ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “ΔΕΣΠΟΤΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ”

Αναρτήσεις για τον Νυμφίο Χριστό

Επειδή από χθες βράδυ κατα το Τυπικό της Εκκλησίας αρχίζουν στους ι. Ναούς οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας για τον Νυμφίο Χριστό, θυμίζουμε στους καλούς αναγνώστες μας αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τον Νυμφίο Χριστό.

Αναρτήσεις για τον Νυμφίο Χριστό

NymfΤο αφάνταστο κάλλος του Νυμφίου Χριστού, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Τον Νυμφίον αδελφοί αγαπήσωμεν (παρουσίαση σαν βίντεο), πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τον Νυμφίο Χριστό και τη νύμφη ανθρωπότητα, πατώντας ΕΔΩ

Η αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος στον άγιο Συμεών τον Θεοδόχο

Για την Δεσποτική εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου, που εόρτασε η Εκκλησία πριν 2 εβδομάδες, παρουσιάζουμε ένα πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Νυν απολύεις τον δούλον σου…» (3-2-1991).

Η αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος στον άγιο Συμεών τον Θεοδόχο

ΝΙΣ ωραίος 17-12-1989 με περιγρ

«καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου».

Από το Άγιον Πνεύμα στον πρεσβύτη Συμέων έγινε χρηματισμός, απόκάλυψις. Το Άγιο Πνεύμα αποκάλυψε, φανέρωσε στον Συμεών μια ιδιαίτερη και αφαντάστως μεγάλη εύνοια.

αγ.Συμεών

Ποιά ήταν η εύνοια την οποία φανέρωσε το Άγιο Πνεύμα στον Συμεών;

Ό,τι δεν θα έβλεπε θάνατο ο Συμεών, δεν θα γευόταν θάνατο, προτού αξιωθεί και ιδεί τον Χριστόν Κυρίου, τον Μεσσία τον Οποίο θα απέστελλε ο Θεός Πατέρας στον κόσμο για την σωτηρία των ανθρώπων.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Για την προσδοκία του αγίου Συμεών του Θεοδόχου, πατώντας ΕΔΩ
Για την Υπαπαντή του Κυρίου και την απερίγραπτη χαρά του αγίου Συμεών του Θεοδόχου, πατώντας ΕΔΩ
Η αντιμετώπιση του σωματικού θανάτου από τον άγιο Συμεών, πατώντας ΕΔΩ
Για την Υπαπαντή του Κυρίου και την απερίγραπτη χαρά του αγίου Συμεών του Θεοδόχου, πατώντας ΕΔΩ

Μερικές αναρτήσεις για την Υπαπαντή του Κυρίου και τον άγιο Συμεών τον θεοδόχο

Επειδή πριν περίπου 2 εβδομάδες η Εκκλησία εόρτασε την Υπαπαντή του Κυρίου και  τον άγιο Συμεών τον Θεοδόχο θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για την Υπαπαντή του Κυρίου και τον άγιο Συμεών.

Μερικές αναρτήσεις για την Υπαπαντή του Κυρίου και τον άγιο Συμεών τον θεοδόχο

αγ.ΣυμεώνΟ Ιησούς, Χριστός Κυρίου και Χριστός Κύριος, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την Υπαπαντή του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Στον Άγιο Συμεών τον Θεοδόχο «Πνεύμα Άγιον ήν επ᾿ αυτόν», πατώντας ΕΔΩ

Για τον υψηλό τίτλο «δούλος Κυρίου», πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την Βάπτιση του Κυρίου

Για τη μεγάλη Δεσποτική εορτή της Βάπτισης του Κυρίου, που εόρτασε η Εκκλησία μας πριν 12 ημέρες, θυμίζουμε παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

Αναρτήσεις για την Βάπτιση του Κυρίου

Bapt phany _Αναρτήσεις για μερικούς από τους λόγους που βαπτίστηκε ο Κύριος, πατώντας ΕΔΩ

Μερικές αναρτήσεις για την Βάπτιση του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις με 3 παρουσιάσεις σαν βίντεο για τη Βάπτιση του Κυρίου, πατώνταςΕΔΩ

Τηλεοπτική εκπομπή για την εορτή των Θεοφανείων με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, πατώντας ΕΔΩ

Ο Χριστός είναι ο μόνος δυνατός να ενεργήσει σ΄ εμάς την αγία μεταμόρφωση

Επειδή πριν 5 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε τη μεγάλη Δεσποτική εορτή της Μεταμόρφωσης του Κυρίου, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από το ωραιότατο βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ».

Ο Χριστός είναι ο μόνος δυνατός να ενεργήσει σ΄ εμάς την αγία μεταμόρφωση

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Ιδού τό μήνυμα του ενδόξου γεγονότος επί τής κορυφής του Θαβώρ. Από τήν παραμόρφωσιν εις τήν μεταμόρφωσιν! Όλοι οι άνθρωποι, άλλος περισσότερον καί άλλος ολιγώτερον, έχομεν υποστή τήν παραμορφωτικήν επίδρασιν του κακού, καί έχΜΕΤΑΜπομεν ανάγκην νά δεχθώμεν τήν μετάμορφωτικήν επίδρασιν του αγαθού, διά νά επανέλθωμεν εις τήν κανονικήν μορφήν. Ο Χριστός, ο λόγοις καί έργοις καί θαύμασιν αποδεικνύων τήν άπειρον δύναμιν του, είνε ο μόνος δυνατός νά ενεργήση εις ημάς τήν αγίαν μεταμόρφωσιν. Ο επί του όρους Θαβώρ μεταμορφωθείς καί δείξας εις τούς μαθητάς τήν δόξαν του δύναται νά μεταμορφώση καί νά καταστήση καί ημάς ενδόξους ως άστρα και ώς ηλίους ακτινοβολούντας. 

Μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο <<ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ>>, και τη σελ. 47-8, του ωραιότατου βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ. Για την ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (6 ΑΥΓ.) είναι αφιερωμένες οι σελίδες 47-53.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Τις λέξεις που έχει ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος στο βιβλίο του υπογραμμισμένες με  α ρ α ι ά  γράμματα, εμείς τις έχουμε με κόκκινο χρώμα.

 

Αναρτήσεις για τον Νυμφίο Χριστό και τη νύμφη ανθρωπότητα

Επειδή από χθες βράδυ άρχισαν στους Ναούς οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας για τον Νυμφίο Χριστό και παρουσιάζουμε παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τον Νυμφίο Χριστό.

Αναρτήσεις για τον Νυμφίο Χριστό και τη νύμφη ανθρωπότητα

NymfΟ Χριστός ως Νυμφίος της Καινής Διαθήκης, είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, πατώντας ΕΔΩ

Τον Νυμφίον αδελφοί αγαπήσωμεν (παρουσίαση σαν βίντεο), πατώντας ΕΔΩ

Ο Νυμφίος Χριστός, ο μόνος τελείως Αγνός και αναμάρτητος!, πατώντας ΕΔΩ

ο Ζωοδότης ΧριστόςΓια το αξίωμα και τη θέση του Νυμφίου Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Το αφάνταστο κάλλος του Χριστού!, πατώντας ΕΔΩ

Τα μαύρα χάλια της νύμφης ανθρωπότητας πουgyn am ευσπλαγχνίστηκε ο Χριστός, πατώντας ΕΔΩ

Πόρνη και μοιχαλίδα, η νύμφη ανθρωπότητα, πατώντας ΕΔΩ

Απόδειξη της Θεότητας του Ιησού, ο λόγος του αγίου Συμεών του Θεοδόχου

Παρακάτω παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεόλογου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, που ερμηνεύει μέρος από τον θεόπνευστο λόγο του αγίου Συμεών του Θεοδόχου που είπε κατα την Υπαπαντή του Κυρίου για τον Κύριο «Ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών» και έχει θέμα «Εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών» (2-2-1997).

Απόδειξη της Θεότητας του Ιησού, ο λόγος του αγίου Συμεών του Θεοδόχου

αγ.ΣυμεώνΕξαρτάται λοιπόν η σωτηρία ή η κόλαση των ανθρώπων από τη θέση που παίρνουν οι άνθρωποι απέναντι του Ιησού.

νισ π

Αυτό τί σημαίνει αδελφοί μου;

Η Γραφή ποτέ δεν είπε και ποτέ δεν θα έλεγε, ότι η σωτηρία μας ή η καταδίκη μας εξαρτάται από τη θέση που θα παίρνουμε απέναντι του Αρχαγγέλλου Μιχαήλ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικροΗ Γραφή ποτέ δεν είπε και ποτέ δεν θα έλεγε, ότι η σωτηρία μας ή η απώλεια μας εξαρτάται από τη θέση που παίρνουμε απέναντι στον Αβραάμ ή στον Μωϋσή.

Η Γραφή ποτέ δεν είπε και ποτέ δεν θα έλεγε, ότι η σωτηρία μας ή η καταδίκη μας, η αιωνία σωτηρία μας ή η αιωνία καταδίκη μας εξαρτάται από τη στάση που θα τηρήσουμε απέναντι του Παύλου ή του Πέτρου. Ποτέ δεν το είπε και ποτέ δεν θα το έλεγε η Γραφή.

a7307-cea4ce95ce9bce99ce9ace97ce9acea1ce99cea3ce97-bmpΗ Γραφή όμως λέγει σύμφωνα με αυτά τα λόγια του Συμεών και με άλλα λόγια, ότι η σωτηρία μας ή η καταδίκη μας εξαρτάται από τη θέση που παίρνουμε απέναντι του Ιησού.

Άρα τί είναι ο Ιησούς; Είναι Θεός. Είναι Θεός. Δεν είναι απλώς άνθρωπος, δεν είναι άγγελος, δεν είναι αρχάγγελος. Δεν IXRεξαρτάται η σωτηρία μας ή η καταδίκη μας από τη θέση μας απέναντι ανθρώπων ή αγγέλων ή αρχαγγέλων.

Ο Χριστός είναι Θεός, Θεός ενανθρωπήσας και αναλόγως τη στάση που τηρούμε απέναντι του Ιησού σωζόμεθα ή χανόμεθα.

Βλέπετε ότι και από αυτή τη φράση αναπηδά η Θεότητα του Χριστού;

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Η Υπαπαντή του Κυρίου, απόσπασμα απο το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα και σε μετάφραση στη νεοελληνική από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο, πατώντας ΕΔΩ
Aναρτήσεις για την Υπαπαντή του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Ο Ιησούς, Χριστός Κυρίου και Χριστός Κύριος

Για την μεγάλη Δεσποτική εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου παρουσιάζουμε και άλλο ένα μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Νυν απολύεις τον δούλον σου…» (3-2-1991), για την ονομασία του Κυρίου. Για διευκόλυνση των αναγνωστών μας παρουσιάζουμε τους στίχους 25-26.

Ο Ιησούς, Χριστός Κυρίου και Χριστός Κύριος

Στίχος 25 «Καὶ ἰδοὺ ἦν ἄνθρωπος ἐν Ἱεροσολύμοις ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ Πνεῦμα ἦν Ἅγιον ἐπ᾿ αὐτόν· 26 καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου».

ΝΙΣ ΚΗΡΥΤΤΕΙ 2Προσέξετε αδελφοί μου, εδώ ο Ιησούς ονομάζεται Χριστός Κυρίου. Πρόσωπο χρισμένο από τον Κύριο, πρόσωπο χειροτονημένο, -ας εκφραστώ έτσι- από τον Κύριο για την αποστολή στον κόσμο. Δεν θα ιδεί θάνατο, είπε το Πνεύμα το Άγιον στον Συμεών προτού δεί τον Χριστόν του Κυρίου.

IXR

Εδώ ο Ιησούς ονομάζεται Χριστός Κυρίου ως άνθρωπος, τον οποίο ο Κύριος έχρισε και απέστειλε στον κόσμο.

Σε άλλο σημείο του ιδίου του Ευαγγελίου, του Λουκά, ο Ιησούς ονομάζεται όχι Χριστός Κυρίου, αλλά Χριστός Κύριος.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικρο

Οι Γραφές δεν αντιφάσκουν αλλά έχουν θαυμαστή συμφωνία και αρμονία.

Ο Ιησούς είναι και «Χριστός Κυρίου» σύμφωνα με το ένα χωρίο του Λουκά και «Χριστός Κύριος» σύμφωνα με το άλλο χωρίο του Λουκά.

αγ.Συμεών

Είναι Χριστός Κυρίου σαν άνθρωπος και είναι Χριστός Κύριος σαν Θεός. Ή μάλλον σαν Θεός και σαν άνθρωπος. Χριστός σαν άνθρωπος και Κύριος σαν Θεός, σαν Γιαχβέ στα εβραϊκά.

Επειδή κατέκλυσε τον κόσμο η πλάνη, η αίρεσις, πρέπει να εξετάζουμε τα χωρία της Γραφής και από θεολογικής απόψεως για να έχουμε επιχειρήματα να φιμώνουμε, να αποστομώνουμε τους θρασείς και ιταμούς και αυθάδεις αιρετικούς.

Ο Ιησούς Χριστός Κυρίου ως άνθρωπος, Χριστός Κύριος ως Θεός, ή μάλλον ως Θεός και άνθρωπος, ως Θεάνθρωπος.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Η Υπαπαντή του Κυρίου, απόσπασμα απο το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα και σε μετάφραση στη νεοελληνική από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για την Υπαπαντή του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις με 3 παρουσιάσεις σαν βίντεο για τη Βάπτιση του Κυρίου

Για τη μεγάλη εορτή της Βάπτισης του Κυρίου, θυμίζουμε και 3 αναρτήσεις του ιστολογίου μας με παρουσιάσεις σαν βίντεο για τη Βάπτιση του Κυρίου.

Αναρτήσεις με 3 παρουσιάσεις σαν βίντεο για τη Βάπτιση του Κυρίου

Bapt phany _Ηχητικό απόσπασμα από ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον τρόμο του αγίου Ιωάννου και του Ιορδάνου, πατώντας ΕΔΩ

Μια μεγάλη αξιοσήμαντη προφητεία και μια παράδοξη μαρτυρία για την απόλυτη αναμαρτησία του Χριστού, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Μερικές αναρτήσεις για την Βάπτιση του Χριστού

Επειδή πριν 4 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε τη Βάπτιση του Κυρίου, θυμίζουμε παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας, για τη Βάπτιση του Κυρίου.

Μερικές αναρτήσεις για την Βάπτιση του Κυρίου

Bapt phany _Τριαδικό χωρίο της Καινής Διαθήκης από τη Βάπτιση του Υιού, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για μερικούς από τους λόγους που βαπτίστηκε ο Κύριος, πατώντας ΕΔΩ

Για το Άγιο Πνεύμα κατά τη βάπτιση του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Άλλος λόγος που βαπτίσθηκε ο Κύριος ήταν η φανέρωση Του, πατώντας ΕΔΩ

Λόγοι που παρέλαβε ο Κύριος μόνο τους 3 Μαθητές κατά τη Μεταμόρφωση Του

Για την εορτή της Μεταμόρφωσης του Κυρίου, παρουσιάζουμε ένα απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο εκπομπή του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου στις 5-8-1997, στο πατρινό τηλεοπτικό σταθμό “SUPER B” που είχε θέμα την Μεταμόρφωση του Χριστού και τα σχετικά με αυτό θέματα.

Λόγοι που παρέλαβε ο Κύριος μόνο τους 3 Μαθητές κατά τη Μεταμόρφωση Του

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΟ Ιησούς παραλαμβάνει τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη τον αδελφό του και τους ανεβάζει σ’ ένα υψηλό όρος ιδιαιτέρως, αυτούς μόνο.

Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος και οι προφητείες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού

prThaΟ Χριστός προκειμένου να μεταμορφωθεί παρέλαβε μαζί Του, 3 από τους μαθητάς Του, τον Πέτρο και τους 2 υιούς του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη.

Γιατί παρέλαβε 3; Για να είναι μάρτυρες του γεγονότος. Ένα πράγμα για να βεβαιωθεί λέγει Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗη Αγία Γραφή, αυτό λέγει και η ανθρώπινη δικαιοσύνη, πρέπει να μαρτυρείται από 2 ή 3 πρόσωπα, από 2 ή 3 μάρτυρες. «Επί στόματος δύο και τριών μαρτύρων σταθήσεται παν ρήμα», λέγει η Γραφή. Με το στόμα, με το λόγο 2 ή 3 μαρτύρων, σοβαρών, αδιαβλήτων μαρτύρων βεβαιώνεται κάθε πράγμα.

Γιατί, θα διερωτηθεί κανείς, δεν παρέλαβε όλους τους Μαθητάς, να ιδούν και οι 12 το γεγονός της Μεταμορφώσεως, να απολαύσουν και οι 12 τη δόξα του Κυρίου; ioydΔεν παρέλαβε όλους τους Μαθητάς γιατί μεταξύ αυτών ήταν και ο Ιούδας, ο προδότης, ο δόλιος, ο επίβουλος, και δεν έπρεπε να ιδεί τη δόξα του Κυρίου, ήτο ανάξιος να δει τη δόξα του Κυρίου. «Αρθήτω ασεβής μη ίδει την δόξαν του Κυρίου» λέγει η Παλαιά Διαθήκη.

ΜΕΤΑΜπΟ Χριστός θα μπορούσε να αφήσει τον Ιούδα και να παραλάβει τους 11; Δεν ήθελε να κάμει αυτή τη διάκριση από ευγένεια. Μέχρι τέλους ο Χριστός στον μαθητή τον δόλιο και επίβουλο έδειξε ευγένεια και εκείνος έδειξε αγένεια.

Ο Χριστός δεν παρέλαβε περισσοτέρους από τους 3 Μαθητές μαζί του κατά τη Μεταμόρφωση, διότι το γεγονός της Μεταμορφώσεως ήθελε ο Χριστός να τηρηθεί μυστικό μέχρι την Ανάστασή Του και ένα γεγονός όσο περισσότεροι το γνωρίζουν, τόσο δυσκολότερο είναι να κρατηθεί μυστικό. Γι΄ αυτό παρέλαβε ολίγους, τους 3.

Όλη την εκπομπή θα την δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Αναρτήσεις για την Μεταμόρφωση του Κυρίου Ιησού, πατώντας ΕΔΩ
Οι απόστολοι Πέτρος, Ιωάννης και Ιάκωβος, ανώτεροι στην αρετή, πατώντας ΕΔΩ

Για την γλυκύτητα της θέας του θείου φωτός του Κυρίου

Επειδή προχθές η Εκκλησία εόρτασε τη μεγάλη Δεσποτική εορτή της Μεταμόρφωσης του Κυρίου, παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα που υπάρχει στο βιβλίο του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου,  «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ».

Για την γλυκύτητα της θέας του θείου φωτός του Κυρίου 

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

ΜΕΤΑΜπ

Η πλημμύρα του υπερκοσμίου φωτός καί η θέα του μεταμορφωμένου  Κυρίου καί των δύο μεγάλων συνομιλητών του γέμισε τίς καρδιές των Μαθητών από ουράνια ευτυχία.

Οι Μαθηταί εκείνη τήν ώρα ζούσαν ένα μέρος από τήν ευτυχία του υπερφυσικού κόσμου, από τήν άρρητη γλυκύτητα του Παραδείσου. 

Από την ερμηνεία στους στίχους 1-9, του ΙΖ’ κεφαλαίου και του Μαθήματος 25ου που έχει τίτλο «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕΛΗΝΙΑΖΟΜΕΝΟΥ, ΠΡΟΡΡΗΣΙΣ ΠΑΘΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ», σ. 181 του ερμηνευτικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ».

Σχόλια για την Μεταμόρφωση του Χριστού υπάρχουν στις σελίδες 178-184.

Έκδοσις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Αθήνα 1994. Έκδοση β’ βελτιωμένη.

Περισσότερα για το βιβλίο δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Η μεταμόρφωσι του Ιησού (Μαρκ. θ΄2-8), πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για την Μεταμόρφωση του Κυρίου Ιησού, πατώντας ΕΔΩ
Η σημασία της εμφάνισης των Προφητών Μωϋσή και Ηλία την ώρα της Μεταμόρφωσης του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ
Τηλεοπτική εκπομπή του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για την Μεταμόρφωση του Κυρίου και τον Προφήτη Ηλία (5-8-1997), πατώντας ΕΔΩ

Μια μεγάλη αξιοσήμαντη προφητεία και μια παράδοξη μαρτυρία για την απόλυτη αναμαρτησία του Χριστού, παρουσίαση σαν βίντεο

Για την μεγάλη εορτή της Βάπτισης του Κυρίου παρουσιάζουμε ένα μικρό απόσπασμα από ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου σε παρουσίαση σαν βίντεο που είχαμε παρουσιάσει παλαιότερα απομαγνητοφωνημένο.

Μια μεγάλη αξιοσήμαντη προφητεία και μια παράδοξη μαρτυρία για την απόλυτη αναμαρτησία του Χριστού, παρουσίαση σαν βίντεο

Δείτε και Παλαιότερες αναρτήσεις για την Βάπτιση του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Άλλος λόγος που βαπτίσθηκε ο Κύριος ήταν η φανέρωση Του

Για την μεγάλη εορτή της Βάπτισης του Κυρίου παρουσιάζουμε άλλο 1 μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Γιατί βαπτίσθηκε ο Χριστός», για άλλο 1 λόγο που βαπτίστηκε ο Κύριος.

Άλλος λόγος που βαπτίσθηκε ο Κύριος ήταν η φανέρωση Του

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Ο Χριστός βαπτίσθηκε, ακόμη ΒΑΠΤγιατί η Βάπτιση εκεί στον Ιορδάνη, ήταν μια ωραία ευκαιρία να φανερωθεί ο Χριστός, που ζούσε 30 χρόνια σε αφάνεια, να φανερωθεί η μεσσιακή ιδιότης του Χριστού αλλά και η υιότης του Χριστού ότι ο Ιησούς είναι Υιός του Θεού, η θεότης του Ιησού, ότι ο Ιησούς είναι Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού.

Ολόκληρη την ομιλία θα την βρείτε, με τον αριθμό 79,
στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα.

Ακούστε και Ηχητικό απόσπασμα από ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον τρόμο του αγίου Ιωάννου και του Ιορδάνου, πατώντας ΕΔΩ

Δείτε  Παλαιότερες αναρτήσεις για την Βάπτιση του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ
Τηλεοπτική εκπομπή για την εορτή των Θεοφανείων με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο,
πατώντας ΕΔΩ

Για το Άγιο Πνεύμα κατά τη βάπτιση του Χριστού

Για την μεγάλη εορτή των Θεοφανείων παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄, για το Άγιο Πνεύμα κατά τη βάπτιση του Χριστού.

Για το Άγιο Πνεύμα κατά τη βάπτιση του Χριστού

 Στίχος 32: καὶ ἐμαρτύρησεν ᾿Ιωάννης λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ’ αὐτόν.

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥΤό Πνεύμα κατά τή βάπτισι του Ιησού κατέβηκε από τόν ουρανό, τό χώρο της Θεότητος καί της τελειότητος, απ’ όπου κατεβαίνει «πάσα  Bapt phany _δόσις αγαθή καί πάν δώρημα τέλειον» (Ιακ. α’ 17). Κατέβηκε σάν περιστερά, μέ τή μορφή περιστερά. Δέν έγινε περιστερά, αλλά πήρε τή μορφή περιστεράς. Καί πήρε τή μορφή περιστεράς, διότι η περιστερά είνε καθαρό καί πράο ζώο, καί έτσι συμβολίζει τήν καθαρότητα καί πραότητα του Αγίου Πνεύματος. Περισσότερο δέ νομίζουμε, ότι τό Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε μέ τή μορφή περιστεράς, επειδή η περιστερά είνε σύμβολο της ακεραιότητος, της τελειότητος. Ο Χριστός είπε στούς μαθητάς του: «Γίνεσθε φρόνιμοι ως οι όφεις καί ακέραιοι ως αι περιστεραί» (Ματθ. ι’ 16). Ώς σύμβολο της ακεραιότητος, τής τελειότητος, περιστερά συμβολίζει τήν τελειότητα του Αγίου Πνεύματος, απόλυτη τελειότητα.

Απο την ερμηνεία του στίχου α’ 32, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ.121.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.

Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

Post Navigation