ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “Ευαγγέλιο”

Οι Άγιοι Απόστολοι κήρυτταν

Επειδή πριν 1 εβδομάδα η Εκκλησία εόρτασε τους 70 Αποστόλους, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Το κήρυγμα λειτουργία και ιερουργία» (9-12-2001).

Οι Άγιοι Απόστολοι κήρυτταν

72Τί έκαναν οι Απόστολοι, οι ευεργετικότεροι άνθρωποι μετά τον Θεάνθρωπο;

Κήρυτταν. Αυτό έκαναν, μαθητεύονταν κοντά στο Χριστό για να γίνουν κήρυκες του Ευαγγελίου.

Και προτού ο Χριστός αναληφθή στον Ουρανό τους έδωσε παγκόσμια αποστολή να κηρύττουν. «Να πορευθείτε» τους είπε, «να πορευθείτε και να κηρύξετε το Ευαγγέλιο και να εκχριστιανίσετε όλα τα έθνη, βαπτίζοντας, διδάσκοντας».

Ολόκληρη την ομιλία θα την βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»

Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα.

Δείτε και Αναγκαίος και εκ των ουκ άνευ, ο λόγος του Θεού, πατώντας ΕΔΩ
Ασέβειες «χριστιανών» προς το κήρυγμα, πατώντας ΕΔΩ
Έντονες προτροπές για την κήρυξη του λόγου (Β΄ Τιμ. δ΄ 1-5), πατώντας ΕΔΩ
Προπάντων χρειάζονται στον κόσμο ιεραποστολικά πρόσωπα, πατώντας ΕΔΩ
Πίστη και κήρυγμα (Ρωμ. ι΄ 14-17), πατώντας ΕΔΩ
Το πρώτο και σπουδαιότερο έργο της Εκκλησίας, η διάδοση του λόγου του Θεού, πατώντας ΕΔΩ

Advertisements

Ο Ιησούς πλέκει τό εγκώμιο του Ιωάννου (Ματθ. ια’ 7-15)

Επειδή προχθές η Εκκλησία εόρτασε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο παρουσιάζουμε από το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Ματθαίου το απόσπασμα όπου ο Κύριος πλέκει τό εγκώμιο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Ο Ιησούς πλέκει τό εγκώμιο του Ιωάννου (Ματθ. ια’ 7-15)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ματθαίου

αγιος Ματθαιος Αποστολος

7 Τούτων δὲ πορευομένων ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ ᾿Ιωάννου· τί ἐξήλθετε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 8 ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν. 9 ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; προφήτην; ναὶ λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου. 10 οὗτος γάρ ἐστι περὶ οὗ γέγραπται· ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. 11 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν. 12 ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν. 13 πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως ᾿Ιωάννου προεφήτευσαν. 14 καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν ᾿Ηλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι. 15 ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

ο ΧΡΙΣΤΟΣ διδάσκων

7 Όταν δε αυτοί αναχωρούσαν, ο Ιησούς άρχισε να λέγη στα πλήθη για τον Ιωάννη: «Τί βγήκατε στην έρημο να ιδήτε; Κανένα καλάμι, που σαλεύεται από τον άνεμο; (Όχι βεβαίως). 8 Αλλά τι βγήκατε να ιδήτε; Κανένα άνθρωπο ντυμένο με πολυτελή ενδύματα; Ιδού, αυτοί που φορούν τα πολυτελή ενδύματα βρίσκονται στ’ ανάκτορα. 9 Αλλά τι βγήκατε να ιδήτε; Προφήτη; Ναί, σας λέγω, και περισσότερο από προφήτη. 10 Διότι αυτός είναι εκείνος, Το Ευαγγέλιο του Πάσχα, κείμενο και μετάφραση από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο για τον οποίο έχει γραφή: Ιδού εγώ αποστέλλω τόν αγγελιοφόρο μου πρωτύτερα από σένα, και θα προετοιμάση το δρόμο σου. 11 Αληθινά σας λέγω, γυναίκα δεν γέννησε άνδρα μεγαλύτερο από τόν Ιωάννη τό Βαπτιστή. Εν τούτοις ο μικρότερος στή βασιλεία των ουρανών (στήν Εκκλησία) είναι μεγαλύτερος απ’ αυτόν (εξ επόψεως πνευματικών προνομίων). 12 Από τις ημέρες δέ του Ιωάννη του Βαπτιστή μέχρι τώρα η βασιλεία των ουρανών τρέχει μέ βιασύνη, καί όσοι βιάζουν τούς εαυτούς τούς (προφθάνουν καί) τήν αρπάζουν. 13 Όλοι δε οι προφήτες και ο νόμος προφήτευσαν μέχρι τόν Ιωάννη. 14 Και άν θέλετε να παραδεχθήτε, αυτός είναι ο Ηλίας, ο οποίος (κατά τη Γραφή καί τους γραμματείς) μέλλει νά έλθη (ο Ιωάννης δηλαδή είναι όμοιος με το θαυμαστό Ηλία, είναι ένας άλλος Ηλίας). 15 Όποιος έχει αυτιά γιά νά ακούη, άς ακούη».

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 7-15 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, όπως και όσες λέξεις είναι τονισμένες έντονα.

Δείτε και Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο φίλος του Νυμφίου Χριστού, πατώντας ΕΔΩ
Η μεγάλη αγάπη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου για τον Χριστό, πατώντας ΕΔΩ
Οι ψευτοευγενείς και οι αγαπολόγοι Οικουμενιστές θα κατηγορούσαν και τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
ANAΓKH ΠAPPHΣIAΣ, εξαίρετο άρθρο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Γιατί ο Υιός έγινε άνθρωπος (Εβρ. β’14-18)

Επειδή πριν 3 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε την Απόδοση της εορτής των Χριστουγέννων, παρουσιάζουμε 5 στίχους από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την μετάφραση τους από τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Γιατί ο Υιός έγινε άνθρωπος (Εβρ. β’14-18)

Το κείμενο του Αποστόλου Παύλου

agios_

14 ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκε σαρκὸς καὶ αἵματος, καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ’ ἔστι τὸν διάβολον, 15 καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας.

16 οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ σπέρματος ᾿Αβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. 17 ὅθεν ὤφειλε κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν Θεόν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. 18 ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

agios_

14 Επειδή δέ τά παιδιά μετέχουν σαρκός καί αίματος (έχουν δηλαδή σώμα), γι΄ αυτό καί αυτός μετέσχε των αυτών (προσέλαβε σάρκα καί αίμα, σώμα), ώστε (νά δύναται νά υποστή θάνατο καί) μέ τό θάνατο νά καταργήση εκείνον, πού έχει τή δύναμι του θανάτου (τή δύναμι νά θανατώνη λόγω της αμαρτίας), δηλαδή τό Διάβολο, 15 καί έτσι νά ελευθερώση αυτούς, οι οποίοι λόγω του φόβου του θανάτου (αισθήματος δουλικού) ήταν δούλοι σ’ όλη τή ζωή τους.

16 Επίσης, όπως είναι γνωστό (από τόν προφητικό λόγο), δέν εκλέγει αγγέλους (γιά τή σωτηρία μας), αλλ’ εκλέγει απόγονο του Αβραάμ (άνθρωπο δηλαδή). 17 Γι΄ αυτό (γιά νά εκπληρώθη δηλαδή η προφητεία) έπρεπε σ΄ όλα νά γίνη όμοιος μέ τούς αδελφούς (όπως προφητικώς μας ωνόμασε στήν Παλαιά Διαθήκη), γιά νά γίνη σπλαγχνικός καί φιλάνθρωπος αρχιερεύς στά καθήκοντα πρός τό Θεό, γιά νά εξιλεώνη τις αμαρτίες του λαού. 18 Εξ’ αιτίας δηλαδή του πάθους, πού υπέστη ο ίδιος περνώντας από δοκιμασία, δύναται νά βοηθήση αυτούς πού δοκιμάζονται.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 14-18, είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγο, όπως και όσες λέξεις είναι τονισμένες έντονα.

Δείτε και  Αναρτήσεις για τα Χριστούγεννα, πατώντας ΕΔΩ

«Εγώ καί ο Πατήρ έν εσμέν» (Ιω. ι’ 22-30)

Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα αξιοσήμαντο απόσπασμα 9 στίχων από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Ιωάννη και την μετάφραση τους από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, όπου φαίνεται 1 ύψιστη διακήρυξη του Κυρίου για τη θεότητα Του.

