ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “ΘΕΟΛΟΓΙΑ”

Τριαδικό χωρίο της Καινής Διαθήκης από τη Βάπτιση του Υιού

Για τη σημερινή μεγάλη εορτή της Βάπτισης του Κυρίου, παρουσιάζουμε 1 Τριαδικό χωρίο της Καινής Διαθήκης και την εξήγηση του από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, που δείχνει το Τριαδικό του Θεού.

Τριαδικό χωρίο της Καινής Διαθήκης από τη Βάπτιση του Υιού

Bapt phany _«καὶ ἰδοὺ ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν. Καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα» (Ματθ. γ’ 16-17).

Τό χωρίον αναφέρεται εις τήν βάπτισιν του Ιησού. Κατά τό γεγονός τούτο εφανερώθη η ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥΤριάς: Ο Υιός βαπτίζεται, ο Θεός Πατήρ ομιλεί εξ ουρανού, καί τό Πνεύμα τό Άγιον κατέρχεται ως περιστερά, «σωματικώ είδει» κατά τό παράλληλον χωρίον Λουκ. Γ’ 22, ήτοι υπό σωματικήν μορφήν, διά νά δειχθή, ότι τό Άγιον Πνεύμα είνε ζώσα ύπαρξις, όχι απλώς δύναμις. Άξιον παρατηρήσεως επίσης, ότι «Θεός» ονομάζεται συνήθως ο Πατήρ, ως εν τω προκειμένω χωρίω, επειδή ο Πατήρ είνε η αρχή εν τη Θεότητι, εξ ου γεννάται ο Υιός καί εκπορεύεται τό Πνεύμα.

Μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο «Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ», σελ. 46-7, του αντιχιλιαστικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ», Έκδοσις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Δ΄ Έκδοση, Αθήνα 1989. Το κεφάλαιο αυτό περιέχεται στις σελίδες 26-51.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Στο χωρίο Ματθ. γ’ 16-17, οι λέξεις που είναι με κόκκινο χρώμα είναι με αραιά γράμματα τονισμένες στο βιβλίο του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου, το ίδιο και η λέξη «σωματικώ» στο σχολιασμό του χωρίου, που χρωματίσαμε με μπλέ χρώμα και τονίσαμε.

Δείτε και Αναρτήσεις για μερικούς από τους λόγους που βαπτίστηκε ο Κύριος, πατώντας ΕΔΩ
Το ευαγγελικό ανάγνωσμα (Ματθ. γ’ 13-17) της εορτής της Βάπτισης του Χριστού, κείμενο και μετάφραση στη δημοτική από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο, πατώντας ΕΔΩ

Advertisements

Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος για τις δύο φύσεις του Κυρίου

Επειδή προχθές ήταν η Κυριακή που η Εκκλησία αφιερώνει κάθε χρόνο στην Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο που καταδίκασε την αίρεση του Μονοφυσιτισμού, παρουσιάζουμε άλλο ένα μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄, για την Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο.

Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος για τις δύο φύσεις του Κυρίου

14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.

Μετάφραση: 14 Ο δέ Λόγος έγινε άνθρωπος, καί κατώκησε ανάμεσά μας, καί απολαύσαμε ως έκπαγλο θέαμα τή δόξα του, δόξα πού έχει ως μονογενής Υιός από τόν Πατέρα. Γεμάτος χάρι καί ομορφιά!

e10121-SeventhEcumenicalCouncilagios_Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος δογμάτισε, ότι οι δύο φύσεις, η θεία καί η ανθρωπίνη, ενώθηκαν στό πρόσωπο του Ιησού Χριστού ατρέπτως, ασυγχύτως, αδιαιρέτως καί αχωρίστως.

 

Απο την ερμηνεία του α’ κεφαλαίου και του στίχου 14, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ.72.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.

Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

Δείτε και Αναρτήσεις που αναφέρονται στην αίρεση του Μονοφυσιτισμού, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την Θεότητα του Αγίου Πνεύματος

Για την Δεσποτική εορτή του Αγίου Πνεύματος που εόρτασε η Εκκλησία μας προχθές, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για την Θεότητα του Αγίου Πνεύματος.

 Αναρτήσεις για την Θεότητα του Αγίου Πνεύματος

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΒΡΑΑ, ΠΤο Πνεύμα της Αληθείας, πατώντας ΕΔΩ

Τί είναι το Άγιο Πνεύμα και πώς τιμάται; πατώντας ΕΔΩ

«Θεός και θεοποιούν», πατώντας ΕΔΩ

Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός και ο Κύριος, πατώντας ΕΔΩ

Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, πατώντας ΕΔΩ

«Ο άρτος εκ του ουρανού ο αληθινός» (Ιω. στ΄ 28-34)

Σήμερα που είναι Κυριακή παρουσιάζουμε από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, το πολύ αξισήμαντο απόσπασμα  Ιω. στ΄ 28-34 και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, όπου ο Κύριος ομιλεί για τον Εαυτό Του, ως τον Αληθινό Άρτο τον εκ του Ουρανού.

«Ο άρτος εκ του ουρανού ο αληθινός» (Ιω. στ΄ 28-34)

 Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ιωάννου

28 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώμεθα τά ἔργα τοῦ Θεοῦ; 29 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτό ἐστι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἵνα πιστεύσητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος. 30 εἶπον οὖν αὐτῷ· τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι; τί ἐργάζῃ; 31 οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθώς ἐστι γεγραμμένον· ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν. 32 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ’ ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν. 33 ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ. 34 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον.

  Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

28 Του είπαν τότε: «Τί νά κάμωμε γιά νά κάμωμε τά έργα, πού θέλει ο Θεός;». 29 Τούς απάντησε ο Ιησούς: «Τούτο είναι τό έργο, πού θέλει ο Θεός, νά πιστεύσετε σ΄ αυτόν, πούΝαι, ο Θεός έχει αίμα! απέστειλεν εκείνος». 30 Του είπαν τότε: «Αλλά τί θαύμα μπορείς νά κάνης εσύ, γιά νά ιδούμε καί νά πιστεύσωμε σ΄ εσένα; Ποιό είναι τό έργο σου; 31 Οι πατέρες μας στήν έρημο έφαγαν τό μάννα, καθώς είναι γραμμένο. Άρτο από τόν ουρανό τούς έδωσε νά φάγουν». 32 Τούς είπε τότε ο Ιησούς: «Αληθινά, αληθινά σάς λέγω, τόν άρτο από τόν ουρανό δέν σας έδωσεν ο Μωυσής, αλλ΄ ο Πατέρας μου σας δίνει τόν άρτο από τόν ουρανό τὀν αληθινό. 33 Ναί, ο άρτος του Θεού είναι εκείνος, πού κατεβαίνει από τόν ουρανό, καί δίνει ζωή στόν κόσμο». 34 Του είπαν τότε: «Κύριε, πάντοτε νά μας δίνης αυτό τόν άρτο».

  Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Ο τίτλος για τους στίχους στ΄ 28-34, είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Παράδοξοι λόγοι του Κυρίου για το Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, πατώντας ΕΔΩ
ΤΟ ΥΠΕΡΦΥΕΣΤΕΡΟ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, μικρό τεύχος του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Απαραίτητη η προετοιμασία με μετάνοια και ι. εξομολόγηση πριν την Θεία Κοινωνία, πατώντας ΕΔΩ

Ο ι. Χρυσόστομος για την ονομασία του Χριστού ως Λόγου

Επειδήσήμερα η Εκκλησία εορτάζει τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄, για την ονομασία του Χριστού ως Λόγου. Το απόσπασμα αυτό είναι συνέχεια του αποσπάσματος που αναρτήσαμε χθες (δείτε ΕΔΩ).

Ο ι. Χρυσόστομος για την ονομασία του Χριστού ως Λόγου

XRYSTΚαί ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει: «Λόγον ωνόμασεν αυτόν, επειδή τά του Πατρός ημίν έμελλεν απαγγέλειν. Πάντα γάρ, φησίν, όσα ήκουσα παρά του Πατρός, ανήγγειλα υμίν (Ιωάν. ιε΄ 15)».

  Απο την ερμηνεία του α’ κεφαλαίου και του στίχου 1, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ. 27.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, της αγαπημένης Αδελφότητας του μακαριστού π. Αυγουστίνου.
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.

ANAΓKH ΠAPPHΣIAΣ, εξαίρετο άρθρο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

  Δείτε και Αναρτήσεις για τον ιερό Χρυσόστομο, πατώντας ΕΔΩ

 

Δύο λόγοι που ονομάζεται ο Χριστός Λόγος

Επειδή χθες η Εκκλησία εόρτασε τον άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄, για 2 λόγους που ονομάζεται ο Χριστός Λόγος, όπου αναφέρει και μικρό απόσπασμα λόγου του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.

Δύο λόγοι που ονομάζεται ο Χριστός Λόγος

ΧΡι ΙΗΟ Χριστός ονομάζεται Λόγος, διότι έχει σχέσι πρός τό Θεό Πατέρα οποία σχέσι έχει ο λόγος πρός τό νου. Ο νούς γεννά τό λόγο (ενδιάθετο καί προφορικό). Καί ο Θεός Πατήρ, ο ύψιστος Νούς, γεννά τό Λόγο, τόν ύψιστο Λόγο. Σοφός ο νους, σοφός καί ο λόγος. Σοφός ο Θεός, σοφός καί ο Λόγος του Θεού. Ο Χριστός αγιος Γρηγόριος Θεολόγοςονομάζεται Λόγος, διότι λέγει, αναγγέλλει καί εξαγγέλλει σέ μας τίς αλήθειες καί τά θελήματα του Θεού Πατρός. Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει «Λόγος δέ (λέγεται ο Χριστός), ότι ούτος έχει πρός τόν Πατέρα ως πρός νουν λόγος, ου μόνον διά τό απαθές της γεννήσεως, αλλά καί τό συναφές καί το εξαγγελτικόν».

 

  Απο την ερμηνεία του α’ κεφαλαίου και του στίχου 1, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ. 27.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, της αγαπημένης Αδελφότητας του μακαριστού π. Αυγουστίνου.
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.

 Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

Όσα στο κύριο κείμενο της ανάρτησης έχουμε με μπλέ χρώμα, ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος τα έχει με αραιά γράμματα.

Ο Ιησούς αυτός είναι ο Υιός του Θεού

Επειδή πριν 2 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε την Περιτομή του Κύριου, όπου Του δόθηκε το όνομα Ιησούς, παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου από την ομιλία με θέμα «Ύδωρ, αίμα, πνεύμα, ζωή αποδεικνύουν (Α΄ Ιωάν. ε΄ 5-12)» (25-3-2001), όπου ομιλεί και για το όνομα Ιησούς. Το απόσπασμα αυτό το είχαμε παρουσιάσει παλαιότερα σε παρουσιάση σαν βίντεο (δείτε ΕΔΩ). Πριν από το απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα παρουσιάζουμε τον 5ο στίχο του ε΄ κεφαλαίου της Α΄ Καθολικής επιστολής του Ιωάννου, που ερμηνεύει εδώ ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος και την μετάφραση του στη νεοελληνική από την μετάφραση της Καινής Διαθήκης που έχει κάνει ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος.

Ο Ιησούς αυτός είναι ο Υιός του Θεού

nisxr

5 τίς ἐστιν ὁ νικῶν τὸν κόσμον εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ;
5 Ποιός (πράγματι) νικά τόν κόσμο, παρά εκείνος πού πιστεύει, ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού;

Ο Ιησούς αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Αυτή είναι η κορυφαία αλήθεια της Πίστεως μας. Και είναι και αυτή επίκαιρη, λόγω της εορτής του Ευαγγελισμού. Το όνομα Ιησούς που αναφέρεται εδώ, ποιό πρόσωπο το άκουσε για 1η φορά; Η Παναγία κατα τον Ευαγγελισμό.
Τί είπε ο πρωτοστάτης άγγελος, ο αρχάγγελος Γαβριήλ στην ταπεινή Κόρη της Ναζαρέτ; «Χαίρε κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετα σου. Ευλογημένη συ εν γυναιξι». Χαίρε εσύ που είσαι γεμάτη με τη Χάρη του Θεού, γεμάτη με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, χαίρε διότι ο Κύριος είναι μαζί σου, χαίρε διότι είσαι η πιο ευλογημένη απ’ όλες τιςΓια τους ύμνους του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου γυναίκες. Ταράχθηκε η Παναγία όταν άκουσε επαινετικά λόγια και διαλογιζόταν από πού προέρχεται αυτός ο χαιρετισμός. Μήπως είναι κάποιος λόγος απατηλός; Την καθησύχασε ο Αρχάγγελος «Μη φοβού Μαριάμ, εύρες γαρ χάριν παρά τω Θεώ». Μη φοβήσαι, αντιθέτως να χαίρεις Μαριάμ διότι επέτυχες εύνοια από τον Θεό, είσαι ευνοουμένη από του Θεού και θα συμβεί σ΄ εσένα μεγάλο θαύμα. «Ιδού συλλήψη εν γαστρί και τέξη υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, ούτος έσται μέγας και Υιός Υψίστου κληθήσεται». «Να! Θα συλλάβεις στην κοιλία σου και θα γεννήσεις Υιόν και θα τον ονομάσεις Ιησούν, όπως λέγει εδώ ο Ιωάννης, και θα είναι μέγας και θα ονομαστεί, θα αναγνωριστεί ως Υιός του Υψίστου, -εδώ λέγει Υιός του Θεού, το ίδιο.
ΧΡι ΙΗΟ Υιός της Παρθένου, ο Ιησούς είναι Υιός του Υψίστου, είναι Υιός του Θεού. Μεγίστη αλήθεια της Πίστεως μας. Ότι ο Θεός δεν είναι όπως θα ανέμενε κανείς ένα Πρόσωπο, ο Θεός είναι τρία Πρόσωπα, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα, τρείς Ύψιστες Προσωπικότητες. Και ο Ἐνας της Τριάδος, ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος και έλαβε το όνομα Ιησούς, έγινε άνθρωπος χωρίς να παύσει να είναι Υιός του Θεού, μονογενής Υιός,Ο ΝΙΣ ΚΗΡΥΤΤΕΙ 5 με περιγραμμαφυσικός Υιός του Θεού, «Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού», «προ πάντων των αιώνων» γεννηθείς, με τελείως ακατάληπτη γέννηση από τον Θεό Πατέρα.
Η Πίστις μας αδελφοί μου έχει αλήθειες που σαν έννοιες δεν ήταν δυνατόν ποτέ να έλθουν στο μυαλό του ανθρώπου, εάν δεν ήταν πραγματικές αλήθειες, αν μέσα στις σελίδες της Γραφής δεν μιλούσε ο ίδιος ο Θεός, είτε απευθείας είτε δια μέσου αγγέλων και προφητών και αποστόλων, τέτοιες αλήθειες δεν θα γράφονταν μέσα στην Αγία Γραφή.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου

Δείτε και Ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, πατώντας ΕΔΩ
Αντιχιλιαστικό χωρίο της Αγίας Γραφής, συντριπτικό των αρνητών της Θεότητας του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα

Για την εορτή του Αγίου Πνεύματος που ήταν την περασμένη Δευτέρα, παρουσιάζουμε απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο κήρυγμα του μακαριστού ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με γενικό θέμα «Ο διωγμός των πιστών», που εξεφώνησε στον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου, τον χρόνο 2010, στην εορτή του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Δημητρίου. Το απόσπασμα είναι συνέχεια του αποσπάσματος που παρουσιάσαμε σήμερα (δείτε ΕΔΩ) ομιλεί για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος .

Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΒΡΑΑ, ΠἮρθα ἐγώ, θά ἔρθει καί ὁ Παράκλητος, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό Ὁποῖο (εἶπε ὁ Χριστός) ἐγώ θά στείλω ἀπό τόν Πατέρα. Γιατί ἀπό τόν Πατέρα; Διότι εἶπε στή συνέχεια, τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἀπό τόν Πατέρα ἐκπορεύεται. Ποῦ εἶναι ὁ Πάπας πού ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός τόν ὀνόμασεcf80ceb1cf80ceb1cf822 ἀντίχριστο; Ποῦ εἶναι ὁ Πάπας πού ἀλλοίωσε τό σύμβολο τῆς Πίστεως κι ἐκεῖ πού λέει τό Πιστεύω «τό Πνεῦμα τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον», αὐτός πρόσθεσε filioque = ἐκπορεύεται καί ἀπ’ τόν Υἱό;

Το κήρυγμα σε βίντεο θα το βρείτε ΕΔΩ
Η απομαγνητοφώνηση έγινε πριν πολλούς μήνες, απο τον αγαπητό μας Λεωνίδα τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ.

Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος

Για την χθεσινή εορτή του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, παρουσιάζουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α.

Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος

Ο Ιωάννης είνε θεολόγος. Η Εκκλησία υπήρξε φειδωλή στήν απονομή του τίτλου «θεολόγος». Μόνο σέ τρία πρόσωπα η Εκκλησία απένειμε τόν επίζηλο τίτλο «θεολόγος». Καί ένα απ΄ αυτά, τό πρώτο καί σπουδαιότερο, είνε ο Ιωάννης. Τά άλλα δύο πρόσωπα είνε ο Γρηγόριος ο θεολόγος καί ο Συμεών ο Νέος θεολόγος. Ο Ιωάννης ωνομάσθηκε θεολόγος, διότι εβρόντησε τό δόγμα τής θεότητος του Λόγου: «Εν αρχή ήν ο Λόγος, καί ο Λόγος ήν προς τόν Θεόν, καί Θεός ήν ο Λόγος» (Ιωάν. α΄ 1). Ο Ιωάννης διακηρύττει τή θεότητα του Υιού καί Λόγου του Θεού περισσότερο απ΄ όλους τους ευαγγελιστάς καί αποστόλους.

Απο το εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ. 15.
Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, της αγαπημένης Αδελφότητας του μακαριστού π. Αυγουστίνου.

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

Δείτε και Ο Μαθητής «όν ηγάπα» ο Ιησούς, είχε την τρυφερώτερη αγάπη προς τον Κύριο του, πατώντας ΕΔΩ

Το αφάνταστο κάλλος του Χριστού!

Παρουσιάζουμε πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την εξαίρετη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου με θέμα «Ο Νυμφίος και η νύμφη», για το αφάνταστο κάλλος του Νυμφίου Χριστού.

Το αφάνταστο κάλλος του Χριστού!

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΟ Χριστός είχε το προσόν της ωραιότητος; Ο Χριστός αν είχε το προσόν της ωραιότητος; Ναί! Και σαν Θεός και σαν Άνθρωπος! Πόσο ωραίος είναι ο Χριστός σαν Θεός;
δημιουργία Θεού αστραΚοιτάξετε ψηλά, αδελφοί μου, όχι κάτω συνεχώς όπως κοιτάζει ο κόσμος, κοιτάξετε ψηλά, τώρα που αρχίζουν να φωτίζουν τα άστρα. Δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων άστρα μαρμαίρουν και σελαγίζουν. Πάρετε όλες τις λαμπιδόνεςτων αστέρων.

ηλιος

Κατεβείτε στη γη, κοιτάξετε προς την ατμόσφαιρα, ιδέστε τα ptπουλιά που πετούν, αθροίσετε τις ομορφιές όλων των πουλιών και προπάντων εκείνων των παραδεισίων, των εξωτικών πουλιών, τα σχήματα, τα χρώματα, αθροίσετε τα γλυκόλαλα τραγούδια τους.

anthiiΚατεβείτε στην επιφάνεια της γης, συγκεντρώσετε όλες τις ομορφιές των λουλουδιών, όλα τα χρώματα, όλες τις ευωδίες, όλα τα σχήματα.

eladiΠεράστε στο ζωϊκό βασίλειο, στα ζώα της γης, της ξηράς, αθροίσατε και όλες τις ομορφιές, τις ομορφιές των πιο ωραίων ζώων της γης όπως είναι τα ελάφια.
Έρθετε κατόπιν στους ανθρώπους, την κορωνίδα της  angel_sobor1δημιουργίας, τα όντα που βγήκαν από τα χέρια του Θεού! Αθροίσετε όλες τις ομορφιές των ωραίων γυναικών, των ωραίων ανδρών, των ωραίων παιδιών που μοιάζουν σαν αγγελούδια.
Ξεπεράσετε τώρα το φυσικό κόσμό, τα ορατά, μπείτε ΧΡι ΙΗστον αόρατο κόσμο και αθροίσετε όλες τις ομορφιές των αγγέλων και αρχαγγέλων.
Όλες οι ομορφιές αυτές μαζί, δεν είναι παρά μια ακτίνα από την ωραιότητα, την καλλονή και το μεγαλείο του Χριστού!

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Τον Νυμφίον αδελφοί αγαπήσωμεν (παρουσίαση σαν βίντεο), πατώντας ΕΔΩ

Ο Νυμφίος Χριστός, ο μόνος τελείως Αγνός και αναμάρτητος!

Παρουσιάζουμε πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την εξαίρετη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου με θέμα «Ο Νυμφίος και η νύμφη», για την τέλεια αγνότητα και αναμαρτησία του Νυμφίου Χριστού. Οι αναγνώστες μας να το προσέξουν για να αποστομώνουν τους βλάσφημους που βρίζουν αισχρά τον Χριστό ως αμαρτωλό.

Ο Νυμφίος Χριστός, ο μόνος τελείως Αγνός και αναμάρτητος!

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Ο Χριστός, τέλος, ο Νυμφίος Χριστός έχει αγνότητα. Ο Χριστός δεν έχει αγνότητα;! Ο Χριστός είναι ο Μόνος Αγνός. «Οίδατε» λέγει οηλιος1 Ιωάννης, «ότι Εκείνος αγνός εστί». Τελείως αγνός. Ο ήλιος δεν είναι τελείως αγνός, έχει κηλίδες. Οι άγγελοι έχουν και αυτοί ψεγάδια.
Ο Χριστός ως Θεός είναι τελείως αγνός. Και ως άνθρωπος είναι πάλι τελείως αγνός. «Αμαρτίαν ουκ εποίησε ουδέ ευρέθη, δόλος εν τω στόματι αυτού».Ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλο σχετικά με τα Άγια Πάθη του Χριστού μας και τη Μεγάλη Εβδομάδα Παράδοξος λόγος. Για κανένα άνθρωπος δεν ελέχθη ποτέ ότι δεν αμάρτησε. Για τον Χριστό ελέχθη!

Και παραδοξότερο γίνεται ο πράγμα, ελέχθη προτού ο Χριστός εμφανιστεί στον κόσμο ως άνθρωπος και δουν οι άνθρωποι πώς ζει. «Αμαρτίαν ουκ εποίησε ουδέ ευρέθη, δόλος εν τω στόματι αυτού»! Είναι ο Αμνός ο Αγνός, ο άσπιλος, ο αμόλυντος που εσφαγιάσθη να αποπλύνει τα αμαρτήματά μας.
Ο Νυμφίος έχει όλα τα προσόντα και σε τέλειο βαθμό.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Τον Νυμφίον αδελφοί αγαπήσωμεν (παρουσίαση σαν βίντεο), πατώντας ΕΔΩ
Μια μεγάλη αξιοσήμαντη προφητεία και μια παράδοξη μαρτυρία για την απόλυτη αναμαρτησία του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ
Άλλο παράδοξο κατά την Βάπτιση του Χριστού που μαρτυρεί την Αναμαρτησία Του, πατώντας ΕΔΩ
Ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για την αναμαρτησία του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ
Για την απόλυτη αναμαρτησία του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Απόδειξη της Θεότητας του Χριστού, οι λόγοι του αποστόλου Πέτρου στον Αινέα

Επειδή Κυριακή του Παραλύτου χθες διαβάστηκε το αποστολικό ανάγνωσμα της θαυματουργικής θεραπείας του παράλυτου Αινέα από τον Απόστολο Πέτρο, παραθέτουμε απομαγνητοφωνημένο πολύ μικρό απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «Αινέας-Ταβιθά».

Απόδειξη της Θεότητας του Χριστού, οι λόγοι του αποστόλου Πέτρου στον Αινέα

απ. Πέτρος μ πΔεν είπε επίσης «Αινέα, σε θεραπεύει ο Θεός». Εάν ο Πέτρος δεν ζούσε στην Καινή Διαθήκη αλλά ζούσε στην Παλαιά Διαθήκη, θα έλεγε «Αινέα, σε θεραπεύει ο Θεός». Τώρα δεν λέγει έτσι. «Αινέα, σε θεραπεύει ο Ιησούς, ο Χριστός». Γιατί εκφράζεται έτσι; Διότι ο Ιησούς ο Χριστός αδελφοί μου, είναι ο ίδιος ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης.
-«Μα πώς;» θα πείτε μερικοί, «ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού».
XAPAKTHPIΣMOI AIPETIKΩN-Μάλιστα. Ακριβώς διότι είναι ο Υιός του Θεού είναι και Αυτός Θεός όπως ο Πατέρας Του. Ό,τι είναι ο Πατέρας, είναι και ο Υιός. Είναι λοιπόν και ο Χριστός Θεός και έχει όλη την θεία ουσία. Κάθε Πρόσωπο της Θεότητος, έχει όλη τη θεία ουσία, είναι ο όλος Θεός. Είναι ο Χριστός, η Θεότης, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης σαρκωμένος! Γι΄ αυτό ο Απόστολος λέγει «Αινέα σε θεραπεύει ο Ιησούς, ο Χριστός, ο Μεσσίας».

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Ορθόδοξης Ιεραποστολικής και Αγωνιστικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Η πανταχού παρουσία του Χριστού, απόδειξη της θεότητας Του, πατώντας ΕΔΩ
Αντιχιλιαστικό χωρίο της Αγίας Γραφής, συντριπτικό των αρνητών της Θεότητας του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός και ο Κύριος

Σήμερα που είναι η Εκκλησία εορτάζει ξεχωριστά το Άγιο Πνεύμα, παραθέτουμε πολύ μικρό απόσπασμα από το εξαίρετο βιβλίο κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>, για την Θεότητα του Αγίου Πνεύματος.

Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός και ο Κύριος

Στιχ. 28: «Έδοξε τω Αγίω Πνεύματι και ημίν».

Φάνηκε εύλογο, καλό, στο Άγιο Πνεύμα και σε μας. Κρίθηκε καλό και αποφασίστηκε απ΄ το Άγιο Πνεύμα και απο μας. Αυτός ο λόγος είνε συντριπτικό επιχείρημα εναντίον των πνευματομάχων και αντιτριαδιτών. Διότι δεικνύει, ότι το Άγιο Πνεύμα είνε πρόσωπο και Θεός. Αν δεν ήταν πρόσωπο, πώς θα έκρινε και θ’ αποφάσιζε; Και αν δεν ήταν Θεός, πώς θ’ αποφάσιζε για την Εκκλησία; Για την Εκκλησία ορατώς αποφασίζουν άνθρωποι και αοράτως αποφασίζει ο Θεός. Θ’ ανέμενε κανείς να λεχθή, «Έδοξε τω Θεώ» ή «Έδοξε τω Κυρίω», αλλ΄ ελέχθη, «Έδοξε τω Αγίω Πνεύματι», διότι το Άγιο Πνεύμα είνε όλη η θεία ουσία, ο Θεός και ο Κύριος. Κάθε ένα από τα πρόσωπα της Τριάδος είνε όλη η Θεότης και Κυριότης.

Μικρό απόσπασμα από την ερμηνεία του κεφ. ιε’, στ.28  σελίδα 299-300 του ωραιότατου ερμηνευτικού βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο και που θα το βρείτε <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>> πατήστε ΕΔΩ

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

Δείτε και «Θεός και θεοποιούν», πατώντας ΕΔΩ

Ομιλίες για την Πεντηκοστή και το Άγιον Πνεύμα, πατώντας ΕΔΩ

Βιβλία του κ.Νικολάου Σωτηρόπουλου για το ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ, πατώντας ΕΔΩ

Για την Α’ Οικουμενική Σύνοδο

Επειδή χθες ήταν Κυριακή της Α’ Οικουμενικής Συνόδου που αντιμετώπισε την αίρεση του Αρείου, η ανάρτηση μας ήταν και για τους αντιοικουμενιστικούς αγώνες του κ. Νικόλαου Σωτηρόπουλου, σήμερα παραθέτουμε απομαγνητοφωνημένο το απόσπασμα από ομιλία του κ. Σωτηρόπουλου που είχαμε παρουσιάσει και μπορείτε να το ακούσετε ΕΔΩ, για την Α’ Οικουμενική Σύνοδο.

Για την Α’ Οικουμενική Σύνοδο

ΧΡ ΙΗΛοιπόν εκεί κάτω στην Αλεξάνδρεια παρουσιάστηκε ένας παπάς με εωσφορικό εγωισμό. Η Εκκλησία σε όλη την τότε γνωστή οικουμένη πίστευε τον Χριστό ως Θεό, Αληθινό Θεό, ως τον Ένα της Τριάδος, ομοούσιο με τον Πατέρα και με το Πνεύμα το Άγιο. Ο Άρειος, αυτός ο παπάς ο υπερήφανος, για να ακουστεί το όνομά του, να δημιουργηθεί θόρυβος γύρω από το όνομά του, βγήκε και κήρυξε ότι ο Χριστός δεν είναι αληθινός Θεός, είναι κτίσμα, δημιούργημα, όπως είναι οι άνθρωποι και όπως είναι οι άγγελοι.

Δύο ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, σχετικές με τον άδικο αφορισμό. Η μία ομιλία-κεραυνός για τον άδικο και άκυρο αφορισμό του, η δεύτερη πιο γενική Αναστατώθηκε η οικουμένη, μεγάλος σάλος. Σειόταν ολόκληρη η αυτοκρατορία! Γιατί τότε υπήρχαν πολλοί ζωντανοί χριστιανοί, όχι ψοφίμια. Και ο Κωνσταντίνος, ευαίσθητος ψυχή συνεκάλεσε την Α’ Οικουμενική Σύνοδο, στην Νίκαια της Βιθυνίας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που ο Άρειος και να επέλθει ειρήνη στην Εκκλησία και στην αυτοκρατορία. Μέσα στη Σύνοδο, ο Κωνσταντίνος, δεν καθόταν σε υψηλό θρόνο, ως βασιλεύς, ως αυτοκράτωρ, καίτοι κυβερνούσε Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότο. Ενώ οι σημερινοί άρχοντες τί κυβερνούν, μια μικρή Ελλάδα, μια Ελλαδίτσα, ένα ρετάλι που έμεινε λόγω των αμαρτιών μας. Καθόταν σ’ ένα A' Oikoumenikiχαμηλό θρόνο Και υποδεχόταν τους αγίους επισκόπους -είχε βγει η Εκκλησία μέσα από τους διωγμούς, μέσα από τα αίματα και πολλοί επίσκοποι ήταν ομολογηταί της Πίστεως, είχαν βασανιστεί, άλλον του είχαν βγάλει τα μάτια, άλλου του είχαν κόψει τη μύτη, τη γλώσσα, τα αυτιά, το χέρι ή το πόδι- και ο Μ. Κωνσταντίνος σηκωνόταν και όταν έμπαινε ένας ομολογητής της Πίστεως, τον πλησίαζε και τον ασπαζόταν και ζητούσε την ευχή του και την προσευχή του. Μάλιστα.

Θα τις βρείτε στο Ορθόδοξο βιβλιοπωλείο Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Για το φιλότιμο, πατώντας ΕΔΩ

Δύο σύντομοι διάλογοι του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με Χιλιαστές για την ομολογία του Αποστόλου Θωμά, παρουσίαση σαν βίντεο

Για την χθεσινή Κυριακή του αποστόλου Θωμά, παραθέτουμε την παρακάτω παρουσίαση σαν βίντεο.

Δύο σύντομοι διάλογοι του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με Χιλιαστές για την ομολογία του Αποστόλου Θωμά, παρουσίαση σαν βίντεο

Post Navigation