ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “Κατά απίστων”

Μια απόδειξη της θεοπνευστίας της Αγίας Γραφής, η θαυμαστή συμφωνία των συγγραφέων της

Επειδή πριν 5 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε τον 1ο από τους 4 Ευαγγελιστές, τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, παραρουσιάζουμε από το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου», 1 απόδειξη της θεοπνευστίας της Αγίας Γραφής.

Μια απόδειξη της θεοπνευστίας της Αγίας Γραφής, η θαυμαστή συμφωνία των συγγραφέων της

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Αλλ’ οι άπιστοι καί οι άθεοι μας λένε: Μπορείτε ν’ αποδείξετε, ότι η Γραφή είνε πραγματικά θεόπνευστη; Τούς απαντάμε: Βεβαίως μπορούμε νά τό αποδείξουμε, καί μάλιστα μέ πολλές αποδείξεις. Ιδού αποδείξεις της θεοπνευστίας της Γραφής:

HOLB

1. Η Γραφή γράφθηκε σέ διάστημα 1.500 περίπου ετών. Γράφτηκε από διάφορα πρόσωπα πού ζούσαν σέ διάφορες εποχές, μέ διάφορες αντιλήψεις καί είχαν διαφορετική μόρφωση ή ήταν αγράμματοι. Καί όμως, όλα τά μέρη της Γραφής, από τήν αρχή μέχρι τό τέλος, συμφωνούν μεταξύ τους. Ούτε μία πραγματική αντίφασις δέν υπάρχει μέσα στήν Αγία Γραφή. Οι συγγραφείς της Αγίας Γραφής συμφωνούν μεταξύ τους σέ όλα τά πράγματα, καί τά πιό παράδοξα, μυστηριώδη καί καταπληκτικά, σάν νά είχαν συννενοηθή εκ των προτέρων όλοι, μεταξύ τους γιά όσα γράφουν μέσα στή Γραφή. Άν οι Προφήτες καί οι Απόστολοι δέν ήταν θεόπνευστοι, θά διαφωνούσαν μεταξύ τους σέ πολλά πράγματα, όπως διαφωνούν όλοι οι άλλοι συγγραφείς του κόσμου.

Από το κεφάλαιο «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ» σ.19-20, του ερμηνευτικού βιβλίου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ».

Έκδοσις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»

Περισσότερα για το βιβλίο δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Για τον απόστολο και ευαγγελιστή Ματθαίο, πατώντας ΕΔΩ
Για το ανεκτίμητο περιεχόμενο του βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ», πατώντας ΕΔΩ

Advertisements

Το Ευαγγέλιο είναι εξ ολοκλήρου αλήθεια και δεν δέχεται καμία τροποποίηση

Πιο κάτω παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου, «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄, για την παντοτινή αλήθεια του Ευαγγελίου. Το απόσπασμα πρέπει να το προσέξουν και όλοι οι νεονικολαΐτες, οι «εκσυγχρονιστές» και οι οικουμενιστές.

Το Ευαγγέλιο είναι εξ ολοκλήρου αλήθεια και δεν δέχεται καμία τροποποίηση

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μ

12 ῎Ετι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ’ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι. 13 ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν· ΧΡ ΙΗοὐ γὰρ λαλήσει ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἀλλ’ ὅσα ἂν ἀκούσῃ λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν.

Μεταφράζουμε: «Έχω πολλά ακόμη νά σάς πώ, αλλά δέν μπορείτε νά τά εννοήσετε καί νά τά συγκρατήσετε τώρα. Όταν όμως έλθη εκείνος, τό Πνεύμα τής αληθείας, θά σας οδηγήση σέ όλη τήν αλήθεια. Δέν θά λαλήση δέ αφ’ εαυτού, αλλά θά ειπή όσα θά ακούση, καί θά αναγγείλη σέ σας τά μέλλοντα νά συμβούν».

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

Διδάσκοντας ο Παράκλητος καί φωτίζοντας ωδήγησε τούς αποστόλους «εις πάσανΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικρο τήν αλήθειαν». Τούτο σημαίνει, ότι όλα, όσα κήρυξαν οι απόστολοι, είνε ορθά, αληθινά, στή διδασκαλία των αποστόλων δεν υπάρχει ούτε ένα ψεύδος, ούτε μία πλάνη. Είναι δαιμοάπιστοι καί θρησκευτικώς αστοιχείωτοι όσοι λέγουν, ότι το Ευαγγέλιο πρέπει να τροποποιηθή. Ουδεμία τροποποίησι, ουδεμία αλλοίωσι επιδέχεται τό Ευαγγέλιο, διότι τό Ευαγγέλιο είνε εξ ολοκλήρου αλήθεια, η δέ αλήθεια, εάν τροποποιηθή καί αλλοιωθή, γίνεται πλάνη καί ψεύδος. Άν οι άπιστοι επιθυμούν τροποποίησι, νά τροποποιήσουν τίς αντιλήψεις τους καί τή ζωή τους, νά γίνουν αληθινοί χριστιανοί.

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΑπο τη σελ. 77 και την ερμηνεία των στίχων 12-13 του ιστ’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος του αποσπάσματος είναι του ιστολογίου μας.

Δείτε και Αποστομωτική απάντηση σε όσους θέλουν να αλλάξουν το Ευαγγέλιο, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Η ηθική του Ευαγγελίου δεν αλλάζει ποτέ, πατώντας ΕΔΩ

Δεν είναι Χριστούγεννα, τα Χριστούγγενα χωρίς Χριστό

Παρουσιάζουμε επίκαιρο απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την χριστουγεννιάτικη ομιλία του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Κατα τη Γέννηση του Χριστού» (19-12-2004) που έγινε την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως του 2004.

Δεν είναι Χριστούγεννα, τα Χριστούγγενα χωρίς Χριστό

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΘα γιορτάσουν και οι κοσμικοί, οι υλισταί, οι άθεοι, οι άπιστοι, οι πολέμιοι της Εκκλησίας, θα γιορτάσουν και αυτοί Χριστούγεννα! Και έχουν ανάψει φώτα ηλεκτρικάkosmXrist εκεί, στολισμούς και λοιπά. Αυτοί θα γιορτάσουν Χριστούγεννα χωρίς Χριστό, γαστρονομικά Χριστούγεννα. Τί θα φάνε, τί θα πιούνε, πού θα κάνουν εκδρομές, τί ρεβεγιόν θα κάνουν, τί δώρα θα ανταλλάξουν. Είναι αυτά Χριστούγεννα; Χριστούγεννα χωρίς Χριστό!

Την ομιλία θα την βρείτε με τον αριθμό 419 στο βιβλιοπωλείο της αγαπημένης Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΔΙΣ!Δείτε και Σκότος αμαρτίας και άγιος πόθος, μικρό απόσπασμα απο ερμηνεία χριστουγεννιάτικου ύμνου, πατώντας ΕΔΩ
Ο Χριστός σε περιμένει, πατώντας ΕΔΩ
Η πτωχή μας καρδία να γίνη φάτνη του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Αποστομωτικές αποδείξεις ότι υπάρχουν δαίμονες

Πριν από 2 Κυριακές, στις 25 Οκτωβρίου, διαβάστηκε στους Ναούς το ευαγγελικό ανάγνωσμα της θεραπείας του δαιμονισμένου των Γαδαρηνών, γι΄ αυτό παρουσιάζουμε πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την παλαιά πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Γα(ϊ)δαρηνοί». Το απόσπασμα αποδεικνύει την ύπαρξη των δαιμόνων.

Αποστομωτικές αποδείξεις ότι υπάρχουν δαίμονες

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΕίναι άξιο παρατηρήσεως ότι ο δαιμονισμένος ονομάζει τον Χριστό με το όνομα του, «Ιησού».
γαδ2

Ο δαιμονισμένος, ο άνθρωπος, δεν εγνώριζε τον Χριστό. Πώς τον ονομάζει «Ιησού»; Δεν τον ονομάζει ο άνθρωπος, τον ονομάζει το δαιμόνιο που είναι μέσα στον άνθρωπο. Πολλές φορές, δαιμονισμένοι βλέπουν ανθρώπους που δεν τους είδαν ποτέ άλλοτε και τους προσφωνούν με το όνομά τους. Προσφωνεί το δαιμόνιο που είναι μέσα στον άνθρωπο.

