ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “ΘΕΟΛΟΓΙΑ”

Ο Ιησούς, Χριστός Κυρίου και Χριστός Κύριος

Για την μεγάλη Δεσποτική εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου παρουσιάζουμε και άλλο ένα μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Νυν απολύεις τον δούλον σου…» (3-2-1991), για την ονομασία του Κυρίου. Για διευκόλυνση των αναγνωστών μας παρουσιάζουμε τους στίχο 25-26.

Ο Ιησούς, Χριστός Κυρίου και Χριστός Κύριος

Στίχος 25 «Καὶ ἰδοὺ ἦν ἄνθρωπος ἐν Ἱεροσολύμοις ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ Πνεῦμα ἦν Ἅγιον ἐπ᾿ αὐτόν· 26 καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου».

ΝΙΣ ΚΗΡΥΤΤΕΙ 2Προσέξετε αδελφοί μου, εδώ ο Ιησούς ονομάζεται Χριστός Κυρίου. Πρόσωπο χρισμένο από τον Κύριο, πρόσωπο χειροτονημένο, -ας εκφραστώ έτσι- από τον Κύριο για την αποστολή στον κόσμο. Δεν θα ιδεί θάνατο, είπε το Πνεύμα το Άγιον στον Συμεών προτού δεί τον Χριστόν του Κυρίου.

IXR

Εδώ ο Ιησούς ονομάζεται Χριστός Κυρίου ως άνθρωπος, τον οποίο ο Κύριος έχρισε και απέστειλε στον κόσμο.

Σε άλλο σημείο του ιδίου του Ευαγγελίου, του Λουκά, ο Ιησούς ονομάζεται όχι Χριστός Κυρίου, αλλά Χριστός Κύριος.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικρο

Οι Γραφές δεν αντιφάσκουν αλλά έχουν θαυμαστή συμφωνία και αρμονία.

Ο Ιησούς είναι και «Χριστός Κυρίου» σύμφωνα με το ένα χωρίο του Λουκά και «Χριστός Κύριος» σύμφωνα με το άλλο χωρίο του Λουκά.

αγ.Συμεών

Είναι Χριστός Κυρίου σαν άνθρωπος και είναι Χριστός Κύριος σαν Θεός. Ή μάλλον σαν Θεός και σαν άνθρωπος. Χριστός σαν άνθρωπος και Κύριος σαν Θεός, σαν Γιαχβέ στα εβραϊκά.

Επειδή κατέκλυσε τον κόσμο η πλάνη, η αίρεσις, πρέπει να εξετάζουμε τα χωρία της Γραφής και από θεολογικής απόψεως για να έχουμε επιχειρήματα να φιμώνουμε, να αποστομώνουμε τους θρασείς και ιταμούς και αυθάδεις αιρετικούς.

Ο Ιησούς Χριστός Κυρίου ως άνθρωπος, Χριστός Κύριος ως Θεός, ή μάλλον ως Θεός και άνθρωπος, ως Θεάνθρωπος.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Η Υπαπαντή του Κυρίου, απόσπασμα απο το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα και σε μετάφραση στη νεοελληνική από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για την Υπαπαντή του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Advertisements

«Ο εωρακώς εμέ εώρακε τόν Πατέρα», «Εγώ εν τω Πατρί καί ο Πατήρ εν εμοί εστι» (Ιω. ιδ΄ 8-14)

Παρακάτω παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Ιωάννη και την μετάφραση τους από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, με ύψιστες διακηρύξεις του Κυρίου για τον Εαυτό Του.

«Ο εωρακώς εμέ εώρακε τόν Πατέρα»
«Εγώ εν τω Πατρί καί ο Πατήρ εν εμοί εστι» (Ιω. ιδ΄ 8-14)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ιωάννου

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, τόμος B', εξαιρετικότατο ερμηνευτικό υπόμνημα του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου 8 Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν. 9 Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· τοσοῦτον χρόνον μεθ’ ὑμῶν εἰμι, καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; Ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν πατέρα· καὶ πῶς σὺ λέγεις, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα; 10 Οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστι; τὰ ρήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ· XRISTOSὁ δὲ πατὴρ ὁ ἐν ἐμοὶ μένων αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα. 11 Πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί· εἰ δὲ μή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετέ μοι. 12 Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα μου πορεύομαι, 13 καὶ ὅ,τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ. 14 Ἐάν τι αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ποιήσω.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

ap. Filippos8 Τού λέγει ο Φίλιππος: «Κύριε, δείξε μας τόν Πατέρα, καί μάς αρκεί». 9 Τού λέγει ο Ιησούς: «Τόσο χρόνο είμαι μαζί σας καί δέν μέ γνώρισες, Φίλιππε; Όποιος είδε εμένα, είδε τόν Πατέρα. Καί πώς σύ λέγεις, “Δείξε μας τόν Πατέρα”; 10 Δέν πιστεύεις, ότι εγώ είμαι μέσα στόν Πατέρα καί ο Πατέρας είναι μέσα σ΄ εμένα; Τά λόγια, τα οποία εγώ σάς λέγω, δέν λέγω αφ΄ εαυτού. Ο Πατέρας επίσης, ο οποίος Chrrμένει μέσα μου, αυτός κάνει τά έργα. 11 Νά μέ πιστεύετε, ότι εγώ είμαι μέσα στόν Πατέρα, καί ο Πατέρας μέσα σ΄ εμένα. Αλλιώς, νά μέ πιστεύετε εξ αιτίας των ιδίων των έργων. 12 Αληθινά, αληθινά σάς λέγω, όποιος πιστεύει σ΄ εμένα, τά έργα, πού εγώ κάνω, καί εκείνος θά κάνη, καί μεγαλύτερα απ΄ αυτά θά κάνη, διότι εγώ πηγαίνω στόν Πατέρα μου, 13 καί ό,τι θά ζητήσετε στό όνομά μου, θά τό κάνω, γιά να δοξασθή ο Πατέρας διά του Υιού. 14 Εάν κάτι ζητήσετε στό όνομά μου, εγώ θά τό κάνω».

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 8-14, είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου.

Δείτε και Ο Χριστός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, πατώντας ΕΔΩ
Ο Χριστός ζητεί τό πρωτείο της αγάπης μας καί αυταπάρνησι (Ματθ. ι΄ 37-38), πατώντας ΕΔΩ
Η δύναμι η νικήτρια τού κόσμου είναι η πίστι (Α’ Ιω. ε’ 3-5), πατώντας ΕΔΩ
«Εγώ ειμι το φώς του κόσμου» (Ιω. θ’ 12-13), πατώντας ΕΔΩ

Ο Θεός Λόγος έγινεν άνθρωπος παραμένοντας Θεός

Για την εορτή των Χριστουγέννων που συνεχίζει να εορτάζει η Εκκλησία παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα απο το εξαίρετο βιβλίο «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄, του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου,  για την θεία Ενανθρώπηση του Κυρίου.

Ο Θεός Λόγος έγινεν άνθρωπος παραμένοντας Θεός

XRISTOS

14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.

14 Ο δέ Λόγος έγινε άνθρωπος, καί κατώκησε ανάμεσά μας, καί απολαύσαμε ως έκπαγλο θέαμα τή δόξα του, δόξα πού έχει ως μονογενής Υιός από τόν Πατέρα. Γεμάτος χάρι καί ομορφιά!

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Ο Θεός Λόγος έγινεν άνθρωπος παραμένοντας Θεός. Έγινεν αυτό πού δέν ήταν, καί xristoygenπαρέμεινεν αυτό πού ήταν. Διακηρύσσοντας ο Παύλος, τί είνε ο Χριστός, γράφει στό Κολ. β΄ 9: «Έν αυτώ κατοικεί πάν τό πλήρωμα τής θεότητος σωματικώς». Μέσα στόν άνθρωπο Χριστό κατοικεί όλη η θεία ουσία, η θεότης. Ο Χριστός δηλαδή είνε άνθρωπος καί Θεός, Θεάνθρωπος.ΧΡι ΙΗ«Είς Θεός, είς καί μεσίτης Θεού καί ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησούς», γράφει επίσης ο απόστολος στό Α΄ Τιμ. β΄ 5. Η αληθής έννοια του χωρίου τούτου είνε: Ο αυτός είνε Θεός, ο αυτός είνε καί μεσίτης ως άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Ο αυτός συνδυάζει τήν ιδιότητα του Θεού μέ τήν ιδιότητα του ανθρώπου-μεσίτου.

Απο την ερμηνεία του α’ κεφαλαίου και του στίχου 14, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ. 70-1.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.

Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

Η λέξη και που έχουμε τονίσει, στο κείμενο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου είναι με  α ρ α ι ά  γράμματα.

Ο τίτλος της ανάρτησης είναι του ιστολογίου μας.

Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος για την ένωση των δύο φύσεων του Κυρίου

Επειδή την Κυριακή που μας πέρασε ήταν η Κυριακή που η Εκκλησία αφιερώνει κάθε χρόνο στην Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο που καταδίκασε την αίρεση του Μονοφυσιτισμού, παρουσιάζουμε άλλο ένα πολύ μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄, για την ένωση των 2 φύσεων του Κυρίου και την Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο.

Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος για την ένωση των δύο φύσεων του Κυρίου

14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.

Μετάφραση: 14 Ο δέ Λόγος έγινε άνθρωπος, καί κατώκησε ανάμεσά μας, καί απολαύσαμε ως έκπαγλο θέαμα τή δόξα του, δόξα πού έχει ως μονογενής Υιός από τόν Πατέρα. Γεμάτος χάρι καί ομορφιά!

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Τά επιχειρήματα, πού αναφέραμε, αλλά καί άλλα, πού θά μπορούσαμε νά αναφέρωμε, δέν είνε μόνον εναντίον των Ψευδο-Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά καί e10121-SeventhEcumenicalCouncilεναντίον των Μονοφυσιτών, οι οποίοι ισχυρίζονται, ότι η ανθρωπίνη φύσι του Χριστού απορροφήθηκε από τή θεία φύσι του.

ΧΡι ΙΗ

Επαναλαμβάνουμε τή διατύπωσι της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία έγινε στή Χαλκηδόνα: Η θεία καί η ανθρωπίνη φύσι ενώθηκαν στό πρόσωπο του Χριστού ατρέπτως, ασυγχύτως, αδιαιρέτως καί αχωρίστως. Ο Χριστός αιωνίως θά είνε καί Θεός καί άνθρωπος, Θεάνθρωπος.

Απο την ερμηνεία του α’ κεφαλαίου και του στίχου 14, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ.74.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.

Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

Δείτε και Αναρτήσεις που αναφέρονται στην αίρεση του Μονοφυσιτισμού, πατώντας ΕΔΩ

Ο Χριστός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή

Επειδή την προηγούμενη Κυριακή ήταν η Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου που καταδίκασε την αίρεση του αρειανισμού και παρουσιάζουμε ένα μικρό απόσπασμα του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, που υπάρχει στο βιβλίο του «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ», τ. Β’ , για την θεότητα του Χριστού.

Ο Χριστός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή

Στίχος 6: «Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ».

Μεταφράζουμε: «Του λέγει ο Ιησούς: “Εγώ ειμί η οδός καί η αλήθεια καί η ζωή. Κανείς δέν έρχεται πρός τόν Πατέρα, παρά διά μέσου εμού”».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Η υψίστη τριπλή διακήρυξι του Ιησού, «Εγώ ειμί η οδός καί η αλήθεια καί η ζωή», μέ ισχυρήXRISTOS έμφασι στό «Εγώ», πού δείχνει μοναδικότητα καί αποκλειστικότητα, είνε τρανοτάτη απόδειξη, ότι ο Ιησούς, αυτός είνε ο μεγάλος μεσίτης μεταξύ Θεού καί ανθρώπων, καί αυτός επίσης είνε ο ένας μέν της Τριάδος, αλλ΄ η όλη θεία ουσία, ο Κύριος και ο Θεός κατά τήν ομολογία του Θωμά (κ’ 28). Όσοι πιστεύουν στό Χριστό, αυτοί είνε «της οδού» (Πράξ. θ’ 2), αυτοί βαδίζουν στό σωστό δρόμο, αυτοί έχουν τήν αληθινή Θρησκεία, αυτοί κατέχουν «τήν αλήθειαν», αυτοί απολαμβάνουν «τήν ζωήν», αυτοί έχουν θέσι στό ανάκτορο του Πατρός. Οι συμπροσευχες3άλλες Θρησκείες καί οι Αιρέσεις δέν είνε δρόμοι σωτηρίας, δέν οδηγούν στόν ουρανό. Ακουέτωσαν ταύτα οι οπαδοί του Οικουμενισμού, αυτής της παναιρέσεως καί πανθρησκείας της εποχής μας.

Απο την ερμηνεία του ιδ’ κεφαλαίου και του στίχου 6, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Β’, σελ. 353.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Αθήνα 2009.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Β΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

Δείτε και Ο Κύριος απέκτησε την Μία Εκκλησία Του με το ίδιο Του το Αίμα, πατώντας ΕΔΩ
Για την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, μικρή παρουσίαση σαν βίντεο από απόσπασμα ομιλίας του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για τη Μία Εκκλησία, πατώντας ΕΔΩ
Αντιοικουμενιστικές αναρτήσεις (5), πατώντας ΕΔΩ
Ο Οικουμενισμός, η χειρότερη κίνηση εναντίον της Ορθοδοξίας, πατώντας ΕΔΩ

Τηλεοπτική εκπομπή με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο για την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου

Για την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου που έγινε πριν από τα Άγια Πάθη Του, παρουσιάζουμε μια τηλεοπτική εκπομπή με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Τηλεοπτική εκπομπή με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο για την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου

NIS kai KYRIOS PROSEYXOMENOS

Η συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή «Απλά και ξεκάθαρα» μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό περιφερειακό κανάλι TOP CHANNEL της Κορίνθου.
Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος ομιλεί για την Αρχιερατική προσευχή του Κυρίου, στην εκπομπή «Απλά και ξεκάθαρα» που συντονίζει ο κ. Ιωάννης Κουτσούκος, Διπλ. Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος.

-Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΑ ΒΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

-ΕΙΝΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΚAΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ.

-ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟ ΤΑ 12 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΤΗ ΒΡΑΔΥ) ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ.

-ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003.

Την εκπομπή θα την δείτε ΕΔΩ

Το ιστολόγιο μας ευχαριστεί τον κ. Ιωάννη Κουτσούκο που προσκάλεσε στην εκπομπή του, τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο και έδωσε την ευκαιρία στον κόσμο να ωφεληθεί πολύ από την συζήτηση που είχε με το γνησιότερο τέκνο του π. Αυγουστίνου.

Για το αξίωμα και τη θέση του Νυμφίου Χριστού

Παρουσιάζουμε άλλο ένα πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την εξαίρετη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου με θέμα «Ο Νυμφίος και η νύμφη», που έγινε στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1980, για το αξίωμα και τη θέση του Νυμφίου Χριστού.

Για το αξίωμα και τη θέση του Νυμφίου Χριστού

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Έχει ο Χριστός θέση και αξίωμα;

ο Ζωοδότης Χριστός

Ο Χριστός αν έχει θέση και αξίωμα; «Ο επιβαίνων επι των Χερουβείμ», «ο φερόμενος επι των νεφελών», «ο καθήμενος εν νεφέλη κούφη». Τί λέγω;

Nymf

Τί λέγει ο Ίδιος ο Χριστός; «Η γη δεν με χωρεί, ο ουρανός δεν με χωρεί». Ο Χριστός έχει θέση μεγαλύτερη από τη γη, μεγαλύτερη από τον ουρανό, μεγαλύτερη από το υλικό σύμπαν.

Και ο Χριστός έχει αξία άπειρη αδελφοί μου. Ο Χριστός έχει υπεραξία. Είναι ο Βασιλεύς των βασιλευόντων και ο Κύριος των κυριευόντων.

Ναι, ο Θεός έχει αίμα!

Θα το ακούσουμε το Μέγα Σάββατο στον ύμνο που ψάλλεται αντί Χερουβικού «Σιγησάτω πάσα σάρξ βροτεία, καὶ στήτω μετὰ φόβου καὶ τρόμου, καὶ μηδὲν γήϊνον εν εαυτή λογιζέσθω· ο γὰρ Βασιλεύς των βασιλευόντων, και Κύριος των κυριευόντων, προσέρχεται σφαγιασθήναι, καὶ δοθήναι εις βρώσιν τοις πιστοίς…».

Ο Χριστός έχει ύψιστο αξίωμα και υψίστη αξία.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Αναρτήσεις για τον Νυμφίο Χριστό, πατώντας ΕΔΩ
Τον Νυμφίον αδελφοί αγαπήσωμεν (παρουσίαση σαν βίντεο), πατώντας ΕΔΩ
Το αφάνταστο κάλλος του Χριστού! , πατώντας ΕΔΩ
Η μεγαλύτερη αμαρτία και η πηγή όλων των ασεβειών και των αμαρτιών, πατώντας ΕΔΩ

Ο Χριστός ως Νυμφίος της Καινής Διαθήκης, είναι ο Θεός Παλαιάς Διαθήκης

Από προχθες άρχισαν στους Ναούς οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας για τον Νυμφίο Χριστό και παρουσιάζουμε πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την εξαίρετη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου με θέμα «Ο Νυμφίος και η νύμφη», για την θεότητα του Νυμφίου Χριστού.

Ο Χριστός ως Νυμφίος της Καινής Διαθήκης, είναι ο Θεός Παλαιάς Διαθήκης

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Στην Παλαιά Διαθήκη ως Νυμφίος παρουσιάζεται ο Θεός, Νυμφίος ζηλότυπος, δεν ανέχεται αντεραστάς και ανταγωνιστάς. Εάν η νύμφη δεικνύει συζυγική απιστία, στιγματίζεται με τολμηρές εκφράσεις, ως πόρνη, ως μοιχαλίς.

Ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλο σχετικά με τα Άγια Πάθη του Χριστού μας και τη Μεγάλη Εβδομάδα

Στην Καινή Διαθήκη ως Νυμφίος παρουσιάζεται ο Χριστός.

Βγάλετε εσείς αδελφοί μου το συμπέρασμα, που δεν είστε Αρειανοί, που δεν είστε ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά είστε πραγματικοί Χριστιανοί.

Στην Παλαιά Διαθήκη ως Νυμφίος παρουσιάζεται ο Θεός, στην Καινή Διαθήκη ως Νυμφίος παρουσιάζεται ο Χριστός. Άρα; Ο Χριστός είναι αυτός ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός σαρκωμένος, Θεός και άνθρωπος, Θεάνθρωπος.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Αναρτήσεις για τον Νυμφίο Χριστό, πατώντας ΕΔΩ
Τον Νυμφίον αδελφοί αγαπήσωμεν (παρουσίαση σαν βίντεο), πατώντας ΕΔΩ
Το αφάνταστο κάλλος του Χριστού! , πατώντας ΕΔΩ

Τριαδικό χωρίο της Καινής Διαθήκης από τη Βάπτιση του Υιού

Για τη σημερινή μεγάλη εορτή της Βάπτισης του Κυρίου, παρουσιάζουμε 1 Τριαδικό χωρίο της Καινής Διαθήκης και την εξήγηση του από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, που δείχνει το Τριαδικό του Θεού.

Τριαδικό χωρίο της Καινής Διαθήκης από τη Βάπτιση του Υιού

Bapt phany _«καὶ ἰδοὺ ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν. Καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα» (Ματθ. γ’ 16-17).

Τό χωρίον αναφέρεται εις τήν βάπτισιν του Ιησού. Κατά τό γεγονός τούτο εφανερώθη η ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥΤριάς: Ο Υιός βαπτίζεται, ο Θεός Πατήρ ομιλεί εξ ουρανού, καί τό Πνεύμα τό Άγιον κατέρχεται ως περιστερά, «σωματικώ είδει» κατά τό παράλληλον χωρίον Λουκ. Γ’ 22, ήτοι υπό σωματικήν μορφήν, διά νά δειχθή, ότι τό Άγιον Πνεύμα είνε ζώσα ύπαρξις, όχι απλώς δύναμις. Άξιον παρατηρήσεως επίσης, ότι «Θεός» ονομάζεται συνήθως ο Πατήρ, ως εν τω προκειμένω χωρίω, επειδή ο Πατήρ είνε η αρχή εν τη Θεότητι, εξ ου γεννάται ο Υιός καί εκπορεύεται τό Πνεύμα.

Μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο «Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ», σελ. 46-7, του αντιχιλιαστικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ», Έκδοσις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Δ΄ Έκδοση, Αθήνα 1989. Το κεφάλαιο αυτό περιέχεται στις σελίδες 26-51.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Στο χωρίο Ματθ. γ’ 16-17, οι λέξεις που είναι με κόκκινο χρώμα είναι με αραιά γράμματα τονισμένες στο βιβλίο του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου, το ίδιο και η λέξη «σωματικώ» στο σχολιασμό του χωρίου, που χρωματίσαμε με μπλέ χρώμα και τονίσαμε.

Δείτε και Αναρτήσεις για μερικούς από τους λόγους που βαπτίστηκε ο Κύριος, πατώντας ΕΔΩ
Το ευαγγελικό ανάγνωσμα (Ματθ. γ’ 13-17) της εορτής της Βάπτισης του Χριστού, κείμενο και μετάφραση στη δημοτική από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο, πατώντας ΕΔΩ

Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος για τις δύο φύσεις του Κυρίου

Επειδή προχθές ήταν η Κυριακή που η Εκκλησία αφιερώνει κάθε χρόνο στην Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο που καταδίκασε την αίρεση του Μονοφυσιτισμού, παρουσιάζουμε άλλο ένα μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄, για την Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο.

Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος για τις δύο φύσεις του Κυρίου

14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.

Μετάφραση: 14 Ο δέ Λόγος έγινε άνθρωπος, καί κατώκησε ανάμεσά μας, καί απολαύσαμε ως έκπαγλο θέαμα τή δόξα του, δόξα πού έχει ως μονογενής Υιός από τόν Πατέρα. Γεμάτος χάρι καί ομορφιά!

e10121-SeventhEcumenicalCouncilagios_Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος δογμάτισε, ότι οι δύο φύσεις, η θεία καί η ανθρωπίνη, ενώθηκαν στό πρόσωπο του Ιησού Χριστού ατρέπτως, ασυγχύτως, αδιαιρέτως καί αχωρίστως.

 

Απο την ερμηνεία του α’ κεφαλαίου και του στίχου 14, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ.72.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.

Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

Δείτε και Αναρτήσεις που αναφέρονται στην αίρεση του Μονοφυσιτισμού, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την Θεότητα του Αγίου Πνεύματος

Για την Δεσποτική εορτή του Αγίου Πνεύματος που εόρτασε η Εκκλησία μας προχθές, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για την Θεότητα του Αγίου Πνεύματος.

 Αναρτήσεις για την Θεότητα του Αγίου Πνεύματος

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΒΡΑΑ, ΠΤο Πνεύμα της Αληθείας, πατώντας ΕΔΩ

Τί είναι το Άγιο Πνεύμα και πώς τιμάται; πατώντας ΕΔΩ

«Θεός και θεοποιούν», πατώντας ΕΔΩ

Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός και ο Κύριος, πατώντας ΕΔΩ

Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, πατώντας ΕΔΩ

«Ο άρτος εκ του ουρανού ο αληθινός» (Ιω. στ΄ 28-34)

Σήμερα που είναι Κυριακή παρουσιάζουμε από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, το πολύ αξισήμαντο απόσπασμα  Ιω. στ΄ 28-34 και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, όπου ο Κύριος ομιλεί για τον Εαυτό Του, ως τον Αληθινό Άρτο τον εκ του Ουρανού.

«Ο άρτος εκ του ουρανού ο αληθινός» (Ιω. στ΄ 28-34)

 Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ιωάννου

28 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώμεθα τά ἔργα τοῦ Θεοῦ; 29 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτό ἐστι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἵνα πιστεύσητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος. 30 εἶπον οὖν αὐτῷ· τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι; τί ἐργάζῃ; 31 οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθώς ἐστι γεγραμμένον· ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν. 32 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ’ ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν. 33 ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ. 34 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον.

  Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

28 Του είπαν τότε: «Τί νά κάμωμε γιά νά κάμωμε τά έργα, πού θέλει ο Θεός;». 29 Τούς απάντησε ο Ιησούς: «Τούτο είναι τό έργο, πού θέλει ο Θεός, νά πιστεύσετε σ΄ αυτόν, πούΝαι, ο Θεός έχει αίμα! απέστειλεν εκείνος». 30 Του είπαν τότε: «Αλλά τί θαύμα μπορείς νά κάνης εσύ, γιά νά ιδούμε καί νά πιστεύσωμε σ΄ εσένα; Ποιό είναι τό έργο σου; 31 Οι πατέρες μας στήν έρημο έφαγαν τό μάννα, καθώς είναι γραμμένο. Άρτο από τόν ουρανό τούς έδωσε νά φάγουν». 32 Τούς είπε τότε ο Ιησούς: «Αληθινά, αληθινά σάς λέγω, τόν άρτο από τόν ουρανό δέν σας έδωσεν ο Μωυσής, αλλ΄ ο Πατέρας μου σας δίνει τόν άρτο από τόν ουρανό τὀν αληθινό. 33 Ναί, ο άρτος του Θεού είναι εκείνος, πού κατεβαίνει από τόν ουρανό, καί δίνει ζωή στόν κόσμο». 34 Του είπαν τότε: «Κύριε, πάντοτε νά μας δίνης αυτό τόν άρτο».

  Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Ο τίτλος για τους στίχους στ΄ 28-34, είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Παράδοξοι λόγοι του Κυρίου για το Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, πατώντας ΕΔΩ
ΤΟ ΥΠΕΡΦΥΕΣΤΕΡΟ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, μικρό τεύχος του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Απαραίτητη η προετοιμασία με μετάνοια και ι. εξομολόγηση πριν την Θεία Κοινωνία, πατώντας ΕΔΩ

Ο ι. Χρυσόστομος για την ονομασία του Χριστού ως Λόγου

Επειδήσήμερα η Εκκλησία εορτάζει τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄, για την ονομασία του Χριστού ως Λόγου. Το απόσπασμα αυτό είναι συνέχεια του αποσπάσματος που αναρτήσαμε χθες (δείτε ΕΔΩ).

Ο ι. Χρυσόστομος για την ονομασία του Χριστού ως Λόγου

XRYSTΚαί ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει: «Λόγον ωνόμασεν αυτόν, επειδή τά του Πατρός ημίν έμελλεν απαγγέλειν. Πάντα γάρ, φησίν, όσα ήκουσα παρά του Πατρός, ανήγγειλα υμίν (Ιωάν. ιε΄ 15)».

  Απο την ερμηνεία του α’ κεφαλαίου και του στίχου 1, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ. 27.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, της αγαπημένης Αδελφότητας του μακαριστού π. Αυγουστίνου.
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.

ANAΓKH ΠAPPHΣIAΣ, εξαίρετο άρθρο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

  Δείτε και Αναρτήσεις για τον ιερό Χρυσόστομο, πατώντας ΕΔΩ

 

Δύο λόγοι που ονομάζεται ο Χριστός Λόγος

Επειδή χθες η Εκκλησία εόρτασε τον άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄, για 2 λόγους που ονομάζεται ο Χριστός Λόγος, όπου αναφέρει και μικρό απόσπασμα λόγου του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.

Δύο λόγοι που ονομάζεται ο Χριστός Λόγος

ΧΡι ΙΗΟ Χριστός ονομάζεται Λόγος, διότι έχει σχέσι πρός τό Θεό Πατέρα οποία σχέσι έχει ο λόγος πρός τό νου. Ο νούς γεννά τό λόγο (ενδιάθετο καί προφορικό). Καί ο Θεός Πατήρ, ο ύψιστος Νούς, γεννά τό Λόγο, τόν ύψιστο Λόγο. Σοφός ο νους, σοφός καί ο λόγος. Σοφός ο Θεός, σοφός καί ο Λόγος του Θεού. Ο Χριστός αγιος Γρηγόριος Θεολόγοςονομάζεται Λόγος, διότι λέγει, αναγγέλλει καί εξαγγέλλει σέ μας τίς αλήθειες καί τά θελήματα του Θεού Πατρός. Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει «Λόγος δέ (λέγεται ο Χριστός), ότι ούτος έχει πρός τόν Πατέρα ως πρός νουν λόγος, ου μόνον διά τό απαθές της γεννήσεως, αλλά καί τό συναφές καί το εξαγγελτικόν».

 

  Απο την ερμηνεία του α’ κεφαλαίου και του στίχου 1, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ. 27.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, της αγαπημένης Αδελφότητας του μακαριστού π. Αυγουστίνου.
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.

 Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

Όσα στο κύριο κείμενο της ανάρτησης έχουμε με μπλέ χρώμα, ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος τα έχει με αραιά γράμματα.

Ο Ιησούς αυτός είναι ο Υιός του Θεού

Επειδή πριν 2 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε την Περιτομή του Κύριου, όπου Του δόθηκε το όνομα Ιησούς, παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου από την ομιλία με θέμα «Ύδωρ, αίμα, πνεύμα, ζωή αποδεικνύουν (Α΄ Ιωάν. ε΄ 5-12)» (25-3-2001), όπου ομιλεί και για το όνομα Ιησούς. Το απόσπασμα αυτό το είχαμε παρουσιάσει παλαιότερα σε παρουσιάση σαν βίντεο (δείτε ΕΔΩ). Πριν από το απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα παρουσιάζουμε τον 5ο στίχο του ε΄ κεφαλαίου της Α΄ Καθολικής επιστολής του Ιωάννου, που ερμηνεύει εδώ ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος και την μετάφραση του στη νεοελληνική από την μετάφραση της Καινής Διαθήκης που έχει κάνει ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος.

Ο Ιησούς αυτός είναι ο Υιός του Θεού

nisxr

5 τίς ἐστιν ὁ νικῶν τὸν κόσμον εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ;
5 Ποιός (πράγματι) νικά τόν κόσμο, παρά εκείνος πού πιστεύει, ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού;

Ο Ιησούς αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Αυτή είναι η κορυφαία αλήθεια της Πίστεως μας. Και είναι και αυτή επίκαιρη, λόγω της εορτής του Ευαγγελισμού. Το όνομα Ιησούς που αναφέρεται εδώ, ποιό πρόσωπο το άκουσε για 1η φορά; Η Παναγία κατα τον Ευαγγελισμό.
Τί είπε ο πρωτοστάτης άγγελος, ο αρχάγγελος Γαβριήλ στην ταπεινή Κόρη της Ναζαρέτ; «Χαίρε κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετα σου. Ευλογημένη συ εν γυναιξι». Χαίρε εσύ που είσαι γεμάτη με τη Χάρη του Θεού, γεμάτη με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, χαίρε διότι ο Κύριος είναι μαζί σου, χαίρε διότι είσαι η πιο ευλογημένη απ’ όλες τιςΓια τους ύμνους του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου γυναίκες. Ταράχθηκε η Παναγία όταν άκουσε επαινετικά λόγια και διαλογιζόταν από πού προέρχεται αυτός ο χαιρετισμός. Μήπως είναι κάποιος λόγος απατηλός; Την καθησύχασε ο Αρχάγγελος «Μη φοβού Μαριάμ, εύρες γαρ χάριν παρά τω Θεώ». Μη φοβήσαι, αντιθέτως να χαίρεις Μαριάμ διότι επέτυχες εύνοια από τον Θεό, είσαι ευνοουμένη από του Θεού και θα συμβεί σ΄ εσένα μεγάλο θαύμα. «Ιδού συλλήψη εν γαστρί και τέξη υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, ούτος έσται μέγας και Υιός Υψίστου κληθήσεται». «Να! Θα συλλάβεις στην κοιλία σου και θα γεννήσεις Υιόν και θα τον ονομάσεις Ιησούν, όπως λέγει εδώ ο Ιωάννης, και θα είναι μέγας και θα ονομαστεί, θα αναγνωριστεί ως Υιός του Υψίστου, -εδώ λέγει Υιός του Θεού, το ίδιο.
ΧΡι ΙΗΟ Υιός της Παρθένου, ο Ιησούς είναι Υιός του Υψίστου, είναι Υιός του Θεού. Μεγίστη αλήθεια της Πίστεως μας. Ότι ο Θεός δεν είναι όπως θα ανέμενε κανείς ένα Πρόσωπο, ο Θεός είναι τρία Πρόσωπα, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα, τρείς Ύψιστες Προσωπικότητες. Και ο Ἐνας της Τριάδος, ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος και έλαβε το όνομα Ιησούς, έγινε άνθρωπος χωρίς να παύσει να είναι Υιός του Θεού, μονογενής Υιός,Ο ΝΙΣ ΚΗΡΥΤΤΕΙ 5 με περιγραμμαφυσικός Υιός του Θεού, «Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού», «προ πάντων των αιώνων» γεννηθείς, με τελείως ακατάληπτη γέννηση από τον Θεό Πατέρα.
Η Πίστις μας αδελφοί μου έχει αλήθειες που σαν έννοιες δεν ήταν δυνατόν ποτέ να έλθουν στο μυαλό του ανθρώπου, εάν δεν ήταν πραγματικές αλήθειες, αν μέσα στις σελίδες της Γραφής δεν μιλούσε ο ίδιος ο Θεός, είτε απευθείας είτε δια μέσου αγγέλων και προφητών και αποστόλων, τέτοιες αλήθειες δεν θα γράφονταν μέσα στην Αγία Γραφή.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου

Δείτε και Ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, πατώντας ΕΔΩ
Αντιχιλιαστικό χωρίο της Αγίας Γραφής, συντριπτικό των αρνητών της Θεότητας του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation