ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “Πνευματικά κείμενα”

Από τη φωνή του Θεού Πατρός στην Μεταμόρφωση του Υιού Του: «Αυτού ακούετε»

Για τη μεγάλη Δεσποτική εορτή της Μεταμόρφωσης του Κυρίου, παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα που υπάρχει στο βιβλίο του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου,  «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ».

Από τη φωνή του Θεού Πατρός στην Μεταμόρφωση του Υιού Του: «Αυτού ακούετε»

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΟ Πέτρος ωμολόγησε, ότι ο Ιησούς είνε ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς τό έδειξε μέ τή δόξα της Μεταμορφώσεως του, καί ο Πατήρ τό μαρτύρησε μέ τή φωνή του απ΄ τή νεφέλη. Αλλ΄ εδώ η φωνή του Πατρός προσθέτει μία φράση, τήν οποία δέν είπε κατά τή βάπτιση στόν Ιορδάνη: «Αυτού ακούετε». Ο Ιησούς, αυτός είνε ο Υιός μου, αυτόν εξέλεξα, αυτόν νά ακούετε.

Από την ερμηνεία του ΙΖ’ κεφαλαίου και του Μαθήματος 25ου που έχει τίτλο «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕΛΗΝΙΑΖΟΜΕΝΟΥ, ΠΡΟΡΡΗΣΙΣ ΠΑΘΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ», σ. 182 του ερμηνευτικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ».

Έκδοσις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Αθήνα 1994. Έκδοση β’ βελτιωμένη.

Περισσότερα για το βιβλίο δείτε ΕΔΩ

ΜΕΤΑΜπΔείτε και Για το όρος Θαβώρ, πατώντας ΕΔΩ
Η μεταμόρφωσι του Ιησού (Μαρκ. θ΄2-8), πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για την Μεταμόρφωση του Κυρίου Ιησού, πατώντας ΕΔΩ
Η σημασία της εμφάνισης των Προφητών Μωϋσή και Ηλία την ώρα της Μεταμόρφωσης του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ
Τηλεοπτική εκπομπή του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για την Μεταμόρφωση του Κυρίου και τον Προφήτη Ηλία (5-8-1997), πατώντας ΕΔΩ
Τηλεοπτική εκπομπή για τη Δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, πατώντας ΕΔΩ

Αν αγαπάμε τον Χριστό, πρέπει να Του δίνουμε τα πάντα

Για την αρχή του εκκλησιαστικού έτους που άρχισε πριν 2 εβδομάδες, παρουσιάζουμε άλλο ένα μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄.

Αν αγαπάμε τον Χριστό, πρέπει να Του δίνουμε τα πάντα

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Στίχος 35:  «Ὁ Πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν Υἱὸν καὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ».

ΧΡι ΙΗΟ Πατήρ αγαπά τόν Υιό καί του δίνει τά πάντα. Καί εμείς, άν αγαπάμε τό Χριστό, πρέπει νά τού δίνωμε τά πάντα. Καί πρώτα πρέπει στό Χριστό ν΄ αποδίδωμε τά πάντα. Ν΄ αναγνωρίζωμε δηλαδή, ότι όλα τα καλά προέρχονται από τό Χριστό καί ανήκουν στό Χριστό. Έπειτα όλες τίς δυνάμεις καί τίς ικανότητές μας, όλα τά προσόντα καί τά ταλέντα μας να θέτωμε στή διάθεσι του καλού γιά τή δόξα του Χριστού. Όλα τά θελήματά μας νά τά υποτάσσωμε στό θέλημα του Χριστού. 

Απο την ερμηνεία του γ’ κεφαλαίου και του στίχου 35, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.

Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

ChrrΔείτε και Μόνο η ζωή που δίνει ο Χριστός είναι η πλήρης και αληθινή ζωή, πατώντας ΕΔΩ
Όποιος πιστεύει στον Χριστό έχει ζωή αιώνια, πατώντας ΕΔΩ
Ο Ιησούς αυτός είναι ο Υιός του Θεού,πατώντας ΕΔΩ
«Ο εωρακώς εμέ εώρακε τόν Πατέρα», «Εγώ εν τω Πατρί καί ο Πατήρ εν εμοί εστι» (Ιω. ιδ΄ 8-14), πατώντας ΕΔΩ
Ο Χριστός είναι ο πνευματικός άρτος, πατώντας ΕΔΩ
Ο Χριστός ζητεί τό πρωτείο της αγάπης μας καί αυταπάρνησι (Ματθ. ι΄ 37-38), πατώντας ΕΔΩ
Οι πιστοί ν΄ ακολουθούμε τον Ποιμένα Χριστό, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Για το όρος Θαβώρ

Για την Δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα που υπάρχει στο βιβλίο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ», για το όρος όπου Μεταμορφώθηκε ο Κύριος, το όρος Θαβώρ.

Για το όρος Θαβώρ

ΜΕΤΑΜπ

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΟ Κύριος ανεβάζει τούς τρείς Μαθητάς του σ΄ένα ψηλό βουνό. Ποιό είνε αυτό τό βουνό, δέν λέγει τό Ευαγγέλιο. Αρχαιοτάτη παράδοσις λέγει, ότι είνε τό Θαβώρ κοντά στή Ναζαρέτ. Τό Θαβώρ είνε ψηλό εν συγκρίσει μέ άλλα βουνά, πού βρίσκονται γύρω του. Είνε 400 μέτρα πάνω απ΄τήν πεδιάδα Ιεζραέλ thab mikκαί επειδή είνε μεμονωμένο βουνό, έχει αρίστη θέα, πού δέν έχουν άλλα ψηλότερα βουνά. Τό Θαβώρ έγινε σύμβολο του πνευματικού ύψους καί τής πνευματικής θεωρίας.

Από την ερμηνεία του ΙΖ’ κεφαλαίου και του Μαθήματος 25ου που έχει τίτλο «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕΛΗΝΙΑΖΟΜΕΝΟΥ, ΠΡΟΡΡΗΣΙΣ ΠΑΘΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ», σ. 179 του ερμηνευτικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ». Έκδοσις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Αθήνα 1994. Έκδοση β’ βελτιωμένη.

Περισσότερα για το βιβλίο δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Η μεταμόρφωσι του Ιησού (Μαρκ. θ΄2-8), πατώντας ΕΔΩ
Ο Χριστός είναι ο μόνος δυνατός να ενεργήσει σ΄ εμάς την αγία μεταμόρφωση, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για την Μεταμόρφωση του Κυρίου Ιησού, πατώντας ΕΔΩ
Η σημασία της εμφάνισης των Προφητών Μωϋσή και Ηλία την ώρα της Μεταμόρφωσης του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ
Τηλεοπτική εκπομπή του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για την Μεταμόρφωση του Κυρίου και τον Προφήτη Ηλία (5-8-1997), πατώντας ΕΔΩ
Λόγοι που παρέλαβε ο Κύριος μόνο τους 3 Μαθητές κατά τη Μεταμόρφωση Του, πατώντας ΕΔΩ
Για την γλυκύτητα της θέας του θείου φωτός του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Το στάδιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Για την περιόδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που διανύουμε και άρχισε από την προπερασμένη Δευτέρα, παρουσιάζουμε αξιοσήμαντο σχόλιο από το ορθόδοξο περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» που τότε διεύθυνε το γνησιότερο τέκνο του μακαριστού π. Αυγουστίνου, ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος.

Το στάδιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής

βΑΙΑΕισήλθαμε καί πάλι μέ τή χάρι του Θεού στό πνευματικό στάδιο της Αγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστής, μέσα στό οποίο η Εκκλησία μας καλεί νά αγωνιστούμε κατά των παθών μας, νά τά νικήσουμε καί νά στεφανωθούμε. Πόσοι όμως είμεθα; Εάν μετρηθούμε, θα ευρεθούμε πολύ ολίγοι. Το ίδιο όμως δέν συμβαίνει καί στά κοσμικά στάδια; Οι αθλητές μέσα στό στίβο καί τόν αγωνιστικό χώρο είνε μερικές μόνο δεκάδες, ενώ οι θεατές στίς κερκίδες ανέρχονται σέ δεκάδες χιλιάδες, οι δε τηλεθεατές σέ πολλά εκατομμύρια. Έτσι καί στό πνευματικό αυτό στάδιο οι περισσότεροι άνθρωποι παραμένουν απλοί θεατές. Παρακολουθούν τούς αγωνιζομένους από μακρόθεν. Μερικοί δέ τούς ειρωνεύονται, τούς χλευάζουν καί τους ελεεινολογούν, διότι αγωνίζονται γιά πράγματα αόρατα καί άπιαστα, άρα δέν μπορούν νά τά ιδούν μέ τά μάτια τους, νά τά ακούσουν μέ τά αφτιά τους καί νά τά πιάσουν μέ τά χέρια τους. Είνε άπιστοι. Δέν πιστεύουν στό Θεό, στό Ευαγγέλιο, στήν ύπαρξι πνευματικού κόσμου καί αιωνιότητος. Σύνθημά τους τό «φάγωμεν καί πίωμεν, αύριον γάρ αποθνήσκομεν» (Α΄ Κορ. 15, 32)

βραβειο ΑΕμείς όμως οι πιστοί πιστεύουμε. Έχουμε πεποίθησι γιά πράγματα, τά οποία ελπίζουμε, καί βεβαιότητα για πράγματα, τά οποία δέν βλέπομε (Εβρ. 11, 1). Γι΄ αυτό καί αγωνιζόμεθα τό κατά δύναμιν νά εφαρμόσουμε τίς θείες εντολές, έστω καί άν πολλές φορές, λόγω των ανθρωπίνων αδυναμιών μας, δέν τό κατορθώνουμε, έχοντες ακράδαντη τήν βεβαιότητα, ότι ο Θεός δέν θά βραβεύση τόσο τούς αθλητάς του γιά τό αποτέλεσμα, πού επέτυχαν μέσα στό στάδιο, όσο γιά τίς φιλότιμες προσπάθειες πού κατέβαλαν κατά τή διάρκεια του πνευματικού τους αγώνα.