Ας έλθουν οι ψευτοκαθηγηταί του πανεπιστημίου και της Θεολογίας, όσοι αρνούνται την ύπαρξη του σατανά, και να μας πούνε, πώς ο δαιμονισμένος ονόμασε τον Χριστό με το όνομα του, αφού δεν τον εγνώριζε;
Σας λέγω αδελφοί μου, αυτοί που δεν πιστεύουν στην ύπαρξη του διαβόλου, δεν πιστεύουν σε ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Να το ξέρετε. Είναι υποκριτές. Στο βάθος δεν πιστεύουν τίποτε. Ή πιστεύεις σε όλα όσα λέει το Ευαγγέλιο ή δεν πιστεύεις τίποτε.

Την ομιλία θα τη βρείτε με τον αριθμό 149, στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Γιατί δεσποτάδες στην Ελλάδα απαγορεύουν τους εξορκισμούς, πατώντας ΕΔΩ
Μαρτυρίες για αναστάτωση και κάψιμο των δαιμόνων από το Τίμιο Ξύλο και τις Εικόνες, πατώντας ΕΔΩ
Ο διάβολος μπορεί να κάνει κακό τους ασεβείς λαϊκούς και κληρικούς, πατώντας ΕΔΩ
Θεραπεία δαιμονισμένου από τον μακαριστό Γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη, πατώντας ΕΔΩ

Σφοδρός έλεγχος κατά των προφητοκτόνων καί χριστοκτόνων (Πρ. Απ. ζ΄ 51-60)

Για την σημερινή εορτή της ανακομιδής των ι. λειψάνων του αγίου Στεφάνου του πρωτομάρτυρος, παρουσιάζουμε τον σφοδρό έλεγχο του αγίου Στεφάνου και το μαρτύριο του, από το θεόπνευστο βιβλίο των «Πράξεων των Αποστόλων» και την μετάφραση του στη νεοελληνική γλώσσα από τον Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Σφοδρός έλεγχος κατά των προφητοκτόνων καί χριστοκτόνων (Πρ. Απ. ζ΄ 51-60)

51 Σκληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτμητοι τῇ καρδίᾳ καὶ τοῖς ὠσίν, ὑμεῖς ἀεὶ τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ ἀντιπίπτετε, ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ ὑμεῖς. 52 τίνα τῶν προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν; καὶ ἀπέκτειναν τοὺς προκαταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ δικαίου, οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται καὶ φονεῖς γεγένησθε. 53 οἵτινες ἐλάβετε τὸν νόμον εἰς διαταγὰς ἀγγέλων καὶ οὐκ ἐφυλάξατε. 54 Ἀκούοντες δὲ ταῦτα διεπρίοντο ταῖς καρδίαις αὐτῶν καὶ ἔβρυχον τοὺς ὀδόντας ἐπ’ αὐτόν. 55 ὑπάρχων δὲ πλήρης Πνεύματος ἁγίου, ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδε δόξαν Θεοῦ καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ, 56 καὶ εἶπεν· Ἰδοὺ θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς ἀνεῳγμένους καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ εστῶτα. 57 κράξαντες δὲ φωνῇ μεγάλῃ συνέσχον τὰ ὦτα αὐτῶν καὶ ὥρμησαν ὁμοθυμαδὸν ἐπ’ αὐτόν, 58 καὶ ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως ἐλιθοβόλουν. καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν παρὰ τοὺς πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου, 59 καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον, ἐπικαλούμενον καὶ λέγοντα· Κύριε Ἰησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά μου. 60 θεὶς δὲ τὰ γόνατα ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ· Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμήθη. Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ51 «Σκληροτράχηλοι, καί πωρωμένοι στήν καρδιά, καί κωφοί στά αυτιά! Σεις πάντοτε αντιστέκεσθε στό Πνεύμα τό Άγιο. Όπως οι πατέρες σας, έτσι και σεις. 52 Ποιόν απ΄ τούς προφήτες δέν καταδίωξαν οι πατέρες σας; Καί φόνευσαν εκείνους, πού προανήγγειλαν τόν ερχομό του Δικαίου (του Αγίου). Αυτού τώρα σεις γίνατε προδότες καί φονείς. 53 Σείς λάβατε τό νόμο σέ διατυπώσεις αγγέλων, καί δέν τόν τηρήσατε». 54 ΑΝΝΑΣ ΚΑΪΑΦΑΣ πΑκούοντας δε αυτά, εξωργίζονταν καί έτριζαν τά δόντια εναντίον του. 55 Αλλ΄ αυτός, πλήρης Πνεύματος Αγίου, κοίταξε στόν ουρανό, καί είδε ένδοξη μορφή του Θεού, καί τόν Ιησού νά είναι στά δεξιά του Θεού, 56 καί είπε: «Ιδού βλέπω τούς ουρανούς ανοικτούς, καί τόν Υιό του ανθρώπου νά είναι στά δεξιά του Θεού». 57 Τότε έβγαλαν κραυγή μεγάλη καί έκλεισαν τά αυτιά τους καί ώρμησαν όλοι μαζί επάνω του. 58 Καί τόν έβγαλαν έξω από τήν πόλι καί τόν λιθοβολούσαν. Καί οι μάρτυρες (κατηγορίας) απέθεσαν τά ρούχα τους στά πόδια ενός νέου, πού λεγόταν Σαύλος. 59 Καί λιθοβολούσαν τό Στέφανο, ενώ προσευχόταν καί έλεγε: «Κύριε Ιησού, δέξου τό πνεύμα μου». 60 Έπειτα γονάτισε, καί μέ φωνή μεγάλη φώναξε: «Κύριε, μή τούς λογαριάσης αυτή τήν αμαρτία». Καί μόλις είπε τούτο, κοιμήθηκε (τόν ύπνο του θανάτου). Ο δέ Σαύλος επικροτούσε τή θανάτωσί του.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους ζ΄ 51-60 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Θα κολαστούν οι άπιστοι που είδαν αποδείξεις της Πίστεως και δεν πίστεψαν

Παραθέτουμε απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο κήρυγμα του μακαριστού ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με γενικό θέμα «Ο διωγμός των πιστών», που εξεφώνησε στον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου, τον χρόνο 2010, στην εορτή του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Δημητρίου. Το απόσπασμα ομιλεί για την αιώνια καταδίκη των απίστων, που είδαν αποδείξεις της Πίστεως και δεν πίστεψαν.

Θα κολαστούν οι άπιστοι που είδαν αποδείξεις της Πίστεως και δεν πίστεψαν

Ὁ Χριστός, ἀγαπητοί μου, μίλησε καί γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα. Τί εἶπε; Εἶπε πρῶτα: ἄν δέν ἐρχόμουν ἐγώ στόν κόσμο καί δέν κήρυττα καί δέν θαυματουργοῦσα, δέν θά εἴχαν ἁμαρτία οἱ ἄνθρωποι γιά τήν ἀπιστία τους. Ἀλλά ἦρθα στόν κόσμο, κήρυξα, ἔδειξα ὅτι στό πρόσωπό μου ἐκπληρώνονται οἱ προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γιά τόν μεσσία, εἶπα προφητεῖες γιά τό μέλλον πού ἐπίσηςΟι δοκιμασίες είναι για το αιώνιο συμφέρον μας ἐκπληρώνονται, ἔκανα θαύματα ἐν κυριολεξίᾳ, γέμισα τήν Παλαιστίνη μέ θαύματα, θεράπευσα ἀνίατες ἀσθένειες, ἄνοιξα μάτια τυφλῶν καί τυφλοῦ ἐκ γενετῆς, ἔβγαλα δαιμόνια, ἀνέστησα νεκρούς, ἐπιβλήθηκα καί πάνω στά στοιχεῖα τῆς φύσεως γιά πιστεύσουν οἱ ἄνθρωποι. Δέν ἐπίστευσαν; Εἶναι ἄξιοι αἰωνίου καταδίκης.

Το κήρυγμα σε βίντεο θα το βρείτε ΕΔΩ
Η απομαγνητοφώνηση έγινε πριν πολλούς μήνες, απο τον αγαπητό μας Λεωνίδα τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ.

Μαρτυρίες για αναστάτωση και κάψιμο των δαιμόνων από το Τίμιο Ξύλο και τις Εικόνες

Επειδή χθες ήταν η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, παρακάτω παρουσιάζουμε σε απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα, τις προσωπικές μαρτυρία του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου και του κ. Γεωργίου Χατζηκώστα, του παραγωγού της ραδιοφωνικής εκπομπής «Ορθόδοξη Μαρτυρία» από τον ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό της Νέας Υόρκης, για την αναστάτωση των δαιμόνων από το Τίμιο Ξύλο και τις Εικόνες. Το απόσπασμα είναι από την εκπομπή του που έγινε στις 9 Μαρτίου 2013.

Μαρτυρίες για αναστάτωση και κάψιμο των δαιμόνων από το Τίμιο Ξύλο και τις Εικόνες

Γεώργιος Χατζηκώστας: Και έτυχε κ. Σωτηρόπουλε να γίνω μάρτυρας εξορκισμού, βρέθηκα σ’ ένα παλλικάρι που ήταν δαιμονισμένο και του ‘βάλαν το Τίμιο Ξύλο και έγινε, πώς να σας πω, άνω-κάτω ‘γίναν τα πράγματα εκεί.

sotirΝικόλαος Σωτηρόπουλος: Ναί ταράσσονται. Επειδή περιοδεύω, έχω πάει σε Μοναστήρια, σε Προσκυνήματα, έχω υπ’ όψιν μου πολλές περιπτώσεις δαιμονικών φαινομένων. Τα δαιμόνια με το στόμα των δαιμονιζομένων φωνάζουν και λένε τέτοια πράγματα που δείχνουν ότιstaur kai eik υπάρχει πνευματικός κόσμος, δεν υπάρχει μόνον ύλη, υπάρχουν πνεύματα, πονηρά πνεύματα όπως είναι οι δαίμονες. Και υπάρχει ο Χριστός που Τον τρέμουν οι δαίμονες και υπάρχουν και οι άγιοι που τους τρέμουν οι δαίμονες! Όταν ακουμπάς το Σταυρό, το Τίμιο Ξύλο, Εικόνα, ξερώ ΄γώ, επάνω στο κεφάλι δαιμονισμένου, αναστατώνονται, φωνάζει «Μ ‘έκαψες! Μ ‘έκαψες! Μ ‘έκαψες!».

Δείτε και Παλαιότερες αναρτήσεις για τον Τίμιο Σταυρό, πατώντας ΕΔΩ
Ο πιστός ούτε εύπιστος είναι ούτε άπιστος,
πατώντας ΕΔΩ
Η Εκκλησία για τον διάβολο, τα μάγια, ποιούς βλάπτουν και τους τρόπους αντιμετώπισης τους, πατώντας ΕΔΩ

Τύφλωση απίστων, φωτισμός αποστόλων, κήρυξη της αλήθειας (Β΄ Κορ. δ΄ 1-6)

Σήμερα Κυριακή μετά τα Φώτα, ο πρώτος στίχος του αποστολικού αναγνώσματος που ακούστηκε στους Ναούς ήταν ο Β΄ Κορ. δ΄ 6. Επειδή αυτόν τον στίχο, ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος τον έχει βάλει σε μία ενότητα (Β΄ Κορ. δ΄ 1-6), γι΄ αυτό παρουσιάζουμε την ενότητα αυτή.

Τύφλωσι απίστων, φωτισμός αποστόλων, κήρυξι της αλήθειας (Β΄ Κορ. δ΄ 1-6)

Το κείμενο του Αποστόλου Παύλου

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ1 Διὰ τοῦτο, ἔχοντες τὴν διακονίαν ταύτην καθὼς ἠλεήθημεν, οὐκ ἐκκακοῦμεν, 2 ἀλλ’ ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης, μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ μηδὲ δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τῇ φανερώσει τῆς ἀληθείας συνιστῶντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 3 εἰ δὲ καὶ ἔστι κεκαλυμμένον τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις ἐστὶ κεκαλυμμένον, 4 ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσε τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι αὐτοῖς τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ. KYRIOS I5 οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν, ἀλλὰ Χριστὸν Ἰησοῦν Κύριον, ἑαυτοὺς δὲ δούλους ὑμῶν διὰ Ἰησοῦν. 6 ὅτι ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

Γι΄ αυτό, ασκώντας αυτή τή διακονία, πού μέ τό έλεος του Θεού μας ανατέθηκε, δέν αποκάμνουμε (όσα καί άν υποφέρωμε). 2 Απαρνηθήκαμε δέ τά σκοτεινά έργα, πού προκαλούν αισχύνη, καί δέν βαδίζουμε μέ πανουργία, ούτε νοθεύουμε τό λόγο του Θεού, αλλά μέ τή φανέρωσι τής αλήθειας συσταίνουμε τούς εαυτούς μας σέ κάθε συνείδησι ανθρώπων ενώπιον του Θεού. 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικροΆν δέ τό ευαγγέλιο, πού κηρύττουμε, είναι κά σκεπασμένο, σκεπασμένο είναι γι΄ αυτούς, πού βαδίζουν πρός τήν απώλεια. 4 Ο δαιμοθεός τού αιώνος τούτου (ο Σατανάς) τύφλωσε τίς διάνοιες των απίστων, γιά νά μή μπορούν νά ιδούν τό φώς τού λαμπρού ευαγγελίου του Χριστού, ο οποίος (επειδή προσέλαβε σάρκα) είναι ορατή μορφή του (αοράτου) Θεού. 5 Δέν κηρύττουμε βεβαίως τούς εαυτούς μας, αλλά τόν Ιησού Χριστό τόν Κύριο. Τούς δέ εαυτούς δημιουργία Θεού αστραμας κηρύττουμε δούλους σας γιά τόν Ιησού. 6 το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ πολυ μικρο π.Διότι ο Θεός, πού διέταξε μέσα από τό σκότος νά λάμψη φώς, αυτός έλαμψε στίς διάνοιές μας, γιά νά φωτισθούμε νά γνωρίσωμε τή δόξα του Θεού στό πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

 Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Ο τίτλος της ενότητας των στίχων δ΄ 1-6, είναι του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Έντονες προτροπές γιά τήν κήρυξη του λόγου (Β΄ Τιμ. δ΄ 1-5), πατώντας ΕΔΩ
Προπάντων χρειάζονται στον κόσμο ιεραποστολικά πρόσωπα, πατώντας ΕΔΩ
Το πρώτο και σπουδαιότερο έργο της Εκκλησίας, η διάδοση του λόγου του Θεού, πατώντας ΕΔΩ

Άλλο παράδοξο κατά την Βάπτιση του Χριστού που μαρτυρεί την Αναμαρτησία Του

Για τη χθεσινή μεγάλη εορτή της Βαπτίσεως του Κυρίου παρουσιάζουμε και άλλο μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη παλαιά ομιλία του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Γιατί βαπτίσθηκε ο Χριστός», ένα παράδοξο που συνέβηκε κατά την Βάπτιση του Χριστού και που μαρτυρεί την απόλυτη αναμαρτησία του Κυρίου. Οι καλοί αναγνώστες μας, να το έχουν υπόψη τους για να αποστομώνουν τους βλάσφημους που ξεδιάντροπα αρνούνται την απόλυτη αναμαρτησία του Κυρίου.

Άλλο παράδοξο κατά την Βάπτιση του Χριστού που φανερώνει την Αναμαρτησία Του

ΝΙΣ 1995 ΣΤπ2Και ο Χριστός, άλλο παράδοξο και τούτο, κατέβηκε στον Ιορδάνη, βαπτίστηκε και αμέσως βγήκε «ευθύς ανέβει από του ύδατος». Γιατί ανέβηκε αμέσως από τα νερά; Οι άλλοι άνθρωποι έμεναν, άλλος περισσότερο χρόνο και άλλος λιγότερο και εξομολογούντο τις αμαρτίες τους και άκουαν από το στόμα του Ιωάννου συμβουλές και προτροπές. Δεν συνέβη το ίδιο με τον Χριστό, δεν εξομολογήθηκε αμαρτίες, δεν άκουσε προτροπές και συμβουλές από τον Ιωάννη. Σιωπηλώς εβαπτίσθη καιBapt phany _ βγήκε αμέσως από το νερό. Γιατί; Γιατί είχε τη συνείδηση ότι δεν έχει αμαρτίες.

Είναι και τούτο παράδοξο αδελφοί μου, γιατί από τη γη πέρασαν δισεκατομμύρια άνθρωποι, κανείς άλλος δεν είχε τη συνείδηση ότι είναι αναμάρτητος, μόνο ο Χριστός. Και αυτή η συνείδηση της Αναμαρτησίας του Χριστού, μοναδική περίπτωσις μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητος, είναι απόδειξις ότι ο Χριστός δεν ήταν απλώς άνθρωπος αλλά Υιός του Θεού, Θεός όπως ο Πατέρας Του, Θεός Αληθινός εκ Θεού Αληθινού.

Ολόκληρη την ομιλία θα την βρείτε, με τον αριθμό 79,
στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»
της αγαπημένης Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα.

Μια ομάδα απλοϊκών ανθρώπων εξάπλωσε παντού το Κράτος του Εσταυρωμένου!

Για την προχθεσινή εορτή του αγίου Ιακώβου του Αλφαίου, Αποστόλου από τους 12 Αποστόλους, παρουσιάζουμε απόσπασμα από το ερμηνευτικό βιβλίο του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, του μακαριστού Νικολάου Σωτηρόπουλου, <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>, για τις απίστευτες κατακτήσεις των αγίων Αποστόλων.

Μια ομάδα απλοϊκών ανθρώπων εξάπλωσε παντού το Κράτος του Εσταυρωμένου!

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Οι αλιείες ιχθύων έγιναν αλιείς ανθρώπων. Σε μερικά έτη μέσα στά δίκτυα, της διδασκαλίας των έπιασαν μυριάδες, τις εκλεκτότερες ψυχές της ανθρωπότητος. Σε μερικές δεκαετίες12 αγιοι αποστολοι π αριθμούσαν τους οπαδούς του Ιησού σέ έθνη και λαούς! Μία ομάς απλοϊκών ανθρώπων μέ καμμιά κοσμική δύναμι, μέ κανένα κοσμικό όπλο, κατέκτησε τήν οικουμένη, εξάπλωσε παντού το Κράτος του Εσταυρωμένου, την Εκκλησία του Θεού. Καί οι κατακτήσεις των αποστόλων συνεχίζονται στούς αιώνας διά μέσου του Ευαγγελίου καί της Εκκλησίας. Μοναδικό στήν Ιστορία το φαινόμενο των παγκοσμίων κατακτήσεων μιάς ομάδος απλοϊκών ανθρώπων.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ με περίγραμμαΜικρό απόσπασμα από τη ερμηνεία του κεφ. β’, στ. 4-12, σελίδα 36 του ωραιότατου ερμηνευτικού βιβλίου του Νικολάου Σωτηρόπουλου, <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο και που θα το βρείτε <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>> πατήστε ΕΔΩ

Ο τίτλος στο απόσπασμα που παραθέσαμε είναι του ιστολογίου μας.

Δείτε και Μεγάλες οι ταλαιπωρίες αλλά καί η προθυμία των Αποστόλων, πατώντας ΕΔΩ
Ανάγκη θείου φωτισμού για την επάξια υμνολογία προς τους αγίους Αποστόλους, πατώντας ΕΔΩ
Χαρά αισθάνονται όσοι κοπιάζουν για τον Κύριο και άρρητη γλυκύτητα όσοι έχουν ιεραποστολικό έργο, πατώντας ΕΔΩ
Απέραντο το μεγαλείο της δράσης των Αγίων Αποστόλων πατώντας ΕΔΩ

Πατροκοσμάς και Διαδίκτυο

Για τη χθεσινή εορτή του αγίου Κοσμά του Αιτωλού παραθέτουμε από το αγωνιστικό περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», το παρακάτω μικρό άρθρο, για εκπλήρωση προφητείας του αγίου Κοσμά.

Πατροκοσμάς και Διαδίκτυο

diad«Ο Παγκόσμιος ιστός τύλιξε τήν ύδρόγειο μέ καλώδια». Αύτός είνε ό τίτλος ενός άρθρου, πού είδε πρόσφατα τό φως τής δημοσιότητος καί άναφέρεται στήν καταπληκτική έξέλιξι του Διαδικτύου (Internet).
Σύμφωνα μέ τό άρθρο και τήν εταιρεία μάρκετιννκ Builtvsible. ή οποία συγκέντρωσε τά σχετικά στοιχεία, άπό τό 1989 ώς σήμερα έχουν ποντισθή στις θάλασσες και τούς ωκεανούς 797 υποβρύχια καλώδια συνολικού μήκους 6,5 έκατομμυρίων χιλιομέτρων. Δεδομένου, ότι ή περιφέρεια τής Γης είνε 40.000 χιλιόμετρα, οί οπτικές ίνες, θα μπορούσαν νά τυλίξουν τόν ισημερινό 213 φορές! Καί άν μπορούσε κανείς νά τις ένώση καί νά τις τεντώση. θά μπορούσαν νά καλύψουν 28 φορές τά 300.000 χιλιόμετρα, πού χωρίζουν τή Γή άπό τή Σελήνη! Μέχρι τό 2017, έκτιμά ή έταιρεία, ό αριθμός των ύποβρυχίων καλωδίων θά έχη φθάσει τά 850.
αγιος ΚοσμαςΔιαβάζοντας αύτό τό άρθρο, ήλθε στο νου μας ή προφητεία του άγ. Κοσμά τοϋ Αίτωλού «Θάρθη καιρός, πού θά ζωσθή ό τόπος με μιά κλωστή». Τόν περασμένο αιώνα έπιστεύετο άπό τους έρευνητάς καί μελετητας του βίου, τών διδαχών καί τών προφητειών του αγίου, ότι ή προφητεία αυτή εκπληρώθηκε μέ τήν άνακάλυψι καί χρήσι του τηλεφώνου.
Σήμερα, δέν θά άστοχήσωμε, έάν στό τηλέφωνο προσθέσωμε και τό διαδίκτυο, τό όποιο έχει εκμηδενίσει τό χρόνο καί τις άποστάσεις καί έχει μετατρέψει τή γη σ’ ένα παγκόσμιο χωριό! Γιά μιά κλωστή ωμίλησε ο άγιος Κοσμάς. Για οπτικές ίνες, δηλαδή κλωστές, ομιλούν σήμερα καί οί επιστήμονες.
Οι κοσμικοί άνθρωποι θαυμάζουν ύπερβολικά τά επιτεύγματα τής σύγχρονης τεχνολογίας καί τή θεοποιούν. Οί πιστοί καί συνειδητοί όμως Χριστιανοί θαυμάζουν καί αυτοί βεβαίως τήν τεχνολογία, εύχαριστούν όμως καί δοξάζουν πρωτίστως τό Θεό, πού τήν χάρισε στούς άνθρώπους.
«Οταν δέ μέ μία έφεύρεσι ή άνακάλυψι τής τεχνολογίας έκπληρώνεται καί μία προφητεία, τότε ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικροοί πιστοί άνθρωποι χαίρουν ιδιαιτέρως καί δοξολογούν περισσότερο τό Θεό, διότι, έάν μέν ή προφητεία είναι ‘Αγιογραφική, τότε άποδεικνύεται γιά μία άκόμη φορά η θεοπνευστία τής ‘Αγ. Γραφής, έάν δέ ή προφητεία προέρχεται άπό κάποιον άγιο τής Εκκλησίας, όπως είνε ο ίερομάρτυς καί ίσαπόστολος Κοσμάς ό ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΔΥΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΑιτωλός, τότε άποδεικνύεται θαυμαστώς ή μοναδικότητα καί αύθεντικότητα τής ‘Ορθοδοξίας, του μόνου χριστιανικού χώρου, στον οποίον ύπάρχει ολόκληρη ή άλήθεια τής χριστιανικής Πίστεως καί στόν όποιον ένεργεί ή χάρις του ‘Αγίου Πνεύματος, έκδήλωσι τής όποιας είνε καί ή προφητεία.
ΧΡ ΙΗΆς δοξάσωμε λοιπόν τό Θεό γιά τά άπειρα θαύματά Του, μεταξύ τών οποίων συμπεριλαμβάνονται καί καταπληκτικές προφητείες, πού έχουν εκπληρωθή άνά τούς αιώνας. Όσον δέ άφορά στις προφητευμένες τεχνολογικές άνακαλύψεις τών ήμερών μας, αντιθέτως προς τους άπίστους, ύλιστάς και όρθολογιστάς, έμεις οί πιστοί πιστεύομε, ότι ό Θεός έδωσε τόν νου στούς ανθρώπους καί δημιουργούν επιστήμες, τεχνολογίες καί πολιτισμό. «Πάσα δέσις άγαθή και πάν δώρημα τέλειον ανωθέν έστι καταβαίνον από του Πατρός τών φώτων» (Ίακ. 1: 17). Έάν ό Θεος καί Πατήρ τών φώτων δέν φωτίση άνωθεν, οί άνθρωποι δέν μπορούν νά κάνουν τίποτε, ούτε τήν ύπογραφή τους νά βάλουν. «Χωρίς έμού ού δύνασθε ποιείν ούδέν», είπε ό Χριστός (Ίωάν. 15:5).

 Από το  νέο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2014 του μηνιαίου ορθόδοξου αγωνιστικού περιοδικού Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.

Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» ή εγγραφείτε συνδρομητές.

Περισσότερα για το περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» πατήστε πάνω στο όνομα του περιοδικού ή ΕΔΩ.

Και AΚΤΙΝΕΣ

Δείτε και Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος και οι προφητείες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, πατώντας ΕΔΩ
Κοσμάς ο Αιτωλός απόδειξη της Αληθείας, πατώντας ΕΔΩ

Βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος οι βρισιές των άφθορων ιερών λειψάνων

Επειδή την περασμένη Δεύτερα ήταν του Αγίου Πνεύματος παραθέτουμε ένα μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος» (7-11-1999).

 Βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος οι βρισιές των άφθορων ιερών λειψάνων

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΈνα άλλο θαύμα επίσης εκταταμένο, να εκφραστώ έτσι σ΄ όλο τον Ορθόδοξο χώρο, σ΄ όλη την Εκκλησία είναι τα ιερά λείψανα. Τα λείψανα των αγίων. Έχουμε αγίους που απέθαναν όπως όλοι οι άνθρωποι, ενταφιάστηκαν, έπειτα απο χρόνια ι. λείψανο αγίου Σπυρίδωνοςάνοιξαν οι τάφοι και βρέθηκαν ολόσωμοι. Τους ενταφίασαν πάλι, έπειτα από χρόνια άνοιξαν τους τάφους, ολόσωμοι, άφθοροι! Ο πανδαμάτωρ χρόνος τους σεβάστηκε, δεν τους διέλυσε. Λείψανα που έχουν εξεταστεί καί από την επιστήμη, από τους ιατρούς και διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε ταρρίχευσις ή κάτι επιστημονικό που θα τα συντηρούσε ακέραια. Ένα παράδειγμα, γνωστότατο, το λείψανο του αγίου Σπυρίδωνος στην Κέρκυρα. 1600 χρόνια, ακέραιο το λείψανο.
ΒΛΑΣΦ Π μΌταν μιλούμε σε ορθολογιστάς, σε αιρετικούς, σε απίστους, σε αθέους, τί λένε; Υβρίζουν! Υβρίζουν τα ιερά λείψανα που δεν είναι μόνο ακέραια αλλά και ευωδιάζουν και κάνουν θαύματα! Τα υβρίζουν και λένε «Μούμιες». Είναι αυτό ή δεν είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος;

Και τα σώματα που διαλύονται παρουσιάζουν θαυμαστά σημεία, τα σώματα των αγίων των μαρτύρων, τα οστά, τα κόκκαλα, ευωδιάζουν. Εγώ το θεωρώ μεγάλο αυτό το θαύμα. Ο ένας πνίγεται στην ευωδία, ο άλλος δεν αισθάνεται τίποτα. Στον ένα ευωδιάζει τώρα, στον άλλον κατόπιν. Στον άλλον από κοντά, στον άλλον και εξ΄ αποστάσεως. Και από χιλιόμετρα μακρυά!

 Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Ο πιστός ούτε εύπιστος είναι ούτε άπιστος, πατώντας ΕΔΩ
Ο Θεός ελκύει τους ταπεινούς και καλοπροαίρετους που ενδιαφέρονται για τη σωτηρία τους, πατώντας ΕΔΩ
Μαρτυρία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για θαυματουργική ευωδία ι. λειψάνων του ι. Χρυσοστόμου, πατώντας ΕΔΩ

Ο Μ. Κωνσταντίνος, ο πιο μισητός αυτοκράτορας απο τους εχθρούς της Εκκλησίας

Σήμερα που η Εκκλησία τιμά τους αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη, παραθέτουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την εξαίρετη ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, που έγινε σαν χθες πριν 13 χρόνια και είχε θέμα «Ο Μέγας Κωνσταντίνος» (20-5-2001).

Ο Μ. Κωνσταντίνος, ο πιο μισητός αυτοκράτορας απο τους εχθρούς της Εκκλησίας

ιουλιανος1Αδελφοί μου απ΄ όλους τους αυτοκράτορας του Βυζαντίου, οι άπιστοι, οι εχθροί της Εκκλησίας και ιδιαίτερα οι ελληνολάτρες, αυτοί που θέλουν να επαναφέρουν την αρχαία ελληνική θρησκεία, το δωδεκάθεο του Ολύμπου, απ΄ όλους λέγω τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου, ποιόν νομίζετε ότι αγαπούν περισσότερο και ποιόν μισούν περισσότερο; Αγαπούν περισσότεροτον Ιουλιανό τον Αποστάτη και Παραβάτη που ανετράπη Χριστιανικά, αποστάτησε από την Πίστη, δίωξε τον Χριστιανισμό και προσπάθησε να επαναφέρει την ειδωλολατρία. Ένας ψυχοπαθής ήταν ο Ιουλιανός χωρίς υπερβολή και επεδίωκε ουτοπία. Και όμως, στη συνείδηση των απίστων ο Ιουλιανός είναι ο πιο ανώτερος αυτοκράτωρ.
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚαι ποιόν μισούν και κατηγορούν περισσότερο από όλους τους βυζαντικούς αυτοκράτορες οι άπιστοι; Τον Μέγα Κωνσταντίνο! Δεν αναγνωρίζουν την αγιωσύνη του και τη μεγαλωσύνη του. Γιατί; Διότι ο Μέγας Κωνσταντίνος υποστήριξε τον Χριστιανισμό. Θα ήθελαν αυτοί οι άπιστοι αιωνίως να σφαγιάζονται οι Χριστιανοί. Και βεβαίως δεν λένε την αλήθεια «Μισούμε τον Κωνσταντίνο διότι υπεστήριξε τον Χριστιανισμό», αλλά λέγουν προφασιζόμενοι ότι «δεν είναι άγιος ο Κωνσταντίνος διότι διέπραξε δύο εγκλήματα».

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου

Δείτε και παρουσίαση σαν βίντεο Ο Μ. Κωνσταντίνος, ο πιο μισητός αυτοκράτορας απο τους εχθρούς της Εκκλησίας, πατώντας ΕΔΩ
Οι πιο αξιοσήμαντοι Χριστιανικοί νόμοι που θέσπισε ο Μέγας Κωνσταντίνος, πατώντας ΕΔΩ

Η πραγματική σοφία

Παραθέτουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Ευσεβείς, πονηροί και γόητες» (Β’ Τιμ. γ’ 10-15) (12-2-2006).

Η πραγματική σοφία

Ο ΝΙΣ ΚΗΡΥΤΤΕΙ 5 με περιγραμμαΑμα έχεις μεγάλη κοσμική σοφία και πας στην κόλαση, τί σοφία είναι αυτή; Σοφία-βλακεία!

Η σοφία είναι αυτή που σε σοφίζει να καταλάβεις τον Θεό, να καταλάβεις τον εαυτό σου, να καταλάβεις τον προορισμό σου και να σωθείς.

 

 

Την ομιλία θα την βρείτε με τον αριθμό 441 στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Αναγκαίος και εκ των ουκ άνευ, ο λόγος του Θεού, πατώντας ΕΔΩ

XPIΣTOΛATPEΣ, OXI EΘNOΛATPEΣ !

Για την προχθεσινή εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου παρουσιάζουμε το παρακάτω άρθρο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου.

 

XPIΣTOΛATPEΣ, OXI EΘNOΛATPEΣ !

 

Tοῦ Nικολάου Ἰ. Σωτηροπούλου,

ομολογητού θεολόγου, ιεροκήρυκα, συγγραφέα καὶ φιλολόγου

 

Mερικοὶ Ἕλληνες ὑπεράγαν ἐθνικόφρονες, θέτοντες τὸ Ἔθνος ὑπεράνω ὅλων τῶν ἀξιῶν, καὶ αὐτῆς τῆς Θρησκείας, κατηγοροῦν τὸν Xριστιανισμό, ὅτι ἔχει ἑβραϊκὴ προέλευσι. Kαὶ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, τὸ ἱερὸ κείμενο τῆς Ἰουδαϊκῆς Θρησκείας, ἀπορρίπτουν, διότι εἶνε κείμενο ἑβραϊκό. Φθάνουν δὲ μέχρι τοῦ σημείου νὰ ἐγκρίνουν τὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ Θρησκεία τοῦ Δωδεκαθέου! Στὴν Ὀρθόδοξη Xριστιανικὴ Ἑλλάδα ὑπάρχει καὶ σωματεῖο Δωδεκαθεϊστῶν ἐγκεκριμένο ἀπὸ τὸ Kράτος! Tέτοιοι Ἕλληνες λέγουν γιὰ τὸ Xριστό: Γιατί νὰ ἔχωμε Ἑβραῖο Θεό, ἀφοῦ ἔχουμε ἰδικούς μας Θεούς; Kάποιοι ἐπίσης λέγουν, ὅτι ὁ Xριστὸς εἶνε Ἕλληνας, ὄχι Ἰουδαῖος!

Ὁ ὑποφαινόμενος ἀπὸ Ἕλληνα νέο στὸ ἐρώτημά μου, «Ποιά ἰδέα ἔχεις γιὰ τὸ Xριστό;», ἄκουσα τὴν ἑξῆς ἀπάντησι: «Ὁ Xριστὸς εἶνε υἱὸς τοῦ Δία»!

Oἱ ὑπεράγαν ἐθνικόφρονες Ἕλληνες ἰσχυρίζονται ἐπίσης, ὅτι ὁ Xριστιανισμὸς ἔχει λάβει οὐσιώδη στοιχεῖα ἀπὸ τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ ἔτσι δημιουργήθηκε ὁ Ἑλληνοχριστιανικὸς πολιτισμός. Aὐτοὶ δὲ πάλιν οἱ Ἕλληνες δέχονται τὴ Xριστιανικὴ Θρησκεία ὡς θεραπαινίδα, ἤτοι ὑπηρέτρια, τοῦ Ἔθνους, καὶ ὄχι ὡς ἀπόλυτη ἀξία. Kατ’ αὐτοὺς ἀπόλυτη ἀξία εἶνε τὸ Ἔθνος.

Ἀνασκευάζουμε συντόμως τὶς ἀντιλήψεις τῶν σοῦπερ-ἐθνικοφρόνων Ἑλλήνων.

παρθενωναςΠρὸ Xριστοῦ τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος κατεῖχε τὰ σκῆπτρα τῆς διανοήσεως. Oἱ Ἕλληνες φιλόσοφοι ἔκαναν τὶς ὑψηλότερες φιλοσοφικὲς πτήσεις καὶ εἶνε γιὰ τοῦτο θαυμαστοὶ ὅλους τοὺς αἰῶνες, καίτοι βεβαίως ἡ φιλοσοφία δὲν ἔλυσε κανένα μεταφυσικὸ πρόβλημα. Ἐπίσης οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἔθεσαν τὶς βάσεις τῶν ἐπιστημῶν. Ἡ προσφορὰ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων στὴ διανόησι καὶ στὸν πολιτισμὸ τῆς ἀνθρωπότητος ἀναγνωρίζεται διεθνῶς, καὶ πολλοὶ ξένοι λέγουν: «Eἴμαστε ὅλοι Ἕλληνες»! Oἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἔγραψαν καὶ τὴν ἡρωικώτερη ἱστορία, μαχόμενοι ἐναντίον τῶν βαρβάρων. Oἱ δὲ νίκες τῶν ἀρχαίων προγόνων μας κατὰ τοῦ βαρβαρισμοῦ εἶχαν ἐπίδρασι στὴν ἐξέλιξι καὶ στὸν πολιτισμὸ τῆς ἀνθρωπότητος.

Γι’ αὐτὲς τὶς διακρίσεις καὶ γι’ αὐτὴ τὴ σημασία τοῦ Ἔθνους μας πρὸ Xριστοῦ σεμνυνόμεθα. Kαὶ δὲν εἶνε τοῦτο ρατσισμός, ἀλλὰ δικαία κρίσι καὶ δίκαιον αἴσθημα. Ἀλλὰ τὸ Ἔθνος μας δὲν εἶχε διακρίσεις καὶ σημασία μόνο πρὸ Xριστοῦ.

Mετὰ Xριστὸν τὸ Ἔθνος μας κατέστη ὑπεροχώτερο καὶ σημαντικώτερο. Διότι στὸ Xριστιανισμό, τὸ μεγαλύτερο μέγεθος ὑπὸ τὸν ἥλιο, τὸ Ἔθνος μας προσέφερε περισσότερα τῶν ἄλλων Ἐθνῶν. Πῶς; Δι’ ἱεραποστόλων καὶ τῆς διαδόσεως τοῦ Xριστιανισμοῦ σὲ ἄλλες χῶρες· δι’ ἀναριθμήτων ἁγίων καὶ μαρτύρων τῆς Πίστεως· διὰ σοφῶν Πατέρων, διδασκάλων, καὶ συγγραφέων· δι’ ἀφθάστων ποιητῶν καὶ ὑμνογράφων, δημιουργῶν καλλίστων δημιουργημάτων τοῦ πνεύματος· καὶ διὰ τῆς διατηρήσεως τῆς Πίστεως ἀνόθευτης, γνησίας, αὐθεντικῆς, Ὀρθοδόξου. Ἡ Ἑλλάδα εἶνε ἡ καρδιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας. Kαὶ ἂν σεμνυνώμεθα γιὰ τὸ Ἔθνος μας πρὸ Xριστοῦ, πολὺ περισσότερο σεμνυνόμεθα γιὰ τὸ Ἔθνος μας μετὰ Xριστόν.

Ἀλλ’ ὡς πρὸς τὴ Θρησκεία οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας ἦταν σὲ βαθὺ σκοτάδι. Oἱ Θεοί τους, οἱ δώδεκα καὶ πολλοὶ ἄλλοι, ἦταν εἴδωλα, Θεοὶ ψεύτικοι, θεοποιήσεις στοιχείων τῆς φύσεως καὶ ἁμαρτωλῶν παθῶν, ὄχι δὲ μόνον κατὰ φύσιν παθῶν, ἀλλὰ καὶ παρὰ φύσιν. Ὁ μέγιστος τῶν Θεῶν, ὁ Zεύς, «πατὴρ ἀνδρῶν τε Θεῶν τε» κατὰ τὴν ὁμηρικὴ ἔκφρασι, ἦταν μέγας κατακτητὴς γυναικῶν καὶ Θεαινῶν, ἀλλὰ καὶ ὁμοφυλόφιλος, μὲ ἐρωμένο τὸν Γανυμήδη. Oἱ φιλόσοφοί μας τέτοιους Θεοὺς θεωροῦσαν παραδείγματα πρὸς ἀποφυγήν, καὶ τοὺς ἀπέρριπταν. Kαὶ συνεπῶς οἱ Δωδεκαθεϊσταί, οἱ δεχόμενοι σήμερα, στὸν εἰκοστὸ πρῶτο μετὰ Xριστὸν αἰῶνα, τὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ Θρησκεία, εἶνε ἀνάξιοι νὰ λαμβάνουν στὸ στόμα τους καὶ νὰ ἐγκωμιάζουν τὰ ἰσχυρὰ ἐκεῖνα φιλοσοφικὰ πνεύματα τῆς ἀρχαίας Πατρίδος μας.

nik svΣτὴν προχριστιανικὴ ἐποχὴ ὁ μόνος λαός, ὁ ὁποῖος εἶχε τὴν ἀληθινὴ Θρησκεία, ἦταν ὁ Ἑβραϊκὸς λαός. Kαὶ εἶχε ὁ λαὸς αὐτὸς τὴν ἀληθινὴ Θρησκεία, διότι αὐτὴ ἡ Θρησκεία δὲν ἦταν δημιούργημα ἀνθρώπων, ἀλλ’ ἀποκάλυψι Θεοῦ. Ὁ Ἀβραάμ, ὁ Mωυσῆς, ὁ Δαβίδ, ὁ Ἡσαΐας, ὁ Ἱερεμίας καὶ ἄλλα πρόσωπα τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ἔθνους ἦταν προφῆτες. Δὲν ὡμιλοῦσαν ἀφ’ ἑαυτῶν, ἀλλὰ κατ’ ἀποκάλυψιν Θεοῦ. Δὲν ἔλεγαν δικά τους λόγια, ἀλλὰ λόγια τοῦ Θεοῦ. Oἱ προφῆτες ἦταν στόματα τοῦ Θεοῦ καὶ μορφὲς οὐρανομήκεις. Tὸ σύγγραμμα τῶν προφητῶν, ἡ Παλαιὰ Διαθήκη, εἶνε κείμενο θεόπνευστο. Tοῦτο ἀποδεικνύεται μὲ πολλοὺς τρόπους. Ἀναφέρουμε ἐδῶ δύο μόνο. Πρῶτον, τὴν ὑπεροχὴ τῶν λόγων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐν συγκρίσει πρὸς κείμενα τῆς ἀρχαιότητος ἔξω ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Ποῦ ἀλλοῦ θὰ βροῦμε τόσο ὡραῖα καὶ συγκινητικὰ ποιήματα, ὅσο οἱ ψαλμοὶ τοῦ Δαβίδ; Ἢ τόσο μεγαλήγορο κείμενο, ὅσο τὸ βιβλίο τοῦ Ἡσαΐου; Ἢ τόσο πολλὰ καὶ σοφὰ Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗἀποφθέγματα, ὅσο στὸ βιβλίο τῶν Παροιμιῶν; Δεύτερον, ἡ Παλαιὰ Διαθήκη περιέχει μέγα πλῆθος προφητειῶν. Oἱ πλεῖστες δὲ ἀπ’ αὐτὲς ἔχουν ἐκπληρωθῆ καὶ ἐγγυῶνται τὴν ἐκπλήρωσι μελλοντικῶς καὶ τῶν ὑπολοίπων. Tὸ ν’ ἀπορρίπτουν δὲ οἱ σοῦπερ-Ἕλληνες τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ἐπειδὴ αὐτὴ ἐγράφη ἀπὸ Ἑβραίους καὶ ὄχι ἀπὸ Ἕλληνες, αὐτὸ εἶνε τελείως παράλογο. Ἄλλωστε καὶ ἡ Kαινὴ Διαθήκη, τὴν ὁποία δὲν φαίνεται ν’ ἀπορρίπτουν οἱ σοῦπερ-Ἕλληνες, δὲν ἐγράφη ἀπὸ Ἑβραίους;

Ἡ χριστιανικὴ Θρησκεία ἔχει βεβαίως στενοτάτη σχέσι πρὸς τὴν ἑβραϊκὴ Θρησκεία. Διότι καὶ ὁ Xριστιανισμὸς καὶ ὁ Ἰουδαϊσμὸς στηρίζονται στὴ θεία ἀποκάλυψι, καὶ Παλαιὰ καὶ Kαινὴ Διαθήκη κηρύττουν τὸν αὐτὸ Θεό. Ἀλλὰ στὸ σημεῖο τοῦτο πρέπει νὰ λεχθῇ, ὅτι ὁ Ἰουδαϊσμός, ἄλλοτε ἀληθινὴ Θρησκεία, ἀφ’ ὅτου οἱ Ἰουδαῖοι ἀπέρριψαν τὸν Ἰησοῦ ὡς Mεσσία καὶ Θεό, ἔπαυσε νὰ εἶνε ἀληθινὴ Θρησκεία.

ο ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ πὉ λόγος σοῦπερ-Ἑλλήνων, ὅτι ὁ Xριστὸς δὲν εἶνε Ἑβραῖος, ἀλλὰ Ἕλληνας, εἶνε ἀστεῖος. Ὡς ἄνθρωπος ὁ Xριστὸς εἶνε ἀπόγονος τοῦ Ἀβραὰμ καὶ τοῦ Δαβίδ, ἀνδρῶν Ἑβραίων (Mατθ. α΄ 1). Kατὰ τὸ Ἑβρ. ζ΄ 14, «πρόδηλον ὅτι ἐξ Ἰούδα ἀνατέταλκεν ὁ Kύριος ἡμῶν». Ὁ Xριστὸς προῆλθεν ἐκ τοῦ Ἑβραϊκοῦ ἢ Ἰουδαϊκοῦ ἢ Ἰσραηλιτικοῦ Ἔθνους, διότι αὐτὸ τὸ Ἔθνος εἶχε τὴν ἀληθινὴ Θρησκεία καὶ λάτρευε τὸν ἀληθινὸ Θεό (Bλέπε Ἰωάν. δ΄ 22).

Ὁ Xριστός, ὁ ἱδρυτὴς τῆς Xριστιανικῆς Θρησκείας, εἶνε Θεός, καὶ ἡ Θρησκεία του εἶνε ἀληθινή, ἔχει δὲ πληρότητα καὶ αὐτάρκεια. Ὁ Xριστὸς ἀποκάλυψεν ὅλα, ὅσα εἶνε ἀπαραίτητα γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ὁ ἰσχυρισμός, ὅτι ὁ Xριστιανισμὸς ἔλαβεν οὐσιώδη στοιχεῖα ἀπὸ τὸν Ἑλληνισμό, εἶνε ἀσύστατος. Δύναται κανεὶς νὰ ὑποδείξῃ συγκεκριμένως καὶ νὰ ἀποδείξῃ, ὅτι ὁ Xριστιανισμὸς ἔλαβεν ἕνα, ἔστω, οὐσιῶδες στοιχεῖο ἀπὸ τὸν Ἑλληνισμό; Δὲν δύναται. Ὁ Xριστιανισμὸς εἶνε διδασκαλία τοῦ Θεοῦ. Ὁ δὲ Θεὸς δὲν λαμβάνει ἀπὸ ἀνθρώπους, ἀλλ’ οἱ ἄνθρωποι λαμβάνουμε ἀπὸ τὸ Θεό. «Ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν» (Ἰωάν. α΄ 16). Ἡ σχέσι τοῦ Xριστιανισμοῦ πρὸς τὸν Ἑλληνισμὸ δὲν εἶνε οὐσιαστική, ἀλλ’ εἰδολογική, μορφολογική. Ὁ Xριστιανισμὸς ἔλαβεν ἀπὸ τὸν Ἑλληνισμὸ ἁπλῶς τὴ γλῶσσα, τὴν πλουσία καὶ ἐκφραστικώτερη καὶ ὡραιότερη γλῶσσα τοῦ κόσμου, γιὰ νὰ ἐκφράσῃ τὰ οὐράνια νοήματά του. Ἀλλὰ καὶ ἡ γλῶσσα δῶρο τοῦ Θεοῦ δὲν εἶνε; Tί εἶνε ἰδικό μας ἐκτὸς τῶν πλανῶν, τῶν λαθῶν καὶ τῶν ἁμαρτιῶν;

ΧΡ ΙΗὍτι δὲ ὁ Xριστὸς εἶνε ὁ ἀληθινὸς Θεός, ὅλη ἡ θεία οὐσία ἢ θεότης, καὶ ὁ Xριστιανισμὸς εἶνε ἡ ἀληθινὴ Θρησκεία, τοῦτο ἀποδεικνύεται μὲ πολλοὺς τρόπους. Ἀναφέρουμε δὲ τρεῖς. Πρῶτον, ἡ Kαινὴ Διαθήκη, τὸ Eὐαγγέλιο, εἶνε τὸ τέλειο. Διδάσκει ὅλα τὰ καλὰ καὶ κανένα κακό. Ἕνα, ἔστω, τρωτό, ἕνα πρᾶγμα ἐπιζήμιο γιὰ τὸν ἄνθρωπο, δὲν δύναται νὰ βρεθῇ στὸ ἱερὸ τοῦτο κείμενο. Ἰσχυρὰ πνεύματα τοῦ κόσμου, ἀκόμη καὶ πατριάρχες τῆς ἀπιστίας, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν γράμματα, κατακυριεύονται ἀπὸ τὴ δύναμι τοῦ ἱεροῦ τούτου κειμένου καὶ ὁμολογοῦν, ὅτι τὸ Eὐαγγέλιο εἶνε ἄφθαστο, ἀσύγκριτο, μοναδικό, αἰώνιο. Δεύτερον, ὁ Xριστιανισμὸς ἔχει προφητεῖες, οἱ ὁποῖες ἐκπληρώνονται καὶ μὲ τὴν ἐκπλήρωσί τους ἀποδεικνύουν τὴν ἀλήθειά τους. Ὑπάρχουν δὲ καὶ προφητεῖες γιὰ ἐπιστημονικὲς ἐφευρέσεις τῆς ἐποχῆς μας, ὅπως προφητεία γιὰ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ Π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ πτὴν τηλεόρασι στὸ Ἀποκ. ια΄ 9-10. Ὁ ἅγιος Kοσμᾶς ὁ Aἰτωλὸς εἶπεν ἑκατοντάδες προφητεῖες, προφήτευσε δὲ καὶ αὐτὸς τὴν τηλεόρασι καὶ πολλὲς ἄλλες καταπληκτικὲς ἐπιστημονικὲς ἐφευρέσεις τῆς ἐποχῆς μας. Kαὶ σήμερα ὑπάρχουν χαρισματοῦχοι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μὲ διορατικὸ καὶ προορατικὸ χάρισμα. Ὁ ὑποφαινόμενος γνώρισα χαρισματούχους Γέροντες καὶ διαπίστωσα προσωπικῶς τὰ χαρίσματά τους καὶ εἶπα, ὅτι καὶ ἕνας ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς Γέροντες εἶνε ὑπεραρκετὸς νὰ ἀποδείξῃ τὴν ἀλήθεια τῆς Πίστεώς μας. Tρίτον, ὁ Xριστὸς ἔκανε «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ», ἔκανε διὰ μέσου τῶν αἰώνων, κάνει καὶ σήμερα θαύματα. Ἀναρίθμητα τὰ θαύματα τοῦ Xριστοῦ. Kαὶ τὰ λείψανα ἁγίων εὐωδιάζουν, εἶνε φοβερὰ στοὺς δαίμονες καὶ θαυματουργοῦν. Διαπίστωσα προσωπικῶς θαύματα. Kαὶ δοξάζω τὸ Xριστό, διότι μὲ τὰ θαύματα, ὑπερβάσεις τῶν φυσικῶν νόμων, ἀποδεικνύει τὴ θεότητά του.

Γράψαμε τὸ παρὸν ἄρθρο, γιὰ νὰ δείξωμε στοὺς ὑπεράγαν ἐθνικόφρονες Ἕλληνες, ὅτι ὑπεράνω τοῦ Ἔθνους εἶνε ὁ Xριστός, Θεὸς ἀληθινός, καὶ ὁ Xριστιανισμός, Θρησκεία ἀληθινή. Σχετικὸ ἰδανικὸ τὸ Ἔθνος, ἀπόλυτο ἰδανικὸ ὁ Xριστὸς καὶ ὁ Xριστιανισμός. Tὸ δὲ σχετικὸ πρέπει νὰ ὑποτάσσεται στὸ ἀπόλυτο. Oἱ ἀπιστοῦντες ἢ δυσπιστοῦντες ἂς ἐξετάσουν τὰ τεκμήρια τοῦ Xριστιανισμοῦ, ἂς μελετήσουν ἀπολογητὲς τῆς Πίστεως παλαιοὺς καὶ νεωτέρους, ἂς ἀναζητήσουν καὶ ἂς συνδεθοῦν μὲ ἁγίους ἀνθρώπους, χαρισματούχους τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ τότε, ἂν ἔχουν καλὴ προαίρεσι, θὰ ἐγκαταλείψουν ἐσφαλμένες ἀντιλήψεις, θὰ διορθώσουν σφάλματα, θὰ πιστεύσουν στὸ Xριστὸ καὶ στὸ Xριστιανισμό, θὰ αἰσθανθοῦν εὐτυχεῖς, θὰ βοηθήσουν συνανθρώπους, καὶ θὰ γίνουν εὐλογία στὴν κοινωνία, στὴν Πατρίδα καὶ στὸ Ἔθνος. Aὐτὰ προπαντὸς ἰσχύουν γιὰ ὅσους ὡς πολιτικοὶ φιλοδοξοῦν νὰ συμβάλουν στὴν ἀνάστασι τοῦ Γένους, τὸ ὁποῖον ἀνάξιοι πολιτικοί, Ἕλληνες ἀνθέλληνες καὶ Xριστιανοὶ ἀντίχριστοι, θανάτωσαν καὶ ἔθαψαν κατὰ τὸν χαλεπὸ τοῦτο καιρό. Ὁ Xριστός, ὁ ὁποῖος εἶπε καλὰ λόγια γιὰ τοὺς Ἕλληνες (Ἰωάν. ιβ΄ 20-23), θὰ λάβῃ ὑπ’ ὄψιν τοὺς ἐκλεκτοὺς Ἕλληνες καὶ θ’ ἀναστήσῃ τὸ Ἔθνος, γιὰ νὰ ἐκτελέσῃ προορισμὸ καὶ νὰ γράψῃ νέες σελίδες δόξης.

Tέλος λόγου: Λατρεύουμε τὸ Xριστὸ ὡς Θεό, ἀγαποῦμε καὶ τιμοῦμε τὸ Ἔθνος μας ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν ἰδιαίτερη σημασία του, εὐχαριστοῦμε τὸ Xριστό, διὸτι τὸ ἀνέδειξε, καὶ ἐλπίζουμε, ὅτι πάλι θὰ τὸ ἀναδείξῃ.

 

Από το μηνιαίο ορθόδοξο αγωνιστικό περιοδικό Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, τεύχος Ιανουαρίου 2014.

Περισσότερα για το περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» πατήστε πάνω στο όνομα του περιοδικού ή ΕΔΩ.

Και Θρησκευτικά,

Δείτε και Περιεχόμενα του βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΘΑ ΖΗΣΗ Η ΕΛΛΑΣ, πατήστε ΕΔΩ

Η σκίτσο με την εικόνα του Κυρίου είναι απο το περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» τεύχος Ιανουαρίου 2014.

Post Navigation