ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ”

Με την Θεότητα Του, ο Κύριος μας τελείως νίκησε τον θάνατο και τον Άδη

Παρακάτω παραθέτουμε μικρό απόσπασμα απο την ερμηνεία, του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του ύμνου της Εκκλησίας «Ρωμαλεότητι του κρείττονος…», από τον Κανόνα του Μεγάλου Σαββάτου, που ψάλλεται το βράδυ της Μ. Παρασκευής αλλά και το βράδυ του Μ. Σαββάτου, λίγο πριν την Ανάσταση του Χριστού.

Με την Θεότητα Του, ο Κύριος μας τελείως νίκησε τον θάνατο και τον Άδη

«Ρωμαλεότητι του κρείττονος εκνικήσαντός σου, της σαρκός η ψυχή σου διήρηται. Σπαράττουσιν άμφω γαρ δεσμούς του θανάτου και άδου, Λόγε, τω κράτει σου».

Ω Λόγε! Λέγει ο ιερός υμνογράφος. Η ψυχή σου δια του θανάτου «διήρηται» της σαρκός σου, εχωρίσθη δηλαδή εκ του σώματός σου. Αλλά τούτο συνέβη ουχί nik onomaηττηθέντος, αλλ’ «εκνικήσαντος σου». Μέ τό ότι απέθανες δέν ηττήθης, όπως συμβαίνει εις τούς κοινούς ανθρώπους. Τουτέστι τελείως ενίκησες, ολοσχερώς κατέβαλες τόν αντίπαλον καί επεκράτησες. Πώς δέ ενίκησες; «Ρωμαλεότητι του κρείττονος»! Ρωμαλεότης είνε η ισχυρά δύναμις. Τό κρείττον, τό ανώτερον, είνε η Θεότης του Χριστού, συγκρινομένη πρός τήν ανθρωπίνην αυτού φύσιν, η οποία είνε τό κατώτερον. Η Θεότης του Χριστού δηλούται εν τω ύμνω διά τής ονομασίας Λόγος.


Μικρό απόσπασμα απο την αρχή της παραγράφο «ΣΠΑΡΑΓΜΟΣ» σελ.165-6 που ερμηνεύει τον παραπάνω ύμνο. Ολόκληρη η παράγραφος περιέχεται στις σελίδες 165-8 στο ωραιότατο βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

 

4 ακόμα αναρτήσεις για την Σταύρωση του Κυρίου μας

4 ακόμα αναρτήσεις για την Σταύρωση του Κυρίου μας

ΣΤΑΥΡΩΣΗΠοίον εξαπλώνουν εις τό ακατέργαστον ξύλον του σταυρού; πατώντας ΕΔΩ

Τέλεια η αγάπη του Εσταυρωμένου Κυρίου μας και τέλειο το έργο Του, πατώντας ΕΔΩ

Σταυρωταί και ανασταυρωταί του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Δύο αξιοσήμαντες σκέψεις που μας βοηθούν να αποφεύγουμε την αμαρτία αλλά και να μην απελπιζόμαστε, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τα Σεπτά και φοβερά Πάθη του Κυρίου μας

Για την σημερινή μεγάλη ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής που η Εκκλησία εορτάζει τα Σεπτά Πάθη του Κυρίου μας, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τα Σεπτά Πάθη του Κυρίου μας.

Αναρτήσεις για τα Σεπτά και φοβερά Πάθη του Κυρίου μας

ΜΑΣΤΙΓΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣΓια τον πολύ οδυνηρό βασανισμό της μαστίγωσης του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

“ Ψευδή πορφύρα περιβάλλεται ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις”, πατώντας ΕΔΩ

Nymf“Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται ο των αγγέλων Βασιλεύς”, πατώντας ΕΔΩ

Ο Ιησούς οδηγείται στό Γολγοθά καί σταυρώνεται εν μέσω δύο ληστών (Μαρκ. ιε΄ 20-28), πατώντας ΕΔΩ

Ποίου τρυπούν τα Χέρια και τα Πόδια! Ποίον προσηλώνουν με ήλους!, πατώντας ΕΔΩ

Για τη φρικτή δοκιμασία της φλογερώτερης δίψας που αισθάνθηκε ο Φιλάνθρωπος Κύριος για χάρη μας, πατώντας ΕΔΩ

Η σταύρωση, το πιο οδυνηρό και επαίσχυντο μαρτύριo, πατώντας ΕΔΩ

Η φράση που συγκινούσε περισσότερο τον π. Αυγουστίνο, απ΄ όλες τις Ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας, παρουσιάση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Η θαυμαστή σιωπή του Ιησού (Μάρκ. ιε’ 2-5)

Για τα Πάθη του Κυρίου μας παρουσιάζουμε τους 4 στίχους από το Ευαγγέλιο του Μάρκου για την θαυμαστή σιωπή Του και τη μετάφραση του στη νεοελληνική γλώσσα από τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Η θαυμαστή σιωπή του Ιησού (Μάρκ. ιε’ 2-5)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Μάρκου

AG. MARKOS

Καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πιλᾶτος· σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ· σὺ λέγεις. 3 Καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά, αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο. 4 Ὁ δὲ Πιλᾶτος πάλιν ἐπηρώτα αὐτὸν λέγων· οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; Ἴδε πόσα σου καταμαρτυροῦσιν. 5 Ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥστε θαυμάζειν τὸν Πιλᾶτον.

Η μετάφραση του στίχου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

2 Καί τόν ρώτησε ο Πιλάτος: «Σύ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων;». Αυτός δέ απάντησε καί του είπε: «Τό λέγεις συ». (Ο Ιησούς παραδέχθηκε, ότι είναι βασιλεύς, αλλά μέ πνευματική βασιλεία). 3 Οι αρχιερείς τότε επέφεραν πολλές κατηγορίες εναντίον του, αλλ΄ αυτός δέν αποκρίθηκε τίποτε. 4 Ο δε Πιλάτος πάλι τόν ρώτησε λέγοντας: «Δεν αποκρίνεσαι τίποτε; Κοίταξε γιά πόσα σέ κατηγορούν». 5 Ο δέ Ιησούς δέν αποκρίθηκε πλέον τίποτε, ώστε νά θαυμάζη ο Πιλάτος.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.

Ο τίτλος για το στίχους ιε΄ 2-5, είναι του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Για την θαυμαστή σιωπή του Κυρίου κατά το θείο Πάθος και την δίκη, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την αγωνιώδη προσευχή του Κυρίου στη Γεθσημανή

Παρακάτω θυμίζουμε παλαιότερες αναρτήσεις για την αγωνιώδη προσευχή του Κυρίου στη Γεθσημανή.

Αναρτήσεις για την αγωνιώδη προσευχή του Κυρίου στη Γεθσημανή

GES PΗ υπερτάτη αγωνία στη Γεθσημανή (Ματθ.κστ΄36-46), πατώντας ΕΔΩ

Γιατί αγωνιούσε ο Χριστός, πατώντας ΕΔΩ

Για την συγκλονιστική υπέρτατη αγωνία του Χριστού στη Γεθσημανή και τη δική μας αναισθησία, πατώντας ΕΔΩ

Παρουσίαση σαν βίντεο Τί έβλεπε ο Κύριος και αγωνιούσε στη Γεθσημανή, πατώντας ΕΔΩ

Και σήμερα αγωνιά ο Κύριος. Το θαύμα της εικόνας στον άγιο Ευθύμιο Κυψέλης, πατώντας ΕΔΩ

συμπροσευχες3Αγωνιά ο Χριστός για την σατανική αίρεση του Οικουμενισμού, πατώντας ΕΔΩ

ΑΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ πΛυπείται και αγωνιά ο Κύριος διότι η αίρεση θριάμβευσε στον λεγόμενο χριστιανικό κόσμο,  πατώντας  ΕΔΩ

Λυπείται και αγωνιά ο Κύριος για τις προδοσίες από πατριάρχες και αρχιεπισκόπους, πατώντας ΕΔΩ

Λυπείται και αγωνιά ο Κύριος για τους άπιστους και τους αιρετικούς, πατώντας ΕΔΩ

Λυπείται ο Κύριος για τον γυμνισμό και το σέξ που κατέκλυσαν τον κόσμο, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τον Νιπτήρα, τον Μυστικό Δείπνο και τη Θεία Κοινωνία, την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου και την προδοσία του Ιούδα

Παρακάτω θυμίζουμε παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τον Νιπτήρα, τον Μυστικό Δείπνο και τη Θεία Κοινωνία, την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου και για την προδοσία του Ιούδα.

Αναρτήσεις για τον Νιπτήρα, τον Μυστικό Δείπνο και τη Θεία Κοινωνία, την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου και την προδοσία του Ιούδα

ιερος νιπτηραςΑναρτήσεις για τον Νιπτήρα και την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

NIS kai KYRIOS PROSEYXOMENOSΤηλεοπτική εκπομπή με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο για την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Η προσευχή του Χριστού, της Εκκλησίας, των πιστών και «προσευχή» των Οικουμενιστών πατώντας ΕΔΩ

Ας σκεπτόμαστε και τις δικές μας πτώσειςΑσύγκριτηη διαφορά του Κυρίου και του Μυστικού Δείπνου Του από τον Σωκράτη και το Συμπόσιο του Πλάτωνα, πατώντας ΕΔΩ

Ναι, ο Θεός έχει αίμα! Παράδοξοι λόγοι του Κυρίου για το Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, πατώντας ΕΔΩ

Απαραίτητη η προετοιμασία με μετάνοια και ι. εξομολόγηση πριν την Θεία Κοινωνία, πατώντας ΕΔΩ

προδοσιαΗ συμπεριφορά του προδότη Ιούδα λύπησε πολύ περισσότερο τον Κύριο, απ’ ό,τι η συμπεριφορά των εχθρών Του, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την προδοσία του Ιούδα, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για το Άγιο Σάββατο της Ταφής του Κυρίου

Αναρτήσεις για το Άγιο Σάββατο της Ταφής του Κυρίου

Η σφράγισι καί η φρούρησι του τάφου (Ματθ. κζ’ 62-66), πατὠντας ΕΔΩ

ΣΠΑΡΑΓΜΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΔΟΥ, πατώντας ΕΔΩ

Μεγάλη η ασέβεια της φυγής πριν το τέλος της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας, πατώντας ΕΔΩ

Τέλεια η αγάπη του Εσταυρωμένου Κυρίου μας και τέλειο το έργο Του

Για τα Σεπτά Πάθη του Κυρίου παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από το βιβλίο «ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ», του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Τέλεια η αγάπη του Εσταυρωμένου Κυρίου μας και τέλειο το έργο Του

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΌλαι αι φωναί θά σιγήσουν πρός στιγμήν, διά ν΄ ακουσθή η κραυγή του Ιησού. Τετέλεσται! Όλα τά ανθρώπινα έργα είνε ατελή. Το τελεσθέν επί του Γολγοθά είνε τό τέλειον. Ο Χριστός μας ηγάπησεν «εις τέλος». ουδείς άλλος. Ο Χριστός προσέφερεν υπερ ημών θυσίαν τελείαν». ουδείς άλλος. Διό καί αι ευγνώμονες καρδίαι, αι ατελείς μεν, αλλά πρός τήν τελειότητα φερόμεναι, συγκινούνται εκ του ονόματος του Ιησού όσον εξ ουδενός άλλου ονόματος ονομαζομένου είτε επί γης είτε εν ουρανοίς. Ο Ιησούς Χριστός είνε ο υπέρθειος μαγνήτης των εκλεκτών ψυχών. 

Μικρό απόσπασμα από την αρχή του κεφαλαίου «ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ» και τη σελ. 164, του ωραιότατου βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

 

Δείτε και Για τα Πάθη του Κυρίου, αναρτήσεις, πατώντας ΕΔΩ
Η άπειρη αγάπη του Θεού, μικρό απόσπασμα από την ερμηνεία του στίχου 16, του χθεσινού Ευαγγελικού αναγνώσματος, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για τα Άγια Πάθη του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Ποίον εξαπλώνουν εις τό ακατέργαστον ξύλον του σταυρού;

Ποίον εξαπλώνουν εις τό ακατέργαστον ξύλον του σταυρού;

ΠΣΤΑΥΡΩΣΗοίον εξαπλώνουν εις τό ακατέργαστον ξύλον του σταυρού;

ηλιοςΕκείνον, ο οποίος εξέτεινε τόν ουρανόν ωσεί δέρριν, ο οποίος εποίησε τά ξύλα του δρυμού,dasos εφύτευσε τάς κέδρους του Λιβάνου, όλα τά δένδρα των δασών.

Από τη σελ.102, του υποκεφαλαίου με τον τίτλο <>, του κεφαλαίου «Ταπεινώσεις κατα το πάθος» του εξαιρετικότατου βιβλίου «ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ», του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.
Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο Σταυρός».
Ολόκληρο αυτό κεφάλαιο «Ταπεινώσεις κατα το πάθος» περιέχεται στις σελίδες 57-124.
Περισσότερο για το εξαιρετικότατο αυτό βιβλίο, πατήστε ΕΔΩ

 

Δείτε και Ποίου τρυπούν τα Χέρια και τα Πόδια! Ποίον προσηλώνουν με ήλους!, πατώντας ΕΔΩ
Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος σε τηλεοπτική εκπομπή του κ. Γεωργίου Ζερβού για τα Πάθη του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τα Σεπτά Πάθη του Κυρίου μας

Παρακάτω θυμίζουμε παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τα Σεπτά Πάθη του Κυρίου μας.

Αναρτήσεις για τα Σεπτά Πάθη του Κυρίου μας

ΜΑΣΤΙΓΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣΓια την θαυμαστή σιωπή του Κυρίου κατά το θείο Πάθος και την δίκη, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τη Μεγάλη Παρασκευή, πατὠντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τα Άγια Πάθη του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Nymf“ Ψευδή πορφύρα περιβάλλεται ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις”, πατώντας ΕΔΩ

“Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται ο των αγγέλων Βασιλεύς”, πατώντας ΕΔΩ

Η φράση που συγκινούσε περισσότερο τον π. Αυγουστίνο, απ΄ όλες τις Ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας, παρουσιάση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την προδοσία του Ιούδα και την αγωνιώδη προσευχή του Κυρίου στη Γεθσημανή

Παρακάτω θυμίζουμε παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας  για την προδοσία του Ιούδα και την αγωνιώδη προσευχή του Κυρίου στη Γεθσημανή.

Αναρτήσεις για την προδοσία του Ιούδα και την αγωνιώδη προσευχή του Κυρίου στη Γεθσημανή

προδοσια

Η συμπεριφορά του προδότη Ιούδα λύπησε πολύ περισσότερο τον Κύριο, απ’ ό,τι η συμπεριφορά των εχθρών Του, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την προδοσία του Ιούδα, πατώντας ΕΔΩ

GES PΓιατί αγωνιούσε ο Χριστός, πατώντας ΕΔΩ

Για την συγκλονιστική υπέρτατη αγωνία του Χριστού στη Γεθσημανή και τη δική μας αναισθησία, πατώντας ΕΔΩ

Παρουσίαση σαν βίντεο Τί έβλεπε ο Κύριος και αγωνιούσε στη Γεθσημανή, πατώντας ΕΔΩ

Και σήμερα αγωνιά ο Κύριος. Το θαύμα της εικόνας στον άγιο Ευθύμιο Κυψέλης, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τον Νιπτήρα και την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου

Παρακάτω θυμίζουμε παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τον Νιπτήρα και την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου

Αναρτήσεις για τον Νιπτήρα και την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου

ιερος νιπτηραςΟ Διδάσκαλος καί ο Κύριος πλύνει τά πόδια των μαθητών (Ιωάν. ιγ΄ 1-17), πατώντας ΕΔΩ

Η προσευχή του Χριστού, της Εκκλησίας, των πιστών και  «προσευχή» των Οικουμενιστών NIS kai KYRIOS PROSEYXOMENOSπατώντας ΕΔΩ

Τηλεοπτική εκπομπή με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο για την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Ο Εσταυρωμένος αναθέτει τή μητέρα στόν αγαπημένο μαθητή (Ιωάν. ιθ’ 26-27)

Επειδή πριν 4 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε την Παναγία την Μυρτιδιώτισσα και πριν 2 ημέρες εόρτασε τη Μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου, «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄, που είναι η μετάφραση, πριν την αναλυτική ερμηνεία, 2 πολύ αξιοσήμαντων στίχων του Ευαγγελίου του Ιωάννου, με λόγους του Εσταυρωμένου Κυρίου, που έχουν σχέση και με την Παναγία μας και με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη.

Ο Εσταυρωμένος αναθέτει τή μητέρα στόν αγαπημένο μαθητή (Ιωάν. ιθ’ 26-27)

Κείμενο Ευαγγελιστή Ιωάννη «26 Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρὶ αὐτοῦ· γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου. 27 Εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου. Καὶ ἀπ’ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια».

Τό «ούν» είνε μεταβατικό, όπως πολλές φορές, καί εξηγείται «δέ». Τό «παρεστώς», μετοχή παρακειμένου του «παρίσταμαι», σημαίνει «παριστάμενος». Τό «είτα» σημαίνει «έπειτα». Καί η φράσι «εις τα ίδια» σημαίνει «στό κατάλυμά του, μαζί του».

Μεταφράζουμε: «Όταν δέ ο Ιησούς είδε τή μητέρα καί τό μαθητή πού αγαπούσε ιδιαιτέρως, νά παρίσταται, λέγει στή μητέρα του: “Γυναίκα, ιδού ο υιός σου”. Έπειτα λέγει στό μαθητή: “Ιδού η μητέρα σου”. Καί από τήν ώρα εκείνη ο μαθητής τήν πήρε μαζί του».

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΑπο τη σελ. 251 και την ερμηνεία των στίχων 26-27 του ιθ’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στη παράγραφο «Ο Εσταυρωμένος αναθέτει τή μητέρα στόν αγαπημένο μαθητή», του εξαίρετου ερμηνευτικού υπομνήματος του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Δείτε και  Αναρτήσεις για τον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, πατώντας ΕΔΩ
Ο Μαθητής «όν ηγάπα» ο Ιησούς, είχε την τρυφερώτερη αγάπη προς τον Κύριο του, πατώντας ΕΔΩ
Ο άγιος Ιωάννης ο Απόστολος, πατώντας ΕΔΩ
Παπάδες στον Καναδά εκφράζονταν ασεβέστατα για τους Αγίους Αποστόλους, πατώντας ΕΔΩ

Ο Σταυρός του Κυρίου η υπέρτατη θυσία καί το μεγαλύτερο έγκλημα

Επειδή χθές η Εκκλησία εόρτασε μεγάλη εορτή τής Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού που είναι σαν την Μεγάλη Παρασκευή παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α’, όπου ερμηνεύει στίχο, που υπάρχει και στο ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

Ο Σταυρός του Κυρίου η υπέρτατη θυσία καί το μεγαλύτερο έγκλημα

Στίχος Ευαγγελιστή Ιωάννου «16 Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον».

Μετάφραση μακαριστού Νικολάου Σωτηρόπουλου «16 Ναί! Τόσο αγάπησε ο Θεός τόν κόσμο, ώστε τόν Υιό του τόν μονογενή έδωσε γιά θυσία, ώστε καθένας, πού πιστεύει σ΄ αυτόν, νά μή πεθάνη (πνευματικά), αλλά νά έχει ζωή αιώνια».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Μιλήσαμε γιά τήν ευχάριστη πλευρά τού σταυρού του Χριστού. Αλλ΄ υπάρχει καί η δυσάρεστη πλευρά. Από τή μία πλευρά σταυρού του Χριστού σημαίνει θυσία, τήν υπερτάτη θυσία. Από τήν άλλη πλευρά σημαίνει έγκλημα, τό μεγαλύτερο έγκλημα. Από τή μία πλευρά ο σταυρός του Χριστού δεικνύει τήν αγάπη του Θεού στό αποκορύφωμά της. Από τήν άλλη πλευρά δεικνύει τό μίσος των ανθρώπων επίσης στό αποκορύφωμά του. Όπως ο Χριστός είπε, «Ούτως ηγάπησεν ο Θεός τόν κόσμον, ώστε τόν Υιόν αυτού τόν μονογενή έδωκεν», έτσι δύναται νά λεχθή τούτο: «Ούτως εμίσησεν ο κόσμος τόν Θεόν, ώστε τόν Υιόν αυτού τόν μονογενή ανεβίβασεν εις τόν σταυρόν, εξετέλεσε κατά τόν αγριώτερον καί σαδιστικώτερον τρόπον».

Απο την ερμηνεία του γ’ κεφαλαίου και του στίχου 16, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ. 256.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.

Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

 

ΣΤΑΥΡΩΣΗ

Δείτε και Ο Χριστός, Αυτός είναι ο μεγάλος Σταυροφόρος και Εσταυρωμένος, πατώντας ΕΔΩ
Η σταύρωση, το πιο οδυνηρό και επαίσχυντο μαρτύριo, πατώντας ΕΔΩ
Η άπειρη αγάπη του Θεού, μικρό απόσπασμα από την ερμηνεία του στίχου 16, του χθεσινού Ευαγγελικού αναγνώσματος, πατώντας ΕΔΩ
Το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (Ιω. γ΄ 13-17), πατώντας ΕΔΩ
Τιμώντες τον Σταυρόν, τιμούμε τον Εσταυρωμένον, πατώντας ΕΔΩ.
Μόνο η ζωή που δίνει ο Χριστός είναι η πλήρης και αληθινή ζωή, πατώντας ΕΔΩ
«Ο πιστεύων εἰς ἐμὲ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται», πατώντας ΕΔΩ
Ο Θεός ελκύει τους ταπεινούς και καλοπροαίρετους που ενδιαφέρονται για τη σωτηρία τους, πατώντας ΕΔΩ
Όποιος πιστεύει στον Χριστό έχει ζωή αιώνια, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τα Άγια Πάθη του Κυρίου και το Μεγάλο Σάββατο

Αναρτήσεις για τα Άγια Πάθη του Κυρίου και το Μεγάλο Σάββατο

Αναρτήσεις για τη Μεγάλη Παρασκευή, πατώντας ΕΔΩ

Επίκαιρες αναρτήσεις για το Μεγάλο Σάββατο, πατώντας ΕΔΩ

 

Post Navigation