ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “Για τον π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ”

Ξεχωριστή φωτογραφία του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου

Επειδή πριν 14 ημέρες συμπληρώθηκαν 9 χρόνια και 1 μήνας από την κοίμηση του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου παρουσιάζουμε μια ξεχωριστή φωτογραφία του π. Αυγουστίνου. Η φωτογραφία είναι από το Ορθόδοξο περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» που ίδρυσε ο π. Αυγουστίνος και είχε Διευθυντή το γνησιότερο τέκνο του, τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Ξεχωριστή φωτογραφία του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου

aptrapAyg

Μερικές φορές απότομος και τραχύς… 

Από το μηνιαίο ορθόδοξο και τότε αγωνιστικό περιοδικό Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, τεύχος Σεπτεμβρίου 2010.

Δείτε και Άλλες 4 αναρτήσεις με παρουσιάσεις σαν βίντεο για τον μακαριστό Ιεραπόστολο π. Αυγουστίνο, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός επίσκοπος Φλωρίνης Αυγουστίνος μήνυσε εκκλησιαστικά τον τότε Αυστραλίας Στυλιανό, πατώντας ΕΔΩ
«Άγιος» των ημερών μας: ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, πατώντας ΕΔΩ
Σύντομη αναφορά στους πολλούς διωγμούς του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου από το γνησιότερο τέκνο του, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Περιστατικό με αντίδραση του μακαριστού π. Αυγουστίνου σε προσπάθεια ονομασίας της αίρεσης του παπισμού ως Εκκλησίας, πατώντας ΕΔΩ
Ένας νέος κοντά στό γίγαντα, πατώντας ΕΔΩ
Παραγκωνισμός και διωγμός των ευθαρσών εργατών του Ευαγγελίου από τους δεσποτάδες, πατώντας ΕΔΩ
Για την συμπλήρωση 9 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού π. Αυγουστίνου και 5 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Advertisements

Ύπνωσε λέων

Για την χθεσινή συμπλήρωση 9 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου, παρουσιάζουμε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε αμέσως μετά την κοίμηση του π. Αυγουστίνου στο Ορθόδοξο περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» που ίδρυσε ο π. Αυγουστίνος και τότε είχε Διευθυντή το γνησιότερο τέκνο του, τον Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

ypnose

Ύπνωσε λέων

loulΜέ λούλουδα καί ροδόσταμο ραίνω τόν τάφον Σου καί μέ δέος γονυκλινώς καί ευγνωμόνως ασπάζομαι τήν αγίαν σορόν Σου, πάτερ Αυγουστίνε.

Καί τώρα, άγιε, εξ ουρανού καί από θρόνου δόξης, ής ηξιώθης, επίβλεψον εφ΄ ημάς καί πρέσβευε υπερ του σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Πολλά ήκουσα εις τήν κηδείαν Σου.

p.AygΌμως μέ τό μέγα κεφάλαιον ΜΙΜΗΣΙΣ τί ακριβώς συνέβη; Πάντως άπαντες επέστρεψαν «ικανοποιημένοι» εις τήν ανάπαυσίν των!

Πόσοι άραγε αντελήφθησαν τό βωβόν μήνυμα, πού μέσα από τό φέρετρόν διελάλει η σορός Σου; Στόματα πολλά καί λαλίστατα, φωναί στεντόρειαι. Καί τί δέν είπαν! Καλώς, έστω καί τώρα, «γιά τού στραβού το δίκαιο». Μά ώτα καί κεραίαι καί διάθεσις θυσιαστική πρός συνέχισιν τών όσων ετόνισαν δέν ξέρω αν υπήρχαν. Ωμοίαζαν μάλλον μέ πτωχοσυμπεθέρους καί φίλους καί πτωχοσυγγενείς, πού εκ περάτων ήλθον καί Χειρονία εις Επίσκοπον π. Αυγ. πελάλουν περασμένα μεγαλεία ανδρός αγωνιστού πελωρίων διαστάσεων, απορριπτομένου όμως καί διωκομένου πολλάκις μέχρι χθές. Μέ εξαίρεσιν ο λαός πλαγίως επαινών τινά ομιλητήν είπε χαριτολογών: «Πόσες αλήθειες είπε τό ζάχαρο!». Ποτέ εις τήν ζωήν του δέν είδε εις τό πλευρόν του ο μπαρουτοκαπνισμένος τόσους μεγάλους καί υψηλούς, όσους περί τό φέρετρόν του! Διότι τώρα πλέον δέν υπήρχε κίνδυνος, καί πλησίον του πλέον θα ηδύναντο εκ του πλήθους νά γευθούν κάποιαν τιμήν εν αντιθέσει μέ τον Απόστολον Πέτρον, χωρίς νά είναι επιβαρυντικόν δι΄ αυτούς τό περί αυτού λεχθέν «καί ούτος σύν αυτώ ήν» (Λουκ. κβ’56).

Καί τώρα ένα τέλος, πού ωμοίαζε μέ τέλος παραμυθιού: Καί εκείνος έζησε καλά, αγωνιζόμενος μέχρι τελευταίας του αναπνοής, καί εμείς καλύτερα, αναπαυόμενοι… Τώρα, Αυγουστίνε, αναπαύου, πρός μείζοντα ανάπαυσιν καί ησυχίαν καί ημών… Δόξα τω θανάτω, τω μεγάλω ευεργέτη τω αναπαύσαντί Σε, αλλά καί μεγάλως αναπαύσαντί καί ευεργετήσαντι καί ημάς…

Αληθώς διά πόσους έφυγεν ένας βραχνάς!

Αλλά «δίκαιοι εις τόν αιώνα ζώσι».

Κατά τήν παράδοσιν η κομμένη κεφαλή του Τιμίου Προδρόμου επί πινακίου μυστηριωδώς ανεφώνησε καί πάλιν εις τό παλάτιον βασταζομένη υπό της Ηρωδιάδος τόν έλεγχον, «Ουκ έξεστί σοι».

p.AYGKNΠίστις μας ακράδαντος, έστω καί έαν έκρυψεν αυτόν γης βραχύς τόπος, είναι, ότι ο αντιδοξάζων τους δοξάζοντας Αυτόν Κύριος θά χαριτώνη τήν αγίαν σορόν του μικρού τω δέματι καί μεγάλου τω πνεύματι γέροντος διά σημείων.

Νέον τρόπαιον, πού θα ηλεκτρίζη ευγενείς πιστευούσας ψυχάς εις συνέχισιν αγώνων πρός πάταξιν των σκοτεινών δυνάμεων καί επικράτησιν του θελήματος του Θεού, ψυχάς κράζουσας τό «Ουκ εά ημάς καθεύδειν τό του Αυγουστίνου τρόπαιον».

Αυγουστίνου αρχιερέως καί Νικολάου και Σοφίας των αειμνήστων γονέων αυτού αιωνία η μνήμη.

Γέροντα, τήν ευχήν σου.

p.Nik PetrΕλάχιστος εν ιερομονάχοις

ο αρχιμ. Νικόδημος Θ. Πετρόπουλος, προϊστάμενος Ιερού Ναού Απ. Παύλου Πατρών, ο επί μίαν πενταετίαν σπουδάσας εν Αθήναις ως φοιτητής παρά π.Γερβάσιος Παρασκευόπουλοςτούς πόδας Σου (Ζωοδόχου Πηγής 44) τή αυστηρά υποδείξει του αειμνήστου πνευματικού μου πατρός Γερβασίου Παρασκευοπούλου.

Από το μηνιαίο ορθόδοξο και τότε αγωνιστικό περιοδικό Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, τεύχος Οκτώβρίου 2010.

 

π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ-ΜΠΟΖΙΟΣΔείτε και Ένας νέος κοντά στό γίγαντα, πατώντας ΕΔΩ
«Άγιος» των ημερών μας: ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, πατώντας ΕΔΩ
Φωτογραφία από την χειροτονία του μακαριστού π. Αυγουστίνου σε Επίσκοπο Φλωρίνης, πατώντας ΕΔΩ
Τί καί πώς τόν είπαν; Αγωνιστή (1), πατώντας ΕΔΩ
Σύντομη αναφορά στους πολλούς διωγμούς του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου από το γνησιότερο τέκνο του, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Περιστατικό με αντίδραση του μακαριστού π. Αυγουστίνου σε προσπάθεια ονομασίας της αίρεσης του παπισμού ως Εκκλησίας, πατώντας ΕΔΩ

Για την συμπλήρωση 9 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού π. Αυγουστίνου και 5 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου

Για την συμπλήρωση 9 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού π. Αυγουστίνου και 5 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου

ΝΙΚ ΜΕ Π. ΑΥΓΣυμπληρώθηκαν σήμερα 9 χρόνια από την κοίμηση του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου και 5 χρόνια από την κοίμηση του γνησιότερου τέκνου του, του μακαριστού  Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Αντί άλλου σχολίου και εγκωμίου, παρουσιάζουμε παρακάτω μια φωτογραφία του ιστολογίου μας που αποτελείται από 1 Μίλησε ο Ουρανός!εικόνα και 2 φωτογραφίες, 3 μεγάλων Ιεραποστόλων, που πέρασαν μέσα από το καμίνι πολλών περιπετειών και θλίψεων ένεκεν αληθείας και δικαιοσύνης και τώρα βρίσκονται στον Παράδεισο του Κυρίου τους.

https://niksothropoulos.files.wordpress.com/2013/04/cebacebfcf83cebcceb1cf83-ceb1ceb9cf84cf89cebbcebfcf83-cf80-ceb1cf85ceb3cebfcf85cf83cf84ceb9cebdcebfcf85-cf80.jpgΚάτω από τη φωτογραφία του ιστολογίου μας, βάλαμε το ρητό που έβαλε ο μακαριστός π. Αυγουστίνος στο εξώφυλλο του βιβλίου του για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό τον ισαπόστολο, που έχει εκδοθεί πολλές φορές από την Ιεραποστολική του Αδελφότητα «Ο Σταυρός», διότι ταιριάζει και στους 3 μεγάλους Ιεραποστόλους.

AG.KOSMANISP.AYG

ΝΙΚ ΜΕ Π. ΑΥΓΔείτε και Δύο λόγια για την συμπλήρωση 8 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού π. Αυγουστίνου και 4 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Ξεχωριστή η φετεινή ημέρα της κοίμησης του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου και του γνησιότερου τέκνου του, πατώντας ΕΔΩ

Τί καί πώς τόν είπαν; Αγωνιστή (1)

Επειδή πριν 8 ημέρες συμπληρώθηκαν 8 χρόνια και 11 μήνες από την κοίμηση του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου, παρουσιάζουμε απόσπασμα από την αρχή της αξιοσήμαντης ομιλίας του αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη που έγινε στό Πνευματικό Κέντρο της ι. Μητροπόλεως Φθιώτιδος, στή Λαμία, στίς 22 Μαρτίου 2017, και οργάνωσε ο πριν λίγες ημέρες κοιμηθείς Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος. Το απόσπασμα είναι συνέχεια του αποσπάσματος που παρουσιάσαμε πριν περίπου 2 μήνες (δείτε ΕΔΩ).

Τί καί πώς τόν είπαν; Αγωνιστή (1)

Του αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη

p.DaniilΑυγουστίνος Καντιώτης!

Πατερικό ανάστημα, ο εκκλησιαστικός ποιμένας καί διδάσκαλος. Φωστήρας της καθόλου Εκκλησίας, πού δέν συρρικνώνεται στό σχήμα μιάς μόνο μορφής ορθόδοξης δράσεως καί πνευματικότητας.

  • p.AygK.Τον είπαν αγωνιστή. Καί ήταν. Ασυμβίβαστος μέ τό κακό καί τή φθορά, μέ τή διαφθορά καί τήν πλάνη. Τό σύνθημα του ήταν τό της Σοφίας Σειράχ: «Έως του θανάτου αγώνισαι περί της αληθείας, καί Κύριος ο Θεός πολεμήσει υπερ σου» (δ΄ 28). Αγωνίστηκε μέ τό σθένος ενός Μεγάλου Αθανασίου, πού τόν έθεσε καί προστάτη του αγωνιστικού του Συλλόγου. Αγωνίστηκε κατά της κοινωνικής σαπίλας, κατά της διαφθοράς, κατά της αδικίας, κατά της ιεροκαπηλείας, αλλά καί κατά τής εκκωφαντικής ακινησίας, τής προκλητικής αδράνειας. Δεν δειλίασε ποτέ, κί όταν βρισκόταν σέ καμίνι διωγμών.

Από το μηνιαίο περιοδικό «ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ», Αυγούστου 2017

Την λέξη αγωνιστή που έχουμε στο ιστολόγιο μας έντονη, είναι τονισμένη με α ρ α ι ά γράμματα στο κείμενο του π. Δανιήλ Αεράκη.

Ο τίτλος είναι του ιστολογίου μας. Το απόσπασμα υπάρχει στο κείμενο του π. Δανιήλ Αεράκη, στην παράγραφο με τίτλο «Τί καί πώς τόν είπαν;».

Την φωτογραφία με τον π. Αυγουστίνο θα την δείτε ολόκληρη ΕΔΩ

π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ-ΜΠΟΖΙΟΣΔείτε και Ένας νέος κοντά στό γίγαντα, πατώντας ΕΔΩ
Άλλες 4 αναρτήσεις με παρουσιάσεις σαν βίντεο για τον μακαριστό Ιεραπόστολο π. Αυγουστίνο, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός επίσκοπος Φλωρίνης Αυγουστίνος μήνυσε εκκλησιαστικά τον τότε Αυστραλίας Στυλιανό, πατώντας ΕΔΩ
«Άγιος» των ημερών μας: ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, πατώντας ΕΔΩ
Σύντομη αναφορά στους πολλούς διωγμούς του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου από το γνησιότερο τέκνο του, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Περιστατικό με αντίδραση του μακαριστού π. Αυγουστίνου σε προσπάθεια ονομασίας της αίρεσης του παπισμού ως Εκκλησίας, πατώντας ΕΔΩ
ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ, βιβλίο του αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη, πατώντας ΕΔΩ
Παραγκωνισμός και διωγμός των ευθαρσών εργατών του Ευαγγελίου από τους δεσποτάδες, πατώντας ΕΔΩ

Φωτογραφία από την χειροτονία του μακαριστού π. Αυγουστίνου σε Επίσκοπο Φλωρίνης

Επειδή πριν 9 ημέρες συμπληρώθηκαν 8 χρόνια και 10 μήνες από την κοίμηση του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου και επειδή πριν 12 ημέρες συμπληρώθηκαν 52 χρόνια από την χειροτονία του π. Αυγουστίνος σε Επίσκοπο παρουσιάζουμε μια φωτογραφία από την χειροτονία του π. Αυγουστίνου σε Επισκόπο. Η φωτογραφία είναι από το Ορθόδοξο περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» που ίδρυσε ο π. Αυγουστίνος και είχε Διευθυντή το γνησιότερο τέκνο του.

Φωτογραφία από την χειροτονία του μακαριστού π. Αυγουστίνου σε Επίσκοπο Φλωρίνης

xeiroton

Ο Επίσκοπος Αυγουστίνος κατά τη χειροτονία του.

Φωτογραφία από την χειροτονία του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου σε Επίσκοπο στις 25-6-1967 στον Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ομονοίας.

Από το μηνιαίο ορθόδοξο και τότε αγωνιστικό περιοδικό Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, τεύχος Σεπτεμβρίου 2010.

π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ-ΜΠΟΖΙΟΣΔείτε και Άλλες 4 αναρτήσεις με παρουσιάσεις σαν βίντεο για τον μακαριστό Ιεραπόστολο π. Αυγουστίνο, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός επίσκοπος Φλωρίνης Αυγουστίνος μήνυσε εκκλησιαστικά τον τότε Αυστραλίας Στυλιανό, πατώντας ΕΔΩ
«Άγιος» των ημερών μας: ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, πατώντας ΕΔΩ
Σύντομη αναφορά στους πολλούς διωγμούς του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου από το γνησιότερο τέκνο του, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Περιστατικό με αντίδραση του μακαριστού π. Αυγουστίνου σε προσπάθεια ονομασίας της αίρεσης του παπισμού ως Εκκλησίας, πατώντας ΕΔΩ
Ένας νέος κοντά στό γίγαντα, πατώντας ΕΔΩ
Παραγκωνισμός και διωγμός των ευθαρσών εργατών του Ευαγγελίου από τους δεσποτάδες, πατώντας ΕΔΩ

Ένας νέος κοντά στό γίγαντα

Επειδή πριν 11 ημέρες συμπληρώθηκαν 8 χρόνια και 9 μήνες από την κοίμηση του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου, παρουσιάζουμε απόσπασμα από την αρχή της αξιοσήμαντης ομιλίας του αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη που έγινε στό Πνευματικό Κέντρο της ι. Μητροπόλεως Φθιώτιδος, στή Λαμία, στίς 22 Μαρτίου 2017, και οργάνωσε ο Μητρ. Φθιώτιδος Νικόλαος. Όμως θεωρούμε υπερβολικό τον χαρακτηρισμό του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου Κοτσώνη ως αγίου από τον π. Δανιήλ.

Ένας νέος κοντά στό γίγαντα

Του αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη

π. Δανιήλ ΑεράκηςΈνα παιδί 14 χρονών βρέθηκε ξαφνικά κοντά σέ ένα γίγαντα. Το παιδί είναι η αφεντιά μου. Μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου ήμουν το 1951, όταν γνώρισα τόν πατέρα Αυγουστίνο Καντιώτη. Όσοι τόν p.AYGKNζήσαμε, από πολύ παληά, τόν βλέπαμε σάν γίγαντα. Στά μικρά μας μάτια φάνταζε σάν ένα πελώριο βουνό προφητικού κύρους καί ακατάβλητης δυνάμεως. Τρέμανε τά πόδια μου από δέος όταν πλησίαζα ν΄ ακούσω τό φλογερό του κήρυγμα.

Κι ύστερα ως φοιτητής της θεολογίας τό χθεσινό παλληκάρι ατενίζει τόν σπουδαίο θεολόγο π. Αυγουστίνο Καντιώτη μέ θαυμασμό μεγαλύτερο από όσο βλέπαμε τούς μεγάλους τότε καθηγητές, όπως ένας Τρεμπέλας, ένας Βέλλας, ένας Μπρατσιώτης. Είχε τήν αίσθησι τό παλληκάρι ενός σοφού δασκάλου, αγίου στή ζωή, αγιογραφικού καί πατερικού στή διδασκαλία.

ΝΙΣ με π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΠΕΡΚι ύστερα ως πτυχιούχος θεολόγος αξιώνομαι νά βρίσκωμαι στήν πνευματική παρέα, στούς λίγους θεολόγους πού περιτριγυρίζουν τόν αετό του άμβωνος, τον π. Αυγουστίνο Καντιώτη, πού σελαγίζει στό στερέωμα τής τότε εκκλησιαστικής καί εθνικής ζωής (δεκαετία του 1960). Ως θεϊκός μαγνήτης προσελκύει κοντά του αποστολική καί ιεραποστολική ομάδα. Ήδη άτυπα έχει ιδρυθή η Σχολή Καντιώτη, σχολή στρατιωτικής πνευματικής p.Aygoustinosζωής. Στρατευόμενοι από τήν κλήσι του Θεού, πολλοί ακολουθούν τόν ήρωα ιεροκήρυκα π. Αυγουστίνο, πού αναζητά καί δείχνει τίς κορυφές.

Κι ύστερα, μετά από ταχύρρυθμη, αλλά συστηματική εκπαίδευσι, οι νεοσσοί, όπως μάς αποκαλούσε ο πεπειραμένος ιεροκήρυκας Αυγουστίνος Καντιώτης, μάς ωθούσε στόν τριπλό αγώνα: Αγώνα γιά τήν πνευματική προσωπική μας ζωή, αγώνα γιά τήν κατά Χριστόν μόρφωσι, αγώνα γιά τήν εξάπλωση τής Αλήθειας του Ευαγγελίου.

Θά έρθη η δύσκολη χρονιά του 1965, όπου θά μάς ρίξη στή μάχη. Θά οργανώσουμε πέντε συλλαλητήρια, πού P.AYGέσεισαν τήν Αθήνα, καί αποσκοπούσαν στήν κάθαρσι τής Παιδείας καί τής Εκκλησίας. Εκείνα τά συλλαλητήρια έκαναν νά ωριμάση ο πόθος γιά μία νέα πνοή στήν εκκλησιαστική διοίκησι, πού φάνηκε μέ τήν άνοδο στόν Αρχιεπισκοπικό θρόνων των Αθηνών του μεγάλου καί αγίου εκείνου ανδρός, του Ιερώνυμου Κοτσώνη.

Από το μηνιαίο περιοδικό «ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ», Αυγούστου 2017

Οι λέξεις του κειμένου που έχουμε στο ιστολόγιο μας με κόκκινο χρώμα, είναι τονισμένες με  α ρ α ι ά   γράμματα στο κείμενο του π. Δανιήλ Αεράκη.

π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ-ΜΠΟΖΙΟΣΔείτε και Άλλες 4 αναρτήσεις με παρουσιάσεις σαν βίντεο για τον μακαριστό Ιεραπόστολο π. Αυγουστίνο, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός επίσκοπος Φλωρίνης Αυγουστίνος μήνυσε εκκλησιαστικά τον τότε Αυστραλίας Στυλιανό, πατώντας ΕΔΩ
«Άγιος» των ημερών μας: ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, πατώντας ΕΔΩ
Σύντομη αναφορά στους πολλούς διωγμούς του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου από το γνησιότερο τέκνο του, παρουσίαση σαν βίντεο,  πατώντας ΕΔΩ
Περιστατικό με αντίδραση του μακαριστού π. Αυγουστίνου σε προσπάθεια ονομασίας της αίρεσης του παπισμού ως Εκκλησίας, πατώντας ΕΔΩ
ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ, βιβλίο του αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη, πατώντας ΕΔΩ
Παραγκωνισμός και διωγμός των ευθαρσών εργατών του Ευαγγελίου από τους δεσποτάδες, πατώντας ΕΔΩ

Άλλες 4 αναρτήσεις με παρουσιάσεις σαν βίντεο για τον μακαριστό Ιεραπόστολο π. Αυγουστίνο

Επειδή πριν 1 εβδομἀδα ακριβώς συμπληρώθηκαν 8 χρόνια και 8 μήνες από την κοίμηση του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου, θυμίζουμε 4 αναρτήσεις του ιστολογίου μας με παρουσιάσεις σαν βίντεο για τον μακαριστό Ιεραπόστολο π. Αυγουστίνο, όπου ομιλεί το γνησιότερο τέκνο του.

Άλλες 4 αναρτήσεις με παρουσιάσεις σαν βίντεο για τον μακαριστό Ιεραπόστολο π. Αυγουστίνο

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΗΣΜια φράση του μακαριστού π. Αυγουστίνου για την άπειρη αξία της θυσίας του Κυρίου, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Η Ανάληψη του Χριστού είναι θρίαμβος και δόξα του ΧριστούΗ φράση που συγκινούσε περισσότερο τον π. Αυγουστίνο, απ΄ όλες τις Ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας, παρουσιάση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Ένα περιστατικό για την προοπτική του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου, παρουσίαση ΝΙΚ ΜΕ Π. ΑΥΓσαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Ο μακαριστός π. Αυγουστίνος για την Ορθόδοξη Πίστη, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τα γενέθλια του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου και του μακαριστού π. Αυγουστίνου και για τον αείμνηστο π. Μάρκο Μανώλη

Επειδή πριν 6 ημέρες, στις 15 Απριλίου ήταν τα γενέθλια του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, πριν 5 ημέρες στις 16 Απριλίου συμπληρώθηκαν 9 χρόνια από την κοίμηση του αείμνηστου αρχιμανδρίτη π.  Μάρκου Μανώλη και χθές στις 20 Απριλίου ήταν τα γενέθλια του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου, θυμίζουμε σχετικές αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

Αναρτήσεις για τα γενέθλια του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου και του μακαριστού π. Αυγουστίνου και για τον αείμνηστο π. Μάρκο Μανώλη

nikanEyagΓια την ημέρα των γενεθλίων του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, πατώντας ΕΔΩ

ΝΙΚ ΜΕ Π. ΑΥΓΑναρτήσεις για την ημέρα των γενεθλίων του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, πατώντας ΕΔΩ

Για τα γενέθλια του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου, πατώντας ΕΔΩ

Ο κ.Νικόλαος Σωτηρόπουλος για τον μακαριστό π.Μάρκο Μανώλη, πατώντας ΕΔΩ

 

Η 2η πηγή του κηρύγματος του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, ο πνευματικός του πατέρας, ο π. Αυγουστίνος

Επειδή πριν 10 ημέρες συμπληρώθηκαν 4 χρόνια και 7 μήνες από την κοίμηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, παρουσιάζουμε απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από το κήρυγμα του μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως Ιερεμία, στο 40ήμερο αρχιερατικό μνημόσυνο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου.

Η 2η πηγή του κηρύγματος του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, ο πνευματικός του πατέρας, ο π. Αυγουστίνος

Tου μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως Ιερεμία

λιμνη 2

Η 2α πηγή ήταν…

Να κάνω μια παρέκβαση εδώ χριστιανοί. Χαρακτηριστικό ορθοδόξου πνευματικότητος είναι ότι δεν εμφανίζεται κανείς έτσι απότομα και κάνει τον κήρυκα αλλά περνάει από μαθητεία.

40 ημερο μνημ Γορτ και Αιτ2 περ ΑΜ

Σήμερα εορτάζουμε τον άγιο Ιερόθεο, 1ο επίσκοπο των Αθηνών, ο οποίος παρακαλώ πέρασε από Γέροντα, πέρασε από πνευματικό πατέρα και διδάσκαλο. Και το τροπάριο του, το απολυτίκιό του δεν είναι ύμνος του μαθητού, αλλά ύμνο του διδασκάλου πρώτα, γι΄ αυτό και το τροπάριο του, το απολυτίκιο του στον διδάσκαλό του, τον Γέροντά του, τον πνευματικό του πατέρα τον Απόστολο Παύλο.

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣΓι΄ αυτό και ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει προς Τίτον επιστολή γράφει «γνησίω τέκνω». Δηλαδή παρέλαβε ακριβώς, χωρίς να την αλλοιώσει. Αυτό είναι παράδοση αγαπητοί μου χριστιανοί, αυτό είναι και αποστολική διαδοχή. Δεν είναι αποστολική διαδοχή αυτό που νομίζουμε ότι χειροτονά ο δεσπότη έναν, εκείνος τον άλλον, δεν είναι μια αλυσωδετή, αλλά αποστολική διαδοχή σημαίνει αυτό το κεφάλαιο που λέγεται Πίστη, το βιώνει κάποιος, -όχι όλοι-, και σ΄ αυτόν το παραδίδει ο Γέροντάς του, αυτός το παραδίδει στα δικά του πνευματικά τέκνα…

ΝΙΚ ΜΕ Π. ΑΥΓΛοιπόν ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος πέρασε από μαθητείαν, πέρασε από Γέροντα εκλεκτόν και μεγάλον, τον μακαριστόν -που δεν θα τον λησμονήσωμεν όλοι- τον μακαριστόν Αυγουστίνον, επίσκοπον Φλωρίνης που αν και απήλθε, έχει χρόνια, όμως η μορφή του επιβάλλεται εις τας συνειδήσεις των Ορθοδόξων Χριστιανών, σήμερα μάλιστα που οι κίνδυνοι είναι πολλοί και μεγάλοι από 2 μεγάλα κακά, θηριώδη κακά, τον Παπισμόν πρώτα και τον Οικουμενισμόν έπειτα.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικρο

Λοιπόν, αδελφοί μου Χριστιανοί, ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος ήταν μεγάλος ιεροκήρυξ διότι είχε 1η ΝΙΣ με π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΠΕΡπηγή Αγία Γραφή, 2αν πηγήν είχε τον Γέροντά του, τον π. Αυγουστίνο, του υπήρξε άριστος μαθητής.

Βέβαια ήμουν και εγώ στα έτη εκείνα, εγώ ήμουν κακός μαθητής και μάλιστα εξεβλήθην, έφυγα διότι δεν μπορούσα να μαθητευτώ, να μπώ στα βαθιά διδάγματα του μακαριστού αγωνιστού p.Ayg NikSoιεροκήρυκος πατρός Επισκόπου, αλλά ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος, επαναλαμβάνω, υπήρξε άριστος μαθητής, τον οποίο τον ερρόφηξε και τον αντέγραψε, και τον -πώς το λέει εκεί για την Αγία Παρασκευή;- «εις κατοικίαν κεκλήρωσε», «εις κατοικίαν κεκλήρωσε», αυτόν δηλαδή ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος «εις κατοικίαν κεκλήρωσε» τον π. Αυγουστίνο Μητροπολίτην Φλωρίνης. 

ΝΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΠΔείτε και Ο μακαριστός Ομολογητής Νικόλαος Σωτηρόπουλος ως ξεχωριστός και γνήσιος Ιεροκήρυκας, πατώντας ΕΔΩ
Το καλύτερο μνημόσυνο για τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, είναι να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός Ομολογητής Νικόλαος Σωτηρόπουλος ως λαμπρός θεολόγος, πατώντας ΕΔΩ
Η 1η πηγή του κηρύγματος του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
ΝΙΣ ωραίος 17-12-1989 με περιγρΟ μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος ξεχώριζε ιδιαίτερα για τα χαρίσματα του λόγου, της ερμηνείας των Γραφών και του ελέγχου, πατώντας ΕΔΩ
Κοινοί αγώνες, κοινή ανάπαυσι, κοινή ανάστασι, πατώντας ΕΔΩ
Φωτογραφία από 40/ήμερο Μνημόσυνο για τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο στην Αυστραλία και σχόλιο, πατώντας ΕΔΩ
Ο παραδοσιακός μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ για την προς Κύριον εκδημία του μακαριστού ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, πατώντας ΕΔΩ
Μακάριος ξανά ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος! πατώντας ΕΔΩ
Η θεολογούσα, ποιμαίνουσα και ποιμαινομένη Εκκλησία υποκλίνεται στο σκήνωμα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ

Ο μακαριστός επίσκοπος Φλωρίνης Αυγουστίνος μήνυσε εκκλησιαστικά τον τότε Αυστραλίας Στυλιανό

Επειδή πριν 9 ημέρες συμπληρώθηκαν 8 χρόνια και 7 μήνες από την κοίμηση του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου, παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα από την πολύ φλογερή ομιλία του γνησιότερου τέκνου του, του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Μέγας Αντίχριστος» (22-11-1992), για την εκκλησιαστική μήνυση του μακαριστού π. Αυγουστίνου κατά του τότε Αυστραλίας Στυλιανού για πολύ αξιοσήμαντα θέματα Πίστεως.

Ο μακαριστός επίσκοπος Φλωρίνης Αυγουστίνος μήνυσε εκκλησιαστικά τον τότε Αυστραλίας Στυλιανό

Ένας μόνον υπέβαλλε μήνυση. Ο Φλωρίνης Αυγουστίνος! (Πάρα πολλά χειροκροτήματα από το ακροατήριο) .

ΦΑΝΑΡΙΚαι η μήνυση πήγε στα συρτάρια του πατριαρχείου.

Η μόνη απάντηση από το πατριαρχείο ήταν «Άγιε Φλωρίνης σας συγχαίρουμε για την ευαισθησία σας σε θέματα Πίστεως»!

Δύο ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, σχετικές με τον άδικο αφορισμό. Η μία ομιλία-κεραυνός για τον άδικο και άκυρο αφορισμό του, η δεύτερη πιο γενική

austa StyliΚαι άφησαν τον Στυλιανό στη θέση του! Εμπαιγμός! Κοροϊδία!

Από τους άλλους αρχιερείς, ούτε 1 δεν συγκλονίσθηκε και δεν διαμαρτυρήθηκε!

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

ΝΙΚ ΜΕ Π. ΑΥΓ

Δείτε και «Άγιος» των ημερών μας: ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, πατώντας ΕΔΩ
Το οικουμενικό πατριαρχείο είναι οικουμενιστικό, πατώντας ΕΔΩ
Σύντομη αναφορά στους πολλούς διωγμούς του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου από το γνησιότερο τέκνο του, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός π. Αυγουστίνος για την Ορθόδοξη Πίστη, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Μια φράση του μακαριστού π. Αυγουστίνου για την άπειρη αξία της θυσίας του Κυρίου, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Περιστατικό με αντίδραση του μακαριστού π. Αυγουστίνου σε προσπάθεια ονομασίας της αίρεσης του παπισμού ως Εκκλησίας, πατώντας ΕΔΩ
Έχουμε ανάγκη ζώσης πίστεως, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός π. Αυγουστίνος για την αξία της Ορθόδοξης πίστης, πατώντας ΕΔΩ
Δεν θα λείψουν στρατιώτες στην Ορθοδοξία, πατώντας ΕΔΩ
Μεγάλος πνευματικός ηγέτης ο μακαριστός Ιεραπόστολος π. Αυγουστίνος, πατώντας ΕΔΩ

Φωτογραφία από την παράνομη σύλληψη του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου στην Πάτρα

Επειδή πριν 12 ημέρες συμπληρώθηκαν 8 χρόνια και 6 μήνες από την κοίμηση του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου, και τις πρώτες εβδομάδες του Τριωδίου συνηθίζεται να συμβαίνουν οι πολύ αμαρτωλές καρναβαλικές εκδηλώσεις, αλλά και επειδή πριν ακριβώς 1 εβδομάδα  συμπληρώθηκαν 65 χρόνια από 1 παράνομη σύλληψη του π. Αυγουστίνου, παρουσιάζουμε 1 φωτογραφία με την παράνομη σύλληψη του π. Αυγουστίνου από την τότε Ασφάλεια στην Πάτρα. Η φωτογραφία είναι από το Ορθόδοξο περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» που ίδρυσε ο π. Αυγουστίνος και τότε είχε Διευθυντή το γνησιότερο τέκνο του.

Φωτογραφία από την παράνομη σύλληψη του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου στην Πάτρα

antikarn

Πάτρα 4 Μαρτίου 1954. Ερχόμενος ο μακαριστός Ιεραπόστολος π. Αυγουστίνος να αγωνισθή κατά του ξεδιάντροπου Καρναβάλου συλλαμβάνεται από την Ασφάλεια.

Από το μηνιαίο ορθόδοξο και τότε αγωνιστικό περιοδικό Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, τεύχος Σεπτεμβρίου 2010.

ΝΙΚ ΜΕ Π. ΑΥΓ

Δείτε και «Άγιος» των ημερών μας: ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, πατώντας ΕΔΩ
Σύντομη αναφορά στους πολλούς διωγμούς του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου από το γνησιότερο τέκνο του, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Τριώδιο του Χριστού και Αντι-τριώδιο του διαβόλου, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός π. Αυγουστίνος για την Ορθόδοξη Πίστη, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Μια φράση του μακαριστού π. Αυγουστίνου για την άπειρη αξία της θυσίας του Κυρίου, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ-ΜΠΟΖΙΟΣΠεριστατικό με αντίδραση του μακαριστού π. Αυγουστίνου σε προσπάθεια ονομασίας της αίρεσης του παπισμού ως Εκκλησίας, πατώντας ΕΔΩ
Μικρός διάλογος του π. Αυγουστίνου με το γνησιότερο και πιστότερο τέκνο του, πατώντας ΕΔΩ
Για τους συνεχείς διωγμούς του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου από δεσποτάδες, αναφορά από το γνησιότερο τέκνο του, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός π. Αυγουστίνος για την αξία της Ορθόδοξης πίστης, πατώντας ΕΔΩ
Παραγκωνισμός και διωγμός των ευθαρσών εργατών του Ευαγγελίου από τους δεσποτάδες, πατώντας ΕΔΩ
ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ, βιβλίο του αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη, πατώντας ΕΔΩ

Φωτογραφία του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου πάνω σε υποζύγιο

Επειδή πριν 3 ημέρες συμπληρώθηκαν 8 χρόνια και 5 μήνες από την κοίμηση του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου παρουσιάζουμε μια φωτογραφία του π. Αυγουστίνου πάνω σε υποζύγιο. Η φωτογραφία είναι από το Ορθόδοξο περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» που ίδρυσε ο π. Αυγουστίνος και τότε είχε Διευθυντή το γνησιότερο τέκνο του.

Φωτογραφία του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου πάνω σε υποζύγιο

pAYGyp

Ο μακαριστός Ιεραπόστολος π. Αυγουστίνος πάνω σε ταπεινό υποζύγιο περιοδεύει για ιερή αποστολή.

Από το μηνιαίο ορθόδοξο και τότε αγωνιστικό περιοδικό Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, τεύχος Οκτώβρίου 2010.

 

ΝΙΚ ΜΕ Π. ΑΥΓ

Δείτε και «Άγιος» των ημερών μας: ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, πατώντας ΕΔΩ
Σύντομη αναφορά στους πολλούς διωγμούς του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου από το γνησιότερο τέκνο του, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός π. Αυγουστίνος για την Ορθόδοξη Πίστη, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ-ΜΠΟΖΙΟΣΔεν θα λείψουν στρατιώτες στην Ορθοδοξία, πατώντας ΕΔΩ
Περιστατικό με αντίδραση του μακαριστού π. Αυγουστίνου σε προσπάθεια ονομασίας της αίρεσης του παπισμού ως Εκκλησίας, πατώντας ΕΔΩ
Ο π. Αυγουστίνος στο βαθύτατο γήρας του φερόταν «σαν μικρό παιδί», πατώντας ΕΔΩ
Για τον π. Αυγουστίνο και το βαθύτατο γήρας του, εμπιστοσύνη στον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο, το γνησιότερο τέκνο του π. Αυγουστίνου, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός π. Αυγουστίνος για την αξία της Ορθόδοξης πίστης, πατώντας ΕΔΩ
Παραγκωνισμός και διωγμός των ευθαρσών εργατών του Ευαγγελίου από τους δεσποτάδες, πατώντας ΕΔΩ

Παραγκωνισμός και διωγμός των ευθαρσών εργατών του Ευαγγελίου από τους δεσποτάδες

Επειδή πριν 6 ημέρες συμπληρώθηκαν 8 χρόνια και 4 μήνες από την κοίμηση του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα από την πολύ φλογερή ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΖΗΤΟΥΜΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΝ ΚΑΙ ΖΩΣΑΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ» που εκφώνησε το 1976 σε πολύ μεγάλο ακροατήριο. Το απόσπασμα ομιλεί για διωγμούς καλών εργατών του Ευαγγελίου από δεσποτάδες. Tο γνησιότερο τέκνο του π. Αυγουστίνου αναφέρεται χωρίς να τον ονομάζει, στον πνευματικό του πατέρα, τον π. Αυγουστίνο. Εχθροί του π. Αυγουστίνου έστειλαν λίγα χρόνια μετά την εκλογή του σε μητροπολίτη Φλωρίνης, ψυχίατρους για να τον βγάλουν τρελλό, αλλά απέτυχαν.

Παραγκωνισμός και διωγμός των ευθαρσών εργατών του Ευαγγελίου από τους δεσποτάδες

ΝΙΣ ωραίος 17-12-1989 με περιγρΠαραγκωνίζουν τους ευσεβείς, τους ικανούς, τους εργάτας του Ευαγγελίου, τους ευθαρσείς κήρυκας, τους Χειρονία εις Επίσκοπον π. Αυγ. ππαραγκωνίζουν συστηματικώς. Και αν ποτέ κατά λάθος και για να εκπληρώσουν δεν ξέρω πόσες σκοπιμότητες, προαγάγουν και κανέναν, μετανοούν και στέλνουν από κοντα ψυχιάτρους να τον βγάλουν τρελλόν! (Αίσχος! Αίσχος! Αίσχος! φωνάζει το ακροατήριο).

Tην ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Περισσότερα για τη φωτογραφία με τον π. Αυγουστίνο δείτε ΕΔΩ

ΝΙΚ ΜΕ Π. ΑΥΓΔείτε και Για τους συνεχείς διωγμούς του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου από δεσποτάδες, αναφορά από το γνησιότερο τέκνο του, πατώντας ΕΔΩ
«Άγιος» των ημερών μας: ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός π. Αυγουστίνος για την Ορθόδοξη Πίστη, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Δεν θα λείψουν στρατιώτες στην Ορθοδοξία, πατώντας ΕΔΩ
Περιστατικό με αντίδραση του μακαριστού π. Αυγουστίνου σε προσπάθεια ονομασίας της αίρεσης του παπισμού ως Εκκλησίας, πατώντας ΕΔΩ
p.AYGKNΟ π. Αυγουστίνος στο βαθύτατο γήρας του φερόταν «σαν μικρό παιδί», πατώντας ΕΔΩ
Για τον π. Αυγουστίνο και το βαθύτατο γήρας του, εμπιστοσύνη στον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο, το γνησιότερο τέκνο του π. Αυγουστίνου, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός π. Αυγουστίνος για την αξία της Ορθόδοξης πίστης, πατώντας ΕΔΩ
Δύο σύγχρονοι ακαθαίρετοι πύργοι της Ορθοδοξίας, πατώντας  ΕΔΩ
ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ, βιβλίο του αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τον μακαριστό π. Αυγουστίνο απέναντι στους άδικους «αφορισμούς» και στον «αφορισμό» του γνησιότερου τέκνου του

Κλείνουμε το μικρό 7ήμερο αφιέρωμα μας στον αδικότατο και ακυρότατο «αφορισμό»  του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, που ακόμα δεν έχει αρθεί θυμίζοντας τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τον μακαριστό π. Αυγουστίνο απέναντι στους άδικους αφορισμούς και στον «αφορισμό» του γνησιότερου τέκνου του

Αναρτήσεις για τον μακαριστό π. Αυγουστίνο απέναντι στους άδικους «αφορισμούς» και στον «αφορισμό» του γνησιότερου τέκνου του

p.AYGKN

Η αντίδραση του μακαριστού π. Αυγουστίνου στην βλαμμένη άποψη ότι οι άδικοι αφορισμοί ισχύουν, πατώντας ΕΔΩ

Η αντίδραση του μακαριστού π. Αυγουστίνου στην άποψη ότι οι άδικοι αφορισμοί ισχύουν, (παρουσίαση σαν βίντεο) πατώντας ΕΔΩ

Ο μακαριστός πνευματικός πατέρας του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον «αφορισμό» του γνησιότερου και πιστότερου τέκνου του, πατώντας ΕΔΩ

p.Ayg NikSotΜε την ευλογία του π. Αυγουστίνου κήρυττε και μετά τον άκυρο «αφορισμό» του ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος, πατώντας ΕΔΩ

Ο μακαριστός π. Αυγουστίνος ενέργησε για άρση του αδικότατου «αφορισμού» του γνησιότερου τέκνου του, πατώντας ΕΔΩ

Φωτογραφία του μακαριστού π. Αυγουστίνου με τον τότε μητροπολίτη Κοζάνης Διονύσιο

Επειδή προχθές συμπληρώθηκαν 8 χρόνια και 3 μήνες από την κοίμηση του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου  παρουσιάζουμε μια φωτογραφία του π. Αυγουστίνου με τον τότε μητροπολίτη Κοζάνης Διονύσιο. Η φωτογραφία είναι από το Ορθόδοξο περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» που ίδρυσε ο π. Αυγουστίνος και είχε Διευθυντή το γνησιότερο τέκνο του.

Φωτογραφία του μακαριστού π. Αυγουστίνου με τον τότε μητροπολίτη Κοζάνης Διονύσιο

pAYg

Με τον Σεβασμιώτατο Κοζάνης στήν εορτή του Ιωβηλαίου του π. Αυγουστίνου

Από το μηνιαίο ορθόδοξο και τότε αγωνιστικό περιοδικό Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, τεύχος Σεπτεμβρίου 2010.

 

ΝΙΚ ΜΕ Π. ΑΥΓ

Δείτε και Δύο σύγχρονοι ακαθαίρετοι πύργοι της Ορθοδοξίας, πατώντας ΕΔΩ
«Άγιος» των ημερών μας: ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, πατώντας ΕΔΩ
Σύντομη αναφορά στους πολλούς διωγμούς του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου από το γνησιότερο τέκνο του, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός π. Αυγουστίνος για την Ορθόδοξη Πίστη, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
p.AYGKNΔεν θα λείψουν στρατιώτες στην Ορθοδοξία, πατώντας ΕΔΩ
Περιστατικό με αντίδραση του μακαριστού π. Αυγουστίνου σε προσπάθεια ονομασίας της αίρεσης του παπισμού ως Εκκλησίας, πατώντας ΕΔΩ
Ο π. Αυγουστίνος στο βαθύτατο γήρας του φερόταν «σαν μικρό παιδί», πατώντας ΕΔΩ
Για τον π. Αυγουστίνο και το βαθύτατο γήρας του, εμπιστοσύνη στον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο, το γνησιότερο τέκνο του π. Αυγουστίνου, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός π. Αυγουστίνος για την αξία της Ορθόδοξης πίστης, πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation