ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “Αρετές”

Για τον ιεραποστολικό ζήλο του Αγίου Κορνηλίου του εκαντοντάρχου

Για την εορτή του αγίου Κορνηλίου του εκαντοντάρχου που ήταν πριν 2 ημέρες, στις 13 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζουμε ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Για τον ιεραποστολικό ζήλο του Αγίου Κορνηλίου του εκαντοντάρχου

Στίχος 24: «καὶ τῇ ἐπαύριον εἰσῆλθον εἰς τὴν Καισάρειαν. Ὁ δὲ Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν αὐτοὺς συγκαλεσάμενος τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους φίλους».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Και εδώ πάλι φαίνεται ο ιεραποστολικός ζήλος του Κορνηλίου. Αναμένοντας ο Κορνήλιος μέ ιερή saiKorn αναμονή τον Πέτρο, συγκάλεσε τούς συγγενείς καί τους στενούς φίλους του, όχι μόνο γιά νά γίνη τιμητική υποδοχή στόν Πέτρο, αλλά για νά επωφεληθούν καί αυτοί απ΄ τήν πνευματική ευκαιρία, ν΄ ακούσουν τόν απόστολο καί νά ελκυσθούν στήν πίστι.

 

Απόσπασμα από την ερμηνεία του στίχου ι’ 24 και τη σελ. 213 του εξαίρετου βιβλίου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ».
Περισσότερα για το βιβλίο πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.
Τα περιεχόμενά του θα τα δείτε πατώντας ΕΔΩ

 

Δείτε και Για την εκδήλωση της ευσέβειας του Αγίου Κορνηλίου του εκαντοντάρχου, πατώντας ΕΔΩ
Άγγελος στόν εκατόνταρχο Κορνήλιο καί πρόσκλησι του Πέτρου (Πρ. Απ. ι΄ 1-8), πατώντας ΕΔΩ
Για την προσευχή και την ελεημοσύνη, πατώντας ΕΔΩ
Αναγκαία η ελεημοσύνη για τους Ορθ. Χριστιανούς, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Advertisements

Για τον σφοδρό πόθο των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου προς τον Κύριο

Επειδή πριν 10 ημέρες, στις 29 Ιουνίου, η Εκκλησία εόρτασε τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, παρουσιάζουμε παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄, του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, για τον σφοδρό πόθο των κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου προς τον Κύριο.

Για τον σφοδρό πόθο των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου προς τον Κύριο

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΣτίχος 7 «Λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος, ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς, τῷ Πέτρῳ· ὁ Κύριός ἐστι. Σίμων οὖν Πέτρος ἀκούσας ὅτι ὁ Κύριός ἐστι, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο· ἦν γὰρ γυμνός· καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Αφού ο Πέτρος φόρεσε καί ζώσθηκε τόν επενδύτη, εκδήλωσε τόν γνωστό καί από άλλες περιπτώσεις χαρακτήρα του. Θερμότερος σέ αγάπη πρός τόν Κύριο καί ορμητικός, αμέσως φόρεσε καί ζώσθηκε τόν επενδύτη καί ρίχτηκε στή λίμνη, γιά νά σπεύση νά φθάση γρηγορότερα στόν Κύριο. Ο σφοδρός πόθος του κορυφαίου Πέτρου νά φθάση τό συντομώτερο στόν Κύριο, υπενθυμίζει το σφοδρό πόθο του άλλου κορυφαίου, του Παύλου, ο οποίος ήθελε ν΄ αναχωρήση αμέσως απ΄ αυτό τόν κόσμο IXRκαί νά είνε μαζί μέ τό Χριστό (Φιλιπ. α΄ 23). Όπως ερωτευμένο πρόσωπο θέλει νά βρίσκεται κοντά στό πρόσωπο, πού ερωτεύθηκε, έτσι καί η ψυχή, πού έχει θείο έρωτα, θέλει νά βρίσκεται κοντά στό Χριστό, τό Νυμφίο των ψυχών, «τόν ωραίον κάλλει παρά πάντας βροτούς».

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΑπο τη σελ. 350 και την ερμηνεία του στίχου 7 του κα’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος του αποσπάσματος είναι του ιστολογίου μας.

aposPetkaiPaulΔείτε και Για το απίστευτο θάρρος του Αποστόλου Πέτρου, πατώντας ΕΔΩ
Οι απόστολοι Πέτρος, Ιωάννης και Ιάκωβος, ανώτεροι στην αρετή, πατώντας ΕΔΩ
H oμολογία του Πέτρου καί τό ακατάλυτο της Εκκλησίας (Ματθ. ιστ΄ 13-20), πατώντας ΕΔΩ
Απόστολος Παύλος, ο πρώτος μετά τον Ένα, πατώντας ΕΔΩ
Ο Απόστολος Παύλος, το μεγαλύτερο ηφαίστειο της αγάπης του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Υπάρχουν και τα εκατομμύρια των αγίων

Για την Κυριακή των Αγίων Πάντων που η Εκκλησία εόρτασε πριν 2 Κυριακές, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄, για τους αγίους.

Υπάρχουν και τα εκατομμύρια των αγίων

Στίχος 16: «Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Αλλά δόξα τω Θεώ! Δέν υπάρχουν μόνον οι εχθροί του Θεού καί του Χριστού, του σαρκωμένου και σταυρωμένου Υιού του Θεού. Υπάρχουν και οι φίλοι του Θεού καί του Χριστού. Καί δέν είνε ολίγοι διά ag.Pant miμέσου των χριστιανικών αιώνων. Είνε εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια. Είνε οι φανεροί καί οι αφανείς, οι γνωστοί καί οι άγνωστοι άγιοι, ομολογηταί καί μάρτυρες του Χριστιανισμού. Εξετίμησαν τήν άπειρη αγάπη του Θεού καί τήν υπερτάτη θυσία του μονογενούς Υιού. Ανταποκρίθηκαν στή θεία καί σταυρωμένη αγάπη. Αγαπήθηκαν από τόν Θεό καί αγάπησαν καί αυτοί τό Θεό μέ όλη τήν καρδιά τους.

Απο την ερμηνεία του γ’ κεφαλαίου και των στίχων 16, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ.255.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄πατήστεΕΔΩ.

Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

 

Αναρτήσεις για τους αγίους Εφραίμ της Νέας Μάκρης και Ιώβ τον πολύαθλο και την υπομονή

Επειδή στις 5 Μαΐου η Εκκλησία εόρτασε τον άγιο Εφραίμ τον μεγαλομάρτυρα της Νέας Μάκρης και στις 6 Μαΐου τον άγιο Ιώβ τον πολύαθλο, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τους 2 αγίους και την αρετή της υπομονής.

Αναρτήσεις για τους αγίους Εφραίμ της Νέας Μάκρης και Ιώβ τον πολύαθλο και την υπομονή

Αναρτήσεις για τον άγιο Εφραίμ τον μεγαλομάρτυρα, πατώντας ΕΔΩ

iob

Για το σταυρό και την υπομονή του δικαίου Ιώβ του πολυάθλου, πατώντας ΕΔΩ

Για την γλυκύτητα που αισθάνεται ο Χριστιανός στις θλίψεις και για τον πολύαθλο Ιώβ, πατώντας ΕΔΩ

Υπομονή καί όχι γογγυσμός (Ιακ. ε’ 7-11), πατώντας ΕΔΩ

Προτροπή γιά υπομονή καί πίστι (Απ. ιγ΄9-10), πατώντας ΕΔΩ

Ο Ακάθιστος Ύμνος, έκφραση αγάπης προς την Μητέρα του Φωτός και θαυμασμού για την αγνότητά της

Επειδή σήμερα είναι το Σάββατο του Ακαθίστου Ύμνου παρουσιάζουμε 2 αξιοσήμαντες φράσεις, από το εξαίρετο βιβλίο «ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, για τον Ακάθιστο Ύμνο.

Ο Ακάθιστος Ύμνος, έκφραση αγάπης προς την Μητέρα του Φωτός και θαυμασμού για την αγνότητά της

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Ο Ακάθιστος Ύμνος είνε έκφρασις τής τρυφεράς αγάπης της βυζαντινής εποχής προς την Μητέρα του Φωτός ως καί τού θαυμασμού πρός τήν υπέροχον αρετήν τής αγνότητος, η οποία υπήρξε τό στόλισμα τής Αειπαρθένου υπέρ πάντας ανθρώπους καί αγίους. Είνε δέ τό ποίημα τούτο θαυμάσιο, θεσπέσιον, κάλλιστον δημιούργημα του βυζαντινού πολιτισμού.

 

Μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο <<Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ>>, σελ. 148, του ωραιότατου βιβλίου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ. Για τον Ακάθιστο Ύμνο είναι αφιερωμένες οι σελίδες 143-149.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Δείτε και Για το άφθαστο κάλλος του Ακαθίστου Ύμνου, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Άφθαστο ποίημα, 
πατώντας ΕΔΩ
Κάλλιστον δημιούργημα, πολύ μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ,
πατώντας ΕΔΩ

Για τον Ακάθιστο Ύμνο της Βυζαντινής εποχής, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για τους Χαιρετισμούς στην Κεχαριτωμένη Παναγία,  πατώντας ΕΔΩ

Ο Κύριος θα κρίνει την Ημέρα της Κρίσεως και με κριτήριο την ομολογία της Πίστεως

Για την Κυριακή της Κρίσεως (των Απόκρεων) που ήταν πριν 3 Κυριακές και το ευαγγέλιο της Κρίσεως που διαβάστηκε στους Ναούς, παρουσιάζουμε άλλο 1 απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του με θέμα «Πώς θα κρίνη ο Θεός τους ανθρώπους» (15-2-2004), για την ανάγκη ομολογίας της ορθής Πίστεως. Και το παρακάτω απόσπασμα είναι άλλη μια αποστομωτική απάντηση σε όσους κηρύττουν ότι το μόνο κριτήριο την ημέρα της Κρίσεως για την σωτηρία είναι η υλική ελεημοσύνη (δείτε και ΕΔΩ).

Ο Κύριος θα κρίνει την Ημέρα της Κρίσεως και με κριτήριο την ομολογία της Πίστεως

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Αρκεί η Πίστις;

Χρειάζεται μαζί με την Πίστη, η ομολογία.

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣΤί λέγει ο Παύλος; «Καρδία πιστεύεται εις δικαιοσύνην, στόματι δε λαλήται εις σωτηρίαν». Ο άνθρωπος με την καρδιά του πιστεύει «εις δικαιοσύνην», σημαίνει για να δικαιωθεί, και με το στόμα του ομολογεί για να σωθεί.

Τί είπε ο Χριστός; Καθαρά και ξάστερα λόγια. «Όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, όποιος δεν ντραπεί να ομολογήσει Εμένα και το Ευαγγέλιο μου, τους λόγους μου ενώπιον των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και Εγώ και ενώπιον του Πατρός μου και των αγίων αγγέλων.

a7307-cea4ce95ce9bce99ce9ace97ce9acea1ce99cea3ce97-bmp

Και όποιος εντραπεί να με ομολογήσει και να ομολογήσει τους λόγους μου, το Ευαγγέλιο μου, θα τον αρνηθώ και Εγώ ενώπιον του Πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων».

Παριστάνεις τον χριστιανό, αλλά όταν βρίσκεσαι μέσα σ΄ ένα κοσμικό κύκλο που δεν κάνουν σταυρό την ώρα που κάθονται στο τραπέζι ή κολαση ξκατηγορούν το Χριστό και τον Χριστιανισμό, και εσύ σφραγίζεις το στόμα σου; Είσαι αρνητής του Χριστού, αρνητής του Χριστιανισμού και θα κολασθείς. Τελείωσε.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Διάλογος του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με τον άγιο Πορφύριο για την αιωνιότητα της κόλασης, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Δεν φθάνουν τα καλά έργα για την σωτηρία, πατώντας ΕΔΩ
Διήγηση του ευαγγελίου της Κρίσεως και μία πολλή συχνή παρεξήγηση του από πολλους, πατώντας ΕΔΩ
Ο Κύριος θα κρίνει την Ημέρα της Κρίσεως τους Χριστιανούς και με κριτήριο την ορθή πίστη, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την ομολογία και την αφοβία, πατώντας ΕΔΩ

Μερικές αναρτήσεις για την νηστεία τροφών, γλώσσας και ματιών

Για την περιόδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, περίοδο νηστείας και προσευχής, που έχουμε αρχίσει να διανύουμε θυμίζουμε μερικές αναρτήσεις του ιστολογίου μας για την νηστεία.

Μερικές αναρτήσεις για την νηστεία τροφών, γλώσσας και ματιών

ψωμιΑναρτήσεις για την νηστεία, πατώντας ΕΔΩ

Να νηστεύει η γλώσσα από αισχρά λόγια και αισχρά αστεια σόκινς, πατώντας ΕΔΩ

Να νηστεύει η γλώσσα από αστεία, πατώντας ΕΔΩ

ματι2Να νηστεύει η γλώσσα από εγωιστικούς λόγους και περιαυτολογία, πατώντας ΕΔΩ

Να νηστεύουν τα μάτια, πατώντας ΕΔΩ

Δύο χωρία από την Καινή Διαθήκη για την αξία της νηστείας

Επειδή οι αιρετικοί Χιλιαστές και άλλοι υλιστικοί άνθρωποι δεν παραδέχονται την νηστεία, αλλά και για την περιόδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που έχουμε αρχίσει να διανύουμε παρουσιάζουμε 2 χωρία από την Καινή Διαθήκη και την εξήγηση τους από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για την αξία της ανυπόκριτης νηστείας.

Δύο χωρία από την Καινή Διαθήκη για την αξία της νηστείας

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ πολυ μικρο π.«Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. Σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, 18 ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ». (Ματθ. στ΄ 16-18)

Εις τά σοβαρώτερα θέματα της επί του Όρους Ομιλίας ο Κύριος περιλαμβάνει καί τήν νηστείαν. Καί διδάσκει νά γίνεται αύτη άνευ επιδείξεως. Επίσης διδάσκει, ότι ανυπόκριτος νηστεία έχει ανταπόδοσιν παρά του Θεού.

ψωμι

  • «Τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ». (Ματθ. ιζ’ 21. Ιδέ καί Μάρκ. θ’ 29)

Τά ισχυρότερα δαιμόνια δέν εκβάλλονται ειμή μόνον διά προσευχής καί νηστείας. Μεγάλη η δύναμις της νηστείας.

Μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο «ΝΗΣΤΕΙΑ» και την παράγραφο «Αγία νηστεία» του αντιχιλιαστικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ», Έκδοσις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Δ΄ Έκδοση, Αθήνα 1989.

Ολόκληρο το κεφάλαιο «ΝΗΣΤΕΙΑ» περιέχεται στις σελίδες 166-9.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Τις λέξεις που έχει ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος στο βιβλίο του υπογραμμισμένες με α ρ α ι ά γράμματα, εμείς τις έχουμε με κόκκινο χρώμα.

Δείτε και Αναρτήσεις για την νηστεία, πατώντας ΕΔΩ
Περί νηστείας (Ματθ. στ΄ 16-18), πατώντας ΕΔΩ
Για την τρομερή άσκηση του Γέροντα Ιάκωβου Τσαλίκη και μια θαυμαστή θεραπεία δαιμονισμένου απο τον Γέροντα, πατώντας ΕΔΩ

Συγχώρησι του αδελφού απεριορίστως (Ματθ. ιη΄ 21-22)

Επειδή την προηγούμενη Κυριακή, Κυριακή της Τυροφάγου διαβάστηκε στο ευαγγελικό ανάγνωσμα η εντολή του Κυρίου για τη συγχώρηση των αδελφών (δείτε ΕΔΩ), παρακάτω παρουσιάζουμε από το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Ματθαίου 2 στίχους και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για την συγχώρηση του αδελφού.

Συγχώρησι τοῦ ἀδελφοῦ ἀπεριορίστως (Ματθ. ιη΄ 21-22)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ματθαίου

αγιος Ματθαιος Αποστολος

21 Τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε· Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις; 22 Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, ἀλλ᾿ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά.

Η μετάφραση του στίχου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

21 Τότε ὁ Πέτρος τόν πλησίασε καί εἶπε: «Κύριε, πόσες φορές θά ἀμαρτήσῃ σέ μένα ὁ ἀδελφός μου καί θά τόν συγχωρήσω; Ἕως ἑπτά φορές;». 22 Τοῦ λέγει ὁ Ἰησοῦς: «Δέν σοῦ λέγω ἕως ἑπτά φορές, ἄλλ’ ἕως ἑβδομήντα φορές ἑπτά (ἀπεριορίστως δηλαδή)».

 Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για το στίχους 21-22 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Δείτε και Προϋπόθεση της θείας συγγνώμης (Ματθ. στ΄ 14-15), πατώντας ΕΔΩ
Δοξολογία (Ιουδ. 24-25), πατώντας ΕΔΩ
Καιρός ευλογημένος, εποχή σωτηρίας (Β’ Κορ. στ’ 1-2), πατώντας ΕΔΩ

Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος κήρυττε και τη δυσάρεστη πλευρά των πραγμάτων

Επειδή στις 24 Φεβρουαρίου η Εκκλησία εόρτασε την Α’ και Β’΄ Εύρεσης της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και την προηγούμενη Κυριακή αναγνώστηκε στους Ναούς το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κρίσεως, παρουσιάζουμε απομαγνητοφωνημένο πολύ μικρό απόσπασμα από την ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, το γνησιότερο τέκνο του π. Αυγουστίνου με θέμα «Τί κήρυττε ο Πρόδρομος» (14-1-1996). Το απόσπασμα αυτό πρέπει να προσέξουν οι «αγαπολόγοι» όπως τους ονόμασε πρώτος ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος. 

Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος κήρυττε και τη δυσάρεστη πλευρά των πραγμάτων

SEKB

Δεν κήρυττε μόνο την ευχάριστη πλευρά των πραγμάτων. Κήρυττε και τη δυσάρεστη. Μιλούσε για βασιλεία ουρανών αλλά μιλούσε και για οργή του Θεού.

Όποιος δεν πιστεύει στον Υιό του Θεού, έλεγε, η οργή του Θεού μένει επάνω του.

Μιλούσε για μέλλουσα οργή. Έλεγε στους υποκριτάς και στους ασεβείς «Τίς υπέδειξεν φυγείν από της μελλούσης οργής;». «Ποιός σας pyriείπε ότι θα ξεφύγετε τη μέλλουσα οργή;». «Ποιός σας γέλασε και σας είπε και ότι θα γλυτώσετε από την Κόλαση;».

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Αναρτήσεις παλαιότερες για τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, πατώντας ΕΔΩ
Αυστηρό ελεγκτικό κήρυγμα (Λουκ. γ΄ 7-9),
πατώντας ΕΔΩ
Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, παράδειγμα προς τους κήρυκες του λόγου του Θεού, πατώντας ΕΔΩ
Και εμείς οφείλουμε να δίνουμε τη μαρτυρία μας για τον Κύριο, όπως ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, πατώντας ΕΔΩ
Για την παρρησία του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου πατώντας ΕΔΩ
Το ζωηρότερο και ελεγκτικώτερο κήρυγμα έχει σοβαρές συνέπειες για τους κήρυκες του Ευαγγελίου, πατώντας ΕΔΩ
Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος κήρυκας της μετανοίας, πατώντας ΕΔΩ

Ο Φαρισαίος δεν δικαιώθηκε διότι δεν είχε την βασικότερη αρετή

Για την προπερασμένη Κυριακή, την Κυριακή του Φαρισαίου και του Τελώνου παρουσιάζουμε παρακάτω και ένα απομαγνητοφωνημένο μικρό απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Οι αρετές του Φαρισαίου» (16-2-2003).

Ο Φαρισαίος δεν δικαιώθηκε διότι δεν είχε την βασικότερη αρετή

φαρισαιοςNSΓιατί δεν δικαιώθηκε παρ΄ όλες αυτές τις σπουδαίες αρετές, ο Φαρισαίος;

Δεν δικαιώθηκε αγαπητοί μου, διότι εστερείτο την πλέον βασικής αρετής.

Ποιά είναι η βασικότερη απ΄ όλες τις αρετές; Είναι η ταπείνωση, η ταπεινοφροσύνη.

ο ΧΡΙΣΤΟΣ διδάσκωνΤί είπε ο Χριστός μακαρίζοντας τους δικαίους; Ποιόν μακαρισμό είπε 1ον;

Τον μακαρισμό των ταπεινοφρόνων. «Μακάριοι οι πτωχοί τω βραβειο Απνεύματι» -οι πτωχοί εδώ θα πει οι ταπεινοί. «Τω πνεύματι», στο φρόνημα- οι ταπεινόφρονες, «διότι σ΄ αυτούς ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών».

Η ταπεινοφροσύνη είναι η βασικότερη, επαναλαμβάνω, αρετή.

Ο Φαρισαίος δεν είχε ταπεινοφροσύνη, στη θέση της ταπεινοφροσύνης, έβαλε την υπερηφάνεια.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα 

Δείτε και Αναρτήσεις για την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, πατώντας ΕΔΩ

Θετική στάση απέναντι στον Χριστό παίρνει όποιος Τον αγαπά πάνω απ’ όλα

Παρακάτω παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεόλογου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, που ερμηνεύει μέρος από τον θεόπνευστο λόγο του αγίου Συμεών του Θεοδόχου που είπε κατα την Υπαπαντή του Κυρίου για τον Κύριο «Ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών» και έχει θέμα «Εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών» (2-2-1997).

Θετική στάση απέναντι στον Χριστό παίρνει όποιος Τον αγαπά πάνω απ’ όλα

νισ π

Δεν αρκεί η πίστις. Και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρίττουν. Η πίστη είναι ρίζα της αγάπης, αλλά η αγάπη υπεράνω της πίστεως.

αγ.Συμεών

Για να λάβεις θετική στάση απέναντι του Ιησού πρέπει ν’ αγαπάς τον Ιησού.

Αλλά πόσο να Τον αγαπάς; Περισσότερο απο όλα τα πράγματα και περισσότερο απο όλα τα πρόσωπα και τα ανθρώπινα και τα αγγελικά. Ο Ίδιος ο Ιησούς είπε «όποιος αγαπάει πατέρα ή μητέρα ή τέκνα παραπάνω από Εμένα δεν μου είναι άξιος»

IXR

Η Γραφή διδάσκει ν’ αγαπάμε τον Θεό με όλη την καρδιά μας.

Στους ανθρώπους, στους αγγέλους θα δώσουμε μέρος της καρδιάς μας. Στο Χριστό ολόκληρη την καρδιά μας γιατί ο Χριστός έφτιαξε την καρδιά μας, ο Χριστός μας έφτιαξε και ο Χριστός μας έδωκε όλα τα προσφιλή πρόσωπα και πράγματα.

Όποιος πιστεύει στον Χριστό και σ΄ όλες τις αλήθειες της Πίστεως και όποιος αγαπά το Χριστό πάνω απ’ όλα, αυτός παίρνει θετική στάση απέναντι του Χριστού. 

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Αγάπη στόν Θεό, πατώντας ΕΔΩ
Ο Χριστός ζητεί τό πρωτείο της αγάπης μας καί αυταπάρνησι (Ματθ. ι΄ 37-38), πατώντας ΕΔΩ

Ανάγκη ορθής πίστης και ομολογίας

Επειδή πριν από 8 ημέρες ήταν η Εκκλησία εόρτασε τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, παραθέτουμε πολύ μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Β’, για την ανάγκη ορθής πίστης και ομολογίας για την σωτηρία. Το απόσπασμα είναι από την ερμηνεία του ευαγγελικού αναγνώσματος της θεραπείας από τον Κύριο του εκ γενετής τυφλού, του πρώτου ομολογητή του Χριστιανισμού, όπως τον χαρακτηρίζει ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος.

Ανάγκη ορθής πίστης και ομολογίας

Στίχος 38 «ὁ δὲ ἔφη· πιστεύω, Κύριε· καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ.»

Τὀ «έφη» σημαίνει «είπε».

Μεταφράζουμε: «Καί εκείνος είπε: “Πιστεύω, Κύριε”. Καί τόν προσκύνησε».

σαιντΜαξΤό πρώτο, πού χρειάζεται γιά τή σωτηρία μας, είνε η πίστι καί η ομολογία του Χριστού. Νά πιστεύωμε μέ τήν καρδιά καί νά ομολογούμε μέ τό στόμα. Άν πιστεύωμε, αλλά δέν ομολογούμε, είμεθα δειλοί καί θά καταδικασθούμε. Άν Τα περιεχόμενα του εξαιρετικού βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ , τ. B΄ ομολογούμε, αλλά δέν πιστεύωμε, είμεθα υποκριταί, καί πάλι θά καταδικασθούμε. Γιά νά σωθούμε, ας είμεθα μιμηταί του θεραπευθέντος εκ γενετής τυφλού, ο οποίος καί πίστευσε καί ωμολόγησε, χωρίς νά υπολογίση συνέπειες από τούς θανασίμους εχθρούς του Ιησού.

 

Απο την ερμηνεία του θ’ κεφαλαίου και του στίχου 38, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Β’ σ.133.
Ολόκληρο το κεφάλαιο έχει τίτλο «Ο πρώην τυφλός πρώτος ομολογητής του Χριστιανισμού» και περιέχεται στις σ.117-127.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2009.
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Β΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

 

Ανάγκη ομολογίας (Ματθ. ι΄ 32-33), πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για την ομολογία και την αφοβία, πατώντας ΕΔΩ

Απαραίτητος ο αγώνας για την νέκρωση των αμαρτωλών σαρκικών επιθυμιών

Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την αρχή της πολύ ωφέλιμης ερμηνευτικής ομιλίας του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου με θέμα «Όταν ο Χριστός φανερωθή…» (Κολ. γ΄ 4-11) (16-1-2005), που έβγαλε σαν σήμερα πριν ακριβώς 14 χρόνια. Η συγκεκριμένη αποστολική περικοπή διαβάστηκε φέτος την Κυριακή των Προπατόρων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, 1 περίπου εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα. Το απόσπασμα είναι συνέχεια του αποσπάσματος που παρουσιάσαμε προχθές (δείτε ΕΔΩ).

Απαραίτητος ο αγώνας για την νέκρωση των αμαρτωλών σαρκικών επιθυμιών

NS

δαιμονες περ2Αδελφοί μου, η σάρκα έχει αμαρτωλές επαναστάσεις. Τα μέλη της σάρκας επαναστατούν να γκρεμίσουν το πνεύμα. Γι΄ αυτό χρειάζεται αγώνας.

«Νεκρώσετε» λέγει ο Απόστολος «τα μέλη τα επίγεια», τα μέλη του σώματος όπου εκστρατεύουν οι αμαρτωλές επιθυμίες. Δεν λέει απλώς πολεμήσατέ τα. Να τα νεκρώσετε, να μην μπορούν να κάνουν τίποτε!

Ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα τον Μοναχισμό και μεγάλες άγιες μορφές του Ο Μέγας Αντώνιος που εορτάζουμε αύριο, εκεί είχε φθάσει, νέκρωσε τα μέλη της σάρκας.

agios_

Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ομιλεί, εκεί είχε φθάσει, νέκρωσε τα μέλη της σάρκας.

Αλλά τί λέγει ο Παύλος γενικά για τους πιστούς;

βραβειο Α«Οι του Χριστού», οι άνθρωποι του Χριστού οι συνειδητοί Χριστιανοί, οι αληθινοί Χριστιανοί, «την σάρκα εσταύρωσαν συν ταις επιθυμίαις αυτής», εσταύρωσαν την σάρκα μαζί με τις επιθυμίες της.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και «Νεκρώσατε τά μέλη υμών τά επί της γης» (Κολ. γ΄ 5-7), πατώντας ΕΔΩ
Για τις αμαρτωλές επαναστάσεις της σάρκας, πατώντας ΕΔΩ
Αποστομωτική απάντηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου στους «εκσυγχρονιστές», πατώντας ΕΔΩ

Ας λέμε όλες τις σωτήριες αλήθειες

agAmbr

Επειδή πριν 5 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε τον άγιο Αμβρόσιο επίσκοπο Μεδιολάνων που επέπληξε αυστηρά και με θάρρος ολόκληρο αυτοκράτορα, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» , για την παρρησία που πρέπει να έχουν οι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος σχολιάζει λόγο του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου προς τους πρεσβυτέρους της Εφέσου. Το απόσπασμα είναι συνέχεια αποσπάσματος που παρουσιάσαμε παλαιότερα (δείτε ΕΔΩ).

Ας λέμε όλες τις σωτήριες αλήθειες

Στίχοι 26-27: «26 Διὸ μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ὅτι καθαρὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων· 27 οὐ γὰρ agios_ὑπεστειλάμην τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ».

Μετάφραση Νικολάου Σωτηρόπουλου: «26 Γι΄ αυτό σάς δηλώνω τή σημερινή ημέρα, ότι εγώ δέν έχω ευθύνη γιά κανένα από σας, έαν χαθή. 27 Διότι δέν φοβήθηκα ώστε νά μή σάς κηρύξω όλο τό θέλημα τού Θεού».  

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΕμείς, αδελφοί, άς λέμε μέ καλό NSτρόπο όλες τίς σωτήριες αλήθειες, όσο καί άν στοιχίζη η παρρησία. Καί άν έχωμε δειλία καί ανθρωπαρέσκεια, άς παρακαλούμε κομποσχοινιεπιμόνως τό Θεό, νά μάς απαλλάσση από τά σοβαρά αυτά κακά. Άς πιέζωμε δέ συγχρόνως τό δειλό καί ανθρωπάρεσκο εαυτό μας, γιά να λέη δύσκολες αλήθειες.

Απόσπασμα από την ερμηνεία του στίχου κ’ 27 και τη σελ. 289 του εξαίρετου βιβλίου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ».
Περισσότερα για το βιβλίο πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.
Τα περιεχόμενά του θα τα δείτε πατώντας ΕΔΩ

 

Το ωφελιμότατο τεύχος του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου Δείτε και Οι δειλοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί κινδυνεύουν να χαθούν, πατώντας ΕΔΩ
Μερικές αναρτήσεις για το αμάρτημα της δειλίας, πατώντας ΕΔΩ
ANAΓKH ΠAPPHΣIAΣ, εξαίρετο άρθρο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation