ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the month “Σεπτεμβρίου, 2014”

Αποτέλεσμα του ελέγχου των κακών είναι το μίσος αυτών προς όσους τους ελέγχουν

Παρακάτω παραθέτουμε την ερμηνεία του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, στο Παροιμ. θ΄ 8. Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος εξ΄αιτίας του ελέγχου του ήταν συκοφαντημένος με πολλές και μεγάλες συκοφαντίες από εχθρούς και «φίλους».

Αποτέλεσμα του ελέγχου των κακών είναι το μίσος αυτών προς όσους τους ελέγχουν

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΟλίγοι δέχονται τόν έλεγχο ευγνωμόνως, οι πολλοί αντιδρούν αρνητικώς. Αλλά πρέπει γι΄ αυτό νά μήν ελέγχωνται οι κακοί; Όχι βεβαίως. Τό μνημονευθέν χωρίο Παροιμ. θ,8, «Μή έλεγχε κακούς, ίνα μή μισήσωσί σε» δεν έχει τήν έννοια νά μήν ελέγχωνται οι Το αμάρτημα κυρίως των ανδρών που προσβάλλει την αγνότητα της Παναγίαςκακοί. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει νά ελέγχωνται, καί προπάντων οι κακοί. Τό «Μή έλεγχε κακούς, ίνα μή μισήσωσί σε» είνε τρόπος του λέγειν γιά νά τονισθή, ότι ο έλεγχος τών κακών έχει ως αποτέλεσμα τό μίσος αυτών, ο ελέγχων μισείται από τους κακούς. Στήν προκειμένη περίπτωσι η Γραφή εκφράζεται όπως εμείς εκφραζόμεθα όταν π.χ. λέγωμε, «Στού Διαβόλου το χωριό ποτέ μή κάνης καλό, γιά νά μή βρής τό μπελά σου». Μ΄ αυτό τό λόγο δέν εννοούμε βεβαίως νά μή κάνωμε καλό στούς κακούς ανθρώπους, αλλ΄ εννοούμε, ότι ευεργετώντας τούς κακούς αντί ευγνωμοσύνης απολαμβάνουμε πικρία «Αντί τού μάννα χολή!»…

Από την ερμηνεία των στίχων ζ΄ 6-7 και τις σελ. 579-580, του εξαίρετου ερμηνευτικού βιβλίου του Νικολάου Σωτηρόπουλου <<Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου>> τόμος Α’ , Αθήνα 1996.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.
Ο τίτλος στο απόσπασμα που παραθέσαμε είναι του ιστολογίου μας.

 

Δείτε και Όσοι ελέγχουν συκοφαντούνται, μισούνται και διώκονται, πατώντας ΕΔΩ
Οι γνήσιοι εργάτες του Ευαγγελίου μισούνται και διώκονται, πατώντας ΕΔΩ

Για τον ουράνιο κόσμο που πηγαίνουν αυτοί που σώζονται

Επειδή σήμερα συμπληρώνεται 1 μήνας από την κοίμηση του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου και πιστότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, παραθέτουμε την παρακάτω παρουσίαση σαν βίντεο.  Ευχαριστούμε τον φίλο μας που μας βοήθησε και μας έστειλε το ηχητικό απόσπασμα.

Για τον ουράνιο κόσμο που πηγαίνουν αυτοί που σώζονται

Έκτακτη ανακοίνωση, αναβάλλεται το Μνημόσυνο του αείμνηστου Παναγή Γιαννάκη

Έκτακτη ανακοίνωση, αναβάλλεται το Μνημόσυνο του αείμνηστου Παναγή Γιαννάκη

προσοχηΑνακοινώνουμε έκτακτα, ότι το Μνημόσυνο του αειμνήστου Παναγή Γιαννάκη που ανακοινώσαμε ΕΔΩ αναβάλλεται για την επόμενη Κυριακή 5 Οκτωβρίου στον ίδιο ιερό Ναό.

Παρακαλούμε όσοι γνωρίζουν άλλους που σκοπεύουν να μεταβούν στο Μνημόσυνο και δεν το γνωρίζουν, να τους ενημερώσουν.

Ο Θεός φώς, εμείς αμαρτωλοί, το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει (Α΄Ιω. α΄ 5-10)

Παραθέτουμε το απόσπασμα από την Α΄ Καθολική επιστολή του Ευαγγελιστή Ιωάννου και τη μετάφραση του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Ο Θεός φώς, εμείς αμαρτωλοί, το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει (Α΄Ιω. α΄ 5-10)

theol5 Καὶ αὕτη ἔστιν ἡ ἐπαγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ Θεὸς φῶς ἐστι καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία. 6 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν· 7 ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν, ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ’ ἀλλήλων, καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας. 8 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. 9 ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστι καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας. 10 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν, ψεύστην ποιοῦμεν αὐτὸν, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν.

 Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

5 Αυτός δέ είναι ο λόγος, πού ακούσαμε απ΄ αυτόν καί αναγγέλλουμε σέ σας, ότι ο Θεός είναι φώς καί τίποτε τό σκοτεινό δέν υπάρχει σ΄ αυτόν. 6 Εάν ισχυρισθούμε, ότι βρισκόμαστε σέ κοινωνία μαζί ΣΤΑΥΡΩΣΗτου, ενώ περιπατούμε στό σκοτάδι, ψευδόμεθα καί δέν ασκούμε τήν αρετή. 7 Αλλ΄ εάν περιπατούμε στό φως, όπως αυτός είναι στό φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας (ο Θεός καί εμείς), καί το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. 8 Εάν ισχυρισθούμε, ότι δέν έχουμε αμαρτία, αυταπατώμεθα, καί η αλήθεια exomologis iδέν υπάρχει σέ μας. 9 Εάν ομολογούμε τίς αμαρτίες μας, είναι εύσπλαγχνος καί φιλάνθρωπος γιά νά μάς συγχωρήση τίς αμαρτίες καί νά μας καθαρίση από κάθε κακό. 10 Εάν ισχυρισθούμε, ότι δέν έχουμε αμαρτήσει, τόν κάνουμε ψεύτη, καί ο λόγος του δέν έχει θέσι σέ μας.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ
Ο τίτλος της μετάφρασης για το κομμάτι α΄ 5-10, είναι του μακαριστού Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Επίπληξη για την μεγάλη παρεκτροπή της παράδοσης Ορθόδοξου Ι. Ναού στους αιρετικούς Μονοφυσίτες

Επειδή την προηγούμενη εβδομάδα ήταν της αγίας Ευφημίας που έκανε το γνωστό θαύμα που έδειξε ότι ο Μονοφυσιτισμός είναι αίρεση και επειδή τις μέρες αυτές αλωνίζει άρχοντας των μονοφυσιτών την Ελλάδα και γίνεται δεκτός με εκκλησιαστικές τιμές και επειδή σήμερα η Εκκλησία εορτάζει την μετάσταση του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, παρουσιάζουμε ένα απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα. Είναι από την ομιλία του μακαριστού ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου με θέμα «Η Εκκλησία είναι Μία» (29-1-1995).

Επίπληξη για την μεγάλη παρεκτροπή της παράδοσης Ορθόδοξου Ι. Ναού στους αιρετικούς Μονοφυσίτες

Ζ.Πηγης 44Εδώ. στο Ναό της Ζωοδόχου Πηγής, η Αρχιεπισκοπή, αυτοί που κυβερνούν την Αρχιεπισκοπή, δεν ξέρω ποιός κυβερνάει τώρα την Αρχιεπισκοπή, έχουν παραδώσει το Ναό στους Μονοφυσίτες. Γίνεται η Ορθόδοξη θεία Λειτουργία και κατόπιν γίνεται στον ίδιο Ναό, η «λειτουργία» των Μονοφυσιτών.

Οι Μονοφυσίτες αγαπητοί μου, οιμονοφυσιτες Μονοφυσίτες δεν μετενόησαν, δεν αναγνώρισαν την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο και τις επόμενες, δεν καθήρησαν τους αιρεσιάρχες αρχηγούς των, τους οποίους τιμούν ως αγίους και εν τούτοις η Αρχιεπισκοπή παρέδωσε τον Ναό της Ζωοδόχου Πηγής στους Μονοφυσίτας!

Τι λέγει ο Απόστολος Ιωάννης; Τι λέγει ο ευαγΑπόστολος Ιωάννης; Τον αιρετικό όταν έρχεται προς εσάς ως αιρετικός -αν έρθει σαν γιατρός εντάξει, αν έρθει σαν υδραυλικός εντάξει, αν έρθει σαν πτωχός εντάξει-, αλλά αν έρθει με την ιδιότητα του αιρετικού δεν θα τον δεχθήτε στο σπίτι σας, στο ατομικό σας σπίτι, ούτε θα του πείτε καλημέρα. Ο Ναός το σπίτι του Θεού αξίζει πολύ περισσότερο από το ατομικό μας κοσμικό σπίτι και δεν έπρεπε η Αρχιεπισκοπή να παραδώσει τον Ναό.
Φέρουν το εξής επιχείρημα, φέρουν το εξής επιχείρημα, ότι στο εξωτερικό… Φέρουν το εξής επιχείρημα οι οικουμενισταί, στο εξωτερικό οι ετερόδοξοι, παπικοί, προτεστάντες παραχωρούν στους Ορθοδόξους Έλληνες ναούς και τελούν και οι Ορθόδοξοι ΝΙΣ 1995 ΣΤπ2Έλληνες τα της λατρείας των σε ναούς ετεροδόξων. Και αυτό το κατακρίνωμε. Και αυτό το κατακρίνωμε. Είναι προτιμότερο να γίνεται η θεία Λειτουργία και η Θεία Ευχαριστία σ΄ ένα σπίτι ευσεβούς ανθρώπου ή σε μια αίθουσα. Όχι σε ναούς αιρετικών!

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Το πατριαρχείο Αντιοχείας είχε κάνει ένωση με τους αιρετικούς Μονοφυσίτες!, πατώντας ΕΔΩ
Η αίρεση, το χειρότερο κακό, πατώντας ΕΔΩ
Ο κορυφαίος απόστολος Πέτρος για τις αιρέσεις, πατώντας ΕΔΩ

Συμμετοχή του μακαριστού Νικολάου Σωτηρόπουλου στα ιερατικά συνέδρια της Ι. Μητρόπολης Φλωρίνης

Συμμετοχή του μακαριστού Νικολάου Σωτηρόπουλου στα ιερατικά συνέδρια της Ι. Μητρόπολης Φλωρίνης

ΝΙΚ ΜΕ Π. ΑΥΓΟ μακαριστός π. Αυγουστίνος, όταν ήταν μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας και συγκαλούσε ιερατικά συνέδρια της Μητρόπολης του, μεταξύ των λίγων ομιλητών που προσκαλούσε να ομιλήσουν και να διδάξουν τους κληρικούς της Μητρόπολης του, ήταν και ο μακαριστός ομολογητής Θεολόγος, Νικόλαος Σωτηρόπουλος, το γνησιότερο και πιστότερο τέκνο του. Ελάχιστα είναι τα ιερατικά συνέδρια που οι ομιλίες των συνεδρίων αυτών εκδόθηκαν Ο ΙΑ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΛΕ2μάλιστα σε βιβλία, εκδόσεων της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», όπου έλειπε από αυτά σαν ομιλητής ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος. Να παρατηρήσουμε ακόμα ότι οι λαϊκοί ομιλητές ήταν ελάχιστοι. Μέσα σ΄αυτούς τους ελάχιστους όμως ήταν ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος.

ΝΙΣ βημα 3πΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ περΚαι αυτό δείχνει για άλλη μια φορά την μεγάλη εκτίμηση που είχε ο π. Αυγουστίνος στο γνησιότερο και πιστότερο τέκνο του, τον μακαριστό ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

 Δείτε και O π. Αυγουστίνος δίνει μάχη απο τον Oυρανό, πατώντας ΕΔΩ
Ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος για τον μακαριστό επίσκοπο Αυγουστίνο Καντιώτη, πατώντας ΕΔΩ
Πρώτος ο π. Αυγουστίνος και η Ορθόδοξη Ιεραποστολική του Αδελφότητα «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»!, πατώντας ΕΔΩ

Το παρθενικό ιδεώδες ενσάρκωσε ο Χριστός και οι μεγαλύτεροι άγιοι ήταν παρθένοι

Επειδή η Εκκλησία εόρτασε χθες τη σύλληψη του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και σήμερα την Παναγία την Μυρτιδιώτισσα και μεθαύριο θα εορτάσει τη Μετάσταση του αγίου Ιωάννη του Θεολόγο, παραθέτουμε πολύ μικρό απόσπασμα του μακαριστού Νικολάου Σωτηρόπουλου, που αναφέρεται στους τρείς.

Το παρθενικό ιδεώδες ενσάρκωσε ο Χριστός και οι μεγαλύτεροι άγιοι ήταν παρθένοι

ΚΥΡΙΟΣ Θεοτ Προδρ πΟ Χριστός ενσάρκωσε το παρθενικό ιδεώδες. Η Μητέρα του, ο Πρόδρομος καί οι απόστολοί τeyaggου Παύλος καί Ιωάννης ήταν παρθένοι. Καί μυριάδες διά μέσου των αιώνων ήταν παρθένοι. Εν τούτοις στήν εποχή μας, κατ΄ εξοχήν πεζή, ηδονοθηρική, σαρκολατρική, πανσεξουαλική, η παρθενία χλευάζεται καί πολεμείται.

Μικρό απόσπασμα από την ερμηνεία του κεφ. κα’, στ. 8-9,  σελ. 398-9 του ωραιότατου ερμηνευτικού βιβλίου του μακαριστού Νικολάου Σωτηρόπουλου, <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο και που θα το βρείτε <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>> πατήστε ΕΔΩ

Δείτε και Για την αρετή της Παρθενίας της Παναγίας μας, απόσπασμα από ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Χάρισμα Θεού η ισόβια παρθενία, πατώντας ΕΔΩ
Για τους αιρετικούς παρθενομάχους, πατώντας ΕΔΩ

Το φοβερότερο, να μην αγαπάει κανείς τον Χριστό

Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα απομαγνητοφωνημένο μικρό απόσπασμα από την εξαιρετική ομιλία του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Είμεθα Χριστιανοί;», που έγινε στα μέσα της δεκαετίας του 1980, για το φοβερότερο κακό.

Το φοβερότερο, να μην αγαπάει κανείς τον Χριστό

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΚαι αν δεν αγαπάς καθόλου τον Χριστό -Πω, πω! Αυτό είναι το φοβερότερο!- αν δεν αγαπάς καθόλουΗ Ανάληψη του Χριστού είναι θρίαμβος και δόξα του Χριστού τον Χριστό, αν η καρδιά σου είναι σκληρή σαν του Ιούδα την καρδιά και δεν συγκινείται από το μεγαλείο του Χριστού, από τη Διδασκαλία του Χριστού, από τα Θαύματα του Χριστού, απ΄ τη Σταυρωμένη, προπάντων, Αγάπη του Χριστού, αν δεν αγαπάς τον Χριστό τότε είσαι αφορισμένος, αναθεματισμένος, κατηραμένος, κολασμένος! Το λέει ο Παύλος, αυτός που αγάπησε τον Χριστό περισσότερο απ΄ όλους «Ει τις ου φιλεί τὸν Κύριον Ιησούν Χριστόν, ήτω ανάθεμα. μαρὰν αθά»!

Την ομιλία αυτή (αριθμός 128) θα τη βρείτε στο Ορθόδοξο βιβλιοπωλείο της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα.

Δείτε και Η μεγαλύτερη αμαρτία και η πηγή όλων των ασεβειών και των αμαρτιών, πατώντας ΕΔΩ

Ο παραδοσιακός μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ για την προς Κύριον εκδημία του μακαριστού ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Παραθέτουμε την επιστολή που έστειλε για την κοίμηση του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, ο παραδοσιακός ορθόδοξος μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ προς την Ορθόδοξη Ιεραποστολική Αδελφότητα «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», την αγαπημένη Αδελφότητα του π. Αυγουστίνου και του γνησιότερου τέκνου του Νικολάου Σωτηρόπουλου. Μόνο να διορθώσουμε τον αξιοσέβαστο παραδοσιακό Μητροπολίτη κ. Σεραφείμ, ότι δεν εξαγνίστηκε ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος από τον αδικότατο «αφορισμό» του, αλλά ήταν ήδη εξαγνισμένος και πριν τον αδικότατο και παρανομότατο «αφορισμό» του.

 Ἐπί τῇ πρός Κύριον ἐκδημίᾳ τοῦ ὁμολογητοῦ Θεολόγου Νικολάου Σωτηροπούλου

ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 2

Ἐν Κυθήροις τῇ 12ῃ Σεπτεμβρίου 2014

Πρός
Τήν Ἱεραποστολικήν Ἀδελφότητα «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»
Ζωοδόχου Πηγῆς 44
Ἀθήνας 106 81

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
            Ἐπί τῇ πρός Κύριον ἐκδημίᾳ τοῦ εὐσεβεστάτου ἐν Κυρίῳ ἀδελφοῦ μας προσφιλεστάτου Νικολάου Σωτηροπούλου, πιστοῦ τέκνου τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ζηλωτοῦ καί ἀκαταπονήτου Για την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον άγιο Ιωάννη τον Ρώσο Θεολόγου – ἐργάτου τοῦ Ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, «ἀφωρισμένου εἰς Εὐαγγέλιον Θεοῦ» (Ρωμ. α’, 1) καί μόνον, ὁμολογητοῦ τῆς πίστεως καί διακεκριμένου ἀντιαιρετικοῦ πνευματικοῦ σκαπανέως, λογιωτάτου συγγραφέως καί ἀπαραμίλλου γνώστου καί χειριστοῦ τῆς Θείας Γραφῆς εὔχομαι καί προσεύχομαι ὅλῃ καρδίᾳ διά τήν μακαρίαν ἐν Κυρίῳ ἀνάπαυσιν τῆς θεοφιλοῦς ψυχῆς αὐτοῦ καί τήν ἀπόληψιν τοῦ τῆς δικαιοσύνης στεφάνου, «ὅν ἀποδώσει ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ Δίκαιος Κριτής» (Β’ Τιμ. δ’, 8).

  mitro  Ἐλυπήθην σφόδρα διότι, λόγῳ τῆς μεγάλης ἑορτῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου, δέν ἠδυνήθην νά παρευρεθῶ, ὅπως τό ἐπεθύμουν, εἰς τήν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου, τοῦ συγχρόνου αὐτοῦ μάρτυρος τῆς ἀμωμήτου Πίστεώς μας, τοῦ «ἐρχομένου ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης» (Ἀποκ. ζ’, 14) πρός τόν Δικαιοκρίτην Κύριον καί Θεόν ἡμῶν.
       νισ 1996 περ   Ἐδοκίμασε πικρίας καί ὀδύνην, οὐ τάς τυχούσας, ἐπί δύο περίπου δεκαετίας μέ τόν γενόμενον «ἀφορισμόν» παρά μή ἁρμοδίου κανονικῶς καί νομικῶς ἐκκλησιαστικοῦ ὀργάνου καί μή ὑφισταμένου οὐδ’ ἐπ’ ἐλάχιστον θέματος παραχαράξεως ἤ παραβιάσεως τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί ἄνευ τῆς κανονικῆς καί νομικῆς διαδικασίας (ἀκροάσεως, ἀπολογίας, δίκης). Πιστεύω δέ ὅτι ὅλη αὐτή ἡ μακρά καί σκληρά δοκιμασία ἐξήγνισε τήν κρισηψυχήν του καί ὅτι θά παρασταθῇ τῷ Θρόνῳ τῆς Θείας Μεγαλωσύνης μετά καθαροῦ συνειδότος ὡς «πιστός ἄχρι θανάτου» καί πολέμιος τῶν αἱρέσεων, τῶν κακοδοξιῶν καί τῆς πλάνης.
    Ἄς εἶναι αἰωνία καί μακαρία ἡ μνήμη τοῦ ζηλωτοῦ αὐτοῦ ἐργάτου τοῦ Χριστοῦ.

Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

ΑΚΤΙΝΕΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Δείτε και Ο θαρραλέος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ για την εκδημία Ομολογητή Θεολόγου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, πατώντας ΕΔΩ

Διάθεση θέσεων σε πούλμαν για μεταφορά στο Μνημόσυνο του μακαριστού Νικολάου Σωτηρόπουλου στην Αιτωλοακαρνανία

Παραθέτουμε όπως λάβαμε σήμερα, την παρακάτω ανακοίνωση, από καλό αναγνώστη μας και τον ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.

Διάθεση θέσεων σε πούλμαν για μεταφορά στο Μνημόσυνο του μακαριστού Νικολάου Σωτηρόπουλου στην Αιτωλοακαρνανία

πουλμανΟ Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Ανθουπόλεως Περιστερίου προτίθεται να μισθώσει λεωφορείο για τη μεταφορά όσων επιθυμούν να παραστούν την ημέρα του μνημοσύνου 4 Οκτωβρίου στον τόπο ταφής του μακαριστού θεολόγου και οσίου ομολογητού Νικολάου Σωτηροπούλου, στην Ιερά Μονή Εισοδίων Μυρτιάς Αιτωλοακαρνανίας.

Το κόστος είναι 15 ευρώ το άτομο και η ώρα αναχώρησης 4:50 το πρωί. Υπάρχουν ακόμη 20 περίπου θέσεις διαθέσιμες. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλ. του Ναού: 210-5777508.

Μνημόσυνα 40/ημερα για τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ

Μνημόσυνα 40/ημερα για τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ

ΝΙΣ σε φέρετρο μικρ πΑνακοινώνουμε στους αναγνώστες μας ότι θα τελεστούν τα παρακάτω Μνημόσυνα για τις 40 ημέρες από την κοίμηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ.

Α) Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014, θα γίνει το 40/ήμερο Μνημόσυνο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, το πρωί στην Ι. Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου Μυρτιάς Αιτωλοακαρνανίας, αμέσως μετά τη πρωινή Θεία Λειτουργία. Έξω από το Αγρίνιο υπάρχει δρόμος προς Παναιτώλιο-Θέρμο όπου και συναντούμε το χωριό Μυρτιά.

Β) Από την Ορθόδοξη Ιεραποστολική Αδελφότητα «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» θα γίνει το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014 στον Ι. Ναό Γεννήσεως Χριστού Ψυρρή Αθηνών, μετά την πρωινή Θ. Λειτουργία.

Γ) Ακόμα θα γίνει 40/ήμερο Μνημόσυνο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου και στον Ι. Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κάντζας Αττικής, όπου ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος κήρυττε συχνά και εκκλησιαζόταν, όταν είχε αρρωστήσει ο αείμνηστος π. Σάββας Πετρόπουλος και δεν λειτουργούσε, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου μετά την πρωινή Θ. Λειτουργία και μετά θα ακολουθήσει και μία προβολή με αφιέρωμα στο έργο του.

Δείτε και Συγχαρητήρια στους 4 θαρραλέους μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδας που ήλθαν στην κηδεία του μακαριστού Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Εξάμηνο Μνημόσυνο για τον αείμνηστο Παναγή Γιαννάκη

Εξάμηνο Μνημόσυνο για τον αείμνηστο Παναγή Γιαννάκη

PANAG GIANΑνακοινώνουμε ότι το 6/μηνο Μνημόσυνο για τον αείμνηστο Παναγή Γιαννάκη, πιστό και γνήσιο τέκνο του π. Αυγουστίνου και μέλος της  Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», θα γίνει την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, στον Ναό Αγίου Νικολάου Πευκακίων στα Εξάρχεια αμέσως μετά τη πρωινή Θ. Λειτουργία.

ορθ.Ιερ.Αδελφ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΠαρακαλούνται οι φίλοι της Αδελφότητας και όσοι αγαπούν τον π. Αυγουστίνο και τα γνήσια τέκνα του, να προσέλθουν για να προσευχηθούν ο Κύριος, στον Οποίο αφιερώθηκε, να αναπαύσει την ευλογημένη ψυχή του.

 Δείτε και Για τον αείμνηστο Παναγή Γιαννάκη, από το περιοδικό «Ο Σταυρός», πατώντας ΕΔΩ
O επικήδειος λόγος του κ. Νικόλαου Σωτηρόπουλου για τον αείμνηστο εκλεκτό πνευματικό αδελφό Παναγή Γιαννάκη, πατώντας ΕΔΩ

Στις 20 Σεπτεμβρίου που το ανακοινώσαμε γράφαμε ότι το Μνημόσυνο θα γίνει 28 Σεπτεμβρίου 2014, όμως εκτάκτως στις 27 Σεπτεμβρίου μάθαμε ότι το Μνημόσυνο μεταφέρεται για την Κυριακή στις 5 Οκτωβρίου 2014.

Τιμωρία προηγουμένων ασεβών αγγέλων καί ανθρώπων (Ιούδ. 5-7)

Παραθέτουμε ένα απόσπασμα 3 στίχων από την Καθολική επιστολή του αποστόλου Ιούδα που έχει γραφτεί κατά των αιρετικών Νικολαϊτών και τη μετάφραση του μακαριστού Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Τιμωρία προηγουμένων ασεβών αγγέλων καί ανθρώπων (Ιούδ. 5-7)

apIoudas5 Ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας ὑμᾶς ἅπαξ τοῦτο, ὅτι ὁ Κύριος λαὸν ἐκ τῆς Αἰγύπτου σώσας, τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν, 6 ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν, ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν· 7 ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις τὸν ὅμοιον τούτοις τρόπον ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας, πρόκεινται δεῖγμα, πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι.

 Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

5 Θέλω δέ νά σας υπενθυμίσω, άν καί ήδη το γνωρίζετε, ότι ο Κύριος, άν καί έσωσε τό λαό από τή χώρα της Αιγύπτου, έπειτα αφάνισε όσους δέν έδειξαν πίστι. 6 Καί τούς αγγέλους πού δέν φύλαξαν τό υπούργημά τους, αλλ΄ ΣΟΔΟΜΑ2εγκατέλειψαν τή θέσι τους, έχει φυλάξει δεμένους μέ αιώνια δεσμά μέσα στό σκοτάδι, γιά νά δικασθούν κατά τή μεγάλη ημέρα (της Δευτέρας Παρουσίας). 7 Ωσαύτως τά Σόδομα καί τά Γόμορρα καί οι γειτονικές πόλεις, πού ομοίως μέ τούτους (τούς αιρετικούς) παραδόθηκαν στήν ανηθικότητα καί διέπραξαν παρά φύσιν αμαρτίες, είναι ενώπιον μας παράδειγμα μέ τήν τιμωρία τους μέ φωτιά από τόν ουρανό.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ
Ο τίτλος της μετάφρασης για το κομμάτι 5-7, είναι του μακαριστού Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Η Εκκλησία δεν αφορίζει πολεμίους των αιρετικών

Κλείνουμε το μικρό αφιέρωμά μας με μικρό απόμαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την εξαίρετη ομιλία του μακαριστού ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Αίρεσι το μεγαλύτερη κακό» (12-3-1995), για τις βλαμμένες απόψεις μιας κυράς και του πνευματικού της. 

Η Εκκλησία δεν αφορίζει πολεμίους των αιρετικών

krhthΈφαγε τον τόπο μια χριστιανή στην Κρήτη για να πάω να ομιλήσω. Και όταν πήγα και οργανώθηκε η ομιλία, ήρθαν άλλοι χριστιανοί, αυτή δεν ήρθε. Σχολίαζαν άλλοι χριστιανοί, γιατί δεν ήρθε αυτή; Γιατί δεν ήρθε; Διότι πήγε να ρωτήσει τον πνευματικό, τον παππούλη «Να πάω στο κήρυγμα του Σωτηρόπουλου;».
Γιατί να ρωτήσεις κυρά μου; Αιρετικός είναι ο Σωτηρόπουλος; Ομολογία Πίστεως έκανε, ομολογία Πίστεως έκανε!
Ο παππούλης, -άλλος βλαμμένος- : «Όχι. Τον αφόρισε η Εκκλησία».

Δύο ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, σχετικές με τον άδικο αφορισμό. Η μία ομιλία-κεραυνός για τον άδικο και άκυρο αφορισμό του, η δεύτερη πιο γενική

Η Εκκλησία δεν αφορίζει πολεμίους των αιρετικών, η Εκκλησία αφορίζει αιρετικούς! Και έπρεπε η σύνοδος αν εξέφραζε το φρόνημα της Εκκλησίας, να καθαιρέσει και να αναθεματίσει τον Στυλιανό!

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Σκοπός του «αφορισμού», να μείνουν ασύδοτοι οι οικουμενιστές, πατώντας ΕΔΩ
Και σήμερα υπάρχουν Φαρισαίοι που διώκουν και αφορίζουν τους αγωνιστικούς πιστούς πατώντας ΕΔΩ
Και ψευδάδελφοι του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου συνεργάστηκαν με τους διώκτες του! πατώντας ΕΔΩ
ΣΤΑΥΡΟΣ περιοδικο π Ο μακαριστός πνευματικός πατέρας του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον «αφορισμό» του γνησιότερου και πιστότερου τέκνου του, πατώντας ΕΔΩ
Ένας πραγματικός ήρωας και μαχητής της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, πατώντας ΕΔΩ
ασασΑιτία σεισμού και ο αδικότατος «αφορισμός» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων για τον παράνομο και παράλογο «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

«Αφορισμός» με πλαστογραφία της υπογραφής του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α΄!

Παραθέτουμε παρουσίαση σαν βίντεο πολύ μικρού αποσπάσματος που παρουσιάσαμε πριν 9 περίπου μήνες απομαγνητοφωνημένο, για την πλαστογράφηση της θέλησης του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α΄ στην αδικότατη απόφαση «αφορισμού» του μακαριστού ομολογητού θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

«Αφορισμός» με πλαστογραφία της υπογραφής του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α΄!

Συνοπτικά ο πραγματικός λόγος «αφορισμού» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Αρκετοί θαρραλέοι μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδας δεν υπολογίζουν τον «αφορισμό» του κ. Νικόλαου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Ποιόν «αφόρισαν»!, πατώντας ΕΔΩ
Ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Α’ και άλλοι επίσκοποι κοροϊδεύουν τον «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Η πρώτη αντίδραση του αείμνηστου πατέρα του, Ιωάννου, για τον αδικότατο «αφορισμό»

Επειδή προχθές συμπληρώθηκαν 20 χρόνια και 9 μήνες απο τον αδικότατο και άκυρο «αφορισμό» του μακαριστού Νικόλαου Σωτηρόπουλου και ακόμα δεν έχει αρθεί, αρχίζουμε απο σήμερα το μικρό τριήμερο αφιέρωμά μας για τον αδικότατο και κωμικότατο «αφορισμό». Παρουσιάζουμε πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την ομιλία-κεραυνό του με θέμα «Σημεία των καιρών» που έγινε στις 19-3-1994, για την πρώτη αντίδραση του αείμνηστου πιστού πατέρα του Ιωάννου που αφηγήθηκε συγκινημένος ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος

Η πρώτη αντίδραση του αείμνηστου πατέρα του Ιωάννου, για τον αδικότατο «αφορισμό» 

ΣΤΑΥΡΟΣΕδώ μέσ΄ στην αίθουσα είναι και ο γέροντας πατέρας μου, 98 ετών. Οι αδελφές μου δεν του είπαν τίποτε για τον «αφορισμό» για να μην στενοχωρηθεί. Αλλά βλέπει σ΄ αυτή την ηλικία και διαβάζει Αγία Γραφή. Είδε κάποια φυλλάδια που εξέδωσε η ομάς, «Ομάδα πρωτοβουλίας για την αποκατάσταση της κανονικότητος και νομιμότητος μέσα στην Εκκλησία», μια ομάδα επιστημόνων στην Αθήνα. Οι επιστήμονες έγραψαν για τον «αφορισμό» μου, με υπεράσπισαν.
ΧΡ ΙΗΤα είδε ο γέροντας πατέρας μου σε μια γωνιά, τα πήρε, τα διάβασε. Πήγε στις αδελφές μου και λέει
-«Τί; Αφόρισαν τον Νίκο;».
-«Ναί, πατέρα».
-«Και γιατί δεν μου το είπατε;».
-«Για να μην στενοχωρηθείς».
-«Παιδιά μου, είναι για στενοχώρια ή για χαρά αυτό που έγινε; Δεν διαβάσατε» (διακοπή από τα χειροκροτήματα). «Δεν διαβάσατε τί είπε ο Κύριος μας “Όταν σας αφορίσουν οι άνθρωποι για το Όνομά Μου, έχετε μισθό απο το Θεό”;».

Tην ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Πλήθος κόσμου και πολλοί πνευματικοί οδηγοί σε πόλη της Κύπρου υπέγραψαν εναντίον του αδικότατου και παράνομου «αφορισμού» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Συγγνώμην να ζητήσουν αυτοί οι οποίοι ύβρισαν τον Κύριο, πατώντας ΕΔΩ
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΙΣΧΥΝΗΣ, πατώντας ΕΔΩ
Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς για τον άδικο και παράνομο «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Γιατί δεν ισχύουν οι άδικοι αφορισμοί, πατώντας ΕΔΩ
Οι άδικοι αφορισμοί και οι άδικες κατάρες είναι σαν τα όρνεα, πατώντας ΕΔΩ

Κατηγορηματικός και απόλυτος ο λόγος του Β΄Τιμ. 3,12 για τον διωγμό όλων των πιστών

Επειδή χθες ήταν η Εκκλησία εόρτασε την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, παραθέτουμε μικρό απόσπασμα από εισαγωγικό άρθρο του μακαριστού ομολογητού θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου,  για τον διωγμό σταυρό των πιστών.

Κατηγορηματικός και απόλυτος ο λόγος του Β΄Τιμ. 3,12 για τον διωγμό όλων των πιστών

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

Ας ενθυμηθώμεν καί δύο Αποστολικά λόγια, τά οποία συχνά ακούομεν καί λέγομεν, αλλ΄ ήκιστα μας αφήνει ο ευδαιμονισμός τής εποχής νά«Άλλο κόσμος, άλλο χριστιανός». «Οι συνειδητοί χριστιανοί είναι ελάχιστοι». Απόσπασμα απομαγνητοφωνημένο απο τηλεοπτική εκπομπή του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου καταλάβωμεν καί νά αισθανθώμεν. «Πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται» (Β΄ Τιμ.3,12). Οι ευσεβείς θα διωχθούν. Θα διωχθούν ποικιλοτρόπως. Δι΄ έργου ή διά λόγου, αμέσως ή εμμέσως, φανερώς ή αφανώς, εν θερμώ ή εν ψυχρώ. Καί θα διωχθούν όλοι. Όλοι ανεξαιρέτως. Ουδεμία εξαίρεσις θά υπάρξη. Ουδεμία εντελώς. Ο λόγος είνε κατηγορηματικός καί απόλυτος.

Μικρό απόσπασμα από τη σελ. 84, του κεφαλαίου <<ΕΠΟΧΗ ΑΝΤΙΣΤΑΥΡΙΚΗ>>, του ωραιότατου βιβλίου του Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Δείτε και Το μαρτυρικό πνεύμα του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
«Άλλο κόσμος, άλλο χριστιανός». «Οι συνειδητοί χριστιανοί είναι ελάχιστοι». Απόσπασμα απομαγνητοφωνημένο απο τηλεοπτική εκπομπή του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου Ο διωγμός των Χριστιανών απο τους κοσμικούς και αιτίες του. Ο διωγμός αυτός είναι αξιόμισθος. , πατώντας ΕΔΩ
Οι γνήσιοι εργάτες του Ευαγγελίου μισούνται και διώκονται, πατώντας ΕΔΩ
Γιατί διώκονται οι πιστοί από τον κόσμο, απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο κήρυγμα του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Δεν υπάρχουν σήμερα διωγμοί κατά των ευσεβών; Απάντηση προς καλοπερασάκηδες, πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation