ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο έργο και το πρόσωπο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Για τα Πάθη του Κυρίου, αναρτήσεις

Για τα Πάθη του Κυρίου, αναρτήσεις

ΜΑΣΤΙΓΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣΓια τη φρικτή δοκιμασία της φλογερώτερης δίψας που αισθάνθηκε ο Φιλάνθρωπος Κύριος για χάρη μας, πατώντας ΕΔΩ

Για τον πολύ οδυνηρό βασανισμό της μαστίγωσης του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Η Ανάληψη του Χριστού είναι θρίαμβος και δόξα του ΧριστούΠοίου τρυπούν τα Χέρια και τα Πόδια! Ποίον προσηλώνουν με ήλους!, πατώντας ΕΔΩ

Σταυρωταί και ανασταυρωταί του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Δύο αξιοσήμαντες σκέψεις που μας βοηθούν να αποφεύγουμε την αμαρτία αλλά και να μην απελπιζόμαστε, πατώντας ΕΔΩ

Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος σε τηλεοπτική εκπομπή του κ. Γεωργίου Ζερβού για τα Πάθη του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Απάντηση στο ερώτημα, γιατί ο Κύριος εξέλεξε τον κακοήθη Ιούδα

Παρακάτω παραθέτουμε πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Ιούδας ο δούλος και δόλιος» (16-4-2000), που δίνει απάντηση στο ερώτημα γιατί ο Κύριος εξέλεξε τον Ιούδα ενώ γνώριζε ότι θα τον προδώσει.

Απάντηση στο ερώτημα γιατί ο Κύριος εξέλεξε τον κακοήθη Ιούδα

προδοσιαΓεννάται το ερώτημα, αφού ο Χριστός γνώριζε εκ των προτέρων τί θα έκανε ο Ιούδας και αφού η Παλαιά Διαθήκη προφήτευε για τον Ιούδα, γιατί ο Χριστός εξέλεξε τον Ιούδα, τον κακοήθη αυτόν τύπο και τον έκανε μαθητή Του;
Μπορούμε να αναφέρουμε πολλούς λόγους ως απάντησεις στο ερώτημα αλλά θα αναφέρω τον κυριώτερο λόγο. Ο Χριστός εξέλεξε τον Ιούδα ως ΣΤΑΥΡΩΣΗαπόστολο Του, για να δείξει την αγάπη Του και προς τον εχθρό Του. Ο Χριστός είναι η άπειρη αγάπη, ο Χριστός είναι η Εσταυρωμένη Αγάπη, ο Χριστός είναι η ενυπόστατη Αγάπη! Ο Χριστός μας έδωκε εντολή να αγαπάμε και τους εχθρούς μας. Αυτό που παρήγγειλε σ΄ εμάς, εφήρμοσε πρώτος ο Ίδιος, έδειξε αγάπη απέναντι στον εχθρό Του, τον Ιούδα.

 

Δείτε και Η άπειρη αγάπη του Θεού, μικρό απόσπασμα από την ερμηνεία του στίχου 16, του χθεσινού Ευαγγελικού αναγνώσματος, πατώντας ΕΔΩ

Για την συγκλονιστική υπέρτατη αγωνία του Χριστού στη Γεθσημανή και τη δική μας αναισθησία

Σήμερα που η Εκκλησία προβάλλει και την προσευχή του Χριστού στον κήπο της Γεθσημανής, παραθέτουμε την ερμηνεία της ευαγγελικού αναγνώσματος του Ευαγγελίου του Ματθαίου, από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο που υπάρχει στο βιβλίο «Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου».

Για την συγκλονιστική υπέρτατη αγωνία του Χριστού στη Γεθσημανή και την δική μας αναισθησία

GES PΠόσο συγκινητικό και συγκλονιστικό είνε να φαντάζεται κανείς τον ονομα ΝΙΣωτ 2 πΥιό του Θεού μέσα στον κήπο της Γεθσημανή τη σεληνοφώτιστη εκείνη νύκτα να λυπήται και ν΄ αγωνιά μέχρι θανάτου, να πίπτη μπρούμητα στή γή, να σηκώνεται και να έρχεται προς τους Μαθητάς του αισθανόμενος την ανάγκη να του συμπαρασταθούν στην αγωνία του, να τους βλέπη να κοιμώνται, να επανέρχεται και να πίπτη πάλι σε προσευχέη, να ικετεύη τον ουράνιο Πατέρα με κραυγές ισχυρές και δάκρυα, και να τρέχουν απ΄ το σώμα του στή γή χοντρές πηκτές σταλαγματιές από ιδρώτα ανάμικτο με αίμα! Όλη η αγωνία του Υιού του Θεού αιτία έχει τις δικές μας αμαρτίες. Και πόσο λίγο συμμεριζόμεθα την αγωνία του Χριστού! Πάλι προδοσίες, πάλι αρνήσεις, πάλι διωγμοί, πάλι μαρτύρια κατά της Εκκλησίας, του μυστικού σώματος του Χριστού. Και όμως εμείς αναισθητούμε και αδρανούμε. Μοιάζουμε με τους Μαθητάς, που κοιμώνταν και αναπαύονταν. Γι΄ αυτό και προς εμάς απευθύνεται το παράπονο του Ιησού: «Καθεύδετε λοιπόν και αναπαύεσθε!…».

Από την ερμηνεία των στίχων κστ΄ 36-46, σ.353-4, που υπάρχοει στο Μάθημα 46. Το Μάθημα 46 έχει τίτλο «ΣΤΗ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΕΡΕΑ, Η ΑΡΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ» και υπάρχει στις σελίδες 350-359 του ερμηνευτικού βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ».

Έκδοσις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου.

Αθήνα 1994. Έκδοση β’ βελτιωμένη.

Περισσότερα για το βιβλίο δείτε ΕΔΩ

Δείτε και παρουσίαση σαν βίντεο Τί έβλεπε ο Κύριος και αγωνιούσε στη Γεθσημανή, πατώντας ΕΔΩ
Ας σκεπτόμαστε και τις δικές μας πτώσεις, πατώντας ΕΔΩ
Για τους διωγμούς των ευσεβών δείτε αναρτήσεις ΕΔΩ

Η υπερτάτη αγωνία στη Γεθσημανή (Ματθ.κστ΄36-46)

Η υπερτάτη αγωνία στη Γεθσημανή (Ματθ.κστ΄36-46)

Το κείμενο του Αποστόλου Ματθαίου

36 Τότε ἔρχεται μετ’ αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσημανῆ, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς· Καθίσατε αὐτοῦ ἕως οὗ ἀπελθὼν προσεύξωμαι ἐκεῖ. 37 καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν. 38 τότε λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου· μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετ’ ἐμοῦ. 39 καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος καὶ λέγων· Πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστι, παρελθέτω ἀπ’ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο· πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ’ ὡς σύ. 40 καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ· Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ’ ἐμοῦ! 41 γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. 42 πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων· Πάτερ μου, εἰ οὐ δύναται τοῦτο τὸ ποτήριον παρελθεῖν ἀπ’ ἐμοῦ ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου. 43 καὶ ἐλθὼν εὑρίσκει αὐτοὺς πάλιν καθεύδοντας· ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι. 44 καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς ἀπελθὼν πάλιν προσηύξατο ἐκ τρίτου τὸν αὐτὸν λόγον εἰπὼν. 45 τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς· Καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε! ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ ὥρα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν. 46 ἐγείρεσθε, ἄγωμεν· ἰδοὺ ἤγγικεν ὁ παραδιδούς με.

 Η μετάφραση του κειμένου από τον κ. Νικολάο Σωτηρόπουλο

36 Τότε ο Ιησούς έρχεται μαζί τους σ΄ ένα τόπο, που ονομάζεται Γεθσημανή, και λέγει στους μαθητάς: «Καθήσετε αυτού, για να πάω να προσευχηθώ εκεί». 37 Και αφού πήρε μαζί του τον Πέτρο και τους δύο θυιούς του Ζεβεδαίου, άρχισε να λυπήται και ν΄ αγωνιά. 38 Τότε λέγει σ΄ αυτούς ο Ιησούς: «Τόσο λυπημένη είναι η ψυχή μου, που κοντεύω από τη λύπη να πεθάνω. Μείνετε εδώ και αγρυπνείτε μαζί μου». 39 Και αφού προχώρησεGES P λίγο, έπεσε με το πρόσωπο στή γη καί προσευχόταν καί έλεγε: «Πατέρα μου, εάν είναι δυνατό, άς φύγη από μπροστά μου το ποτήρι αυτό (το πικρό ποτήρι του μαρτυρικού θανάτου). Αλλ΄ (ας γίνη) όχι όπως θέλω εγώ, αλλ΄ όπως θέλεις συ». 40 Έρχεται κατόπιν πρός τούς μαθητάς του καί τούς βρίσκει να κοιμώνται, και λέγει στον Πέτρο: «Ούτε μία ώρα δεν μπορέσατε να αγρυπνήσετε μαζί μου; 41 Αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, για να μην υποκύψετε σε πειρασμό. Το πνεύμα βεβαίως είναι πρόθυμο, αλλ΄ η σάρκα είναι αδύνατη». 42 Πάλι για δεύτερη φορά πήγε και προσευχήθηκε λέγοντας: «Πατέρα μου, εάν δεν δύναται αυτό τό ποτήρι νά φύγη από μπροστά μου χωρίς νά τό πιώ, άς γίνη το θέλημά σου». 43 Κατόπιν πήγε καί τούς βρήκε πάλι να κοιμώνται, διότι τα μάτια τους ήταν βαρειά από νυσταγμό. 44 Τους άφησε δε, και πήγε πάλι και προσευχήθηκε για τρίτη φορά, και είπε τα αυτά λόγια. 45 Τότε έρχεται προς τους μαθητάς του και τους λέγει: «Κοιμάσθε ακόμη και αναπαύεσθε! Ιδού πλησίασε η ώρα, και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται σε χέρια ασεβών. 46 Σηκωθήτε να προχωρήσωμε. Ιδού πλησίασε ο προδότης μου».

  Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Ο τίτλος της μετάφρασης είναι του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Η προσευχή του Χριστού, της Εκκλησίας, των πιστών και «προσευχή» των Οικουμενιστών

Για την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου ως ανθρώπου που έγινε μετά τον Μυστικό Δείπνο, παραθέτουμε μικρό απόσπασμα από ερμηνεία, από το «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’, του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Η προσευχή του Χριστού, της Εκκλησίας, των πιστών και «προσευχή» των Οικουμενιστών

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΥΡΙΟΥ

22 κἀγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν ἐσμὲν, 23 ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν, καὶ ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας.

Ο Χριστός προσευχήθηκε πολλές φορές για την ενότητα των πιστών. Εμείς πόσο προσευχόμεθα, για να παραμείνουν ενωμένοι οι πιστοί, οι Ορθόδοξοι, και να ενωθούν με τους Ορθοδόξους οι αιρετικοί και οι άθεοι, εγκαταλείποντες τις αιρέσεις και την αθεΐα τους; Η Εκκλησία προσεύχεται «υπερ της των πάντων ενώσεως», αλλά και κάθε μέλος της Εκκλησίας πρέπει να προσεύχεται για το συλλειτουργαμέγιστο αυτό θέμα.

Οι Οικουμενισταί δεν προσεύχονται, αλλ΄ απλώς φλυαρούν περί ενώσεως, εννοούντες την ένωσι ως μίξι της αληθείας με τά ψεύδη. Αλλά τέτοια ένωσι είναι ψευδοένωσι, απευκταία και καταδικαστέα μαζί με τους οπαδούς της.

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΑπο τη σελ. 161 και την ερμηνεία των στίχων 22-23 του ιζ’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

Δείτε και παρουσίαση σαν βίντεο Τί έβλεπε ο Κύριος και αγωνιούσε στη Γεθσημανή, πατώντας ΕΔΩ
Περισσότερο όμοιοι με τον Ιούδα είναι οι Οικουμενιστές, πατώντας ΕΔΩ

Το σπουδαιότερο νόημα της παραβολής των δέκα παρθένων

Σήμερα Μεγάλη Τρίτη, η Εκκλησία θυμάται την παραβολή των πέντε μωρών και των πέντε φρόνιμων παρθένων και γι΄ αυτό παραθέτουμε πολύ μικρό απόσπασμα απο την ερμηνεία της παραβολής του κ. Νικόλαου Σωτηρόπουλου που υπάρχει στο βιβλίο «Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου».

Το σπουδαιότερο νόημα της παραβολής των δέκα παρθένων

δεκα παρθένες πΤο σπουδαιότερο δε νόημα της παραβολής είνε, ότι οι αμελείς και απροετοίμαστοι πνευματικώς θ΄ αποκλειστούν απ΄ τη χαρά του Κυρίου, θα εισέλθουν δε σ΄ αυτήν όσοι θα ευρεθούν πνευματικώς προετοιμασμένοι.

παρθενες πΣτην πνευματική προετοιμασία περιλαμβάνονται η πίστις, η αγάπη, η μελέτη του θείου λόγου, η προσευχή, η νηστεία, η ελεημοσύνη, η υπομονή, η μετάνοια, η εξομολόγησις, η θεία κοινωνία και όλες οι αρετές και τα καλά έργα. Οι αρετές και τα καλά έργα, αυτό είνε το λάδι και το φώς, που πρέπει να έχη ο άνθρωπος για να εισέλθη στο νυμφώνα του Κυρίου.

Από την ερμηνεία των στίχων 1-13, του Μαθήματος 43 που έχει τίτλο «ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ ΔΕΚΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΝ» και σ. 322-3 του ερμηνευτικού βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ».

Έκδοσις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου.

Αθήνα 1994. Έκδοση β’ βελτιωμένη.

Περισσότερα για το βιβλίο δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Απαραίτητη η προετοιμασία με μετάνοια και ι. εξομολόγηση πριν την Θεία Κοινωνία, πατώντας ΕΔΩ

O επικήδειος λόγος του κ. Νικόλαου Σωτηρόπουλου για τον αείμνηστο εκλεκτό πνευματικό αδελφό Παναγή Γιαννάκη

Επειδή πριν δύο ημέρες ήταν το εννιαήμερο μνημόσυνο του αείμνηστου Παναγή Γιαννάκη, γνήσιου και πιστού τέκνου του π. Αυγουστίνου, παραθέτουμε τον σύντομο επικήδειο λόγο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου που δεν μπόρεσε να παραβρεθεί στην κηδεία του λόγω ασθένειας.

O επικήδειος λόγος του κ. Νικόλαου Σωτηρόπουλου για τον αείμνηστο εκλεκτό πνευματικό αδελφό Παναγή Γιαννάκη

 Επίκειται πόλεμος;Βαθύτατα λυπούμαι για την εκδημία δύο εκλεκτών αδελφών της Ιεραποστολικής Αδελφότητος «Ο Σταυρός», ο ένας ιερομόναχος, ο π. Σάββας Πετρόπουλος, πρό μηνών εξεδήμησε για την αιωνιότητα, ο άλλος λαϊκός, ο αείμνηστος Παναγής Γιαννάκης μετανάστευσε για την αιωνιότητα αυτές τις ημέρες.
ορθ.Ιερ.Αδελφ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟ αείμνηστος Παναγής γεννήθηκε στην Κεφαλλονιά και εργάσθηκε για μερικό χρόνο στην Αυστραλία. Αλλ΄ ελκύσθηκε από τα αγωνιστικά κηρύγματα στην Αυστραλία και έφυγε για την Ελλάδα, για να ενταχθή στην Ιεραποστολική Αδελφότητα «Ο Σταυρός» και να δουλέψη γι΄ αυτή με όλη την προθυμία, ημέρα, ΣΤΑΥΡΟΣ περιοδικο πακόμη και νύκτα. Η εργασία του υπήρξε αθόρυβη και μεγάλη και ο χαρακτήρας του πολύ ταπεινός. Δεν γνωρίζουμε να ήλθε ποτέ σε σύγκρουσι με άλλον αδελφό.
Ο αείμνηστος μητροπολίτης Φλωρίνης, ο π. Αυγουστίνος, είπε για τον Παναγή ότι, «μας έστειλε ο Θεός μεγάλη ευλογία στην Αδελφότητα».
κόλπος Αβρααμ πΟ Θεός ευχόμεθα ολοψύχως να τον αναπαύη μετά δικαίων εν κόλποις Αβραάμ και να έχουμε την ευχή του και την προσευχή του.
Αδελφέ, καλή αντάμωσι στην απέραντη αιωνιότητα.

Δείτε και Κοιμήθηκε ο πνευματικός αδελφός Παναγής, γνήσιο και πιστό τέκνο του π. Αυγουστίνου, πατώντας ΕΔΩ
Για τον αείμνηστο ιερομόναχο Σάββα Πετρόπουλο, δείτε αναρτήσεις ΕΔΩ
«Ο πιστεύων εἰς ἐμὲ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται», πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την Μεγάλη Εβδομάδα

Αναρτήσεις για την Μεγάλη Εβδομάδα

Ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλο σχετικά με τα Άγια Πάθη του Χριστού μας και τη Μεγάλη Εβδομάδα Τον Νυμφίον αδελφοί αγαπήσωμεν (παρουσίαση σαν βίντεο), πατώντας ΕΔΩ

Βιβλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου σχετικά με τα Άγια Πάθη του Χριστού και τη Μεγάλη Εβδομάδα, πατώντας ΕΔΩ

Ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλο για τη Μεγάλη Εβδομάδα και τα Σεπτά Πάθη του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

 

Αδιανόητος ο τρόπος της θριαμβευτικής εισόδου του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα

Σήμερα που η Εκκλησία μας εορτάζει την θριαμβευτική Είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα, παραθέτουμε πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου». Πριν απο αυτό παραθέτουμε το απόσπασμα που ερμηνεύεται απο την Καινή Διαθήκη και την μετάφραση του στη νεοελληνική γλώσσα απο τον κ. Σωτηρόπουλο στην μεταφρασμένη Καινή Διαθήκη που έχει εκδοθεί.

 Αδιανόητος ο τρόπος της θριαμβευτικής εισόδου του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα

«Ωσαννά»1 Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ἦλθον εἰς Βηθσφαγῆ εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, τότε ὁ Ἰησοῦς ἀπέστειλε δύο μαθητὰς 2 λέγων αὐτοῖς· Πορεύθητε εἰς τὴν κώμην τὴν ἀπέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ’ αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι. 3 καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε ὅτι ὁ Κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει· εὐθέως δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς. 4 Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· 5 εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών, ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι, πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου. 6 πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ καὶ ποιήσαντες καθὼς προσέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, 7 ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω αὐτῶν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν.

Η μετάφραση από τον κ. Νικολάο Σωτηρόπουλο

«Και όταν πλησίασαν στα Ιεροσόλυμα και ήλθαν στη Βηθσφαγή, κοντά στο Όρος των Ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς 2 λέγοντας σ΄ αυτούς: «Πηγαίνετε στο απέναντί σας χωριό και αμέσως θα βρήτε μια όνο δεμένη και ένα πουλάρι μαζί της. Λύσετε, και φέρετε σε μένα. 3 Και αν κανείς σας πη τίποτε, θα του πήτε, “Ο Κύριος τα χρειάζεται, και θα τα επιστρέψη αμέσως”». 4 Με όλο δε αυτό, που έγινε, εκπληρώθηκε ο λόγος, που ελέχθη δια μέσου του προφήτου: 5 Να ειπήτε στη θυγατέρα Σιών (Ιερουσαλήμ), Ιδού ο Βασιλεύς σου έρχεται σε σένα ταπεινός και καθισμένος πάνω σ΄ ένα όνο, μάλιστα πουλάρι, αρσενικό τέκνο όνου. 6. Πήγαν δε οι μαθηταί, και αφού έκανα όπως τους διέταξε ο Ιησούς, 7 έφεραν την όνο και το πουλάρι, και έθεσαν επάνω τους τα ενδύματά τους, και κάθησε επάνω σ΄ αυτά (δηλαδή στα ενδύματα)».

ρωμ. αυτοκρΟι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, όταν τελούσαν θριάμβους, κάθονταν πάνω σε πολυτελέστατα και χρυσά αμάξια, που έσερναν ή θυμοειδείς ίπποι ή ελάφια, ή ελέφαντες, ή τίγρεις, ή λιοντάρια! Έτσι έδειχαν την υπερηφάνειά τους και τον τρομερό χαρακτήρα της βασιλείας τους. Ο Χριστός, ο Βασιλεύς των Είσοδος στα Ιεροσόλυμαβασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων, έκανε τη θριαμβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα κατά ένα τρόπο, που ήταν αδιανόητος. Όπως γεννήθηκε μέσα στις πιο ταπεινές συνθήκες, μέσα σ΄ ένα σταύλο ζώων, και τοποθετήθηκε μέσα σ΄ ένα παχνί για κούνια, έτσι μπήκε στα Ιεροσόλυμα καβάλα σ΄ ένα ταπεινό ονάριο, γαϊδουράκι.

Από την ερμηνεία των στίχων 1-7, του Μαθήματος 32 και σ. 235-6 του ερμηνευτικού βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ».

Έκδοσις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου.

Αθήνα 1994. Έκδοση β’ βελτιωμένη.

Περισσότερα για το βιβλίο δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Συμβολισμοί της αγνότητας που είναι υπερέχουσα αξία, πατώντας ΕΔΩ
«Ωσαννά», πατώντας ΕΔΩ

Σκοπός του «αφορισμού» η εξουθένωση της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»

Παραθέτουμε άλλο ένα πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την ομιλία-κεραυνό του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Σημεία των καιρών» που έγινε στις 19-3-1994, για ένα απο τους βαθύτερους σκοπούς του «αφορισμού» του.

Σκοπός του «αφορισμού», η εξουθένωση της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»

ΣΤΑΥΡΟΣ περιοδικο πΘέλουν, αγαπητοί μου, με τον «αφορισμό» να εξουθενώσουν την Ιεραποστολική μας Αδελφότητα «ΣΤΑΥΡΟΣ».

Και μετά απο τη δική μας Αδελφότητα θα έχουν σειρά και οι άλλες Αδελφότητες, του «Σωτήρος» και της «Ζωής». Αν δεν ξεσηκωθούν θα έλθει η σειρά τους, να το ξέρουν.

 

Tην ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Σκοπός του «αφορισμού», να μείνουν ασύδοτοι οι οικουμενιστές, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός πνευματικός πατέρας του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον «αφορισμό» του γνησιότερου και πιστότερου τέκνου του, πατώντας ΕΔΩ
Να αρθή ο άδικος αφορισμός του ομολογητού θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
Και ψευδάδελφοι του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου συνεργάστηκαν με τους διώκτες του! πατώντας ΕΔΩ

Ο αείμνηστος αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος δικαιώνει τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο, παρουσίαση σαν βίντεο

Ο αείμνηστος αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος δικαιώνει τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο, παρουσίαση σαν βίντεο

Ο άδικος αφορισμός ισχύει, λένε οι «ευλαβείς βλαμμένοι»!

Επειδή σε 4 ημέρες συμπληρώνονται 20 χρόνια και 4 μήνες απο τον κωμικό και αδικότατο «αφορισμό» του κ. Νικόλαου Σωτηρόπουλου, αρχίζουμε απο σήμερα το μικρό τριήμερο αφιέρωμά μας στον αδικότατο «αφορισμό».

Ο άδικος αφορισμός ισχύει, λένε οι «ευλαβείς βλαμμένοι»!

κλιρικοςΚΛΙΜΑΞ πτΑλλά και άλλο κακό σχετικώς προς τον αφορισμό: Μερικοί νοσηροί τύποι, «ευλαβείς βλαμμένοι», όπως θα έλεγεν ο σύγχρονος άγιος αγιορείτης ασκητής Παΐσιος, όχι δε μόνον αμαθέστατοι λαϊκοί, αλλά και «μορφωμένοι» κληρικοί και των τριών βαθμών της ιερωσύνης φρονούν, ότι και άδικος αν είνε ο αφορισμός, αφού γίνεται από αρχιερείς, ισχύει, «πιάνει»! Για το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ πολυ μικρο π.τους νοσηρούς αυτούς τύπους ο λόγος του Χριστού στο Λουκ. στ’ 22-23 δεν έχει σημασία, δεν έχει εφαρμογή, όταν ο αφορισμός γίνεται απο αρχιερείς! Οι συνειδητοί και αγωνιστικοί χριστιανοί έχουν ν’ αντιμετωπίσουν όχι μόνο τους άθεους, τους αιρετικούς, τους χριστομάχους και εκκλησιομάχους, αλλά και τους νοσηρούς τύπους, τους «ευλαβείς βλαμμένους».

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΑπο τις σελ. 65-66 της ερμηνείας των στίχων 1-2 του ιστ’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’.
Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

Δείτε και Για τους αδικότατους αφορισμούς ευσεβών απο αρχιερείς τύπου Άννα και Καϊάφα, πατώντας ΕΔΩ
Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων για τον παράνομο και παράλογο «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Και σήμερα υπάρχουν Φαρισαίοι που διώκουν και αφορίζουν τους αγωνιστικούς πιστούς πατώντας ΕΔΩ

Η απιστία και ο υλισμός έχουν επηρεάσει και τους ιεροκήρυκες και τους κληρικούς

Παραθέτουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, με θέμα «Το κήρυγμα του Προδρόμου» (15-1-2006), για τον υλισμό και τον ορθολογισμό των ιεροκηρύκων.

Η απιστία και ο υλισμός έχουν επηρεάσει και τους ιεροκήρυκες και τους κληρικούς

κλιρικοςΑναπνευστήρας της Ελλάδος ο ΧριστόςΕν τούτοις οι ιεροκήρυκες κατα κανόνα αποφεύγουν να κάνουνε μεταφυσικό κήρυγμα, μερικοί και εντρέπονται να μιλήσουν για τα ουράνια και τα μετα θάνατον. Ο ορθολογισμός, η απιστία, η αθεΐα, ο υλισμός έχει επηρεάσει και τους κήρυκες του Ευαγγελίου και τους ποιμένες της Εκκλησίας, άλλον περισσότερο και άλλον ολιγότερο. Διαφωνείτε;

 

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Για το κήρυγμα του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και τον μεταφυσικό του χαρακτήρα, πατώντας ΕΔΩ

Στρατιωτάκια του Οικουμενισμού

Στρατιωτάκια του Οικουμενισμού

 

στρατιωτακιαΌπως τα μικρά παιδιά παίζουν με τα στρατιωτάκια, έτσι και οι σκοτεινές δυνάμεις προσπαθούν να επιτύχουν τους δόλιους κατά της Ορθοδοξίας σκοπούς των χρησιμοποιώντας κάποια άλλα στρατιωτάκια. Ποιά είναι αυτά; Είναι κάποιοι πατριάρχες, Οι Οικουμενιστές, οι πιο επικίνδυνοι αιρετικοί της εποχής μαςαρχιεπίσκοποι, μητροπολίτες, ιερείς και θεολόγοι, οι οποίοι έχουν οικειοθελώς στρατευθή υπό τη σημαία της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, και προσπαθούν οι ταλαίπωροι να ενώσουν το φώς με το σκότος, την αλήθεια με το ψεύδος, το Χριστό με τον Διάβολο, υποστηρίζοντας, ότι έτσι θα εκπληρωθή η επιθυμία του Χριστού για την ενότητα των πιστών σε Αυτόν ανθρώπων (Ιωάν. 17,11)! Πόσο πλανώνται! Δεν βλέπουν, ότι στην προσπάθεια τους να ενώσουν συμπροσευχες3την Ορθόδοξη Εκκλησία με τις διάφορες ετερόδοξες και κακόδοξες ομολογίες και αιρέσεις διαιρούν και διχάζουν τους ήδη ενωμένους δια της κοινής Πίστεως και Παραδόσεως Ορθοδόξους Χριστιανούς; Αυτό άραγε να είχε στο νού του ο Χριστός, όταν απήυθυνε την συγκινητική αρχιερατική του προσευχή προς τον ουράνιοklio Πατέρα του; Τόσο δύσκολο είνε στους Οικουμενιστές να καταλάβουν, ότι οι αντιδράσεις και η διαίρεσι, που προκαλούν στο Ορθόδοξο ποίμνιο τα οικουμενιστικά τους ανοίγματα, είνε ό,τι ακριβώς επιθυμεί ο Διάβολος και όχι ο Χριστός;

 

Από το μηνιαίο ορθόδοξο αγωνιστικό περιοδικό Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, τεύχος Φεβρουαρίου 2014.

Περισσότερα για το περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» πατήστε πάνω στο όνομα του περιοδικού ή ΕΔΩ.

Δείτε και Περισσότερο όμοιοι με τον Ιούδα είναι οι Οικουμενιστές, πατώντας ΕΔΩ
Οι ψευτοχριστιανοί ακολουθούν τους Οικουμενιστές, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Πού έχουν φθάσει οι αιρετικοί και οι οικουμενιστές, πατώντας ΕΔΩ

Κοιμήθηκε ο πνευματικός αδελφός Παναγής, γνήσιο και πιστό τέκνο του π. Αυγουστίνου

Κοιμήθηκε ο πνευματικός αδελφός Παναγής, γνήσιο και πιστό τέκνο του π. Αυγουστίνου

ΣΤΑΥΡΟΣ (2)Στις 3 Aπριλίου 2014, κοιμήθηκε ο Παναγής, μέλος της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου και πνευματικός αδελφός του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου.

ορθ.Ιερ.Αδελφ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟ αείμνηστος Παναγής ήταν γνήσιο και πιστό τέκνο του π. Αυγουστίνου και υπηρέτησε πιστά την Αδελφότητα στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα γίνει αύριο Κυριακή στον Ναό Αγίου Νικολάου Πευκακίων στα Εξάρχεια στις 11 το πρωί. Παρακαλούνται οι φίλοι της Αδελφότητας και όσοι αγαπούν τον π. Αυγουστίνο και τα γνήσια τέκνα του, να προσέλθουν για να προσευχηθούν ο Κύριος, στον Οποίο αφιερώθηκε, να αναπαύσει την ευλογημένη ψυχή του.

Post Navigation

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.