Από το μηνιαίο ορθόδοξο περιοδικό Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, τεύχος Μαρτίου 2014.

Το έργο του Κυρίου συνεχίζεται με την ιεραποστολή

Για την πριν 2 εβδομάδες περίπου, συμπλήρωση 10 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου και 6 χρόνων από την κοίμηση του γνησιότερου τέκνου του, του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄, για την ιεραποστολή στην οποία αφιερώθηκαν.

Το έργο του Κυρίου συνεχίζεται με την ιεραποστολή

Στίχος 2ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μ1 «Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν· εἰρήνη ὑμῖν. Καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς».

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

Μεταφράζουμε: «Τούς είπε δέ πάλι ο Ιησούς: “Ευλογία σέ σάς. Όπως ο Πατήρ απέστειλεν εμένα, έτσι καί εγώ αποστέλλω εσάς”».

12 αγιοι αποστολοι π

Αλλά τό έργο του Χριστού δέν σταμάτησε μέ τό θάνατο των αποστόλων. Συνεχίζεται μέχρι τή συντέλεια του κόσμου μέ την ιεραποστολή. ΝΙΣ με π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΠΕΡΟι κήρυκες του Ευαγγελίου δέν είναι βεβαίως τόσο μεγάλοι στό αξίωμα, όσο ήταν οι απόστολοι, πού είχαν τή μεγαλύτερη πνευματική εξουσία στήν Εκκλησία και όλα τά p.Ayg NikSoχαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Είναι όμως συνεχισταί του έργου των αποστόλων, καί πρώτης ανάγκης πρόσωπα στήν ανθρωπίνη κοινωνία, αφού μέ τό κηρυκτικό έργο δημιουργούνται πιστοί, συνειδητοί χριστιανοί, αληθινοί λάτρεις του Θεού, καί πολύτιμα μέλη της ανθρωπίνης κοινωνίας.

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μ

Απο τις σελ. 313 και την ερμηνεία του στίχου 21 του κ’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

ΝΙΚ ΜΕ Π. ΑΥΓΔείτε και Δύο λόγια για την συμπλήρωση 8 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού π. Αυγουστίνου και 4 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
«Δικαίων ψυχαί εν χειρί Θεού», πατὠντας ΕΔΩ
Η 2η πηγή του κηρύγματος του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, ο πνευματικός του πατέρας, ο π. Αυγουστίνος, πατώντας ΕΔΩ
Καιρός για αγώνες. Στους τάφους θα ξεκουραστούμε!, πατώντας ΕΔΩ
ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ, βιβλίο του αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη, πατώντας ΕΔΩ

Πώς σκέφτηκε ο απόστολος Πέτρος κατα την Μεταμόρφωση του Κυρίου

Επειδή περίπου 1 εβδομάδα, στις 6 Αυγούστου,  η Εκκλησία εόρτασε και συνεχίζει να εορτάζει τη μεγάλη Δεσποτική εορτή της Μεταμόρφωσης του Κυρίου, παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα που υπάρχει στο βιβλίο του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου,  «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ».

Πώς σκέφτηκε ο απόστολος Πέτρος κατα την Μεταμόρφωση του Κυρίου

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΚαί ο Πέτρος, αναλογιζόμενος πόσο επικίνδυνη ήταν η ζωή ΜΕΤΑΜπστόν κόσμο, όπου οι θανάσιμοι εχθροί του Ιησού καραδοκούσαν, καί πόσο ωραία ήταν η ζωή στήν κορυφή του όρους, είπε στόν Ιησού. Κύριε! Είνε καλό, είνε ιδανικό, νά μείνωμε εδώ. Αν θέλης, νά στήσωμε τρείς σκηνές. Μία γιά σένα, μία γιά τό Μωϋσή καί μία γιά τόν Ηλία. Νά μείνωμε εδώ, μακρυά από τήν κακία καί τή μοχθηρία του κόσμου, καί ν΄ απολαμβάνωμε συνεχώς τή δόξα σου.

Από την ερμηνεία στους στίχους 1-9, του ΙΖ’ κεφαλαίου και του Μαθήματος 25ου που έχει τίτλο «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕΛΗΝΙΑΖΟΜΕΝΟΥ, ΠΡΟΡΡΗΣΙΣ ΠΑΘΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ», σ. 181 του ερμηνευτικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ». Έκδοσις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Αθήνα 1994. Έκδοση β’ βελτιωμένη.

Περισσότερα για το βιβλίο δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Η μεταμόρφωσι του Ιησού (Μαρκ. θ΄2-8), πατώντας ΕΔΩ
Ο Χριστός είναι ο μόνος δυνατός να ενεργήσει σ΄ εμάς την αγία μεταμόρφωση, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για την Μεταμόρφωση του Κυρίου Ιησού, πατώντας ΕΔΩ
Η σημασία της εμφάνισης των Προφητών Μωϋσή και Ηλία την ώρα της Μεταμόρφωσης του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ
Τηλεοπτική εκπομπή του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για την Μεταμόρφωση του Κυρίου και τον Προφήτη Ηλία (5-8-1997), πατώντας ΕΔΩ
Λόγοι που παρέλαβε ο Κύριος μόνο τους 3 Μαθητές κατά τη Μεταμόρφωση Του, πατώντας ΕΔΩ
Για την γλυκύτητα της θέας του θείου φωτός του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Ποιού αλείφει τα άχραντα πόδια!

Για την αλείψασα τον Κύριο πρώην πόρνη γυναίκα με μύρο, που θυμάται η Εκκλησία μας την Μεγάλη Τετάρτη (βράδυ Μεγάλης Τρίτης) παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, από το εξαίρετο βιβλίο του «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ», τ. Β’, που αναφέρεται σε παρόμοιο περιστατικό, στην άλειψη των αγίων ποδών του Κυρίου με μύρο από την Μαρία την αδελφή του Λαζάρου, του φίλου του Κυρίου. Του Ίδιου που άλειψε τα πόδια η Μαρία, του Ίδιου αλείψε τα πόδια και η πρώην πόρνη γυναίκα που θυμάται η Εκκλησία την Μεγάλη Τετάρτη.

Ποιού αλείφει τα άχραντα πόδια!

proipornΣτιχ. 3 «Ἡ οὖν Μαρία, λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου, ἤλειψε τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξε ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου».

nik onoma

Μεταφράζουμε: «Η Μαρία τότε πήρε μία λίτρα μύρου (τριακόσια είκοσι πέντε γραμμάρια περίπου, πού ήταν νάρδος ολοκάθαρη πανάκριβη, καί άλειψε τά πόδια του Ιησού, καί σκούπισε μέ τά μαλλιά της τά πόδια του. Τό δέ σπίτι γέμισε από τήν ευωδία του μύρου».

IXR

Αλείφει τά πόδια εκείνου, πού περιώδευε πόλεις καί χωριά καί κήρυττε τό ευαγγέλιο της Βασιλείας. Ως ωραίοι οι πόδες του ευαγγελιζομένου ειρήνην, του ευαγγελιζομένου τά αγαθά, τού αρχιηγού των αποστόλων καί των ιεραποστόλων (Ησ. νβ’ 7, Ρωμ. ι’ 15). Αλείφει τά πόδια gyn amεκείνου, «ών εν τω παραδείσω Εύα το δειλεινόν κρότον τοις ωσί ηχηθείσα τω φόβω εκρύβη», κατά τό περίφημο τροπάριο της Κασσιανής. Αλείφει τα πόδια εκείνα, πού έπειτα από ολίγες ημέρες καρφώθηκαν πάνω στό σταυρό, γιά νά διορθώσουν τό πταίσμα της Εύας καί του Αδάμ καί όλων των απογόνων τους.

Απο την ερμηνεία του ιβ’ 3 στίχου, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Β’, σελ. 249.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Αθήνα 2009.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Β΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

Δείτε και Για τον πιστό, κάθε υπηρεσία για τον Κύριο είναι τιμητική, πατώντας ΕΔΩ
Απονήρευτοι και αθώοι άνθρωποι παρασύρονται απο υποκριτές και απατεώνες, πατώντας ΕΔΩ
nikΤηλεοπτική εκπομπή για το τροπάριο της αγίας Κασσιανής με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, πατώντας ΕΔΩ
Τον Νυμφίον αδελφοί αγαπήσωμεν (παρουσίαση σαν βίντεο), πατώντας ΕΔΩ

Όποιος κρατεί τις εντολές του Κυρίου, Τον αγαπά

Παρακάτω παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, από την ερμηνεία του χωρίου Ιω. ιδ΄ 21, από το εξαίρετο βιβλίο του «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ», τ. Β’, για την αληθινή αγάπη προς τον Κύριο.

Όποιος κρατεί τις εντολές του Κυρίου, Τον αγαπά

Στίχος 21: «Ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν».

nik onoma

Μεταφράζουμε: «Όποιος κρατεί τίς εντολές μου καί τίς εφαρμόζει, εκείνος μόνο μέ αγαπά. Όποιος δέ μέ αγαπά, θ΄ αγαπηθή από τόν Πατέρα μου, καί εγώ θά αγαπήσω αυτόν, καί θά παρουσιάσω σ΄ αυτόν τόν εαυτό μου».

IXR

«Ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου» σημαίνει: Όποιος έχει στή γνώσι ΚΛΙΜΑΞ ΜΙΚ2του τίς εντολές του Χριστού, όποιος τίς γνωρίζει, όποιος τίς κατέχει, όποιος τίς κρατεί καί δέν τίς απορρίπτει. Πολλοί δέν γνωρίζουν καλώς, δέν κατέχουν τίς εντολές του Χριστού, διότι δέν ενδιαφέρονται νά μάθουν τό θέλημα του Χριστού.

