ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “Ευαγγέλιο”

Μερικές αναρτήσεις από το Ευαγγέλιο του Αγίου Μάρκου

Επειδή πριν 1 ακριβώς εβδομάδα, στις 25 Απριλίου, η Εκκλησία εόρτασε την εορτή του Αγίου Μάρκου του Ευαγγελιστού, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Μάρκου και τη μετάφραση τους από τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Μερικές αναρτήσεις από το Ευαγγέλιο του Αγίου Μάρκου

AG. MARKOSΑποστολή στό κήρυγμα καί εξουσία των δώδεκα αποστόλων (Μάρκ. στ΄ 7), πατώντας ΕΔΩ

Τό παραβολικό μάθημα από τή συκιά (Μάρκ. ιγ΄ 28-31), πατώντας ΕΔΩ

Ο Ιησούς οδηγείται στό Γολγοθά καί σταυρώνεται εν μέσω δύο ληστών (Μαρκ. ιε΄ 20-28), πατώντας ΕΔΩ

aggelowΜυροφόρες επισκέπτονται κενό τάφο και άγγελος αγγέλλει την Ανάστασι του Ιησού (Μάρκ. ιστ΄ 1-8), πατώντας ΕΔΩ

Εμφανίσεις του αναστάντος Ιησού (Μαρκ. ιστ΄ 9-14), πατώντας ΕΔΩ

Μυροφόρες επισκέπτονται κενό τάφο (Λουκ. κδ΄ 1-3)

Παρακάτω παρουσιάζουμε 3 στίχους από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Λουκά και την μετάφραση του στη νεοελληνική γλώσσα από τον Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για την επίσκεψη των Μυροφόρων στον κενό τάφο του Κυρίου μας.

Μυροφόρες επισκέπτονται κενό τάφο (Λουκ. κδ΄ 1-3)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Λουκά

aggelow

1 Τὴ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέος ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα, καί τινες σὺν αὐταῖς. 2 Εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου, 3 καὶ εἰσελθοῦσαι οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.

 Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

Για να αποκτήσουμε ανδρείαΚατά δέ τήν πρώτη ημέρα τής εβδομάδος (τήν Κυριακή) από τά βαθειά χαράματα ήλθαν στό μνήμα φέροντας τά αρώματα, πού είχαν ετοιμάσει, καί ήταν μαζί τους καί μερικές άλλες. 2 Βρήκαν δέ τό λίθο αποκυλισμένο από τό μνήμα, 3 καί όταν μπήκαν (στό μνήμα), δέν βρήκαν τό σώμα του Κυρίου Ιησού.

 

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 1-3 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Η θαυμαστή σιωπή του Ιησού (Μάρκ. ιε’ 2-5)

Για τα Πάθη του Κυρίου μας παρουσιάζουμε τους 4 στίχους από το Ευαγγέλιο του Μάρκου για την θαυμαστή σιωπή Του και τη μετάφραση του στη νεοελληνική γλώσσα από τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Η θαυμαστή σιωπή του Ιησού (Μάρκ. ιε’ 2-5)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Μάρκου

AG. MARKOS

Καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πιλᾶτος· σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ· σὺ λέγεις. 3 Καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά, αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο. 4 Ὁ δὲ Πιλᾶτος πάλιν ἐπηρώτα αὐτὸν λέγων· οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; Ἴδε πόσα σου καταμαρτυροῦσιν. 5 Ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥστε θαυμάζειν τὸν Πιλᾶτον.

Η μετάφραση του στίχου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

2 Καί τόν ρώτησε ο Πιλάτος: «Σύ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων;». Αυτός δέ απάντησε καί του είπε: «Τό λέγεις συ». (Ο Ιησούς παραδέχθηκε, ότι είναι βασιλεύς, αλλά μέ πνευματική βασιλεία). 3 Οι αρχιερείς τότε επέφεραν πολλές κατηγορίες εναντίον του, αλλ΄ αυτός δέν αποκρίθηκε τίποτε. 4 Ο δε Πιλάτος πάλι τόν ρώτησε λέγοντας: «Δεν αποκρίνεσαι τίποτε; Κοίταξε γιά πόσα σέ κατηγορούν». 5 Ο δέ Ιησούς δέν αποκρίθηκε πλέον τίποτε, ώστε νά θαυμάζη ο Πιλάτος.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.

Ο τίτλος για το στίχους ιε΄ 2-5, είναι του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Για την θαυμαστή σιωπή του Κυρίου κατά το θείο Πάθος και την δίκη, πατώντας ΕΔΩ

Ο Χριστός ξηραίνει τήν άκαρπο συκιά (Μαρκ. ια΄ 12-14)

Για την χθεσινή ημέρα της Μεγάλης Δευτέρας που η Εκκλησία θυμάται την καταρασθείσα και ξηρανθείσα συκή από τον Κύριο, παρουσιάζουμε τους 3 στίχους από το Ευαγγέλιο του Μάρκου όπου περιγράφεται το γεγονός της κατάρας και της ξήρανσης της συκής από τον Κύριο και τη μετάφραση του στη νεοελληνική γλώσσα από τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Ο Χριστός ξηραίνει τήν άκαρπο συκιά (Μαρκ. ια΄ 12-14)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Μάρκου

AG. MARKOS

ksiran

12 Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας ἐπείνασε· 13 καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα, ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ· καὶ ἐλθὼν ἐπ᾿ αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα· οὐ γὰρ ἦν καιρὸς σύκων. 14 Καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ· μηκέτι ἐκ σοῦ εἰς τὸν αἰῶνα μηδεὶς καρπὸν φάγοι. Καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

Η μετάφραση του στίχου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

tresuk12 Τήν άλλη δέ ημέρα, όταν βγήκαν από τή Βηθανία, πείνασε. 13 Και όταν από μακριά είδε μιά συκιά μέ φύλλα, κατευθύνθηκε πρός αυτήν, μήπως βρη τίποτε σ΄ αυτή. Αλλ΄ όταν έφθασε σ΄ αυτή, δέν βρήκε τίποτε, παρά φύλλα. Δεν ήταν δέ ο καιρός, πού ωριμάζουν τά σύκα. (Δεν βρήκε δηλαδή ούτε ανώριμα σύκα). 14 Καί τότε είπε σ΄ αυτή: «Ποτέ πλέον κανείς νά μή φάγη καρπό από σένα». Καί άκουαν οι μαθηταί του.

 

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.

Ο τίτλος για το στίχους ια΄ 12-14, είναι του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Μεγάλη Εβδομάδα υπάρχει μόνο για τους πιστούς, πατώντας ΕΔΩ
Ο Χριστιανός πρέπει να είναι καρποφόρο δένδρο, πατώντας ΕΔΩ

Αλλοίμονο άν παραμελήσωμε τόσο μεγάλη σωτηρία! (Εβρ. β’ 1-4)

Επειδή την προπερασμένη Κυριακή, Κυριακή Β΄Νηστειών, στους Ναούς διαβάστηκε ως αποστολικό ανάγνωσμα το απόσπασμα Εβρ. α’ 10-β’ 3, παρακάτω παρουσιάζουμε τους 4  πρώτους στίχους του β’ κεφαλαίου της προς Εβραίους Επιστολής του Αποστόλου Παύλου και την μετάφραση τους στη νεοελληνική γλώσσα από τον Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για την καταστροφή από την παραμέληση τόσο μεγάλης σωτηρίας, της σωτηρίας που δίνει ο Κύριος σε όσους πιστεύουν ορθά και τηρούν τον θείο λόγο. Στους 4 πρώτους στίχους του β’ κεφαλαίου της προς Εβραίους Επιστολής του Αποστόλου Παύλου, ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος δίνει ξεχωριστό τίτλο.

Αλλοίμονο άν παραμελήσωμε τόσο μεγάλη σωτηρία! (Εβρ. β’ 1-4)

Το κείμενο του Αποστόλου Παύλου

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ

1 Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι, μή ποτε παραρρυῶμεν. 2 Εἰ γὰρ ὁ δι’ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, 3 πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; Ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη, 4 συνεπιμαρτυροῦντος τοῦ Θεοῦ σημείοις τε καὶ τέρασι καὶ ποικίλαις δυνάμεσι καὶ Πνεύματος Ἁγίου μερισμοῖς κατὰ τὴν αὐτοῦ θέλησιν.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

κολαση ξΓι΄ αυτό εμείς πρέπει περισσότερο νά προσέχωμε στά λόγια πού κηρύχθηκαν, γιά νά μήν εκπέσωμε από τή σωτηρία. 2 Διότι, άν ο λόγος, πού ελέχθη δι΄ αγγέλων, βεβαιώθηκε ως αληθινός, καί (κατόπιν τούτου) κάθε παράβασι καί παρακοή τιμωρήθηκε δεκα παρθένες πδικαίως, 3 πώς εμείς θά διαφύγωμε τήν τιμωρία, εάν δείξωμε αμέλεια γιά τόσο μεγάλη σωτηρία; Σωτηρία, η οποία άρχισε νά κηρύσσεται από τόν ίδιο τόν Κύριο, καί βεβαιώθηκε σέ μας από τούς αυτήκόους μάρτυρες (τούς αποστόλους), 4 ο δέ Θεός συνεπιβεβαιώνει καί μέ σημεία καί μέ καταπληκτικά θαύματα καί μέ διάφορες θαυματουργίες καί μέ χαρίσματα, πού το Αγίο Πνεύματο διαμοιράζει κατά τή θέλησί του.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 1-4 είναι του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου.

 

Η σωτηρία γιά κάθε πιστό αδιακρίτως (Ρωμ. ι’ 11-13)

Παρακάτω παρουσιάζουμε 3 στίχους από την προς Ρωμαίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την μετάφραση τους στη νεοελληνική γλώσσα από τον Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για την σωτηρία των πιστών.

Η σωτηρία γιά κάθε πιστό αδιακρίτως (Ρωμ. ι’ 11-13)

Το κείμενο του Αποστόλου Παύλου

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ

11 Λέγει γὰρ ἡ γραφή· πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται. 12 Οὐ γὰρ ἔστι διαστολὴ Ἰουδαίου τε καὶ Ἕλληνος· ὁ γὰρ αὐτὸς Κύριος πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν· 13 πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

αγιοι παντες211 Λέγει δέ η Γραφή: Καθένας, πού πιστεύει σ΄ αυτόν, δέν θά ντροπιασθή. 12 Δέν υπάρχει δηλαδή διάκρισι μεταξύ Ιουδαίου και Έλληνος (ειδωλολάτρη). Διότι ο αυτός είναι Κύριος όλων, καί παρέχει τόν πλούτο της σωτηρίας σ΄ όλους, όσοι τον επικαλούνται. 13 Ναί, καθένας πού θά επικαλεσθή τό όνομα του Κυρίου, θά σωθή.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 11-13 είναι του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου.

 

Ευχαριστία προς το Θεό (Α΄ Θεσ. α΄ 2-5)

Παρακάτω παρουσιάζουμε 3 στίχους από την A’ προς Θεσσαλονικείς Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την μετάφραση τους στη νεοελληνική γλώσσα από τον Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, με ευχαριστία προς τον Θεό.

Ευχαριστία πρός τό Θεό (Α΄ Θεσ. α΄ 2-5)

Το κείμενο του Αποστόλου Παύλου

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ

2 Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ πάντων ὑμῶν μνείαν ὑμῶν ποιούμενοι ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶν, 3 ἀδιαλείπτως μνημονεύοντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν, 4 εἰδότες, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ Θεοῦ, τὴν ἐκλογὴν ὑμῶν, 5 ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ ἐν πληροφορίᾳ πολλῇ, καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν ἐν ὑμῖν δι’ ὑμᾶς.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

ΧΡι ΙΗ2 Ευχαριστούμε τό Θεό πάντοτε γιά όλους σας, καί σας μνημονεύουμε στίς προσευχές μας. 3 Συνεχώς ενθυμούμεθα μπροστά στό Θεό καί πατέρα μας τό έργο σας, καρπό της πίστεως, καί τόν κόπο σας από αγάπη, καί τήν υπομονή σας λόγω της ελπίδος στόν Κύριο μας Ιησού Χριστό. 4 Ξέρουμε, αδελφοί αγαπημένοι από τό Θεό, ότι είσθε εκλεκτοί. 5 Διότι τό ευαγγέλιο, πού σάς κηρύξαμε, δέν ήλθε σέ σάς μέ λόγια μόνο, αλλά καί μέ δύναμι, καί μέ Πνεύμα Άγιο, καί μέ μεγάλη εσωτερική πεποίθησι.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 2-5 είναι του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου.

«Τό ευαγγέλιον του Χριστού δύναμις Θεού εις σωτηρίαν» (Ρωμ. α’ 16-17)

Παρακάτω παρουσιάζουμε 2 πολύ αξιοσήμαντους στίχους από την προς Ρωμαίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την μετάφραση τους στη νεοελληνική γλώσσα από τον Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για το σωτήριο Ευαγγέλιο.

«Τό ευαγγέλιον του Χριστού δύναμις Θεού εις σωτηρίαν» (Ρωμ. α’ 16-17)

Το κείμενο του Αποστόλου Παύλου

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ

16 Οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ· δύναμις γὰρ Θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι. 17 δικαιοσύνη γὰρ Θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς γέγραπται· ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται.

 

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικρο16 Διότι δέν εντρέπομαι γιά τό ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμι Θεού πρός σωτηρίαν γιά καθένα πού πιστεύει, τόν Ιουδαίο πρώτα καί ύστερα τόν Είνε και οι αλλόθρησκοι Εκκλησία; Έλληνα (δηλαδή τόν ειδωλολάτρη). 17 Διότι σ΄ αυτό αποκαλύπτεται, ότι ο Θεός δικαιώνει τόν άνθρωπο από πίστι στήν Πίστι (στή Χριστιανική Θρησκεία. στό Χριστιανισμό), όπως είναι γραμμένο: Ο δέ ευσεβής από τήν πίστι θά ζήση (θά κληρονομήση τήν αιώνια ζωή).

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 16-18 είναι του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου.

Αναρτήσεις με αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη (9)

Παρακάτω θυμίζουμε στους καλούς αναγνώστες μας παλαιές αναρτήσεις του ιστολογίου μας αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη μαζί με την μετάφραση τους από τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Αναρτήσεις με αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη (9)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικροΠροφητεία για την χρήση παραβολών από τον Μεσσία (Ματθ. ιγ’ 34-35), πατώντας ΕΔΩ

«Μή καταφρονήσητε ἑνός τῶν μικρῶν» (Ματθ. ιη΄ 10), πατώντας ΕΔΩ

Συγχώρησι του αδελφού απεριορίστως (Ματθ. ιη΄ 21-22), πατώντας ΕΔΩ

Είνε και οι αλλόθρησκοι Εκκλησία; Όλοι οι πιστοί είναι παιδιά του Θεού. Οι διακρίσεις δέν ισχύουν (Γαλ. γ’ 26-29), πατώντας ΕΔΩ

Ο Πέτρος στή Λύδδα θεραπεύει τόν παράλυτο Αινέα (Πρ.Απ. θ’ 32-35), πατώντας ΕΔΩ

XRSTΟ Χριστός αρχιερεύς με επουράνια σκηνή καί δικό του αίμα (Εβρ. θ΄ 11-12), πατώντας ΕΔΩ

Ο Απόστολος Παύλος αφορίζει αιρετικούς (Α΄ Τιμ. α’ 18-20), πατώντας ΕΔΩ

Ο Απόστολος Ιωάννης μάρτυς των έργων του Ιησού και συγγραφεύς του Ευαγγελίου

Επειδή πριν 13 ημέρες, στις 26 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία που εόρτασε τη Μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, παρουσιάζουμε απο το βιβλίο «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄, του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, τους 2 τελευταίους στίχους του Ευαγγελίου του Ιωάννου.

Ο Απόστολος Ιωάννης μάρτυς των έργων του Ιησού και συγγραφεύς του Ευαγγελίου

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μ

Στίχοι Ευαγγελιστού Ιωάννου «24 Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ. 25 Ἔστι δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ὅσα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ’ ἕν, οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία. Ἀμήν».

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΤό «οίδαμεν» σημαίνει «γνωρίζουμε, έχουμε τή συνείδησι». Τό «άτινα» είνε η αναφορική αντωνυμία «όστις, ήτις, ό,τι» σέ γένος ουδέτερο, αριθμό πληθυντικό, καί σημαίνει «τά οποία». Τό δέ «οίμαι» σημαίνει «νομίζω».

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικροΜεταφράζουμε: «Αυτός είνε ο μαθητής, πού δίνει μαρτυρία γι΄αυτά, καί έγραψε αυτά, καί έχουμε τή συνείδησι, ότι η μαρτυρία του είνε αληθινή. Υπάρχουν δέ καί άλλα πολλά, πού έκανε ο Ιησούς πού εάν γραφούν ένα πρός ένα, νομίζω, ότι ούτε ολόκληρος ο κόσμος θά χωρέση τά γραφόμενα βιβλία. Αμήν».

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΑπο τη σελ. 379 του κα’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος του αποσπάσματος είναι ο τίτλος της τελευταίας παραγράφου του βιβλίου ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Δείτε και Αναρτήσεις για τον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, πατώντας ΕΔΩ
Ο Μαθητής «όν ηγάπα» ο Ιησούς, είχε την τρυφερώτερη αγάπη προς τον Κύριο του, πατώντας ΕΔΩ
Ο άγιος Ιωάννης ο Απόστολος, πατώντας ΕΔΩ
Παπάδες στον Καναδά εκφράζονταν ασεβέστατα για τους Αγίους Αποστόλους, πατώντας ΕΔΩ

«Η σάρξ μου αληθώς εστί βρώσις» (Ιω. στ΄ 51β-59)

Σήμερα που είναι Κυριακή παρουσιάζουμε από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, το πολύ αξιοσήμαντο απόσπασμα (Ιω. στ΄ 51β’-59) και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, όπου ο Κύριος ομιλεί για την πραγματική βρώση της Άχραντης σάρκας Του και την πραγματική πόση του Τιμίου αίματός Του. Εννοεί μετά από κατάλληλη προετοιμασία (πραγματική μετάνοια και ι. Εξομολόγηση), διαφορετικά γίνεται «εις κρίμα και κατάκριμα» (δείτε και ΕΔΩ).

«Η σάρξ μου αληθώς εστί βρώσις» (Ιω. στ΄ 51β-59) 

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ιωάννου

Καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγώ δώσω, η σάρξ μου εστίν ήν εγώ δώσω υπέρ τῆς του κόσμου ζωῆς.

52 Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες· πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν; 53 Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν YPERFMYSἐν ἑαυτοῖς. 54 Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 55 Ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις. 56 Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ. 57 Καθὼς ἀπέστειλέ με ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὁ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσεται δι’ ἐμέ. 58 Οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες ὑμῶν τὸ μάννα καὶ ἀπέθανον· ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. 59 Ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καπερναούμ.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

IXR

«Ο δέ άρτος, τόν οποίον εγώ θά δώσω, είναι η σάρκα μου, τήν οποία εγώ θά δώσω γιά τή ζωή του κόσμου».

52 Λογομαχούσαν δέ μεταξύ τους οι Ιουδαίοι λέγοντας: «Πώς μπορεί αυτός νά μάς δώση τή σάρκα του γιά νά φάγωμε;». 53 Τούς είπε τότε ο Ιησούς: «Αληθινά, αληθινά σάς λέγω, εάν δέν φάγετε τή σάρκα του Υιού του ανθρώπου καί δέν πίετε τό αίμα του, δέν θά έχετε ζωή μέσα σας. 54 Όποιος θά τράγη τή σάρκα μου καί θά πίνη τό αίμα μου, θά έχη ζωή αιώνια, καί έγώ θά τόν αναστήσω κατά τήν εσχάτη Ναι, ο Θεός έχει αίμα! ημέρα. 55 Διότι η σάρκα μου πραγματικώς είναι τροφή, καί τό αίμα μου πραγματικώς είναι ποτό. 56 Όποιος θά τρώγη τή σάρκα μου καί θά πίνη τό αίμα μου, θά μένη σ΄ εμένα, καί εγώ σ΄ αυτόν. 57 Όπως μέ απέστειλεν ο Πατέρας, ο οποίος είναι η αυτοζωή, καί εγώ ζώ εξ αιτίας του Πατέρα, έτσι καί εκείνος, ο οποίος θά μέ τρώγη, θά ζή εξ αιτίας μου. 58 Αυτός είναι ο άρτος, πού κατέβηκε από τόν ουρανό, όχι όπως οι πατέρες σας έφαγαν τό μάνα καί όμως πέθαναν. Όποιος θά τρώγη αυτό τόν άρτο, θά ζη αιωνίως». 59 Αυτά είπε σέ συναγωγή, διδάσκοντας στήν Καπερναούμ.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Ο τίτλος για τους στίχους στ΄ 51β-59, είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Παράδοξοι λόγοι του Κυρίου για το Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, πατώντας ΕΔΩ
ΤΟ ΥΠΕΡΦΥΕΣΤΕΡΟ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, μικρό τεύχος του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Απαραίτητη η προετοιμασία με μετάνοια και ι. εξομολόγηση πριν την Θεία Κοινωνία, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις με αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο

Για την εορτή της Σύλληψης του αγίου Ιωάννου του Προφήτου, που εόρτασε η Εκκλησία πριν 10 ημέρες, θυμίζουμε στους καλούς αναγνώστες μας αναρτήσεις του ιστολογίου μας αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη για τον Άγιο Ιωάννη τον Προφήτη και Πρόδρομο.

Αναρτήσεις με αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο

Ο ευαγγελισμός του Ζαχαρία (Λουκ. α΄ 8-17), πατώντας ΕΔΩ

Το προδρομικό έργο του Ιωάννου (Ματθ. γ΄ 1-12), πατώντας ΕΔΩ

ο άγιος Πρόδρομος δακτυλοδεικτεί τον ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΘΕΟΚήρυγμα γιά τήν υπεροχή καί τό έργο του Μεσσία (Λουκ. γ’ 15-18), πατώντας ΕΔΩ

Αυστηρό ελεγκτικό κήρυγμα (Λουκ. γ΄ 7-9), πατώντας ΕΔΩ 

Ο Ιησούς πλέκει τό εγκώμιο του Ιωάννου (Ματθ. ια’ 7-15), πατώντας ΕΔΩ

Ο Ιησούς δοξολογεί τόν Πατέρα (Λουκ. ι’ 21)

Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα στίχο από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Λουκά και την μετάφραση του στη νεοελληνική γλώσσα από τον Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, με δοξολογία του Κυρίου Ιησού προς τον Πατέρα.

Ο Ιησούς δοξολογεί τόν Πατέρα (Λουκ. ι’ 21)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Λουκά

21 Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου.

 ΧΡι ΙΗΗ μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

21 Αυτή τήν ώρα ο Ιησούς αισθάνθηκε στήν ψυχή του αγαλλίασι καί είπε: «Σἐ δοξολογώ, Πατέρα, κύριε του ουρανού και της γης, διότι απέκρυψας αυτά (τά ουράνια μυστήρια) από σοφούς καί ευφυείς, καί τά φανέρωσες σέ νήπια. Ναί, Πατέρα, διότι έτσι θέλησες».

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για το στίχο 21 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Αναρτήσεις για την Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

Επειδή πριν 2 εβδομάδες περίπου ήταν η Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, θυμίζουμε στους αναγνώστες μας αναρτήσεις του ιστολογίου μας για το νόημα του ευαγγελικού αναγνώσματος της Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού (Μαρκ η’ 34-θ’ 1).

Αναρτήσεις για την Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

Οι ακόλουθοι του Ιησού σηκώνουν σταυρό, το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα (Μαρκ. η' 34-θ' 1) σε μετάφραση στη δημοτική Οι ακόλουθοι του Ιησού σηκώνουν σταυρό, το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα (Μαρκ. stη’ 34-θ’ 1) σε μετάφραση στη δημοτική, πατώντας ΕΔΩ

Δεν αρκεί να κάνουμε το Σταυρό και τον προσκυνούμε, χρειάζεται κάτι ουσιωδέστερο, πατώντας ΕΔΩ

«Άλλο κόσμος, άλλο χριστιανός». «Οι συνειδητοί χριστιανοί είναι ελάχιστοι». Απόσπασμα απομαγνητοφωνημένο απο τηλεοπτική εκπομπή του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου Σταυρός ο διωγμός, ο ονειδισμός, η αδικία, η αδιαφορία στον άδικο διωγμό, πατώντας ΕΔΩ

ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣΟ δικός μας Αρχηγός έθεσε αυστηρότατους όρους μαθητείας, πατώντας ΕΔΩ

Καλείται από τον Κύριο, ο άνθρωπος να σηκώσει το δικό του σταυρό, πατώντας ΕΔΩ

 

Αναρτήσεις αποσπάσματων από την Καινή Διαθήκη με ύψιστες διακηρύξεις του Κυρίου για το Πρόσωπό Του

Παρακάτω θυμίζουμε στους καλούς αναγνώστες μας παλαιές αναρτήσεις του ιστολογίου μας αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη με ύψιστες διακηρύξεις του Κυρίου για το Πρόσωπό Του, μαζί με την μετάφραση τους από τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Αναρτήσεις αποσπάσματων από την Καινή Διαθήκη με ύψιστες διακηρύξεις του Κυρίου για το Πρόσωπό Του

IXR«Ο άρτος εκ του ουρανού ο αληθινός» (Ιω. στ΄ 28-34), πατώντας ΕΔΩ

«Εγώ ειμι το φώς του κόσμου» (Ιω. θ’ 12-13), πατώντας ΕΔΩ

«Ο εωρακώς εμέ εώρακε τόν Πατέρα», «Εγώ εν τω Πατρί καί ο Πατήρ εν εμοί εστι» (Ιω. ιδ΄ 8-14), πατώντας ΕΔΩ

«Εγώ καί ο Πατήρ έν εσμέν» (Ιω. ι’ 22-30), πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation