ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “Διωγμοί ευσεβών”

Αναρτήσεις για την εξέλιξη των άδικων «αφορισμών»

Επειδή πριν 4 ημέρες, συμπληρώθηκαν 28 χρόνια και 10 μήνες από τον αδικότατο και παρανομότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του μακαριστού π. Αυγουστίνου και δεν έχει αρθεί ακόμα, αρχίζουμε το μικρό 3ήμερο μηνιαίο αφιέρωμα μας στον αδικότατο «αφορισμό» του και θυμίζουμε μερικές αναρτήσεις του ιστολογίου μας για την εξέλιξη των άδικων «αφορισμών».

Αναρτήσεις για την εξέλιξη των άδικων «αφορισμών»

νισ πΟι άδικοι αφορισμοί και οι άδικες κατάρες είναι σαν τα όρνεα, πατώντας ΕΔΩορνεο

Δεν «πιάνουν» οι άδικες κατάρες και οι άδικοι αφορισμοί, πατώντας ΕΔΩ

Γιατί δεν ισχύουν οι άδικοι αφορισμοί, (παρουσίαση σαν βίντεο), πατώντας ΕΔΩ

Ο Κύριος από δυσάρεστο γεγονός, βγάζει ευχάριστα αποτελέσματα

Παρακάτω παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα από την ερμηνεία στίχων του αποστολικού αναγνώσματος της Κυριακής της Σαμαρείτιδας, από το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ». Το απόσπασμα είναι από την ερμηνεία των στίχων 16-26, που ομιλούν για τον διασκορπισμό των κηρύκων του Ευαγγελίου από διωγμό της Εκκλησίας και την ίδρυση της Εκκλησίας της Αντιοχείας.

Ο Κύριος από δυσάρεστο γεγονός, βγάζει ευχάριστα αποτελέσματα

«19 Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Ἀντιοχείας, μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις. 20 Ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι, οἵτινες εἰσελθόντες εἰς Ἀντιόχειαν ἐλάλουν πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς, εὐαγγελιζόμενοι τὸν Κύριον Ἰησοῦν. 21 Καὶ ἦν χεὶρ Κυρίου μετ᾿ αὐτῶν, πολύς τε ἀριθμὸς πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν Κύριον. 22 Ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις περὶ αὐτῶν, καὶ ἐξαπέστειλαν sai VarΒαρνάβαν διελθεῖν ἕως Ἀντιοχείας· 23 ὃς παραγενόμενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐχάρη, καὶ παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας προσμένειν τῷ Κυρίῳ, 24 ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης Πνεύματος Ἁγίου καὶ πίστεως καὶ προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ Κυρίῳ. 25 Ἐξῆλθε δὲ εἰς Ταρσὸν ὁ Βαρνάβας ἀναζητῆσαι Σαῦλον, καὶ εὑρὼν αὐτὸν ἤγαγεν αὐτὸν εἰς Ἀντιόχειαν. 26 Ἐγένετο δὲ αὐτοὺς ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρηματίσαι τε πρῶτον ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Στιχ. 19-26: Στούς στίχους τούτους ο Λουκάς εκθέτει τά ευχάριστα αποτελέσματα δυσάρεστου γεγονότος. Δυσάρεστο γεγονός ήταν ο διωγμός της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων εξ αιτίας του Στεφάνου. IXRΕυχάριστα δέ αποτελέσματα ήταν ο διασκορπισμός των κηρύκων του ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικροΕυαγγελίου καί η διάδοσις του λόγου του Κυρίου καί η εξάπλωση της Εκκλησίας μέχρι Φοινίκης καί Κύπρου καί Αντιοχείας. Καί απ΄ τά δυσάρεστα ο Κύριος γνωρίζει νά βγάζη ευχάριστα, καί απ΄ τούς διωγμούς γνωρίζει νά προκαλή θριάμβους.

Ομοιότητες πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου αγίου Στεφάνου με τον ΧριστόΜικρό απόσπασμα από την ερμηνεία του κεφ. ια’ και των στ. 19-26 του ωραιότατου ερμηνευτικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>> και που θα το βρείτε  πατήστε ΕΔΩ

Τα περιεχόμενά του θα τα δείτε πατώντας ΕΔΩ

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

Δείτε και Οι γνήσιοι εργάτες του Ευαγγελίου μισούνται και διώκονται, πατώντας ΕΔΩ

Μερικές αναρτήσεις για τους άδικους διωγμούς των ευσεβών

Επειδή την πρώτη Κυριακή του Τριωδίου διαβάστηκε στους Ναούς το αποστολικό ανάγνωσμα όπου μαζί με άλλα, προλέγει τον διωγμό όλων των πιστών και πριν 8 ημέρες συμπληρώθηκαν 28 χρόνια και 3 μήνες από τον αδικότατο και παρανομότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου και δεν έχει αρθεί ακόμα, αρχίζουμε το μικρό 3ήμερο μηνιαίο αφιέρωμα μας στον αδικότατο «αφορισμό» του με μερικές αναρτήσεις για τους άδικος διωγμούς των ευσεβών. Και ο αδικότατος «αφορισμός» του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, εντάσσεται μέσα στους άδικους διωγμούς των πιστών.

Μερικές αναρτήσεις για τους άδικους διωγμούς των ευσεβών

Οι προϋποθέσεις των άδικων διωγμών των ολίγων ευσεβών, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τους αδίκως διωκόμενους ιεροκήρυκες και πιστούς, πατώντας ΕΔΩ

ΣΤΑΥΡΟΣΑναρτήσεις ερμηνευτικές για τον στίχο Β΄ Τιμ. γ’ 12, για τον διωγμό των ευσεβών, πατώντας ΕΔΩ

Όλοι οι πιστοί ανεξαιρέτως θα διωχθούν, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Ευτυχείς οι πιστοί, οι διωγμένοι για την πίστη τους στον Κύριο, πατώντας ΕΔΩ

Μερικές αναρτήσεις για τους διωγμούς των ευσεβών

Για το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής του Τελώνου και του Φαρισαίου όπου μαζί με άλλα, προλέγει τον διωγμό όλων των πιστών, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τους διωγμούς των πιστών.

Μερικές αναρτήσεις για τους διωγμούς των ευσεβών

ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝΔιωγμοί των ευσεβών, κακή πρόοδος των ασεβών (Β΄Τιμ. γ΄ 10-13), πατώντας ΕΔΩ

Όλοι οι πιστοί ανεξαιρέτως θα διωχθούν, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

ΣΤΑΥΡΟΣΑναρτήσεις ερμηνευτικές για τον στίχο Β΄ Τιμ. γ’ 12, για τον διωγμό των ευσεβών, πατώντας ΕΔΩ

Εξ΄ αρχής διώκεται ο Χριστός και ο Χριστιανισμός, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Δύο σύντομοι διάλογοι του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου με καθηγητή Πανεπιστημίου για χωρίο του Απόστολου Παύλου που ομιλεί για τους διωγμούς των πιστών, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Μερικές αναρτήσεις για τους αδίκους διωγμούς και τους αδίκως διωκόμενους

Επειδή πριν 2 εβδομάδες περίπου, την ημέρα που εόρτασε η Εκκλησία μας την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, συμπληρώθηκαν 27 χρόνια και 9 μήνες από τον αδικότατο και παρανομότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου και δεν έχει αρθεί ακόμα, αρχίζουμε το μικρό 3ήμερο μηνιαίο αφιέρωμα μας στον αδικότατο «αφορισμό» του και θυμίζουμε μερικές αναρτήσεις για τους αδίκους διωγμούς και τους αδίκως διωκόμενους.

Μερικές αναρτήσεις για τους αδίκους διωγμούς και τους αδίκως διωκόμενους

ΝΙΣ 23 με περιγραμμαΟι προϋποθέσεις των άδικων διωγμών των ολίγων ευσεβών, πατώντας ΕΔΩ

3 αναρτήσεις για τους αδίκως διωκόμενους ιεροκήρυκες και πιστούς, πατώντας ΕΔΩ

ΣΤΑΥΡΟΣΟ άδικος αφορισμός, αποκορύφωμα των διωγμών των πιστών, πατώντας ΕΔΩ

Ο «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, άδικη «σταύρωση» από ανάξιους ταγούς της Εκκλησίας, πατώντας ΕΔΩ

Ο έλεγχος απαιτεί θάρρος και ηρωισμό

Επειδή πριν 2 εβδομάδες συμπληρώθηκαν 27 χρόνια και 5 μήνες από τον αδικότατο και παρανομότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου και δεν έχει αρθεί ακόμα, αρχίζουμε το μικρό 3ήμερο μηνιαίο αφιέρωμα μας στον αδικότατο «αφορισμό» του με πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου «Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου», για τον δίκαιο έλεγχο. Ο αδικότατος «αφορισμός» του  γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου ήταν συνέπεια του ελέγχου του προς εκκλησιαστικούς άρχοντες.

Ο έλεγχος απαιτεί θάρρος και ηρωισμό

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Δύο ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, σχετικές με τον άδικο αφορισμό. Η μία ομιλία-κεραυνός για τον άδικο και άκυρο αφορισμό του, η δεύτερη πιο γενική Ο έλεγχος, καί μάλιστα ο έλεγχος των κρατούντων, απαιτεί θάρρος, ψυχικό ηρωισμό. Και οι πολλοί δέν ελέγχουν, διότι είνε δειλοί καί υπολογίζουν τίς συνέπειες.

Από το ερμηνευτικό βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ».

Έκδοσις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»

Περισσότερα για το βιβλίο δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Από τις μεγαλύτερες αδικίες ο αδικότατος «αφορισμός του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
ΝΙΣ 1995 ΠΟι προϋποθέσεις των άδικων διωγμών των ολίγων ευσεβών,
πατώντας ΕΔΩ

Το μαρτυρικό πνεύμα του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Εκκλησιαστικό το θέμα του αδικότατου «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
Ο άδικος αφορισμός, αποκορύφωμα των διωγμών των πιστών, πατώντας ΕΔΩ
Όλοι οι πιστοί ανεξαιρέτως θα διωχθούν, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Αιτία του «αφορισμού» ο έλεγχος των εκκλησιαστικών παρεκτροπών, πατώντας ΕΔΩ

Ευτυχείς οι πιστοί, οι διωγμένοι για την πίστη τους στον Κύριο

Επειδή πριν 6 ημέρες συμπληρώθηκαν 27 χρόνια και 4 μήνες από τον αδικότατο και παρανομότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου και δεν έχει αρθεί ακόμα, αρχίζουμε το μικρό 3ήμερο μηνιαίο αφιέρωμα μας στον αδικότατο «αφορισμό» του με πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου «Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου», με ερμηνεία ενός μακαρισμού του Κυρίου για τους διωγμένους πιστούς Του που διώκονται για την πίστη τους. Ο αδικότατος «αφορισμός» του  γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου συνεβή εξ΄ αιτίας της πραγματικής πίστης του στον Κύριο, γι΄ αυτό και περιλαμβάνεται και για τον αδικότατο «αφορισμό» του μέσα στον παρακάτω μακαρισμό του Κυρίου.

Ευτυχείς οι πιστοί, οι διωγμένοι για την πίστη τους στον Κύριο

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Στίχος 11: «Μακάριοι ἐστε, ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν ρῆμα πονηρὸν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ».

Μετάφραση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου: «Ευτυχείς είσθε, όταν σας IXRυβρίσουν καί εγείρουν εναντίον σας διωγμό καί σας συκοφαντήσουν μέ κάθε συκοφαντία εξ αιτίας μου».

Ο Χριστός στρέφει τό λόγο πρός τούς ακροατάς καί ακολούθους του καί λέγει πρός αυτούς: Ευτυχείς είσθε, όταν σάς ειρωνευθούν, σάς περιπαίξουν καί σάς υβρίσουν οι άνθρωποι, καί σάς διώξουν, καί σας κατηγορήσουν ψευδώς, επειδή πιστεύετε σ΄ εμένα.

Από το ερμηνευτικόύ βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ».

Έκδοσις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»

Περισσότερα για το βιβλίο δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Από τις μεγαλύτερες αδικίες ο αδικότατος «αφορισμός του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
Οι προϋποθέσεις των άδικων διωγμών των ολίγων ευσεβών,
πατώντας ΕΔΩ

Το μαρτυρικό πνεύμα του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Εκκλησιαστικό το θέμα του αδικότατου «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
Ο άδικος αφορισμός, αποκορύφωμα των διωγμών των πιστών, πατώντας ΕΔΩ

Δύο σύντομοι διάλογοι του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου με καθηγητή Πανεπιστημίου για χωρίο του Απόστολου Παύλου που ομιλεί για τους διωγμούς των πιστών, παρουσίαση σαν βίντεο

Για τo αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής του Τελώνου και του Φαρισαίου, όπου μαζί με άλλα, προλέγει τον διωγμό όλων των πιστών, παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα από ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, σε παρουσίαση σαν βίντεο, όπου ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος διηγείται διάλογο με καθηγητή Πανεπιστημίου για το χωρίο του Απόστολου Παύλου που υπάρχει στο αποστολικό ανάγνωσμα.

Δύο σύντομοι διάλογοι του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου με καθηγητή Πανεπιστημίου για χωρίο του Απόστολου Παύλου που ομιλεί για τους διωγμούς των πιστών, παρουσίαση σαν βίντεο

Δείτε και Εξ΄ αρχής διώκεται ο Χριστός και ο Χριστιανισμός, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις ερμηνευτικές για τον στίχο Β΄ Τιμ. γ’ 12, για τον διωγμό των ευσεβών, πατώντας ΕΔΩ

Όλοι οι πιστοί ανεξαιρέτως θα διωχθούν, παρουσίαση σαν βίντεο

Επειδή την περασμένη Κυριακή διαβάστηκε στους Ναούς το αποστολικό ανάγνωσμα όπου μαζί με άλλα, προλέγει τον διωγμό όλων των πιστών και πριν 10 ημέρες συμπληρώθηκαν 27 χρόνια και 2 μήνες από τον αδικότατο και παρανομότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου και δεν έχει αρθεί ακόμα, αρχίζουμε το μικρό 3ήμερο μηνιαίο αφιέρωμα μας στον αδικότατο «αφορισμό» του με παρουσίαση σαν βίντεο, πολύ μικρού αποσπάσματος ομιλίας του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου. Στο απόσπασμα ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος αναφέρεται και ερμηνεύει στίχο του αποστολικού αναγνώσματος της περασμένης Κυριακής και ομιλεί για τον διωγμό όλων πιστών γενικά. Και ο αδικότατος «αφορισμός» του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, εντάσσεται μέσα στους άδικους διωγμούς των πιστών. Το απόσπασμα το έχουμε παρουσιάσει απομαγνητοφωνημένο παλαιότερα από το ιστολόγιο μας.

Όλοι οι πιστοί ανεξαιρέτως θα διωχθούν, παρουσίαση σαν βίντεο

ΝΙΣ 1995 ΠΔείτε και Από τις μεγαλύτερες αδικίες ο αδικότατος «αφορισμός του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
Οι προϋποθέσεις των άδικων διωγμών των ολίγων ευσεβών, πατώντας ΕΔΩ
Σοβαρότατο πρόβλημα της Εκκλησίας ο αδικότατος «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για τους αδίκως διωκόμενους ιεροκήρυκες και πιστούς, πατώντας ΕΔΩ
Το μαρτυρικό πνεύμα του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Εξ΄ αρχής διώκεται ο Χριστός και ο Χριστιανισμός, παρουσίαση σαν βίντεο

Επειδή στις 26 Δεκεμβρίου η Εκκλησία θυμάται την φυγή του Κυρίου στην Αίγυπτο, γι΄ αυτό παρουσιάζουμε μια παρουσίαση σαν βίντεο πολύ μικρού αποσπάσματος ομιλίας του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, για τον εξ΄αρχής διωγμό του Κυρίου και του Χριστιανισμού από τον διάβολο και τα όργανά του. Το απόσπασμα το έχουμε παρουσιάσει απομαγνητοφωνημένο παλαιότερα.

Εξ΄ αρχής διώκεται ο Χριστός και ο Χριστιανισμός, παρουσίαση σαν βίντεο

Δείτε και Μερικές αναρτήσεις για την Ενανθρώπηση του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Αδικαιολόγητοι και ένοχοι οι διώκτες των ανθρώπων του Χριστού

Παρακάτω παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου, «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄, για την ενοχή των διωκτών των ανθρώπων του Κυρίου. Είναι ανάγκη να το προσέξουν και όλοι όσοι προφασίζονται διάφορες προφάσεις για να διώκουν την Πίστη, την Εκκλησία και τους πιστούς. 

Αδικαιολόγητοι και ένοχοι οι διώκτες των ανθρώπων του Χριστού

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΣτίχ. 3 «Καὶ ταῦτα ποιήσουσιν, ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ.»

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

Μεταφράζουμε: «Καί θά κάνουν αυτά, διότι δέν γνώρισαν τόν Πατέρα ούτε εμένα».

misowΕπειδή οι διώκτες των ανθρώπων του Χριστού δέν γνωρίζουν τόν Πατέρα καί τόν Υιό, δυνάμεθα νά ειπούμε, ότι δέν είνε ένοχοι γιά τούς διωγμούς λόγω αγνοίας; Όχι βεβαίως, διότι έχουν άγνοια εξ ΣΤΑΥΡΟΣιδίας υπαιτιότητος. Ωφειλαν νά γνωρίζουν, διότι ο Χριστός φανέρωσε τήν αλήθεια καί τή βεβαίωσε μέ Γραφικά επιχειρήματα καί μέ θαύματα, αλλ΄ αυτοί εθελοκακούντες, δέν παραδέχθηκαν τήν αλήθεια. Ο Χριστός τούς φώτισε μέ άπλετο φώς, αλλ΄ αυτοί, εθελοτυφλούντες, παρέμειναν στό σκότος.

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΑπο τις σελ. 66-67 και την ερμηνεία του στίχου 3 του ιστ’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Στο μέλλον θα γίνουν περισσότεροι οι διωγμοί κατά των χριστιανών αλλά θα νικήσουν οι πιστοίΔείτε και Αναρτήσεις ερμηνευτικές για τον στίχο Β΄ Τιμ. γ’ 12, για τον διωγμό των ευσεβών, πατώντας ΕΔΩ
Δεν υπάρχουν σήμερα διωγμοί κατά των ευσεβών; Απάντηση προς καλοπερασάκηδες, πατώντας ΕΔΩ
Εκατομμύρια οι μάρτυρες της Εκκλησίας από το μίσος του κόσμου, πατώντας ΕΔΩ

Για τους πολλούς διωγμούς του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου, παρουσίαση σαν βίντεο

Για την πριν 2 εβδομάδες περίπου, συμπλήρωση 10 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου, παρουσιάζουμε και 1 παρουσίαση σαν βίντεο με απόσπασμα ομιλίας του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Για τους πολλούς διωγμούς του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου, παρουσίαση σαν βίντεο

Δείτε και Ύπνωσε λέων, πατώντας ΕΔΩ
ΝΙΚ ΜΕ Π. ΑΥΓΓια τη σχέση του π. Αυγουστίνου και του αγίου Κοσμά του Αιτωλού πατώντας ΕΔΩ
Εσπερίδα αφιερωμένη στον μακαριστό Ιεραπόστολο π. Αυγουστίνο, πατώντας ΕΔΩ
Δεν θα λείψουν στρατιώτες στην Ορθοδοξία, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός π. Αυγουστίνος ευλογούσε το γνησιότερο τέκνο του για τις αλήθειες που έλεγε για το βαθύτατο γήρας του, πατώντας ΕΔΩ
«Άγιος» των ημερών μας: ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, πατώντας ΕΔΩ
Σε αντίθεση ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και ο π. Αυγουστίνος με τους νοσηρούς μοναχούς, πατώντας ΕΔΩ
Για τον π. Αυγουστίνο και το βαθύτατο γήρας του, εμπιστοσύνη στον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο, το γνησιότερο τέκνο του π. Αυγουστίνου, πατώντας ΕΔΩ
Έχουμε ανάγκη ζώσης πίστεως, πατώντας ΕΔΩ
«ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ- Ο ΠΥΡΙΝΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ», πατώντας ΕΔΩ
Μικρός διάλογος του π. Αυγουστίνου με το γνησιότερο και πιστότερο τέκνο του, πατώντας ΕΔΩ

Σ΄ όποιον ονειδίζεται για τον Χριστό αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού

Επειδή πριν 10 ημέρες συμπληρώθηκαν ακριβώς 26 χρόνια και 7 μήνες από τον κωμικότατο και ακυρότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου και δεν έχει αρθεί ακόμα, αρχίζουμε το μικρό 3ήμερο αφιέρωμα μας στον αδικότατο «αφορισμό» του και παρουσιάζουμε ένα πολύ μικρό  αλλά πολύ αξιοσήμαντο απόσπασμα από το βιβλίο «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου για τον αξιόμισθο ονειδισμό για τον Χριστό. Τέτοιος ήταν και ο ονειδισμός του αδικότατου «αφορισμού» του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου.

Σ΄ όποιον ονειδίζεται για τον Χριστό αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού

ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝΣτίχος 24: «Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἀπολογουμένου ὁ Φῆστος μεγάλῃ τῇ φωνῇ ἔφη· μαίνῃ, Παῦλε· τὰ πολλά σε γράμματα εἰς μανίαν περιτρέπει».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Σ΄όποιον ονειδίζεται γιά τό Χριστό αναπαύεται τό Πνεύμα ΧΡ ΙΗτου Θεού. Πνεύμα Για την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον άγιο Ιωάννη τον Ρώσο δυνάμεως καί δόξης (Α΄Πέτρ. δ΄14). Ο ονειδισμός γιά τό Χριστό έχει μισθό απ΄ τό Θεό, αιώνιο μισθό (Ματθ. ε΄11-12),

 

Απόσπασμα από την ερμηνεία των στίχων κστ’ ΄24 και τη σελ. 491 του εξαίρετου βιβλίου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ».
Περισσότερα για το βιβλίο πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.
Τα περιεχόμενά του θα τα δείτε πατώντας ΕΔΩ

 

Δείτε και Αυξάνεται η επίδραση των διωκόμενων ιεροκηρύκων που έχουν Πνεύμα Άγιο, πατώντας ΕΔΩ
Ο άδικος αφορισμός, αποκορύφωμα των διωγμών των πιστών, πατώντας ΕΔΩ
Aπάντηση σε βλαμμένες απόψεις για τον άδικο «αφορισμό», παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Εκκλησιαστικό το θέμα του αδικότατου «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
 Συγγνώμην να ζητήσουν αυτοί οι οποίοι ύβρισαν τον Κύριο, πατώντας ΕΔΩ
Συνοπτικά ο πραγματικός λόγος «αφορισμού» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΜΙΑΣ ΑΔΙΚΙΑΣ, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τους διωγμούς των πιστών

Επειδή στα χρόνια μας και στις ημέρες μας εμφανίζονται διωγμοί κατά της Πίστεως και των πιστών με διάφορες μορφές, θυμίζουμε παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τους διωγμούς των πιστών.

Αναρτήσεις για τους διωγμούς των πιστών

νισ πΜία αιτία του μίσους του κόσμου απέναντι των μαθητών Του και των πιστών, πατώντας ΕΔΩ

Εκατομμύρια οι μάρτυρες της Εκκλησίας από το μίσος του κόσμου, πατώντας ΕΔΩ

ΣΤΑΥΡΟΣΑναρτήσεις ερμηνευτικές για τον στίχο Β΄ Τιμ. γ’ 12, για τον διωγμό των ευσεβών, πατώντας ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σήμερα διωγμοί κατά των ευσεβών; Απάντηση προς καλοπερασάκηδες, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τους διωγμούς των πιστών, πατώντας ΕΔΩ

Εικόνες δακρύζουν για την καταδίωξη των αγωνιστικών πιστών, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Αυξάνεται η επίδραση των διωκόμενων ιεροκηρύκων που έχουν Πνεύμα Άγιο

Επειδή πριν 6 ημέρες συμπληρώθηκαν ακριβώς 25 χρόνια και 9 μήνες από τον κωμικότατο και ακυρότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου και δεν έχει αρθεί ακόμα, αρχίζουμε το μικρό 3ήμερο αφιέρωμα μας στον αδικότατο «αφορισμό» του και παρουσιάζουμε ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου για τα αποτελέσματα του διωγμού των ιεροκηρύκων που έχουν Πνεύμα Άγιο. Τέτοια ήταν και τα αποτελέσματα του αδικότατου διωγμού του «αφορισμού» του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου.

Αυξάνεται η επίδραση των διωκόμενων ιεροκηρύκων που έχουν Πνεύμα Άγιο

Στίχοι 1-4: «Λαλούντων δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν λαὸν ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ ἱερεῖς καὶ ὁ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ Σαδδουκαῖοι, διαπονούμενοι διὰ τὸ διδάσκειν αὐτοὺς τὸν λαὸν καὶ καταγγέλλειν ἐν τῷ ἰησοῦ τὴν ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν· καὶ ἐπέβαλον αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ ἔθεντο εἰς τήρησιν εἰς τὴν αὔριον· ἦν γὰρ ἑσπέρα ἤδη. Πολλοὶ δὲ τῶν ἀκουσάντων τὸν λόγον ἐπίστευσαν, καὶ ἐγενήθη ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν ὡσεὶ χιλιάδες πέντε».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Όταν οι κήρυκες του θείου λόγου έχουν Πνεύμα1995ΝΙΣ Πμι Άγιο, οι διωγμοί δέν μειώνουν τήν επίδρασί τους πάνω στό λαό, αλλά τήν αυξάνουν. Όπως ισχυρός άνεμος αναρριπίζει τή φλόγα, έτσι ο διωγμός ενισχύει τήν Εκκλησία.

 

Απόσπασμα από την ερμηνεία των στίχων δ’ 1-4 και τη σελ. 85 του εξαίρετου βιβλίου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ».
Περισσότερα για το βιβλίο πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.
Τα περιεχόμενά του θα τα δείτε πατώντας ΕΔΩ

 

ΑΝΝΑΣ ΚΑΪΑΦΑΣΔείτε και Αναρτήσεις για τους άδικους διωγμούς ευσεβών και ζηλωτών πιστών, πατώντας ΕΔΩ
Εκκλησιαστικό το θέμα του αδικότατου «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
Για τους αδικότατους αφορισμούς ευσεβών απο αρχιερείς τύπου Άννα και Καϊάφα, πατώντας ΕΔΩ
Συγγνώμην να ζητήσουν αυτοί οι οποίοι ύβρισαν τον Κύριο, πατώντας ΕΔΩ
Συνοπτικά ο πραγματικός λόγος «αφορισμού» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Αρνητές του ιερού Χρυσοστόμου, πολλοί σημερινοί διάδοχοι του στους θρόνους, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τους άδικους διωγμούς ευσεβών και ζηλωτών πιστών

Επειδή πριν 5 ημέρες συμπληρώθηκαν ακριβώς 25 χρόνια και 8 μήνες από τον κωμικότατο και ακυρότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου και δεν έχει αρθεί ακόμα, αρχίζουμε το μικρό 3ήμερο αφιέρωμα μας στον αδικότατο «αφορισμό» του και θυμίζουμε στους καλούς αναγνώστες μας, αναρτήσεις για τους άδικους διωγμούς ευσεβών και ζηλωτών πιστών. Και ο αδικότατος «αφορισμός» του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου ανήκει στους αδικότατους διωγμούς.

Αναρτήσεις για τους άδικους διωγμούς ευσεβών και ζηλωτών πιστών

ΑΝΝΑΣ ΚΑΪΑΦΑΣΔιωγμοί των Προφητών από τους κακούς εκπροσώπους της Θρησκείας της Παλαιάς Διαθήκης, πατώντας ΕΔΩ

Ο Κύριος πάντοτε διώκεται διότι πάντοτε διώκονται οι ευσεβείς, πατώντας ΕΔΩ

1995ΝΙΣ ΠμιΟι γνήσιοι και θαρραλέοι εργάτες του Ευαγγελίου διώκονται, πατώντας ΕΔΩ

Άδικοι διωγμοί δικαίων, ηθικών, ζηλωτών πιστών, πατώντας ΕΔΩ

Εκατομμύρια οι μάρτυρες της Εκκλησίας από το μίσος του κόσμου

Επειδή πριν 10 ημέρες ήταν η Κυριακή των Αγίων Νεομαρτύρων, αλλά και στις 7 Ιουλίου η Εκκλησία εόρτασε τη μνήμη της Αγίας Κυριακής της μεγαλομάρτυρος, στις 8 Ιουλίου του αγίου Προκοπίου του μεγαλομάρτυρος, στις 11 Ιουλίου της αγίας Ευφημίας της μεγαλομάρτυρος, σήμερα εορτάζει την αγία Μαρίνα τη μεγαλομάρτυρα, πιο κάτω παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄, με αναφορά στα εκατομμύρια των αγίων μαρτύρων της Εκκλησίας.

Εκατομμύρια οι μάρτυρες της Εκκλησίας από το μίσος του κόσμου

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μ19 εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος.

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Τό «ήτε» είνε παρατατικός του «ειμί» καί σημαίνει «ήσασθε». Τό «άν τό ίδιον εφίλει» σημαίνει, ότι ο κόσμος «θά αγαπούσε αυτό, πού θά ήταν δικό του. θά αγαπούσε τούς δικούς του». Τό «εξελεξάμην υμάς» σημαίνει «σας ξεχώρισα».

ο ΧΡΙΣΤΟΣ διδάσκωνΜεταφράζουμε: «Εάν ήσασθε από τόν κόσμο, ο κόσμος ως δικούς του θά σας αγαπούσε. Αλλά διότι δέν είσθε από τόν κόσμο, αλλ΄ εγώ σάς ξεχώρισα από τόν κόσμο, γι΄ αυτό σάς μισεί ο κόσμος».

Ό,τι συνέβη μέ τόν κόσμο απέναντι των μαθητών του Χριστού, συμβαίνει μέ neomτόν κόσμο καί απέναντι των πιστών όλων των αιώνων.

Οι πιστοί απαρέσκουν στόν κόσμο, φθονούνται, μισούνται, ποικιλοτρόπως διώκονται καί ο διωγμός πολλών φθάνει μέχρι μαρτυρίων.

Πολλά εκατομμύρια οι μάρτυρες του ΣΤΑΛΙΝΧριστιανισμού δια μέσου των αιώνων. Πόσοι πιστοί στίς ημέρες μας μαρτύρησαν στήν πρώην Σοβιετική Ένωσι!…

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΑπο τη σελ. 40-1 και την ερμηνεία του στίχου 19 του ιε’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου και το κεφάλαιο «Το μίσος του κόσμου κατα του Κυρίου και των πιστών» που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος του αποσπάσματος είναι του ιστολογίου μας.

SSANΔείτε και Κακοπάθειες του Αποστόλου Παύλου, των Αποστόλων, των μαρτύρων, των πιστών, από τον παλιόκοσμο, πατώντας ΕΔΩ
Τό μίσος του κόσμου κατά του Κυρίου καί των πιστών (Ιωάν. ιε΄ 18-25), πατώντας ΕΔΩ
SAINTPROΜία αιτία του μίσους του κόσμου απέναντι των μαθητών Του και των πιστών, πατώντας ΕΔΩ
Οι Άγιοι Απόστολοι ζούσαν ως επιθανάτιοι, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για τους διωγμούς των πιστών, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις ερμηνευτικές για τον στίχο Β΄ Τιμ. γ’ 12, για τον διωγμό των ευσεβών, πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation