ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Ο Ιησούς είναι η θύρα των προβάτων, ως Κύριος και Θεός

Παρουσιάζουμε ένα μικρό απόσπασμα του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, από ερμηνεία στίχου του ευαγγελικού αναγνώσματος που διαβάζεται στους Ναούς την εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, που υπάρχει στο βιβλίο του «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ», τ. Β’ , για τον Κύριο μας ως την θύρα των προβάτων, ως Θεός.

Ο Ιησούς είναι η θύρα των προβάτων, ως Κύριος και Θεός

Στίχοι 1-2: «Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶ καὶ λῃστής· ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστι τῶν προβάτων».

Μεταφράζουμε: «Αληθινά αληθινά σάς λέγω, όποιος δέν μπαίνει από τή θύρα στή μάνδρα των προβάτων, αλλά πηδά μέσα απ’ αλλού, αυτός είνε κλέπτης καί ληστής, ενώ όποιος μπαίνει από τή θύρα, είνε ποιμήν των προβάτων».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

«Η θύρα» εδώ ούτε οι Γραφές είνε, ούτε αξίωμα θεόθεν εγκαθιδρυμένο καί νομίμως καταλαμβανόμενο, ούτε τό μεσσιακό αξίωμα ειδικώς, όπως οι ερμηνευταί νομίζουν. «Η θύρα» εδώ XAPAKTHPIΣMOI AIPETIKΩNείναι ο Ιησούς, όπως ο ίδιος ρητώς καί κατ΄ επανάληψιν δηλώνει στούς στίχ. 7 καί 9.

Είνε δέ ο Ιησούς «η θύρα» όχι απλώς ως ο Μεσσίας, μέ σημασία ως πρός τήν είσοδο στή μάνδρα των προβάτων γιά τή μεσσιακή μόνον εποχή, αλλ΄ ώς ο Κύριος καί Θεός, μέ σημασία καί γιά τήν εποχή της Παλαιάς Διαθήκης.

Απο την ερμηνεία του ι’ κεφαλαίου και του στίχου 1, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Β’.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Αθήνα 2009.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Β΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

Δείτε και Ο Ιησούς η θύρα των προβάτων (Ιω. ι’ 7-10), πατώντας ΕΔΩ
Ο Χριστός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, πατώντας ΕΔΩ
Μόνο η ζωή που δίνει ο Χριστός είναι η πλήρης και αληθινή ζωή, πατώντας ΕΔΩ
Ο Χριστός μας έκανε ελευθέρους και παιδιά του Θεού (Γαλ. δ΄ 1-7),  πατώντας ΕΔΩ

Απολογητικές αναρτήσεις (7)

Παρακάτω θυμίζουμε στους καλούς αναγνώστες μας, μερικές απολογητικές αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

Απολογητικές αναρτήσεις (7)

NSΑναρτήσεις για την πίστη στον Κύριο, πατώντας ΕΔΩ

Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος για τον διάλογο του Κυρίου με την Σαμαρείτιδα και ομολογία πατριάρχη της απιστίας, του Ρενάν, πατώντας ΕΔΩ

Τέλειο το Ευαγγέλιο και δεν δέχεται καμία αλλαγή, πατώντας ΕΔΩ

12 αγιοι αποστολοι πΟι απόστολοι διδάσκουν και θαυματουργούν, πατώντας ΕΔΩ

Αγνή και Αγία η Μαρία η Μαγδαληνή, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

A' OikoumenikiΑναρτήσεις με θαύμα του Αγίου Γερασίμου της Κεφαλληνίας, πατώντας ΕΔΩ

Φώτα, οι Πατέρες της Ορθοδοξίας, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

«Γνώσεσθε τήν αλήθειαν, καί η αλήθεια ελευθερώσει υμάς» (Ιω. η΄ 31-36)

Παρακάτω παρουσιάζουμε 6 στίχους από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Ιωάννη, και την μετάφραση του από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για την αλήθεια που είναι ο Κύριος και την ελευθερία που προσφέρει στους πιστούς Του.

«Γνώσεσθε τήν αλήθειαν, καί η αλήθεια ελευθερώσει υμάς» (Ιω. η΄ 31-36)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ιωάννου

theol

31 Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους· ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, 32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. 33 Ἀπεκρίθησαν αὐτῷ· σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε· πῶς σὺ Chrrλέγεις ὅτι ἐλεύθεροι γενήσεσθε; 34 Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας. 35 Ὁ δέ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα· ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 36 Ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

31 Έλεγε δέ ο Ιησούς πρός τούς Ιουδαίους, πού πίστευσαν σ΄ αυτόν: «Εάν σείς μείνετε σταθεροί στή δική μου διδασκαλία, πραγματικώς είσθε μαθηταί μου,sklas 32 καί θά γνωρίσετε εκ πείρας τήν αλήθεια, καί η αλήθεια θά σάς ελευθερώση». 33 Τού είπαν: «Είμεθα απόγονοι του Αβραάμ καί δέν γίναμε δούλοι ποτέ σέ κανένα. Πώς σύ λέγεις, “Θα γίνετε ελεύθεροι”;». 34 Τούς agios_αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Αληθινά, αληθινά σάς λέγω, ότι καθένας, πού κάνει τήν αμαρτία, είναι δούλος της αμαρτίας. 35 Ο δέ δούλος δέν έχει μονιμότητα καί κυριότητα στό σπίτι. Ο υιός έχει μονιμότητα καί κυριότητα. 36 Εάν λοιπόν ο Υιός σάς ελευθερώση, όντως θά είσθε ελεύθεροι».

 Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 31-36, είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου.

Δείτε και Αναρτήσεις αποσπάσματων από την Καινή Διαθήκη με ύψιστες διακηρύξεις του Κυρίου για το Πρόσωπό Του, πατώντας ΕΔΩ
Ο Υιός του Θεού και Θεός, Αυτός ελευθερώνει πατώντας ΕΔΩ

Κατάρριψη παρεξήγησης της αληθινής λατρείας του Θεού

Για την Κυριακή της Σαμαρείτιδος, παρουσιάζουμε άλλο ένα, μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Διάλογος Ιησού και Σαμαρείτιδος» (13-5-2001), για την αληθινή λατρεία του Θεού και κατάρριψη παρεξήγησης της από νοσηρούς τύπους. Το απόσπασμα είναι συνέχεια του αποσπάσματος που παρουσιάμε χθές (δείτε ΕΔΩ).

Κατάρριψη παρεξήγησης της αληθινής λατρείας του Θεού

ΝΙΣ στο βημα4 περ

Ας τα ακούσουν μερικοί νοσηροί τύποι, οι οποίοι νομίζουν ότι αν κάνουν μακρότατες προσευχές και διαβάσουν πλήθος προσευχές και χασμουρηθούν και καμιά δεκαριά φορές και περισσότερες την ώρα της προσευχής και δεν προσέξουν τα νοήματα και νομίσουν ότι λάτρευσαν τον Θεό.

Είνε και οι αλλόθρησκοι Εκκλησία; Όχι! Θα κάνεις αγώνα άνθρωπε μου μέσα στο πνεύμα σου, -όπου κάνει πόλεμος εναντίον σου ο διάβολος να σου διασπάσει συνεχώς την προσοχή- θα κάνεις κάνεις αγώνα, θα περιμαζεύεις συνεχώς τον διασπώμενο και διασκορπιζόμενο νου σου και θα τον προσηλώνεις στα ιερά νοήματα και έτσι θα λατρεύεις αληθινά το Θεό.

Την ομιλία θα τη βρείτε από την Ορθόδοξη Ιεραποστολική Αδελφότητα «Ο Σταυρός»

Δείτε και Αναρτήσεις για την Αγία Φωτεινή την ισαπόστολο, πατώντας ΕΔΩ
Δύο φορές που δίψασε ο Κύριος και ζήτησε νερό, εμείς δεν Του δώσαμε, πατώντας ΕΔΩ
Ο Κύριος διψά τη σωτηρία των ανθρώπων, πατώντας ΕΔΩ
Λατρεία του Θεού με τον νού της ψυχής, πατώντας ΕΔΩ
Το «ύδωρ ζών», το ζωντανό ύδωρ, πατώντας ΕΔΩ

Η αληθινή λατρεία του Θεού

Για την Κυριακή της Σαμαρείτιδος, που ήταν πριν 2 εβδομάδες περίπου, παρουσιάζουμε και πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Διάλογος Ιησού και Σαμαρείτιδος» (13-5-2001), για την αληθινή λατρεία του Θεού.

Η αληθινή λατρεία του Θεού

ΝΙΣ στο βημα4 περΟ Θεός είναι Πνεύμα, το Μεγάλο Πνεύμα,  το άπειρο, το Απόλυτο και λατρεύεται αληθινά όταν λατρεύεται με το πνεύμα του ανθρώπου, με τη σκέψη, με τη διάνοια, με τη ψυχική δύναμη, με τα αισθήματα του ανθρώπου. Αυτή είναι η αληθινή λατρεία.

 

Την ομιλία θα τη βρείτε από την Ορθόδοξη Ιεραποστολική Αδελφότητα «Ο Σταυρός»

Δείτε και Αναρτήσεις για την Αγία Φωτεινή την ισαπόστολο, πατώντας ΕΔΩ
Δύο φορές που δίψασε ο Κύριος και ζήτησε νερό, εμείς δεν Του δώσαμε, πατώντας ΕΔΩ
Ο Κύριος διψά τη σωτηρία των ανθρώπων, πατώντας ΕΔΩ
Λατρεία του Θεού με τον νού της ψυχής, πατώντας ΕΔΩ
Το «ύδωρ ζών», το ζωντανό ύδωρ, πατώντας ΕΔΩ

Μερικές αναρτήσεις για την Κυριακή της Σαμαρείτιδας

Για την Κυριακή της Σαμαρείτιδας, θυμίζουμε μερικές αναρτήσεις του ιστολογίου μας, για το αποστολικό και κυρίως για το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής της Σαμαρείτιδας και την αγία Φωτεινή τη Σαμαρείτιδα.

Μερικές αναρτήσεις για την Κυριακή της Σαμαρείτιδας

?????????????????????????????????????????????Ο Άγαβος προφητεύει πείνα. Αποστολή βοηθείας στήν Ιουδαία (Πρ. Απ. ια΄ 27-30), πατώντας ΕΔΩ

Δίδαγμα από τον διάλογο του Κυρίου με την Σαμαρείτιδα, ο Θεός είναι ο Δημιουργός όλων των ανθρώπων και θέλει την σωτηρία όλων των ανθρώπων, πατώντας ΕΔΩ

Δύο φορές που δίψασε ο Κύριος και ζήτησε νερό, εμείς δεν Του δώσαμε, πατώντας ΕΔΩ

Ο Κύριος διψά τη σωτηρία των ανθρώπων, πατώντας ΕΔΩ

Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος για τον διάλογο του Κυρίου με την Σαμαρείτιδα και ομολογία πατριάρχη της απιστίας, του Ρενάν, πατώντας ΕΔΩ

ΧΡ ρωσ2Λατρεία του Θεού με τον νού της ψυχής, πατώντας ΕΔΩ

Το «ύδωρ ζών», το ζωντανό ύδωρ, πατώντας ΕΔΩAgia Fo

Aναρτήσεις για την Αγία Φωτεινή την ισαπόστολο, πατώντας ΕΔΩ

Η Σαμαρείτιδα δεν αυθαδίασε, δέχτηκε ταπεινά τον έλεγχο του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Δύο διδάγματα από την εγκατάλειψη της στάμνας της Σαμαρείτιδας στο πηγάδι, πατώντας ΕΔΩ

Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος ομοιοπαθής και ακόλουθος του πρώτου ομολογητή του Χριστιανισμού

Επειδή η προηγούμενη Κυριακή, ήταν η Κυριακή του εκ γενετής τυφλού που θεράπευσε ο Κύριος, κλείνουμε  το μικρό μηνιαίο 3ήμερο αφιέρωμα μας, του μήνα Μαΐου, στον αδικότατο και ακυρότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, με μικρή παρατήρηση του ιστολογίου μας για τη ομοιότητα του εκ γενετής τυφλού του Ευαγγελίου με το γνησιότερο τέκνο του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου.

Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος ομοιοπαθής και ακόλουθος του πρώτου ομολογητή του Χριστιανισμού

Τα περιεχόμενα του εξαιρετικού βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ , τ. B΄ Τον θεραπευμένο από τον Κύριο, εκ γενετής τυφλό του Ευαγγελίου που αφόρισαν οι κακοί αρχιερείς και Φαρισαίοι και εχθροί του Κυρίου μας, επειδή ομολόγησε τον Κύριο, ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος ονόμασε ως «πρώτο ομολογητή του Χριστιανισμού» (δείτε ΕΔΩ).

Και σε ομιλία του για τον αδικότατο «αφορισμό» του το γνησιότερο τέκνο του π. Αυγουστίνου είπε «Τα ίδια έκαναν στον εκ γενετής τυφλό, όταν τον θεράπευσε ο Χριστός. Δεν συγκινήθηκαν από το θαύμα, αλλά επειδή εκείνος ομολόγησε το Χριστό, «εξέβαλλαν αυτόν έξω», τον αφόρισαν, τον πέταξαν έξω από τη Συναγωγή, από την Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης. «Εν αμαρτίαις συ εγεννήθης όλος και συ διδάσκης ημάς;». Οι εγωισταί, οι ταγοί της Συναγωγής!» (δείτε ΕΔΩ).

SO2006Για τους ακόλουθους του εκ γενετής τυφλού του Ευαγγελίου, του πρώτου ομολογητή του Χριστιανισμού, έγραψε πάλι ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος «Στον πρώτο εκείνο ομολογητή του Χριστιανισμού ακολούθησαν αναρίθμητοι ομολογηταί της Πίστεως. Και εκατομμύρια απ΄ αυτούς ωμολόγησαν και με λόγια και με έργα και με μαρτύρια και με θάνατο» (δείτε ΕΔΩ).

NIKOLAOS-SWTHROPOYLOS_coverΕύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι και το γνησιότερο τέκνο του π. Αυγουστίνου, ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος που «αφορίστηκε» αδικότατα επειδή υποστήριξε τον Κύριο και την Πίστη και πολέμησε αιρέσεις και βλασφημίες, έγινε ομοιοπαθής και ακόλουθος του πρώτου εκείνου ομολογητή του Χριστιανισμού, του εκ γενετής τυφλού του Ευαγγελίου.

Σύντομη αναφορά του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου στον άγιο Εφραίμ της Νέας Μάκρης, τα πολλά θαύματα του και σε προφητεία του για ερχόμενα μεγάλα δεινά Δείτε και Για τον διωγμό του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Μ. Αθανασίου από ανάξιους επισκόπους, πατώντας ΕΔΩ
Για τον αδικότατο «αφορισμό» του χαιρόταν για τον εαυτό του, αλλά λυπόταν για τους διώκτες του, τους ψευδαδέλφους του και τους δειλούς, πατώντας ΕΔΩ
ΝΙΚ ΜΕ Π. ΑΥΓΑναρτήσεις για τον μακαριστό π. Αυγουστίνο απέναντι στους άδικους «αφορισμούς» και στον «αφορισμό» του γνησιότερου τέκνου του,
πατώντας ΕΔΩ
Για τον ίδιο τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο ο «αφορισμός» του, ήταν ανύπαρκτος, χαρά και τιμή, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Ευχή για πραγματική μετάνοια των ψευδαδέλφων του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
Καταδίκη χωρίς απολογία από ψευτοσύνοδο,
πατώντας ΕΔΩ
Και ο αείμνηστος μητροπολίτης Αιτωλίας Κοσμάς ήξερε πόσο άκυρος και κωμικός είναι ο «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ

Έκτρωμα ο «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου

Συνεχίζουμε το μικρό 3ήμερο αφιέρωμα μας στον αδικότατο και ακυρότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, και θυμίζουμε 1 φράση με χαρακτηρισμό του αδικότατου και παράνομου «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, από το β΄ μέρος του άρθρου του θαρραλέου αρχιμανδρίτη Νεκταρίου Ζιόμπολα  που έγραψε για μνημόσυνο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου λίγες ημέρες μετά την κοίμηση του (δείτε ΕΔΩ).

Έκτρωμα ο «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου

nektZioΤου Αρχιμανδρίτη Νεκταρίου Ζιόμπολα

Περί τοῦ ἀνυποστάτου ἐκκλησιαστικῶς ἐκείνου «ἀφορισμοῦ» εἰς τὴν δεκαετίαν 1995ΝΙΣ Πμιτοῦ 1990 πολλὰ ἐγράφησαν ὑπὸ πολλῶν, ὥστε τελευταῖα εἶχε ἐπιδεινωθεῖ ἡ ὑγεία τοῦ ἐκλιπόντος. Φοβερή απάντηση προς τον Αρχιδιάκονον... --ΕΡΩΤΩΜΕΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ Ἰχθύος ἀφωνότατος ὁ πρῶτος τῇ τάξει, ὁ ὁποῖος ὡς ἐπικεφαλῆς ἐκείνης τῆς Συνόδου» ἐπέβαλε τὸ ἔκτρωμα – «ἀφορισμόν». 

Ολόκληρο το β΄ μέρος του άρθρου του π. Νεκταρίου Ζιόμπολα θα το δείτε ΕΔΩ

N IS ΔΑΙΜ π

Δείτε και Καυτή ερώτηση για τον αδικότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
Για τον αδικότατο «αφορισμό» του χαιρόταν για τον εαυτό του, αλλά λυπόταν για τους διώκτες του, τους ψευδαδέλφους του και τους δειλούς, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος ήταν αφορισμένος από τον Κύριο και όχι από ανθρώπους, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Αιτία του «αφορισμού» ο έλεγχος των εκκλησιαστικών παρεκτροπών, πατώντας ΕΔΩ
Π. ΕΦΡΑΙΜ ΦΙΛΟΘΕΪΤΗΣ ΚΑΙ ΝΙΣΑναρτήσεις για την στάση του μακαριστού Γέροντα Εφραίμ του Φιλοθεΐτη και του αειμνήστου π. Γεωργίου Μεταλληνού απέναντι στον «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου , πατώντας ΕΔΩ
Ο κυριότερος λόγος του «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, όπως τον σημείωσε ο π. Ευστάθιος Κολλάς, πατώντας ΕΔΩ
Γελοία η απόφαση του αδικότατου «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Σκοπός του «αφορισμού», να μείνουν ασύδοτοι οι οικουμενιστές, πατώντας ΕΔΩ
Άλλη μια φωτογραφία που δείχνει πόσο άκυρος είναι ο «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ

Ο Άγιος Νικόδημος ο ευσχήμονας βουλευτής και νυκτερινός μαθητής του Κυρίου αποδεικνύει παράνομες τις καταδίκες χωρίς απολογία

Επειδή πριν 12 ημέρες συμπληρώθηκαν 29 χρόνια και 5 μήνες από τον κωμικότατο και ακυρότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου και δεν έχει αρθεί ακόμα, και την τελευταία Κυριακή του Απριλίου η Εκκλησία εόρτασε και τον Άγιο Νικόδημο τον νυκτερινό μαθητή του Κυρίου μας, αρχίζουμε το μικρό τριήμερο αφιέρωμα μας στον αδικότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου με πολύ μικρό απόσπασμα από το εξαίρετο βιβλίο του «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄. Το μικρό απόσπασμα έχει λόγο του Αγίου Νικοδήμου του νυκτερινού μαθητή και ευσχήμονα βουλευτή για τις παράνομες καταδίκες χωρίς απολογία, όταν υπεράσπισε τον Κύριο μπροστά στους εχθρούς του Κυρίου αρχιερείς και Φαρισαίους. Θυμίζουμε ότι ο παράνομος και αδικότατος «αφορισμός» του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, έγινε χωρίς απολογία.

Ο Άγιος Νικόδημος ο ευσχήμονας βουλευτής και νυκτερινός μαθητής του Κυρίου αποδεικνύει παράνομες τις καταδίκες χωρίς απολογία

ΑΝΝΑΣ ΚΑΪΑΦΑΣΣτίχοι 50-51 «Λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς͵ ὁ ἐλθὼν νυκτός πρὸς αὐτὸν, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν. Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀκούσῃ παρ΄ αὐτοῦ πρότερον καὶ γνῷ τί ποιεῖ;»

Μετάφραση: «Τούς λέγει ο Νικόδημος, πού ήλθε σ΄ αυτόν τή νύκτα, πού ήταν ένας απ΄ αυτούς: 51 «Μήπως ο νόμος μας καταδικάζει τόν άνθρωπο εάν δέν τόν ακούση προηγουμένως καί μάθη τί πράττει;».

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

Τώρα ο Νικόδημος ελέγχει ελαφρώς τούς Ιουδαίους λέγοντας σ΄ αυτούς: Μήπως ο νόμος, ο δικαστής, πού εκπροσωπεί τό νόμο, καταδικάζει τόν άνθρωπο, άν προηγουμένως δέν ακούση τήν απολογία ΑΝΝΑΣ ΚΑΪΑΦΑΣτου καί δεν πληροφορηθή τί πράττει; Ο νόμος απαιτεί, νά μή καταδικάζεται κανείς απλώς επί τή βάσει κατηγοριών, οι οποίες δύνανται νά είναι ψευδείς, αλλά νά γίνεται εξέτασι κατηγόρων καί κατηγορουμένων, νά απολογούνται οι κατηγορούμενοι, νά κρίνωνται από τά έργα των, καί κατόπιν ακριβούς διαδικασίας νά λαμβάνεται από τούς δικαστάς δικαία απόφασι (Εξόδ. κγ΄1 . Δευτ. α΄16).

Από την ερμηνεία των στίχων ζ΄ 50-51, του εξαίρετου ερμηνευτικού βιβλίου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου <<Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου>> τόμος Α’ , Αθήνα 1996.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος στο απόσπασμα που παραθέσαμε είναι του ιστολογίου μας.

Δείτε και Ο Κύριος πάντοτε διώκεται διότι πάντοτε διώκονται οι ευσεβείς, πατώντας ΕΔΩ
Εκκλησιαστικό το θέμα του αδικότατου «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
ΑΝΝΑΣ ΚΑΪΑΦΑΣΓια τους αδικότατους αφορισμούς ευσεβών απο αρχιερείς τύπου Άννα και Καϊάφα, πατώντας ΕΔΩ
Για τον αδικότατο «αφορισμό» του χαιρόταν για τον εαυτό του, αλλά λυπόταν για τους διώκτες του, τους ψευδαδέλφους του και τους δειλούς, πατώνταςΕΔΩ
Και ο αείμνηστος Ιωάννης Κουτσούκος ήξερε ότι ο «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου ήταν άκυρος, πατώντας ΕΔΩ
Συνοπτικά ο πραγματικός λόγος «αφορισμού» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Οι πραγματικά πιστοί σηκώνονται πνευματικά, αλλόμενοι και βαδίζοντας προς τον Θεό

Για την εορτή της Μεσοπεντηκοστής παρουσιάζουμε άλλο ένα πολύ μικρό απόσπασμα από την ερμηνεία στίχων του αποστολικού αναγνώσματος της εορτής της Μεσοπεντηκοστής από το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ». Το απόσπασμα  ερμηνεύει την θαυματουργική θεραπεία του εκ γενετής χωλού από τον Απόστολο Παύλο στα Λύστρα.

Οι πραγματικά πιστοί σηκώνονται πνευματικά, αλλόμενοι και βαδίζοντας προς τον Θεό

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ«8 Καί τις ἀνὴρ ἐν Λύστροις ἀδύνατος τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων, ὃς οὐδέποτε περιπεπατήκει. 9 οὗτος ἤκουσε τοῦ Παύλου λαλοῦντος· ὃς ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἰδὼν ὅτι πίστιν ἔχει τοῦ σωθῆναι, 10 εἶπε μεγάλῃ τῇ φωνῇ· ἀνάστηθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου ὀρθός. καὶ ἥλατο καὶ περιεπάτει».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Όποιος άκουσε μέ πίστι τό λόγο του ενανθρωπήσαντος Θεού, αυτός σηκώθηκε απ΄ τήν πνευματική του πτώσι «καί ήλατο» καί περιπάτησε, βαδίζοντας τό δρόμο του Θεού καί πρός τόν Θεό.

«Ήλατο»! Πήδησε! «Ύδωρ αλλόμενον» η θεία χάρις (Ιωάν. δ΄14). Χωλοί αλλόμενοι οι πιστοί, οι δέκτες της θείας χάριτος.

Ομοιότητες πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου αγίου Στεφάνου με τον ΧριστόΜικρό απόσπασμα από την ερμηνεία του κεφ. ιδ.’ και των στ. 8-10 του ωραιότατου ερμηνευτικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>> και που θα το βρείτε  πατήστε ΕΔΩ

Τα περιεχόμενά του θα τα δείτε πατώντας ΕΔΩ

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

Δείτε και Θεραπεία εκ γενετής χωλού στα Λύστρα από τον Απόστολο Παύλο (Πρ. Απ. ιδ’ 8-10), πατώντας ΕΔΩ
Οι απόστολοι διδάσκουν και θαυματουργούν πατώντας ΕΔΩ
Οι χωλοί σύμβολο της πνευματικής χωλότητας της ανθρωπότητας προ Χριστού, αλλά γι΄ αυτό ήλθε ο Χριστός από αγάπη, για να την αναστήσει

Οι χωλοί σύμβολο της πνευματικής χωλότητας της ανθρωπότητας προ Χριστού, αλλά γι΄ αυτό ήλθε ο Χριστός από αγάπη, για να την αναστήσει

Για την εορτή της Μεσοπεντηκοστής παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα από την ερμηνεία στίχων του αποστολικού αναγνώσματος της εορτής της Μεσοπεντηκοστής από το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ». Το απόσπασμα  ερμηνεύει την θαυματουργική θεραπεία του εκ γενετής χωλού από τον Απόστολο Παύλο στα Λύστρα.

Οι χωλοί σύμβολο της πνευματικής χωλότητας της ανθρωπότητας προ Χριστού, αλλά γι΄ αυτό ήλθε ο Χριστός από αγάπη, για να την αναστήσει

sai Var

«8 Καί τις ἀνὴρ ἐν Λύστροις ἀδύνατος τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων, ὃς οὐδέποτε περιπεπατήκει. 9 οὗτος ἤκουσε τοῦ Παύλου λαλοῦντος· ὃς ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἰδὼν ὅτι πίστιν ἔχει τοῦ σωθῆναι, 10 εἶπε μεγάλῃ τῇ φωνῇ· ἀνάστηθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου ὀρθός. καὶ ἥλατο καὶ περιεπάτει».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Είνε δέ άξιο παρατηρήσεως, ότι οι απόστολοι Πέτρος καί Ιωάννης στά Ιεροσόλυμα, προκειμένου νά διαδοθή τό Ευαγγέλιο μεταξύ των Ιουδαίων, θεράπευσαν ένα εκ γενετής χωλό (Πράξ. Γ’ 2). Καί εδώ τώρα στά Λύστρα οι απόστολοι Παύλος καί Βαρνάβας, απ. Παυλος π προκειμένου νά εισαχθή τό Ευαγγέλιο στούς εθνικούς, θεραπεύουν ένα άλλο εκ γενετής χωλό. Οι δύο αυτοί χωλοί ας είνε σύμβολο της πνευματικής χωλότητος των Ιουδαίων και των εθνικών. Οι εθνικοί χώλαιναν λόγω της ειδωλολατρίας. Οι δέ Ιουδαίοι είχαν βεβαίως τήν ιδέα, ότι ήταν υγιείς πνευματικώς καί βάδιζαν τό δρόμο του Θεού, αλλ΄ όπως τούς κατήγγειλεν ο ζηλωτής Ηλίας, χώλαιναν καί αυτοί: «Έως πότε υμείς χωλανείτε επ΄ αμφοτέραις ταίς ιγνύαις;» (Γ΄ Βασ. ιη΄ 21). Έως πότε σείς θα κουτσαίνετε, γέρνοντας πότε πρός τό ένα καί πότε πρός τό άλλο μέρος; Όλοι λοιπόν χωλαίναμε πνευματικώς. Όλοι ήμασταν αδύνατοι στά πόδια της ψυχής καί δέν μπορούσαμε νά βαδίσωμε τό δρόμο της αγιότητος καί σωτηρίας. Αλλά δόξα τω Θεώ! Επειδή εμείς δέν μπορούσαμε νά βαδίσωμε καί νά πάμε στό Θεό, ήλθε ο Θεός σ΄ εμάς. Καί μάς κοίταξε μέ συμπάθεια, καί σέ καθένα από μας Δυνάμει του σταυρού και της αναστάσεωςαπηύθηνε τόν προτρεπτικό τούτο λόγο: «Ανάστηθι επί τους πόδας σου ορθός!». Χωλέ πνευματικώς, κατάκοιτε καί απελπισμένε άνθρωπε! Σήκω επάνω, στάσου ορθός στά πόδια σου.

Ομοιότητες πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου αγίου Στεφάνου με τον ΧριστόΜικρό απόσπασμα από την ερμηνεία του κεφ. ιδ.’ και των στ. 8-10 του ωραιότατου ερμηνευτικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>> και που θα το βρείτε  πατήστε ΕΔΩ

Τα περιεχόμενά του θα τα δείτε πατώντας ΕΔΩ

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

Δείτε και Θεραπεία εκ γενετής χωλού στα Λύστρα από τον Απόστολο Παύλο (Πρ. Απ. ιδ’ 8-10), πατώντας ΕΔΩ
Οι απόστολοι διδάσκουν και θαυματουργούν πατώντας ΕΔΩ

Αξιοσήμαντο βιβλίο με πολλές πληροφορίες για την ζωή και το έργο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου

Αξιοσήμαντο βιβλίο με πολλές πληροφορίες για την ζωή και το έργο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου

NIKOLAOS-SWTHROPOYLOS_coverΣε όσους από τους καλούς αναγνώστες μας θέλουν να μάθουν πολλές πληροφορίες για την ζωή και το έργο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του μακαριστού π. Αυγουστίνου, θυμίζουμε ότι μπορούν να προμηθευτούν και να διαβάσουν το πολυσέλιδο βιβλίο του συνεργάτου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, του κ. Χρήστου Λιβανού, που κυκλοφορήθηκε πριν 3 περίπου χρόνια.

Περισσότερα για το αξιοσήμαντο βιβλίο θα δουν στις παρακάτω αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

Αναρτήσεις του ιστολογίου μας για το αξιοσήμαντο βιβλίο του κ. Χρήστου Λιβανού, για τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, πατώντας ΕΔΩ

Δελτίο Τύπου για το αξιοσήμαντο βιβλίο του κ. Χρήστου Λιβανού για τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, το γνησιότερο τέκνο του π. Αυγουστίνου, πατώντας ΕΔΩ

Ένας πρώην κοσμικός και αλλόθρησκος και τώρα συνειδητός Ορθόδοξος Χριστιανός για το χωρίο Ιω. ζ΄ 17 και την εφαρμογή του θείου θελήματος

Για τη Δεσποτική εορτή της Μεσοπεντηκοστής, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από την ερμηνεία στίχου του ευαγγελικού αποσπάσματος που έχει οριστεί να διαβάζεται στους Ναούς την Δεσποτική εορτή της Μεσοπεντηκοστής και υπάρχει στο εξαίρετο βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄.

Ένας πρώην κοσμικός και αλλόθρησκος και τώρα συνειδητός Ορθόδοξος Χριστιανός για το χωρίο Ιω. ζ΄ 17 και την εφαρμογή του θείου θελήματος

17 ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς, πότερον ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἢ ἐγὼ ἀπ’ ἐμαυτοῦ λαλῶ.

Μεταφράζουμε: Εάν κανείς προσπαθή νά εκτελή τό θέλημά του, θά πεισθή σχετικώς μέ τή διδασκαλία γιά τό ποίο από τά δύο συμβαίνει, προέρχεται δηλαδή από τό Θεό, ή εγώ ομιλώ από τόν εαυτό μου.

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΈνας επιστήμων, πρώην κοσμικός άνθρωπος, αλλά καί μασόνος καί βουδδιστής καί πνευματιστής, τώρα δέ συνειδητός χριστιανός, ο ΧΡΙΣΤΟΣ διδάσκωναισθάνεται τήν αλήθεια του Χριστιανισμού εκ πείρας, θαυμαστής πείρας εσωτερικώς στήν ψυχή του καί εξωτερικώς στή ζωή του, επισημαίνει τό παρόν χωρίο Ιωάν. ζ΄ 17 καί λέγει: Η καλλίτερη απόδειξι γιά τήν αλήθεια τής διδασκαλίας του Χριστού είνε αυτό, πού λέγει βραβειο Ατό χωρίο, η πείρα δηλαδη από τήν εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Όποιος αγωνίζεται νά εφαρμόζη τό θέλημα του Θεού, βλέπει τέτοιες μεταβολές στήν ψυχή του καί στή ζωή του, πού φυσικώς είνε αδύνατες. 

 Απο την ερμηνεία του ζ’ κεφαλαίου και του στίχου 17, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.

 Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

Δείτε και Χρειάζεται προσπάθεια εφαρμογής του θείου θελήματος για την πίστη, πατώντας ΕΔΩ
Ποιόν διέψευδαν και ύβριζαν! πατώντας ΕΔΩ
Η θεία προέλευση της χριστιανικής διδασκαλίας παρηγορία σε άλλους και καταδίκη σε άλλους,  πατώντας ΕΔΩ

Αποσπάσματα από το ευαγγελικό ανάγνωσμα της εορτής της Μεσοπεντηκοστής

Για την Δεσποτική εορτή της Μεσοπεντηκοστής που εόρτασε η Εκκλησία από την προπερασμένη Τετάρτη μέχρι την περασμένη Τετάρτη, παρουσιάζουμε αποσπάσματα από ευαγγελικό ανάγνωσμα της εορτής και την μετάφραση τους από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Αποσπάσματα από το ευαγγελικό ανάγνωσμα της εορτής της Μεσοπεντηκοστής

Η προέλευση της διδαχής του Ιησού (Ιω. ζ΄14-18), πατώντας ΕΔΩ

«Μη κρίνετε κατ΄ όψιν, αλλά τήν δικαίαν κρίσιν κρίνατε» (Ιω. ζ΄19-24), πατώντας ΕΔΩ

Η προέλευσι του Ιησού γνωστή καί άγνωστη (Ιωάν. ζ΄ 25-29), πατώντας ΕΔΩ

Η αξιοσήμαντη έννοια του ερωτήματος του Κυρίου μας προς τον παράλυτο

Επειδή την προπερασμένη Κυριακή, ήταν η Κυριακή του Παραλύτου, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από τον πρόλογο του τεύχους, του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΩΘΗΣ;», για την αξιοσήμαντη έννοια του ερωτήματος του Κυρίου μας πρός τον παράλυτο που ήταν δίπλα στην κολομβρήθρα Βηθεσδά.

Η αξιοσήμαντη έννοια του ερωτήματος του Κυρίου μας προς τον παράλυτο

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΠρός τόν παράλυτον παρά τήν κολυμβήθραν Βηθεσδά ο Ιησούς απηύθυνε τό περίεργον ερώτημα. «Θέλεις υγιής γενέσθαι;» (Ιωάν. ε΄6). Λέγομεν περίεργον τό ερώτημα, διότι πρός τί εχρειάζετο νά γίνη τοιούτον ερώτημα; Ποίος ασθενής δέν θέλει τήν υγείαν του; Εν τούτοις τό ερώτημα είχε σκοπόν. Δι΄ αυτού ο Ιησούς ήθελε νά αποσπάση τήν προσοχήν του παραλύτου εκ της κολυμβήθρας εις τό πρόσωπόν του. Είνε ώς έαν έλεγε: «Θέλεις νά γίνεις υγιής; Υπάρχει τρόπος ασφαλής. Ιδού εγώ, δύναμαι νά σέ θεραπεύσω». Ίσως μάλιστα διά τού ερωτήματος ο Ιησούς ήθελε καί νά φέρη εις συναίσθησιν καί μετάνοιαν τόν εξ αμαρτιών παράλυτον. Είνε δηλαδή ως έαν έλεγε: «Θέλεις νά γίνεις υγιής; Αναλογίσθητι τάς αμαρτίας σου, μετανόησον καί λάβε τήν απόφασιν εις τό εξής νά διορθωθής».

Όμοιον ερώτημα δυνάμεθα νά είπωμεν ότι απευθύνει ο Χριστός πρός πάντα αμαρτωλόν. «Θέλεις νά σωθής;». Τό ερώτημα αυτό έχει τήν έννοιαν. «Υπάρχει ασφαλής τρόπος σωτηρίας. Αλλά πρέπει νά σκεφθής καί νά αποφασίσης σοβαρώς. Διότι πρός σωτηρίαν απαιτούνται απαραιτήτως ωρισμένα πράγματα. Είνε εκ των ων ουκ άνευ. Τήρησον αυτά καί εξασφαλίζεις τά αιώνια συμφέροντά σου».

Από τον πρόλογο του ωφέλιμου τεύχου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΩΘΗΣ;».

Έκδοσις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Αθήνα 1994 (γ΄ έκδοσις).

Τα περιεχόμενα του τεύχος θα τα δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Αναρτήσεις για το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής του Παραλύτου, πατώντας ΕΔΩ
Το μικρό αλλά εξαίρετο τεύχος του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΩΘΗΣ;  πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για το βιβλίο και για προφητείες του Προφήτη Ησαΐα και για τους Αγίους Αποστόλους

Επειδή πριν περίπου 1 εβδομάδα στις 9 Μαΐου η Εκκλησία εόρτασε τον Προφήτη Ησαΐα και την επόμενη ημέρα στις 10 Μαΐου η Εκκλησία εόρτασε τον Άγιο Σίμωνα τον Ζηλωτή, ένα από τους 12 στενούς Αποστόλους του Κυρίου μας, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για το βιβλίο του Προφήτη Ησαΐα, για προφητείες του και για τους Αγίους Αποστόλους.

Αναρτήσεις για το βιβλίο και για προφητείες του Προφήτη Ησαΐα και για τους Αγίους Αποστόλους

προφητης ΗσαϊαςπΑναρτήσεις για το βιβλίο του Προφήτη Ησαΐα και την προφητεία του για την απόλυτη αναμαρτησία του Κυρίου μας, πατώντας ΕΔΩ

Για την θαυμαστή σιωπή του Κυρίου κατά το θείο Πάθος και την δίκη, πατώντας ΕΔΩ

Δράσι των αποστόλων (Μάρκ. στ’ 12-13), πατώντας ΕΔΩΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΜΩΝ ΖΗΛΩΤΗΣ μικρ περ

Οι Άγιοι Απόστολοι κήρυτταν, πατώντας ΕΔΩ

Οι Άγιοι Απόστολοι είχαν και ειδικό προορισμό,   πατώντας ΕΔΩ

Οι Απόστολοι είναι οι πιο μεγάλοι χαρισματούχοι, πατώντας ΕΔΩ

12 αγιοι αποστολοι πΓια την αξιοθαύμαστη αλιεία των Αγίων Αποστόλων, πατώντας ΕΔΩ

Απέραντο το μεγαλείο της δράσης των Αγίων Αποστόλων πατώντας ΕΔΩ

Οι Άγιοι Απόστολοι με την έλευση του Αγίου Πνεύματος έγιναν οι τελειότεροι άνθρωποι, μέγιστοι άγιοι, πατώντας ΕΔΩ

Ο λαός πρέπει να προσέξει τί θα ψηφίσει τώρα, αλλιώς θα είναι άξιος της τύχης του

Για τις ερχόμενες εκλογές θυμίζουμε ένα απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα, που είχαμε παρουσιάσει και παλαιότερα, πριν αρκετά χρόνια, απο την εκπομπή του αείμνηστου θαρραλέου και πιστού δημοσιογράφου Γεωργίου Ζερβού «Ραντεβού με την Επικαιρότητα», της Μ. Πέμπτης του 2012, στον τηλεοπτικό σταθμό BLUE SKY. Στο απόσπασμα αυτό, πριν 11 χρόνια, ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, το γνησιότερο τέκνο του μακαριστού π. Αυγουστίνου, μιλάει για την πλειοψηφία των πολιτικών, εφιστά την προσοχή του λαού στο θέμα της ψηφοφορίας και υπογραμμίζει ότι μόνη ελπίδα είναι ο Θεός. Είναι ευνόητο ότι ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος εννοεί ότι τα κριτήρια των εκλογών πρέπει να είναι πνευματικά και όχι υλιστικά και κοσμικά.

Ο λαός πρέπει να προσέξει τί θα ψηφίσει τώρα, αλλιώς θα είναι άξιος της τύχης του

«Οι πολιτικοί μας, εκτός των μουσουλμάνων, είναι όλοι βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί παρακαλώ! Και δυστυχώς εκτός σπανίων εξαιρέσεων, είναι πολέμιοι της Χριστιανικής Ορθοδόξου Πίστεως, ανασταυρώνουν τον Ιησούν, χρησιμοποιώ ορολογία του αποστόλου Παύλου, ξανασταυρώνουν τον Χριστό, ιδίως με τους νόμους που κάνουν εις βάρος της Χριστιανικής Πίστεως και σταυρώνουν και την Ελλάδα, την πατρίδα. Και δεν πρόκειται να αναστηθεί η Ελλάδα, αν δεν κάνει επέμβαση ο Θεός. Απο αυτούς δεν περιμένουμε τίποτε. Απο τους ολετήρες που παρουσιάζονται ως σωτήρες δεν περιμένουμε τίποτε. Ο λαός πρέπει να προσέξει τί θα ψηφίσει τώρα, αλλιώς θα είναι άξιος της τύχης του, αν δεν Chrrπροσέξει.

Απο τις εκλογές, να πω τη γνώμη μου, δεν θα προκύψει κυβέρνηση αλλά ακυβερνησία. Να επεμβεί ο Μεγάλος Κυβερνήτης, η μόνη ελπίδα, ο Θεός!».

Δείτε και Η αιτία των δεινών, πατώντας ΕΔΩ
Γιατί οι άρχοντες δεν καταλαβαίνουν; πατώντας ΕΔΩ
Η Ελλάς σταυρωμένη, πατώντας ΕΔΩ
Κάλεσμα του Κυρίου προς τους πολιτικούς άρχοντες σε μετάνοια, πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation