ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “Ερμηνευτικά”

Το Άγιο Πνεύμα απέδειξε ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, Θεός καί Σωτήρ

Για τη Δεσποτική εορτή του Αγίου Πνεύματος παρουσιάζουμε και πολύ μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου, «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄.

Το Άγιο Πνεύμα απέδειξε ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, Θεός καί Σωτήρ

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΣτίχος 26 «Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ Παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ Πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ»

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

«Όταν δέ έλθη ο Παράκλητος… εκείνος μαρτυρήσει περί εμού», είπεν ο Ιησούς. Καί ο απόστολος Ιωάννης έγραψε: «Τό Πνεύμα εστι το μαρτυρούν, ότι τό Πνεύμα εστιν η αλήθεια» (Α’ Ιωαν. ε’ 6). Πώς δέ εννοείται η μαρτυρία του Πνεύματος γιά τόν Ιησού; Εννοείται ως IXRμαρτυρία γιά τή μεσσιακή ιδιότητα καί τή θεότητα του Ιησού. Ο Ιησούς κήρυττε, ότι είνε ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, Θεός όπως ο Πατήρ, καί ο Σωτήρ του κόσμου. Αλλ΄ οι Ιουδαίοι, αποβλέποντες στό ταπεινό φαινόμενο του Ιησού ως ανθρώπου, καί γιά άλλους βεβαίως ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ πλόγους, δέν πίστευσαν στίς διακηρύξεις του Ιησού γιά τό πρόσωπό του, καί τόν κατηγορούσαν ως πλάνο. Τό δέ Πνεύμα μέ διάφορους τρόπους έδειξε, απέδειξε, ότι ο Ιησούς δέν ήταν πλάνος, αλλ΄αληθής, όντως Μεσσίας, Θεός καί Σωτήρ.

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΑπο τις σελ. 58 και την ερμηνεία του στίχου 26 του ιε’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Τί είναι το Άγιο Πνεύμα και πώς τιμάται; πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για έργα του Αγίου Πνεύματος,
 πατώντας ΕΔΩ
Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός και ο Κύριος,
πατώντας ΕΔΩ
Τηλεοπτική εκπομπή για την Ανάληψη του Κυρίου και το Άγιο Πνεύμα με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο,  
πατώντας ΕΔΩ
Το Πνεύμα της Αληθείας,
πατώντας ΕΔΩ

Η θεία προέλευση της χριστιανικής διδασκαλίας παρηγορία σε άλλους και καταδίκη σε άλλους

Την προπερασμένη Τετάρτη η Εκκλησία εόρτασε τη μεγάλη εορτή της Μεσοπεντηκοστής, γι΄αυτό παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄, και από την ερμηνεία στίχου από το ευαγγελικό ανάγνωσμα που διαβάστηκε στους Ναούς την εορτή της Μεσοπεντηκοστής.

Η θεία προέλευση της χριστιανικής διδασκαλίας παρηγορία σε άλλους και καταδίκη σε άλλους

IXR

Στίχ. 16: «Ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμή, ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με·».

Μεταφράζουμε: «Αποκρίθηκε τότε σ΄ αυτούς ο Ιησούς καί είπε. η ιδική μου διδασκαλία δέν είνε ιδική μου, αλλ΄ εκείνου, ο οποίος μέ απέστειλε».

Μεταφράζουμε και αλλιώς: «Αυτά, πού εγώ διδάσκω, δέν είνε ιδικά μου, αλλ΄ εκείνου πού μέ έστειλε».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

ΚΛΙΜΑΞ ΜΙΚ2Η αλήθεια, ότι η χριστιανική διδασκαλία δέν είνε από άνθρωπο, αλλ΄ από τό Θεό, είνε ύψιστη παρηγορία γιά όσους τήν εγκολπώνονται, καί μεγίστη καταδίκη γιά όσους τήν απορρίπτουν.

 

Απο την ερμηνεία του ζ’ κεφαλαίου και του στίχου 16, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ. 547.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄πατήστεΕΔΩ.

Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

Κατάρριψη διαστροφής της σημασίας της ομολογίας του Αποστόλου Θωμά από αιρετικούς

Για την προπερασμένη Κυριακή, Κυριακή του Αποστόλου Θωμά παρουσιάζουμε και 1 πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου» (17-5-1992). Στο απόσπασμα καταρρίπτεται διαστροφή της σημασίας της ομολογίας του Αποστόλου Θωμά από αιρετικούς.

Κατάρριψη διαστροφής της σημασίας της ομολογίας του Αποστόλου Θωμά από αιρετικούς

ΝΙΣ Μ 9πΑιρετικοί, παλαιότεροι αιρετικοί όπως Σωκινιανοί και νεώτεροι αιρετικοί όπως οι ψευτο-μάρτυρες του Ιεχωβά, μην υποφέροντας την δύναμη αυτής της ομολογίας του Θωμά για τον Χριστόν, τί η ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑείπαν; Είπαν ότι ο Θωμάς λέγοντας «ο Κύριος και ο Θεός μου» δεν ομιλούσε για τον Χριστό, αλλά για τον Θεό Πατέρα εν ουρανοίς. Διαστροφείς!

Διότι σαφώς και ρητώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει ότι ο Θωμάς είπε σ΄ Αυτόν, τον Χριστό «ο Κύριος μου και ο Θεός μου».

Δεν το είπε στον Θεό Πατέρα, αλλ΄ «είπεν αυτώ», είπε σ΄ Αυτόν, τον Χριστό.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Αναρτήσεις για την Κυριακή του Αποστόλου Θωμά και την ομολογία του, πατώντας ΕΔΩ

Ποιού αλείφει τα άχραντα πόδια!

Για την αλείψασα τον Κύριο πρώην πόρνη γυναίκα με μύρο, που θυμάται η Εκκλησία μας την Μεγάλη Τετάρτη (βράδυ Μεγάλης Τρίτης) παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, από το εξαίρετο βιβλίο του «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ», τ. Β’, που αναφέρεται σε παρόμοιο περιστατικό, στην άλειψη των αγίων ποδών του Κυρίου με μύρο από την Μαρία την αδελφή του Λαζάρου, του φίλου του Κυρίου. Τα δύο περιστατικά, όπως γράφει ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος, έχουν ελάχιστες διαφορές, λεπτομερειακές. Του Ίδιου που άλειψε τα πόδια η Μαρία, του Ίδιου αλείψε τα πόδια και η πρώην πόρνη γυναίκα που θυμάται η Εκκλησία την Μεγάλη Τετάρτη.

Ποιού αλείφει τα άχραντα πόδια!

proipornΣτιχ. 3 «Ἡ οὖν Μαρία, λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου, ἤλειψε τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξε ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου».

nik onoma

Μεταφράζουμε: «Η Μαρία τότε πήρε μία λίτρα μύρου (τριακόσια είκοσι πέντε γραμμάρια περίπου, πού ήταν νάρδος ολοκάθαρη πανάκριβη, καί άλειψε τά πόδια του Ιησού, καί σκούπισε μέ τά μαλλιά της τά πόδια του. Τό δέ σπίτι γέμισε από τήν ευωδία του μύρου».

IXR

Αλείφει τά πόδια εκείνου, πού περιώδευε πόλεις καί χωριά καί κήρυττε τό ευαγγέλιο της Βασιλείας. Ως ωραίοι οι πόδες του ευαγγελιζομένου ειρήνην, του ευαγγελιζομένου τά αγαθά, τού αρχιηγού των αποστόλων καί των ιεραποστόλων (Ησ. νβ’ 7, Ρωμ. ι’ 15). Αλείφει τά πόδια gyn amεκείνου, «ών εν τω παραδείσω Εύα το δειλεινόν κρότον τοις ωσί ηχηθείσα τω φόβω εκρύβη», κατά τό περίφημο τροπάριο της Κασσιανής. Αλείφει τα πόδια εκείνα, πού έπειτα από ολίγες ημέρες καρφώθηκαν πάνω στό σταυρό, γιά νά διορθώσουν τό πταίσμα της Εύας καί του Αδάμ καί όλων των απογόνων τους.

Απο την ερμηνεία του ιβ’ 3 στίχου, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Β’, σελ. 249.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Αθήνα 2009.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Β΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

Δείτε και Για τον πιστό, κάθε υπηρεσία για τον Κύριο είναι τιμητική, πατώντας ΕΔΩ
Απονήρευτοι και αθώοι άνθρωποι παρασύρονται απο υποκριτές και απατεώνες, πατώντας ΕΔΩ
nikΤηλεοπτική εκπομπή για το τροπάριο της αγίας Κασσιανής με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, πατώντας ΕΔΩ
Τον Νυμφίον αδελφοί αγαπήσωμεν (παρουσίαση σαν βίντεο), πατώντας ΕΔΩ

Στα πνευματικά να είμαστε πλεονέκτες!

Για την παραβολή των 10 παρθένων, διδασκαλία της υμνολογίας της Μεγάλης Τρίτης (βράδυ Μεγάλης Δευτέρας) παρουσιάζουμε από την ερμηνεία της παραβολής του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου που υπάρχει στο βιβλίο του «Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου».

Στα πνευματικά να είμαστε πλεονέκτες!

nik onomaπαρθενες πΣτά υλικά νά είμαστε ολιγάρκεις. Αλλά στά πνευματικά νά μή είμαστε ολιγάρκεις. Στά πνευματικά νά είμαστε πλεονέκτες! Καί ν΄ απευθύνωμε στόν Κύριο τούτο τόν κατανυκτικό ύμνο-προσευχή της Μεγάλης Τρίτης:

δεκα παρθένες π

«Ὁ τῇ ψυχῆς ῥαθυμίᾳ νυστάξας, οὐ κέκτημαι Νυμφίε Χριστέ, καιομένην λαμπάδα τὴν ἐξ ἀρετῶν, καὶ νεάνισιν ὡμοιώθην μωραῖς, ἐν καιρῷ τῆς ἐργασίας ῥεμβόμενος, τὰ σπλάγχνα τῶν οἰκτιρμῶν σου, μὴ κλείσῃς μοι Δέσποτα, ἀλλ’ ἐκτινάξας μου τὸν ζοφερὸν ὕπνον ἐξανάστησον, καὶ ταῖς φρονίμοις συνεισάγαγε Παρθένοις, εἰς νυμφῶνα τὸν σόν, ὅπου ἦχος καθαρὸς ἑορταζόντων, καὶ βοώντων ἀπαύστως· Κύριε δόξα σοι».

Από την ερμηνεία του κε΄ 1-13, σ.323, που υπάρχει στο Μάθημα 45, του ερμηνευτικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραπστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ».

Έκδοσις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».  Αθήνα 1994. Έκδοση β’ βελτιωμένη.

Περισσότερα για το βιβλίο δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Το σπουδαιότερο νόημα της παραβολής των δέκα παρθένων, πατώντας ΕΔΩ

Οφείλουν όσοι είδαν θαύματα να δίνουν την μαρτυρία τους παντού

Για την χθεσινή εορτή της θριαμβευτικής εισόδου του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα, παρουσιάζουμε ένα μικρό απόσπασμα του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, που υπάρχει στο βιβλίο του «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ», τ. Β’.

Οφείλουν όσοι είδαν θαύματα να δίνουν την μαρτυρία τους παντού

VSANNAΣτίχοι 17-18: «Ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετ’ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 18 Διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον».

Μεταφράζουμε: «Οι δέ άνθρωποι του λαού, πού ήταν μαζί του όταν φώναξε τό Λάζαρο νά βγη από τό μνήμα καί τόν ανέστησε εκ νεκρών, έδιναν μαρτυρία (γιά τό θαύμα). Γι΄ αυτό καί τόν προϋπάντησε ο λαός, διότι άκουσαν, ότι είχε κάνει αυτό τό θαύμα».

nik onoma

Γιά νά βεβαιώνεται η r hol crαλήθεια της Πίστεως μας ο Χριστός έκανε καί κάνει θαύματα πάντοτε, κάνει καί σήμερα. Καί όσοι αξιώθηκαν θαύματος ή είδαν θαύμα σέ άλλους ή γενικώς στήν Εκκλησία, οφείλουν νά δίνουν μαρτυρία γιά τά θαύματα, νά ομιλούν γι΄ αυτά σέ κοσμικούς καί απίστους, μήπως πιστεύσουν, καί σέ πιστούς, γιά νά θαυμάσουν περισσότερο τά μεγαλεία της Πίστεως μας καί νά γίνη η πίστι τους θερμότερη καί ισχυρότερη.

Απο την ερμηνεία του ιβ’ κεφαλαίου και των στίχων 17-18, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ιεραποστόλου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Β’, σελ. 263.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2009.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Β΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Αναρτήσεις για την θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα,  πατώντας ΕΔΩ
Συμβολισμός του όνου πάνω στο οποίο κάθησε ο Κύριος, πατώντας ΕΔΩ
Συμβολισμοί της αγνότητας που είναι υπερέχουσα αξία, πατώντας ΕΔΩ

Πολλοί τρέμουν τους άδικους «αφορισμούς» και άδικες κατάρες αναξίων κληρικών

Επειδή πριν 2 εβδομάδες περίπου, στις 14 Μαρτίου συμπληρώθηκαν ακριβώς 26 χρόνια και 3 μήνες από τον αδικότατο και παρανομότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου και δεν έχει αρθεί ακόμα,  αρχίζουμε το μικρό 3ήμερο αφιέρωμα μας στον αδικότατο «αφορισμό» του, και παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄, για τον φόβο πολλών για τους άδικους «αφορισμούς» και τις άδικες κατάρες. Το γνησιότερο τέκνο του π. Αυγουστίνου δεν φοβόταν τους άδικους «αφορισμούς» και τις άδικες κατάρες, γιατί γνώριζε ότι δεν ισχύουν.

Πολλοί τρέμουν τους άδικους «αφορισμούς» και τις άδικες κατάρες αναξίων κληρικών

Στίχ. 13: «Οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων».

Μεταφράζουμε: «Κανείς όμως δέν μιλούσε γι΄ αυτόν δημοσίως, επειδή φοβούνταν τούς Ιουδαίους».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Ο λαός δέν μιλούσε ελευθέρως «διά τόν φόβον τών Ιουδαίων». Αυτή η ΑΝΝΑΣ ΚΑΪΑΦΑΣφράσι έγινε παροιμιώδης, λέγεται καί ισχύει καί σήμερα. Διότι καί σήμερα εγωισταί, αυταρχικοί καί αδίστακτοι θρησκευτικοί άρχοντες τρομοκρατούν ψυχές μέ απειλές, ότι θά καταδικασθούν καί θά χαθούν, εάν δέν υπακούουν σέ όλα τά θελήματά των καί εντάλματά των. Τρέμουν πολλοί στή σκέψι, ότι, άν αρχιερεύς ή ιερεύς τούς αφορίση ή τούς καταρασθή, η κατάρα ή ο αφορισμός θά «πιάση», έστω καί άν δέν φταίνε.

 

Απο την ερμηνεία του ζ’ κεφαλαίου και του στίχου 13, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ. 587.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄πατήστεΕΔΩ.

Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

ΝΙΣ 1995 ΣΤπ2Δείτε και Αναρτήσεις για τους άδικους διωγμούς ευσεβών και ζηλωτών πιστών, πατώντας ΕΔΩ
Μακάριος και πάλι ο Ομολογητής Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος για τον αδικότατο «αφορισμό» που υπέμεινε, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις με κατηγορίες αναρτήσεων για τους άδικους αρχιερείς, πατώντας ΕΔΩ
Καταδίκη χωρίς απολογία από ψευτοσύνοδο, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για την κωμικότητα του «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου (2), πατώντας ΕΔΩ
Αυξάνεται η επίδραση των διωκόμενων ιεροκηρύκων που έχουν Πνεύμα Άγιο, πατώντας ΕΔΩ

Αιρετικοί όσοι πιστεύουν ότι η Θεία Κοινωνία συμβολίζει το σώμα και το αίμα του Κυρίου και δεν είναι πραγματικά η σάρκα Του

Σήμερα που είναι Κυριακή και πολύς λόγος γίνεται για την Θεία Κοινωνία παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄, εξήγησης χωρίου όπου ο Κύριος ομιλεί για την πραγματική βρώση της Άχραντης σάρκας Του και την πραγματική πόση του Τιμίου αίματός Του. Εννοεί μετά από κατάλληλη προετοιμασία (πραγματική μετάνοια και ι. Εξομολόγηση), διαφορετικά γίνεται «εις κρίμα και κατάκριμα» (δείτε και ΕΔΩ).

Αιρετικοί όσοι πιστεύουν ότι η Θεία Κοινωνία συμβολίζει το σώμα και το αίμα του Κυρίου και δεν είναι πραγματικά η σάρκα Του

«55 Η γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις.»

«Διότι η σάρκα μου πραγματικώς είναι τροφή, καί τό αίμα μου πραγματικώς είναι ποτό».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Όσοι ισχυρίζονται, ότι ο Χριστός μίλησε γιά βρώσι του σώματος καί Ναι, ο Θεός έχει αίμα! πόσι του αίματος του μεταφορικώς καί αλληγορικώς, καί η Θεία Ευχαριστία δέν είνε μυστήριο, δέν είνε τό σώμα καί τό αίμα του Χριστού, αλλ΄ είνε απλή τελετή συμβολικού χαρακτήρος, είνε άρτος καί οίνος, πού συμβολίζουν τό σώμα καί τό αίμα του Χριστού, αυτοί είνε αιρετικοί, όπως κατά τόν άγιο Ιγνάτιο τό θεοφόρο ήταν οι Δοκήτες, οι οποίοι δέν ωμολογούσαν, ότι η Θεία Ευχαριστία είνε η σάρκα του Χριστού.

Απο την ερμηνεία του στ’ κεφαλαίου και του στίχου 55, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ. 547.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄πατήστεΕΔΩ.

Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

Ερμηνεία του ακανθότοπου

Επειδή την προηγούμενη Κυριακή ήταν η Κυριακή του Σπορέως και στους Ναούς διαβάστηκε η παραβολή του Σπορέως, παρουσιάζουμε και το παρακάτω πολύ μικρό απόσπασμα που υπάρχει στο βιβλίο του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ».

Ερμηνεία του ακανθότοπου

nik onomaΆλλος σπόρος πέφτει στά αγκάθια. Καί τόν πνίγουν τά αγκάθια, καί δέν ευδοκιμεί. Ακανθότοπος είνε ο άνθρωπος μέ τίς διάφορες βιοτικές μέριμνες, μέ τίς αγωνιώδεις καί αγχώδεις φροντίδες γιά τήν απόκτηση πολλών υλικών πραγμάτων agkaκαί πλούτου, καί μέ τήν απόλαυσι του πλούτου, τίς κοσμικές καί αμαρτωλές διασκεδάσεις. Οι βιοτικές μέριμνες κοσμικές απολαύσεις καί διασκεδάσεις αιχμαλωτίζουν τήν Χριστός Ανέστη!καρδιά καί τό νού του ανθρώπου, απορροφούν τή ζωτικότητά του, τρώνε τό χρόνο καί τή δραστηριότητά του, καί έτσι γιά τήν ευδοκίμησι του λόγου του Θεού ούτε χρόνος ούτε σκέψις ούτε συναίσθημα ούτε δύναμις καί δραστηριότης μένει.

Από την ερμηνεία του ιγ΄ κεφαλαίου και τη σ. 142, που υπάρχει στο Μάθημα 30. Το Μάθημα 20 έχει τίτλο «ΟΙ ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΣΠΟΡΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ» και υπάρχει στο ερμηνευτικό βιβλίο του μακαριστού Ιεραπστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ».

Έκδοσις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Αθήνα 1994. Έκδοση β’ βελτιωμένη.

Περισσότερα για το βιβλίο δείτε ΕΔΩ

skl edafosΔείτε και Για τον Σπορέα της παραβολής, πατώντας ΕΔΩ
Μερικοί από τους μεγάλους πειρασμούς που απομακρύνουν τους ανθρώπους που μοιάζουν σαν την πέτρινη γη, από τον Θεό και τη σωτηρία, πατώντας ΕΔΩ
Άλλοι πειρασμοί που απομακρύνουν τους ανθρώπους που μοιάζουν σαν την πέτρινη γη, από τον Θεό, οι ατυχίες και οι τραγωδίες, οι θεωρίες των απίστων, πατώντας ΕΔΩ
Αναγκαίος και εκ των ουκ άνευ, ο λόγος του Θεού, πατώντας ΕΔΩ
Τί σκληρύνει τις ψυχές σαν τον πατημένο δρόμο και δεν μπορούν να δεχθούν τον λόγο του Θεού, πατώντας ΕΔΩ

Η ομολογία του Αποστόλου Θωμά, η συγκινητικότερη ομολογία

Επειδή πριν 12 ημέρες, στις 6 Οκτωβρίου η Εκκλησία εόρτασε την εορτή του Αγίου Αποστόλου Θωμά παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου, «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄, για την συγκινητική ομολογία του Αποστόλου Θωμά.

Η ομολογία του Αποστόλου Θωμά, η συγκινητικότερη ομολογία

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΣτίχος 28 «Καὶ ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου».

Μεταφράζουμε «Καί ο Θωμάς τού είπε τότε: «Είσαι ο Κύριος μου καί ο Θεός μου!».

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

Τρεἰς ομολογίες γιά τό πρόσωπο του Ιησού βλέπουμε από μαθητάς του. Πρώτη χρονικώς η ομολογία του η ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑΝαθαναήλ: «Ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ» (α’ 50). Δεύτερη η ομολογία του Πέτρου: «Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος». (Ματθ’ ιστ’ 16). Τρίτη η ομολογία του Θωμά στόν εξεταζόμενο στίχ. κ’ 28: «Ο Κύριος μου καί ο Θεός μου!».

Καί οι τρείς ομολογίες είνε συγκινητικές, η μία συγκινητικώτερη από τήν άλλη. Η τρίτη δέ ομολογία, του Θωμά, είνε η πλέον συγκινητική.

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΑπο τις σελ. 325-6 και την ερμηνεία του στίχου 28 του κ’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

THOMASAPΔείτε και  Όπως ο Απόστολος Θωμάς έτσι και εμείς πρέπει να αισθανόμαστε τον Κύριο, πατώντας ΕΔΩ
Για την πολλή τρυφερότητα της αγίας αγάπης του Αποστόλου Θωμά προς τον Κύριο, πατώντας ΕΔΩ
Ο Κύριος εμφανίσθηκε πάλι για να άρη την απιστία που οδηγεί στην απώλεια, πατώντας ΕΔΩ
Τρανότερη και λαμπρότερη η ομολογία του Αποστόλου Θωμά από την τρανή ομολογία του Αποστόλου Πέτρου, πατώντας ΕΔΩ
Για την στιγμή που κατακυριεύθηκε ο Απόστολος Θωμάς από πίστη στον Χριστό, πατώντας ΕΔΩ

Η μεγάλη ισχύς της δεήσεως της υπερευλογημένης Παναγίας μας

Επειδή πριν 13 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε την Παναγία την Γοργοεπήκοο, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄, για την ισχύ της δεήσεως της μητέρας του Κυρίου μας.

Η μεγάλη ισχύς της δεήσεως της υπερευλογημένης Παναγίας μας

Στίχος 5: «Λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις· ὅ,τι ἂν λέγῃ ὑμῖν, ποιήσατε».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Μεταφράζουμε: «Λέγει η μητέρα του Ιησού στά πρόσωπα πού διακονούσαν στό γάμο: Κάνετε ό,τι σας ειπή».

kana

Καίτοι η ώρα της θαυματουργίας δέν είχε φθάσει ακόμη, ο Χριστός έκανε τό θέλημα τής μητέρας του, επέσπευσε τή θαυματουργία. Τόσο πολύ ισχύει η Παναγία στό Χριστό! Ο Χριστός ακούει όλους τους Αγίους του, καί περισσότερο ακούει τήν Παναγία μητέρα του. «Πολύ ισχύει δέησις μητρός πρός ευμένειαν Δεσπότου», λέγει η Εκκλησία.

 

Απο την ερμηνεία του β’ κεφαλαίου και του στίχου 5, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ. 181.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄πατήστεΕΔΩ.

Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

Η αλήθεια της θεότητας του Χριστού προκύπτει και από το Ιω. ιδ’ 21 και από αναρίθμητα χωρία της Γραφής

Παρακάτω παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, από την ερμηνεία του χωρίου Ιω. ιδ΄ 21, από το εξαίρετο βιβλίο του «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ», τ. Β’,  απ’  όπου προκύπτει και η αλήθεια της θεότητας του Χριστού.

Η αλήθεια της θεότητας του Χριστού προκύπτει και από το Ιω. ιδ’ 21 και από αναρίθμητα χωρία της Γραφής

Στίχος 21: «Ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν».

nik onoma

Μεταφράζουμε: «Όποιος κρατεί τίς εντολές μου καί τίς εφαρμόζει, εκείνος μόνο μέ αγαπά. Όποιος δέ μέ αγαπά, θ΄ αγαπηθή από τόν Πατέρα μου, καί εγώ θά αγαπήσω αυτόν, καί θά παρουσιάσω σ΄ αυτόν τόν εαυτό μου».

IXRΆνθρωπος ή άγγελος θά έλεγε, «Ο έχων τάς εντολάς του Θεού καί τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών τόν Θεόν». Ο Χριστός εκφράζεται αλλιώς, διότι είνε Θεός, οι εντολές είνε δικές του, καί η τήρησι των εντολών δείχνει τήν αγάπη πρός αυτόν. Η αλήθεια της θεότητος του Χριστού προκύπτει από αναρίθμητα χωρία της Γραφής κατά πολλούς τρόπους, όχι μόνο μέ τόν τρόπο της σαφούς καί τής ρητής μαρτυρίας.

Απο την ερμηνεία του ιδ’ 21 στίχου, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Β’, σελ. 373.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Αθήνα 2009.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Β΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

Δείτε και Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Πατρός (Β’ Ιωάν. 3), πατώντας ΕΔΩ
Αντιχιλιαστικό χωρίο της Αγίας Γραφής, συντριπτικό των αρνητών της Θεότητας του Χριστού,
πατώντας ΕΔΩ

Λόγος της υπερευλογημένης Παναγίας μας που ισχύει για όλους

Επειδή πριν 11 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε την Παναγία την Μυρτιδιώτισσα, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου«Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄, για την μητέρα του Κυρίου μας, με πολύ αξιοσήμαντο λόγο της υπερευλογημένης Παναγίας μας.

Λόγος της υπερευλογημένης Παναγίας μας που ισχύει για όλους

Στίχος 5: «Λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις· ὅ,τι ἂν λέγῃ ὑμῖν, ποιήσατε».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

«Ό,τι αν λέγη υμίν, ποιήσατε», είπεν η Παναγία. Ό,τι σας ειπή, νά τό κάνετε.

kana

Αυτός ο λόγος της Παναγίας πρός τούς διακονούντας στό γάμο ισχύει γιά όλους μας. Ό,τι λέγει ο Χριστός πρέπει νά το κάνωμε. Διότι ο Χριστός είνε Θεός, καί ο λόγος του είνε νόμος, υπέρτατος νόμος. Η δέ εκτέλεσι του νόμου του Χριστού είνε γιά τή σωτηρία καί τή δόξα μας.

Απο την ερμηνεία του β’ κεφαλαίου και του στίχου 5, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ. 181.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄πατήστεΕΔΩ.

Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

Η Ωδή του Προφήτου Ιωνά και η σύντομη ερμηνεία της, παρουσίαση σαν βίντεο

Επειδή πριν 10 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε τον Προφήτη Ιωνά, παρουσιάζουμε σε παρουσίαση σαν βίντεο, πολύ μικρό απόσπασμα ομιλίας του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, με την Ωδή του Προφήτη Ιωνά και την σύντομη ερμηνεία της από τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο.

Η Ωδή του Προφήτου Ιωνά και η σύντομη ερμηνεία της, παρουσίαση σαν βίντεο

Δείτε και Για τον Προφήτη Ιωνά και το θεόπνευστο βιβλίο του, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Το σημείο του Ιωνά (Ματθ. ιβ’ 38-40), πατώντας ΕΔΩ

Υπάρχουν και τα εκατομμύρια των αγίων

Για την Κυριακή των Αγίων Πάντων που η Εκκλησία εόρτασε πριν 2 Κυριακές, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄, για τους αγίους.

Υπάρχουν και τα εκατομμύρια των αγίων

Στίχος 16: «Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Αλλά δόξα τω Θεώ! Δέν υπάρχουν μόνον οι εχθροί του Θεού καί του Χριστού, του σαρκωμένου και σταυρωμένου Υιού του Θεού. Υπάρχουν και οι φίλοι του Θεού καί του Χριστού. Καί δέν είνε ολίγοι διά ag.Pant miμέσου των χριστιανικών αιώνων. Είνε εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια. Είνε οι φανεροί καί οι αφανείς, οι γνωστοί καί οι άγνωστοι άγιοι, ομολογηταί καί μάρτυρες του Χριστιανισμού. Εξετίμησαν τήν άπειρη αγάπη του Θεού καί τήν υπερτάτη θυσία του μονογενούς Υιού. Ανταποκρίθηκαν στή θεία καί σταυρωμένη αγάπη. Αγαπήθηκαν από τόν Θεό καί αγάπησαν καί αυτοί τό Θεό μέ όλη τήν καρδιά τους.

Απο την ερμηνεία του γ’ κεφαλαίου και των στίχων 16, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ.255.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄πατήστεΕΔΩ.

Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

 

Post Navigation