ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “π. Εφραίμ Φιλοθεΐτης”

Για τον Μεγάλο Γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθεΐτη

Επειδή πριν 17 ημέρες συμπληρώθηκαν 9 χρόνια και 5 μήνες από την κοίμηση του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου και 5 χρόνια και 5 μήνες από την κοίμηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου και πριν 1 εβδομάδα συμπληρώθηκαν 2 μήνες από την κοίμηση του μακαριστού χαρισματούχου Γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεΐτου, παρουσιάζουμε ένα πρόσφατο άρθρο του κ. Χρήστου Λιβανού όπου αναφέρεται κυρίως στον μακαριστό χαρισματούχο Γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθεΐτη, αλλά και στον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο και τον πνευματικό του πατέρα, τον π. Αυγουστίνο. Διαφωνούμε με τον τίτλο του άρθρου που τον χαρακτηρίζει σαν τον τελευταίο Μεγάλο. Δεν ήταν ο μακαριστός χαρισματούχος Γέροντας «ο τελευταίος Μεγάλος», ήταν ένας από τους λίγους Μεγάλους, όχι όμως ο τελευταίος. Παρουσιάζουμε το συγκεκριμένο άρθρο του κ. Λιβανού, διότι εκτός από τον τίτλο, όλο το υπόλοιπο δεν περιέχει κανένα ψεγάδι και είναι υπέροχο.

Ἔφυγε καὶ ὁ τελευταῖος Μεγάλος

Ἔκτισεν Ἱ. Μονάς, ὠκοδόμησε ψυχάς, ἐγκρέμισε, χωρὶς τὴν θέλησίν του, ἀρχιεπισκόπους!

Τοῦ κ. Χρήστου Κων. Λιβανοῦ

Περίεργο καὶ γριφώδη θὰ θεωρήσουν τὸν τίτλο τοῦ παρόντος ἄρθρου μας πολλοὶ ἀναγνῶστες. Ποῖος εἶναι αὐτὸς ὁ «Μεγάλος», ποὺ ἔφυγε, καὶ ποῦ πῆγε;

Οἱ κοσμικοὶ ἄνθρωποι θεωροῦν μεγάλους τούς πολιτικούς, τοὺς πανεπιστημιακούς, ἀκαδημαϊκούς, νομπελίστες, τοὺς καλλιτέχνες, τοὺς ὀλυμπιονίκες καὶ πρωταθλητές, τοὺς μεγαλεμπόρους, ἐφοπλιστές, τοὺς μεγιστάνες τοῦ πλούτου γενικῶς, κ.ἄ.

p.EfraimὉ «Μεγάλος», ὅμως, στὸν ὁποῖον ἐμεῖς θ’ ἀναφερθοῦμε, δὲν ἀναδείχθηκε μεγάλος σύμφωνα μὲ κοσμικὰ κριτήρια, ἀλλὰ μὲ κριτήρια πνευματικά. Τὸν ἀνέδειξαν δὲ μεγάλο οἱ πολλὲς ἀρετές, ποὺ ἀπέκτησε μὲ πολυχρόνιους καὶ σκληροὺς ἀσκητικοὺς ἀγῶνες καὶ τὰ σπάνια χαρίσματα, ποὺ τοῦ χάρισε ἀφειδώλευτα ὁ Θεός. Πρόκειται γιὰ τὸν Γέροντα Ἐφραὶμ τὸν Φιλοθεΐτη καὶ μετέπειτα Ἀριζονίτη, ὁ ὁποῖος κοιμήθηκε ξημερώματα Κυριακῆς 8 Δεκεμβρίου σὲ ἡλικία 91 ἐτῶν. Γέροντας Ἐφραὶμ ἦταν διορατικός, διάβαζε τὶς σκέψεις τῶν συνομιλητῶν του καὶ μὲ τὸ διαπεραστικό του βλέμμα ἀκτινογραφοῦσε, θὰ λέγαμε, πνευματικὰ τὶς καρδιὲς τῶν ἐξομολογουμένων σ’ αὐτὸν GeronEfraiIwsπνευματικῶν τέκνων καὶ προσκυνητῶν. Εἶχε ἐπίσης τὸ χάρισμα τῆς νοερᾶς προσευχῆς, ὡς γνήσιος μαθητὴς τοῦ ὁσίου Γέροντός του Ἰωσὴφ τοῦ Σπηλαιώτου ἢ Ἡσυχαστοῦ. Παρατηροῦσε τὰ Σημεῖα τῶν καιρῶν. Θεωροῦσε τὴν ἐποχὴ μας ἀποκαλυπτικὴ καὶ ἀνησυχοῦσε πολὺ γιὰ τὴν ἄθλια πνευματικὴ κατάστασή της, προσπαθώντας νὰ θωρακίση τὰ χιλιάδες πνευματικά του παιδιὰ ἐπαρκῶς, γιὰ νὰ τὰ προστατεύση ἀπὸ τὶς μεθοδεῖες καὶ παγίδες τοῦ διαβόλου. Εἶχε, ἐπίσης, ὁ μακαριστὸς Γέροντας θαυμαστὸ ἱεραποστολικὸ ζῆλο, ποὺ τὸν ὤθησε νὰ ἐξέλθη ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ νὰ μεταβῆ στὴν μακρινὴ καὶ ἀπέραντη ἀμερικανικὴ ἤπειρο ἱδρύοντας καὶ καθοδηγώντας 19 ἑλληνορθόδοξα μοναστήρια στὶς Η.Π.Α καὶ στὸν Καναδὰ (ἐκτὸς πολλῶν ἄλλων στὴν Ἑλλάδα), ὑπερπολύτεκνος γενόμενος, ἐφόσον ἀπέκτησε ἐκεῖ χιλιάδες πνευματικὰ τέκνα. Τὸ σπουδαῖο πνευματικὸ καὶ ἱεραποστολικὸ ἔργο, ποὺ ἐπετέλεσε, δὲν εἶναι ἔργο «χειρῶν ἀνθρώπων», ὑπερβαίνει τὴν I.MAGANTONλογική, φέρει δὲ ἀνεξίτηλη τὴν σφραγῖδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ δὲ παραδείσια Ἱ.Μ. τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, ποὺ δημιουργήθηκε μὲ σειρὰ θαυμάτων μέσα στὴν κατάξερη ἔρημο τῆς Ἀριζόνας θὰ μποροῦσε κάλλιστα, ὅπως στὴν ἀρχαιότητα οἱ κρεμαστοὶ κῆποι τῆς Βαβυλώνας, νὰ συμπεριληφθῆ μεταξὺ τῶν θαυμάτων τοῦ συγχρόνου κόσμου! Μὲ τὶς θερμὲς προσευχὲς τοῦ Γέροντα συνέβη καὶ ἐκεῖ τὸ ρηθὲν διὰ τοῦ Προφήτου «Εὐφράνθητι, ἔρημος διψῶσα, ἀγαλλιάσθω ἔρημος καὶ ἀνθήτω ὡς κρίνον, καὶ ἐξανθήσει καὶ ὑλοχαρήσει καὶ ἀγαλλιάσεται τὰ ἔρημα τοῦ Ἰορδάνου»! (Ἡσ.35).

Ἡ πρώτη ἐμπειρία μου μὲ τὸν Γέροντα Ἐφραὶμ ἦταν σὲ μία ἐξομολόγησή μου στὴν Ἱ. Μονὴ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὴν περιοχὴ Κὶνγκ Σίτυ, 45 χλμ. Β.Δ. τοῦ Τορόντο. Καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου ὁ Γέροντας εὐωδίαζε μὲ μία εὐωδία ἀπερίγραπτη, ποὺ δὲν εἶχε σχέση μὲ λιβάνι, γνωστὰ λουλούδια ἢ ἀρώματα. Ἡ ἐμπειρία αὐτὴ μὲ ἔπεισε ὅτι ὁ Γέροντας ἐκεῖνος δὲν ἦταν ἕνας συνηθισμένος ἱερομόναχος.

Π. ΕΦΡΑΙΜ ΦΙΛΟΘΕΪΤΗΣ ΚΑΙ ΝΙΣΤὸ 1994, ὀλίγους μῆνες μετὰ τὸν ἄδικο καὶ ἀντικανονικὸ ἀφορισμὸ τοῦ ἀειμνήστου ὁμολογητοῦ θεολόγου Νικολάου Σωτηροπούλου, ὅταν ἡ μητέρα μου ἐπισκέφθηκε τὸν Γέροντα στὸ ἐξομολογητήριο καὶ τοῦ ἐξέφρασε τὴν λύπη της γιὰ τὸ μέγα ἐκεῖνο σκάνδαλο, ποὺ συγκλόνισε τὴν Ἐκκλησία, ἐκεῖνος τῆς ἀπάντησε: «Παιδί μου, ὁ ἀφορισμὸς αὐτὸς δὲν πρέπει νὰ μᾶς στενοχωρεῖ, ἀλλὰ νὰ χαιρώμεθα, διότι ὁ Νικολάκης μ’αὐτὴ τὴν ἀδικία, ποὺ τοῦ ἔκαμαν, εἶναι ἀπὸ τώρα μὲ τὸ ἕνα πόδι μέσα στὸν Παράδεισο»!

Τὸν δὲ Μάρτιο τοῦ 2003, ποὺ τὸν ἐπισκέφθηκα στὴν Ἀριζόνα, κατὰ τὴν ἐξομολόγηση μὲ κατέλαβε τόση συγκίνηση, ποὺ τὰ δάκρυα ἔτρεχαν ὡς κρουνοὶ ἀστείρευτοι ἀπὸ τὰ μάτια μου. Ἡ πρωτόγνωρη ἐκείνη κατάσταση, ἤμουν βέβαιος, ὅτι δὲν ἦταν τόσον ἀποτέλεσμα τῆς δικῆς μου μετανοίας, ὅσο τῆς μοναδικῆς κατανύξεως, ποὺ προκαλοῦσε στὴν ψυχή μου ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία ἐνοικοῦσε μέσα στὴ φιλόθεη καὶ φιλάνθρωπη καρδιὰ τοῦ ὁσίου Γέροντος πλουσίως.

p.Iak-p.PorfΠόσο, ἆραγε, μεγάλος ἦταν ὁ Γέροντας Ἐφραίμ; Τὴν ἀκριβῆ ἀπάντηση γνωρίζει μόνον ὁ Θεός. Ἐμεῖς φρονοῦμε ὅτι ἦταν ἐφάμιλλος τῶν μακαριστῶν Ἰωσὴφ Ἡσυχαστοῦ, Ἐφραὶμ Κατουνακιώτου, καὶ τῶν προσφάτως ἁγιοκαταταχθέντων Παϊσίου Ἁγιορείτου, Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου καὶ Ἰακώβου Τσαλίκη.

Π. ΕΦΡΑΙΜ ΦΙΛΟΘΕΪΤΗΣὉ Γέροντας Ἐφραὶμ δὲν ἦταν μόνο ἕνας ὅσιος ἀσκητὴς καὶ ζηλωτὴς ἱεραπόστολος, ἀλλὰ καὶ ἕνας μάρτυρας. Διότι κατηγορήθηκε, συκοφαντήθηκε καὶ διώχθηκε ἀπὸ πολλοὺς ἀνθρώπους- ὄργανα τοῦ μισόκαλου Σατανᾶ, ὁ ὁποῖος πολὺ τὸν ἐμίσησε γιὰ τὸ ψυχοσωτήριο ἔργο του. Εἴμεθα δὲ βέβαιοι ὅτι τώρα, ποὺ κοιμήθηκε, θὰ γραφοῦν πολλὰ ἐγκώμια γι’ αὐτόν, βιβλία ὁλόκληρα θὰ ἐκδοθοῦν, περιέχοντα καὶ πολλὰ ἀπὸ τὰ θαύματα, ποὺ ἐπετέλεσε ὁ Θεὸς μέσῳ τοῦ πιστοῦ αὐτοῦ δούλου του.

ΝΙΚ ΜΕ Π. ΑΥΓἘν κατακλεῖδι, στὴν συνείδηση τοῦ ἑλληνορθοδόξου ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος, ὅπως ὁ μακαριστὸς ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης μὲ τὰ πύρινα κηρύγματα θεωρήθηκε σύγχρονος Χρυσόστομος καὶ ὁ Νικόλαος Σωτηρόπουλος μὲ τοὺς σκληροὺς ἀντιαιρετικοὺς ἀγῶνες του θύμισε τὸν Μέγα Ἀθανάσιο, GerEfΓέροντας Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνας, χωρὶς καμμία ὑπερβολή, ἦταν ἕνας σύγχρονος Μέγας Ἀντώνιος.

Ὅσιε Γέροντα Ἐφραίμ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν καὶ ὑπὲρ πάντων ὅσων ἀνέπαυσες κάτω ἀπὸ τὸ ἁγιασμένο πετραχήλι σου.

Πηγή: Ορθόδοξος Τύπος

Δείτε και Ο χαρισματούχος Γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεΐτης της Αριζόνας εκφράζει τη χαρά του για τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο, πατώντας ΕΔΩ
Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος για τον χαρισματούχο Γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθεΐτη της Αριζόνας, πατώντας ΕΔΩ
Και ο μακαριστός χαρισματούχος Γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεΐτης ήξερε ότι ο «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου ήταν άκυρος, πατώντας ΕΔΩ

Και ο μακαριστός χαρισματούχος Γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεΐτης ήξερε ότι ο «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου ήταν άκυρος

Και ο μακαριστός χαρισματούχος Γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεΐτης ήξερε ότι ο «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου ήταν άκυρος

Επειδή πριν περίπου 2 εβδομάδες εκοιμήθη εν Κυρίω ο χαρισματούχος π. Εφραίμ ο Φιλοθεΐτης, κλείνουμε το 7ήμερο μικρό αφιέρωμά μας στον άκυρο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου που ακόμα δεν έχει αρθεί, με τον μακαριστό π. Εφραίμ τον Φιλοθεΐτη.

ΗΕΛΛΑΣΦΜ

Όπως είχαμε παρουσιάσει πριν μερικά χρόνια (δείτε ΕΔΩ), όταν ο παραγωγός της Ραδιοφωνικής εκπομπής «Ορθόδοξη Μαρτυρία» από τον ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό της p.EfraimΝέας Υόρκης Hellas FM, κ. Γεώργιος Χατζηκώστας, είχε επισκεφθεί τον μακαριστό χαρισματούχο Γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθεΐτη και μίλησε στον π. Εφραίμ για τον μακαριστό Ομολογήτη Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλου, ο χαρισματούχος π.Εφραίμ είχε χαρεί πολύ και είχε στείλει τις ευλογίες του στον μακαριστό Ομολογήτη Θεολόγο.

Π. ΕΦΡΑΙΜ ΦΙΛΟΘΕΪΤΗΣ ΚΑΙ ΝΙΣ

Η χαρά του χαρισματούχου Γέροντα π. Εφραίμ του Φιλοθεΐτη που εκδήλωσε για τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο, δείχνει ξεκάθαρα ότι και ο Γέροντας π. Εφραίμ ήξερε ότι ο αδικότατος παράνομος «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου ήταν άκυρος, χωρίς καμιά σημασία!

Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος για τον χαρισματούχο Γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθεΐτη της Αριζόνας

Παραθέτουμε τα λόγια που είπε ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος στον κ. Γεώργιο Χατζηκώστα, υπεύθυνο της εκπομπής «Ορθόδοξη Μαρτυρία» του ραδιοφωνικού σταθμού HELLASFM της Νέας Υόρκης, όταν ο κ. Χατζηκώστας του μετέφερε τις ευλογίες του φημισμένου χαρισματούχου Γέροντα π. Εφραίμ του Φιλοθεΐτη , μέσα στην εκπομπή του που έγινε στις 9 Μαρτίου 2013

Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος για τον χαρισματούχο Γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθεΐτη της Αριζόνας

n kai p.E

Νικόλαος Σωτηρόπουλος: Χάρηκα που πήγατε στον π. Εφραίμ, είναι απο τους συγχρόνους μεγάλους ασκητάς και χαρισματούχους. Έχει πάρα πολλούς φίλους και θαυμαστές σ’ όλο το χριστιανικό χώρο αλλά έχει και εχθρούς, έχει και εχθρούς. Δεν υπάρχει ευσεβής που να μην έχει και εχθρούς. Δεν πειράζει.

 

Δείτε και Ο χαρισματούχος Γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεΐτης της Αριζόνας εκφράζει τη χαρά του για τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο, πατώντας ΕΔΩ

Ο χαρισματούχος Γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεΐτης της Αριζόνας εκφράζει τη χαρά του για τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο

Παρακάτω παραθέτουμε τη προσωπική μαρτυρία του κ. Γεωργίου Χατζηκώστα, του παραγωγού της ραδιοφωνικής εκπομπής «Ορθόδοξη Μαρτυρία» από τον ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό της Νέας Υόρκης, από επίσκεψη του στον χαρισματούχο Γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθεΐτη. Ο κ. Χατζηκώστας διηγείται στον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο το πώς αντιμετώπισε ο Γέροντας Εφραίμ το άκουσμα του ονόματος του κ. Σωτηρόπουλου. Tην προσωπική μαρτυρία του την δημοσιοποίησε ο κ. Χατζηκώστας στην εκπομπή του που έγινε στις 9 Μαρτίου 2013.

Ο χαρισματούχος Γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεΐτης της Αριζόνας εκφράζει τη χαρά του για τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο

 Π. ΕΦΡΑΙΜ ΦΙΛΟΘΕΪΤΗΣ ΚΑΙ ΝΙΣΓεώργιος Χατζηκώστας: Κύριε Σωτηρόπουλε, απο τον Γέροντα Εφραίμ έχετε τις ευλογίες του, χάρηκε πάρα πολύ όταν μίλησα για εσάς.

Ακούστε την άποψη του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον π. Εφραίμ ΕΔΩ

Post Navigation