ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Άλλο ο έλεγχος που είναι αναγκαίος, άλλο η κατάκριση

 Για την εορτή της ανακομιδής των ι. λειψάνων του αγίου Στεφάνου του πρωτομάρτυρος, παρουσιάζουμε πολύ μικρό αλλά πολύ ωφέλιμο απόσπασμα από το εξαίρετο βιβλίο <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>> του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, με διδάγματα από τον δριμύ έλεγχο του αγίου Στεφάνου.

 Άλλο ο έλεγχος που είναι αναγκαίος, άλλο η κατάκριση

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣΟ δριμύς καί καυστικός έλεγχος του Στεφάνου κατά των αρχόντων του Ισραήλ καί των ομοίων σέ ασέβεια Ιουδαίων διδάσκει, ότι οι άνθρωπο του Θεού οφείλουν νά ελέγχουν μέ κάθε παρρησία τούς ασεβείς, όσο ψηλά καί αν βρίσκωνται σέ θέσεις καί αξιώματα. Όσο μάλιστα ψηλότερα βρίσκονται, τόσο αυστηρότερα πρέπει νά τούς ελέγχουν. Πού είνε λοιπόν αυτοί πού λένε, ότι δέν επιτρέπεται ο άνθρωπος νά κρίνη καί νά χρησιμοποιή σκληρή γλώσσα; Δέν επιτρέπεται νά κρίνη μέ τήν έννοια της εμπαθούς κατακρίσεως. Επιτρέπεται όμως καί επιβάλλεται νά κρίνη μέ τήν έννοια του ελέγχου. Άλλο κατάκρισις καί άλλο έλεγχος.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ με περίγραμμαΜικρό απόσπασμα από τη ερμηνεία του κεφ. ζ’, στ. 51-53, σελίδα 165 του ωραιότατου ερμηνευτικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο και που θα το βρείτε <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>> πατήστε ΕΔΩ

Ο τίτλος στο απόσπασμα που παραθέσαμε είναι του ιστολογίου μας.

Δείτε και
Ο άγιος Στέφανος πλημμυρισμένος απο θεία Χάρη μιλούσε με σκληρά λόγια, πατώντας ΕΔΩ
ANAΓKH ΠAPPHΣIAΣ, εξαίρετο άρθρο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Σφοδρός έλεγχος κατά των προφητοκτόνων καί χριστοκτόνων (Πρ. Απ. ζ΄ 51-60)

Για την σημερινή εορτή της ανακομιδής των ι. λειψάνων του αγίου Στεφάνου του πρωτομάρτυρος, παρουσιάζουμε τον σφοδρό έλεγχο του αγίου Στεφάνου και το μαρτύριο του, από το θεόπνευστο βιβλίο των «Πράξεων των Αποστόλων» και την μετάφραση του στη νεοελληνική γλώσσα από τον Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Σφοδρός έλεγχος κατά των προφητοκτόνων καί χριστοκτόνων (Πρ. Απ. ζ΄ 51-60)

51 Σκληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτμητοι τῇ καρδίᾳ καὶ τοῖς ὠσίν, ὑμεῖς ἀεὶ τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ ἀντιπίπτετε, ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ ὑμεῖς. 52 τίνα τῶν προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν; καὶ ἀπέκτειναν τοὺς προκαταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ δικαίου, οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται καὶ φονεῖς γεγένησθε. 53 οἵτινες ἐλάβετε τὸν νόμον εἰς διαταγὰς ἀγγέλων καὶ οὐκ ἐφυλάξατε. 54 Ἀκούοντες δὲ ταῦτα διεπρίοντο ταῖς καρδίαις αὐτῶν καὶ ἔβρυχον τοὺς ὀδόντας ἐπ’ αὐτόν. 55 ὑπάρχων δὲ πλήρης Πνεύματος ἁγίου, ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδε δόξαν Θεοῦ καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ, 56 καὶ εἶπεν· Ἰδοὺ θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς ἀνεῳγμένους καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ εστῶτα. 57 κράξαντες δὲ φωνῇ μεγάλῃ συνέσχον τὰ ὦτα αὐτῶν καὶ ὥρμησαν ὁμοθυμαδὸν ἐπ’ αὐτόν, 58 καὶ ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως ἐλιθοβόλουν. καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν παρὰ τοὺς πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου, 59 καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον, ἐπικαλούμενον καὶ λέγοντα· Κύριε Ἰησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά μου. 60 θεὶς δὲ τὰ γόνατα ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ· Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμήθη. Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ51 «Σκληροτράχηλοι, καί πωρωμένοι στήν καρδιά, καί κωφοί στά αυτιά! Σεις πάντοτε αντιστέκεσθε στό Πνεύμα τό Άγιο. Όπως οι πατέρες σας, έτσι και σεις. 52 Ποιόν απ΄ τούς προφήτες δέν καταδίωξαν οι πατέρες σας; Καί φόνευσαν εκείνους, πού προανήγγειλαν τόν ερχομό του Δικαίου (του Αγίου). Αυτού τώρα σεις γίνατε προδότες καί φονείς. 53 Σείς λάβατε τό νόμο σέ διατυπώσεις αγγέλων, καί δέν τόν τηρήσατε». 54 ΑΝΝΑΣ ΚΑΪΑΦΑΣ πΑκούοντας δε αυτά, εξωργίζονταν καί έτριζαν τά δόντια εναντίον του. 55 Αλλ΄ αυτός, πλήρης Πνεύματος Αγίου, κοίταξε στόν ουρανό, καί είδε ένδοξη μορφή του Θεού, καί τόν Ιησού νά είναι στά δεξιά του Θεού, 56 καί είπε: «Ιδού βλέπω τούς ουρανούς ανοικτούς, καί τόν Υιό του ανθρώπου νά είναι στά δεξιά του Θεού». 57 Τότε έβγαλαν κραυγή μεγάλη καί έκλεισαν τά αυτιά τους καί ώρμησαν όλοι μαζί επάνω του. 58 Καί τόν έβγαλαν έξω από τήν πόλι καί τόν λιθοβολούσαν. Καί οι μάρτυρες (κατηγορίας) απέθεσαν τά ρούχα τους στά πόδια ενός νέου, πού λεγόταν Σαύλος. 59 Καί λιθοβολούσαν τό Στέφανο, ενώ προσευχόταν καί έλεγε: «Κύριε Ιησού, δέξου τό πνεύμα μου». 60 Έπειτα γονάτισε, καί μέ φωνή μεγάλη φώναξε: «Κύριε, μή τούς λογαριάσης αυτή τήν αμαρτία». Καί μόλις είπε τούτο, κοιμήθηκε (τόν ύπνο του θανάτου). Ο δέ Σαύλος επικροτούσε τή θανάτωσί του.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους ζ΄ 51-60 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Ασέβειες «χριστιανών» προς το κήρυγμα

Παραθέτουμε μικρό απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Το κήρυγμα λειτουργία και ιερουργία» (9-12-2001), για ασέβειες προς το κήρυγμα. Το απόσπασμα είναι συνέχεια του αποσπάσματος που παρουσιάσαμε πριν 1 χρόνο περίπου (δείτε ΕΔΩ). Το γνησιότερο τέκνο του π. Αυγουστίνου, ομιλεί για τις ασέβειες προς το ορθόδοξο κήρυγμα.

Ασέβειες «χριστιανών» προς το κήρυγμα

δαιμονες περ2Και μερικοί ασεβείς, ασεβέστατοι «χριστιανοί», εντός εισαγωγικών χριστιανοί όταν δουν να εμφανίζεται ιεροκήρυκας, τί κάνουν; Βγαίνουν έξω από το Ναό και συζητούν και φλυαρούν την ώρα του κηρύγματος. Μερικοί ανάβουν και τσιγάρο, παρακαλώ, και όταν τελειώνει το κήρυγμα εισέρχονται πάλι στο Ναό!

Την ομιλία θα την βρείτε στο βιβλιοπωλείο της αγαπημένης Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»

Δείτε και Σωστές και υποτιμητικές αντιμετώπισεις του κηρύγματος, πατώντας ΕΔΩ
Ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για το κήρυγμα, πατώντας ΕΔΩ
Αναγκαίος και εκ των ουκ άνευ, ο λόγος του Θεού, πατώντας ΕΔΩ

Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος (Λουκ. ιβ’ 10)

Στο πολύ αξιοσήμαντο στίχο αυτό του Ευαγγελίου του απ. Λουκά, όπως και στους προηγούμενους στίχους, ομιλεί ο Κύριος.

Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος (Λουκ. ιβ’ 10)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Λουκά

το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ πολυ μικρο π.10 καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ· τῷ δὲ εἰς τὸ ἅγιον Πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

κολαση ξ10 «Όποιος δέ μιλήση προσβλητικά κατά του Υιού του ανθρώπου, θά του συγχωρηθή. Αλλ΄ όποιος θά προσβάλη τό Άγιο Πνεύμα, δέν θά του συγχωρηθή». (Βλασφημία κάτα του Αγίου Πνεύματος είναι η πώρωσι, διαστροφή, αμετανοησία. Η δέ αμετανοησία δέν συγχωρείται).

 Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για το στίχο ιβ΄ 10 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Για τον λόγο του π. Αυγουστίνου

Επειδή χθες συμπληρώθηκαν 4 χρόνια και 11 μήνες από την κοίμηση του π. Αυγουστίνου, παραθέτουμε μικρό απόσπασμα από μέρος από την συνέχεια του άρθρου «Κατάθεση ψυχής» του θεολόγου Γεωργίου Βλαχογιάννη, για τον π. Αυγουστίνο. Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» που διεύθυνε μέχρι την κοίμησή του, το γνησιότερο τέκνο του π. Αυγουστίνου, ο Ιεραπόστολος Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος. Την αρχή αυτού του άρθρου θα την δείτε ΕΔΩ. Μοναδικός ο λόγος του π. Αυγουστίνου, όμως και ο λόγος του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου «δεν πάει πίσω».

Για τον λόγο του π. Αυγουστίνου

katathesi psixis

p.AYGKNΌπως ο λόγος της Αγίας Γραφής είναι καθαρός καί άπεφθος χρυσός, έτσι καί σεις τόν μεταφέρατε αγνό καί καθαρό στούς πολυπληθείς ακροατές, αναγνώστες καί θαυμαστές σας. Ο δέ λόγος, γιά τόν οποίο καταξιωθήκατε στίς καρδιές των πιστών, είναι ότι αυτά, πού κηρύττατε, τά κάνατε πράξη, χωρίς νά φοβήσθε ούτε τήν εκκλησιαστική ούτε τήν κοσμική εξουσία.
Στή μέχρι σήμερα ζωή μου άκουσα καί γνώρισα πολλούς επισκόπους καί κήρυκες του λόγου του Θεού, αλλά σάν εσάς, π. Αυγουστίνε, δέν γνώρισα.

 Από το μηνιαίο ορθόδοξο αγωνιστικό περιοδικό Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, τεύχος Ιανουαρίου 2011.

Περισσότερα για το περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» πατήστε πάνω στο όνομα του περιοδικού ή ΕΔΩ.

ΣΤΑΥΡΟΣ περιοδικο πΔείτε Πρώτος ο π. Αυγουστίνος και η Ορθόδοξη Ιεραποστολική του Αδελφότητα «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»!, πατώντας ΕΔΩ
Φωτογραφία με τον π. Αυγουστίνo,
πατώντας ΕΔΩ
Δεκάδες χιλιάδες τηλεγραφήματα συμπαράστασης στον Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνο!, πατώντας ΕΔΩ
Ο π. Αυγουστίνος στο βαθύτατο γήρας του φερόταν «σαν μικρό παιδί», πατώντας ΕΔΩ
Άγνωστοι μεγάλοι αγώνες του μακαριστού ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου που έφθειραν την υγεία του, πατώντας ΕΔΩ
Ήδη το 2001 ήταν ο π. Αυγουστίνος σε παροπλισμό λόγω βαθυτάτου γήρατος, πατώντας ΕΔΩ

Άλλη φωτογραφία από το 40ήμερο αρχιερατικό μνημόσυνο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου

Σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς 11 μήνες από την κοίμηση του γνησιότερου και πιστότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, του Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου και παρουσιάζουμε φωτογραφία από το 40ήμερo Αρχιερατικό Μνημόσυνο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου.

Άλλη φωτογραφία από το 40ήμερο αρχιερατικό μνημόσυνο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου

foto

Δείτε και Ανακοίνωση για έκδοση βιογραφίας του Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου από στενούς συνεργάτες του, πατώντας ΕΔΩ
sotironikΟι δύο μεγάλοι πόθοι του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, του αείμνηστου Ομολογητού ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, πατώντας ΕΔΩ
Άγνωστοι μεγάλοι αγώνες του μακαριστού ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου που έφθειραν την υγεία του, πατώντας ΕΔΩ
Ο ευλογημένος τάφος του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, πατώντας ΕΔΩ
Μακάριος ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Έκοιμήθη ο θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, του π. Δανιήλ Αεράκη, πατώντας ΕΔΩ

Για τα 40/ήμερα Μνημόσυνα του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, του μακαριστού ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, πατώντας ΕΔΩ
Φωτογραφία από το αρχιερατικό 40ήμερο Μνημόσυνο του Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τους αγίους μεγαλομάρτυρες Παντελήμονα και Παρασκευή

Για τους αγίους μεγαλομάρτυρες Παρασκευή που η Εκκλησία εόρταζε χθες και Παντελεήμονα τον ιατρό που εορτάζει σήμερα, θυμίζουμε στους αναγνώστες μας παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

Αναρτήσεις για τους αγίους μεγαλομάρτυρες Παντελήμονα και Παρασκευή

 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ2Η αγία Παρασκευή υπήρξε ιεραποστολική μορφή, πατώντας ΕΔΩ

«Για την αγία Παρασκευή» πατώντας ΕΔΩ

Σύγκριση των σημερινών γυναικών με την Αγία οσιομάρτυρα Παρασκευή, πατώντας, ΕΔΩΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Ο άγιος Παντελεήμων ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, πατώντας ΕΔΩ

Για τον άγιο Παντελεήμονα τον μεγαλομάρτυρα και ιαματικό, πατώντας ΕΔΩ

Να βάλουμε ακλόνητα στις καρδιές μας τον Άγιο Παντελεήμονα, πατώντας ΕΔΩ

Για την σπλαγχνικότητα του αγίου Παντελεήμονος, πατώντας ΕΔΩ

Για τα δικαιώματα των πιστών, την εκλογή του μητροπολίτη Κονίτσης Ανδρέα, παρουσίαση σαν βίντεο

Παρουσιάζουμε παρουσίαση σαν βίντεο με απόσπασμα ομιλίας του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, που παρουσιάσαμε απομαγνητοφωνημένο για 1η φορά πέρυσι στις 22 Αυγούστου, 6 ημέρες πριν την κοίμηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου (δείτε ΕΔΩ).

Για τα δικαιώματα των πιστών, την εκλογή του μητροπολίτη Κονίτσης Ανδρέα, παρουσίαση σαν βίντεο

Δείτε και Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, μικρό αλλά εξαίρετο τεύχος του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Εσφαλμένες γνώμες για την Εκκλησία, πατώντας ΕΔΩ
Απάντηση στους ανυπόφορους δεσποτάδες που καλούν σε τυφλή υπακοή, πατώντας ΕΔΩ

Η πνευματική συγγένεια ανώτερη της σαρκικής (Λουκ. η΄ 19-21)

Παρουσιάζουμε απόσπασμα από το ευαγγελικό ανάγνωσμα που διαβάστηκε σήμερα στους Ναούς, μαζί και την μετάφραση του στη νεοελληνική γλώσσα, του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Η πνευματική συγγένεια ανώτερη της σαρκικής (Λουκ. η΄ 19-21)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Λουκά

19 Παρεγένοντο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον. 20 καὶ ἀπηγγέλη αὐτῷ λεγόντων· Ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω ἰδεῖν σε θέλοντες. 21 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς· Μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες αὐτόν.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ πολυ μικρο π.

19 Ήλθαν δέ πρός αυτόν η μητέρα του καί οι αδελφοί του, αλλά δέν μπορούσαν νά τόν πλησιάσουν από τόν πολύ κόσμο. 20 Καί μερικοί του ανήγγειλαν: «Η μητέρα σου καί οι αδελφοί σου είναι έξω καί θέλουν νά σέ ιδούν». 21 Αυτός δέ αποκρίθηκε καί είπε πρός αυτούς: «Μητέρα μου καί αδελφοί μου είναι αυτοί, πού ακούουν τό λόγο του Θεού καί τόν εφαρμόζουν»

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους η΄ 19-21 είναι μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Ξεδιάντροπες διαθρησκειακές συμπροσευχές με την έμπνευση του Πάπα

Παρουσιάζουμε πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την ομιλία-κεραυνό του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Σημεία των καιρών» που έγινε στις 19-3-1994, για τις διαθρησκειακές συμπροσευχές που έχουν σκοπό την ισοπέδωση της Ορθόδοξης Πίστης.

Ξεδιάντροπες διαθρησκειακές συμπροσευχές με την έμπνευση του Πάπα

nik onoma

Προ ετών στην Ασσίζη της Ιταλίας ο Πάπας είχε καλέσει εκπροσώπους των διαφόρων χριστιανικών δογμάτων και των διαφόρων άλλων θρησκειών, να προσευχηθούν όλοι μαζί για την ειρήνη. Και προσεύχονταν οι οικουμεν πανθρ2Χριστιανοί εδώ και έλεγαν «Χριστέ, δώσε την ειρήνη σου στον κόσμο». Δίπλα οι Μωαμεθανοί έλεγαν, δίπλα-δίπλα, μαζί όλοι, «Αλλάχ δώσε την ειρήνη σου στον κόσμο». Και δίπλα οι σατανισταί, -γιατί κάλεσε και τους σατανιστάς!-, «Γλυκιέ μας σατανά δώσε την ειρήνη σου στον κόσμο»!
Είναι έτσι πατέρες ή δεν είναι; Μήπως λέμε υπερβολές; (Κάτι ακούστηκε από το ακροατήριο ότι “Ήταν ο Μεθόδιος που πάει για αρχιεπίσκοπος”). Ήταν και ο Μεθόδιος, μάλιστα. Μάλιστα.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος για το «Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών» (Π.Σ.Ε.), πατώντας ΕΔΩ
Γέμισε ο τόπος από απατεώνες αιρετικούς και οικουμενιστές, πατώντας ΕΔΩ
Για την κούφια αγαπολογία των οικουμενιστών, πατώντας ΕΔΩ
Ο Οικουμενισμός που δεν δίνει σημασία στα δόγματα, κάνει θραύση στο Εξωτερικό, πατώντας ΕΔΩ
ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΤΕΡΟΝ, πατώντας ΕΔΩ
Για την διγλωσσία πολλών, μάλιστα εκκλησιαστικών ταγών και οικουμενιστών, πατώντας ΕΔΩ

Ο αληθινός Χριστιανός έχει όρεξη για τον λόγο του Θεού

Παρακάτω παρουσιάζουμε άλλο ένα απομαγνητοφωνημένο μικρό απόσπασμα από την εξαιρετική ομιλία του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Είμεθα Χριστιανοί;», που έγινε στα μέσα της δεκαετίας του 1980, για την ανάγκη όρεξης για τον λόγο του Θεού.

Ο αληθινός Χριστιανός έχει όρεξη για τον λόγο του Θεού

ΝΙΣ ονομα απο Ε.Μ. πΟ Χριστιανός, ο αληθινός Χριστιανός, όχι της ταυτότητας, πεινάει για τον λόγο του Θεού, διψάει για τον λόγο του Θεού. Τρέχει στο κήρυγμα και ακούει το λόγο του Θεού, ανοίγει τη Γραφή και διαβάζει το λόγο του Θεού, και ΝΙΣ (4) πευφραίνεται και γλυκαίνεται, αδελφοί μου. Και αισθάνεται όπως ο Ψαλμωδός που έλεγε «Ως γλυκέα τω λάρυγγί μου τα λόγια Σου, υπερ μέλι και κηρίον». Θεέ μου, λέει, πόσο με γλυκαίνουν τα λόγια Σου, είναι ανώτερα από το μέλι και την κηρύθρα.
Άνθρωπος που είναι Χριστιανός πραγματικός, δεν μπορεί να ησυχάσει την ημέρα, αν δεν ανοίξει έστω και 2 λεπτά να διαβάσει 2 χωρία από τη Γραφή, δεν μπορεί να ησυχάσει. Να κοιμηθεί χωρίς να διαβάσει 1 έστω χωρίο από την Αγία Γραφή, δεν αισθάνεται καλά.
DIA TVΧριστιανός που δεν έχει όρεξη για την Αγία Γραφή, έχει όρεξη ο ανόητος, για τηλεόραση, για ραδιόφωνο, για εφημερίδες, για περιοδικά, για φλυαρίες, για ψευτιές, όρεξη να διαβάσει Αγία Γραφή δεν έχει, είναι άρρωστος χριστιανός, δεν είναι καλός χριστιανός. Δεν είναι!
νισ 1997 δ πΘα πεις «Δεν ξέρω γράμματα». Αν δεν ξέρεις γράμματα, μάλιστα δεν θα διαβάσεις Αγία Γραφή, θα πας όμως να ακούσεις κήρυγμα. Εάν δεν ξέρεις γράμματα, θα στενοχωρήσαι που δεν ξέρεις γράμματα, θα λες «Πώ, πω! Τί δυστυχία έχω που δεν ξέρω γράμματα να διαβάσω την Αγία Γραφή, μεταφράσεις, ερμηνείες!». Θα στενοχωρείσαι. Αν δεν στενοχωρήσαι και λες «Ευτυχώς που δεν ξέρω γράμματα και απαλλάσσομαι από την υποχρέωση αυτή», δεν είσαι Χριστιανός!
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικροΕάν δεν ξέρεις γράμματα, θα λες στο παιδάκι, στο εγγονάκι «Έλα διάβασε μου κάτι να ακούσω και εγώ, να ευφρανθώ». Έτσι, αυτός είναι Χριστιανός, συνειδητός Χριστιανός.
Εγώ ρωτάω «Διαβάζεις Αγία Γραφή;». Εαν μου πει ότι «διαβάζω» και βλέπω ότι έχει ζήλο για την Αγία Γραφή, λέω αυτός 99% είναι συνειδητός Χριστιανός. Σπάνια άνθρωπος να έχει ζήλο για την Αγία Γραφή και να μην είναι καλός Χριστιανός. Σπάνιο πράγμα.

Ολόκληρη την ομιλία θα την βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα.

Η αγία Μαρία η Μαγδαληνή αγάπησε περισσότερο τον Κύριο από τις άλλες μαθήτριες Του

Για την σημερινή εορτή της αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής που συκοφαντούν αισχροί βλάσφημοι παρουσιάζουμε απο το βιβλίο «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄, του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, που δημοσιεύθηκε και στο τεύχος Απριλίου 2014 του περιοδικού «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Η αγία Μαρία η Μαγδαληνή αγάπησε περισσότερο τον Κύριο από τις άλλες μαθήτριες Του

ΝΙΣ ονομα απο Ε.Μ. π«Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωί σκοτίας έτι ούσης εις τό μνημείον». Η Μαρία η Μαγδαληνή πηγαίνει στό μνήμα του Χριστού. Μόνη; Όχι. Αλλά μαζί μέ άλλες ευσεβείς γυναίκες, όπως δείχνει ο πληθυντικός «οίδαμεν». Αναφέρεται όμως η Μαρία η Μαγδαληνή, διότι αυτή ήταν η κορυφαία των magd agiaμαθητριών του Ιησού, πού ακολουθούσαν καί διακούσαν αυτόν, πρώτη μνημονευομένη (Ματθ. κζ΄ 55-56, Μάρκ. ιε΄ 40-41, Λουκ. η΄ 2-3). Η Μαρία η Μαγδαληνή αγάπησε περισσότερο των άλλων μαθητριών τόν Κύριο καί έδειξε μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη πρός αυτόν, διότι τήν απήλλαξε από τήν τυρρανία επτά δαιμονίων (Λουκ. δαιμονισμενος2η΄ 2). Δαιμονίζονται καί ευσεβή πρόσωπα, γιά νά έχουν μισθό μαρτύρων, καί νά πιστεύουν οι άπιστοι στήν ύπαρξι πνευματικού κόσμου, καί νά ενισχύωνται οι πιστοί στήν πίστι, βλέποντας τά φαινόμενα του δαιμονισμού καί θεραπείες δαιμονισμένων, πράγματα φυσικώς ανεξήγητα ως υπερβαίνοντα τούς φυσικούς νόμους.

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μ

Απο τη σελ. 280 και την ερμηνεία των στίχων 1-2 του κ’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Και από το άρθρο «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΣΕ ΚΕΝΟ ΤΑΦΟ» του μηνιαίου ορθόδοξου αγωνιστικού περιοδικού Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, τεύχος Απριλίου 2014.

 Δείτε και Αγνή παρθένος η αγία Μαρία η Μαγδαληνή και πιστή στον Κύριο μέχρι τέλους, πατώντας ΕΔΩ
Ποιοί αδικούν και δυσφημούν την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή, πατώντας ΕΔΩ
Η αγία Μαρία η Μαγδαληνή, η κορυφαία μεταξύ των αφοσιωμένων στον Χριστό γυναικών, πατώντας ΕΔΩ
Γλυκύς ο ύπνος αλλά πολύ Γλυκύτερος ο Χριστός, πατώντας ΕΔΩ

Τό διπλό κέρδος από τήν επιτυχία επιστροφής παραστρατημένου (Ιακ. ε΄ 19-20)

Σήμερα που η Εκκλησία εορτάζει την αγία ισαπόστολο Μαρία Μαγδαληνή, παρουσιάζουμε μικρό ιεραποστολικό απόσπασμα από το αποστολικό ανάγνωσμα 2 στίχων, που διαβάστηκε προχθές την εορτή του Προφήτη Ηλία στους Ναούς. Παρουσιάζουμε μαζί και την μετάφραση στη νεοελληνική γλώσσα, του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Τό διπλό κέρδος από τήν επιτυχία επιστροφής παραστρατημένου (Ιακ. ε΄ 19-20)

Το κείμενο του Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου

adelgIak19 Ἀδελφοί μου, ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῇ ἀπὸ τῆς ἀληθείας, καὶ ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν, 20 γινωσκέτω ὅτι ὁ ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχὴν ἐκ θανάτου καὶ καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

ΝΙΣ μικρη σε ΒΣ Π19 Αδελφοί! Εάν κάποιος μεταξύ σας παραστρατήση από τό καλό καί κάποιος τόν επιστρέψη, 20 νά ξέρη (νά είναι βέβαιος), ότι αυτός, πού επέστρεψε ένα αμαρτωλό από τήν πλάνη του δρόμου του, θα σώση μία ψυχή από τό θάνατο (τήν ψυχή του άλλου), καί θά καλύψη πλήθος αμαρτιών (ιδικών του αμαρτιών).

 Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος της μετάφρασης για το κομμάτι ε΄ 19-20, είναι του μακαριστού Νικολάου Σωτηρόπουλου.

 

Δείτε και Αναρτήσεις για την Ιεραποστολή, πατώντας ΕΔΩ

Περί προσευχής, ψαλμωδίας, ευχελαίου, αλληλοεξομολογήσεως (Ιακ. ε΄ 13-18)

Σήμερα που η Εκκλησία εορτάζει τον Προφήτη Ηλία, παρουσιάζουμε απόσπασμα από το αποστολικό ανάγνωσμα της ημέρας που αναφέρεται και στον Προφήτη Ηλία, μαζί με την μετάφραση στη νεοελληνική γλώσσα, του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Περί προσευχής, ψαλμωδίας, ευχελαίου, αλληλοεξομολογήσεως (Ιακ. ε΄ 13-18)

Το κείμενο του Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου

adelgIak

13 Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσευχέσθω· εὐθυμεῖ τις; ψαλλέτω. 14 ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ’ αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· 15 καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος· κἂν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ. 16 ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις τὰ παραπτώματα, καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε· πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. 17 Ἠλίας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ· 18 καὶ πάλιν προσηύξατο, καὶ ὁ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκε καὶ ἡ γῆ ἐβλάστησε τὸν καρπὸν αὐτῆς.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

13 Υποφέρει κάποιος μεταξύ σας; Ας προσεύχεται. Βρίσκεται κάποιος σέ κατάστασι ευθυμίας; Ας ψάλλη. 14 Ασθενεί κάποιος μεταξύ σας; Ας προσκαλέση τούς πρεσβυτέρους της εκκλησίας, καί ας προσευχηθούν γι΄ αυτόν, καί ας τόνeyxal αλείψουν μέ λάδι στό όνομα του Κυρίου. 15 Καί η σπλαγχνική προσευχή θά σώσω τόν ασθενή, καί θά τόν σηκώση επάνω ο Κύριος. Καί αν ακόμη έχη κάνει αμαρτίες, (καί στήν περίπτωσι αυτή) θά γίνη σ΄ αυτόν θεραπεία. 16 Νά εξομολογήσθε μεταξύ σας τά πταίσματα, καί νά προσεύχεσθε ο ένας γιάΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 4 τόν άλλο, γιά νά συγχωρηθήτε. Έχει μεγάλη δύναμι η δέηση του ευσεβούς, όταν είναι έντονη. 17 Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος, της αυτής φύσεως μέ μας, καί προσευχήθηκε εντόνως νά μή βρέξη, καί δέν έβρεξε πάνω στή γη τρία έτη καί έξι μήνες. 18 Καί πάλι προσευχήθηκε, καί ο ουρανός έδωσε βροχή καί η γη παρήγαγε τόν καρπό της.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος της μετάφρασης για το κομμάτι ε΄ 13-18, είναι του μακαριστού Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Δείτε και Εβάδισε πορείαν «άτρεπτον ανθρώποις» μέχρι τέλους, πατώντας ΕΔΩ
Ο πύρινος, πατώντας ΕΔΩ
Ο Ελεγκτής,
πατώντας ΕΔΩ
Για την ταπεινοφροσύνη του Προφήτη Ηλία, του αποστόλου Πέτρου και των αγίων, πατώντας ΕΔΩ

Επίπληξη για την μεγάλη παρεκτροπή της παράδοσης Ι. Ναού στους αιρετικούς Μονοφυσίτες, παρουσίαση σαν βίντεο

Επειδή σήμερα η Εκκλησία εορτάζει την Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο που καταδίκασε την αίρεση του Μονοφυσιτισμού, παρουσιάζουμε παρουσίαση σαν βίντεο από απόσπασμα ομιλίας του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου που είχαμε παρουσιάσει παλαιότερα απομαγνητοφωνημένα (δείτε ΕΔΩ).

Επίπληξη για την μεγάλη παρεκτροπή της παράδοσης Ι. Ναού στους αιρετικούς Μονοφυσίτες, παρουσίαση σαν βίντεο

Δείτε και Το πατριαρχείο Αντιοχείας είχε κάνει ένωση με τους αιρετικούς Μονοφυσίτες!, πατώντας ΕΔΩ
Η αίρεση, το χειρότερο κακό, πατώντας ΕΔΩ
Ο κορυφαίος απόστολος Πέτρος για τις αιρέσεις, πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.