Απο την ερμηνεία του ιδ’ 21 στίχου, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Β’, σελ. 373.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Αθήνα 2009.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Β΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

Δείτε και Αγάπη στόν Θεό, πατώντας ΕΔΩ
Ο Χριστός ζητεί τό πρωτείο της αγάπης μας καί αυταπάρνησι (Ματθ. ι΄ 37-38), πατώντας ΕΔΩ
Θετική στάση απέναντι στον Χριστό παίρνει όποιος Τον αγαπά πάνω απ’ όλα, πατώντας ΕΔΩ

Η αλήθεια της θεότητας του Χριστού προκύπτει και από το Ιω. ιδ’ 21 και από αναρίθμητα χωρία της Γραφής

Παρακάτω παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, από την ερμηνεία του χωρίου Ιω. ιδ΄ 21, από το εξαίρετο βιβλίο του «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ», τ. Β’,  απ’  όπου προκύπτει και η αλήθεια της θεότητας του Χριστού.

Η αλήθεια της θεότητας του Χριστού προκύπτει και από το Ιω. ιδ’ 21 και από αναρίθμητα χωρία της Γραφής

Στίχος 21: «Ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν».

nik onoma

Μεταφράζουμε: «Όποιος κρατεί τίς εντολές μου καί τίς εφαρμόζει, εκείνος μόνο μέ αγαπά. Όποιος δέ μέ αγαπά, θ΄ αγαπηθή από τόν Πατέρα μου, καί εγώ θά αγαπήσω αυτόν, καί θά παρουσιάσω σ΄ αυτόν τόν εαυτό μου».

IXRΆνθρωπος ή άγγελος θά έλεγε, «Ο έχων τάς εντολάς του Θεού καί τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών τόν Θεόν». Ο Χριστός εκφράζεται αλλιώς, διότι είνε Θεός, οι εντολές είνε δικές του, καί η τήρησι των εντολών δείχνει τήν αγάπη πρός αυτόν. Η αλήθεια της θεότητος του Χριστού προκύπτει από αναρίθμητα χωρία της Γραφής κατά πολλούς τρόπους, όχι μόνο μέ τόν τρόπο της σαφούς καί τής ρητής μαρτυρίας.

Απο την ερμηνεία του ιδ’ 21 στίχου, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Β’, σελ. 373.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Αθήνα 2009.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Β΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

Δείτε και Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Πατρός (Β’ Ιωάν. 3), πατώντας ΕΔΩ
Αντιχιλιαστικό χωρίο της Αγίας Γραφής, συντριπτικό των αρνητών της Θεότητας του Χριστού,
πατώντας ΕΔΩ

Για τον σφοδρό πόθο των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου προς τον Κύριο

Επειδή πριν 10 ημέρες, στις 29 Ιουνίου, η Εκκλησία εόρτασε τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, παρουσιάζουμε παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄, του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, για τον σφοδρό πόθο των κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου προς τον Κύριο.

Για τον σφοδρό πόθο των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου προς τον Κύριο

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΣτίχος 7 «Λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος, ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς, τῷ Πέτρῳ· ὁ Κύριός ἐστι. Σίμων οὖν Πέτρος ἀκούσας ὅτι ὁ Κύριός ἐστι, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο· ἦν γὰρ γυμνός· καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Αφού ο Πέτρος φόρεσε καί ζώσθηκε τόν επενδύτη, εκδήλωσε τόν γνωστό καί από άλλες περιπτώσεις χαρακτήρα του. Θερμότερος σέ αγάπη πρός τόν Κύριο καί ορμητικός, αμέσως φόρεσε καί ζώσθηκε τόν επενδύτη καί ρίχτηκε στή λίμνη, γιά νά σπεύση νά φθάση γρηγορότερα στόν Κύριο. Ο σφοδρός πόθος του κορυφαίου Πέτρου νά φθάση τό συντομώτερο στόν Κύριο, υπενθυμίζει το σφοδρό πόθο του άλλου κορυφαίου, του Παύλου, ο οποίος ήθελε ν΄ αναχωρήση αμέσως απ΄ αυτό τόν κόσμο IXRκαί νά είνε μαζί μέ τό Χριστό (Φιλιπ. α΄ 23). Όπως ερωτευμένο πρόσωπο θέλει νά βρίσκεται κοντά στό πρόσωπο, πού ερωτεύθηκε, έτσι καί η ψυχή, πού έχει θείο έρωτα, θέλει νά βρίσκεται κοντά στό Χριστό, τό Νυμφίο των ψυχών, «τόν ωραίον κάλλει παρά πάντας βροτούς».

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΑπο τη σελ. 350 και την ερμηνεία του στίχου 7 του κα’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος του αποσπάσματος είναι του ιστολογίου μας.

aposPetkaiPaulΔείτε και Για το απίστευτο θάρρος του Αποστόλου Πέτρου, πατώντας ΕΔΩ
Οι απόστολοι Πέτρος, Ιωάννης και Ιάκωβος, ανώτεροι στην αρετή, πατώντας ΕΔΩ
H oμολογία του Πέτρου καί τό ακατάλυτο της Εκκλησίας (Ματθ. ιστ΄ 13-20), πατώντας ΕΔΩ
Απόστολος Παύλος, ο πρώτος μετά τον Ένα, πατώντας ΕΔΩ
Ο Απόστολος Παύλος, το μεγαλύτερο ηφαίστειο της αγάπης του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Οι τρεις λόγοι που έκαναν τον άλλοτε τυφλό να πιστεύσει αμέσως

Για την προπερασμένη Κυριακή, Κυριακή του Τυφλού, παρουσιάζουμε ένα μικρό απόσπασμα του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, που υπάρχει στο βιβλίο του «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ», τ. Β’ , από την ερμηνεία του στίχου 38, του ευαγγελικού αναγνώσματος της Κυριακής του Τυφλού.

Οι τρεις λόγοι που έκαναν τον άλλοτε τυφλό να πιστεύσει αμέσως

Στίχος 38 «ὁ δὲ ἔφη· πιστεύω, Κύριε· καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ.»

Τὀ «έφη» σημαίνει «είπε».

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΜεταφράζουμε: «Καί εκείνος είπε: “Πιστεύω, Κύριε”. Καί τόν προσκύνησε».

Γιατί ο άλλοτε τυφλός πίστευσε αμέσως; Γιά τρείς λόγους: Τα περιεχόμενα του εξαιρετικού βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ , τ. B΄ Διότι είχε καλή διάθεσι. Διότι σκέφθηκε, ότι ο Ιησούς είνε αξιόπιστος στή μαρτυρία γιά τόν εαυτό του, αφού τέλεσε πρωτοφανές θαύμα. Καί διότι ο Χριστός του έδωσε χάρι, η οποία ενήργησε στήν ψυχή του, ώστε νά αισθανθή τή θεότητά του καί νά συγκλονισθή. «Ου πάντων η πίστις» (Β΄ Θεσ. γ΄ 2). Οι Φαρισαίοι δέν πίστευσαν, διότι ήταν ανάξιοι πίστεως. Σ΄ αυτόν «εχαρίσθη τό πιστεύειν» (Φιλιπ. α΄ 29), διότι λόγω της καλής του προαιρέσεως ήταν άξιος πίστεως.

Απο την ερμηνεία του θ’ κεφαλαίου και του στίχου 38, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Β’ σ.133.
Ολόκληρο το κεφάλαιο έχει τίτλο «Ο πρώην τυφλός πρώτος ομολογητής του Χριστιανισμού» και περιέχεται στις σ.117-127.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2009.
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Β΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

 

Οι δόκιμοι πιστοί καί άγιοι γνωρίζουν νά χαίρουν καί στίς θλίψεις

Επειδή την προπερασμένη Κυριακή ήταν η Κυριακή του Παραλύτου, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄, που ερμηνεύει στίχο από το ευαγγελικό ανάγνωσμα που διαβάστηκε στους Ναούς την Κυριακή του Παραλύτου.

Οι δόκιμοι πιστοί καί άγιοι γνωρίζουν νά χαίρουν καί στίς θλίψεις

Στίχος 5: «Ην δε τις άνθρωπος εκεί τριάκοντα και οκτώ έτη έχων εν τη ασθενεία αυτού».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Μεταφράζουμε: «Ήταν δε εκεί κάποιος άνθρωπος, που ήταν ασθενής τριάντα και οκτώ έτη».

Οι πιστοί καί άγιοι γνωρίζουν τό μυστικό νά χαίρουν καί στίς θλίψεις. Ας ζητούμε από τό Θεό νά γνωρίσωμε καί εμείς τό μυστικό νά χαίρωμε στίς θλίψεις μας, όπως έχαιρεν ο Παύλος, καί όπως απαιτεί ο αδελφόθεος Ιάκωβος: «Πάσαν χαράν ηγήσασθε, αδελφοί μου, όταν πειρασμοίς περιπέσητε ποικίλοις» (α΄ 2).

 

Απο την ερμηνεία του ε’ κεφαλαίου και του στίχου 5, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ.397.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄πατήστεΕΔΩ.

Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

Για τον πιστό, κάθε υπηρεσία για τον Κύριο είναι τιμητική

Για την αλείψασα τον Κύριο πρώην πόρνη γυναίκα με μύρο, που θυμάται η Εκκλησία μας την Μεγάλη Τετάρτη παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, από το εξαίρετο βιβλίο του «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ», τ. Β’, που αναφέρεται σε παρόμοιο περιστατικό, στην άλειψη των αγίων ποδών του Κυρίου με μύρο από την Μαρία την αδελφή του Λαζάρου, του φίλου του Κυρίου. 

Για τον πιστό, κάθε υπηρεσία για τον Κύριο είναι τιμητική

proipornΣτιχ. 3 «Ἡ οὖν Μαρία, λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου, ἤλειψε τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξε ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου».

nik onoma

Μεταφράζουμε: «Η Μαρία τότε πήρε μία λίτρα μύρου (τριακόσια είκοσι πέντε γραμμάρια περίπου, πού ήταν νάρδος ολοκάθαρη πανάκριβη, καί άλειψε τά πόδια του Ιησού, καί σκούπισε μέ τά μαλλιά της τά πόδια του. Τό δέ σπίτι γέμισε από τήν ευωδία του μύρου».

gyn amΗ Μαρία άλειψε τά πόδια του Χριστού, έλυσε τήν κόμη της καί τά σκούπισε μέ τά μαλλιά της. Στους Εβραίους εθεωρείτο εξευτελιστικό γιά τή γυναίκα νά εμφανισθή λυσίκομος, μέ τήν κόμη δηλαδή λυμένη, μέ IXRτά μαλλιά της ξέπλεκα. Αλλ΄ η Μαρία δέν θεώρησε τούτο εξευτελιστικό.

Καί κάθε πιστός κάθε υπηρεσία πρός τόν Κύριο, όσο εξευτελιστική καί άν θεωρήται, δέν τή θεωρεί εξευτελιστική καί προσβλητική, αλλά τιμητική.

Απο την ερμηνεία του ιβ’ 3 στίχου, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Β’, σελ. 249. 

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Αθήνα 2009.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Β΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

Δείτε και Τηλεοπτική εκπομπή για το τροπάριο της αγίας Κασσιανής με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, πατώντας ΕΔΩ
Τον Νυμφίον αδελφοί αγαπήσωμεν (παρουσίαση σαν βίντεο), πατώντας ΕΔΩ

Για τον θείο έρωτα του αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου προς τον Κύριο

Επειδή πριν 11 ημέρες, στις 29 Ιανουαρίου η Εκκλησία εορτάσε την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, παραθέτουμε μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του μακαριστού π. Αυγοστίνου, <<Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου>> τόμος Α’ .

Για τον θείο έρωτα του αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου προς τον Κύριο

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΈνας άλλος άγιος, ο Ιγνάτιος ο θεοφόρος, ο ήρωας του Κολοσσαίου, έλεγε: «Ουδέν με ωφελήσει τά πέρατα thirτου κόσμου ουδέ αι βασιλείαι του αιώνος τούτου. Καλόν μοι αποθανείν εις Ιησούν Χριστόν ή βασιλεύειν των περάτων της γης. Εκείνον ζητώ, τόν υπέρ ημών αποθανόντα. Εκείνον θέλω, τόν δι΄ ημάς αναστάντα… Ο εμός έρως εσταύρωται συν τω Χριστώ και ούκ έστιν εν εμοί πύρ φιλόυλον.Σταυρωταί και ανασταυρωταί του Χριστού ύδωρ δέ ζών καί λαλούν εν εμοί, έσωθεν μοι λέγον δεύρο πρός τόν Πατέρα. Ούχ ήδομαι τροφή φθοράς ουδέ ηδοναίς του βίου τούτου. Άρτον Θεού θέλω, ό εστι σάρξ Ιησού Χριστού, του εκ σπέρματος Δαβίδ, καί πόμα θέλω, τό αίμα αυτού, ό εστίν αγάπη άφθαρτος» (Επιστολή προς Ρωμαίους VI καί VII).

IgAΤίποτε δέν θά μέ ωφελήσουν τά πέρατα του κόσμου, ούτε οι βασιλείες αυτού του κόσμου. Γιά μένα είνε καλό, ιδανικό, νά πεθάνω γιά τόν Ιησού Χριστό, παρά νά βασιλεύω των περάτων της γης. Εκείνον ζητώ, πού πέθανε γιά μάς. Εκείνον ποθώ, πού αναστήθηκε IXRγιά μας… Ο ιδικός μου έρωτας σταυρώθηκε μαζί μέ τό Χριστό, νεκρώθηκε, καί τήν καρδιά μου δέν φλογίζει έρωτας υλικών πραγμάτων, αλλά μέσα μου υπάρχει ζωντανό νερό -τό Πνεύμα τό Άγιο- καί φωνάζει καί μου λέγει από μέσα: Έλα πρός τόν Πατέρα. Δέν ευχαριστούμαι μέ φθαρτή τροφή καί μέ ηδονές αυτού του βίου. Άρτο Θεού θέλω, πού είνε η σάρκα του Ιησού Χριστού, πού προήλθεν εκ σπέρματος Δαβίδ, καί ποτό θέλω, τό αίμα του, πού είναι αγάπη άφθαρτη.

Από την ερμηνεία του στίχου γ’ 16 και τη σελ. 257, του εξαίρετου ερμηνευτικού βιβλίου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου  Νικολάου Σωτηρόπουλου <<Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου>> τόμος Α’ , Αθήνα 1996. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.
Ο τίτλος στο απόσπασμα που παραθέσαμε είναι του ιστολογίου μας.

 

Δείτε και Ο θάνατος για τον άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο ήταν ζωή, πατώντας ΕΔΩ
Αγάπη στόν Θεό, πατώντας ΕΔΩ

Ο ιερός Χρυσόστομος για τα παθήματα των πιστών για τον Κύριο Ιησού Χριστό

Επειδή πριν 10 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε την ανακομιδή των ι. λειψάνων του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ», 1 πολύ αξιοσήμαντη φράση του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για τα παθήματα για τον Κύριο.

Ο ιερός Χρυσόστομος για τα παθήματα των πιστών για τον Κύριο Ιησού Χριστό

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Ο ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος πολλά έπαθε γιά τό Χριστό, ANAΓKH ΠAPPHΣIAΣ, εξαίρετο άρθρο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου λέγει: «Όυκ έστιν, ουκ έστι λόγω παραστήσαι τήν ηδονήν, όσην έχειν συμβαίνει IXRτούς διά Χριστόν τι πάσχοντας δεινόν. Μάλλον γάρ επί τοις δεινοίς χαίρουσιν, ή επί τοις αγαθοίς. Ει τις εφίλησε τόν Χριστόν, οίδεν ο λέγω» (Ε. P. MIGNE 60, 109). Στίς καρδιές όσων πάσχουν γιά τόν Ιησού τό Άγιο Πνεύμα δίνει μιά άρρητη γλυκύτητα.

Απόσπασμα από την ερμηνεία του στίχου ε’ 17-24 και τη σελ. 123 του εξαίρετου βιβλίου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ».
Περισσότερα για το βιβλίο πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.
Τα περιεχόμενά του θα τα δείτε πατώντας ΕΔΩ

 

Δείτε και Για την μεγαλωσύνη του ιερού Χρυσοστόμου, πατώντας ΕΔΩ
Για το μεγάλο φώς του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και όπου αναφέρεται το όνομά του, πατώντας ΕΔΩ
Παρουσίαση σαν βίντεο με Μαρτυρία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για θαυματουργική ευωδία ι. λειψάνου αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, πατώντας ΕΔΩ

Για την ασύγκριτη αγάπη του Θεού

Παρακάτω παρουσιάζουμε πολύ μικρό αλλά πολύ αξιοσήμαντο απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Β’, για την ασύγκριτη αγάπη του Θεού.

Για την ασύγκριτη αγάπη του Θεού

Στίχος 23: «Απεκρίθη Ιησούς καί είπεν αυτώ. Εάν τις αγαπά με, τόν λόγον μου τηρήσει, καί ο Πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, καί πρός αυτόν ελευσόμεθα καί μονήν παρ΄ αυτώ ποιήσομεν».

Τό «ελευσόμεθα», μέλλων του «έρχομαι», σημαίνει «θά έλθωμε». Τό «μονήν παρ΄ αυτώ ποιήσομεν» σημαίνει «θά μείνωμε μονίμως σ΄ αυτόν, θά κατοικήσωμε σ΄ αυτόν».

IXRΜεταφράζουμε: «Αποκρίθηκε ο Ιησούς καί του είπε: Εάν κανείς μέ αγαπά, θά τηρήση τό λόγο μου, καί ο Πατέρας μου θά αγαπήση αυτόν, καί θά έλθωμε πρός αυτόν καί θά κατοικήσωμε σ΄ αυτόν».

ourwkΘεέ μας! Σύ μάς αγάπησε μέ αγάπη μεγαλύτερη από τόν ωκεανό, μεγαλύτερη από τόν ουρανό. Καί άν εμείς σέ αγαπήσωμε μέ όλη τήν καρδιά μας, συγκρίνεται η αγάπη μας πρό τή δική σου αγάπη; Είνε η αγάπη μας τό ένα μυριοστό της ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΒΡΑΑ, Πδικής σου αγάπης;

Ω Θεέ μας, Πατήρ, Υιέ καί Πνεύμα! Είσαι τόσο μεγάλος, είμεθα τόσο μικροί, καί όμως μας έκανες καί μας κάνεις τόσο μεγάλη τιμή, πού ιλιγγιά ο νούς μας, όταν τή σκεπτώμεθα.

 

Απο την ερμηνεία του ιδ’ κεφαλαίου και του στίχου 23, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Β’ σ. 380.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2009.
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Β΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Ο Υιός του Θεού και Θεός, Αυτός ελευθερώνει

Παρουσιάζουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, που υπάρχει στο βιβλίο του «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ», τ. Β’ , για τον Ελευθερωτή Κύριο.

Ο Υιός του Θεού και Θεός, Αυτός ελευθερώνει

Στίχος 36: «Ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε».

Μεταφράζουμε:  «Εάν λοιπόν ο Υιός σάς ελευθερώση, όντως θά είστε ελεύθεροι».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Κατά τόν στίχ. 32 ο Ιησούς είπε, ότι ελευθερώνει η αλήθεια. XRΤώρα λέγει, ότι ελευθερώνει αυτός, ο Υιός. Καί τά δύο είνε ορθά. η αλήθεια ελευθερώνει, διότι συνδέει τόν sklasάνθρωπο μέ τόν ελευθερωτή Υιό. Άλλωστε ο Υιός, όπως ήδη είπαμε κατά τήν ερμηνεία του στίχ. 32, είνε η ενυπόστατη αλήθεια.

Απο την ερμηνεία του ια’ κεφαλαίου και του στίχου 36, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Β’, σελ. 58.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Αθήνα 2009.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Β΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

Δείτε και Ο Χριστός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, πατώντας ΕΔΩ
Μόνο η ζωή που δίνει ο Χριστός είναι η πλήρης και αληθινή ζωή, πατώντας ΕΔΩ
Αιρετικοί όσοι διδάσκουν την σκλαβιά της αμαρτίας σαν ελευθερία, πατώντας ΕΔΩ
Ο Χριστός μας έκανε ελευθέρους και παιδιά του Θεού (Γαλ. δ΄ 1-7),  πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation