ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the month “Φεβρουαρίου, 2019”

Η πίστη της Χαναναίας και η θεραπεία της θυγατέρας της (Ματθ. ιε΄ 21-28)

Επειδή πριν από 3 Κυριακές αναγνώστηκε στους Ναούς το ευαγγελικό ανάγνωσμα της θεραπείας της κόρης της Χαναναίας από το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Ματθαίου, το παρουσιάζουμε και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Η πίστη της Χαναναίας και η θεραπεία της θυγατέρας της (Ματθ. ιε΄ 21-28)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ματθαίου

αγιος Ματθαιος Αποστολος

21 Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. 22 Καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγαζεν αὐτῷ λέγουσα· ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυίδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. 23 Ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. 24 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. 25 Ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι. 26 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. 27 Ἡ δὲ εἶπε· ναί, Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψυχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. 28 Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. Καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

21 Ἀφοῦ δέ ὁ Ἰησοῦς βγῆκε ἀπ’ ἐκεῖ, ἀναχώρησε γιά τά μέρη τῆς Τύρου καί τῆς Σιδῶνος. 22 Καί ἰδού μιά γυναῖκα Χαναναία βγῆκε ἀπό τήν περιοχή ἐκείνη καί τοῦ φώναζε δυνατά λέγοντας: «Ἐλέησέ με, Κύριε, Υἱέ Δαβίδ. Ἡ θυγατέρα μου δαιμονίζεται καί βασανίζεται φρικτά. 23 Ἀλλ’ αὐτός δέν τῆς ἀποκρίθηκε λέξη. Τότε πλησίασαν οἱ μαθητές του καί τόν παρακαλοῦσαν λέγοντας: «Κάνε τό αἴτημά της γιά νά φύγῃ, διότι μᾶς ἀκολουθεῖ φωνάζοντας». 24 Ἀλλ’ αὐτός ἀποκρίθηκε καί εἶπε: «Δέν στάλθηκα παρά στά πρόβατα τά χαμένα τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ ἔθνους». 25 Αὐτή δέ ἧλθε καί τόν προσκύνησε λέγοντας: Xananaia«Κύριε, βοήθησέ με». 26 Ἀλλ’ αὐτός ἀποκρίθηκε καί εἶπε: «Δέν εἶναι σωστό νά πάρω τό ψωμί τῶν παιδιών καί νά τό ρίξω στά σκυλάκια». 27 Αὐτή εἶπε: «Ναί, Κύριε. Ἀλλά καί τά σκυλάκια τρῶνε ἀπό τά ψίχουλα, πού πέφτουν ἀπό τό τραπέζι τῶν κυρίων τους». 28 Τότε ἀποκρίθηκε ὁ Ἰησοῦς καί εἶπε σ’ αὐτή: «Ὦ γυναῖκα, εἶναι μεγάλη ἡ πίστη σου! Ἄς γίνῃ σέ σένα ὅπως θέλεις». Καί θεραπεύτηκε ἡ θυγατέρα της ἀπό τήν ὥρα ἐκείνη.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 21-28 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Δείτε και Για τους ορθολογιστές, πατώντας ΕΔΩ
Το θαύμα της θεραπείας της αιμορρούσας γυναίκας από τον Κύριο,
πατώντας ΕΔΩ
Καιρός ευλογημένος, εποχή σωτηρίας (Β’ Κορ. στ’ 1-2), πατώντας ΕΔΩ
Αποστομωτική απάντηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου στην απίστευτη παρερμηνεία του λόγου Κυρίου προς την αιμορροούσα γυναίκα από τους ορθολογιστές, πατώντας ΕΔΩ
Για την βασικότατη αρετή της πίστεως, πατώντας ΕΔΩ

Ο λόγος που κατάντησε ζούγκλα η κοινωνία και κινδυνεύει ο πλανήτης

Παρακάτω παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου με θέμα «Το Ευαγγέλιο Αιώνιο» (11-11-2001), για τον λόγο που κατάντησε ζούγκλα η κοινωνία μας και κινδυνεύει γενικά ο πλανήτης.

Ο λόγος που κατάντησε ζούγκλα η κοινωνία και κινδυνεύει ο πλανήτης

ΝΙΚ

Γιατί κατήντησε η κοινωνία σήμερα ζούγκλα και κινδυνεύει ο πλανήτης να τιναχθεί στον αέρα από τους τρελλούς που κυβερνούν τον κόσμο;

Διότι καταφρονήσαμε και παραβήκαμε και παραβαίνουμε δαιμονες περ2τον Νόμο του Θεού και όχι μόνο αυτό, -το χειρότερο- θέλουμε ν’ αλλάξουμε τον Νόμο του Θεού, το ηθικό να το ν’ αντικαταστήσουμε με το ανήθικο, την αλήθεια με το ψεύδος!

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικρο

Δείτε και Η Αγία Γραφή δεν μπορεί να ακυρωθεί, λέγει ο Κύριος, πατώντας ΕΔΩ
Γιατί η ζωή μας έχασε κάθε νόημα και έγινε άχαρις και επικίνδυνη, πατώντας ΕΔΩ
Χωρίς ιεραποστολικά πρόσωπα η κοινωνία θα καταντήσει χειρότερη και απο την ζούγκλα, πατώντας ΕΔΩ
Αποστομωτική απάντηση σε όσους θέλουν να αλλάξουν το Ευαγγέλιο, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Η φράση «Ευαγγέλιον αιώνιον» στην Αποκάλυψη του Ευαγγελιστή Ιωάννη, πατώντας ΕΔΩ
Αποστομωτική απάντηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου στους «εκσυγχρονιστές», πατώντας ΕΔΩ
Το Ευαγγέλιο αιώνιο, ήλθε από τον Ουρανό, πατώντας ΕΔΩ

Το μόνο αμάρτημα που δεν συγχωρεί ο Κύριος

Παρουσιάζουμε απομαγνητοφωνημένο πολύ μικρό απόσπασμα απο την ομιλία του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου-Φιλόλογου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Μετάνοια-Βασιλεία» που έβγαλε πριν δεκαετίες.

Το μόνο αμάρτημα που δεν συγχωρεί ο Κύριος

ΝΙΣ ωραίος 17-12-1989 με περιγρἘνα μόνον αμάρτημα δεν συγχωρεί ο Θεός, 1 αμάρτημα.

Την αμετανοησία, την αμετανοησία. Αυτό είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, αυτό είναι η πώρωσις.

Ένα αμάρτημα μόνον δεν συγχωρεί ο Θεός. Tην αμετανοησία. 

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα 

exomologis iΔείτε και Όσοι μετανοούν ανακουφίζονται απο τον καύσωνα της αμαρτίας και δροσίζονται, πατώντας ΕΔΩ
Η εξομολόγηση των αμαρτιών σε ορθόδοξο ιερέα είναι ηρωισμός, πατώντας ΕΔΩ
Γιατί μας έδωσε ο Κύριος τα αυτιά και πώς αμαρτάνουμε με αυτά, πατώντας ΕΔΩ
, πατώντας ΕΔΩ

Θετική στάση απέναντι στον Χριστό παίρνει όποιος Τον αγαπά πάνω απ’ όλα

Παρακάτω παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεόλογου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, που ερμηνεύει μέρος από τον θεόπνευστο λόγο του αγίου Συμεών του Θεοδόχου που είπε κατα την Υπαπαντή του Κυρίου για τον Κύριο «Ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών» και έχει θέμα «Εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών» (2-2-1997).

Θετική στάση απέναντι στον Χριστό παίρνει όποιος Τον αγαπά πάνω απ’ όλα

νισ π

Δεν αρκεί η πίστις. Και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρίττουν. Η πίστη είναι ρίζα της αγάπης, αλλά η αγάπη υπεράνω της πίστεως.

αγ.Συμεών

Για να λάβεις θετική στάση απέναντι του Ιησού πρέπει ν’ αγαπάς τον Ιησού.

Αλλά πόσο να Τον αγαπάς; Περισσότερο απο όλα τα πράγματα και περισσότερο απο όλα τα πρόσωπα και τα ανθρώπινα και τα αγγελικά. Ο Ίδιος ο Ιησούς είπε «όποιος αγαπάει πατέρα ή μητέρα ή τέκνα παραπάνω από Εμένα δεν μου είναι άξιος»

IXR

Η Γραφή διδάσκει ν’ αγαπάμε τον Θεό με όλη την καρδιά μας.

Στους ανθρώπους, στους αγγέλους θα δώσουμε μέρος της καρδιάς μας. Στο Χριστό ολόκληρη την καρδιά μας γιατί ο Χριστός έφτιαξε την καρδιά μας, ο Χριστός μας έφτιαξε και ο Χριστός μας έδωκε όλα τα προσφιλή πρόσωπα και πράγματα.

Όποιος πιστεύει στον Χριστό και σ΄ όλες τις αλήθειες της Πίστεως και όποιος αγαπά το Χριστό πάνω απ’ όλα, αυτός παίρνει θετική στάση απέναντι του Χριστού. 

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Αγάπη στόν Θεό, πατώντας ΕΔΩ
Ο Χριστός ζητεί τό πρωτείο της αγάπης μας καί αυταπάρνησι (Ματθ. ι΄ 37-38), πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις επίκαιρες με αναφορές στους αγίους Χαράλαμπο και Πολύκαρπο

Επειδή πριν 2 εβδομάδες η Εκκλησία εόρτασε τον άγιο Χαράλαμπο τον ιερομάρτυρα και χθές τον άγιο Πολύκαρπο επίσκοπο Σμύρνης τον ιερομάρτυρα, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας που έχουν αναφορές στον άγιο Χαράλαμπο και στον άγιο Πολύκαρπο.

Αναρτήσεις επίκαιρες με αναφορές στους αγίους Χαράλαμπο και Πολύκαρπο

ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΓια τον άγιο Χαράλαμπο και για ένα θαύμα του, πατώντας ΕΔΩ

Σύντομα το μαρτύριο του αγίου Χαραλάμπους, μικρή παρουσίαση σαν βίντεο. πατώντας ΕΔΩ

Οι άγιοι, ακόμα και οι αγράμματοι κατά κόσμον άγιοι, είναι οι όντως σοφοί, πατώντας ΕΔΩ

αΠΣΟ Χριστιανός πρέπει να είναι καρποφόρο δένδρο, πατώντας ΕΔΩ

Ο Μοναχισμός φέρνει κάθαρση από τα πάθη αλλά δεν πρέπει να τον απολυτοποιούμε, πατώντας ΕΔΩ

Κακοπάθεια γιά τό ευαγγέλιο. Παραδείγματα κακοπαθείας (Β’ Τιμ. β’ 1-13)

Επειδή πριν 2 Κυριακές διαβάστηκε στους Ναούς ως αποστολικό ανάγνωσμα το απόσπασμα Β΄ Τιμ. β΄ 1-10, γι΄αυτό παρουσιάζουμε το απόσπασμα Β΄ Τιμ. β΄ 1-13 και τη μετάφραση του από τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, γιατί ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος δίνει ένα ξεχωριστό τίτλο, σ΄ αυτό το απόσπασμα.

Κακοπάθεια γιά τό ευαγγέλιο. Παραδείγματα κακοπαθείας (Β’ Τιμ. β’ 1-13)

Το κείμενο του Αποστόλου Παύλου

απ. Παυλος π

1 Σὺ οὖν, τέκνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 2 καὶ ἃ ἤκουσας παρ’ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι. 3 Σὺ οὖν κακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ. 4 Οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. 5 Ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται, ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ. 6 Τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν. 7 Νόει ἃ λέγω· δῴη γάρ σοι ὁ Κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσι. 8 Μνημόνευε Ἰησοῦν The Resurrection of the Christ_an Orthodox icon ΠΧριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρματος Δαυΐδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου, 9 ἐν ᾧ κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος· ἀλλ’ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται. 10 Διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσι τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου. 11 Πιστὸς ὁ λόγος· εἰ γὰρ συναπεθάνομεν, καὶ συζήσομεν· 12 εἰ ὑπομένομεν, καὶ συμβασιλεύσομεν· εἰ ἀρνούμεθα, κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς· 13 εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστὸς μένει· ἀρνήσασθαι ἑαυτὸν οὐ δύναται.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ2 Σύ δέ, τέκνο μου, νά ενδυναμώνεσαι μέ τή χάρι, η οποία δίνεται διά του Ιησού Χριστού. 2 Καί όσα άκουσες από μένα βεβαιωμένα από πολλούς μάρτυρες, αυτά νά διδάξης σέ πιστούς ανθρώπους, οι οποίοι θά είναι ικανοί νά διδάξουν καίΣΤΑΥΡΟΣάλλους. 3 Σύ λοιπόν κακοπάθησε σάν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. 4 Κανείς στρατιώτης δέν παραδίδεται στίς απολαύσεις της ζωής, γιά ν΄ αρέση σ΄ εκείνουν, ο οποίος τον στρατολόγησε. 5 Καί εάν επίσης είναι κανείς αθλητής, δέν στεφανώνεται, εάν δέν αγωνισθή σκληρά. 6 Ο γεωργός, ο οποίος πρώτα κοπιάζει, δύναται έπειτα ν΄ απολαμβάνη τούς καρπούς. 7 Νά εννοής αυτά πού λέγω. Είθε νά σού δώση δέ ο Κύριος φωτισμό γιά να εννοής (όχι μόνον αυτά πού λέγω, αλλά) όλα.

Δυνάμει του σταυρού και της αναστάσεως8 Νά σκέπτεσαι τόν Ιησού Χριστό, αναστημένο εκ νεκρών, καταγόμενο από τό Δαβίδ, συμφώνως πρός τό ευαγγέλιο, τό οποίο κηρύττω, 9 γιά τό οποίο κακοπαθώ μέχρι τό σημείο νά είμαι δεμένος σάν κακούργος. Αλλ΄ ο λόγος του Θεού δέν δένεται. 10 Γι΄ αυτό γιά τούς εκλεκτούς υποφέρω τά πάντα, γιά νά τύχουν καί αυτοί σωτηρίας, πού παρέχεται διά του Ιησού Χριστού, μαζί μέ δόξα αιώνια. 11 Είναι αληθινός ο λόγος. Έαν δηλαδή πεθάναμε μαζί του, καί θά ζήσωμε μαζί του. 12 έαν πάσχωμε, καί θα βασιλεύσωμε μαζί του. εάν αρνούμεθα, καί εκείνος θά μάς αρνηθή. 13 εάν δέν μένωμε πιστοί, εκείνος μένει πιστός. Ν΄ αρνηθή τόν εαυτό του δέν μπορεί.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας  «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ
Ο τίτλος για τους στίχους 1-13 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Δείτε και Κακοπάθειες του Αποστόλου Παύλου, των Αποστόλων, των μαρτύρων, των πιστών, από τον παλιόκοσμο, πατώντας ΕΔΩ
Οι γνήσιοι εργάτες του Ευαγγελίου μισούνται και διώκονται, πατώντας ΕΔΩ
Έργα, κίνδυνοι, διωγμοί, ταλαιπωρίες, παθήματα του Αποστόλου Παύλου (Β΄ Κορ. ια΄21-33), πατώντας ΕΔΩ
Καιρός για αγώνες. Στους τάφους θα ξεκουραστούμε! πατώντας ΕΔΩ

Κατάρριψη της αίρεσης του παπικού αλαθήτου μέσα από την Αγία Γραφή

Επειδή πριν περίπου 2 εβδομάδες, στις 6 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία εόρτασε τον ιερό Φώτιο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλως που αντιμετώπισε θαρραλέα την αίρεση του Παπισμού αλλά και της εικονομαχίας, παρουσιάζουμε απόσπασμα παλαιάς ομιλίας του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Ο Παπισμός». Στο απόσπασμα, ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος δίνει μια πρώτη απάντηση μέσα από την Αγία Γραφή και καταρρίπτει την αιρετική παπική θεωρία του αλαθήτου.

Κατάρριψη της αίρεσης του παπικού αλαθήτου μέσα από την Αγία Γραφή

ΝΙΣ ΚΗΡΥΤΤΕΙ 2Δεύτερη διαφορά είναι το αλάθητο.

cf80ceb1cf80ceb1cf822Το εθέσπισε η Α΄ σύνοδος του Βατικανού το 1870, εδώ και 110 χρόνια. Τί θα πει το αλάθητο;

Ο Πάπας, λέει αυτό το παπικό δόγμα, όταν ομιλεί από καθέδρας ως αρχηγός και διδάσκαλος της Εκκλησίας δεν κάνει ποτέ λάθος, δεν είναι δυνατόν να κάνει ποτέ λάθος, είναι αλάθητος, άσφαλτος, όπως είναι έξω η άσφαλτος στον δρόμο, δεν κάνει σφάλμα αυτός. Αυτό είναι το αλάθητο.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικροΣτηρίζεται αυτό μέσα στην Αγία Γραφή;

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ πΗ Αγία Γραφή λέει ότι οι Προφήτες και οι Απόστολοι ως θεόπνευστοι, αυτοί μόνον ήσαν αλάθητοι στη διδασκαλία. Όλα όσα λένε οι Προφήτες είναι αλάθητες διδασκαλίες. Και όλα όσα λένε οι Απόστολοι, συγγραφείς της Καινής Διαθήκης είναι αλάθητη διδασκαλία.

Μετά τους Προφήτας και τους Αποστόλους πού υπάρχει αλάθητο; Το λέει ο Απόστολος Παύλος γράφοντας προς Τιμόθεο. Το αλάθητο υπάρχει στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο «στύλος και το εδραίωμα της αληθείας».

Στην καθολική συνείδηση της Εκκλησίας, στο αισθητήριο το θρησκευτικό του πιστού κλήρου και λαού, εκεί υπάρχει αλάθητο.

Στα άτομα δεν υπάρχει, ένα άτομο μπορεί να πλανηθεί και Πατήρ της Εκκλησίας να είναι δεν ενσαρκώνει το πλήρωμα της Εκκλησίας, μπορεί να κάνει μερικά λάθη στη διδασκαλία, όπως έκανε ο Γρηγόριος ο Νύσσης, όπως έκανε ο ιερός Αυγουστίνος στη Δύση. Δεν είχαν όμως πρόθεση να κάνουν λάθη και δεν είναι αιρετικοί.

Λοιπόν, το αλάθητο υπάρχει στην Εκκλησία και εκφράζεται με Αγίας Τοπικάς και Οικουμενικάς Συνόδους.

e10121-SeventhEcumenicalCouncilΈχουν γίνει Σύνοδοι… Μόνο ο δικός μας ο Σεραφείμ έχει κάνει τόσας συνόδους. Αναγνωρίστηκαν όλες αι σύνοδοι της Εκκλησίας ως αλάθητες; Όχι! 7 Οικουμενικές και ορισμένες Τοπικές. Αυτές ανεγνώρισε η συνείδηση της Εκκλησίας, η συνείδηση του πιστού κλήρου και λαού.

Άμα πει ο κλήρος και ο λαός «Σωστές είναι οι αποφάσεις αυτής της Συνόδου», στέκει η Σύνοδος.

Άμα πει ο κλήρος και ο λαός «Αυτά είναι απαράδεκτα», πέφτει η Σύνοδος.

Ακούσατε για καμιά σύνοδο του Σεραφείμ, να πει ο ευσεβής λαός ότι είναι αλάθητος, αγία Τοπική Σύνοδος; Όχι!

Ολόκληρη την ομιλία θα την βρείτε, στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

πολμΔείτε και  Η Εκκλησία στηρίζεται κυρίως πάνω στον μεγάλο θεμέλιο, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, πατώντας ΕΔΩ
Με δύο λόγια για την αίρεση του Filioque, που επινόησε ο Παπισμός, πατώντας ΕΔΩ
Θρόνος και ωμοφόριο στον αιρετικό Πάπα!, πατώντας ΕΔΩ
Μία πρόταση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου για κατάργηση μερικών αγίων! πατώντας ΕΔΩ
Δεν θα λείψουν στρατιώτες στην Ορθοδοξία, πατώντας ΕΔΩ
XAPAKTHPIΣMOI AIPETIKΩNΔιασκεδαστικότατες οι ανοησίες του Παπισμού, πατώντας ΕΔΩ
Για την τιάρα του Πάπα και την εωσφορική σημασία της, πατώντας ΕΔΩ
Κατάρριψη μιας απίστευτης παρερμηνείας του αιρετικού Πάπα, στηρίγματος του εωσφορικού πρωτείου, πατώντας ΕΔΩ
Ανεπίτρεπτη η ξεδιάντροπη εισόδος του αμετανόητου αιρετικού Πάπα στον ορθόδοξο πατριαρχικό Ναό, πατώντας ΕΔΩ
Αντιπαπικές αναρτήσεις (3), πατώντας ΕΔΩ

Απόδειξη της Θεότητας του Ιησού, ο λόγος του αγίου Συμεών του Θεοδόχου

Παρακάτω παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεόλογου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, που ερμηνεύει μέρος από τον θεόπνευστο λόγο του αγίου Συμεών του Θεοδόχου που είπε κατα την Υπαπαντή του Κυρίου για τον Κύριο «Ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών» και έχει θέμα «Εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών» (2-2-1997).

Απόδειξη της Θεότητας του Ιησού, ο λόγος του αγίου Συμεών του Θεοδόχου

αγ.ΣυμεώνΕξαρτάται λοιπόν η σωτηρία ή η κόλαση των ανθρώπων από τη θέση που παίρνουν οι άνθρωποι απέναντι του Ιησού.

νισ π

Αυτό τί σημαίνει αδελφοί μου;

Η Γραφή ποτέ δεν είπε και ποτέ δεν θα έλεγε, ότι η σωτηρία μας ή η καταδίκη μας εξαρτάται από τη θέση που θα παίρνουμε απέναντι του Αρχαγγέλλου Μιχαήλ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικροΗ Γραφή ποτέ δεν είπε και ποτέ δεν θα έλεγε, ότι η σωτηρία μας ή η απώλεια μας εξαρτάται από τη θέση που παίρνουμε απέναντι στον Αβραάμ ή στον Μωϋσή.

Η Γραφή ποτέ δεν είπε και ποτέ δεν θα έλεγε, ότι η σωτηρία μας ή η καταδίκη μας, η αιωνία σωτηρία μας ή η αιωνία καταδίκη μας εξαρτάται από τη στάση που θα τηρήσουμε απέναντι του Παύλου ή του Πέτρου. Ποτέ δεν το είπε και ποτέ δεν θα το έλεγε η Γραφή.

a7307-cea4ce95ce9bce99ce9ace97ce9acea1ce99cea3ce97-bmpΗ Γραφή όμως λέγει σύμφωνα με αυτά τα λόγια του Συμεών και με άλλα λόγια, ότι η σωτηρία μας ή η καταδίκη μας εξαρτάται από τη θέση που παίρνουμε απέναντι του Ιησού.

Άρα τί είναι ο Ιησούς; Είναι Θεός. Είναι Θεός. Δεν είναι απλώς άνθρωπος, δεν είναι άγγελος, δεν είναι αρχάγγελος. Δεν IXRεξαρτάται η σωτηρία μας ή η καταδίκη μας από τη θέση μας απέναντι ανθρώπων ή αγγέλων ή αρχαγγέλων.

Ο Χριστός είναι Θεός, Θεός ενανθρωπήσας και αναλόγως τη στάση που τηρούμε απέναντι του Ιησού σωζόμεθα ή χανόμεθα.

Βλέπετε ότι και από αυτή τη φράση αναπηδά η Θεότητα του Χριστού;

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Η Υπαπαντή του Κυρίου, απόσπασμα απο το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα και σε μετάφραση στη νεοελληνική από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο, πατώντας ΕΔΩ
Aναρτήσεις για την Υπαπαντή του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Ἔστω καὶ μετὰ τὴν κοίμησιν του Νικ. Σωτηροπούλου νὰ ἀρθῆ ὁ ἀφορισμός του

ζερβος μ ΠΕπειδή πριν 2 ημέρες συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από την κοίμηση του αείμνηστου θαρραλέου, πιστού και έγκριτου δημοσιογράφου και διευθυντού της παλαίμαχης εκκλησιαστικής εφημερίδας «Ορθόδοξος Τύπος» Γεωργίου Ζερβού,  κλείνουμε το μικρό τριήμερο αφιέρωμα μας στον αδικότατο και ακυρότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, με το αξιοσήμαντο άρθρο του αείμνηστου Γεώργιου Ζερβού που δημοσιεύθηκε λίγες εβδομάδες μετά την κοίμηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου.
Θα διορθώσουμε το άρθρο του αείμνηστου Γεωργίου Ζερβού στα πιο κάτω σημεία. Δεν συμφωνούμε με την χρήση του επιθέτου μακαριστός σε όλους όσους έφυγαν από την παρούσα ζωή, ακόμα και αν είναι κληρικοί αυτοί, κατα τη γνώμη μας το επίθετο μακαριστός πρέπει να το αποδίδουμε μόνο σε όσους αφιερώθηκαν στον Κύριο ολοκληρωτικά και έζησαν αγία ζωή ή υπερβολικά ενάρετη ζωή. Δεν είναι σωστός και ο όρος «κεφαλαί της Εκκλησίας» για τους επισκόπους. Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη, ούτε έγραψε φυλλάδιο ποτέ όπου ζητούσε συγγνώμη. Το φυλλάδιο που είχε υπ΄ όψιν του ο αείμνηστος Γεώργιος Ζερβός μάλλον είναι κάποιο φυλλάδιο όπου ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος κορόϊδευε την εκζήτηση συγγνώμης. Το γνησιότερο τέκνο του μακαριστού π. Αυγουστίνου, δεν έχει ανάγκη προσευχών για την ανάπαυση της ψυχής του, εμείς έχουμε ανάγκη από τις προσευχές του. Ακόμα το γνησιότερο τέκνο του π. Αυγουστίνου δεν είχε θεολογικές υπερβολές.

Ἔστω καὶ μετὰ τὴν κοίμησιν τοῦ Νικ. Σωτηροπούλου νὰ ἀρθῆ ὁ ἀφορισμός του

Του αειμνήστου δημοσιογράφου κ. Γεωργίου Ζερβού

ζερβοσ2 ΠΟ ΠΙΣΤΟΣ λαὸς καὶ ἓν μεγάλο τμῆμα κληρικῶν σχολιάζει ἀρνητικῶς τόσον τὴν σκληράν στάσιν τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅσον κι αὐτὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου ἔναντι τοῦ κοιμηθέντος ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου, συγγραφέως πολλῶν ἐκκλησιαστικῶν Σύντομη αναφορά του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου στον άγιο Εφραίμ της Νέας Μάκρης, τα πολλά θαύματα του και σε προφητεία του για ερχόμενα μεγάλα δεινά βιβλίων καὶ ἀσκητοῦ ἐν τῷ κόσμῳ Νικολάου Σωτηροπούλου, τὸν ὁποῖον ὁ σημερινὸς Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἶχεν ἀφορίσει, ἄνευ τοῦ δικαιώματος τῆς ἀπολογίας (καταδίκη ἄνευ ἀπολογίας). Ἡ εἴδησις τῆς κοιμήσεώς του προεκάλεσε πανελλήνιον συγκίνησιν.

Ἡ εἴδησις ὅμως τῆς σκληρότητος τὴν ὁποίαν ἐπέδειξεν ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, οἱ ὁποῖοι δὲν ᾖραν τὸν ἀφορισμὸν οὔτε καὶ μετὰ τὴν κοίμησίν του, συνεκλόνισε τὰς ψυχάς τῶν πιστῶν, διότι, ὡς εἶπον κληρικοὶ, ἐνώπιον τοῦ θανάτου λυγίζουν ἀκόμη καὶ οἱ χειρότεροι ἐχθροὶ τῶν κοιμηθέντων. Ἡ Ἐκκλησία διδάσκει τὴν ἀγάπην, τὴν συγχώρεσιν, τὴν μετάνοιαν. Φαίνεται ὅμως ὅτι τὴν διδάσκουν αἱ κεφαλαὶ τῆς Ἐκκλησίας χωρὶς νὰ τὴν πιστεύουν. Ἂν ὁ μακαριστὸς Νικόλαος Σωτηρόπουλος εἶχε χρῆμα, δὲν ἦτο ἐλεγκτικὸς πρὸς τὸ Φανάριον καὶ τὴν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν διά τὰς ἀποκλίσεις των ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν, τὴν διάβρωσιν τῆς Ἐκκλησίας ὑπὸ τοῦ Παπισμοῦ καὶ τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τὰς συμπροσευχάς των μὲ ἑτεροδόξους καὶ ἀλλοθρήσκους ἀλλὰ καὶ τὴν διαφθορὰν ὡρισμένων ἐξ αὐτῶν, εἶναι βέβαιον ὅτι θὰ εἶχον προχωρήσει εἰς τὴν ἄρσιν τοῦ ἀφορισμοῦ ταυτοχρόνως μὲ τὴν εἴδησιν τῆς κοιμήσεως. Ἀλλὰ ὁ μακαριστὸς Νικόλαος δὲν εἶχε τὰ προσόντα τοῦ φυλακισθέντος καὶ καθαιρεθέντος εἰς τὰς τάξεις τοῦ μοναχοῦ Μητροπολίτου Ἀττικῆς κυροῦ Παντελεήμονος, τὸν ὁποῖον ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἐνεταφίασεν ὡς σχολάζοντα Μητροπολίτην. Ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης – μοναχὸς εἶχε περίπου δύο δισεκατομμύρια δραχμὰς διά τὰ γεράματά του, ἐνῶ ὁ Νικόλαος Σωτηρόπουλος δὲν εἶχεν «οὔτε δεκάρα τσακιστή».

nik sot3Ὀλίγους μῆνας πρὸ τῆς ἀποχωρήσεώς του πρὸς τὴν Οὐράνιον Πατρίδα ἐνοσηλεύθη εἰς νοσοκομεῖον. Τὰ ἔξοδα τῆς κρισίμου ἐγχειρήσεως, τῆς νοσηλείας του καὶ τῆς ἀποθεραπείας του συνεκέντρωσαν τὰ πνευματικά του τέκνα τόσον ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ὅσον καὶ ἀπὸ τὴν Αὐστραλίαν, τὸν Καναδᾶν κι ἄλλας χώρας. Ἄνευ τῆς οἰκονομικῆς αὐτῆς συνδρομῆς τῶν πνευματικῶν του τέκνων καὶ τὴν ἀγάπην τῶν ἰατρῶν καὶ τῶν νοσηλευτῶν θὰ εἶχε φύγει ἀπὸ τὴν ζωὴν πρὸ πολλοῦ. Εἰς τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν του παρευρέθησαν 4 μητροπολίτες πτέσσαρες γενναῖοι Μητροπολῖται: Ὁ Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, ὁ Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως, ὁ Πειραιῶς καί ὁ Κονίτσης.  Ἡ παρουσία των προεκάλεσε θετικὰ καὶ ἀρνητικὰ σχόλια. Θετικὰ διότι παρευρέθησαν. Ἀρνητικὰ διότι δὲν ἐτόλμησαν νὰ παραβιάσουν τὰς «ἐντολάς» τοῦ Πατριάρχου καὶ ἐνδεχομένως τῆς ἀπελθούσης Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ νὰ συμμετάσχουν εἰς τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν.

SO2006Παρέστησαν ὡς ἁπλοὶ ρασοφόροι πολῖται – κληρικοί. Δὲν ἐπετέλεσαν τὸ καθῆκον των πρὸς τὸν μαθητὴν τοῦ Καντιώτου, ὁ ὁποῖος ἔφυγεν ἄνευ τιμῶν. Ἄλλωστε αὐτάς τὰς περιεφρόνει. Τὸν ἐνδιέφερε τὸ κήρυγμα, κτύπημα τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τοῦ Παπισμοῦ καὶ τῆς ἀσεβείας πολλῶν κληρικῶν. Ὅταν ἀφωρίσθη ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐξέδωσε μικρὸν φυλλάδιον, μὲ τὸ ὁποῖον ἐζήτει Γ.Ζερβος και ΝΙΣσυγγνώμην ἀπὸ τὸν πιστὸν λαὸν καὶ τὸν ἔντιμον κλῆρον, τονίζων ὅτι ἤλεγξεν ἐπὶ αἱρέσει τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Αὐστραλίας. Πολλὰ ἔτη ἀργότερον κατέδειξεν (εἰς τὸν τηλεοπτικὸν δίαυλον Blue Sky) ὅτι ἀφωρίσθη ἄνευ ἀπολογίας καὶ πὼς, ὅταν ἐζήτησε νὰ τοῦ εἴπουν τοὺς συγκεκριμένους λόγους, τὸ Φανάριον διετύπωσεν εἰς χωριστὰ ἔγγραφα, διαφορετικοὺς λόγους.

nisxrΕἰς τὸ τελευταῖον ἔγγραφον ὑπεστήριζεν ὅτι ἀφωρίσθη, διότι εἶχε πρωταγωνιστήσει εἰς τὴν κατάληψιν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀττικῆς, ἀπαιτῶν νὰ ἐπανέλθη εἰς τὸν θρόνον της, ὁ δικαιωθείς ὑπὸ τοῦ Σ.Τ.Ε. Μητροπολίτης Ἀττικῆς κυρὸς Νικόδημος. Κύκλοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὑπεστήριζον μέχρι πρὸ τινὸς ὅτι διά τὸν ἀφορισμὸν ἐπίεζεν ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κυρὸς Σεραφείμ. Ὀλίγον πρὸ τῆς πολυμήνου τελευταίας νοσηλείας του ὁ μακαριστὸς Νικόλαος Σωτηρόπουλος ἐζήτησε μὲ ἐπιστολὴν του εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν νὰ μεριμνήση διά τὴν ἄρσιν τοῦ ἀφορισμοῦ του. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἠδιαφόρησε. Ἔστω καὶ τώρα θὰ πρέπη νὰ τὸ πράξη. Τὸ ἴδιο ὀφείλει νὰ πράξη καὶ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον. Ἡ ἕως σήμερον στάσις των ἀποστέλλει τὸ μήνυμα εἰς τὸ ποίμνιον τῆς Ἐκκλησίας ὅτι αἱ κεφαλαὶ της εὑρίσκονται ἐκτὸς τόπου καὶ Για την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον άγιο Ιωάννη τον Ρώσο χρόνου. Ἕν σημαντικὸν τμῆμα τοῦ πιστοῦ λαοῦ, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναχῶν καὶ Μοναζουσῶν ἐπίστευεν εἰς τὴν ἁγνότητα, τὴν ἐντιμότητα, τὴν ὑπερβολικὴν ἀγάπην τοῦ μακαριστοῦ Νικολάου πρὸς τὸν Ἅγιον Θεόν, τὴν Παναγίαν καὶ τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, (ἡ ὁποία ἴσως νὰ ὡδήγει εἰς θεολογικάς ὑπερβολάς), τὴν ἀκτημοσύνην του, τὴν ἀγάπην του διά τὸ κήρυγμα (διήνυε μεγάλας χιλιομετρικάς ἀποστάσεις δι᾽ αὐτό), τὴν καρτερίαν, τὴν παρθενίαν καὶ τὴν ἀσκητικὴν ζωήν. Ὡς ἐκ τούτου δὲν ἔχουν τὸ δικαίωμα Ἀρχιεπισκόπος καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης νὰ εἶναι ἀδιάφοροι. Ὅλοι θὰ προσευχώμεθα διά τὴν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς του. Τὸ αὐτὸ ὀφείλουν νὰ πράξουν καὶ οἱ ἴδιοι. Ἕως τότε θὰ προσευχώμεθα διά τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὅλων τῶν κεκοιμημένων φίλων, ἐχθρῶν καὶ τὴν Ἀνάστασίν των. Θὰ προσευχώμεθα ὅμως καὶ διά τὴν Ἀνάστασιν ὅλων τῶν πνευματικῶν – ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν ποὺ, ἐνῶ εὑρίσκονται εἰς τὴν ζωήν, συμπεριφέρονται ὡς κεκοιμημένοι.

Γ.Ζ.

Απο τη σ.4 της εκκλησιαστικής εφημερίδας Ορθόδοξος Τύπος, 26-9-2014.

 

ΝΙΣ 1995 ΠΔείτε και Και ο αείμνηστος π. Σάββας Αχιλλέως ήξερε ότι ο κωμικός «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου είναι άκυρος, πατώντας ΕΔΩ
Μερικοί «επώνυμοι» δεσποτάδες δεν επέτρεπαν στον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο να κηρύττει, για να αρέσουν στον αφέντη του Φαναρίου, πατώντας ΕΔΩ
Ηρωικός λόγος του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου για τον αδικότατο «αφορισμό» του, πατώντας ΕΔΩ
ΝΙΚ ΜΕ Π. ΑΥΓΑναρτήσεις για τον μακαριστό π. Αυγουστίνο απέναντι στους άδικους «αφορισμούς» και στον «αφορισμό» του γνησιότερου τέκνου του, πατώντας ΕΔΩ
Ο διωγμός του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, χειρότερος από τους διωγμούς του ίδιου του π. Αυγουστίνου, πατώντας ΕΔΩ
Ο ιεροκήρυκας π. Παύλος Ντανάς για τον άκυρο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Άκρως αντορθόδοξος και σατανικός ο «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Οι διώκτες του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου επισύρουν στους εαυτούς τους την άδικη ποινή, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την κωμικότητα του «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου (1)

Συνεχίζουμε το μικρό αφιέρωά μας στον «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, με αναρτήσεις του ιστολογίου μας για την κωμικότητα του άδικου «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου.

Αναρτήσεις για την κωμικότητα του «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου (1)

Για την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον άγιο Ιωάννη τον Ρώσο Αιτία χαράς, ο άδικος διωγμός για τόν Κύριο, πατώντας ΕΔΩ

Γελοία η απόφαση του αδικότατου «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις με 4 φωτογραφίες που δείχνουν πόσο κωμικός είναι ο «αφορισμός» του μακαριστού γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, πατώντας ΕΔΩ

Ο Κύριος πάντοτε διώκεται διότι πάντοτε διώκονται οι ευσεβείς

Επειδή πριν 3 ημέρες συμπληρώθηκαν ακριβώς 25 χρόνια και 2 μήνες από τον κωμικότατο και ακυρότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου και δεν έχει αρθεί ακόμα, και σήμερα διαβάστηκε στο αποστολικό ανάγνωσμα στους Ναούς ο στίχος Β΄ Τιμ. γ΄12, αρχίζουμε το μικρό τριήμερο αφιέρωμα μας στον αδικότατο «αφορισμό» του με πολύ μικρό απόσπασμα από το εξαίρετο βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄, για τον διωγμό των ευσεβών. Οπωσδήποτε και ο αδικότατος «αφορισμός» του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου ανήκει στην κατηγορία του διωγμού των ευσεβών και ζωντανών Ορθοδόξων Χριστιανών.

Ο Κύριος πάντοτε διώκεται διότι πάντοτε διώκονται οι ευσεβείς

Στίχος 16  «Καὶ διὰ τοῦτο ἐδίωκον τὸν Ἰησοῦν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἐζήτουν αὐτὸν ἀποκτεῖναι, ὅτι ταῦτα ἐποίει ἐν σαββάτῳ».

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥΤο «Καί» της φράσεως «Καί διά τούτο», μέ τήν οποία αρχίζει αυτός ο στίχος, δέν έχει προσθετική, αλλά μεταβατική σημασία καί πρέπει να εξηγήται «δέ»: Γι΄ αυτό δέ οι Ιουδαίοι καταδίωκαν τον Ιησού καί ζητούσαν νά τόν θανατώσουν, διότι έκανε αυτά τα έργα τό Σάββατο.

Σύντομη αναφορά του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου στον άγιο Εφραίμ της Νέας Μάκρης, τα πολλά θαύματα του και σε προφητεία του για ερχόμενα μεγάλα δεινά Ο Χριστός πάντοτε διώκεται, διότι πάντοτε διώκονται οι χριστιανοί, οι συνειδητοί καί ευσεβείς χριστιανοί, τά ζωντανά της Εκκλησίας μέλη. «Πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται» (Β’ Τιμ. γ΄ ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ12). Όλοι, όσοι θέλουν νά ζούν ευσεβώς, συμφώνως πρός τό θέλημα του Ιησού Χριστού, όλοι ανεξαιρέτως θά διωχθούν, λέγει ο Παύλος, ο μεγάλος διώκτης, πού μεταβλήθηκε στό μεγαλύτερο διωκόμενο χάριν του Ιησού Χριστού.

Από την ερμηνεία του στίχων ε΄ 16 και τη σελ. 415, του εξαίρετου ερμηνευτικού βιβλίου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου <<Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου>> τόμος Α’ , Αθήνα 1996.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.
Ο τίτλος στο απόσπασμα που παραθέσαμε είναι του ιστολογίου μας.

 

ΑΝΝΑΣ ΚΑΪΑΦΑΣΔείτε και Και σήμερα ανάξιοι αρχιερείς, δεσποτοκράτες καταδικάζουν αναπολόγητους αθώους πιστούς, πατώντας ΕΔΩ
Εκκλησιαστικό το θέμα του αδικότατου «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
Για τους αδικότατους αφορισμούς ευσεβών απο αρχιερείς τύπου Άννα και Καϊάφα, πατώντας ΕΔΩ
Συγγνώμην να ζητήσουν αυτοί οι οποίοι ύβρισαν τον Κύριο, πατώντας ΕΔΩ
Συνοπτικά ο πραγματικός λόγος «αφορισμού» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Αρνητές του ιερού Χρυσοστόμου, πολλοί σημερινοί διάδοχοι του στους θρόνους, πατώντας ΕΔΩ

Στον Άγιο Συμεών τον Θεοδόχο «Πνεύμα Άγιον ήν επ᾿ αυτόν»

Για τον άγιο Συμεών τον Θεοδόχο που εόρτασε η Εκκλησία μας 1 ημέρα μετά την Δεσποτική εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου, παρουσιάζουμε και άλλο ένα μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Νυν απολύεις τον δούλον σου…» (3-2-1991).

Στον Άγιο Συμεών τον Θεοδόχο «Πνεύμα Άγιον ήν επ᾿ αυτόν»

ΝΙΣ ωραίος 17-12-1989 με περιγρΕπειδή ο Συμεών ήταν ενάρετος και δίκαιος άνθρωπος, επάνω του αναπαυόταν το Πνεύμα το Άγιον. «Πνεῦμα Ἅγιον ἦν ἐπ᾿ αὐτόν».

αγ.ΣυμεώνΠόσο μεγάλο πράγμα, αφαντάστως μεγάλο πράγμα, να είναι πάνω στον άνθρωπο Πνεύμα Άγιον!

Εάν κανείς έχει όλα τα αξιώματα του κόσμου και όλα τα προσόντα και όλα τα αγαθά του κόσμου, αλλά δεν έχει Πνεύμα Άγιον, δεν έχει τίποτε!

Εάν έχει Πνεύμα Άγιον, έχει το πάν!

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Για την προσδοκία του αγίου Συμεών του Θεοδόχου, πατώντας ΕΔΩ
Για την Υπαπαντή του Κυρίου και την απερίγραπτη χαρά του αγίου Συμεών του Θεοδόχου, πατώντας ΕΔΩ
Η αντιμετώπιση του σωματικού θανάτου από τον άγιο Συμεών, πατώντας ΕΔΩ

Ο Ιησούς, Χριστός Κυρίου και Χριστός Κύριος

Για την μεγάλη Δεσποτική εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου παρουσιάζουμε και άλλο ένα μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Νυν απολύεις τον δούλον σου…» (3-2-1991), για την ονομασία του Κυρίου. Για διευκόλυνση των αναγνωστών μας παρουσιάζουμε τους στίχους 25-26.

Ο Ιησούς, Χριστός Κυρίου και Χριστός Κύριος

Στίχος 25 «Καὶ ἰδοὺ ἦν ἄνθρωπος ἐν Ἱεροσολύμοις ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ Πνεῦμα ἦν Ἅγιον ἐπ᾿ αὐτόν· 26 καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου».

ΝΙΣ ΚΗΡΥΤΤΕΙ 2Προσέξετε αδελφοί μου, εδώ ο Ιησούς ονομάζεται Χριστός Κυρίου. Πρόσωπο χρισμένο από τον Κύριο, πρόσωπο χειροτονημένο, -ας εκφραστώ έτσι- από τον Κύριο για την αποστολή στον κόσμο. Δεν θα ιδεί θάνατο, είπε το Πνεύμα το Άγιον στον Συμεών προτού δεί τον Χριστόν του Κυρίου.

IXR

Εδώ ο Ιησούς ονομάζεται Χριστός Κυρίου ως άνθρωπος, τον οποίο ο Κύριος έχρισε και απέστειλε στον κόσμο.

Σε άλλο σημείο του ιδίου του Ευαγγελίου, του Λουκά, ο Ιησούς ονομάζεται όχι Χριστός Κυρίου, αλλά Χριστός Κύριος.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικρο

Οι Γραφές δεν αντιφάσκουν αλλά έχουν θαυμαστή συμφωνία και αρμονία.

Ο Ιησούς είναι και «Χριστός Κυρίου» σύμφωνα με το ένα χωρίο του Λουκά και «Χριστός Κύριος» σύμφωνα με το άλλο χωρίο του Λουκά.

αγ.Συμεών

Είναι Χριστός Κυρίου σαν άνθρωπος και είναι Χριστός Κύριος σαν Θεός. Ή μάλλον σαν Θεός και σαν άνθρωπος. Χριστός σαν άνθρωπος και Κύριος σαν Θεός, σαν Γιαχβέ στα εβραϊκά.

Επειδή κατέκλυσε τον κόσμο η πλάνη, η αίρεσις, πρέπει να εξετάζουμε τα χωρία της Γραφής και από θεολογικής απόψεως για να έχουμε επιχειρήματα να φιμώνουμε, να αποστομώνουμε τους θρασείς και ιταμούς και αυθάδεις αιρετικούς.

Ο Ιησούς Χριστός Κυρίου ως άνθρωπος, Χριστός Κύριος ως Θεός, ή μάλλον ως Θεός και άνθρωπος, ως Θεάνθρωπος.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Η Υπαπαντή του Κυρίου, απόσπασμα απο το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα και σε μετάφραση στη νεοελληνική από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για την Υπαπαντή του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Για την προσδοκία του αγίου Συμεών του Θεοδόχου

Επειδή πριν 10 περίπου ημέρες η Εκκλησία εόρτασε την Υπαπαντή του Κυρίου και πριν 9 ημέρες τον άγιο Συμεών τον Θεοδόχο παρουσιάζουμε πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Νυν απολύεις τον δούλον σου…» (3-2-1991), για τις προσδοκίες του αγίου Συμεών.

Για την προσδοκία του αγίου Συμεών του Θεοδόχου

ΝΙΣ ΚΗΡΥΤΤΕΙ 2«Προσδεχόμενος, παράκλησιν του Ισραήλ». Τί σημαίνει τούτο; Περίμενε να στρέψει ο Θεός την εύνοια Του, να εκδηλώσει ο Θεός την εύνοια Του υπερ του Ισραήλ, υπερ του έθνους του. Περίμενε να δώσει ο Θεός παρηγορία στον Ισραήλ, να δώσει βοήθεια και λύτρωση.

αγ.Συμεών

Είχε αισθήματα ανάλογα με τα αισθήματα που έχουν και σήμερα οι καλοί Έλληνες, να στρέψει ο Θεός την εύνοια Του προς το ιστορικό και μαρτυρικό Ελληνικό Έθνος και να δώσει καλύτερες ημέρες στο έθνος, να δικαιώσει τους εθνικούς μας πόθους και ακόμη περισσότερο να δώσει πνευματική σωτηρία στο έθνος.

Όσοι έχουν πνευματικές προσδοκίες είναι μεγάλες ψυχές, έστω και αν δεν κατέχουν κανένα αξίωμα. 

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και  Αναρτήσεις για την Υπαπαντή του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ
Για τον υψηλό τίτλο «δούλος Κυρίου», πατώντας ΕΔΩ
Η αντιμετώπιση του σωματικού θανάτου από τον άγιο Συμεών, πατώντας ΕΔΩ

«Μή καταφρονήσητε ἑνός τῶν μικρῶν» (Ματθ. ιη΄ 10)

Παρακάτω παρουσιάζουμε από το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Ματθαίου 1 στίχο και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για την μη καταφρόνηση των μικρών.

«Μή καταφρονήσητε ἑνός τῶν μικρῶν» (Ματθ. ιη΄ 10)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ματθαίου

αγιος Ματθαιος Αποστολος

10 Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

Η μετάφραση του στίχου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

10 «Προσέχετε νά μή καταφρονήσετε κανένα ἀπό τούς μικρούς αὐτούς. Διότι σᾶς βεβαιώνω, ὅτι οἱ ἄγγελοί τους στούς οὐρανούς συνεχῶς βλέπουν τό πρόσωπο τοῦ Πατέρα μου τοῦ οὐρανίου».

 

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για το στίχο 10 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Δείτε και Ταλανισμός αμετανοήτων πόλεων (Ματθ. ια΄ 20-24), πατώντας ΕΔΩ
Δοξολογία (Ιουδ. 24-25), πατώντας ΕΔΩ
Η παραβολή της ζύμης (Ματθ. ιγ΄ 33), πατώντας ΕΔΩ
«Ο εωρακώς εμέ εώρακε τόν Πατέρα», «Εγώ εν τω Πατρί καί ο Πατήρ εν εμοί εστι» (Ιω. ιδ΄ 8-14), πατώντας ΕΔΩ
Καιρός ευλογημένος, εποχή σωτηρίας (Β’ Κορ. στ’ 1-2), πατώντας ΕΔΩ

Για την Εκκλησία και τους Τρείς Ιεράρχες

Επειδή η Εκκλησία πριν 11 ημέρες εόρτασε τους Τρεις Ιεράρχες, παρουσιάζουμε πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, με θέμα «Η Εκκλησία είναι Μία» (29-1-1995), για την Εκκλησία και τους Τρείς Ιεράρχες, Βασίλειο τον Μέγα, Γρηγόριο τον Θεόλογο και Ιωάννη τον Χρυσόστομο.

Για την Εκκλησία και τους Τρείς Ιεράρχες

νικσΟ Θεός, αγαπητοί μου, έγινε άνθρωπος για να δημιουργήσει νέα κοινωνία ανθρώπων, ανθρώπων του Θεού, την Εκκλησία.

Η Εκκλησία είναι το μεγαλύτερο πνευματικό μέγεθος υπο τον ήλιον.

Η Εκκλησία προφητεύθηκε στην Παλαιά Διαθήκη ως όρος του Θεού, ως τεράστιο πνευματικό μέγεθος. «Και έσται επ΄ εσχάτων των ημερών, εμφανές το όρος Κυρίου και υπεραρθήσεται υπεράνων των βουνών» λέγει ο προφητικός λόγος.

Στις έσχατες ημέρες, την εποχή της Καινής Διαθήκης, το όρος του Θεού θα γίνει φανερό, θα ακτινοβολήσει και θα υψωθεί υπεράνων όλων των βουνών!

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ (2)Οι Τρείς Ιεράρχες των οποίων το απολυτίκιο εψάλλαμε προηγουμένως είναι μεγάλοι Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας.

Η Εκκλησία είναι πολύφωτος ουρανός διότι το στερέωμά της περιλαμβάνει εκατομμύρια άστρων, νοητών άστρων, μεταξύ των οποίων ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος και ο Χρυσόστος είναι από τα μέγιστα άστρα, είναι από τους μεγίστους φωστήρας της Εκκλησίας

Tην ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Εύκολο να καταλάβουμε ποιά είναι η Μία η αληθινή Εκκλησία, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Επίπληξη για την άγνοια και παρερμηνεία της Αγίας Γραφής για το θέμα του Αντιχρίστου

Παρακάτω παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ερμηνευτική ομιλία του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου,  με θέμα «Μη παντί πνεύματι πιστεύετε» (Α’ Ιωαν.4:1-6) (4-3-2001), για την παρερμηνεία της Αγίας Γραφής για τον θέμα του Αντίχριστου.

Επίπληξη για την άγνοια και παρερμηνεία της Αγίας Γραφής για το θέμα του Αντιχρίστου

nisxrΚαι εδώ πάλι ομιλεί για Αντίχριστο, ο Ιωάννης, στη συνέχεια, στο στίχο 3. «Και τούτο εστί το του Αντιχρίστου, ο ακηκόατε ότι έρχεται, και νυν εν τω κόσμω εστίν ήδη».

theolΚαι προηγουμένως ο Απόστολος σε άλλο σημείο της Επιστολής του, μας μίλησε για τον Αντίχριστο, για το φοβερότατο αυτό όνομα, το φοβερότατο αυτό πρόσωπο.

«Ηκούσατε» λέει «ότι ο Αντίχριστος έρχεται και τώρα πολλοί αντίχριστοι έχουν έλθει», όπως είπε εδώ «πολλοί ψευδοπροφήται».

αντιχριστοςΕπανέρχεται στο θέμα του Αντιχρίστου στην περικοπή που εξετάζουμε.

Στις ημέρες αγαπητοί μου, εδώ στην Ορθόδοξη Ελλάδα εμφανίσθηκαν καθηγηταί, -και τί καθηγηταί παρακαλώ;- του Πανεπιστημίου της Θεολογίας καθηγηταί και εκλήθησαν από μητροπολίτες και έκαμαν ομιλίες σε συνάξεις πιστών σε Μητροπόλεις, καθηγηταί της Θεολογίας και τί είπαν; «Πουθενά η Αγία Γραφή δεν μιλάει για Αντίχριστο»!

Πέστε μου, πότε πήραν τα πτυχία αυτοί; Νύχτα τα πήραν;

Tην ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Post Navigation