ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “Αρετές”

Ο τρόπος υπηρεσίας του Αποστόλου Παύλου προς τον Κύριο και τον λαό του Κυρίου

Επειδή πριν 4 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε τους αγίους πρωτοκορυφαίους αποστόλους Παύλο και Πέτρο, παρουσιάζουμε ένα μικρό απόσπασμα από το εξαίρετο βιβλίο του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ», για τον τρόπο υπηρεσίας του Αποστόλου Παύλου προς τον Κύριο και τον λαό του Κυρίου. Την μετάφραση των στίχων 18-21, την λάβαμε από την μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου της Καινή Διαθήκης.

Ο τρόπος υπηρεσίας του Αποστόλου Παύλου προς τον Κύριο και τον λαό του Κυρίου

agios_

Κείμενο «18 Ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτόν, εἶπεν αὐτοῖς· ὑμεῖς ἐπίστασθε, ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ᾿ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν Ἀσίαν, πῶς μεθ᾿ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην, 19 δουλεύων τῷ Κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πολλῶν δακρύων καὶ πειρασμῶν τῶν συμβάντων μοι ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν Ἰουδαίων, 20 ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν καὶ διδάξαι ὑμᾶς δημοσίᾳ καὶ κατ᾿ οἴκους, 21 διαμαρτυρόμενος Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησι τὴν εἰς τὸν Θεὸν μετάνοιαν καὶ πίστιν τὴν εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν».

νισ 1997 δ πΜετάφραση Νικολάου Σωτηρόπουλου: 18 Καί όταν ήλθαν πρός αυτόν, τούς είπε: «Σείς γνωρίζετε, πώς συμπεριφέρθηκα απέναντι σας όλο τόν καιρό, από τήν πρώτη ημέρα, πού πάτησα τό πόδι στήν Ασία. 19 Υπηρέτησα τόν Κύριο μέ κάθε ταπεινοφροσύνη καί μέ πολλά δάκρυα καί δοκιμασίες, πού μου συνέβησαν λόγω των επιβουλών των Ιουδαίων. 20 Γνωρίζετε, ότι από τά συμφέροντα τίποτε δέν απέφυγα από δειλία ώστε νά μή σάς κηρύξω καί σάς διδάξω δημοσίως καί στά σπίτια. 21 Καί σε Ιουδαίους καί σέ Έλληνες εντόνως κήρυττα τή μετάνοια απέναντι στό Θεό, καί τήν πίστι στόν Κύριό μας Ιησού Χριστό.

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Μέ ταπεινό καί συγκινητικό τρόπο αρχίζει τήν προσφώνησί του ο απόστολος πρός τούς «πρεσβυτέρους» τής Εφέσου. Μέλλοντας ν’ αποχωρισθή απ’ αυτούς υπενθυμίζει τό παρελθόν του ανάμεσάagios_τους, ένα παρελθόν γεμάτο κόπους, δοκιμασίες, δάκρυα, παρρησία, ανιδιοτέλεια καί αυταπάρνησι γιά τό έργο του Κυρίου καί τά πνευματικά συμφέροντα των αδελφών. «Σείς γνωρίζετε καλά», είπε ο απόστολος, «πώς από τήν πρώτη ημέρα, πού πάτησα τό πόδι μου στήν Ασία, συμπεριφέρθηκα μέ κάθε ταπεινοφροσύνη καί πολλά δάκρυα καί δοκιμασίες, πού μου συνέβησαν λόγω των επιβουλών των Ιουδαίων. Γνωρίζετε καλά, ότι τίποτε από τά συμφέροντα δέν απέφυγα δέν απέφυγα, ώστε νά μήν σας τό αναγγείλω καί σάς διδάξω δημοσίως καί στά σπίτια, διακηρύττοντας καί σέ Ιουδαίους καί σέ Έλληνες τήν μετάνοια απέναντι του Θεού καί τήν πίστι στό Κύριο μας Ιησού Χριστό».

Ομοιότητες πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου αγίου Στεφάνου με τον ΧριστόΜικρό απόσπασμα από την ερμηνεία του κεφ. κ’ και τους στιχ.18-21, της σελίδας 385 του ωραιότατου ερμηνευτικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο κι που θα το βρείτε <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>> πατήστε ΕΔΩ

Τα περιεχόμενά του θα τα δείτε πατώντας ΕΔΩ

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

agios_

Δείτε και Ο Απόστολος Παύλος, το μεγαλύτερο ηφαίστειο της αγάπης του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ
Απόστολος Παύλος, ο πρώτος μετά τον Ένα, πατώντας ΕΔΩ
Έργα, κίνδυνοι, διωγμοί, ταλαιπωρίες, παθήματα του Αποστόλου Παύλου (Β΄ Κορ. ια΄21-33), πατώντας ΕΔΩ
Ο Απόστολος Παύλος, ο μεγαλύτερος απόστολος, είχε να αντιμετωπίσει ψευδαδέλφους, πατώντας ΕΔΩ
Κακοπάθειες του Αποστόλου Παύλου, των Αποστόλων, των μαρτύρων, των πιστών, από τον παλιόκοσμο, πατώντας ΕΔΩ
Τηλεοπτική εκπομπή με θέμα τον Απόστολο Παύλο, με τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, πατώντας ΕΔΩ

Advertisements

Υπομονή καί όχι γογγυσμός (Ιακ. ε’ 7-11)

Επειδή πριν περίπου 1 εβδομάδα στις 5 Μαϊου η Εκκλησία εόρτασε τον άγιο Εφραίμ τον μεγαλομάρτυρα της Νέας Μάκρης και στις 6 Μαΐου εόρτασε τον άγιο Ιώβ τον πολύαθλο, παρουσιάζουμε 5 στίχους από την Καθολική Επιστολή του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου για την υπομονή, μαζί και την μετάφραση στη νεοελληνική γλώσσα, του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Υπομονή καί όχι γογγυσμός (Ιακ. ε’ 7-11)

Το κείμενο του Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου

7 adelgIakΜακροθυμήσατε οὖν, ἀδελφοί, ἕως τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου. Ἰδοὺ ὁ γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν τίμιον καρπὸν τῆς γῆς, μακροθυμῶν ἐπ’ αὐτῷ ἕως λάβῃ ὑετὸν πρώϊμον καὶ ὄψιμον. 8 Μακροθυμήσατε καὶ ὑμεῖς, στηρίξατε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὅτι ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου ἤγγικε. 9 Μὴ στενάζετε κατ’ ἀλλήλων, ἀδελφοί, ἵνα μὴ κριθῆτε· ἰδοὺ ὁ κριτὴς πρὸ τῶν θυρῶν ἕστηκεν. 10 Ὑπόδειγμα λάβετε, ἀδελφοί μου, τῆς κακοπαθείας καὶ τῆς μακροθυμίας τοὺς προφήτας, οἳ ἐλάλησαν τῷ ὀνόματι Κυρίου. 11 Ἰδοὺ μακαρίζομεν τοὺς ὑπομένοντας· τὴν ὑπομονὴν Ἰὼβ ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος Κυρίου εἴδετε, ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν ὁ Κύριος καὶ οἰκτίρμων.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

σταγ βρ π7 Κάνετε δέ, αδελφοί, υπομονή μέχρι τήν παρουσία του Κυρίου. Ιδού ο γεωργός περιμένει τόν πολύτιμο καρπό της γης, καρτερώντας μέ υπομονή γι΄ αυτόν, γιά νά πέση πρώιμη (φθινοπωρινή) καί όψιμη (ανοιξιάτικη) βροχή. 8. Κάνετε a7307-cea4ce95ce9bce99ce9ace97ce9acea1ce99cea3ce97-bmpυπομονή καί σεις, μείνετε σταθεροί καί ακλόνητοι, διότι η παρουσία του Κυρίου πλησίασε. 9 Μή γογγύζετε ο ένας κατά iobτου άλλου, αδελφοί, γιά νά μή καταδικασθήτε. Ιδού ο δικαστής σκέκεται μπροστά στήν πόρτα. 10 Ως παράδειγμα της κακοπαθείας καί της υπομονής λάβετε, αδελφοί μου, τούς προφήτες, οι οποίοι κήρυξαν στό όνομα του Κυρίου. 11 Ιδού μακαρίζουμε εκείνους, οι οποίοι υπομένουν. Γιά τήν υπομονή του Ιώβ ακούσατε, καί τό (αίσιο) τέλος, πού τού επιφύλαξε ο Κύριος, είδατε, διότι ο Κύριος είναι πολυεύσπλαγχνος καί γεμάτος έλεος.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας , <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος της μετάφρασης για το κομμάτι ε΄ 7-11, είναι του μακαριστού Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Δείτε και Αναρτήσεις για τους αγίους Εφραίμ της Νέας Μάκρης και Ιώβ τον πολύαθλο, πατώντας ΕΔΩ

Μερικές αναρτήσεις για το αμάρτημα της δειλίας

Για την Κυριακή των αγίων Μυροφόρων γυναικών και των αγίων Ιωσήφ του από Αριμαθαίας και Νικοδήμου και για την καλή τόλμη τους που ήταν πριν 1 εβδομάδα, θυμίζουμε και μερικές αναρτήσεις του ιστολογίου μας για την δειλία.

Μερικές αναρτήσεις για το αμάρτημα της δειλίας

Όποιος μένει μέχρι τέλος στη δειλία κολάζεται, πατώντας ΕΔΩ

Αξιοκατάκριτοι οι διεφθαρμένοι άρχοντες αλλά και ο λαός που τους φοβάται, πατώντας ΕΔΩ

Η ανδρεία του Απόστολου Παύλου και η δειλία σημερινών ιεροκηρύκων, πατώντας ΕΔΩ

Το ωφελιμότατο τεύχος του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου “ΟΥΑΙ ΤΟΙΣ ΔΕΙΛΟΙΣ”, πατώντας ΕΔΩ

Οι γνήσιοι κήρυκες του Ευαγγελίου κηρύττουν με αφοβία, πατώντας ΕΔΩ

Ο Κύριος τίμησε τον Νικόδημο επειδή ήξερε ότι δεν θα έμενε στη δειλία

Επειδή την προηγούμενη Κυριακή ήταν η Κυριακή των Μυροφόρων και η Εκκλησία εόρτασε τις άγιες Μυροφόρες και τους αγίους Νικόδημο και Ιωσήφ τον από Αριμαθαία τους βουλευτές για την τόλμη τους, παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄, για τον άγιο Νικόδημο.

Ο Κύριος τίμησε τον Νικόδημο, επειδή ήξερε ότι δεν θα έμενε στη δειλία

50 Λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν νυκτὸς πρὸς αὐτόν, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν· 51 μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀκούσῃ παρ’ αὐτοῦ πρότερον καὶ γνῷ τί ποιεῖ;

Στό λόγο τούτο του Νικοδήμου ο νόμος προσωποιείται, αφού «κρίνει», «ακούει» καί «γινώσκει». Τό «κρίνω» εδώ σημαίνει «κατακρίνω, καταδικάζω».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Μεταφράζουμε: «Λέγει σ’ αυτούς ο Νικόδημος, πού ήλθε τή νύχτα σ’ αυτόν, πού ήταν ένας απ’ αυτούς: Μήπως ο νόμος μας καταδικάζει τόν άνθρωπο, έαν δέν τόν ακούση προηγουμένως καί μάθη τί πράττει;

tapein

Καλός ο Νικόδημος, αλλά δειλός. Πήγε στόν Ιησού τή νύχτα (γ’ 2). Τούτο ο ευαγγελιστής επαναλαμβάνει εδώ, στό στίχ. 50, θά επαναλάβη καί αλλού, στό ιθ’ 39. Επειδή ο Νικόδημος είχεν αξίωμα, φοβόταν τούς Ιουδαίους. Έτσι συνήθως συμβαίνει· οι αξιωματούχοι φοβούνται μή χάσουν τή θέσι agios_τους. Αλλ΄ ο Χριστός έβλεπε, ότι ο Νικόδημος δέν θά έμενε στή δειλία, γι΄ αυτό καί τόν τίμησε μέ τόν περίφημο διάλογο περί πνευματικής αναγεννήσεως.

Απο την ερμηνεία του ζ’ κεφαλαίου και των στίχων 50-1, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ. 642.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.

Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

tapein

Δείτε και Για την τόλμη του αγίου Ιωσήφ του απο Αριμαθαίας, πατώντας ΕΔΩ
Για τους δύο νυχτερινούς μαθητές του Χριστού και βουλευτές, Ιωσήφ και Νικόδημο, πατώντας ΕΔΩ
Το ωφελιμότατο τεύχος του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου Αναρτήσεις για την ομολογία και την αφοβία, πατώντας ΕΔΩ
Το ωφελιμότατο τεύχος του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου “ΟΥΑΙ ΤΟΙΣ ΔΕΙΛΟΙΣ” , πατώντας ΕΔΩ
Για να αποκτήσουμε ανδρεία, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για την Κυριακή των Μυροφόρων, πατώντας ΕΔΩ

Αγάπη μέ έργα, μέ θυσία (Α’ Ιωάν. γ’ 16-18)

Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα αξιοσήμαντο απόσπασμα 3 στίχων από την Α’ Καθολική Επιστολή του Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για την αληθινή αγάπη και όχι την ψεύτικη αγάπη του Οικουμενισμού.

Αγάπη μέ έργα, μέ θυσία (Α’ Ιωάν. γ’ 16-18)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ιωάννου

theol

16 Ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκε· καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς τιθέναι. 17 Ὃς δ᾿ ἂν ἔχῃ τὸν βίον τοῦ κόσμου καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ᾿ αὐτοῦ, πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ; 18 Τεκνία μου, μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ τῇ γλώσσῃ, ἀλλ᾿ ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ. 

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

Οι ακόλουθοι του Ιησού σηκώνουν σταυρό, το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα (Μαρκ. η' 34-θ' 1) σε μετάφραση στη δημοτική 16. Απ’ αυτό γνωρίσαμε τί είναι η αγάπη, από τό ότι δηλαδή εκείνος γιά μας θυσίασε τή ζωή του. Έτσι καί εμείς οφείλουμε νά θυσιάζωμε τή ζωή μας γιά τούς αδελφούς. 17 Αλλ’ άν κάποιος έχη τά πλούτη του κόσμου, καί βλέπη τόν αδελφό του νά έχη ανάγκη, καί κλείση τήν καρδιά του απέναντί του, πώς είναι δυνατό νά μένη μέσα του η θεία αγάπη; 18 Παιδάκια μου, νά μήν αγαπούμε μέ τά λόγια καί μέ τή γλώσσα, αλλ΄ έμπρακτα καί αληθινά.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 16-18, είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου.

Δείτε και Η κοσμική αγάπη δέν είναι από τόν Πατέρα (Α΄ Ιωάν. β΄ 15-17), πατώντας ΕΔΩ
Οι δύο μεγαλύτερες εντολές (Ματθ. κβ΄ 34-40), πατώντας ΕΔΩ
Ο Χριστιανός ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του συνανθρώπου, πατώντας ΕΔΩ

Η υπακοή στο θέλημα του Κυρίου, ανώτερη από κάθε θυσία

Επειδή πριν 10 μέρες, ήταν η Κυριακή της Τυρινής και θυμάται η Εκκλησία την ημέρα αυτή την εξορία των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο που έγινε από ανυπακοή, παρουσιάζουμε άλλο ένα μικρό απόσπασμα από την ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Αυτού ακούετε Α΄» (16-10-2005), για την αξία της υπακοής στον Κύριο. Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος σχολιάζει την παρακοή του βασιλιά Σαούλ σε εντολή του Κυρίου και τον έλεγχο του Προφήτη Σαμουήλ στον βασιλιά Σαούλ για την παρακοή του. Το περιστατικό υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη.

Η υπακοή στο θέλημα του Κυρίου, ανώτερη από κάθε θυσία

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Εξευμενίζεται ο Θεός με θυσίες ζώων όταν οι άνθρωποι παραβαίνουν το θέλημά Του, όταν κάνουν παρακοή;

SamouelΤον ήλεγξε ο Προφήτης Σαμουήλ που τον είχε χρίσει βασιλέα κατ’ εντολήν του Θεού. «Ει θελητόν τω Κυρίω ολοκαυτώματα και θυσίαι υπερ του ακούσαι της φωνής Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗτου Κυρίου»; Είπε ο Σαμουήλ στο Σαούλ τον παραβάτη. Θέλει ο Θεός, λέει, τα ολοκαυτώματα και τις άλλες θυσίες περισσότερο από το να ακούει κανείς τον λόγο του Θεού και να κάνει υπακοή;

«Ιδού ακοή υπέρ θυσίαν αγαθήν». Η ακοή εννοεί η υπακοή, είναι παραπάνω από κάθε θυσία. Θυσίαζαν τότε πρόβατα, ερίφια, ΕΞΟΔΟΣ ΑΔΑΜ -ΕΥΑΣ 2μοσχάρια. Ε, δαπάνες σοβαρές, αλλά αυτές οι θυσίες δεν είναι τίποτε μπροστά στην υπακοή.

«Ακοή υπέρ θυσίαν αγαθήν».

Η υπακοή είναι ανώτερη από την σπουδαία θυσία, την δαπανηρή θυσία ζώων.

Γιατί είναι ανώτερη;

Με τις θυσίες των ζώων δεν κάνουμε τίποτε το σπουδαίο, απλώς κάνουμε μία υλική δαπάνη. Με την υπακοή θυσιάζουμε όχι ζώα, σφάζουμε όχι ζβραβειο Αώα, σφάζουμε το κακό μας θέλημα. Αυτό θα πει υπακοή. Υπακοή στο Θεό θα ειπεί να σφάξεις, να θυσιάσεις το αμαρτωλό θέλημα της καρδιάς σου. Γι’ αυτό η θυσία του θελήματός μας, η υπακοή έχει ασυγκρίτως μεγαλύτερη αξία από τις θυσίες ζώων.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Για την εύκολη εντολή που έδωσε ο Κύριος στους πρωτόπλαστους, πατώντας ΕΔΩ
Ο Κύριος τιμώρησε τους πρωτοπλάστους. Απάντηση σε όσους λένε ότι ο Θεός δεν τιμωρεί, πατώντας ΕΔΩ
Η νηστεία είναι υπόθεση υπακοής στον Θεό και την Εκκλησία, πατώντας ΕΔΩ
Ο Κύριος έθεσε όρους και περιορισμούς στη γενετήσια ορμή, πατώντας ΕΔΩ

Συμβουλές του Μεγάλου Αντωνίου για τον πόλεμο με τους δαίμονες

Για την εορτή του Μ. Αντωνίου  παρουσιάζουμε και άλλο ένα πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την πολύ ωφέλιμη παλαιά ομιλία του του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, με θέμα «Ο Μέγας Αντώνιος».

Συμβουλές του Μεγάλου Αντωνίου για τον πόλεμο με τους δαίμονες

25cf258425ce25bf25ce25bf25ce25bd25ce25bf25ce25bc25ce25b125cf258425ce25bf25cf258525ce259d25ce259925ce25a325ce25bc25ce25b525cf258025ce25b525cf258125ce25b925ce

Ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα τον Μοναχισμό και μεγάλες άγιες μορφές του

Μάλιστα ο Αντώνιος μας λέει πώς πρέπει να πολεμάμε τους δαίμονας. 

Με την πίστη στο Χριστό, με την προσευχή και με το σημείο του δαιμοΣταυρού, και να μην τους φοβούμεθα, διότι αυτά που κάνουν φαντασίες είναι, αποβλέπουν στο να εκφοβίσουν τον άνθρωπο, δεν έχουν δύναμη, δειλοί είναι, να μην τους υπολογίζουμε καθόλου.

Βέβαια στον πιστό άνθρωπο, στον αγωνιστή άνθρωπο δεν μπορούν να κάνουν τίποτε οι δαίμονες, εκτός και αν ο άνθρωπος δώσει τόπο στον σατανά να τον βλάψει.

Την ομιλία θα τη βρείτε με τον αριθμό 63, στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Ωφέλιμο περιστατικό από την τελευταία στιγμή του βίου του Μεγάλου Αντωνίου, πατώντας ΕΔΩ
Ο Μέγας Αντώνιος ήταν αγωνιστικός, πατώντας ΕΔΩ

Το Μυστήριο της μετάνοιας και Εξομολόγησεως είναι μυστήριο ταπεινώσεως

Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα απομαγνητοφωνημένο μικρό απόσπασμα από την εξαιρετική ομιλία του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Είμεθα Χριστιανοί;», που έγινε στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όπου αποστομώνει όσους περιφρονούν το Μυστήριο της Εξομολόγησης σαν μη αναγκαίο. Το απόσπασμα είναι συνέχεια του αποσπάσματος που παρουσιάσαμε πριν περίπου 6 μήνες (δείτε ΕΔΩ).

Το Μυστήριο της μετάνοιας και Εξομολόγησεως είναι μυστήριο ταπεινώσεως

ΝΙΣ (4) π

Όποιος λέγει εγώ εξομολογούμαι απευθείας στον Θεό, λέγει ανοησία, γιατί ο Θεός δεν έχει ανάγκη να Του εξομολογηθείς τα αμαρτήματά σου, τα γνωρίζει προτού ακόμη τα πράξεις.

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

Όποιος λέγει «εξομολογούμαι στην εικόνα», λέγει μεγαλύτερη ανοησία, γιατί η εικόνα δεν είναι ιερεύς και δεν τελεί μυστήριον, για να σου δώσει άφεσιν αμαρτιών.

exomologis i

Το να λέγει κανείς «Εξομολογούμαι απευθείας στον Θεό ή στην εικόνα», τούτο είναι εθελοθρησκεία, θρησκεία όπως την θέλει ο ίδιος ο άνθρωπος, τούτο είναι πρόφασις εν αμαρτία. Το βάθος είναι ότι ο υπερήφανος άνθρωπος δεν θέλει να ταπεινώσει τον εγωισμό του ενώπιον ενός άλλου ανθρώπου και να ειπεί «Πάτερ μου, με θεωρούσες καλόν; Έπεφτες έξω, αυτός και αυτός είμαι, αυτά τα αίσχη, αυτές τις βρωμιές έκαμα». Εάν ταπεινωθείς, σώζεσαι. Η θεία Μετάνοια και Εξομολόγησις είναι Μυστήριον ταπεινώσεως.

  Ολόκληρη την ομιλία θα την βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Η εξομολόγηση των αμαρτιών σε ορθόδοξο ιερέα είναι ηρωισμός, πατώντας ΕΔΩ
Άλυτες παραμένουν οι αμαρτίες χωρίς εξομολόγηση ή χωρίς μετάνοια, πατώντας ΕΔΩ

Ο Χριστιανός ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του συνανθρώπου

Επειδή την προηγούμενη Κυριακή διαβάστηκε στους Ναούς η παραβολή του Καλού Σαμαρείτη, παρακάτω παρουσιάζουμε ένα απομαγνητοφωνημένο μικρό απόσπασμα από την εξαιρετική ομιλία του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Είμεθα Χριστιανοί;», που έγινε στα μέσα της δεκαετίας του 1980, για την αγάπη προς τον συνάνθρωπο του πραγματικού Ορθόδοξου Χριστιανού.

Ο Χριστιανός ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του συνανθρώπου

ΝΙΣ (4) πΌποιος αγαπάει τον Θεό, αγαπάει και τον συνάνθρωπο που είναι εικόνα και ομοίωμα του Θεού. Αγάπη προς τον συνάνθρωπο, τί σημαίνει αδελφοί μου;

 Ο Χριστιανός αγαπάει τον συνάνθρωπο και ενδιαφέρεται πρώτον για τη σωτηρία του συνανθρώπου. Ο Χριστιανός αγωνιά για τη σωτηρία των αδελφών. Δεν υποφέρει την ιδέα της αιωνίου κολάσεως, αναστατώνεται, αρρωστάει θα μπορούσα να πω, όταν βλέπει ότι οι αδελφοί και μάλιστα προσφιλή πρόσωπα, δεν Αγάπη στους αμαρτωλούς και μίσος στη αμαρτίαβαδίζουν τον δρόμο του Θεού και βαδίζουν κατα κρημνόν. Και δεν ησυχάζει ο Χριστιανός αλλά προσπαθεί να κάνει το πάν με την προσευχή του, με τον λόγο του, με το καλό του παράδειγμά, να βοηθήσει τον αδελφό να έλθει κοντά στον Θεό. Αυτή είναι η μεγάλη αγωνία του Χριστιανού, να μην κολαστεί ει δυνατόν κανείς. Να φέρει κοσμικούς, πεπλανημένους, απίστους, αθέους κοντά στο Χριστό.

Ολόκληρη την ομιλία θα την βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Για την προσευχή και την ελεημοσύνη

Σήμερα που η Εκκλησία εορτάζει τον άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα πατριάρχη Αλεξανδρείας, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από το εξαίρετο βιβλίο του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>, για την προσευχή και την ελεημοσύνη.

Για την προσευχή και την ελεημοσύνη

«Ανήρ δέ τις ἐν Καισαρείᾳ ὀνόματι Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης τῆς καλουμένης ᾿Ιταλικῆς, 2 εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν Θεὸν σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, ποιῶν τε ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ καὶ δεόμενος τοῦ Θεοῦ διὰ παντός».

κομποσχοινι

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Προσευχή καί ελεημοσύνη, πολλές φορές μέσα στήν Γραφή αναφέρονται μαζί. Η προσευχή είνε άνοιγμα της καρδιάς καί του στόματος, η ελεημοσύνη είνε άνοιγμα της καρδιάς καί των χεριών. Οι δύο αρετές είνε αδελφές. Καί η μία βοήθεί τήν άλλη. Η προσευχή μαλακώνει ?????????????????????????????????????????????τήν καρδιά, γιά νά συμπονή καί νά κάνη ο άνθρωπος ελεημοσύνη. Όσοι είνε σκληροί απέναντι στήν ανθρώπινη δυστυχία, ας προσεύχωνται νά τούς δίνη ο Θεός σπλαγχνική καρδιά, γιά νά κάνουν ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη πάλι βοηθεί τήν προσευχή, γιά ν’ ανεβαίνη στό Θεό.

Απόσπασμα από την ερμηνεία των στίχων ι’ 1-2,  και τη σελ. 208 του εξαίρετου βιβλίου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ».
Περισσότερα για το βιβλίο πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

 Τα περιεχόμενά του θα τα δείτε πατώντας ΕΔΩ

Ο Άγιος Μήλος είδε οπτασία και ακολούθησε την παρθενική ζωή

Επειδή σήμερα που εορτάζει ο άγιος Μίλος ο ιερομάρτυρας και θαυματουργός συμπληρώνονται 29 και πλέον χρόνια απο τότε που έγινε θαυμαστή αποκάλυψη στον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο για τον Άγιο Μήλο και γι’ αυτό παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα απο την ομιλία του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου με θέμα «Ένα εφαρμοσμένο ευαγγέλιο (Άγιος Μήλος)» που έγινε πριν 15 ακριβώς χρόνια, στις 10-11-2002.

Ο Άγιος Μήλος είδε οπτασία και ακολούθησε την παρθενική ζωή

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Ο Μίλος ήθελε να ακολουθήσει στρατιωτική ζωή. Σκεπτόταν να ενταχθεί στο Στρατό του βασιλέως και να εξελιχθεί ως στρατιωτικός, αλλά είδε οπτασία. Όπως ο Παύλος πηγαίνοντας προς τη Δαμασκό είδε οπτασία, έτσι και αυτός είδε οπτασία.

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ

Τί είπε ο Παύλος στον βασιλέα Αγρίππα «Βασιλεύ Αγρίππα ουκ απειθής εγενόμην τη ουρανίω οπτασία». «Δεν έκανα ανυπακοή στην ουράνια οπτασία, δεν έκανα ανυπακοή στο θέλημα του Κυρίου που μου αποκαλύφθηκε στην ουράνια οπτασία στο δρόμο προς τη Δαμασκό».

agMilos

Και ο Μίλος δεν έκανε ανυπακοή στην ουράνια οπτασία.

Μετεστράφη και απεφάσισε να ακολουθήσει την παρθενική ζωή. Καλός ο Γάμος, Μυστήριο ο Γάμος, ευλογημένος ο Γάμος, από ένα πατέρα και μια μητέρα προήλθαμε όλοι, αλλά ανώτερο από το Γάμο είναι η παρθενική ζωή. Την εποχή του αγίου Μίλου ήταν αναρίθμητοι οι πιστοί που ζούσαν παρθενική ζωή, ιδίως στις ερήμους. Ο άγιος έγινε ασκητής, έγινε μοναχός και ασκούσε σκληρά τον εαυτόν του.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και παρουσίαση σαν βίντεο Θαυμαστή αποκάλυψη στον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο για τον άγνωστο άγιο ιερομάρτυρα Μήλο τον θαυματουργό, πατώντας ΕΔΩ
Δύο θαυμαστά περιστατικά που αποδεικνύουν πόσο μεγάλος άγιος είναι ο Άγιος Μήλος, πατώντας ΕΔΩ
Θαυμαστή αποκάλυψη στον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο για τον άγιο ιερομάρτυρα Μήλο επίσκοπο Περσίας τον θαυματουργό, πατώντας ΕΔΩ
Ο Άγιος Μήλος έμαθε τα ιερά γράμματα, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για αρετές

Παρακάτω θυμίζουμε μερικές αναρτήσεις του ιστολογίου μας για αρετές.

Αναρτήσεις για αρετές

ΣΤΑΥΡΟΣΑμαρτάνουμε από εγωισμό και για να σωθούμε πρέπει να ταπεινωθούμε, πατώντας ΕΔΩ

Ταπείνωση και συνεχή καταπολέμηση των παθών χρειάζονται για να αξιωθεί ο πιστός του μαρτυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Οι δύο μεγαλύτερες εντολές (Ματθ. κβ΄ 34-40), πατώντας ΕΔΩ

Αναγκαία η θαρραλέα ομολογία, ο έλεγχος, αλλά και η ειρωνεία του κακού όταν αποθρασύνεται, πατώντας ΕΔΩ

βραβειο Α

Μόνο τον Θεό και την συνείδηση να υπολογίζουν, πατώντας ΕΔΩ

Για την ομολογία της Πίστεως, πατώντας ΕΔΩ

Για την άσκηση του αγίου Ιωάννου του Ρώσου όταν ήταν αιχμάλωτος, πατώντας ΕΔΩ

Παράκληση στον Εσταυρωμένο Κύριο για σταυρική ζωή

Επειδή προχθες η Εκκλησία εόρτασε την προόδο του Τιμίου Σταυρού παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από το εξαίρετο βιβλίο «ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ» του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, για την αντισταυρική εποχή μας και την σταυρική ζωή των πιστών.

Παράκληση στον Εσταυρωμένο Κύριο για σταυρική ζωή

nik onomaΕις τήν κατ΄ εξοχήν αντισταυρικήν εποχήν μας, καθ΄ ήν πάντες επιδιώκουν ΣΤΑΥΡΟΣ (2)απλήστως τά ευχάριστα καί ουχί τά δυσάρεστα, τάς ανέσεις καί ουχί τάς θυσίας, άς παρακαλέσωμεν τόν Εσταυρωμένον Αρχηγόν της αγιωτάτης μας Θρησκείας, νά μας υψώση εις τήν ιδέαν καί τήν απόφασιν καί τήν πράξιν της θυσίας, καί νά κάμη τάς καταβάσεις μας εκ του σταυρού όσον τό δυνατόν ολιγωτέρας.


Απόσπασμα από το τέλος του κεφαλαίου <<ΕΠΙ ΣΤΑΥΡΟΥ>>, σελ.79, του ωραιότατου βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ. Ο τίτλος είναι του ιστολογίου μας.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

 

Τιμώντες τον Σταυρόν, τιμούμε τον Εσταυρωμένον, πατώντας ΕΔΩ.
Οι άνθρωποι μισούν την εσταυρωμένη ζωή και γίνονται εχθροί του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ
Μαρτυρίες για αναστάτωση και κάψιμο των δαιμόνων από το Τίμιο Ξύλο και τις Εικόνες,
πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την παρθενία και την αγνότητα

Επειδή χθες μπήκαμε στον μήνα της Κεχαριτωμένης Πάναγνης Παναγίας μας και η Παναγία είναι η κατ΄ εξοχήν Παρθένος (δείτε ΕΔΩ) θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για την παρθενία και την αγνότητα.

Αναρτήσεις για την παρθενία και την αγνότητα

ΚΥΡΙΟΣ Θεοτ Προδρ πΤο παρθενικό ιδεώδες ενσάρκωσε ο Χριστός και οι μεγαλύτεροι άγιοι ήταν παρθένοι, πατώντας ΕΔΩ

Οι αγνοί άνθρωποι ελκύουν περισσότερη Χάρη Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Η υπεροχή της παρθενικής ζωής (Α΄ Κορ. ζ΄ 25-35), πατώντας ΕΔΩ

theot

Για τους αιρετικούς που πολεμούν την παρθενική ζωή, πατώντας ΕΔΩ

Για τους αιρετικούς παρθενομάχους, πατώντας ΕΔΩ

Χάρισμα Θεού η ισόβια παρθενία, πατώντας ΕΔΩ

Να τιμάμε τον γάμο και να ζηλεύουμε και εγκωμιάζουμε την παρθενία, πατώντας ΕΔΩ

Ο Χριστιανός πιστεύει και στο Μυστήριο της Εξομολογήσεως

Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα απομαγνητοφωνημένο μικρό απόσπασμα από την εξαιρετική ομιλία του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Είμεθα Χριστιανοί;», που έγινε στα μέσα της δεκαετίας του 1980, για την ανάγκη του Μυστηρίου της Εξομολογήσεως που προηγείται της Θ. Κοινωνίας.

Ο Χριστιανός πιστεύει και στο Μυστήριο της Εξομολογήσεως

ΝΙΣ (4) πΑλλ΄ ο Χριστιανός δεν πιστεύει μόνο στο Μυστήριον της Θ. Κοινωνίας, πιστεύει και στα άλλα Μυστήρια Ναι, ο Θεός έχει αίμα! και δη και στο Μυστήριο της θείας μετανοίας και Εξομολογήσεως που είναι προϋπόθεσις για το Μυστήριο της Θ. Κοινωνίας.

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ, μικρό τεύχος του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για το Ευαγγέλιο

Ο Χριστιανός είναι ταπεινός άνθρωπος, ανοίγει το Ευαγγέλιο και διαβάζει τον λόγο του Κυρίου «Εδόθη μοι πάσα εξουσία εν ουρανώ και επι γης. Λάβετε Πνεύμα Άγιον, εαν τινών αφήτε τας αμαρτίας αφίενται αυτοίς, εαν τινών exomologis iκρατήτε κεκράτηνται».

«Δυνάμει της Σταυρικής μου θυσίας», λέγει ο Χριστός «έλαβα και ως άνθρωπος κάθε εξουσία, την οποία είχα ως Θεός. Σας μεταδίδω την πνευματική εξουσία, λάβετε Πνεύμα Άγιο. Θα έρχονται οι άνθρωποι, θα εξομολογούνται τις αμαρτίες τους, εάν έχουν μετάνοια, θα συγχωρείτε τις αμαρτίες τους».

Ολόκληρη την ομιλία θα την βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Ο αληθινός Χριστιανός έχει όρεξη για τον λόγο του Θεού, πατώντας ΕΔΩ
Η εξομολόγηση των αμαρτιών σε ορθόδοξο ιερέα είναι ηρωισμός, πατώντας ΕΔΩ
Άλυτες παραμένουν οι αμαρτίες χωρίς εξομολόγηση ή χωρίς μετάνοια, πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation