φέρε τό χέρι σου καί βάλε στήν πλευρά μου, καί μή γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός».

η ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ

Μετά τό «Ειρήνη υμίν» ο αναστάς Κύριος απευθύνεται στό Θωμά, γιά τόν οποίο κυρίως εμφανίσθηκε πάλι στόν κύκλο των μαθητών. Επειδή οι άλλοι μαθηταί έλεγαν στό Θωμά, ότι είδαν τόν Κύριο, αλλ΄ ο Θωμάς εξεδήλωνε απιστία στήν ανάστασι του Κυρίου, ο Κύριος, ο αίρων τάς αμαρτίας του κόσμου, εμφανίσθηκε γιά νά άρη από τήν ψυχή του Θωμά τήν απιστία, αμαρτία βασική καί μεγάλη, πού οδηγεί στήν απώλεια. Είπεν άλλοτε ο Κύριος: «Ήλθεν ο Υιός του ανθρώπου ζητήσαι καί σώσαι τό απολωλός» (Λουκ. ιθ’10). Ό,τι δέ είπε, τό εφήρμοσεν ακριβώς. 

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΑπο τη σελ. 324 και την ερμηνεία των στίχων 26-27 του κ’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος του αποσπάσματος είναι του ιστολογίου μας.

Δείτε και Αναρτήσεις για την Κυριακή του Αποστόλου Θωμά, πατώντας ΕΔΩ
Ο αναστάς Κύριος εμφανίζεται στό Θωμά (Ιω. κ’ 24-29), πατώντας ΕΔΩ

Κατάρριψη της συκοφαντίας της Ανάστασης του Κυρίου για κλοπή του Σώματος Του

Για την Ανάσταση του Κυρίου που εορτάζουμε παραθέτουμε μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄, του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, όπου καταρρίπτεται συκοφαντία της Ανάστασης του Κυρίου.

Κατάρριψη της συκοφαντίας της Ανάστασης του Κυρίου για κλοπή του Σώματος Του

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μ5 καὶ παρακύψας βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια, οὐ μέντοι εἰσῆλθεν.

Τό «παρακύπτω» σημαίνει «σκύβω νά ιδώ». Η φράσι «βλέπει κείμενα τά οθόνια» σημαίνει «βλέπει στή θέσι τους τίς νεκρικές ταινίες». Καί τό «μέντοι» σημαίνει «αλλά».

Μεταφράζουμε: «Και έσκυψε να ιδή, και βλέπει στις θέσεις τους τίς νεκρικές ταινίες, αλλά δεν μπήκε μέσα».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Οι άρχοντες των Ιουδαίων συκοφάντησαν τήν ανάστασι του Κυρίου μέ τόν ισχυρισμό, ότι οι μαθηταί πήγαν τή νύκτα καί έκλεψαν τό σώμα, ενώ οι φρουροί τού τάφου είχαν όλοι κοιμηθή! (Ματθ. κη’ 11-15). Αυτός ο ισχυρισμός καταρρίπτεται μέ πλήθος kenosεπιχειρήματα, από τά οποία εδώ αναφέρουμε «τά οθόνια», τίς νεκρικές ταινίες. Άν οι μαθηταί τολμούσαν νά πάνε καί νά κλέψουν τό σώμα του Ιησού, γιατί θά κάθονταν νά αφαιρέσουν τίς νεκρικές ταινίες; Δέν θά ήταν τούτο περιττή πράξι; Καί δέν θ΄ απαιτούσε χρόνο ή αφαίρεσι των νεκρικών ταινιών, αφού λόγω των αρωμάτων σμύρνας καί αλόης ήταν ισχυρώς συγκολλημένες στό σώμα καί δυσκόλως θ΄ αποσπώνταν, θ΄ αποσπούσαν δέ καί σάρκες, αλλά καί θά σχίζονταν; 

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΑπο τη σελ. 285 και την ερμηνεία του στίχου 5 του κ’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος του αποσπάσματος είναι του ιστολογίου μας.

kenos

Δείτε και Εκπομπή με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο που ερμηνεύει τις ωδές του αναστάσιμου κανόνα, πατώντας ΕΔΩ
Μερικές αναστάσιμες αναρτήσεις, πατώντας ΕΔΩ
Τα άθικτα οθόνια πολύ θαυμαστό τεκμήριο της Αναστάσεως του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Ο μεγαλύτερος θρίαμβος, η λαμπρότερη ημέρα

 Για την Ανάσταση του Κυρίου που εορτάζουμε, παρουσιάζουμε ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του  του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, του  μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ». Το απόσπασμα είναι από την ερμηνεία αναστάσιμου ύμνου. Μέγα ρήτορα ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος εννοεί τον άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο και μέγα υμνογράφο εννοεί τον άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, τον ποιητή του ύμνου που ερμηνεύει.

Ο μεγαλύτερος θρίαμβος, η λαμπρότερη ημέρα

Αγιος Ιωάννης Δαμασκηνός5 ΠΕΡαγιος Γρηγόριος Θεολόγος«Αναστάσεως ημέρα. Λαμπρυνθώμεν λαοί. Πάσχα Κυρίου Πάσχα. εκ γάρ θανάτου πρός ζωήν καί εκ γής πρός ουρανόν Χριστός ο Θεός ημάς διεβίβασεν, επινίκιον άδοντας».

 

nik onoma

Αναστάσεως ημέρα! Βροντοφωνεί λοιπόν μαζί μέ τόν μέγα ρήτορα ο μέγας υμνογράφος. AnastΠροτάσσεται μετ΄ εμφάσεως το «Αναστάσεως» διά τήν έξαρσιν. Ποιός θρίαμβος δύναται νά είνε μεγαλύτερος από τόν θρίαμβο τής Αναστάσεως; Καί ποιά ημέρα δύναται νά είνε λαμπροτέρα από τήν ημέρα τής Αναστάσεως; Αύτη η ημέρα ήν εποίησεν ο Κύριος! Ημέρα Αναστάσεως Χριστού, αλλά καί ιδικής μας αναστάσεως.

Μικρό απόσπασμα απο την αρχή της παραγράφο «ΔΙΑΒΑΣΙΣ» σελ.177 που ερμηνεύει τον παραπάνω ύμνο. Ολόκληρη η παράγραφος περιέχεται στο ωραιότατο βιβλίο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ. Για την Ανάσταση του Κυρίου είναι αφιερωμένες οι σελίδες 171-186.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

2 αναρτήσεις με αναστάσιμες παρουσιάσεις σαν βίντεο

2 αναρτήσεις με αναστάσιμες παρουσιάσεις σαν βίντεο

anasΟ Κύριος περιπαίζει τους εμπαίκτες Του, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Παρουσίαση σαν βίντεο με αναστάσιμα αποσπάσματα απο βιβλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Για την είσοδο του Αποστόλου Ιωάννη στο Κενό Μνήμα και τον θαυμασμό του

Για την Ανάσταση του Κυρίου που εορτάζει η Εκκλησία μας, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄, του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, για την είσοδο του Αποστόλου Ιωάννη του Θεολόγου στο Κενό Μνήμα.

Για την είσοδο του Αποστόλου Ιωάννη στο Κενό Μνήμα και τον θαυμασμό του

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μ

Στίχ. 8-10: «Τότε οὖν εἰσῆλθε καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ εἶδε καὶ ἐπίστευσεν· οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν γραφὴν ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. Ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς ἑαυτοὺς οἱ μαθηταί».

Μεταφράζουμε: «Τότε δέ μπήκε μέσα καί ο άλλος μαθητής, πού έφθασε στό μνήμα πρώτος, καί είδε ονομα ΝΙΣωτ 2 πκαί πίστευσε. Ποτέ δέ μέχρι τότε δέν συνειδητοποίησαν τή Γραφική μαρτυρία, ότι πρόκειται ν΄ αναστηθή εκ νεκρών. Έτσι οι μαθηταί έφυγαν καί γύρισαν πάλι στά καταλύματά τους».

kenosΑφού ο Ιωάννης εισήλθε στόν κενό τάφο καί είδε τό θαυμαστό, υπερθαύμαστο καί μοναδικό φαινόμενο νά είνε εκεί τά οθόνια καί τό σουδάριο στόν αυτό ακριβώς τόπο, τόν οποίο καταλάμβαναν ως περιτυλίγματα τού σώματος του Ιησού, θαύμασε τό θαύμα καί «επίστευσε» στό άλλο θαύμα, τό μεγαλύτερο όλων των θαυμάτων της Χριστιανικής Πίστεως, τήν ανάστασι του Χριστού.

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΑπο τη σελ. 288 και την ερμηνεία των στίχων 8-10 του κ’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος του αποσπάσματος είναι του ιστολογίου μας.

Δείτε και Τα άθικτα οθόνια πολύ θαυμαστό τεκμήριο της Αναστάσεως του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ
H δεδοξασμένη χαρά, πατώντας ΕΔΩ
ΑΓΑΛΛΟΜΕΝΩ ΠΟΔΙ!
πατώντας ΕΔΩ

Γιατί κανείς Ευαγγελιστής δεν αναφέρει τον ακριβή χρόνο και τον τρόπο της Αναστάσεως του Κυρίου

Για την Ανάσταση του Κυρίου παρουσιάζουμε και το παρακάτω πολύ μικρό απόσπασμα που υπάρχει στο βιβλίο του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, του Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου».

Γιατί κανείς Ευαγγελιστής δεν αναφέρει τον ακριβή χρόνο και τον τρόπο της Αναστάσεως του Κυρίου

nik onoma

ο Άγγελος της Αναστάσεως και οι Μυροφόρες

Κανείς Ευαγγελιστής δέν αναφέρει τόν ακριβή χρόνο καί δέν περιγράφει τό γεγονός της αναστάσεως.

Γιατί; Διότι οι Ευαγγελισταί είνε ιστορικοί, οι πλέον ευσυνείδητοι ιστορικοί, καί γράφουν ό,τι γνώριζαν καί είδαν. Ποιά ώρα ακριβώς καί στιγμή αναστήθηκε ο Κύριος, δέν γνώριζαν. Γνώριζαν μόνο, ότι αναστήθηκε τις πρώτες νυκτερινές ώρες τής πρώτης ημέρας της εβδομάδος, της Κυριακής δηλαδή. Και αυτό, που γνώριζαν, αυτό αναφέρουν. Πώς AG. MARKOSεπίσης αναστήθηκε ο Κύριος δεν είδαν. Είδαν τόν Αναστάντα κατά τίς διάφορες εμφανίσεις του, όχι όμως τήν ανάστασί του. Καί γι΄ αυτό δέν περιγράφουν τήν ανάστασι, αλλά τόν Αναστάντα στίς εμφανίσεις του.

Από την ερμηνεία του κη΄ 1-10, σ. 395, που υπάρχει στο Μάθημα 50. Το Μάθημα 50 έχει τίτλο «Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ» και υπάρχει στο ερμηνευτικό βιβλίο του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ».

Έκδοσις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Αθήνα 1994. Έκδοση β’ βελτιωμένη.

Περισσότερα για το βιβλίο δείτε ΕΔΩ

Αναρτήσεις με αναστάσιμα αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη, με αναστάσιμο χαιρετισμό του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου και για τον πασχάλιο χαιρετισμό

Χριστός Ανέστη! Παρακάτω παρουσιάζουμε παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας με αναστάσιμα αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη, με αναστάσιμο χαιρετισμό του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου και για τον πασχάλιο χαιρετισμό.

Αναρτήσεις με αναστάσιμα αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη, με αναστάσιμο χαιρετισμό του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου και για τον πασχάλιο χαιρετισμό

The Resurrection of the Christ_an Orthodox icon Π

Αναρτήσεις με αναστάσιμα αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις με αναστάσιμο χαιρετισμού του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τον πασχάλιο χαιρετισμό, πατώντας ΕΔΩ

Οι Απόστολοι στη ζωή τους κήρυτταν τον Σταυρό και την Ανάσταση

Για την εορτή της Απόδοσης του Πάσχα που ήταν την προηγούμενη Τετάρτη παρουσιάζουμε και άλλο ένα μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, με θέμα «Ο άγγελος της Αναστάσεως» (11-5-1997).

Οι Απόστολοι στη ζωή τους κήρυτταν τον Σταυρό και την Ανάσταση

anasΚαι οι Απόστολοι τί έκαναν στη ζωή τους, αδελφοί μου;

Την Ανάσταση κήρυτταν. Ή μάλλον δύο μεγάλα γεγονότα, τον Σταυρό και την η ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑΑνάσταση, κυρίως τον Σταυρό και την Ανάσταση.

Τί έλεγε ο Παύλος; «Ο Χριστός απέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας, για τη δόξα μας».

Και όλοι οι γνήσιοι κήρυκες του Ευαγγελίου κηρύττουν Ιησούν Εσταυρωμένον και Αναστάντα.

st kai an

Στην εποχή μας πολλοί, πάρα πολλοί κήρυκες, έχουν μεταβάλλει το κήρυγμα, έχουν μεταβάλλει το Ευαγγέλιο σε κοινωνιολογία, διέγραψαν το μεταφυσικό, το υπερφυσικό στοιχείο. Σπάνια ακούμε κηρύγματα για την Ανάσταση, ενώ οι Απόστολοι ευκαίρως-ακαίρως κήρυτταν για τον Σταυρό και την Ανάσταση.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δυνάμει του σταυρού και της αναστάσεως

Δείτε και Δυνάμει του σταυρού και της αναστάσεως, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για τις αποδείξεις της Ανάστασης του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ
Εκπομπή με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο που ερμηνεύει τις ωδές του αναστάσιμου κανόνα, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για τη χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ
Το μήνυμα της Αναστάσεως και της Θεότητας του Χριστού οφείλει να μεταδίδει κάθε πιστός, πατώντας ΕΔΩ
Ιεραποστολικός ο λόγος του Αγγέλου της Αναστάσεως προς τις άγιες Μυροφόρες, πατώντας ΕΔΩ

Ιεραποστολικός ο λόγος του Αγγέλου της Αναστάσεως προς τις άγιες Μυροφόρες

Για την Κυριακή των Μυροφόρων παρουσιάζουμε και άλλο ένα μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, με θέμα «Ο άγγελος της Αναστάσεως» (11-5-1997).

Ιεραποστολικός ο λόγος του Αγγέλου της Αναστάσεως προς τις άγιες Μυροφόρες

Για να αποκτήσουμε ανδρεία

Εκεί είχε ορίσει ο Χριστός να συναντηθεί με τους ιδικούς Του μετά την Ανάσταση. Γι΄ αυτό είπε ο Άγγελος «Τρέξετε να αναγγείλετε στους Μαθητάς Του, ότι αναστήθηκε ο Κύριος και τους περιμένει να συναντηθούν στη μικρή Γαλιλαία σ’αυτό το όρος, σ’αυτό το ύψωμα όπως τους είπε».

«Τρέξετε γρήγορα να μεταφέρετε το μήνυμα της Αναστάσεως». Αυτός ο λόγος είναι πολύ σημαντικός. Είναι λόγος, θα έλεγα, ιεραποστολικός.

«Να τρέξετε να μιλήσετε για την Ανάσταση του Κυρίου και πρώτα να μιλήσετε στους Μαθητάς Του».

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Αναρτήσεις για την Κυριακή των Μυροφόρων, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για την Ιεραποστολή, πατώντας ΕΔΩ
Όλοι πρέπει να γίνουμε ιεραπόστολοι, πατώντας ΕΔΩ

Ο Απόστολος Θωμάς δεν είχε εμπιστοσύνη ούτε στα μάτια του!

Για την Κυριακή του Αποστόλου Θωμά που ήταν πριν 3 ημέρες παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄, του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, για την αδικαιολόγητη απιστία του Απόστολου Θωμά.

Ο Απόστολος Θωμάς δεν είχε εμπιστοσύνη ούτε στα μάτια του!

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μ

24 Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ’ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς. 25 Ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς THOMASAPχερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω.

Μεταφράζουμε: 24 Ο Θωμάς όμως, ένας από τούς δώδεκα, ο λεγόμενος Δίδυμος, δέν ήταν μαζί τους όταν ήλθε ο Ιησούς. 25 Τού έλεγαν δέ οι άλλοι μαθηταί: «Είδαμε τόν Κύριο». Αλλ’ αυτός τούς είπε: «Εάν δέν δώ στά χέρια του τό σημάδι από τά καρφιά, καί δέν βάλω τό δάκτυλό μου στό σημάδι από τά καρφιά, καί δέν βάλω τό χέρι μου στήν πλευρά του (τή λογχισμένη), δέν θά πιστεύσω».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Ο Θωμάς έλεγε, ότι δέν θά πίστευε, άν δέν έβλεπε στά χέρια του Ιησού τά σημάδια από τά καρφιά. Στά μάτια των συμμαθητών του δέν είχε εμπιστοσύνη. Αλλά καί στά δικά του δέν η ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑείχε εμπιστοσύνη! Και γι’ αυτό προχωρούσε καί έλεγε, ότι δέν θά πίστευε, άν δέν έθετε τό δάκτυλο του στίς ουλές των πληγών του Ιησού στά τρυπημένα χέρια καί στή λογχισμένη πλευρά του. Τό λόγχισμα της πλευράς του Ιησού πού είδε ο Ιωάννης, δέν είδε ο Θωμάς. Καί ενώ δέν είδε, πίστευσε στή μαρτυρία του Ιωάννου. Γιατί δέν πίστευσε καί στό γεγονός της εμφανίσεως του Αναστάντος, τό οποίο δέν είδε, αλλά μαρτυρούσαν πολλοί μαθηταί, οι οποίοι είδαν;

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΑπο τη σελ. 320 και την ερμηνεία των στίχων 24-25 του κ’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος του αποσπάσματος είναι του ιστολογίου μας.

Δείτε και Αναρτήσεις για την Κυριακή του Αποστόλου Θωμά, πατώντας ΕΔΩ

Ο αναστάς Κύριος εμφανίζεται στό Θωμά (Ιω. κ’ 24-29)

Για την χθεσινή Κυριακή του Αποστόλου Θωμά παρουσιάζουμε την διήγηση της εμφάνισης του Κυρίου στον Απόστολο Θωμά του Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Ο αναστάς Κύριος εμφανίζεται στό Θωμά (Ιω. κ’ 24-29)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ιωάννου

theol

24 Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ’ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς. 25 Ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. 26 Καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν. Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσονTHOMASAPκαὶ εἶπεν· εἰρήνη ὑμῖν. 27 Εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός. 28 Καὶ ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου. 29 Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

THOMASAP

24 Ο Θωμάς όμως, ένας από τούς δώδεκα, ο λεγόμενος Δίδυμος, δέν ήταν μαζί τους όταν ήλθε ο Ιησούς. 25 Τού έλεγαν δέ οι άλλοι μαθηταί: «Είδαμε τόν Κύριο». Αλλ’ αυτός τούς είπε: «Εάν δέν δώ στά χέρια του τό σημάδι από τά καρφιά, καί δέν βάλω τό δάκτυλό μου στό σημάδι από τά καρφιά, καί δέν βάλω τό χέρι μου στήν πλευρά του (τή λογχισμένη), δέν θά πιστεύσω». η ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ26 Μετά δέ από οκτώ ημέρες πάλι οι μαθηταί του ήταν μέσα (στό σπίτι), καί ο Θωμάς μαζί τους. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ οι θύρες ήταν κλειστές, καί στάθηκε ανάμεσά τους καί είπε: «Ευλογία σέ σας». 27 Έπειτα λέγει στό Θωμά: «Φέρε τό δάκτυλό σου εδώ, καί εξέτασε τά χέρια μου. Επίσης φέρε τό χέρι σου καί βάλε στήν πλευρά μου, καί μή γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός». 28 Καί ο Θωμάς του είπε τότε: «Είσαι ο Κύριός μου καί ο Θεός μου!»1. 29 Τού λέγει ο Ιησούς: «Διότι μέ είδες, πίστευσες. Ευτυχείς εκείνοι, πού χωρίς νά μέ ιδούν θά πιστεύσουν».

1. Ή, «Κύριέ μου καί Θεέ μου!».

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 24-29, είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου.

Δείτε την παρουσίαση σαν βίντεο Γιατί ήταν αδικαιολόγητη η απιστία του απόστολου Θωμά στην Ανάσταση του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Ο Κύριος περιπαίζει τους εμπαίκτες Του, παρουσίαση σαν βίντεο

Επειδή χθές ήταν η τελευταία ημέρα της αναστάσιμης εβδομάδας της Διακαινισίμου, παρουσιάζουμε σε παρουσίαση σαν βίντεο απόσπασμα αναστάσιμης ομιλίας του μακαριστού γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου που είχαμε παρουσιάσει παλαιότερα απομαγνητοφωνημένο.

Ο Κύριος περιπαίζει τους εμπαίκτες Του, παρουσίαση σαν βίντεο

Δυνάμει του σταυρού και της αναστάσεως

Δείτε και H δεδοξασμένη χαρά, πατώντας ΕΔΩ
ΑΓΑΛΛΟΜΕΝΩ ΠΟΔΙ!, πατώντας ΕΔΩ
Ο πασχάλιος χαιρετισμός, πατώντας ΕΔΩ
Παρουσίαση σαν βίντεο με αναστάσιμα αποσπάσματα απο βιβλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Αναρίθμητες οι αποδείξεις της Αναστάσεως του Κυρίου, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Και εμείς να σκύβουμε στον κενό Τάφο του Κυρίου

Για την Ανάσταση του Κυρίου που εορτάζουμε παραθέτουμε μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄, του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Και εμείς να σκύβουμε στον κενό Τάφο του Κυρίου

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μ5 καὶ παρακύψας βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια, οὐ μέντοι εἰσῆλθεν.

Τό «παρακύπτω» σημαίνει «σκύβω νά ιδώ». Η φράσι «βλέπει κείμενα τά οθόνια» σημαίνει «βλέπει στή θέσι τους τίς νεκρικές ταινίες». Καί τό «μέντοι» σημαίνει «αλλά».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Ο Ιωάννης έσκυψε στόν τάφο του Χριστού μέ κυριολεκτική έννοια. Εμείς νά σκύβωμε στόν τάφο του Χριστού μέ άλλη έννοια. νά σκεπτώμεθα, ότι γιά μας ο Χριστός ταπεινώθηκε μέχρι τάφου. Νά σκύβωμε στόν τάφο του Χριστού καί μέ άλλη έννοια. νά kenosσκεπτώμεθα, ότι στόν τάφο του ο Χριστός άφησε θαυμαστά τεκμήρια της αναστάσεώς του, τά νεκρικά σάβανα. Όταν σκεπτώμεθα τά τεκμήρια του Χριστιανισμού, η πίστι κρατύνεται μέσα μας, καί δυνάμεθα μέ επιχειρήματα νά βοηθούμε καλοπροαιρέτους απίστους νά πιστεύουν, καί αδυνάτους στήν πίστι νά ενδυναμώνονται.

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΑπο τη σελ. 284 και την ερμηνεία του στίχου 5 του κ’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου  που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος του αποσπάσματος είναι του ιστολογίου μας.

Δείτε και Εκπομπή με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο που ερμηνεύει τις ωδές του αναστάσιμου κανόνα, πατώντας ΕΔΩ
Μερικές αναστάσιμες αναρτήσεις, πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation