ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “ΘΕΙΑ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗ”

Ο Χριστός είναι ο μεγάλος και αληθινός Βασιλιάς

Επειδή πριν 6 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε την Απόδοση της εορτής των Χριστουγέννων, παρουσιάζουμε και το παρακάτω πολύ μικρό απόσπασμα που υπάρχει στο βιβλίο του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου,  «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ».

Ο Χριστός είναι ο μεγάλος και αληθινός Βασιλιάς

prosk Magon1 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα 2 λέγοντες· ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.

nik onoma

Στίχ. 2: Κανένα νήπιο δέν ωνομάστηκε ποτέ βασιλιάς. Καί όμως οι μάγοι τούτο τό νήπιο, πού ζητούσαν στήν Ιουδαία, ωνόμαζαν βασιλιά, καί μάλιστα ενώ οι Ιουδαίοι είχαν βασιλιά, τόν Ηρώδη.

ΝΙΣ BS περΒΑΣΙΛΕΥΣ ΔΙΣ!Ο Ηρώδης καί όλοι οι βασιλιάδες του κόσμου είνε μικροί καί μηδαμινοί καί καταχρηστικώς ονομάζονται βασιλιάδες. Ο Χριστός, αυτός είνε ο μεγάλος καί αληθινός Βασιλιάς. Εκείνο Ποίου τρυπούν τα Χέρια και τα Πόδια! Ποίον προσηλώνουν με ήλους! τό νήπιο της Βηθλεέμ, πού κλαυθμήριζε, συγχρόνως κυβερνούσε τή γη, τούς γαλαξίες, τούς αγγέλους καί αρχαγγέλους.

Από την ερμηνεία του β΄ 2, σ. 32,  στο Μάθημα 4o που έχει τίτλο «ΜΑΓΟΙ – ΗΡΩΔΗΣ» και υπάρχει στο ερμηνευτικό βιβλίο του μακαριστού Ιεραπστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ».

Έκδοσις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Αθήνα 1994. Έκδοση β’ βελτιωμένη.

Περισσότερα για το βιβλίο δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Δόξα για τον Κύριο ως Άνθρωπο, η προσκύνηση των Μάγων και η προσφορά των δώρων από τους Μάγους, πατώντας ΕΔΩ

Advertisements

Ταπεινώσεις του Χριστού οι συνθήκες και η περιοχή γέννησής Του ως Ανθρώπου

Για την πολύ μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, παρουσιάζουμε απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την χριστουγεννιάτικη ομιλία του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Κατα τη Γέννηση του Χριστού» (19-12-2004).

Ταπεινώσεις του Χριστού οι συνθήκες και η περιοχή γέννησής Του ως Ανθρώπου

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Είναι ταπείνωσις επίσης ότι ο Χριστός δεν γεννήθηκε σε σπίτι όπου έμεινε ο Ιωσήφ και η Μητέρα Του, αλλάΧριστουγεννιάτικες ευχές  της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» και του περιοδικού «Ο Σταυρός»γεννήθηκε εν καιρώ περιπετείας και ταλαιπωρίας, λόγω του διατάγματος του Καίσαρος της Ρώμης. Διέταξε ο Καίσαρ της Ρώμης να μεταβεί έκαστος στη δική του πόλη για να απογραφεί για τη φορολογία. Και κατά τη μετάβαση στη Βηθλεέμ, εν καιρώ περιπετείας δηλαδή, έξω από το σπίτι, γεννήθηκε ο Χριστός.

Xristoyge

Δεν γεννήθηκε στην πρωτεύουσα του Ισραήλ, γεννήθηκε σε μια ταπεινή πόλη, πολίχνη, σ΄ ένα χωριό, στη Βηθλεέμ. Η Βηθλεέμ ήτο ελαχίστη μεταξύ των πόλεων, πολύ μικρή μεταξύ των πόλεων.

Και είχε προφητευθεί αυτή η ταπείνωσις. Ο Προφήτης Μιχαίας προείπε ότι από τη Βηθλεέμ θα εξέλθει ηγούμενος, ηγέτης, ο μεγάλος Ηγούμενος, ο μεγάλος Ηγέτης θα εξέλθει εις το μέλλον, Εκείνος ο οποίος ήδη εξήλθεν «από την αρχήν», από την αιωνιότητα.

Την ομιλία θα την βρείτε με τον αριθμό 419 στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»

Δείτε και Για τον αγγελικό ύμνο κατα τη Γέννηση του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ
Ο Πλουσιότερος έγινε ο πτωχότερος για μας, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις παλαιότερες για τα Χριστούγεννα, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις με αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη για την Θεία Ενανθρώπηση

Αναρτήσεις με αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη για την Θεία Ενανθρώπηση

geborn

 

Αναρτήσεις από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Λουκά για Γέννηση του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Γιατί ο Υιός έγινε άνθρωπος (Εβρ. β’14-18), πατώντας ΕΔΩ

Ο Χριστός μας έκανε ελευθέρους και παιδιά του Θεού (Γαλ. δ΄ 1-7), πατώντας ΕΔΩ

Ο Θεός Λόγος έγινεν άνθρωπος παραμένοντας Θεός

Για την εορτή των Χριστουγέννων που συνεχίζει να εορτάζει η Εκκλησία παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα απο το εξαίρετο βιβλίο «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄, του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου,  για την θεία Ενανθρώπηση του Κυρίου.

Ο Θεός Λόγος έγινεν άνθρωπος παραμένοντας Θεός

XRISTOS

14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.

14 Ο δέ Λόγος έγινε άνθρωπος, καί κατώκησε ανάμεσά μας, καί απολαύσαμε ως έκπαγλο θέαμα τή δόξα του, δόξα πού έχει ως μονογενής Υιός από τόν Πατέρα. Γεμάτος χάρι καί ομορφιά!

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Ο Θεός Λόγος έγινεν άνθρωπος παραμένοντας Θεός. Έγινεν αυτό πού δέν ήταν, καί xristoygenπαρέμεινεν αυτό πού ήταν. Διακηρύσσοντας ο Παύλος, τί είνε ο Χριστός, γράφει στό Κολ. β΄ 9: «Έν αυτώ κατοικεί πάν τό πλήρωμα τής θεότητος σωματικώς». Μέσα στόν άνθρωπο Χριστό κατοικεί όλη η θεία ουσία, η θεότης. Ο Χριστός δηλαδή είνε άνθρωπος καί Θεός, Θεάνθρωπος.ΧΡι ΙΗ«Είς Θεός, είς καί μεσίτης Θεού καί ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησούς», γράφει επίσης ο απόστολος στό Α΄ Τιμ. β΄ 5. Η αληθής έννοια του χωρίου τούτου είνε: Ο αυτός είνε Θεός, ο αυτός είνε καί μεσίτης ως άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Ο αυτός συνδυάζει τήν ιδιότητα του Θεού μέ τήν ιδιότητα του ανθρώπου-μεσίτου.

Απο την ερμηνεία του α’ κεφαλαίου και του στίχου 14, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ. 70-1.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.

Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

Η λέξη και που έχουμε τονίσει, στο κείμενο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου είναι με  α ρ α ι ά  γράμματα.

Ο τίτλος της ανάρτησης είναι του ιστολογίου μας.

Ο Άπειρος έγινε πεπερασμένος!

Σήμερα που η Εκκλησία εορτάζει την μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο «ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ», του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου. 

Ο Άπειρος έγινε πεπερασμένος!

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Ο Άπειρος έγινε πεπερασμένος.

xristoygen

Ο αχώρητος παντί εχωρήθη εν γαστρί. Εκείνος, τόν οποίον δέν Ποίου τρυπούν τα Χέρια και τα Πόδια! Ποίον προσηλώνουν με ήλους! χωρούν οι ουρανοί, εχωρήθη εις τήν κοιλίαν γυναικός.

 

Από τη σελ. 16, του υποκεφαλαίου με τον τίτλο <<Πλήθος ταπεινώσεων η ενανθρώπησις>>, του κεφαλαίου «Ταπεινώσεις κατα τήν σάρκωσιν» του εξαιρετικότατου βιβλίου «ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ», του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».
Ολόκληρο αυτό κεφάλαιο «Ταπεινώσεις κατα το πάθος» περιέχεται στις σελίδες 9-19.
Περισσότερο για το εξαιρετικότατο αυτό βιβλίο, πατήστε ΕΔΩ

 

Τί έφερε στον κόσμο τον Κύριο

Για τα ερχόμενα Χριστούγεννα παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από το βιβλίο «ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ», του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου. Ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος τις λέξεις «εξηυγενισμένοι» και «ευαισθήτους» τις αναφέρει ειρωνικά.

Τί έφερε στον κόσμο τον Κύριο

Χριστουγεννιάτικες ευχές  της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» και του περιοδικού «Ο Σταυρός»ονομα ΝΙΣωτ 2 πΧριστούγεννα! Τί έφερεν εις τόν κόσμον τόν Χριστόν;

Εκ τής πλευράς του Ουρανού η αγάπη. Εκ της πλευράς της γης η αμαρτία. Εξ αγάπης ο Θεός ήλθε νά λυτρώση τούς ανθρώπους εκ της αμαρτίας. Η αγάπη του Θεού συχνά τονίζεται, ιδία εις τάς ημέρας μας. Αλλ΄ η αμαρτία του ανθρώπου σπανίως τονίζεται. Καί τή λέξιν «αμαρτία» οι πολλοί αποφεύγουν ν΄ αναφέρουν. Διατί; Άλλοι μέν διότι δεν πιστεύουν εις αμαρτία. πιστεύουν μόνον εις σφάλματα. Δέν αποδίδουν ηθικήν σημασίαν εις τάς πράξεις του ανθρώπου. Άλλοι διότι είνε λίαν εξηυγενισμένοι καί λέξεις ως η «αμαρτία» σοκάρουν τάς ευαισθήτους ακοάς των. Άλλοι διότι εντρέπονται να ομιλούν περί αμαρτίας εκ φόβου καί εκ τρόμου ότι θά προσκρούσουν εις τό φρόνημα των κοσμικών κολαση ξκαί θά θεωρηθούν καθυστερημένοι καί μεσαιωνικοί. Επί πάσι δέ τούτοις καί κατά βάθος καί κυρίως λόγος συχνός καί καυστικός περί αμαρτίας δέν γίνεται, διότι οι πολλοί δεν κατανοούν καί δέν συναισθάνονται τήν τραγικότητα της αμαρτίας.

Μικρό απόσπασμα από την αρχή του κεφαλαίου «Η ΤΡΑΓΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ» και τη σελ. 123, πριν την ερμηνεία χριστουγεννιάτικου ύμνου που υπάρχει στο κεφάλαιο «Η ΑΓΡΙΩΠΟΣ ΑΜΑΡΤΙΑ» και τις σ. 124-126 του ωραιότατου βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου  Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ.

 

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

3 magoΔείτε και ΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΘΩΜΕΝ!, πατώντας ΕΔΩ
Σκότος αμαρτίας και άγιος πόθος, μικρό απόσπασμα απο ερμηνεία χριστουγεννιάτικου ύμνου, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις παλαιότερες για τα Χριστούγεννα, πατώντας ΕΔΩ

Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος για την ένωση των δύο φύσεων του Κυρίου

Επειδή την Κυριακή που μας πέρασε ήταν η Κυριακή που η Εκκλησία αφιερώνει κάθε χρόνο στην Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο που καταδίκασε την αίρεση του Μονοφυσιτισμού, παρουσιάζουμε άλλο ένα πολύ μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄, για την ένωση των 2 φύσεων του Κυρίου και την Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο.

Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος για την ένωση των δύο φύσεων του Κυρίου

14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.

Μετάφραση: 14 Ο δέ Λόγος έγινε άνθρωπος, καί κατώκησε ανάμεσά μας, καί απολαύσαμε ως έκπαγλο θέαμα τή δόξα του, δόξα πού έχει ως μονογενής Υιός από τόν Πατέρα. Γεμάτος χάρι καί ομορφιά!

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Τά επιχειρήματα, πού αναφέραμε, αλλά καί άλλα, πού θά μπορούσαμε νά αναφέρωμε, δέν είνε μόνον εναντίον των Ψευδο-Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά καί e10121-SeventhEcumenicalCouncilεναντίον των Μονοφυσιτών, οι οποίοι ισχυρίζονται, ότι η ανθρωπίνη φύσι του Χριστού απορροφήθηκε από τή θεία φύσι του.

ΧΡι ΙΗ

Επαναλαμβάνουμε τή διατύπωσι της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία έγινε στή Χαλκηδόνα: Η θεία καί η ανθρωπίνη φύσι ενώθηκαν στό πρόσωπο του Χριστού ατρέπτως, ασυγχύτως, αδιαιρέτως καί αχωρίστως. Ο Χριστός αιωνίως θά είνε καί Θεός καί άνθρωπος, Θεάνθρωπος.

Απο την ερμηνεία του α’ κεφαλαίου και του στίχου 14, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ.74.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.

Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

Δείτε και Αναρτήσεις που αναφέρονται στην αίρεση του Μονοφυσιτισμού, πατώντας ΕΔΩ

Γιατί ο Υιός έγινε άνθρωπος (Εβρ. β’14-18)

Επειδή πριν 3 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε την Απόδοση της εορτής των Χριστουγέννων, παρουσιάζουμε 5 στίχους από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την μετάφραση τους από τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Γιατί ο Υιός έγινε άνθρωπος (Εβρ. β’14-18)

Το κείμενο του Αποστόλου Παύλου

agios_

14 ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκε σαρκὸς καὶ αἵματος, καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ’ ἔστι τὸν διάβολον, 15 καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας.

16 οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ σπέρματος ᾿Αβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. 17 ὅθεν ὤφειλε κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν Θεόν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. 18 ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

agios_

14 Επειδή δέ τά παιδιά μετέχουν σαρκός καί αίματος (έχουν δηλαδή σώμα), γι΄ αυτό καί αυτός μετέσχε των αυτών (προσέλαβε σάρκα καί αίμα, σώμα), ώστε (νά δύναται νά υποστή θάνατο καί) μέ τό θάνατο νά καταργήση εκείνον, πού έχει τή δύναμι του θανάτου (τή δύναμι νά θανατώνη λόγω της αμαρτίας), δηλαδή τό Διάβολο, 15 καί έτσι νά ελευθερώση αυτούς, οι οποίοι λόγω του φόβου του θανάτου (αισθήματος δουλικού) ήταν δούλοι σ’ όλη τή ζωή τους.

16 Επίσης, όπως είναι γνωστό (από τόν προφητικό λόγο), δέν εκλέγει αγγέλους (γιά τή σωτηρία μας), αλλ’ εκλέγει απόγονο του Αβραάμ (άνθρωπο δηλαδή). 17 Γι΄ αυτό (γιά νά εκπληρώθη δηλαδή η προφητεία) έπρεπε σ΄ όλα νά γίνη όμοιος μέ τούς αδελφούς (όπως προφητικώς μας ωνόμασε στήν Παλαιά Διαθήκη), γιά νά γίνη σπλαγχνικός καί φιλάνθρωπος αρχιερεύς στά καθήκοντα πρός τό Θεό, γιά νά εξιλεώνη τις αμαρτίες του λαού. 18 Εξ’ αιτίας δηλαδή του πάθους, πού υπέστη ο ίδιος περνώντας από δοκιμασία, δύναται νά βοηθήση αυτούς πού δοκιμάζονται.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 14-18, είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγο, όπως και όσες λέξεις είναι τονισμένες έντονα.

Δείτε και  Αναρτήσεις για τα Χριστούγεννα, πατώντας ΕΔΩ

Από την αρχή διώκονται ο Χριστός και ο Χριστιανισμός

Επειδή λίγο μετά την Γέννηση του Κυρίου ξεσηκώθηκε από τον Ηρώδη διωγμός εναντίον Του και πριν 4 ημέρες εορτάσαμε την σφαγή των αγίων νηπίων από τον Ηρώδη, παρουσιάζουμε απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «Σύγχρονοι Ηρώδεις» (16-12-2001). Το απόσπασμα ομιλεί για τον διωγμό του Χριστού και του Χριστιανισμού από την αρχή της εμφάνισης τους.

Από την αρχή διώκονται ο Χριστός και ο Χριστιανισμός

1995ΝΙΣ Πμι

Αδελφοί και πατέρες, πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, πλησιάζουν οι εορτές του αγίου 12ημέρου και όσοι εξακολουθούμε, όχι να λεγόμεθα και να γραφόμεθα, αλλά να είμεθα χριστιανοί, παρά τις ατέλειές μας και τις αμαρτίες μας, όσοι εξακολουθούμε να είμεθα συνειδητοί Χριστιανοί και να οδήγουμε τα βήματά μας κατά τις Κυριακές και τις μεγάλες εορτές στους ιερούς Ναούς της Εκκλησίας για να απολαμβάνουμε τα αριστουργήματα του Αγίου Πνεύματος, τους υπερόχους ύμνους και τις υπέροχες ευχές και τα θεόπνευστα Είνε και οι αλλόθρησκοι Εκκλησία; αναγνώσματα και να λατρεύουμε τον εν Τριάδι Θεό, τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα που έπαυσαν οι πολλοί να πιστεύουν και να λατρεύουν καίτοι θέλουν να εξακολουθήσουν να ονομάζονται Χριστιανοί Ορθόδοξοι, όσοι λέγω εξακολουθούμε να μεταβαίνουμε στον ιερό Ναό, στο σπίτι του Θεού μας και να λατρεύουμε το Θεό μας και να απολαμβάνουμε τις ιερές ακολουθίες της Ορθοδοξίας, άφθαστα αριστουργήματα, θα ακούσουμε κατά τις μεγάλες εορτές που περιμένουμε ως επι το πλείστον ευχάριστα ιερά αναγνώσματα, ευαγγελικά και αποστολικά ανάγνωσματα. Αλλά θα ακούσουμε και 1 δυσάρεστο ευαγγελικό ανάγνωσμα. Ποιό είναι το δυσάρεστο ευαγγελικό ανάγνωσμα;

figiΕίναι μία ευαγγελική περικοπή από το 2ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου που αναφέρεται στην αρχή του διωγμού του Χριστού και του Χριστιανισμού. Ο Χριστός και ο Χριστιανισμός διώκονται εξ’ αρχής, από το χρόνο της παρουσίας του Θεού πάνω στη γη ως Θεανθρώπου σε νηπιακή ηλικία. Ο Θεός για μας τους ανθρώπους ενηπίασε έγινε νήπιο και από τη νηπιακή Του ηλικία, ο διάβολος διήγειρε διωγμό εναντίον Του.

Την ομιλία θα τη βρείτε με τον αριθμό 364, στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Τό μίσος του κόσμου κατά του Κυρίου καί των πιστών (Ιωάν. ιε΄ 18-25), πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για τους διωγμούς των πιστών, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις ερμηνευτικές για τον στίχο Β΄ Τιμ. γ’ 12, για τον διωγμό των ευσεβών, πατώντας ΕΔΩ

Δόξα για τον Κύριο ως Άνθρωπο, η προσκύνηση των Μάγων και η προσφορά των δώρων από τους Μάγους

Επειδή τα Χριστούγεννα η Εκκλησία εορτάζει και την προσκύνηση των Μάγων, παρουσιάζουμε απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την χριστουγεννιάτικη ομιλία του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Κατα τη Γέννηση του Χριστού» (19-12-2004).

Δόξα για τον Κύριο ως Άνθρωπο, η προσκύνηση των Μάγων και η προσφορά των δώρων από τους Μάγους

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Αλλά και οι Μάγοι είναι μία τιμή και δόξα για τον Άνθρωπο Χριστό. Γιατί;

3 magoΓιατί οι Μάγοι ήταν οι επιστήμονες της εποχής εκείνης, οι άρχοντες της εποχής εκείνης, σπουδαία, διακεκριμένα πρόσωπα.

Οι Μάγοι υπεβλήθησαν σε μεγάλη οδοιπορία, 1 έτος, 1,5 έτος, -λιγότερο από 2 έτη πάντως- για να φθάσουν από την πατρίδα τους στην αγία Γη, να προσκυνήσουν το Χριστό.

prosk MagonΟι Μἀγοι προσέφεραν δώρα στον Χριστό, άλλη τιμή αυτή. Σμύραν, χρυσόν και λίβανον, 3 δώρα από τα οποία εικάζουμε ότι οι Μάγοι ήσαν μάλλον 3, δεν λέει η Γραφή πόσοι ήσαν, επειδή  ήταν 3 τα δώρα, λέμε ότι ήσαν 3 οι Μάγοι.

μάγοι

Προσέφεραν τον λίβανον στο Χριστό ως Θεό, τον χρυσόν ως βασιλέα, και την σμύρναν διότι εβάδιζεν -κατά θείαν έμπνευσιν έφεραν αυτά τα δώρα οι Μάγοι- διότι εβάδιζεν προς τον θάνατον για τους ανθρώπους.

Την ομιλία θα την βρείτε με τον αριθμό 419 στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»

Δείτε και Ο Πλουσιότερος έγινε ο πτωχότερος για μας, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για τα Χριστούγεννα, πατώντας ΕΔΩ

Ο υψηλός Θεός έγινε ταπεινός άνθρωπος!

Σήμερα που η Εκκλησία εορτάζει την μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο «ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ», του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου. Σήμερα παρουσιάζουμε μόνο την 1 από τις ταπεινώσεις που αναφέρει στο βιβλίο του ο μακαριστός Ομολογητής Θεόλογος.

Ο υψηλός Θεός έγινε ταπεινός άνθρωπος!

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Εκείνος λοιπόν ο οποίος εσαρκώθη, δέν είνε άλλος, παρά ο Κύριός μας καί ο Θεός μας κατά την ομολογίαν του Θωμά (Ιωάν. κ’ 28). Διά δέ της σαρκώσεως του ιδού ταπεινώσεις, εις τάς οποίας xristoygenυπέβαλε τόν εαυτόν του:

Ο υψηλός Θεός έγινε ταπεινός άνθρωπος. Ο άνθρωπος βεβαίως είνε εικών καί ομοίωμα Θεού. Αλλ’ έν συγκρίσει πρός τό Πρωτότυπον είνε ασυγκρίτως κατώτερος. Τό ασυγκρίτως ανώτερον έγινεν ασυγκρίτως κατώτερον!

 Από τη σελ. 15, του υποκεφαλαίου με τον τίτλο <<Πλήθος ταπεινώσεων η ενανθρώπησις>>, του κεφαλαίου «Ταπεινώσεις κατα τήν σάρκωσιν» του εξαιρετικότατου βιβλίου «ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ», του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».
Ολόκληρο αυτό κεφάλαιο «Ταπεινώσεις κατα το πάθος» περιέχεται στις σελίδες 9-19.
Περισσότερο για το εξαιρετικότατο αυτό βιβλίο, πατήστε ΕΔΩ

 

 

Αναρτήσεις από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Λουκά για Γέννηση του Χριστού

Αναρτήσεις από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Λουκά για Γέννηση του Χριστού

Χριστουγεννιάτικες ευχές  της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» και του περιοδικού «Ο Σταυρός»Η Γέννηση του Χριστού σε σταύλο καί η ανάκλισί του σε φάτνη! (Λουκ. β΄ 1-7), πατώντας ΕΔΩ

Τό μήνυμα του αγγέλου πρός τούς ποιμένες της Βηθλεέμ. O ύμνος των αγγέλων: Δόξα εν υψίστοις Θεώ… (Λουκ. β΄ 8-20), πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις παλαιότερες για τα Χριστούγεννα

Για τα ερχόμενα Χριστούγεννα θυμίζουμε στους αναγνώστες μας μερικές παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

Αναρτήσεις παλαιότερες για τα Χριστούγεννα

kosmXrist

Δεν είναι Χριστούγεννα, τα Χριστούγεννα χωρίς Χριστό, πατώντας ΕΔΩ

poimΣκότος αμαρτίας και άγιος πόθος, μικρό απόσπασμα απο ερμηνεία χριστουγεννιάτικου ύμνου, πατώντας ΕΔΩ

ΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΘΩΜΕΝ!, πατώντας ΕΔΩ

xristoygen

Η πτωχή μας καρδία να γίνη φάτνη του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Καταπληκτική προφητεία για τον τόπο γέννησης του Κυρίου. Και γιατί γεννήθηκε σε στάβλο, πατώντας ΕΔΩ

Για τον αγγελικό ύμνο κατα τη Γέννηση του Χριστού

Επειδή πριν 3 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε την Απόδοση της εορτής των Χριστουγέννων, παρουσιάζουμε επίκαιρο απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την χριστουγεννιάτικη ομιλία του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Κατα τη Γέννηση του Χριστού» (19-12-2004) που έβγαλε την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως του 2004.

Για τον αγγελικό ύμνο κατα τη Γέννηση του Χριστού

starΈνας άγγελος ανήγγειλε την Γέννηση του Χριστού, και συγχρόνως παρουσιάστηκε στρατιά αγγέλων, ουράνιο στράτευμα από πολλούς αγγέλους, οι οποίοι έψαλλαν επι τη Γεννήση του Χριστού «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επι γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία». Δόξα στον Ύψιστο και στη γη, στους ανθρώπους, ευδοκία.

1995ΝΙΣ ΠμιΤί θα πει ευδοκία και ειρήνη; Ειρήνη εδώ δεν θα πει ειρήνη. Παρεξηγούν αυτό το λόγο οι άνθρωποι, οι ηγέτες οι οποίοι παρουσιάζουν διάφορα μηνύματα τώρα τις μεγάλες εορτές και συνεχώς μιλάνε για ειρήνη, για ειρήνη, για ειρήνη… Και εννοούν πολιτική ειρήνη, να υπάρχει στον κόσμο τέτοια ειρήνη μεταξύgeborn των λαών, των κρατών, για να έχουν οι άνθρωποι την ησυχία τους να γλεντοκοπούν. Δεν εννοεί τέτοια ειρήνη ο Χριστιανισμός. Όταν λέγει ειρήνη εδώ, εννοεί όλα τα καλά, εννοεί ευδοκίμηση, την ευλογία του Θεού.

«Επι γης ειρήνη», θα πει στη γη ευλογία. «Εν ανθρώποις ευδοκία», θα πει στους ανθρώπους ευλογία. Η ευλογία, η ευτυχία περιλαμβάνει και την ειρήνη με την στενή έννοια. Και προπάντων ο Θεός θέλει την ειρήνη μεταξύ ημών και του Θεού, την ειρήνη την εσωτερική, την ειρήνη της συνειδήσεως.

Την ομιλία θα την βρείτε με τον αριθμό 419 στο βιβλιοπωλείο της αγαπημένης Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»

Αναρτήσεις για τα Χριστούγεννα

 Αναρτήσεις για τα Χριστούγεννα

gebornΠΟΙΜΕΝΕΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΛΑΩΝ, πατώντας ΕΔΩ

Τα Χριστούγεννα να θυμόμαστε και την Μεγάλη Παρασκευή, πατώντας ΕΔΩ

Ο Χριστός μας έκανε ελευθέρους και παιδιά του Θεού (Γαλ. δ΄ 1-7), πατώντας ΕΔΩ

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, πατώντας ΕΔΩ

Θαύμα μέγα, το μυστήριο της θείας Ενανθρώπησης του Λόγου του Θεού, πατώντας ΕΔΩ

 

Post Navigation