«Εγώ καί ο Πατήρ έν εσμέν» (Ιω. ι’ 22-30)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ιωάννου

theol

22 ᾿Εγένετο δὲ τὰ ἐγκαίνια ἐν τοῖς ῾Ιεροσολύμοις, καὶ χειμὼν ἦν· 23 καὶ περιεπάτει ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶντος. 24 ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ· ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὲ ἡμῖν παρρησίᾳ. 25 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· εἶπον ὑμῖν, καὶ οὐ πιστεύετε· τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ· 26 ἀλλ’ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε· οὐ γάρ KYRPOIἐστε ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν, καθὼς εἶπον ὑμῖν. 27 τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούει, κἀγὼ γινώσκω αὐτά, καὶ ἀκολουθοῦσί μοι, 28 κἀγὼ ζωὴν αἰώνιον δίδωμι αὐτοῖς, καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου. 29 ὁ πατήρ μου, ὃς δέδωκέ μοι, μείζων πάντων ἐστί, καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός μου. 30 ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

agios_22 Εωρτάζονταν δέ τά Εγκαίνια στά Ιεροστόλυμα καί ήταν χειμών. 23 Καί περιπατούσε ο Ιησούς στό ναό, στή στοά του Σολομώντος. 24 Τόν περικύκλωσαν δέ οι Ιουδαίοι καί τού έλεγαν: «Έως πότε θά βασανίζης τήν ψυχή μας; Εάν σύ είσαι ο Χριστός (ο Μεσσίας), νά μας το πης καθαρά». 25 Τούς αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Σάς είπα, αλλά δέν πιστεύετε. Τά έργα, πού εγώ κάνω στό όνομα του Πατέρα μου, αυτά μαρτυρούν γιά μένα, 26 αλλά σεις δέν πιστεύετε, διότι δέν είσθε από τά πρόβατα τά δικά μου, καθώς σας είπα. 27 Τά πρόβατα τά δικά μου γνωρίζουν τή φωνή μου, καί εγώ τά γνωρίζω, καί μέ ακολουθούν, 28 καί εγώ τούς δίνω ζωή αίωνια, καί δέν θά χαθούν ποτέ, διότι δέν θά τά αρπάξη κανείς από τό χέρι μου. 29 Ο Πατέρας μου, πού μού τά έχει δώσει, είναι ανώτερος όλων, καί κανείς δέν δύναται νά τά αρπάξη από τό χέρι του Πατέρα μου. 30 Εγώ καί ο Πατέρας είμεθα ένα (μία ουσία, μία θεότης)».

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 22-30, είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου.

Δείτε και Αντιχιλιαστικό χωρίο της Αγίας Γραφής, συντριπτικό των αρνητών της Θεότητας του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ
Ο Χριστός ζητεί τό πρωτείο της αγάπης μας καί αυταπάρνησι (Ματθ. ι΄ 37-38),
πατώντας ΕΔΩ
Η δύναμι η νικήτρια τού κόσμου είναι η πίστι (Α’ Ιω. ε’ 3-5),
πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις με αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη (4),
πατώντας ΕΔΩ

«Εγώ ειμι το φώς του κόσμου» (Ιω. θ’ 12-13)

 Παρακάτω παρουσιάζουμε 2 στίχους από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Ιωάννη και την μετάφραση τους από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, μία διακήρυξη του Κυρίου για τον Εαυτό Του.

«Εγώ ειμι το φώς του κόσμου» (Ιω. θ’ 12-13)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ιωάννου

theol

12 Πάλιν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησε λέγων· ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. 13 εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι· σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς· ἡ μαρτυρία σου οὐκ ἔστιν ἀληθής.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

agios_

12 Πάλι δέ ο Ιησούς μίλησε σ΄ αυτούς λέγοντας: «Εγώ είμαι τό φώς του κόσμου. Όποιος ακολουθεί εμένα, δέν θά περιπατήση στό σκοτάδι, αλλά θά έχη τό ζωντανό φώς». 13 Του είπαν τότε οι Φαρισαίοι: «Σύ δίνεις μαρτυρία γιά τόν εαυτό σου. Η μαρτυρία σου δέν ισχύει».

 

 Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 12-13, είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου.

Δείτε και Ο Χριστός ζητεί τό πρωτείο της αγάπης μας καί αυταπάρνησι (Ματθ. ι΄ 37-38), πατώντας ΕΔΩ
Η δύναμι η νικήτρια τού κόσμου είναι η πίστι (Α’ Ιω. ε’ 3-5), πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις με αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη (4), πατώντας ΕΔΩ

Η φράση «Ευαγγέλιον αιώνιον» στην Αποκάλυψη του Ευαγγελιστή Ιωάννη

Παρακάτω παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου με θέμα «Το Ευαγγέλιο Αιώνιο» που έγινε πριν περίπου 16 χρόνια, στις 11-11-2001, στην θρυλική αίθουσα της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου.

Η φράση «Ευαγγέλιον αιώνιον» στην Αποκάλυψη του Ευαγγελιστή Ιωάννη

νισ π

Το Ευαγγέλιον αιώνιον. Η φράσις “Ευαγγέλιον αιώνιον” υπάρχει μέσα στη Καινή Διαθήκη, περιέχεται στο 14ο κεφάλαιο της ιεράς Αποκαλύψεως.

Ο Απόστολος και Προφήτης Ιωάννης γράφει «είδον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον…theolλέγων φωνῇ μεγάλῃ· μετανοήσατε καὶ δότε δόξαν τω Θεώ, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως, προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων».

aggΜε απλά λόγια. Ο Ιωάννης λέγει «είδα έναν άγγελο, άγγελο Κυρίου που πετούσε μεσουρανίς και είχε ευαγγέλιο αιώνιο, για να ευαγγελισθεί όλους τους κατοίκους της γης». Έλεγε με φωνή μεγάλη «Ήλθε η ώρα της Κρίσεως, ήλθε η ώρα ο Κύριος να κρίνει τον κόσμο, δοξάσετε τον Θεό, προσκυνήσετε Εκείνον που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και τις πηγές των υδάτων».

Οι άρχοντες της γης τί δημιούργησαν; Κατέστρεψαν, δεν δημιούργησαν, καταστρέφουν, δεν δημιουργούν.

a7307-cea4ce95ce9bce99ce9ace97ce9acea1ce99cea3ce97-bmpΤί σημαίνει εδώ «ευαγγέλιο αιώνιο»; Εδώ «ευαγγέλιο αιώνιο» σημαίνει άγγελμα από την αιωνιότητα, άγγελμα από τον Ουρανό, μήνυμα από τον Ουρανό!

Και δεν είναι ευαγγέλιο τόσο ευχάριστο… Ήλθε η ώρα, λέει, της Κρίσεως. Kαι η Κρίσις του Θεού, η παγκόσμια Κρίσις είναι φοβερό πράγμα.

 Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Αποστομωτική απάντηση σε όσους θέλουν να αλλάξουν το Ευαγγέλιο, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Η παραβολή της απωλεσθείσης δραχμής (Λουκ. ιε’ 8-10)

Παρακάτω παρουσιάζουμε από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Λουκά την παραβολή της χαμένης δραχμής και την μετάφραση της στη νεοελληνική γλώσσα από τον Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Η παραβολή της απωλεσθείσης δραχμής (Λουκ. ιε’ 8-10)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Λουκά

8 ῍Η τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως ὅτου εὕρῃ; 9 καὶ εὑροῦσα συγκαλεῖ τὰς φίλας καὶ τὰς γείτονας λέγουσα· συγχάρητέ μοι ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα. 10 οὕτω, λέγω ὑμῖν, χαρὰ γίνεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.

 Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

δραχμη28 «Ή ποιά γυναίκα, πού έχει δέκα δραχμές, εάν χάση μία δραχμή, δέν ανάβει λύχνο καί σαρώνει τό σπίτι καί ψάχνει επιμελώς, έως ότου τή βρή; 9 επιστορη ασωτουπΚαί όταν τή βρή, καλεί μαζί τίς φίλες καί τίς γειτόνισσες λέγοντας: “Χαρήτε μαζί μου, διότι βρήκα τή δραχμή, πού έχασα. 10 Έτσι, σάς βεβαιώνω, χαίρουν οι άγγελοι του Θεού γιά τή μετάνοια ενός αμαρτωλού».

 Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 8-10 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Η δύναμι η νικήτρια τού κόσμου είναι η πίστι (Α’ Ιω. ε’ 3-5)

Για την περασμένη Κυριακή που η Εκκλησία εόρτασε την Ζ’ Οικουμενική Σύνοδο παρουσιάζουμε 2,5 στίχους από την Α’ Καθολική Επιστολή του Ευαγγελιστή Ιωάννη και την μετάφραση του από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για την Ορθόδοξη πίστη, την νικήτρια του κόσμου.

Η δύναμι η νικήτρια τού κόσμου είναι η πίστι (Α’ Ιω. ε’ 3-5)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ιωάννου

theol

καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν, 4 ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον· καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν. 5 τίς ἐστιν ὁ νικῶν τὸν κόσμον εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ;

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

ΣΤΑΥΡΟΣ

Καί οι εντολές του δέν είναι agios_βαρειές. 4 Διότι κάθε τέκνο του Θεού νικά τόν κόσμο. Καί αυτή είναι η δύναμι, πού νίκησε τόν κόσμο, η πίστι μας. 5 Ποιός (πράγματι) νικά τόν κόσμο, παρά εκείνος πού πιστεύει, ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού;

  Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 3-5, είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου.

Δείτε και Για την ομολογία της Πίστεως, πατώντας ΕΔΩ
Ο Χριστός ζητεί τό πρωτείο της αγάπης μας καί αυταπάρνησι (Ματθ. ι΄ 37-38), πατώντας ΕΔΩ

Εξουσία των δώδεκα αποστόλων καί οδηγίες πρός αυτούς (Λουκ. θ’ 1-6)

Επειδή χθες η Εκκλησία εόρτασε τον Άγιο Απόστολο Ιάκωβο του Αλφαίου, έναν από τους 12 Αποστόλους του Κυρίου, παρουσιάζουμε από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Λουκά και την μετάφραση του στη νεοελληνική γλώσσα από τον Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για την εξουσία των 12 Αποστόλων που έδωσε ο Κύριος στους Αποστόλους Του και τις οδηγίες Του προς αυτούς.

Εξουσία των δώδεκα αποστόλων καί οδηγίες πρός αυτούς (Λουκ. θ’ 1-6)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Λουκά

1 Συγκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια καὶ νόσους θεραπεύειν· 2 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἰᾶσθαι τοὺς ἀσθενοῦντας, 3 καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν, μήτε ράβδους μήτε πήραν μήτε ἄρτον μήτε ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ πἀργύριον μήτε ἀνὰ δύο χιτῶνας ἔχειν. 4 καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε, ἐκεῖ μένετε καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε. 5 καὶ ὅσοι ἐὰν μὴ δέξωνται ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης καὶ τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάξατε εἰς μαρτύριον ἐπ᾿ αὐτούς. 6 ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς κώμας εὐαγγελιζόμενοι καὶ θεραπεύοντες πανταχοῦ.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

ο ΧΡΙΣΤΟΣ διδάσκωνΑφού δέ κάλεσε όλους μαζί τούς δώδεκα μαθητάς του, τούς έδωσε τή δύναμι καί τήν εξουσία πάνω σ΄ όλα τά δαιμόνια, καί νά θεραπεύουν τίς ασθένειες. 2 Καί τούς απέστειλε νά κηρύττουν τή βασίλεια του Θεού, καί νά θεραπεύουν τούς ασθενείς. 12 αγιοι αποστολοι π3 Καί τούς είπε: «Νά μή παίρνετε τίποτε γιά τό δρόμο, ούτε ραβδιά, ούτε σακκίδιο, ούτε ψωμί, ούτε χρήματα, ούτε νά έχετε δύο χιτώνες. 4 Καί σ΄ όποιο σπίτι μπήτε, εκεί νά μείνετε, καί απ΄ εκεί ν΄ αναχωρήτε. 5 Καί γιά όσους δέν θά σας δεχθούν, όταν θά βγαίνετε από τήν πόλι εκείνη, νά τινάξετε καλά καί τή σκόνη από τά πόδια σας σ΄ ένδειξι διαμαρτυρίας εναντίον τους». 6 Ξεκίνησαν δέ (γιά τήν αποστολή) τους), καί περνούσαν από χωριό σέ χωριό κηρύττοντας τό ευαγγέλιο καί κάνοντας παντού θεραπείες.

 Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 1-6 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Ο λόγος του Θεού, εντρύφημα

Παρακάτω παραθέτουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα από την ερμηνευτική ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Καθησύχαση της συνείδησης» (Α΄ Ιω. 3:19-20) που έγινε στις 11-2-2001, για την αξία του λόγου του Κυρίου. Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας που αναφέρει ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος ήταν ο τότε αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος.

Ο λόγος του Θεού, εντρύφημα

ΝΙΣ (4) π

Συνεχίζουμε πατέρες και αδελφοί, την εντρύφηση στο λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι εντρύφημα, τροφή και τρυφή, απόλαυση. Είναι έτσι σε όσους έχουν πνευματικό αισθητήριο, σε όσους έχουν πνευματική γεύση. Όσοι είναι άρρωστοι πνευματικά, αυτοί δεν αρέσκονται στο λόγο του Θεού, όπως δεν αρέσκεται ένας άρρωστος στο ωραιότερο φαγητό.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικροδαιμοΝα θεωρείτε μεγάλη ευτυχία το ότι σ΄ αυτή την υλιστική και πανσεξουαλική εποχή, τη σατανική εποχή όπως είπε ο προκαθήμενος της Εκκλησίας σε ομιλία του, εσείς έχετε πνευματικό αισθητήριο και ευχαριστείστε και ευφραίνεστε ακούοντας τον λόγο του Θεού. Είναι σημείο ότι είστε του Χριστού και δεν είστε του κόσμου.

 Tην ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Το πρώτο και σπουδαιότερο έργο της Εκκλησίας, η διάδοση του λόγου του Θεού, πατώντας ΕΔΩ
Αναγκαίος και εκ των ουκ άνευ, ο λόγος του Θεού, πατώντας ΕΔΩ
Ο αληθινός Χριστιανός έχει όρεξη για τον λόγο του Θεού, πατώντας ΕΔΩ

Το σημείο του Ιωνά (Ματθ. ιβ’ 38-40)

Επειδή προχθές η Εκκλησία εόρτασε τον Προφήτη Ιωνά παρουσιάζουμε από το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Ματθαίου το απόσπασμα όπου ο Κύριος ομιλεί για το σημείο του Ιωνά και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Το σημείο του Ιωνά (Ματθ. ιβ’ 38-40)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ματθαίου

αγιος Ματθαιος Αποστολος

38 Τότε ἀπεκρίθησάν τινες τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες· διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν. 39 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰμὴ τὸ σημεῖον ᾿Ιωνᾶ τοῦ προφήτου. 40 ὥσπερ γὰρ ἐγένετο ᾿Ιωνᾶς ὁ προφήτης ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας. 

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

prIO

38 Τότε μερικοί από τους γραμματείς και τους Φαρισαίους έλαβαν τον λόγο και είπαν: «Διδάσκαλε, θέλουμε να ιδούμε από σένα σημείο (θαύμα)». 39 Αυτός δε τότε τους είπε: «Γενεά πονηρή και μοιχαλίς επιμόνως ζητεί σημείο, αλλά σημείο δεν θα δοθεί σ’ ΑΓΑΛΛΟΜΕΝΩ ΠΟΔΙ! αυτή, παρά το σημείο του Ιωνά του προφήτη. 40 Όπως δηλαδή ο Ιωνάς ο προφήτης ήταν στην κοιλιά του κήτους τρεις ημέρες, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου στην κοιλιά της γης τρεις ημέρες».

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας  «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 38-40 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Δείτε και Για τον Προφήτη Ιωνά και το θεόπνευστο βιβλίο του, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις με αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη για τους άδικους «αφορισμούς» των πιστών

Επειδή χθες συμπληρώθηκαν ακριβώς 23 χρόνια και 9 μήνες από τον κωμικότατο και αδικότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου, που ακόμα δεν έχει αρθεί, αρχίζουμε σήμερα το τριήμερο μικρό αφιέρωμα μας στον κωμικότατο «αφορισμό» και θυμίζουμε αποσπάσματα της Καινής Διαθήκης για τους άδικους «αφορισμούς».

 Αναρτήσεις με αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη για τους άδικους «αφορισμούς» των πιστών

Θά σας αφορίσουν καί θά σας φονεύσουν (Ιωάν. ιστ’ 1-4), πατώντας ΕΔΩ

Ο άδικος αφορισμός, αποκορύφωμα των διωγμών των πιστών, πατώντας ΕΔΩ

agios_

Μακαρισμός των πιστών που μισούνται, «αφορίζονται» και χλευάζονται για τον Κύριο, πατώντας ΕΔΩ

Ο Κύριος, ο Αληθινός για τον άδικο διωγμό και αφορισμό, πατώντας ΕΔΩ

Ο Ιησούς από τούς ακολούθους του ζητεί αυταπάρνησι (Ιω. ιβ’ 25-26)

Για την Κυριακή προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού αλλά και για την αυριανή εορτή της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού παρουσιάζουμε 2 στίχους από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Ιωάννη και την μετάφραση τους από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για την αυταπάρνηση που ζητεί ο Κύριος από τους ακολούθους Του.

Ο Ιησούς από τούς ακολούθους του ζητεί αυταπάρνησι (Ιω. ιβ’ 25-26)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ιωάννου

theol

25 ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. 26 ἐὰν ἐμοὶ διακονῇ τις, ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται· καὶ ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ, τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ.

 Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

25 «Όποιος αγαπάει τόν εαυτό του (ο φίλαυτος δηλαδή), θά τόν χάση. Ενώ όποιος τόν εαυτό του στόν κόσμο τούς (ο άνθρωπος της αυταπαρνήσεως δηλαδή), θά τόν διατηρήση γιά τήν αιώνια ζωή. 26 Όποιος θέλει νά διακονή εμένα, ας ακολουθή εμένα (στό δρόμο της αυταπαρνήσεως), καί όπου είμαι εγώ, εκεί θά είναι και ο δικός μου διάκονος. Ναί, όποιος διακονεί εμένα (τόν Υιό), θά τόν τιμήση ο Πατέρας».

 

 Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 25-26, είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου.

Δείτε και Ο Χριστός ζητεί τό πρωτείο της αγάπης μας καί αυταπάρνησι (Ματθ. ι΄ 37-38), πατώντας ΕΔΩ
Το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (Ιω. γ΄ 13-17), πατώντας ΕΔΩ

 

Ο Ζαχαρίας καί η Ελισάβετ (Λουκ. α’ 5-7)

Επειδή πριν 4 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε τον Προφήτη Ζαχαρία, πατέρα του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου παρουσιάζουμε από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Λουκά 3 στίχους για το άγιο ζεύγος Ζαχαρία και Ελισάβετ, και την μετάφραση του στη νεοελληνική γλώσσα από τον Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Ο Ζαχαρίας καί η Ελισάβετ (Λουκ. α’ 5-7)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Λουκά

5 ᾿Εγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις ῾Ηρῴδου τοῦ βασιλέως τῆς ᾿Ιουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας ᾿Αβιά, καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν θυγατέρων ᾿Ααρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς ᾿Ελισάβετ. 6 ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασι τοῦ Κυρίου ἄμεμπτοι. 7 καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον, καθότι ἡ ᾿Ελισάβετ ἦν στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

ZaxElisab5 Κατά τίς ημέρες του Ηρώδη του βασιλέως της Ιουδαίας ήταν κάποιος ιερεύς, πού ωνομαζόταν Ζαχαρίας, από τήν ιερατική τάξι τού Αβιά. Καί η γυναίκα του ήταν μία από τίς απογόνους του Ααρών, καί ωνομαζόταν Ελισάβετ. 6 Ήταν δέ καί οι δύο ευσεβείς ενώπιον του Θεού. Βάδιζαν συμφώνως πρός όλες τίς εντολές καί τά παραγγέλματα του Κυρίου, ώστε νά είναι άμεμπτοι. 7 Αλλά δέν είχαν τέκνο, διότι η Ελισάβετ ήταν στείρα. Ήταν δέ καί οι δύο περασμένης ηλικίας.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 5-7 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Δείτε και Για την θαυμαστή γέννηση του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, πατώντας ΕΔΩ
Ο ευαγγελισμός του Ζαχαρία (Λουκ. α΄ 8-17), πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τους γνήσιους εργάτες του Ευαγγελίου και την Ιεραποστολή

Για την συμπλήρωση 7 ετών από την κοίμηση του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου και 3 ετών από την κοίμηση του γνησιότερου τέκνου του, μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τους γνήσιους εργάτες του Ευαγγελίου και την ιεραποστολή.

Αναρτήσεις για τους γνήσιους εργάτες του Ευαγγελίου και την Ιεραποστολή

ΝΙΚ ΜΕ Π. ΑΥΓ

Οι γνήσιοι εργάτες του Ευαγγελίου μισούνται και διώκονται πατώντας ΕΔΩ

Κοινωνία που δεν υπερασπίζει τους εργάτες του Ευαγγελίου που διώκονται, καταστρέφεται, πατώντας ΕΔΩ

Για την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον άγιο Ιωάννη τον Ρώσο

Μεγάλη η ευλογία της συμπαράστασης στους εργάτες του Ευαγγελίου που διώκονται, πατώντας ΕΔΩ

Όλοι πρέπει να γίνουμε ιεραπόστολοι, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την Ιεραποστολή, πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation