ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “Βιβλιοπαρουσίαση”

Ο σκοπός της πίστεως στο Χριστό είναι να γίνουμε υιοί Του

Επειδή σήμερα η Εκκλησία εορτάζει τον μεγάλο Πατέρα της Εκκλησίας, τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, παρουσιάζουμε ένα μικρό απόσπασμα του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, που υπάρχει στο βιβλίο του «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ», τ. Β’ , από την ερμηνεία του στίχου ιβ’ 36, όπου ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος παρουσιάζει μια ερμηνεία του ι. Χρυσοστόμου στη φράση «υιοί φωτός».

Ο σκοπός της πίστεως στο Χριστό είναι να γίνουμε υιοί Του

theol

35 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς͵ Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν ἐστιν. περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε͵ ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ· καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει. 36 ὡς τὸ φῶς ἔχετε͵ πιστεύετε εἰς τὸ φῶς͵ ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε. Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς͵ καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ΄ αὐτῶν.

Μεταφράζουμε: «Τούς είπε τότε ο Ιησούς: “Ολίγο χρόνο ακόμη τό φώς θά είνε μαζί σας. Περιπατείτε, έως ότου έχετε τό φώς, γιά νά μή σας καταλάβη τό σκοτάδι. Διότι εκείνος, πού περιπατεί στό σκοτάδι, δέν ξέρει πού πηγαίνει. Έως ότου έχετε τό φώς, νά πιστεύετε στό φώς, γιά νά γίνετε παιδιά του φωτός”. Αυτά είπε ο Ιησούς, καί έφυγε καί κρύφθηκε απ΄ αυτούς.

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

Ο σκοπός τής πίστεως στό Χριστό ως τό φώς εκφράζεται μέ τήν ωραία έκφρασι, «ίνα υιοί φωτός γένησθε». Τὀ «υιοί φωτός» (απαντά καί στό Α’ ΧΡι ΙΗΘεσ. ε’ 5) είνε εβραϊσμός, συνώνυμος του εβραϊσμού «τέκνα φωτός» (Εφ. ε’ 8). Ανάλογοι εβραϊσμοί είνε οι «υιοί της βασιλείας» (Ματθ. η’ 12), «υιοί τού νυμφώνος» (Ματθ. θ’ 15), «υιοί βροντής» (Μάρκ. γ’ 17), «υιοί ημέρας» (Α’ Θεσ. ε’ 5), «τέκνα υπακοής» (Α’ Πέτρ. α’ ANAΓKH ΠAPPHΣIAΣ, εξαίρετο άρθρο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου 14) κ.α. Οι άνθρωποι, οι οποίοι πιστεύουν στό φώς, στό Χριστό, γίνονται «υιοί φωτός», συνδέονται στενότατα με το φώς, διεισδύονται από τό φώς, γίνονται φωτεινοί. Καί επειδή εδώ τό φώς νοείται ως ενυπόστατο, ως αυτός ο Χριστός, τό «υιοί φωτός», όπως ο ιερός Χρυσόστομος ερμηνεύει, σημαίνει «εμοί υιοί», υιοί του Χριστού. Μάς γεννά πνευματικώς ο Πατήρ, μάς γεννά τό Πνεύμα τό Άγιο, μάς γεννά καί ο Χριστός.

Απο την ερμηνεία των στίχων ιβ’ 35-36, στίχου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Β’, σελ. 282.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Αθήνα 2009.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Β΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

Δείτε και Αναρτήσεις για τον ιερό Χρυσόστομο, πατώντας ΕΔΩ

Advertisements

Δύο χωρία της Αγίας Γραφής για την μητέρα του Κυρίου ως Θεοτόκο

Επειδή αιρετικοί όπως προτεστάντες και Χιλιαστές αρνούνται την τιμή που πρέπει προς την Κεχαριτωμένη Παναγία μας, παρουσιάζουμε 2 χωρία της Αγίας Γραφής και την εξήγηση τους από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, που δείχνουν ότι η Αγία Γραφή συμφωνεί με τον χαρακτηρισμό της Κεχαριτωμένης Παναγίας μας ως Θεοτόκου. 

Δύο χωρία της Αγίας Γραφής για την μητέρα του Κυρίου ως Θεοτόκο

 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικρο«Καί πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρός με;» (Λουκ. α’ 43).

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

Η Ελισάβετ, εν Πνεύματι Αγίω ομιλούσα, ονομάζει την Παρθένον μητέρα του PanagiaElisaΚυρίου της. Ποίον δε εγνώριζε και ανεγνώριζεν ως Κύριόν της η Ελισάβετ, ειμή τον Θεόν του Ισραήλ; Και πας πιστός ένα Κύριον αναγνωρίζει εν θρησκευτική έννοια, τον αληθινόν Θεόν.

Η φράσις συνεπώς της Ελισάβετ «μήτηρ του Κυρίου» ισοδυναμεί προς την φράσιν «μήτηρ του Θεου» και προς το όνομα «Θεοτόκος».


poim

«Και εἷπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος· μή φοβεῖσθε· ἰδού γάρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντί τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός Κύριος, ἐν πόλει Δαβίδ» (Λουκ. β’ 11).

Κατά το κοσμοχαρμόσυνον τούτο μήνυμα του αγγέλου προς τους ποιμένας της Βηθλεέμ ο εν τη πόλει του Δαβίδ γεννηθείς Σωτήρ είνε ο Χριστός ο Κύριος· ο Μεσσίας δηλαδή, τον οποίον προεφήτευον αι Γραφαί, ο Κύριος, τον οποίον επίστευον ως Θεόν οι Ισραηλίται.

Αυτός ο Κύριος, ο Γιαχβέ Θεός του Ισραήλ, έγινε Χριστός, Μεσσίας, γεννηθείς εκ της Παρθένου (Ιεζ. μδ’ 2). Η Παρθένος εγέννησε «Χριστόν Κύριον», άνθρωπον και Θεόν, Θεάνθρωπον, και δια τούτο ομολογείται «κυρίως Θεοτόκος», Θεοτόκος δηλαδή εν κυριολεξία.

Μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο «ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ», σελ. 174, του αντιχιλιαστικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ», Έκδοσις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Δ΄ Έκδοση, Αθήνα 1989. Το κεφάλαιο αυτό περιέχεται στις σελίδες 174-183.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Δείτε και Η Παναγία πρέπει να ονομάζεται Θεοτόκος και όχι Χριστοτόκος, πατώντας ΕΔΩ
Για τα ονόματα της Παναγίας, «Θεομήτωρ» και «Θεοτόκος», πατώντας ΕΔΩ
Μόνο οι Ορθόδοξοι τιμούν την Κεχαριτωμένη Παναγία πρεπόντως, πατώντας ΕΔΩ
Η Αγία Γραφή ελέγχει την ασέβεια των αιρετικών Χιλιαστών προς την Κεχαριτωμένη Παναγία, πατώντας ΕΔΩ

Οι οικουμενιστές είναι προδότες της Πίστεως, χωρίς της οποίας δεν υπάρχει αληθινή αγάπη

Παρουσιάζουμε απόσπασμα από τον πρόλογο του εξαίρετου τεύχους «ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, για τους Οικουμενιστές και την ψεύτικη αγάπη τους.

Οι οικουμενιστές είναι προδότες της Πίστεως, χωρίς της οποίας δεν υπάρχει αληθινή αγάπη

ονομα ΝΙΣΟι φίλοι αναγνώστες ας διαβάσουν το τεύχος με προσοχή και ας το διαδώσουν σε άλλους, για να έχουν επιχειρήματα προς αντιμετώπισι των οικουμενιστών, κληρικών και λαϊκών, οι οποίοι παρουσιάζονται ως άνθρωποι της αγάπης, ενώ είνεpapas-barth προδότες της Πίστεως, άνευ της οποίας αληθινή αγάπη δεν υπάρχει. Ο Χριστιανισμός είναι οικουμενικός, ζητή να αγκαλιάση όλους τους ανθρώπους με αληθινή αγάπη, δεν είναι οικουμενιστικός, δεν αγκαλιάζει τους ανθρώπους με ψευδοαγάπη, η οποία φθάνει μέχρι του σημείου να εγκρίνη και αίσχη.

antioikΔείτε και ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ, εξαίρετο τεύχος του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Τα περιεχόμενα του τεύχους του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ», πατώντας ΕΔΩ
Ο Οικουμενισμός, η χειρότερη κίνηση εναντίον της Ορθοδοξίας, πατώντας ΕΔΩ
Ο Οικουμενισμός η επικινδυνότερη κίνηση της εποχής μας για την Ορθοδοξία, πατώντας ΕΔΩ
Παρουσίαση σαν βίντεο, τί επιδιώκει ο Οικουμενισμός, πατώντας ΕΔΩ
Όντως παναίρεση ο Οικουμενισμός, πατώντας ΕΔΩ
Παύσετε το μνημόσυνο του Πατριάρχου!, πατώντας ΕΔΩ
Το Άγιον Όρος να παύσει το μνημόσυνο του πατρ. Βαρθολομαίου, πατώντας ΕΔΩ
Για την διγλωσσία πολλών, μάλιστα εκκλησιαστικών ταγών και οικουμενιστών, πατώντας ΕΔΩ

Αναβολή της κοιμήσεως του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου και η συγγραφή του Γ΄ τόμου «Το Ευαγγελιο του Ιωάννου»

Επειδή πριν 3 ημέρες συμπληρώθηκε 1 χρόνος και 7 μήνες, από την κοίμηση του μακαριστού γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, του Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, παρουσιάζουμε μια σύντομη αναφορά του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου σε πολύ σοβαρό κίνδυνο της υγείας του που παρ΄ ολίγο θα τον οδηγούσε στην κοίμηση του. Η σύντομη αυτή αναφορά υπάρχει στον πρόλογο του Γ΄ τόμο της σειράς «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου». Τον πρόλογο αυτόν, τον έγραψε στις 14-9-2011, εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, 3 χρόνια περίπου πριν την κοίμηση του. Το παρουσιάζουμε σήμερα, 3 ημέρες πριν την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. 

Αναβολή της κοιμήσεως του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου και η συγγραφή του Γ΄ τόμου «Το Ευαγγελιο του Ιωάννου»

nik sot3 Αλλ΄ ο Θεός μέ επισκέφθηκε μέ πολύ σοβαρή δοκιμασία της υγείας μου. Ήμουν γιά θάνατο. Καί η συγγραφή του τρίτου τόμου δέν φαινόταν εφικτή. Αλλ΄ ο Κύριος άκουσε τίς προσευχές πολλών ανθρώπων, πού αγαπούν καί εκτιμούν τό ταπεινό μου πρόσωπο, καί παρέτεινε το έλεός του. Ανέβαλε τόΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μ ταξίδι μου γιά τήν αιωνιότητα. Μου έδωσε παράτασι. Καί γιά νά εκφράσω τήν ευγνωμοσύνη μου στόν Κύριο, νά ικανοποιήσω δέ καί τήν επιθυμία των φίλων της Αγίας Γραφής, κάθησα καί έγραψα καί τόν τρίτο τόμο, ερμηνεία των επτά τελευταίων κεφαλαίων, ιε΄-κα΄, του Ευαγγελίου του Ιωάννου.

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μ

Απο τον πρόλογο του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ. Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Οι δύο μεγάλοι πόθοι του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, του αείμνηστου Ομολογητού ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, πατώντας ΕΔΩ
Άγνωστοι μεγάλοι αγώνες του μακαριστού ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου που έφθειραν την υγεία του, πατώντας ΕΔΩ
Άλλη φωτογραφία από το 40ήμερο αρχιερατικό μνημόσυνο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Φωτογραφία από το αρχιερατικό 40ήμερο Μνημόσυνο του Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
Ο ευλογημένος τάφος του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, πατώντας ΕΔΩ
Για τα 40/ήμερα Μνημόσυνα του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, του μακαριστού ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, πατώντας ΕΔΩ

Τα περιεχόμενα του τεύχους του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ»

Επειδή πριν 3 ημέρες ήταν η Κυριακή της Ορθοδοξίας, παρουσιάζουμε τα περιεχόμενα του πολύ αξιοσήμαντου τεύχος του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, που έχει τον τίτλο «ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ».

Τα περιεχόμενα του τεύχους του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ»

antioikΠρόλογος, σελ.3
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΥΣ, σελ.5
Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΑΘΗΤΟΝ ΤΟΥ ΠΑΠΑ, σελ.13
ΕΧΟΥΝ ΑΓΑΠΗ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ; σελ.16
ΠΩΣ ΝΑ ΕΧΩΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ; (Μέρος 1ο), σελ.23
ΠΩΣ ΝΑ ΕΧΩΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ; (Μέρος 2ο), σελ.32
ΖΗΤΟΥΜΕ ΔΙΑΛΟΓΟ, σελ.40
ΘΡΗΣΚΕΙΑΙ ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ, σελ.46

 

Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ, εξαίρετο τεύχος του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Ο Οικουμενισμός, η χειρότερη κίνηση εναντίον της Ορθοδοξίας, πατώντας ΕΔΩ
Παρουσίαση σαν βίντεο, τί επιδιώκει ο Οικουμενισμός, πατώντας ΕΔΩ
ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΤΕΡΟΝ, πατώντας ΕΔΩ

ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ, εξαίρετο τεύχος του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου

Σήμερα που η Εκκλησία εορτάζει την Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο που καταδίκασε και επίσημα την αίρεση της εικονομαχίας, παρουσιάζουμε τις φωτογραφίες του εξώφυλλου του γνωστού εξαίρετου αντιαιρετικού τεύχους του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με τον τίτλο «ΑΝΤΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ».

ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ, εξαίρετο τεύχος του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου

antioik

anti2

Αθήνα 2004

Έκδοσις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»

Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Όντως παναίρεση ο Οικουμενισμός, πατώντας ΕΔΩ
Μεγάλη ανάγκη συνοδικής καταδίκης των νέων αιρέσεων και του Οικουμενισμού, πατώντας ΕΔΩ
Ο Οικουμενισμός, η χειρότερη κίνηση εναντίον της Ορθοδοξίας, πατώντας ΕΔΩ
Παρουσίαση σαν βίντεο, τί επιδιώκει ο Οικουμενισμός, πατώντας ΕΔΩ

Τα περιεχόμενα του ερμηνευτικού βιβλίου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ»

Επειδή πριν 1 εβδομάδα ήταν η εορτή των Αγίων 12 Αποστόλων, παρουσιάζουμε τα περιεχόμενα του εξαίρετου ερμηνευτικού βιβλίου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ», που ερμηνεύει με την σειρά, το θεόπνευστο βιβλίο της Καινής Διαθήκης «Πράξεις Αποστόλων».

 

 Τα περιεχόμενα του ερμηνευτικού βιβλίου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ»

Πρόλογος    …………………………………………………………………… Σελ. 7
Μάθημα 1ο ……………………………………………………………………… 9
Ο Λουκάς καί το βιβλίο των Πράξεων
Μάθημα 2ο ………………………………………………………………………12
Ανάστασις καί Ανάληψις (α΄ 1-11)
Μάθημα 3ο………………………………………………………………………21
Τέλος του Ιούδα – Εκλογή του Ματθίου (α΄ 12 – 26)
Μάθημα 4ο……………………………………………………………………… 29
Η επιφοίτησις του Αγίου Πνεύματος (β΄ 1 – 13)
Μάθημα 5ο……………………………………………………………………… 37
Ο Πέτρος γιά τήν έκχυσι του Αγίου Πνεύματος
(β΄ 14 – 21)
Μάθημα 6ο……………………………………………………………………… 44
Ο Πέτρος γιά τόν Ιησού ως αναστάντα, Χριστό καί
Κύριο (β΄ 22 – 36)
Μάθημα 7ο……………………………………………………………………… 52
Τό αποτέλεσμα του κηρύγματος του Πέτρου – Η ζωή της
πρώτης χριστιανικής κοινότητος (β΄37 – 47)
Μάθημα 8ο……………………………………………………………………… 61
Η θεραπεία του χωλού (γ΄ 1 – 11)
Μάθημα 9ο……………………………………………………………………… 68
Η αιτία της θεραπείας του χωλού – Ενοχή των Ιουδαίων
καί σχέδιο του Θεού (γ΄ 12 – 18)
Μάθημα 10ο……………………………………………………………………… 75
Μετάνοια καί απόλαυσις των μεσσιανών ευλογιών
(γ΄ 19 – 26)
Μάθημα 11ο……………………………………………………………………… 83
Πέτρος καί Ιωάννης ενώπιον του συνεδρίου (δ΄ 1 – 12)
Μάθημα 12ο……………………………………………………………………… 91
Οι απόστολοι απειλούνται καί απολύονται – Η προσευχή
της Εκκλησίας (δ΄ 13 – 31)
Μάθημα 13ο……………………………………………………………………… 100
Ενότης καί κοινοκτημοσύνη (δ΄ 32-37)
Μάθημα 14ο……………………………………………………………………… 107
Ανανίας καί Σαπφείρα – Θαυματουργίες των αποστόλων
(ε΄ 1 – 16)
Μάθημα 15ο……………………………………………………………………… 115
Φυλάκισις καί αποφυλάκισις των αποστόλων – Δίκη,
δαρμός καί απόλυσις των αποστόλων (ε΄ 17 – 42)
Μάθημα 16ο……………………………………………………………………… 124
Η εκλογή των επτά διακόνων – Η δράσις του Στεφάνου καί

η προσαγωγή του στό συνέδριο (κεφ. στ΄)
Μάθημα 17ο……………………………………………………………………… 134

Ο Στέφανος γιά τήν πατριαρχική εποχή (ζ΄ 1 – 16)
Μάθημα 18ο……………………………………………………………………… 143
Ο Στέφανος γιά τόν Μωυσή μέχρι τή θεοφάνεια στή βάτο
(ζ΄ 17 – 34)
Μάθημα 19ο……………………………………………………………………… 152
Ο Στέφανος γιά τό πρόσωπο του Μωυσέως, τήν ασέβεια
του Ισραήλ, τή σκηνή καί τό ναό (ζ΄35 – 50)
Μάθημα 20ο……………………………………………………………………… 161
Ο Στέφανος καυτηριάζει τούς Ιουδαίους καί λιθοβολείται
(ζ΄ 51 – 60)
Μάθημα 21ο……………………………………………………………………… 169
Διωγμός της Εκκλησίας – Ο διάκονος Φίλιππος – Ο
Σίμων ο μάγος (η΄ 1 – 25)
Μάθημα 22ο……………………………………………………………………… 178
Ο Φίλιππος καί ο αιθίοψ ευνούχος (η΄ 26 – 40)
Μάθημα 23ο……………………………………………………………………… 185
Η επιστροφή του Παύλου (θ΄ 1 – 18)
Μάθημα 24ο……………………………………………………………………… 194
Ο Παύλος στήν Ιερουσαλήμ, Ταρσό, Δαμασκό –
Ο Πέτρος στή Λύδδα καί Ιόππη (θ΄ 19 – 43)
Μάθημα 25ο……………………………………………………………………… 204
Ο Πέτρος καί ο Κορνήλιος (ι΄ 1 – 33)
Μάθημα 26ο……………………………………………………………………… 215
Στό σπίτι του Κορνηλίου (ι΄ 34 – 48)
Μάθημα 27ο……………………………………………………………………… 223
Απολογία Πέτρου γιά άνοιγμα εις εθνικούς –
Η ίδρυσις της Εκκλησίας της Αντιοχείας –
Έρανος γιά τήν Εκκλησία της Ιουδαίας (κεφ. ια΄)
Μάθημα 28ο……………………………………………………………………… 232
Διωγμός Εκκλησίας καί θανάτωσις Ιακώβου –
Θαυμαστή αποφυλάκισις Πέτρου, παραδείγματος θάνατος
Ηρώδου (κεφ. ιβ΄)
Μάθημα 29ο……………………………………………………………………… 242
Περιοδεία του Βαρνάβα καί του Σαύλου (ιγ΄ 1 – 15)
Μάθημα 30ο……………………………………………………………………… 251
Ο Παύλος ομιλεί στή συναγωγή στήν Αντιόχεια της
Πισιδίας (ιγ΄ 16 – 37)
Μάθημα 31ο……………………………………………………………………… 261
Συνέχεια του λόγου στή συναγωγή – Στροφή πρός τούς
εθνικούς (ιγ΄38 – 52)
Μάθημα 32ο……………………………………………………………………… 271
Δράσις Παύλου και Βαρνάβα στό Ικόνιο, στά Λύστρα,
στή Δέρβη, στήν Πέργη (κεφ. ιδ΄)
Μάθημα 33ο……………………………………………………………………… 283
Ζητήματα του Μωσαϊκού νόμου – Η Αποστολική Σύνοδος
(ιε΄ 1 – 21)
Μάθημα 34ο ………………………………………………………………………294
Η απόφασις της Αποστολικής Συνόδου – Παροξυσμός –
χωρισμός Παύλου & Βαρνάβα (ιε΄ 22-41)
Μάθημα 35ο……………………………………………………………………… 304
Ο Τιμόθεος, τό όραμα του Μακεδόνος, ο Παύλος στούς
Φιλίππους (κεφ. ιστ΄)
Μάθημα 36ο……………………………………………………………………… 316
Στή Θεσσαλονίκη καί στή Βέροια (ιζ΄ 1 – 15)
Μάθημα 37ο……………………………………………………………………… 324
Στήν Αθήνα. Ο λόγος στόν Άρειο Πάγο (ιζ΄ 16 – 34)
Μάθημα 39ο……………………………………………………………………… 336
Στήν Κόρινθο (ιη΄ 1 – 17)
Μάθημα 40ο……………………………………………………………………… 347
Επιστροφή του Παύλου στή Συρία – Ο Απολλώς στήν
Έφεσο (ιη΄ 18 – 28)
Μάθημα 41ο……………………………………………………………………… 355
Ταραχή στήν Έφεσο εξ αιτίας του αργυροκόπου
Δημητρίου (ιθ΄ 21 – 41)
Μάθημα 42ο……………………………………………………………………… 364
Ο Παύλος στή Μακεδονία, Αχαΐα, Τρωάδα (κ΄ 1 – 16)
Μάθημα 43ο 374
Αποχαιρετιστήριος λόγος του Παύλου πρός τούς ποιμένας
της Εφέσου (κ΄ 17 – 38)
Μάθημα 44ο……………………………………………………………………… 382
Ο Παύλος στήν Τύρο, Πτολεμαΐδα, Καισάρεια,
Ιερουσαλήμ (κα΄ 1 – 17).
Μάθημα 45ο……………………………………………………………………… 393
Αγνισμός του Παύλου, εξέγερσις των Ιουδαίων καί
σύλληψις του αποστόλου (κα΄ 18 – 40)
Μάθημα 46ο……………………………………………………………………… 403
Λόγος του Παύλου πρός τούς Ιουδαίους – Επίκλησι της
ιδιότητος του Ρωμαίου πολίτη (κεφ. κβ΄)
Μάθημα 47ο……………………………………………………………………… 413
Απολογία Παύλου ενώπιον του Συνεδρίου (κγ΄ 1 – 6)
Μάθημα 48ο……………………………………………………………………… 423
Διχασμός του Συνεδρίου – Συνωμοσία κατά του Παύλου –
Παραπομπή στόν Φήλικα (κγ΄ 7 – 35)
Μάθημα 49ο……………………………………………………………………… 433
Οι κατήγοροι Παύλου ενώπιον του Φήλικος (κδ΄ 1 – 9)
Μάθημα 50ο……………………………………………………………………… 450
Η απολογία Παύλου ενώπιον του Φήλικος – Αναβολή
δίκης & 2ετής κράτησις αποστόλου (κδ΄ 10 – 27)
Μάθημα 51ο……………………………………………………………………… 460
Ο Παύλος δικάζεται από τόν Φήστο καί επικαλείται τόν
Καίσαρα (κε΄ 1 – 12)
Μάθημα 52ο……………………………………………………………………… 468
Φήστος πρός Αγρίππα γιά τόν απόστολο (κε΄ 13 – 27)
Μάθημα 53ο……………………………………………………………………… 477
Ο Παύλος απολογείται στόν Αγρίππα (κστ΄ 1 – 18)
Μάθημα 54ο……………………………………………………………………… 484
Συνέχεια απολογίας Παύλου πρός Αγρίππα (κστ΄ 19 – 32)
Μάθημα 55ο……………………………………………………………………… 493
Από τήν Καισάρεια στήν Κρήτη (κζ΄ 1 – 12)
Μάθημα 56ο……………………………………………………………………… 502
Τρομερή περιπέτεια στό Αδριατικό πέλαγος (κζ΄ 13 – 29)
Μάθημα 57ο……………………………………………………………………… 521
Ναυγάγιο στή Μελίτη (Μάλτα) (κζ΄ 30 – 44)
Μάθημα 58ο……………………………………………………………………… 530
Ο Παύλος στή Μελίτη (Μάλτα) (κη΄ 1 – 10)
Μάθημα 59ο……………………………………………………………………… 539
Από τή Μελίτη (Μάλτα) στή Ρώμη (κη΄ 11 – 16)
Μάθημα 60ο……………………………………………………………………… 551
Διετής κράτησις του Παύλου στή Ρώμη – Ακώλυτο
κήρυγμα πρός Ιουδαίους – εθνικούς (κη΄ 17 – 31)


Δείτε περισσότερα για το βιβλίο ΕΔΩ

Ο Θεός στολίζει τη μνήμη της Παναγίας με τα ποικίλα θαύματα

Επειδή σήμερα η Εκκλησία εορτάζει τη μεγάλη εορτή της Κοίμησης της υπερευλογημένης Παναγίας μας, παραθέτουμε μικρό απόσπασμα σχετικό με την εορτή αυτή από το εξαίρετο βιβλίο «ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Ο Θεός στολίζει τη μνήμη της Παναγίας με τα ποικίλα θαύματα

«Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ, ἡ ἱερὰ καὶ εὐκλεὴς Παρθένε μνήμη σου, πάντας συνηγάγετο, πρὸς εὐφροσύνην τοὺς πιστούς, ἐξαρχούσης Μαριάμ, μετὰ χορῶν καὶ τυμπάνων τῷ σῷ, ᾄδοντας Μονογενεῖ, ἐνδόξως ὅτι δεδόξασται».

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΑλλ΄ εγκωμιάζων ο ιερός υμνογράφος τήν μνήμην της Παρθένου ως «πεποικιλμένην τη θεία δόξα», κατά νούν έχει ίσως koimisi καί τά ποικίλα θαύματα, τα οποία ο Θεός τελεί διά της Παναγίας του μητρός -περισσότερον όλων των αγίων- πάντοτε μεν, εξαιρέτως όμως κατά τήν ημέραν της μνήμης της, οιονεί στολίζων καί κοσμών διά των θαυμάτων τήν αγίαν μνήμην της. Οπωσδήποτε τά θαύματα είνε δόξα καταπληκτική, εξ ουρανού προερχομένη, διά της οποίας ο Θεός αντιδοξάζει τους αυτόν δοξάζοντας.

Μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο «ΠΕΠΟΙΚΙΛΜΕΝΗ», σελ.62, του ωραιότατου βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ. Για την Κοίμηση της Θεοτόκου είναι αφιερωμένες οι σελίδες 54-64.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Εβάδισε πορείαν «άτρεπτον ανθρώποις» μέχρι τέλους

Σήμερα που η Εκκλησία εορτάζει τον Προφήτη Ηλία, παραθέτουμε μικρό απόσπασμα απο ερμηνεία ύμνου της Εκκλησίας για τον προφήτη Ηλία, από το βιβλίο «ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Εβάδισε πορείαν «άτρεπτον ανθρώποις» μέχρι τέλους

prof Hlias«Άτρεπτον ανθρώποις πορείαν επί γης πολιτευσάμενος, τη μηλωτή τον ρούν τον Ιορδάνειον ο Θεσβίτης περαιωθείς, διφρηλάτης αιθέριος ουρανόδρομον ήνυσε ξένην πορείαν διά Πνεύματος».

Η πίεσις επί της ψυχής του προφήτου αφόρητος. Ο ψυχικός κάματος εκ των αγώνων καί των περιπετειών αφάνταστος. Άλλος προφήτης άλλοτε, ο Βαλαάμ, εις μικροτέρουςΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 4 πειρασμούς ευρεθείς, εκλονίσθη καί εξέκλινεν εκ της ευθείας οδού (Αριθμ. κεφ. 23, 24, 25, 31. Β’ Πέτρ. 2,15). Αλλ΄ ο Ηλίας δεν παρεσύρθη. Δεν εξετράπη εκ της ευθείας οδού. Δεν εξέκλινεν εις τα δεξιά ή αριστερά. Μέχρι τέλους επολιτεύθη κατά το θέλημα του Θεού. Εβάδισε πορείαν «άτρεπτον ανθρώποις». Πορείαν, την οποίαν δεν ηδυνήθησαν να τρέψουν, να μεταβάλουν οι άνθρωποι. Πορείαν αμετάτρεπτον καί σταθεράν.

Η ξυνωρίς των αγωνιστών, πολύ μικρό απόσπασμα για τον Μ. Αθανάσιο απο το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ Απόσπασμα από τη σελ. 27 του κεφαλαίου «ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΟΣ» (σελ. 26-29), του ωραιότατου βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Δείτε για τον Προφήτη Ηλία και Ο πύρινος, πατώντας ΕΔΩ
Ο Ελεγκτής, πατώντας ΕΔΩ
Για την ταπεινοφροσύνη του Προφήτη Ηλία, του αποστόλου Πέτρου και των αγίων, πατώντας ΕΔΩ

Ο ξακουστός Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης για το βιβλίο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «Ερμηνεία δυσκόλων χωρίων της Γραφής» τ. Α’

Παρουσιάζουμε την γνώμη του ξακουστού ενάρετου Γέροντα Αιμιλιανού, τότε Καθηγούμενου της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους για το βιβλίο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «Ερμηνεία δυσκόλων χωρίων της Γραφής» τ. Α’.

Ο ξακουστός Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης για το βιβλίο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «Ερμηνεία δυσκόλων χωρίων της Γραφής» τ. Α’

aimilaΤην Υμετέραν Εντιμολογιότητα εν Κυρίω προσαγορεύομεν.
Ελάβομεν το φιλαδέλφως σταλέν ημίν βιβλίον Σας, όπερ πολλήν χαράν μας έδωκε. Η περί τα βιβλικά θέματα ενασχόλησίς Σας, λίαν αγαπητέ εν Κυρίω κ. Σωτηρόπουλε, ενέχει το στοιχείον της εν εκκλησιαστικοίς και αγιοπατερικοίς πλαισίοις προσεγγίσεως των ιερών κειμένων, ως αιωνίου κύρους θεόφθεγκτων λόγων, αποδεικτικώς και ουχί άνευ επιστημονικότητος ερμηνευομένων και διανθιζομένων. Ούτως ο αναγνώστης εφελκύεται προς βαθυτέραν κατανόησιν και διευκολύνεται εις περισσοτέραν βιωματικήν συμμετοχήν των δικαιωμάτων του Θεού.
νισ 1997 γ π Η προσωπική Υμών πολύτιμος αύτη εκκλησιαστική διακονία Σας παρέχει την δυνατότητα της εν Κυρίω αγαθής καυχήσεως, ότι, κατά το δυνατόν Υμίν εύληπτα τα θεία ρήματα εκτιθέμενος εις τους πιστούς, συνεργείτε εις το να γίνωνται ούτοι και πλέον θεοχώρητοι.
Συν ταις ειλικρινέσιν ευχαριστίαις, δεχθήτε, παρακαλούμεν, και τον δίκαιον έπαινον και την ευχήν, όπως καρπολογήσητε τη Εκκλησία τον β’ τόμον και έτι και έτι συνεχίσητε την θεοφιλή εργασίαν Σας.

Αρχιμανδρίτης Αιμιλιανός
καθηγούμενος Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους

Περισσότερα για το έργο αυτό δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Ο αείμνηστος μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Διονύσιος Λαδόπουλος για το βιβλίο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου “Ερμηνεία δυσκόλων χωρίων της Γραφής” τ. Α’, πατώντας ΕΔΩ
Ο αείμνηστος λόγιος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος για το βιβλίο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «Ερμηνεία δυσκόλων χωρίων της Γραφής» τ. Α’, πατώντας ΕΔΩ
Ο αείμνηστος παραδοσιακός Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος Θέμελης για το έργο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου “Ερμηνεία Δυσκόλων Χωρίων της Γραφής” τ. Α’,
πατώντας ΕΔΩ

Θερμής υποδοχής έτυχαν οι δύο τόμοι ερμηνεία του Ευαγγελίου του Ιωάννου σε εποχή που δεν διαβάζουν

Παρακάτω παραθέτουμε απόσπασμα από τον πρόλογο του βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τόμος Γ’.

Θερμής υποδοχής έτυχαν οι δύο τόμοι ερμηνεία του Ευαγγελίου του Ιωάννου σε εποχή που δεν διαβάζουν

ΝΙΣ Μ ΠΕΜΠΤΗ 26ΠΚατά το παρελθόν με τη χάρι και το φωτισμό του Θεού ερμήνευσα σε α΄ τόμο τα κεφάλαια του Ευαγγελίου του Ιωάννου α΄-ζ΄ και σε β΄ τόμο τα κεφάλαια η΄-ιδ΄. Οι δύο τόμοι έτυχαν θερμής υποδοχής από το αναγνωστικό κοινό, αν και τα βιβλία σήμερα δεν είνε στο ενδιαφέρον των ανθρώπων όπως άλλοτε. Ο αείμνηστος ΣΤΑΥΡΟΣ περιοδικο πΜητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος, σύγχρονος Πατήρ της Εκκλησίας, έλεγε: Οι άνθρωποι σήμερα αντί να διαβάζουν (βιβλία), προτιμούν ν΄ ακούουν (ραδιόφωνο). αντί ν΄ ακούουν, προτιμούν να βλέπουν (τηλεόραση). και αντί να βλέπουν, 56e9d-_προτιμούν να τρώγουν! Αυτή είνε η ιεράρχησι των ενδιαφερόντων των σημερινών ανθρώπων. Αλλά δόξα τω Θεώ, υπάρχει και η εξαίρεσι. Υπάρχουν ακόμη φίλοι του βιβλίου, του εκλεκτού βιβλίου, πρώτα της Αγίας Γραφής, και έπειτα άλλων πνευματικών βιβλίων.

 

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΓια περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Κρίσεις του δικηγόρου κ. Ιωάννη Ιωαννίδη για τα ερμηνευτικά βιβλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου πατώντας ΕΔΩ
Παρουσίαση του βιβλίου “ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ. Β’ ” από τον “Ορθόδοξο Τύπο” και τον θεολόγο κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδη, δείτε ΕΔΩ
Η αγάπη του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για την ερμηνεία της Αγίας Γραφής και για τον πιστό λαό, πατώντας ΕΔΩ

Για το ανεκτίμητο περιεχόμενο του βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ»

Επειδή αύριο η Εκκλησία εορτάζει τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, παραθέτουμε μέσα σε λίγες γραμμές, τί περιέχει το βιβλίο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ». Το απόσπασμα που παραθέτουμε είναιαπο το πρόλογο του βιβλίου του κ. Σωτηρόπουλου που έγραψε σαν αύριο πριν 33 χρόνια.

Για το ανεκτίμητο περιεχόμενο του βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ»

Το παρόν βιβλίο περιέχει τα εν λόγω μαθήματα αγιογραφικών κύκλων όπως παραδίδονταν στη γραπτή τους μορφή, καθώς και δύο εισαγωγικά μαθήματα για τη Γραφή γενικώς. Με τις εξηγήσεις λέξεων και φράσεων του κειμένoυ και  με τις παρατηρήσεις στα διάφορα χωρία μερικές φορές εξομαλύνονται ερμηνευτικές δυσκολίες και ανατρέπονται εσφαλμένες ερμηνείες. Με τις παρατηρήσεις δε και τα διδάγματα γίνονται φανερά το ασύγκριτο μεγαλείο του Ευαγγελίου και η υψίστη σημασία του για την πνευματική ζωή μαςΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΤΑΤΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ ΚΥΡΙΟΣ του Σινά ως πίστι και ως πράξι.

Ιδιαιτέρως επισημαίνουμε παράδοξα και καταπληκτικά στοιχεία του Ευαγγελίου, καθώς και αντιαιρετικά στοιχεία προς καταπολέμησι των διαστρεβλώτων της Πίστεως, μάλιστα των αντιχρίστων Χιλιαστών. Όλως δε ιδιαιτέρως επισημαίνουμε σημεία, τα οποία αποδεικνύουν την Θεότητα του Ιησού Χριστού.

 

Από τον πρόλογο του ερμηνευτικού βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ», που γράφτηκε στις 16 Νοεμβρίου του 1980.

Έκδοσις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου.

Αθήνα 1994. Έκδοση β’ βελτιωμένη.

Περισσότερα για το βιβλίο δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Για τον απόστολο και ευαγγελιστή Ματθαίο, πατώντας ΕΔΩ

Για την εξήγηση των κεφαλαίων του Ευαγγελίου του Ιωάννου στον τόμο Β’ του «Ευαγγελίου του Ιωάννου»

Παρακάτω παραθέτουμε απόσπασμα από τον πρόλογο του βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τόμος Β’, για την εξήγηση των κεφαλαίων του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχουν στο β’ τόμο του έργου του.

Για την εξήγηση των κεφαλαίων του Ευαγγελίου του Ιωάννου στον τόμο Β’ του «Ευαγγελίου του Ιωάννου»

 

Μερικές έννοιες και μερικά νοήματα, που περιέχονται στα επτά πρώτα κεφάλαια του Ευαγγελίου και επαναλαμβάνονται στα επτά εν συνεχεία, επειδή στον α’ τόμο εξηγήσαμε εκτενέστερα, στον β’ τόμο εξηγούμε συντομώτερα. Άλλες επίσης έννοιες και άλλα νοήματα απαντώνται επανειλημμένως στα επτά κεφάλαιαΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, τόμος B', εξαιρετικότατο ερμηνευτικό υπόμνημα του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου του Ευαγγελίου, τα οποία ερμηνεύουμε στον παρόντα β’ τόμο. Γι’ αυτό και ημείς επανειλημμένως θίγουμε αυτές τις έννοιες και αυτά τα νοήματα. Οι δε επαναλήψεις συντελούν στην εμπέδωσι των θείων διδασκαλιών (Φιλιπ. γ’1).

 

Περισσότερα για το εξαίρετο βιβλίο δείτε ΕΔΩ

Τα περιεχόμενα του εξαιρετικού βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ , τ. B΄, δείτε ΕΔΩ

Παρουσίαση του βιβλίου “ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ. Β’ ” από τον “Ορθόδοξο Τύπο” και τον θεολόγο κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδη, δείτε ΕΔΩ

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.

Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.
Δείτε και Τρόπος ερμηνείας του Ευαγγελίου από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο, πατώντας ΕΔΩ

Παρουσίαση της σειράς «Ερμηνεία Δυσκόλων Χωρίων της Γραφής», από τον θεολόγο και συγγραφέα κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδη και τον “Ορθόδοξο Τύπο”

Παρακάτω παραθέτουμε αποσπάσματα από την ωραιότατη βιβλιοπαρουσίαση της σειράς βιβλίων του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, «Ἑρμηνεία δυσκόλων χωρίων τῆς Γραφῆς», που έγινε απο τον θεολόγο και συγγραφέα κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδη, στις 4-10-2013, στον <<Ορθόδοξο Τύπο>>.

Παρουσίαση της σειράς «Ερμηνεία Δυσκόλων Χωρίων της Γραφής», από τον θεολόγο και συγγραφέα κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδη και τον “Ορθόδοξο Τύπο”

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Ἑρμηνεία δυσκόλων χωρίων τῆς Γραφῆς», Ἐκδόσεις «Σταυρός», Ἀθῆναι, Τόμος Α΄, ἔκδοσις Α΄ 1985, ἔκδοσις Β΄ 2006, Τόμος Β΄ 1990, τόμος Γ΄ 1994, καί τόμος Δ΄ 2013.

 

Νσ με π.ΑΔέν χρειάζονται συστάσεις στό πανελλήνιο καί πανορθόδοξο ἀναγνωστικό κοινό γιά τόν διάσημο θεολόγο-φιλόλογο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, ὁ ὁποῖος, ὄχι μόνο ὑπῆρξε ὁ στενώτερος συνεργάτης τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτη καί μεγάλου ἀγωνιστῆ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί χαρισματοῦχος ἱεροκήρυκας καί συγγραφέας σημαντικῶν θεολογικῶν ἔργων, μέ ἔντονο ἱεραποστολικό ζῆλο.

αυστραλιαΤόν ζητοῦσαν ὀρθόδοξοι ἀδελφοί μας ἀπ’ τήν Αὐστραλία μέχρι τήν Ἀμερική, διψασμένοι γιά ν᾽ ἀκούσουν λόγο Θεοῦ. Καί πρόθυμος πάντοτε, «κλητός ἀπόστολος» καί ἱεραπόστολος, ἀποτελοῦσε ἀντιγραφή τοῦ προφήτη: «ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων τήν εἰρήνην, τῶν εὐαγγελιζομένων τά ἀγαθά» (Ἠσ. ΝΒ΄ 7, Ρωμ. Ι΄ 15). Ὁ Νικόλαος Σωτηρόπουλος ἔγινε εὐρύτερασωτ γνωστός καί ἀπ᾽ τίς ραδιοτηλεοπτικές ἐκπομπές, ὅταν συχνά τόν καλοῦσαν, γιά νά ἐκφράσει τίς ἀπόψεις του. Καί στό σημεῖο αὐτό, πρέπει νά τονιστεῖ, ὄχι μόνο ἡ καθαρά ὀρθόδοξη θέση τῶν ἀπόψεών του, ἀλλά καί τό θάρρος τῆς γνώμης του.

ερμ δυσκ χωρ αγ. Γραφης Δ π

Μετά ἀπ᾽ αὐτά, ἀντιλαμβάνεται κανείς τίς τεράστιες προσπάθειές του νά μελετήσει καί νά ἐντοπίσει ἀπ᾽ ὅλα τά 27 βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης -μέ παράλληλα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης- ἐκεῖνα τά χωρία τά δύσκολα καί δυσερμήνευτα!

Ἐκεῖνα τά ἐδάφια -ὅπως διαφορετικά λέγονται- στά ὁποῖα καί μεγάλοι θεολόγοι, ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες στήν ἑρμηνεία τους. Ἄλλωστε, μέ τήν ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀσχολήθηκαν οἱ μεγάλοι Πατέρες καί ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, καί ἀκολούθησαν μεταγενέστεροι Πατέρες καί νεώτεροι καί σύγχρονοι καθηγητές Πανεπιστημίων (ὁπως γιά παράδειγμα, ὁ διάσημος Καθηγητής-θεολόγος καί ὑπομνηματιστής τῶν Γραφῶν, Παναγιώτης Τρεμπέλας) καί ἄλλοι.

ΝΙΣμικρηΣτίς ἡμέρες μας, ὁ Νικόλαος Σωτηρόπουλος,-ἕνας ἀπ’ τούς λίγους καί ἄριστους μελετητές καί ἑρμηνευτές τῶν Θείων Γραφῶν- ἐκτός τῆς ἑρμηνείας ὁρισμένων βιβλίων- (ὅπως τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων καί τοῦ κατά Ἰωάννην Εὐαγγελίου, κ.ἄ.), ἔχει γράψει αὐτό τό μέγα καί, πραγματικά, τεράστιο ἑρμηνευτικό ἔργο: «τῶν δύσκολων χωρίων τῆς Γραφῆς», καί μάλιστα σέ τέσσερεις τόμους.

56e9d-_Στόν Πρόλογο τῆς Α΄ ἔκδοσης τοῦ Β΄ τόμου (1988), σημειώνει καί τά ἑξῆς: «Οὐδέν τερπνότερον τῆς ἐνασχολήσεως περί τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, τῆς ἐμβαθύνσεως εἰς τά μυστήριά του καί τῆς ἀνακαλύψεως κεκρυμμένων νοημάτων. Ἀστρονόμος ἀνακαλύπτων νέον ἄστρον χαίρει ὀλιγώτερον πιστοῦ ἀνθρώπου, ὅστις ἀνακαλύπτει κεκρυμμένον νόημα τῆς Βίβλου καί λύει ἑρμηνευτικόν τι πρόβλημα. Ἴσασιν οἱ μεμυημένοι, θά ἔλεγεν ὁ ἱερός Χρυσόστομος, ὁ θερμότερος ἐραστής, ὁ τελειότερος ἑρμηνευτής καί ὁ διαπρυσιώτερος κῆρυξ τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ… Εἰς τόν παρόντα τόμον ἑρμηνεύονται πρωτοτύπως καί ἐντός τοῦ ὀρθοδόξου πνεύματος ὑπέρ τά 100 χωρία τῆς Καινῆς Διαθήκης… Τά ζητήματα τῆς Γραφῆς εἷναι ἀναρίθμητα, ἀνεξάντλητα. Καί τό μικρότερον βιβλίον τῆς Γραφῆς ἄν καθ’ ὅλην τήν ζωήν του ἐρευνᾶ ὁ δεινότερος ἐρευνητής, εἰς τό τέλος δέν θά ἔχη τήν πεποίθησιν, ὅτι κατώρθωσε τήν πλήρη καί τελείαν ἑρμηνείαν τοῦ ἐλαχίστου αὐτοῦ βιβλίου. Πλήρως καί τελείως γνωρίζει τήν Γραφήν μόνον ὁ συγγραφεύς της, τό Πνεῦμα τό Ἅγιον… Διά τῆς ἑρμηνευτικῆς ἐργασίας, τήν ὁποίαν προσφέρομεν, ἁπλῶς προσθέτομεν εἰς τό ἑρμηνευτικόν οἰκοδόμημα λίθους τινάς…Ἐπικαλούμεθα δέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ καί τάς προσευχάς τῶν ἀδελφῶν».

μικρο ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣΣυνεχίζει ο κ. Μιχαηλίδης «Τή μεγάλη, τή θαυμαστή, καί προπάντων, τήν πρωτότυπη ἑρμηνευτική ἀξία τῶν τεσσάρων τόμων μέ τά δύσκολα χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τήν πιστοποιοῦν οἱ ἀπαντήσεις Πατριαρχῶν καί Μητροπολιτῶν, οἱ ὁποῖες δημοσιεύονται στή β΄ ἔκδοση τοῦ β΄ τόμου. Ὅλοι, βέβαια, ἐκφράζουν τίς εὐχαριστίες τους καί προσθέτει ὁ καθένας τήν εὐαρέσκειά του καί κάποιες προσωπικές ἀπόψεις».

Και τελειώνει ο κ. Μιχαηλίδης «Ἡ λέξη «συγχαρητήρια», εἶναι πολύ μικρή γιά ἕνα τόσο μεγάλο καί ἀνεκτίμητης ἀξίας ἔργο, ἀγαπητέ Νικόλαε Σωτηρόπουλε».

Μιχαήλ Μιχαηλίδης

 

Απο την βιβλιοπαρουσίαση της παλαίμαχης εκκλησιαστικής εφημερίδας Ορθόδοξος Τύπος, 4/10/2013, σελ.2.

Δείτε και Παρουσίαση του βιβλίου “ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ. Β’ ” από τον “Ορθόδοξο Τύπο” και τον θεολόγο κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδη, πατώντας ΕΔΩ

Αντιχιλιαστικό βιβλίο του κ. Θεοδώρου Ζιώγα που βοήθησε ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος, πατώντας ΕΔΩ
Ο θεολόγος κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδης για τον «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Νέο βιβλιο! Ερμηνεία Δυσκόλων Χωρίων της Γραφής, τόμος Δ’

Νέο βιβλιο! Ερμηνεία Δυσκόλων Χωρίων της Γραφής, τόμος Δ’

ΣΩΤΗΡΟΠΣτις αρχές του Σεπτεμβρίου του παρόντος χρόνου, εκδόθηκε το νέο βιβλίο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «Ερμηνεία Δυσκόλων Χωρίων της Γραφής» τόμος Δ’.

Το παρουσιάζουμε παρακάτω με την λιτή παρουσίαση του που υπάρχει στο νέο τεύχος του Οκτωβρίου 2013 του Ορθόδοξου αγωνιστικού περιοδικού «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Σωτηρ Δ ΧΩΡ


Από το μηνιαίο ορθόδοξο αγωνιστικό περιοδικό Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, τεύχος Οκτωβρίου 2013, που αυτές τις ημέρες εκδόθηκε. Αναζητήστε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» ή εγγραφείτε συνδρομητές.

Περισσότερα για το περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» πατήστε πάνω στο όνομα του περιοδικού ή ΕΔΩ.

Δείτε για τους τρεις προηγούμενους τόμους του έργου ΕΔΩ

Post Navigation