ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “Ομιλίες”

Ο άγιος Ιωάννης ο Μαθητής της αγάπης

Επειδή πριν 11 ημέρες, στις  8 Μαΐου η Εκκλησία εόρτασε τον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο παρουσιάζουμε απομαγνητοφωνημένο μικρό απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Ο πολύτιτλος άγιος» (9-5-1993).

Ο άγιος Ιωάννης ο Μαθητής της αγάπης

ΝΙΣ βημα 3πΟ Ιωάννης ήταν ο ηγαπημένος μαθητής, αλλά και ο μαθητής της αγάπης.

Τί σημαίνει ο μαθητής της αγάπης;

Όλοι οι απόστολοι εδίδαξαν και εξήραν την αρετή της αγάπης, υπεράνω όλων των αρετών, γιατί η αγάπη είναι η συνισταμένη όλων των αρετών. Είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος, είναι η αρετή που μας δένει με την τελειότητα. Αν έχεις όλες τις αρετές και δεν έχεις αγάπη, δεν έχεις τίποτε, δεν ομοιάζεις με τον Θεό και τον Χριστό, τον Σαρκωμένο Θεό, δεν είσαι Χριστιανός.

Αλλ’ απ΄ όλους τους αποστόλους, εκείνος που εξήρε περισσότερο την αγάπη είναι ο Ιωάννης. Μέσα στο Ευαγγέλιο του, περιέχεται ο πασίγνωστος λόγος του Χριστού «αγαπάτε αλλήλους». Και άπιστοι και άθεοι, που δεν θέλουν να παραδεχθούν τον Χριστιανισμό, αποκαλύπτονται όμως μπροστά στο μεγαλείο αυτού του λόγου, που γράφτηκε μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, «αγαπάτε αλλήλους». «Ταύτα εντέλλομαι υμίν ίνα αγαπάτε αλλήλους». «Καινήν εντολήν δίδωμι υμίν ίνα αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ ηγάπησα υμάς». «Σας δίνω καινούργια εντολή, ν΄ αγαπάτε ο ένας τον άλλο, όπως εγώ σας αγάπησα. Εγώ σας αγάπησα ανιδιοτελώς, αγνώς, μέχρι θυσίας και αυτοθυσίας. Έτσι να αγαπάτε και εσείς».

Μέσα στην Α΄ Καθολική επιστολή περιέχεται ο συγκινητικότερος λόγος για τον Θεό εν σχέσει με την κορυφαία αρετή της αγάπης. «Ο Θεός αγάπη εστίν».

Αδελφοί μου, ποιός ηθικολόγος, ποιός φιλόσοφος, ποιός ιδρυτής και μύστης θρησκείας, είπε ποτέ ένα τόσο μεγάλο λόγο, ένα τόσο όμορφο λόγο, ένα τόσο παρήγορο λόγο; «Ο IXRΘεός αγάπη εστίν»! «Και ο μένων εν τη αγάπη, εν τω Θεώ μένει και ο Θεός εν αυτώ». Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι όλα τα καλά, προπάντων όμως και κατ΄ εξοχήν ο Θεός είναι αγάπη, γεμάτος στοργή για μας τους ανθρώπους. Και όποιος μένει στην αγάπη μένει στον Θεό και ο Θεός μένει μέσα σ΄ αυτόν.

Τον Θεό, λέγει επίσης ο Ιωάννης, δεν τον είδε ποτέ κανείς όπως είναι. Είναι φύσει αδύνατο να δει τον Θεό κανείς, το άπειρο και απόλυτο Πνεύμα. Αλλ΄ όποιος έχει αγάπη, ας μην είδε τον Θεό, επιτυγχάνει πράγμα μεγαλύτερο από το να δει τον Θεό. Ποιό είναι μεγαλύτερο από το να δει τον Θεό; Ότι έχει τον Θεό μέσα του.

ΣΤΑΥΡΩΣΗ«Ημείς αγαπώμεν Αυτόν», λέγει ο Ιωάννης, διότι εκείνος πρώτος ηγάπησε ημάς». Ο Θεός κατάρχεται της αγάπης. Εμείς άγρια θηρία ήμασταν, ο Θεός έδειξε αγάπη, τελεία αγάπη, αγάπη μέχρι Σταυρού και έτσι γνωρίσαμε την αγάπη και συγκινηθήκαμε από την αγάπη και αγαπάμε και εμείς. Πρώτος αγάπησε ο Θεός και δεύτεροι αγαπούμε και εμείς, επειδή από τον Θεό μάθαμε την αγάπη.

«Η τελεία αγάπη έξω βάλλει τον φόβο». Όποιος έχει τελεία αγάπη προς τον Χριστό, δεν φοβάται τίποτε, αδελφοί μου, όπως δεν φοβόταν ο Ιωάννης, οι άλλοι Απόστολοι, ο Παύλος, οι Πατέρες και Διδάσκαλοι, οι μεγάλοι ασκηταί, οι μάρτυρες και οι μεγαλομάρτυρες της Πίστεως.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Αναρτήσεις για τον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, πατώντας ΕΔΩ
Ο άγιος Ιωάννης ο Απόστολος, πατώντας ΕΔΩ
Παπάδες στον Καναδά εκφράζονταν ασεβέστατα για τους Αγίους Αποστόλους, πατώντας ΕΔΩ
Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, πατώντας ΕΔΩ
Ο Απόστολος και Προφήτης Ιωάννης και το προφητικό βιβλίο του, πατώντας ΕΔΩ
Ο Μαθητής «όν ηγάπα» ο Ιησούς, είχε την τρυφερώτερη αγάπη προς τον Κύριο του, πατώντας ΕΔΩ
Για την ταπεινοφροσύνη του αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή, πατώντας ΕΔΩ

Ο Προφήτης Ιερεμίας κήρυξε κατά της τυπολατρείας

Για την εορτή του Προφήτη Ιερεμία παρουσιάζουμε άλλο ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, με θέμα «Ο προφήτης Ιερεμίας» που έγινε τον Μάϊο, μάλλον του 1988. Το απόσπασμα αφορά τo κήρυγμα Προφήτη Ιερεμία κατά της τυπολατρείας.

Ο Προφήτης Ιερεμίας κήρυξε κατά της τυπολατρείας

ΝΙΣ βημα 3π

Υπήρχε την εποχή εκείνη και τυπολατρεία μεγάλη.

Τί ενόμιζαν οι Ιουδαίοι; Επειδή είχαν τον Ναού του Θεού μέσα στο έθνος τους, στα Ιεροσόλυμα, ενόμιζαν ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει ο Θεός συμφορά από εχθρούς.

naosol«Ναός Κυρίου! Ναός Κυρίου εστί!». «Εδώ είναι Ναού του Κυρίου! Ναός του Κυρίου! Δεν είναι δυνατόν εδώ να πατήσει πόδι εχθρού. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να καταληφθεί το έθνος».

Νόμιζαν ότι ο Ναός του Θεού θα τους έσωζε ως δια μαγείας, με μαγικό τρόπο, είχαν μαγική αντίληψη της θρησκείας.

prIerem

Και ο Προφήτης ήλεγξε την τυπολατρεία.

Διαμέσου αυτού του Προφήτου ο Θεός είπε «Μη ο οίκος μου, οίκος ληστών εστί;». «Μήπως ο οίκος μου, ο ναός μου είναι οίκος ληστών; Μήπως ο ναός μου είναι για να καλύπτει τα εγκλήματα των ασεβών;»

«Θα καταστραφεί ο Ναός» κήρυξε ο Προφήτης, «και θα καταστραφεί η πόλις και θα καταστραφεί το έθνος!».

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Η γλώσσα των αληθινών Προφητών, πατώντας ΕΔΩ
Η ευχάριστη γλώσσα των ψευδοπροφητών, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για τον Προφήτη Ιερεμία, πατώντας ΕΔΩ
Ο Προφήτης Ιερεμίας κήρυξε εναντίον της ηθικής έκλυσης, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Ο προφήτης Ιερεμίας ελέγχει τους ψευδοπροφήτες, πατώντας ΕΔΩ
Για όσους λατρεύουν την φύση την πρωτομαγιά, πατώντας ΕΔΩ

Ο Προφήτης Ιερεμίας μετά τους άρχοντες, έλεγχε και τον λαό

Επειδή πριν 12 ημέρες που ήταν 1 Μαΐου, η Εκκλησία εόρτασε τον Προφήτη Ιερεμία, παρουσιάζουμε μικρό αλλά πολύ ωφέλιμο απόσπασμα από την ομιλία του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, με θέμα «Ο προφήτης Ιερεμίας» που έγινε τον Μάϊο, μάλλον του 1988, για τoν έλεγχο του Προφήτη Ιερεμία.

Ο Προφήτης Ιερεμίας μετά τους άρχοντες, έλεγχε και τον λαό

prIerem

ΝΙΣ βημα 3π

Ήλεγχε τους ποιμένας, τους ιερείς, ήλεγχε τους ψευδοπροφήτας, ήλεγχε και το λαό.

Ήλεγχε εκ των άνω προς τα κάτω. Πολλοί ελέγχουν μόνο το λαό που είναι αδύνατος, δεν ελέγχουν τους άρχοντας.

Οι Προφήτες πρώτον και περισσότερον και ισχυρότερον ήλεγχον τους ταγούς, κοσμικούς ταγούς και θρησκευτικούς ταγούς και κατόπιν τον λαό που ακολουθούσε τέτοιους ταγούς.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Αναρτήσεις για τον Προφήτη Ιερεμία, πατώντας ΕΔΩ
Ο Προφήτης Ιερεμίας κήρυξε εναντίον της ηθικής έκλυσης, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Ο προφήτης Ιερεμίας ελέγχει τους ψευδοπροφήτες, πατώντας ΕΔΩ
Για όσους λατρεύουν την φύση την πρωτομαγιά, πατώντας ΕΔΩ

3 χωρία από την Αγία Γραφή όπου ο Χριστός ονομάζεται Κύριος

Για την προπερασμένη Κυριακή, Κυριακή του Αποστόλου Θωμά παρουσιάζουμε και άλλο ένα μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου» (17-5-1992). Στο μικρό απόσπασμα που παρουσιάζουμε ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος αναφέρει χωρία από την Αγία Γραφή όπου ο Χριστός ονομάζεται Κύριος .

3 χωρία από την Αγία Γραφή όπου ο Χριστός ονομάζεται Κύριος

η ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑΟ Χριστός είναι ο Κύριος και ο Θεός. Πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή ο Χριστός ονομάζεται και Κύριος και Θεός.

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣΟ Απόστολος Παύλος στο 8ο κεφάλαιο της Α΄ προς Κορινθίους επιστολής διακηρύσσει «Εις Κύριος Ιησούς Χριστός». Ένας είναι Κύριος, ο Ιησούς Χριστός.

Κύριος.

ΝΙΣ Μ 9πΑλλού ονομάζεται ενάρθρως «ο Κύριος».

«Ημείς» είπε κατα το Μυστικό δείπνο ο Χριστός στους Μαθητας Του «ημείς φωνείτε με ο Κύριος και ο Διδάσκαλος και καλώς ποιήτε, ειμί γαρ». «Σεις με φωνάζετε με το Ας σκεπτόμαστε και τις δικές μας πτώσειςόνομα «ο Κύριος» και με το όνομα «ο Διδάσκαλος» και καλώς πράττετε, διότι είμαι ο Διδάσκαλος και ο Κύριος»,

Ο Κύριος με άρθρο, Κύριος με μοναδική έννοια.

IXRΑλλού ο Χριστός ονομάζεται «ο Κύριος ημών».

sunbeΣτο Εβρ. 7,14, διαβάζουμε «Πρόδηλον ότι εξ΄ Ιούδα ανατέτελκε ο Κύριος ημών». «Είναι φανερό, ολοφάνερο ότι ο Κύριος ημών, ο Κύριος μας, ανέτειλε σαν ήλιος από την φυλή του Ιούδα».

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Αναρτήσεις για την Κυριακή του Αποστόλου Θωμά και την ομολογία του, πατώντας ΕΔΩ
Κατάρριψη διαστροφής της σημασίας της ομολογίας του Αποστόλου Θωμά από αιρετικούς, πατώντας ΕΔΩ

Ο πραγματικός Ορθόδοξος Χριστιανός εκκλησιάζεται τακτικά την Κυριακή

Πιο κάτω παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την πολύ αξιοσήμαντη ομιλία του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, με θέμα «Ο άγγελος της Αναστάσεως» (11-5-1997), για την ανάγκη του τακτικού εκκλησιασμού.

Ο πραγματικός Ορθόδοξος Χριστιανός εκκλησιάζεται τακτικά την Κυριακή

νικσΧριστιανός πραγματικός δεν είναι αυτός που βαπτίστηκε και αναγράφεται στην ταυτότητα χριστιανός, χριστιανός ορθόδοξος. Χριστιανος πραγματικός είναι αυτός που εκτός των άλλων τιμά την ημέρα του Κυρίου, την Κυριακή.

Εθνικη παρέλαση στρατοςΣτρατιώτης που δεν εμφανίζεται στη Μονάδα του, δεν είναι στρατιώτης. Και έχουμε μερικούς τέτοιους που δεν υπηρέτησαν στρατιώτες και μας κυβερνάνε, μας κυβέρνησαν Είνε και οι αλλόθρησκοι Εκκλησία; άλλοι και μας κυβερνούν άλλοι. Στρατιώτης που δεν εμφανίζεται στη Μονάδα του, δεν είναι στρατιώτης, και Χριστιανός που δεν εκκλησιάζεται τακτικά την Κυριακή, εκτός αδήριτης ανάγκης, δεν είναι χριστιανός.

exomologis iΟι πνευματικοί πατέρες, εκτός των άλλων αμαρτημάτων, πρέπει να ερωτούν και γι΄ αυτό το αμάρτημα, «Μήπως δεν εκκλησιάζεσαι την Κυριακή; Κανόνας, δεν θα κοινωνήσεις, θα αρχίσεις να εκκλησιάζεσαι τακτικώς και κατόπιν, θα ΄ρθείς, θα τα πούμε πάλι και κατόπιν θα σου δώσω άδεια να κοινωνήσεις».

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Η απομάκρυνσι από τίς εκκλησίες, πατώντας ΕΔΩ
Τα ουσιαστικά των εντολών του Θεού. Ο εκκλησιασμός και η προσευχή είναι στα ουσιαστικά και όχι στα τυπικά, πατώντας ΕΔΩ

Ο λόγος του Άγγελου της Αναστάσεως θυμίζει την ομολογία του Απόστολου Θωμά και λόγο του Κυρίου στον Μυστικό Δείπνο

Για την μέγιστη εορτή του Πάσχα παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την πολύ αξιοσήμαντη ομιλία του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, με θέμα «Ο άγγελος της Αναστάσεως» (11-5-1997). Το απόσπασμα είναι συνέχεια του αποσπάσματος που παρουσιάσαμε πριν 3 ημέρες (δείτε ΕΔΩ).

Ο λόγος του Άγγελου της Αναστάσεως θυμίζει την ομολογία του Απόστολου Θωμά και λόγο του Κυρίου στον Μυστικό Δείπνο

aggelow

η ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ«Ιδετε τον τόπο όπου έκειτο ο Κύριος».

Αυτός ο λόγος του Αγγέλου υπενθυμίζει την πιο συγκινητική ομολογία για τον Χριστό, την ομολογία του Θωμά «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου!».

νικσ

Αυτός ο λόγος υπενθυμίζει τον λόγο του Ιδίου του Χριστού κατα τον Μυστικό Δείπνο.

Ας σκεπτόμαστε και τις δικές μας πτώσειςΕίπε στους μαθητάς Του ο Χριστός «Ημείς φωνείτε με ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλώς λέγετε, ειμί γαρ». «Εσείς με προσφωνείτε ως τον Διδάσκαλο και ως τον Κύριο. Λέγετε ότι είμαι ο διδάσκαλος με μοναδική έννοια και ο Κύριος. Και καλά λέτε, διότι είμαι. Εκ φύσεως είμαι ο μοναδικός διδάσκαλος και ο Κύριος, ίσον ο Θεός». Ο Κύριος και ο Θεός συνώνυμα είναι.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

ο Άγγελος της Αναστάσεως και οι ΜυροφόρεςΔείτε και Ο Άγγελος της Αναστάσεως ομολογεί την μεγαλύτερη αλήθεια για τον Αρχηγό της Πίστεως μας, πατώντας ΕΔΩ
Δυνάμει του σταυρού και της αναστάσεως, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για τις αποδείξεις της Ανάστασης του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ
Εκπομπή με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο που ερμηνεύει τις ωδές του αναστάσιμου κανόνα, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για τη χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ
Το μήνυμα της Αναστάσεως και της Θεότητας του Χριστού οφείλει να μεταδίδει κάθε πιστός, πατώντας ΕΔΩ
Ιεραποστολικός ο λόγος του Αγγέλου της Αναστάσεως προς τις άγιες Μυροφόρες, πατώντας ΕΔΩ

Ο Άγγελος της Αναστάσεως ομολογεί την μεγαλύτερη αλήθεια για τον Αρχηγό της Πίστεως μας

Για την μέγιστη εορτή του Πάσχα παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την πολύ αξιοσήμαντη ομιλία του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, με θέμα «Ο άγγελος της Αναστάσεως» (11-5-1997).

Ο Άγγελος της Αναστάσεως ομολογεί την μεγαλύτερη αλήθεια για τον Αρχηγό της Πίστεως μας

aggelow

«Ιδετε τον τόπο όπου έκειτο ο Κύριος».

νικσ

Σ΄ αυτό τον λόγο του Αγγέλου, αδελφοί μου, υπάρχει η μεγαλύτερη αλήθεια της Πίστεως μας, η μεγαλύτερη αλήθεια για τον Αρχηγό της Πίστεως μας, τον Ιησού Χριστό.

Δεν είπε ο Άγγελος «Ελάτε να ιδείτε πού ήταν ο Ιησούς». Αλλ΄ είπε «Ελά να ιδείτε πού ήταν ο Κύριος».

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣΟι άνθρωποι, οι πλανεμένοι άνθρωποι, οι ειδωλολάτρες πίστευαν σε πολλούς κυρίους, σε πολλούς θεούς. Έτσι λέγει ο Απόστολος Παύλος και έτσι συνέβαινε και συμβαίνει ακόμη στους ειδωλολάτρες. Για τους πλανεμένους ανθρώπους υπάρχουν πολλοί κύριοι και εν ουρανώ και επι γης λέει ο Παύλος, λεγόμενοι κύριοι, ψευδοκύριοι, και πολλοί θεοί, λεγόμενοι θεοί, ψευδοθεοί. Αλλά για μας τους πιστούς, λέγει ο Παύλος, ένας Κύριος υπάρχει, ο Ιησούς Χριστός.

Για να αποκτήσουμε ανδρεία

Και για τους Αγγέλους πόσοι κύριοι υπάρχουν;

Οι Άγγελοι ένα Κύριο παραδέχονται, τον αληθινό Θεό. Οι Άγγελοι δεν πλανώνται. Ένα Κύριο παραδέχονται τον Θεό, κανένα άλλον.

Ο Άγγελος της Αναστάσεως ομολογεί, κηρύττει, διακηρύττει ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία διότι βγαίνει από το στόμα Αγγέλου.

Επαναλαμβάνω, ο αγγελικός κόσμος ένα Κύριο παραδέχεται, τον Θεό, κανένα άλλον.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δυνάμει του σταυρού και της αναστάσεως

Δείτε και Δυνάμει του σταυρού και της αναστάσεως, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για τις αποδείξεις της Ανάστασης του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ
Εκπομπή με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο που ερμηνεύει τις ωδές του αναστάσιμου κανόνα, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για τη χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ
Το μήνυμα της Αναστάσεως και της Θεότητας του Χριστού οφείλει να μεταδίδει κάθε πιστός, πατώντας ΕΔΩ
Ιεραποστολικός ο λόγος του Αγγέλου της Αναστάσεως προς τις άγιες Μυροφόρες, πατώντας ΕΔΩ

Παρ΄ όλη την καλή διάθεση που είχε ο Πιλάτος, χάθηκε εξ΄ αιτίας της δειλίας του

Παρουσιάζουμε πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την ομιλία-κεραυνό του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Σημεία των καιρών» που έγινε στις 19-3-1994 στην Πάτρα. Το απόσπασμα αναφέρεται στην αιτία της απώλειας του Πιλάτου, την δειλία.

Παρ΄ όλη την καλή διάθεση που είχε ο Πιλάτος, χάθηκε εξ΄ αιτίας της δειλίας του

Η δειλία δεν είναι μικρό αμάρτημα.

Ο Πιλάτος είχε καλή διάθεση απέναντι του Χριστού. Ο Πιλάτος αντιλήφθηκε ότι οι Ιουδαίοι παρέδωκαν τον PilaΧριστό στα χέρια του από φθόνο και δεν ήθελε να καταδικάσει τον Χριστό. Και έκανε επανειλημμένες και απεγνωσμένες προσπάθειες να σώσει τον Χριστό αλλά κολαση ξεπειδή τελικώς από δειλία, για τη θεσούλα του, υπέκυψε και υπέγραψε την καταδική του Χριστού. Χάθηκε ο Πιλάτος! Κολάσθηκε ο Πιλάτος!

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Δεν δικαιολογείται μετά την Πεντηκοστή δειλία, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για τα Σεπτά και φοβερά Πάθη του Κυρίου μας, πατώντας ΕΔΩ
Απάντηση για τον Ψαλμό κατά του Ιούδα. Ο Θεός είναι αγάπη αλλά και δικαιοσύνη, πατώντας ΕΔΩ

Ορθοδοξία είναι οι Εκκλησιαστικοί Θεσμοί και οι Ακολουθίες

Για την Κυριακή της Ορθοδοξίας, που ήταν πριν από 2 εβδομάδες περίπου, παρουσιάζουμε πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, που έγινε το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’80, με θέμα «Το μεγαλείο της Ορθοδοξίας», για τους Εκκλησιαστικούς θεσμούς και τις Ακολουθίες.

Ορθοδοξία είναι οι Εκκλησιαστικοί Θεσμοί και οι Ακολουθίες

ΝΙΣ βημα 3π

Ορθοδοξία είναι και άλλα πράγματα.

Είνε και οι αλλόθρησκοι Εκκλησία;

Οι Εκκλησιαστικοί Θεσμοί!

Οι Ακολουθίες όπως τις όρισαν και τις διέταξαν οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι θείοι Πατέρες!

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ Ι. ΕΙΚΟΝΩΝΔείτε και Η Ορθοδοξία φωτίζει, πατώντας ΕΔΩ
H Ορθοδοξία μιλάει και με τις άγιες εικόνες της, πατώντας ΕΔΩ
Ορθοδοξία είναι η εξαίσια αγιογραφία πατώντας ΕΔΩ
Προειδοποίηση γιά τήν εμφάνιση ψευτοδιδασκάλων – αιρετικών (Β΄ Πέτρ. β’ 1-3α), πατώντας ΕΔΩ
Ο Οικουμενισμός, η χειρότερη κίνηση εναντίον της Ορθοδοξίας, πατώντας ΕΔΩ
Ν΄ αγωνίζεστε για την Ορθόδοξη Πίστη, πατώντας ΕΔΩ
Τί σημαίνει αγωνιζόμαστε για την Πίστη, πατώντας ΕΔΩ
Δεν θα λείψουν στρατιώτες στην Ορθοδοξία, πατώντας ΕΔΩ
Αντιοικουμενιστικές αναρτήσεις με παρουσιάσεις σαν βίντεο (1), πατώντας ΕΔΩ

Η Ορθοδοξία, η Εκκλησία, το μεγαλύτερο πράγμα εν ουρανώ και επι γης

Για την μεγάλη εορτή της Κυριακής της Ορθοδοξίας, που εόρτασε η Εκκλησία μας ακριβώς πριν 2 εβδομάδες, παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα από την πολύ φλογερή ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου, με θέμα «ΖΗΤΟΥΜΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΝ ΚΑΙ ΖΩΣΑΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ» που εκφώνησε το 1976 σε πολύ μεγάλο ακροατήριο.

Η Ορθοδοξία, η Εκκλησία, το μεγαλύτερο πράγμα εν ουρανώ και επι γης

ΝΙΣ βημα 3πΣήμερα γιορτάζει και πανηγυρίζει η Ορθοδοξία. Η δε Ορθοδοξία είναι η Εκκλησία, η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία!

Η δε Εκκλησία είναι το μεγαλύτερο πράγμα εν ουρανώ και επι γης! Εν ουρανώ ως Θριαμβεύουσα, επι γης ως Στρατευομένη.

Όλοι οι επιστήμονες και όλη η επιστήμη δεν κάνουν ένα θαύμα. Η Εκκλησία είναι θαυματουργός και ας μην πιστεύουν οι άπιστοι! Εμείς που είμεθα εδώ πιστεύουμε και έχουμε λόγους να πιστεύουμε! (Πολλά χειροκροτήματα από το ακροατήριο).

agios_Ο Ένας της Τριάδος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δεν ήλθε στον κόσμο απλώς για να διδάξει τα ωραιότερα λόγια, ούτε για να κάμει τα θαυμαστότερα έργα, ούτε για να σταυρωθεί μόνο.

Ο Χριστός ήλθε στον κόσμο για να ιδρύσει Εκκλησία, βασιλεία ουρανών, κράτος Θεού!

Ο Χριστός ίδρυσε την Εκκλησία με το Ίδιο Του το Αίμα!

Tην ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ Ι. ΕΙΚΟΝΩΝΔείτε και Η Ορθοδοξία φωτίζει, πατώντας ΕΔΩ
Η Ορθοδοξία σώζει και δοξάζει τους Ορθοδόξους, πατώντας ΕΔΩ
Για την Κυριακή της Ορθοδοξίας σε δύο σειρές, πατώντας ΕΔΩ
Προειδοποίηση γιά τήν εμφάνιση ψευτοδιδασκάλων – αιρετικών (Β΄ Πέτρ. β’ 1-3α), πατώντας ΕΔΩ
Ν΄ αγωνίζεστε για την Ορθόδοξη Πίστη, πατώντας ΕΔΩ
Τί σημαίνει αγωνιζόμαστε για την Πίστη, πατώντας ΕΔΩ
Δεν θα λείψουν στρατιώτες στην Ορθοδοξία, πατώντας ΕΔΩ
Μεγάλη ανάγκη συνοδικής καταδίκης των νέων αιρέσεων και του Οικουμενισμού, πατώντας ΕΔΩ
Ορθοδοξία είναι οι Όροι των Αγίων Συνόδων, πατώντας ΕΔΩ

Θετική στάση απέναντι στον Χριστό παίρνει όποιος έχει ορθή πίστη, Τον ομολογεί και Τον αγαπά πάνω απ΄ όλα, παρουσίαση σαν βίντεο

Για την Υπαπαντή του Κυρίου, αλλά και για την προπερασμένη Κυριακή της Απόκρεω όπου διαβάστηκε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως, όπως και για την ερχομένη Κυριακή της Ορθοδοξίας, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, σε παρουσίαση σαν βίντεο.

Θετική στάση απέναντι στον Χριστό παίρνει όποιος έχει ορθή πίστη, Τον ομολογεί και Τον αγαπά πάνω απ΄ όλα, παρουσίαση σαν βίντεο

Δείτε και Η σωτηρία ή η Κόλαση των ανθρώπων εξαρτάται από τη στάση τους απέναντι στον Κύριο, πατώντας ΕΔΩ
Απόδειξη της Θεότητας του Ιησού, ο λόγος του αγίου Συμεών του Θεοδόχου, για την καθοριστική σημασία για την σωτηρία, της στάσης των ανθρώπων απέναντι του Κυρίου, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Θετική στάση απέναντι στον Χριστό παίρνει όποιος Τον αγαπά πάνω απ’ όλα, πατώντας ΕΔΩ
Το αφάνταστο κάλλος του Νυμφίου Χριστού, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
 

Θετική στάση απέναντι στον Χριστό παίρνει όποιος αγωνίζεται για την επέκταση της βασιλείας του Χριστού

Παρακάτω παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεόλογου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, που ερμηνεύει μέρος από τον θεόπνευστο λόγο του αγίου Συμεών του Θεοδόχου που είπε κατα την Υπαπαντή του Κυρίου για τον Κύριο «Ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών» και έχει θέμα «Εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών» (2-2-1997).

Θετική στάση απέναντι στον Χριστό παίρνει όποιος αγωνίζεται για την επέκταση της βασιλείας του Χριστού

νισ π

Παίρνει επίσης ο άνθρωπος θετική στάση απέναντι του Χριστού, εάν αγωνίζεται στη ζωή του με λόγια και με έργα για την επέκταση της βασιλείας του Χριστού στον κόσμο.

XRISTOSΈνας που αγαπά έναν πολιτευτή αγωνίζεται για να επιτύχει στις εκλογές του, του φέρνει ψηφοφόρους. Και ένας που είναι φίλος του Χριστού και όχι εχθρός, αγωνίζεται να φέρει ανθρώπους κοντά στο Χριστό και έτσι να επεκτείνει την επέκταση της βασιλείας του Χριστού.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Θετική στάση απέναντι στον Χριστό παίρνει όποιος Τον αγαπά πάνω απ’ όλα, πατώντας ΕΔΩ
Αρνητική θέση απέναντι του Κυρίου λαμβάνουν όσοι Τον μισούν και ρητορεύουν εναντίον Του και όσοι πολιτικοί ψηφίζουν αντίχριστους νόμους, πατώντας ΕΔΩ

Απόδειξη της Θεότητας του Ιησού, ο λόγος του αγίου Συμεών του Θεοδόχου, για την καθοριστική σημασία για την σωτηρία, της στάσης των ανθρώπων απέναντι του Κυρίου, παρουσίαση σαν βίντεο

Για την Υπαπαντή του Κυρίου, αλλά και για την προχθεσινή Κυριακής της Απόκρεω όπου διαβάστηκε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, που είχαμε παρουσιάσει παλαιότερα σε 2 αναρτήσεις, σε παρουσίαση σαν βίντεο.

Απόδειξη της Θεότητας του Ιησού, ο λόγος του αγίου Συμεών του Θεοδόχου, για την καθοριστική σημασία για την σωτηρία, της στάσης των ανθρώπων απέναντι του Κυρίου, παρουσίαση σαν βίντεο

a7307-cea4ce95ce9bce99ce9ace97ce9acea1ce99cea3ce97-bmpΔείτε και Η σωτηρία ή η Κόλαση των ανθρώπων εξαρτάται από τη στάση τους απέναντι στον Κύριο, πατώντας ΕΔΩ
Απόδειξη της Θεότητας του Ιησού, ο λόγος του αγίου Συμεών του Θεοδόχου, πατώντας ΕΔΩ
Θετική στάση απέναντι στον Χριστό παίρνει όποιος Τον αγαπά πάνω απ’ όλα, πατώντας ΕΔΩ
Αρνητική θέση απέναντι του Κυρίου λαμβάνουν οι αδιάφοροι και καταφρονητές του Κυρίου, οι βλάσφημοι και όσοι Τον εχθρεύονται, πατώντας ΕΔΩ

Ο άνθρωπος είναι το πνεύμα και ο θάνατος είναι απελευθέρωση για τον πιστό

Για την Δεσποτική εορτή της Υπαπαντής και του αγίου Συμεών του Θεοδόχου, αλλά και επειδή πριν 4 ημέρες ήταν τα 9ήμερα από κοίμηση του παλαίμαχου Θεολόγου Σωτηρίου Ευσταθίου και σήμερα είναι Ψυχοσάββατο παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Νυν απολύεις τον δούλον σου…» (3-2-1991), για την ουσία του ανθρώπου και για τον θάνατο για τον πιστό.

Ο άνθρωπος είναι το πνεύμα και ο θάνατος είναι απελευθέρωση για τον πιστό

ΝΙΣ ΚΗΡΥΤΤΕΙ 2

αγ.ΣυμεώνΔεν λέγει ο Συμέων “Τώρα Δέσποτα που σύμφωνα με το λόγο σου είδαν τα μάτια μου τον Χριστό, αποθνήσκω, πεθαίνω ευχαριστημένος”. Δεν λέει αποθνήσκω, δεν λέει πεθαίνω. Αλλά τί λέει; «Τώρα Δέσποτα με απολύεις».

Ο θάνατος είναι απόλυσις, ο θάνατος είναι απελευθέρωσις. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΔεν είναι εκμηδενισμός του ανθρώπου, αλλά είναι απόλυσις, απελευθέρωσις του ανθρώπου. Από τί; Από τα δεσμά του σώματος.

Το σώμα είναι δεσμωτήριο της ψυχής, δεσμωτήριο του πνεύματος που είναι ο άνθρωπος. Το πνεύμα είναι ο άνθρωπος, η ψυχή είναι ο άνθρωπος.

Επειδή ο άνθρωπος έχει πνεύμα ή ψυχή -το ίδιο είναι-, γι΄ αυτό έχει και τη συνείδηση της υπάρξεώς του. Και όταν έρχεται ο θάνατος, το πνεύμα, η ψυχή που είναι ο άνθρωπος, απολύεται, ελευθερώνεται και φεύγει μέσα από τη φυλακή που λέγεται σώμα.

ηλιος1Συνεπώς για τον πιστό δεν είναι συμφορά ο θάνατος. Αφού δεν είναι εκμηδένιση, αλλά είναι απελευθέρωση από τη φυλακή του σώματος και από τη μεγαλύτερη φυλακή αυτού του κόσμου, και μετάβαση σ΄ ένα άλλο κόσμο ασυγκρίτως ωραιότερο, όπου ο άνθρωπος αισθάνεται άνετα, ανετότατα.

 Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Αναρτήσεις για την ψυχή και το θάνατο, πατώντας ΕΔΩ
Η αντιμετώπιση του σωματικού θανάτου από τον άγιο Συμεών, πατώντας ΕΔΩ
Διήγηση της Υπαπαντή του Κυρίου, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Απόδειξη της Θεότητος του Αγίου Πνεύματος, από χωρίο της διήγησης της Υπαπαντής του Κυρίου

Για την Δεσποτική εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου, παρουσιάζουμε άλλο ένα πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Νυν απολύεις τον δούλον σου…» (3-2-1991). Το απόσπασμα είναι συνέχεια του αποσπάσματος που παρουσιάσαμε προχθές (δείτε ΕΔΩ).

Απόδειξη της Θεότητος του Αγίου Πνεύματος, από χωρίο της διήγησης της Υπαπαντής του Κυρίου

ΝΙΣ ωραίος 17-12-1989 με περιγρ

«καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου».

αγ.Συμεών

Εμείς γνωρίζουμε από τη Γραφή ότι ο Θεός κάνει αποκαλύψεις στους ανθρώπους, στους προφήτες. Αλλ΄ εδώ λέγει ότι το Πνεύμα το Άγιον έκανε αποκάλυψη στον Συμεών.

Άρα το Πνεύμα το Άγιον είναι Θεός, όπως είναι ο Πατέρας, όπως είναι και ο Υιός!

 Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Χωρίο της Αγίας Γραφής για την Θεότητα του Αγίου Πνεύματος (Λουκ. β’ 26-30), πατώντας ΕΔΩ
Για την προσδοκία του αγίου Συμεών του Θεοδόχου, πατώντας ΕΔΩ
Για την Υπαπαντή του Κυρίου και την απερίγραπτη χαρά του αγίου Συμεών του Θεοδόχου, πατώντας ΕΔΩ
Η αντιμετώπιση του σωματικού θανάτου από τον άγιο Συμεών, πατώντας ΕΔΩ
Για την Υπαπαντή του Κυρίου και την απερίγραπτη χαρά του αγίου Συμεών του Θεοδόχου, πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation