ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “Ευαγγέλιο”

Αποστολή στό κήρυγμα καί εξουσία των δώδεκα αποστόλων (Μάρκ. στ΄ 7)

Επειδή πριν 6 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε τον Άγιο Σίμωνα τον Ζηλωτή, 1 από τους 12 Αποστόλους, παρουσιάζουμε 1 στίχο από το Ευαγγέλιο του Μάρκου και την μετάφραση του στη νεοελληνική γλώσσα από τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για την αποστολή των 12 Αποστόλων.

Αποστολή στό κήρυγμα καί εξουσία των δώδεκα αποστόλων (Μάρκ. στ’ 7)

AG. MARKOS

Ο στίχος του Ευαγγελιστή Μάρκου

7 Καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα, καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο, καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων.

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ π

Η μετάφραση του στίχου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

daimΚαί καλεί τούς δώδεκα, καί άρχισε νά τούς αποστέλλη δύο δύο, καί τούς έδωσε δύναμι νά επιβάλλωνται στά πνεύματα τά ακάθαρτα (καί νά τά βγάζουν).

 

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.

Ο τίτλος για το στίχο στ΄ 7, είναι του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ πΔείτε και Οι Άγιοι Απόστολοι με την έλευση του Αγίου Πνεύματος έγιναν οι τελειότεροι άνθρωποι, μέγιστοι άγιοι, πατώντας ΕΔΩ
Οι Απόστολοι είναι οι πιο μεγάλοι χαρισματούχοι, πατώντας ΕΔΩ
Οι μεγαλύτεροι ευεργέτες, πατώντας ΕΔΩ
Απέραντο το μεγαλείο της δράσης των Αγίων Αποστόλων πατώντας ΕΔΩ

Advertisements

Υπομονή καί όχι γογγυσμός (Ιακ. ε’ 7-11)

Επειδή πριν περίπου 1 εβδομάδα στις 5 Μαϊου η Εκκλησία εόρτασε τον άγιο Εφραίμ τον μεγαλομάρτυρα της Νέας Μάκρης και στις 6 Μαΐου εόρτασε τον άγιο Ιώβ τον πολύαθλο, παρουσιάζουμε 5 στίχους από την Καθολική Επιστολή του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου για την υπομονή, μαζί και την μετάφραση στη νεοελληνική γλώσσα, του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Υπομονή καί όχι γογγυσμός (Ιακ. ε’ 7-11)

Το κείμενο του Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου

7 adelgIakΜακροθυμήσατε οὖν, ἀδελφοί, ἕως τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου. Ἰδοὺ ὁ γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν τίμιον καρπὸν τῆς γῆς, μακροθυμῶν ἐπ’ αὐτῷ ἕως λάβῃ ὑετὸν πρώϊμον καὶ ὄψιμον. 8 Μακροθυμήσατε καὶ ὑμεῖς, στηρίξατε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὅτι ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου ἤγγικε. 9 Μὴ στενάζετε κατ’ ἀλλήλων, ἀδελφοί, ἵνα μὴ κριθῆτε· ἰδοὺ ὁ κριτὴς πρὸ τῶν θυρῶν ἕστηκεν. 10 Ὑπόδειγμα λάβετε, ἀδελφοί μου, τῆς κακοπαθείας καὶ τῆς μακροθυμίας τοὺς προφήτας, οἳ ἐλάλησαν τῷ ὀνόματι Κυρίου. 11 Ἰδοὺ μακαρίζομεν τοὺς ὑπομένοντας· τὴν ὑπομονὴν Ἰὼβ ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος Κυρίου εἴδετε, ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν ὁ Κύριος καὶ οἰκτίρμων.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

σταγ βρ π7 Κάνετε δέ, αδελφοί, υπομονή μέχρι τήν παρουσία του Κυρίου. Ιδού ο γεωργός περιμένει τόν πολύτιμο καρπό της γης, καρτερώντας μέ υπομονή γι΄ αυτόν, γιά νά πέση πρώιμη (φθινοπωρινή) καί όψιμη (ανοιξιάτικη) βροχή. 8. Κάνετε a7307-cea4ce95ce9bce99ce9ace97ce9acea1ce99cea3ce97-bmpυπομονή καί σεις, μείνετε σταθεροί καί ακλόνητοι, διότι η παρουσία του Κυρίου πλησίασε. 9 Μή γογγύζετε ο ένας κατά iobτου άλλου, αδελφοί, γιά νά μή καταδικασθήτε. Ιδού ο δικαστής σκέκεται μπροστά στήν πόρτα. 10 Ως παράδειγμα της κακοπαθείας καί της υπομονής λάβετε, αδελφοί μου, τούς προφήτες, οι οποίοι κήρυξαν στό όνομα του Κυρίου. 11 Ιδού μακαρίζουμε εκείνους, οι οποίοι υπομένουν. Γιά τήν υπομονή του Ιώβ ακούσατε, καί τό (αίσιο) τέλος, πού τού επιφύλαξε ο Κύριος, είδατε, διότι ο Κύριος είναι πολυεύσπλαγχνος καί γεμάτος έλεος.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας , <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος της μετάφρασης για το κομμάτι ε΄ 7-11, είναι του μακαριστού Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Δείτε και Αναρτήσεις για τους αγίους Εφραίμ της Νέας Μάκρης και Ιώβ τον πολύαθλο, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις από το Ευαγγέλιο του Αγίου Μάρκου

Επειδή πριν 8 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε τον Ευαγγελιστή Μάρκο, θυμίζουμε 4 αναρτήσεις του ιστολογίου μας από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Μάρκου και τη μετάφραση τους από τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Αναρτήσεις από το Ευαγγέλιο του Αγίου Μάρκου

AG. MARKOS

Η μεταμόρφωσι του Ιησού (Μαρκ. θ΄2-8), πατώντας ΕΔΩ

Τρίτη πρόρρησι του πάθους καί της αναστάσεως (Μαρκ. ι’ 32-34), πατώντας ΕΔΩ

Μυροφόρες επισκέπτονται κενό τάφο και άγγελος αγγέλλει την Ανάστασι του Ιησού (Μάρκ. ιστ΄ 1-8), πατώντας ΕΔΩ

Εμφανίσεις του αναστάντος Ιησού (Μαρκ. ιστ΄ 9-14), πατώντας ΕΔΩ

Ο αναστάς Κύριος εμφανίζεται στό Θωμά (Ιω. κ’ 24-29)

Για την χθεσινή Κυριακή του Αποστόλου Θωμά παρουσιάζουμε την διήγηση της εμφάνισης του Κυρίου στον Απόστολο Θωμά του Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Ο αναστάς Κύριος εμφανίζεται στό Θωμά (Ιω. κ’ 24-29)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ιωάννου

theol

24 Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ’ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς. 25 Ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. 26 Καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν. Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσονTHOMASAPκαὶ εἶπεν· εἰρήνη ὑμῖν. 27 Εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός. 28 Καὶ ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου. 29 Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

THOMASAP

24 Ο Θωμάς όμως, ένας από τούς δώδεκα, ο λεγόμενος Δίδυμος, δέν ήταν μαζί τους όταν ήλθε ο Ιησούς. 25 Τού έλεγαν δέ οι άλλοι μαθηταί: «Είδαμε τόν Κύριο». Αλλ’ αυτός τούς είπε: «Εάν δέν δώ στά χέρια του τό σημάδι από τά καρφιά, καί δέν βάλω τό δάκτυλό μου στό σημάδι από τά καρφιά, καί δέν βάλω τό χέρι μου στήν πλευρά του (τή λογχισμένη), δέν θά πιστεύσω». η ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ26 Μετά δέ από οκτώ ημέρες πάλι οι μαθηταί του ήταν μέσα (στό σπίτι), καί ο Θωμάς μαζί τους. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ οι θύρες ήταν κλειστές, καί στάθηκε ανάμεσά τους καί είπε: «Ευλογία σέ σας». 27 Έπειτα λέγει στό Θωμά: «Φέρε τό δάκτυλό σου εδώ, καί εξέτασε τά χέρια μου. Επίσης φέρε τό χέρι σου καί βάλε στήν πλευρά μου, καί μή γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός». 28 Καί ο Θωμάς του είπε τότε: «Είσαι ο Κύριός μου καί ο Θεός μου!»1. 29 Τού λέγει ο Ιησούς: «Διότι μέ είδες, πίστευσες. Ευτυχείς εκείνοι, πού χωρίς νά μέ ιδούν θά πιστεύσουν».

1. Ή, «Κύριέ μου καί Θεέ μου!».

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 24-29, είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου.

Δείτε την παρουσίαση σαν βίντεο Γιατί ήταν αδικαιολόγητη η απιστία του απόστολου Θωμά στην Ανάσταση του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Η σφράγισι καί η φρούρησι του τάφου (Ματθ. κζ’ 62-66)

Παρουσιάζουμε από το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Ματθαίου 4 στίχους και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για τη σφράγιση και τη φρούρηση του τάφου του Κυρίου.

Η σφράγισι καί η φρούρησι του τάφου (Ματθ. κζ’ 62-66)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ματθαίου

αγιος Ματθαιος Αποστολος

62 Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶ μετὰ τὴν παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλᾶτον 63 λέγοντες· κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν, μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. 64 Κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσι τῷ λαῷ, ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν· καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. 65 Ἔφη αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. 66 Οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας. 

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

62 Τήν άλλη δέ ημέρα, η οποία είναι μετά τήν Παρασκευή (δηλαδή τό Σάββατο), πήγαν μαζί οι αρχιερείς καί οι Φαρισαίοι στόν Πιλάτο 63 καί είπαν: «Κύριε, θυμηθήκαμε, ότι εκείνος ο πλάνος είπε, όταν ακόμη ζούσε, “Μετά τρεις ημέρες θά αναστηθώ”. 64 Δώσε λοιπόν διαταγή ν’ ασφαλισθή ο τάφος έως τήν τρίτη ημέρα, μήπως έλθουν οι μαθηταί του τή νύκτα καί τόν κλέψουν καί ειπούν στό λαό, “Αναστήθηκε εκ νεκρών”, καί θά είναι η τελευταία πλάνη χειρότερη από τήν πρώτη». 65 Τούς είπε ο Πιλάτος: «Πάρετε φρούρα. Πηγαίνετε καί ασφαλίσετε, όπως νομίζετε». 66 Καί αυτοί πήγαν καί διά τής φρουράς ασφάλισαν τόν τάφο, αφού μάλιστα σφράγισαν (μέ ταινία καί βουλοκέρι) τό λίθο.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για το στίχους 62-66 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Δείτε και ΣΠΑΡΑΓΜΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΔΟΥ, πατώντας ΕΔΩ
Μεγάλη η ασέβεια της φυγής πριν το τέλος της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας, πατώντας ΕΔΩ

Τρίτη πρόρρησι του πάθους και της αναστάσεως (Ματθ. κ΄ 17-19)

Επειδή την Κυριακή που πέρασε, Κυριακή Ε’ Νηστειών διαβάστηκε από το Ευαγγέλιο του Μάρκου η τρίτη πρόρρηση του Πάθους και της Αναστάσεως του Κυρίου, παρουσιάζουμε από το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Ματθαίου την τρίτη πρόρρηση του Πάθους και της Αναστάσεως του Κυρίου, και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Τρίτη πρόρρησι του πάθους και της αναστάσεως (Ματθ. κ΄ 17-19)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ματθαίου

αγιος Ματθαιος Αποστολος

agios_17 Καὶ ἀναβαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα παρέλαβε τοὺς δώδεκα μαθητὰς κατ᾿ ἰδίαν ἐν τῇ ὁδῷ καὶ εἶπεν αὐτοῖς. 18 Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, 19 καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι, καὶ τῇ τρίτη ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.

 Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

ο ΧΡΙΣΤΟΣ διδάσκων

17 Ανεβαίνοντας δε στα Ιεροσόλυμα ο Ιησούς παρέλαβε τους δώδεκα μαθητάς ιδιαιτέρως στο δρόμο και τους είπε: 18 «Ιδού ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, και ο Υιός τού ανθρώπου θα παραδοθή στους αρχιερείς και στους γραμματείς, και θα τον καταδικάσουν σε θάνατο, 19 και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς (ειδωλολάτρες), για να τον εμπαίξουν και να τον μαστιγώσουν και να τον σταυρώσουν, και την τρίτη ημέρα θα αναστηθή».

 Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 17-19 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Δείτε και Για τα λόγια του Κυρίου που προέλεγαν τα σεπτά Πάθη Του και την Ανάσταση Του, πατώντας ΕΔΩ

Η χριστιανική διδασκαλία παλαιά άμα καί νέα (Α΄ Ιωάν. α’ 7-8)

Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα αξιοσήμαντο απόσπασμα 2 στίχων από την Α’ Καθολική Επιστολή του Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για την πάντοτε καινούργια χριστιανική διδασκαλία.

Η χριστιανική διδασκαλία παλαιά άμα καί νέα (Α΄ Ιωάν. α’ 7-8)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ιωάννου

theol

7 Ἀδελφοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ἀλλ᾿ ἐντολὴν παλαιάν, ἣν εἴχετε ἀπ᾿ ἀρχῆς· ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε ἀπ᾿ ἀρχῆς. 8 Πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῷ καὶ ἐν ὑμῖν, ὅτι ἡ σκοτία παράγεται καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη φαίνει.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

7 Αδελφοί, δέν σας γράφω καινούργια διδασκαλία, αλλά διδασκαλία παλαιά, πού είχατε από τήν αρχή. Η διδασκαλία η παλαιά είναι τό κήρυγμα, πού ακούσατε ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικροαπό τήν αρχή. 8 Εν τούτοις η διδασκαλία, πού σας γράφω, είναι καινούργια (η χριστιανική διδασκαλία παραμένει πάντοτε καινούργια, σύγχρονη καί εφαρμόσιμη). Αυτό αποδεικνύεται αληθές απ’ αυτόν (τόν Χριστό) καί από σας (τούς πιστούς), αφού τό σκοτάδι φεύγει, καί τό φώς τό αληθινό ήδη φωτίζει (αφού δηλαδή μέ τή δύναμι του Χριστού καί τήν πίστι των χριστιανών η πλάνη υποχωρεί καί ο Χριστιανισμός επικρατεί).

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 7-8, είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου.

Δείτε και Αποστομωτική απάντηση σε όσους θέλουν να αλλάξουν το Ευαγγέλιο, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Το Ευαγγέλιο είναι εξ ολοκλήρου αλήθεια και δεν δέχεται καμία τροποποίηση, πατώντας ΕΔΩ

Αγάπη μέ έργα, μέ θυσία (Α’ Ιωάν. γ’ 16-18)

Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα αξιοσήμαντο απόσπασμα 3 στίχων από την Α’ Καθολική Επιστολή του Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για την αληθινή αγάπη και όχι την ψεύτικη αγάπη του Οικουμενισμού.

Αγάπη μέ έργα, μέ θυσία (Α’ Ιωάν. γ’ 16-18)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ιωάννου

theol

16 Ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκε· καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς τιθέναι. 17 Ὃς δ᾿ ἂν ἔχῃ τὸν βίον τοῦ κόσμου καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ᾿ αὐτοῦ, πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ; 18 Τεκνία μου, μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ τῇ γλώσσῃ, ἀλλ᾿ ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ. 

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

Οι ακόλουθοι του Ιησού σηκώνουν σταυρό, το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα (Μαρκ. η' 34-θ' 1) σε μετάφραση στη δημοτική 16. Απ’ αυτό γνωρίσαμε τί είναι η αγάπη, από τό ότι δηλαδή εκείνος γιά μας θυσίασε τή ζωή του. Έτσι καί εμείς οφείλουμε νά θυσιάζωμε τή ζωή μας γιά τούς αδελφούς. 17 Αλλ’ άν κάποιος έχη τά πλούτη του κόσμου, καί βλέπη τόν αδελφό του νά έχη ανάγκη, καί κλείση τήν καρδιά του απέναντί του, πώς είναι δυνατό νά μένη μέσα του η θεία αγάπη; 18 Παιδάκια μου, νά μήν αγαπούμε μέ τά λόγια καί μέ τή γλώσσα, αλλ΄ έμπρακτα καί αληθινά.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 16-18, είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου.

Δείτε και Η κοσμική αγάπη δέν είναι από τόν Πατέρα (Α΄ Ιωάν. β΄ 15-17), πατώντας ΕΔΩ
Οι δύο μεγαλύτερες εντολές (Ματθ. κβ΄ 34-40), πατώντας ΕΔΩ
Ο Χριστιανός ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του συνανθρώπου, πατώντας ΕΔΩ

Κήρυγμα γιά τήν υπεροχή καί τό έργο του Μεσσία (Λουκ. γ’ 15-18)

Επειδή πριν 11 ημέρες ήταν η εορτή της Α’ και Β’΄ Εύρεσης της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, παρουσιάζουμε το κήρυγμα του για την υπεροχή και το έργο του Κυρίου από τον Ευαγγελιστή Λουκά και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Κήρυγμα γιά τήν υπεροχή καί τό έργο του Μεσσία (Λουκ. γ’ 15-18)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Λουκά

15 Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ καὶ διαλογιζομένων πάντων ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ Ἰωάννου, μήποτε αὐτὸς εἴη ὁ Χριστός, 16 ἀπεκρίνατο ὁ Ἰωάννης ἅπασι λέγων· ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς· ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρί. 17 Οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ. 18 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν λαόν.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

ο άγιος Πρόδρομος δακτυλοδεικτεί τον ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΘΕΟ15 Επειδή δέ ο λαός είχε τή μεσσιακή προσδοκία καί όλοι σκέπτονταν μέσα τους γιά τόν Ιωάννη, μήπως αυτός είναι ο Χριστός (ο Μεσσίας), μίλησε ο Ιωάννης σε όλους λέγοντας: 16 «Εγώ μέν σας βαπτίζω μέ νερό. αλλ’ έρχεται ο ισχυρότερός μου, του οποίου δέν είμαι άξιος νά λύσω τό λουρί των υποδημάτων. αυτός θά σας βαπτίση με Πνεύμα Άγιο καί a7307-cea4ce95ce9bce99ce9ace97ce9acea1ce99cea3ce97-bmpφωτιά. 17 Τό φτυάρι του είναι στό χέρι του καί θά καθαρίση τελείως τό αλώνι του, καί θά συνάξη τό σιτάρι στήν αποθήκη του, ενώ τό άχυρο θά κατακαίή μέ φωτιά πού δέν θά σβήνη». 18 Καί άλλα δέ πολλά διδάσκοντας κήρυττε στό λαό.

 

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 15-18 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Δείτε και Αναρτήσεις παλαιότερες για τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, πατώντας ΕΔΩ
Αυστηρό ελεγκτικό κήρυγμα (Λουκ. γ΄ 7-9),
πατώντας ΕΔΩ
Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, παράδειγμα προς τους κήρυκες του λόγου του Θεού, πατώνταςΕΔΩ
Και εμείς οφείλουμε να δίνουμε τη μαρτυρία μας για τον Κύριο, όπως ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, πατώντας ΕΔΩ
Για την παρρησία του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου πατώντας ΕΔΩ
Το ζωηρότερο και ελεγκτικώτερο κήρυγμα έχει σοβαρές συνέπειες για τους κήρυκες του Ευαγγελίου, πατώντας ΕΔΩ
Το κήρυγμα του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου για την ελεημοσύνη, πατώντας ΕΔΩ

«Εργάζεσθε μή τήν βρώσιν τήν απολλυμένην, αλλά τήν μένουσαν…» (Ιω. στ’ 22-27)

Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα αξιοσήμαντο απόσπασμα 6 στίχων από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Ιωάννη και την μετάφραση τους από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για την τροφή που δίνει ζωή αιώνια.

«Εργάζεσθε μή τήν βρώσιν τήν απολλυμένην, αλλά τήν μένουσαν…» (Ιω. στ’ 22-27)

 Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ιωάννου 

theol

22 Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης ἰδὼν ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἓν ἐκεῖνο εἰς ὃ ἐνέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοιάριον, ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον· 23 ἄλλα δὲ ἦλθε πλοιάρια ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου, ὅπου ἔφαγον τὸν ἄρτον εὐχαριστήσαντος τοῦ Κυρίου· 24 ὅτε οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοῖα καὶ ἦλθον εἰς Καπερναοὺμ ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν. 25 Καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης εἶπον αὐτῷ· ραββί, πότε ὧδε γέγονας; 26 αρτοιἈπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με, οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ἀλλ’ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε. 27 Ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ Θεός.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

agios_22 Τήν επομένη ημέρα ο λαός, πού ήταν στό απέναντι μέρος τής λίμνης, είδε, ότι άλλο πλοιάριο δέν ήταν εκεί, παρά ένα, εκείνο, στό οποίο είχαν μπεί οι μαθηταί του, καί ότι δέν είχε μπεί μαζί μέ τούς μαθητάς του ο Ιησούς στό πλοιάριο, αλλ’ οι μαθηταί του είχαν αναχωρήσει μόνοι. 23 Άλλα δέ πλοιάρια ήλθαν από τήν Τιβεριάδα κοντά στόν τόπο, όπου έφαγαν τόν άρτο κατόπιν προσευχής του Κυρίου. 24 Όταν λοιπόν ο λαός είδε, ότι ο Ιησούς δέν είναι εκεί, ούται οι μαθηταί του, αυτοί μπήκαν στά πλοιάρια καί πήγαν στήν Καπερναούμ ζητώντας τόν Ιησού. 25 Καί όταν τόν βρήκαν στό απέναντι μέρος της λίμνης, τού Ναι, ο Θεός έχει αίμα! είπαν: «Διδάσκαλε, πότε έφθασες εδώ;». 26 Τούς αποκρίθηκε ο Ιησούς λέγοντας: «Αληθινά αλήθινά σάς λέγω, μέ ζητείτε, ότι διότι είδατε θαύματα, αλλά διότι φάγατε από τά ψωμιά καί χορτάσατε. 27 Νά εργάζεσθε, όχι γιά τήν τροφή πού χάνεται, αλλά γιά τήν τροφή πού μένει γιά νά δίνη ζωή αιώνια. Αυτή θά σάς δώση ο Υιός του ανθρώπου. Διότι αυτόν ώρισε ο Πατέρας ο Θεός».

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 22-27, είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου.

Δείτε και Απαραίτητη η προετοιμασία με μετάνοια και ι. εξομολόγηση πριν την Θεία Κοινωνία, πατώντας ΕΔΩ
Ο Χριστός ζητεί τό πρωτείο της αγάπης μας καί αυταπάρνησι (Ματθ. ι΄ 37-38), πατώντας ΕΔΩ
Η δύναμι η νικήτρια τού κόσμου είναι η πίστι (Α’ Ιω. ε’ 3-5),
πατώντας ΕΔΩ

Αποστομωτική απάντηση σε όσους λένε ότι ο Κύριος δεν μίλησε εναντίον της πορνείας

Επειδή πριν 2 Κυριακές ήταν η Κυριακή του Ασώτου και διαβάστηκε στους Ναούς αποστολική περικοπή που μιλούσε εναντίον της πορνείας (δείτε ΕΔΩ), παρουσιάζουμε μέρος από την απάντηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου σε όσους λένε ότι ο Κύριος δεν μίλησε εναντίον της πορνείας. Το απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα είναι από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου με θέμα «Νικολαΐτες» (8-2-1998).

Αποστομωτική απάντηση σε όσους λένε ότι ο Κύριος δεν μίλησε εναντίον της πορνείας

ΝΙΣ βημα 3π

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικροΕρχόμεθα στην Καινή Διαθήκη.

Λένε ότι ο Χριστός δεν μίλησε εναντίον της πορνείας, οι Απόστολοι, λένε, μίλησαν. Λες και αν δεν είχε μιλήσει ο Χριστός και είχαν μιλήσει οι Απόστολοι, τα λόγια των Αποστόλων δεν θα ήταν λόγια του Χριστού! Μα, οι Απόστολοι στόμα Χριστού είναι. Ο Χριστός ο Ίδιος δεν είπε ότι θα κηρύξετε τα λόγια μου; Τα λόγια των Αποστόλων είναι λόγια του ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣΧριστού. Δεν λέει ο Παύλος «εν εμοί λαλεί ο Χριστός»; Και είναι και λόγια του Αγίου Πνεύματος. «Ουκ υμείς εστέ οι λαλούντες αλλά το Πνεύμα», δεν είπε ο Χριστός; Θεία λόγια είναι.

 Εν πάση περιπτώσει. Αυτοί οι σοφισταί τί λένε; «Α! Ο Χριστός δεν μίλησε πορνεία, οι Απόστολοι μίλησαν».

agios_Μίλησε και ο Χριστός για πορνεία. Τί είπε ο Χριστός; «Μέσα από την καρδιά βγαίνουν πορνείες, μοιχείες και άλλα κακά».

Μεταξύ των κακών που βγαίνουν μέσα από την διεφθαρμένη καρδιά του ανθρώπου είναι και η πορνεία και η μοιχεία.

 Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

 Δείτε και Φεύγετε την πορνεία!, πατώντας ΕΔΩ
Αυτός που πορνεύει, ατιμάζει και μολύνει το ίδιο του το σώμα, πατώντας ΕΔΩ
Η διδασκαλία των Νικολαϊτών και η καταδίκη της απο την Καινή Διαθήκη, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής του Ασώτου (Α’ Κορ. στ’ 12-20), πατώντας ΕΔΩ
Φρικτό πράγμα η πορνεία για τον Απόστολο Παύλο, πατώντας ΕΔΩ

«Τοίς αγαπώσι τόν Θεόν πάντα συνεργεί εις αγαθόν» (Ρωμ. η’ 28-30)

Παρουσιάζουμε 3 πολύ αξιοσήμαντους στίχους από την προς Ρωμαίους επιστολή του  θεόπνευστου Αποστόλου Παύλου την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

«Τοίς αγαπώσι τόν Θεόν πάντα συνεργεί εις αγαθόν» (Ρωμ. η’ 28-30)

Το κείμενο του Αποστόλου Παύλου

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ

28 Οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν, τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν· 29 ὅτι οὓς προέγνω, καὶ προώρισε συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς· 30 οὓς δὲ προώρισε, τούτους καὶ ἐκάλεσε, καὶ οὓς ἐκάλεσε, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν, οὓς δὲ ἐδικαίωσε, τούτους καὶ ἐδόξασε.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

βραβειο Α28 Είμεθα δέ πεπεισμένοι, ότι σ’ εκείνους, πού αγαπούν τό Θεό, όλα συντελούν στό καλό, σ’ εκείνους δηλαδή, πού είναι καλεσμένοι σύμφωναα μέ προαιώνια απόφασι. 29 Διότι εκείνους, τούς οποίους προγνώρισε ως καλοπροαιρέτους καί αξίους νά είναι ιδικοί του, εκείνους καί προώρισε γιά ν’ αποκτήσουν μορφή σάν τή μορφή του Υιού του, γιά νά είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. 30 Όσους δέ προώρισε αυτούς καί κάλεσε. Καί όσους κάλεσε, αυτούς καί δικαίωσε. Καί όσους δικαίωσε, αυτούς καί δόξασε.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Ο τίτλος για τους στίχους 28-30, είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Προτροπή γιά υπομονή καί πίστι (Απ. ιγ΄9-10), πατώντας ΕΔΩ
Γνώρισε τό Χριστό ο τηρητής των εντολών του (Α΄ Ιω. β’ 3-6), πατώντας ΕΔΩ
Προτροπή πρός τελειότητα (Εβρ. στ΄ 1-3), πατώντας ΕΔΩ

Ποιός γνωρίζει τον Πατέρα καί τον Υιό (Ματθ. ια΄ 27)

Παρουσιάζουμε από το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Ματθαίου 1 στίχο και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, με λόγο του Κυρίου.

Ποιός γνωρίζει τον Πατέρα καί τον Υιό (Ματθ. ια΄ 27)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ματθαίου

αγιος Ματθαιος Αποστολος

agios_27 Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ Πατρός μου· καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν Υἱὸν εἰ μὴ ὁ Πατήρ, οὐδὲ τὸν Πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ Υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ Υἱὸς ἀποκαλύψαι.

 

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

ο ΧΡΙΣΤΟΣ διδάσκων

27«Όλα μου παραδόθηκαν από τον Πατέρα μου. Και κανείς δεν γνωρίζει τον Υιό, παρά μόνο ο Πατέρας, ούτε τον Πατέρα γνωρίζει κανείς, παρά μόνο ο Υιός, και εκείνος, στον οποίο θα θελήσει ο Υιός ν’ αποκαλύψει».

 

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για το στίχο 27 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Δείτε και «Εγώ ειμι το φώς του κόσμου» (Ιω. θ’ 12-13), πατώντας ΕΔΩ
«Εγώ καί ο Πατήρ έν εσμέν» (Ιω. ι’ 22-30), πατώντας ΕΔΩ
Η δύναμι η νικήτρια τού κόσμου είναι η πίστι (Α’ Ιω. ε’ 3-5), πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις με αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη (4),
πατώντας ΕΔΩ

Προτροπή πρός τόν Τιμόθεο γιά σταθερότητα (Β΄ Τιμ. γ΄14-17)

Επειδή πριν 4 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε τον αγίο Αποστόλο Τιμοθέου, παρουσιάζουμε 4 στίχους από την αρχή της Β΄ προς Τιμόθεον επιστολής του Αποστόλου Παύλου.

Προτροπή πρός τόν Τιμόθεο γιά σταθερότητα (Β΄ Τιμ. γ΄14-17)

Το κείμενο του Αποστόλου Παύλου

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ

14 Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, 15 καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 16 πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ, 17 ἵνα ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

αποστολος ΤΙΜΟΘΕΟΣ π

14 Σύ όμως νά μένης σ’ αυτά, τά οποία έμαθες καί γιά τά οποία βεβαιώθηκες. Διότι ξέρεις από ποιόν έμαθες, 15 καί διότι από μικρό παιδί γνωρίζεις τά ιερά γράμματα, τά οποία δύνανται νά σέ κάνουν σοφό πρός σωτηρίαν διά τής πίστεως στόν Ιησού Χριστό. 16 Όλη η Γραφή είναι ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικροθεόπνευστη καί ωφέλιμη γιά διδασκαλία, γιά έλεγχο, γιά διόρθωσι, γιά διαπαιδαγώγησι στήν αρετή, 17 ώστε ο άνθρωπος του Θεού νά είναι τέλειος, καταρτισμένος γιά κάθε καλό έργο.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Ο τίτλος για τους στίχους 14-17, είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Δείτε και O Άγιος Απόστολος Τιμόθεος γνώριζε τα ιερά γράμματα απο μικρό παιδί, πατώντας ΕΔΩ

 

Οι Άγιοι Απόστολοι κήρυτταν

Επειδή πριν 1 εβδομάδα η Εκκλησία εόρτασε τους 70 Αποστόλους, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Το κήρυγμα λειτουργία και ιερουργία» (9-12-2001).
 

Οι Άγιοι Απόστολοι κήρυτταν

72Τί έκαναν οι Απόστολοι, οι ευεργετικότεροι άνθρωποι μετά τον Θεάνθρωπο;

Κήρυτταν. Αυτό έκαναν, μαθητεύονταν κοντά στο Χριστό για να γίνουν κήρυκες του Ευαγγελίου.

Και προτού ο Χριστός αναληφθή στον Ουρανό τους έδωσε παγκόσμια αποστολή να κηρύττουν. «Να πορευθείτε» τους είπε, «σ’ όλο τον κόσμο και να κηρύξετε το Ευαγγέλιο και να εκχριστιανίσετε όλα τα έθνη, βαπτίζοντας, διδάσκοντας».

Ολόκληρη την ομιλία θα την βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»

Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα.

Δείτε και Αναγκαίος και εκ των ουκ άνευ, ο λόγος του Θεού, πατώντας ΕΔΩ
Ασέβειες «χριστιανών» προς το κήρυγμα, πατώντας ΕΔΩ
Έντονες προτροπές για την κήρυξη του λόγου (Β΄ Τιμ. δ΄ 1-5), πατώντας ΕΔΩ
Προπάντων χρειάζονται στον κόσμο ιεραποστολικά πρόσωπα, πατώντας ΕΔΩ
Πίστη και κήρυγμα (Ρωμ. ι΄ 14-17), πατώντας ΕΔΩ
Το πρώτο και σπουδαιότερο έργο της Εκκλησίας, η διάδοση του λόγου του Θεού, πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation