ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the month “Φεβρουαρίου, 2015”

Ο Τίμιος Πρόδρομος έλεγχε και τους άρχοντες και τον βασιλιά

Προχθές ήταν η εορτή της Α΄ και Β΄ Εύρεσης της κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και γι’ αυτό παραθέτουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, με θέμα «Το κήρυγμα του Προδρόμου» (15-1-2006), για τον έλεγχο του προς τους άρχοντες.

Ο Τίμιος Πρόδρομος έλεγχε και τους άρχοντες και τον βασιλιά

Το Ευαγγέλιο του Πάσχα, κείμενο και μετάφραση από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο Ο Τίμιος Πρόδρομος δεν ήλεγχε μόνον ανθρώπους σχετικώς κατωτέρων τάξεων, ήλεγχε και τους άρχοντες. Ήλεγχε και τον Ηρώδη τον βασιλέα. Ο Ηρώδης συζούσε παρανόμως με την γυναίκα του αδελφού του, του Φιλίππου, την Ηρωδιάδα! Ο Ηρώδης έκανε και άλλα κακά λέει το Ευαγγέλιο. Και ο Πρόδρομος ήλεγξε και την παράνομη συμβίωση, την μοιχεία και τα άλλα κακά που έκανε ο Ηρώδης. Και δεν ήλεγξε μια φορά, επανερχόταν στον έλεγχο και έλεγε στο βασιλιά «Ουκ εξεστί σοι»! Δεν επιτρέπεται να ζεις κατ΄ αυτόν τον τρόπο.
Οι βασιλιάδες είχαν τότε απολυταρχική εξουσία. Ό,τι ήθελαν έκαναν, έκοβαν κεφάλια, χωρίς να δίνουν λόγο σε κανέναν. Ο Ηρώδης της εποχής του Χριστού, θανάτωσε τα νήπια της Βηθλεέμ, κατα τη Γέννηση του Χριστού, θανάτωσε τα νήπια της Βηθλεέμ. Θηριώδης!

 Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, παράδειγμα προς τους κήρυκες του λόγου του Θεού, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις παλαιότερες για τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, πατώντας ΕΔΩ
Για την παρρησία του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου πατώντας ΕΔΩ
Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο φίλος του Νυμφίου Χριστού, πατώντας ΕΔΩ
Οι ψευτοευγενείς και οι αγαπολόγοι Οικουμενιστές θα κατηγορούσαν και τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
ANAΓKH ΠAPPHΣIAΣ, εξαίρετο άρθρο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Επίκαιρες αναρτήσεις

Επίκαιρες αναρτήσεις

Παλαιότερες αναρτήσεις για το Τριώδιο και τη Μ. Τεσσαρακοστή, πατώντας ΕΔΩ

Αγώνας συνεχής για περιμάζεμα του νου και προσήλωση του στα ιερά νοήματα της θείας λατρείας, πατώντας ΕΔΩ

Διήγηση του πρώτου μέρους της παραβολής του ασώτου, πατώντας ΕΔΩ

Πρόσκαιρη και αιωνία κόλασι, πατώντας ΕΔΩ

Περί νηστείας (Ματθ. στ΄ 16-18)

Παρουσιάζουμε μετάφραση στην νεοελληνική γλώσσα, 3 στίχων (Ματθ. στ΄ 16-18) από το προχθεσινό ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής (της Τυρινής) που διαβάστηκε στους ι. Ναούς. Στους στίχους αυτούς ομιλεί ο Κύριος για τον σωστό τρόπο της νηστείας.

Περί νηστείας (Ματθ. στ΄ 16-18)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ματθαίου

το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ πολυ μικρο π.16 Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί, ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. 17 σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, 18 ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

1φαρισαιος6 «΄Οταν δέ νηστεύετε, μή γίνεσθε όπως οι υποκριταί σκυθρωποί, διότι αφήνουν άπλυτα καί ατημέλητα τά πρόσωπά τους, γιά νά φανούν στούς ανθρώπους ότι νηστεύουν. Αληθινά σας λέγω, ότι wbrέχουν λάβει πλήρως τό μισθό τους. 17 Σύ δέ, όταν νηστεύης, άλειψε τό κεφάλι σου (περιποιήσου τά μαλλιά σου) καί νίψε τό πρόσωπό σου, 18 γιά νά μή φανής στούς ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά στόν πατέρα σου, πού είναι παρών στά κρυφά (καί τά βλέπει). Ο δέ πατέρας σου, πού βλέπει στά κρυφά, θά σου αποδώσει στά φανερά».

  Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Ο τίτλος για τους στίχους στ΄ 16-18, είναι του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Προϋπόθεση της θείας συγγνώμης (Ματθ. στ΄ 14-15)

Παρουσιάζουμε μετάφραση στην νεοελληνική γλώσσα, δύο στίχων (Ματθ. στ΄ 14-15) από το χθεσινό ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής που διαβάστηκε στους ι. Ναούς. Στους στίχους αυτούς ομιλεί ο Κύριος.

Προϋπόθεσι της θείας συγγνώμης (Ματθ. στ΄ 14-15)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ματθαίου

14 Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· 15 ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ πολυ μικρο π.14 «Εάν συγχωρήσετε δέ στούς ανθρώπους τά αμαρτήματά τους (προς εσάς), θά συγχωρήση καί σ΄ εσάς ο πατέρας σας ο ουράνιος. 15. Αλλ΄ εάν δέν συγχωρήσετε στούς ανθρώπους τά αμαρτήματά τους, ούτε ο πατέρας σας θά συγχωρήση τά αμαρτήματά σας».

    Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Ο τίτλος για τους στίχους στ΄ 14-15, είναι του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ώρα να ξυπνήσωμε! (Ρωμ. ιγ΄ 11-14)

Σήμερα στους Ναούς διαβάστηκε το αποστολικό ανάγνωσμα Ρωμ. ιγ΄11-ιδ΄4. Γι΄ αυτό παρουσιάζουμε σε μετάφραση τους στίχους Ρωμ. ιγ΄11-14, που ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος έχει σε ξεχωριστή ενότητα, με συγκεκριμένο τίτλο.

Ώρα να ξυπνήσωμε! (Ρωμ. ιγ΄ 11-14)

Το κείμενο του Αποστόλου Παύλου

απ. Παυλος π11 Καὶ τοῦτο, εἰδότες τὸν καιρόν, ὅτι ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι· νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. 12 ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. 13 ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, 14 ἀλλ’ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

11 Καί νά λάβετε υπ΄ όψιν αυτό, διότι γνωρίζετε σέ ποιό καιρό ζούμε, ότι είναι ώρα πλέον νά σηκωθούμε από τόν ύπνο. Διότι τώρα η σωτηρία είναι πιό κοντά μας, παρά τότε πού πιστεύσαμε (διότι τώρα είναι πιό κοντά η δευτέρα ηλιος1παρουσία καί ο θάνατος). 12 Η νύχτα προχώρησε, η δέ ημέρα πλησίασε. Γι΄ αυτό ας αποβάλωμε (σαν άλλα νυκτερινά ενδύματα) τά έργα του σκότους, καί ας φορέσωμε τά όπλα του φωτός. 13 Όπως ζη κανείς κατά τήν ημέρα πού τόν βλέπουν, έτσι νά ζήσωμε σεμνά, όχι μέ γλεντοκόπια καί μεθύσια, όχι μέ ακολασίες καί ασέλγειες, όχι μέ φιλονικίες καί εμπάθειες. 14 Αλλ΄ ενδυθήτε (ως πνευματικό ένδυμα) τόν Κύριο Ιησού Χριστό, καί μή φροντίζετε τή σάρκα γιά ηδονές καί απολαύσεις.

    Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Ο τίτλος για τους στίχους ιγ΄ 11-14, είναι του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Έλεγχος της πνευματικής νωθρότητος καί ανωριμότητος (Εβρ. ε΄11-14), πατώντας ΕΔΩ
Καιρός για αγώνες. Στους τάφους θα ξεκουραστούμε!, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις με εκπομπές του αείμνηστου θαρραλέου δημοσιογράφου Γεωργίου Ζερβού με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο

Αναρτήσεις με εκπομπές του αείμνηστου θαρραλέου δημοσιογράφου Γεωργίου Ζερβού με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο

ze soΟ κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος σε τηλεοπτική εκπομπή του κ. Γεωργίου Ζερβού για τα Πάθη του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος σε τηλεοπτική εκπομπή του κ. Γεωργίου Ζερβού για τo Μυστικό Δείπνο του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος σε τηλεοπτική εκπομπή του κ. Γεωργίου Ζερβού για τα Πάθη του Χριστού και την Υμνογραφία του Επιταφίου Θρήνου, πατώντας ΕΔΩ

ζερβοσ2 ΠΠροφητείες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, τηλεοπτική εκπομπή του κ. Γεώργιου Ζερβού, θαρραλέου και πιστού δημοσιογράφου με τον κ. Νικολάο Σωτηρόπουλο, πατώντας ΕΔΩ

Ο κ.Νικόλαος Σωτηρόπουλος, χθες στην εκπομπή του έγκριτου δημοσιογράφου κ.Γεωργίου Ζερβού, μίλησε για τον δικτατορικό τρόπο με τον οποίο μας κυβερνούν, πατώντας ΕΔΩ

Γ.ΖΕΡΒΟΣ-Ν.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ2 ΠΤο Μακεδονικό ζήτημα, τηλεοπτική εκπομπή σε βίντεο με τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο, προσκεκλημένο απο τον θαρραλέο και πιστό δημοσιογράφο κ. Γεώργιο Ζερβό, πατώντας ΕΔΩ

Δείτε και Κοιμήθηκε ο θαρραλέος δημοσιογράφος και Διευθυντής Σύνταξης του «Ορθόδοξου Τύπου» Γεώργιος Ζερβός!, πατώντας ΕΔΩ

Κοιμήθηκε ο θαρραλέος δημοσιογράφος και Διευθυντής Σύνταξης του «Ορθόδοξου Τύπου» Γεώργιος Ζερβός!

Το ιστολόγιο μας είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο. Επειδή ο θαρραλέος και δυναμικός δημοσιογράφος Γεώργιος Ζερβός συνδεόταν επι αρκετά χρόνια με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο, γι΄ αυτό και ανακοινώνουμε την ξαφνική είδηση της κοίμησης του.

Κοιμήθηκε ο θαρραλέος δημοσιογράφος και Διευθυντής Σύνταξης του «Ορθόδοξου Τύπου» Γεώργιος Ζερβός!

georgzΠριν 3 ημέρες, στις 17 Φεβρουαρίου το μεσημέρι κοιμήθηκε o θαρραλέος δημοσιογράφος και Διευθυντής Σύνταξης της παλαίμαχης εκκλησιαστικής εφημερίδας «Ορθόδοξος Τύπος» Γεώργιος Ζερβός. Κοιμήθηκε ξαφνικά μόλις σε ηλικία 57 ετών!

ζερβ σωτη

Ο Γεώργιος Ζερβός είχε τηλεοπτική εκπομπή στον σταθμό «Blue Sky» και για αρκετό χρονικό διάστημα κάθε Πέμπτη αφιέρωνε την εκπομπή του σε εκκλησιαστικά θέματα και πολύ συχνά, σχεδόν αποκλειστικά για κάποια περίοδο, προσκαλούσε στην εκπομπή του τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, γιατί αναγνώριζε την αξία του και είχε υποστηρίξει το δίκαιο του. Ήταν ξεχωριστός αγωνιστής της Πίστεως.

Η κηδεία του, όπως ανακοινώθηκε, έγινε σήμερα το μεσημέρι στην Μονή «Άξιον Εστίν» στη Βαρυμπόμπη.

Παρακαλούμε τους καλούς αναγνώστες μας να προσεύχονται για την ανάπαυση της ψυχής του.

Αιωνία του η μνήμη!

Δείτε και Για τον ουράνιο κόσμο που πηγαίνουν αυτοί που σώζονται, πατώντας ΕΔΩ

Διάλογος του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με τον άγιο Πορφύριο για την αιωνιότητα της κόλασης

Επειδή την Κυριακή που μας πέρασε ήταν η Κυριακή της Τελικής Κρίσης, παραθέτουμε απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα ομιλίας του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, όπου υπάρχει και διήγηση διαλόγου του με τον άγιο Πορφύριο τον σύγχρονο, για την αιωνιότητα της κόλασης. Το απόσπασμα αυτό το είχαμε παρουσιάσει παλαιότερα, σε παρουσίαση σαν βίντεο.

Διάλογος του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με τον άγιο Πορφύριο για την αιωνιότητα της κόλασης

ΝΙΚΟ Χριστός είναι αγάπη, ο Θεός είναι αγάπη, αλλά δεν είναι και Παντοδύναμος; Γιατί δεν απέτραψε το κακό; Εαν εγώ δω να γίνεται κάποιο κακό και έχω τη δύναμη, θα το αποτρέψω, θα τρέξω και θα το αποτρέψω. Γιατί ο Θεός δεν το απέτρεψε, αφού είναι Παντοδύναμος;
Διότι, επαναλαμβάνουμε, ο Θεός δεν είναι μόνο αγάπη είναι και δικαιοσύνη.
p.PORFYRIOSΈλεγα στον Γέροντα Πορφύριος, που ήταν έτσι μεγάλος χαρισματούχος της εποχής μας.
-«Πάτερ Πορφύριε», λέω, «ένα πράγμα δεν μπορεί έτσι να το χωνέψει η ψυχή μου, επειδή ο Θεός έχει βάλει μέσα μας αυτό το ευγενές αίσθημα της αγάπης προς τον συνάνθρωπο, προς τους συνανθρώπους και προς τους ιδίους τους εχθρούς μας. Ο χριστιανός και τον εχθρό του, δεν θέλει να τον δει να Last_Judgement_300pβασανίζεται. Λέω δεν μπορεί να χωνέψει η ψυχή μου, το δόγμα της αιωνίου κολάσεως. Το πιστεύω» λέω «αφού το λέει ο Χριστός, αφού το λέει η Γραφή, το πιστεύω, αλλά δεν μπορώ να το χωνέψω».
-«Παιδάκι μου ο Θεός» μου είπε, «δεν είναι μόνον αγάπη, είναι και δικαιοσύνη».
Αφού ο Ίδιος ήλθε και σταυρώθηκε, να πληρώσει για τις δικές μας αμαρτίες! Είναι τρομερό πράγμα η αμαρτία! Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, αδελφοί μου.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Αποστομωτική απάντηση στους κοσμικούς που λένε ότι ο Θεός δεν έχει ανάμειξη στους σεισμούς, πατώντας ΕΔΩ
Μεγάλη αυθάδεια η αμφισβήτηση των αποφάσεων του Θεού, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Διάλογος του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με τον άγιο Πορφύριο για την αιωνιότητα της κόλασης, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Aπάντηση σε βλαμμένες απόψεις για τον άδικο «αφορισμό», παρουσίαση σαν βίντεο

Κλείνουμε το μικρό μηνιαίο αφιέρωμά μας στον αδικότατο και ακυρότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, με μία παρουσίαση σαν βίντεο που έχει απάντηση σε βλαμμένες απόψεις του Γεροντισμού για τον άδικο «αφορισμό».

Aπάντηση σε βλαμμένες απόψεις για τον άδικο «αφορισμό», παρουσίαση σαν βίντεο

Ο π. Σάββας Αχιλλέως και αυτός κάνει την διάγνωση ότι από φθόνο «αφορίστηκε» ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος, πατώντας ΕΔΩ
Και ψευδάδελφοι του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου συνεργάστηκαν με τους διώκτες του! πατώντας ΕΔΩ
ΣΤΑΥΡΟΣ περιοδικο π Ο μακαριστός πνευματικός πατέρας του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον «αφορισμό» του γνησιότερου και πιστότερου τέκνου του, πατώντας ΕΔΩ
ασασΗ Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων για τον παράνομο και παράλογο «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Ο αείμνηστος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Κλούτσος για τον «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Η εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος» για τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο και τον «αφορισμό» του, πατώντας ΕΔΩ

Άκρως αντορθόδοξος και σατανικός ο «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου

Παρακάτω παρουσιάζουμε απόσπασμα από την δυναμική ανακοίνωση του «Ιδρύματος Προάσπισης Πνευματικών και Ηθικών Αξιών» που εκδόθηκε αμέσως μετά την κοίμηση του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, για τον αδικότατο «αφορισμό» του.

Άκρως αντορθόδοξος και σατανικός ο «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου

Για την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον άγιο Ιωάννη τον Ρώσο 2. Ὡς γνωστό, ὁ Νικόλαος Σωτηρόπουλος, γιὰ τοὺς ἀνιδιοτελεῖς πολυτιμότατους ἀγῶνες του ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Πατρίδος, ἀφορίσθη ἀπὸ φίλους τοῦ περιβόητου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Στυλιανοῦ, τὴν ἀποκαλουμένη μείζονα καὶ ὑπερτελῆ Σύνοδο, πρᾶγμα ἄκρως ἀντιορθόδοξο καὶ σατανικό. Χωρὶς κἂν νὰ τὸν γνωρίζουν καὶ νὰ δύνανται νὰ τὸν ἀναγνωρίσουν σὲ φωτογραφία μεταξὺ μερικῶν ἀνθρώπων, χωρὶς κἂν κλητήριο θέσπισμα, χωρὶς ἀπολογία, τὸν ἀφόρησαν ἀδίκως καὶ παρανόμως, διότι ὁ ἀείμνηστος Σωτηρόπουλος ἦταν μέλος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχουν τὸν λόγον. Δὲν τοῦ ἐκοινοποίησαν τὴν καταδίκη του, ἀλλὰ ἐπληροφορήθη ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. ὅτι ἀφορίσθηκε …

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΠηγή: Από την ανακοίνωση της 28-8-2014 της ιστοσελίδας της «ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ» (δείτε ΕΔΩ).

Δείτε και ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΜΙΑΣ ΑΔΙΚΙΑΣ, πατώντας ΕΔΩ
Δύο απο τους ουσιαστικούς λόγους που ακυρώνουν τον αδικότατο «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Επιστολή ιερομόναχου για τον Νικόλαο Σωτηρόπουλο και τον «αφορισμό» του, πατώντας ΕΔΩ
Και ο προηγούμενος μητροπολίτης Φωκίδος Αθηναγόρας ήξερε ότι ο «αφορισμός» είναι άκυρος, πατώντας ΕΔΩ
Ἀφορισμός θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
Πρόσφατη αναφορά του κ. Χρήστου Λιβανού στον άδικο και παράνομο «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Το μαρτυρικό πνεύμα του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Πολλές φορές ανάξιοι αρχιερείς της Εκκλησίας συγκρότησαν ληστρικές Συνόδους

Επειδή χθες συμπληρώθηκαν 21 χρόνια και 2 μήνες από τον τον αδικότατο και ακυρότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου και ακόμα δεν έχει αρθεί, αρχίζουμε απο σήμερα το μικρό τριήμερο αφιέρωμά μας, με απόσπασμα απο το βιβλίο του «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄.

Πολλές φορές ανάξιοι αρχιερείς της Εκκλησίας συγκρότησαν ληστρικές Συνόδους

Πρόσφατη αναφορά του κ. Χρήστου Λιβανού στον άδικο και παράνομο «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου Πολλές πραγματικώς φορές ανάξιοι αρχιερείς της Εκκλησίας συγκρότησαν Συνόδους με κακούς σκοπούς, ληστρικές Συνόδους, γιά νά δολοφονήσουν, όχι τόσο σωματικώς όσο πνευματικώς, αξίους δούλους του Χριστού, οι οποίοι ήταν σ΄ αυτούς ανεπιθύμητοι. Η δε πνευματική δολοφονία είνε χειρότερη, πολύ χειρότερη, από τή σωματική δολοφονία.

Από την ερμηνεία των στίχων ζ΄ 45 και τη σελ. 634, του εξαίρετου ερμηνευτικού βιβλίου του Νικολάου Σωτηρόπουλου <<Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου>> τόμος Α’ , Αθήνα 1996.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.

Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

Ο τίτλος στο απόσπασμα που παραθέσαμε είναι του ιστολογίου μας.

N IS ΔΑΙΜ πΔείτε και Ποιούς έπρεπε να αφορίσει η διοικούσα Εκκλησία και δεν το τόλμησε, πατώντας ΕΔΩ
Για τους αδικότατους αφορισμούς ευσεβών απο αρχιερείς τύπου Άννα και Καϊάφα,
πατώντας ΕΔΩ
Ο αδικότατος «αφορισμός» γυρίζει στα κεφάλια τους, πατώντας ΕΔΩ
Βλαμμένες απόψεις για τους άδικους και παράλογους «αφορισμούς», παρουσιάση σαν βίντεο πατώντας ΕΔΩ
Φωτογραφία που δείχνει πόσο κωμικός είναι ο «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Η Εκκλησία δεν αφορίζει πολεμίους των αιρετικών, πατώντας ΕΔΩ
Δεν «πιάνουν» οι άδικες κατάρες και οι άδικοι αφορισμοί, πατώντας ΕΔΩ
Ποιοί υπόκεινται σε αφορισμό σύμφωνα με την Εκκλησία, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΙΣΧΥΝΗΣ, πατώντας ΕΔΩ

Το σκίτσο της ανάρτησης είναι από βιβλίο του π. Αυγουστίνος, εκδόσεων της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητάς του «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» και εικονίζει ανάξιο αρχιερέα να διώκει πιστό άνθρωπο.

Να μην φοβόμαστε τον θάνατο

Σήμερα που είναι Ψυχοσάββατο παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα από την ωφέλιμη ομιλία μακαριστού ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Τί είναι ο θάνατος Α’» που έγινε στις 10-2-2002.

Να μην φοβόμαστε τον θάνατο

ΝΙΚ

Λοιπόν, να μη φοβούμεθα το θάνατο. Προ Χριστού ο θάνατος ήταν φοβερός. ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ πΜετά Χριστόν για τους πιστούς δεν είναι τόσο φοβερός. Ή για τους πολύ-πολύ πιστούς και χαριτωμένους ανθρώπους, ο θάνατος, είπαμε, δεν είναι δυσάρεστο πράγμα, είναι εχθρός που γίνεται φίλος και μας παραδίδει στον Χριστό.

 

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Ο θάνατος δεν είναι φυσικό πράγμα, πατώντας ΕΔΩ
Ο θάνατος είναι έξοδος και όχι εκμηδένιση, πατώντας ΕΔΩ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΑΝΑΤΟΣ, του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Για τον ουράνιο κόσμο που πηγαίνουν αυτοί που σώζονται, πατώντας ΕΔΩ

Επίκαιρες αναρτήσεις

Θυμίζουμε στους καλούς αναγνώστες μας, αναρτήσεις παλαιότερες για εορτή που πέρασε, του αγίου Χαραλάμπους και για την σημερινή εορτή του αγίου ζεύγους Ακύλα και Πρισκίλλας.

Επίκαιρες αναρτήσεις

ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Σύντομα το μαρτύριο του αγίου Χαραλάμπους, μικρή παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Για τον άγιο Χαράλαμπο και για ένα θαύμα του, πατώντας ΕΔΩ

Το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων για τους αγίους Ακύλα και Πρίσκιλλα, πατώντας ΕΔΩ

Οι γυναίκες αν θέλουν να είναι σπουδαίες, ας μιμηθούν την αγία Πρίσκιλλα, πατώντας ΕΔΩ

Το ρεύμα των Νικολαϊτών έχει πολύ εξαπλωθεί σήμερα

Σαν συνέχεια της αποστολικής περικοπής για την πορνεία που διαβάστηκε στους Ναούς την Κυριακή του Ασώτου, παραθέτουμε πολύ μικρό απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Χαιρετισμός και προτροπή του Ιούδα» (16-3-2003), για τη διδασκαλία των αιρετικών νικολαϊτών που αρνούνταν και την Χριστιανική ηθική.

Το ρεύμα των Νικολαϊτών έχει πολύ εξαπλωθεί σήμερα

XAPAKTHPIΣMOI AIPETIKΩNΕπειδή το ρεύμα των Νικολαϊτών που υπήρχε ήδη στην εποχή των Αποστόλων, σήμερα έχει πολύ απλωθεί δυστυχώς, γι΄ αυτό αγαπητοί μου, λαμβάνοντας αφορμή απο τη σημερινή μεγάλη εορτή, την εορτή της Ορθοδοξίας, θα κάνουμε με την βοήθεια του Θεού, μια σειρά ομιλιών, 3-4 ομιλίες πάνω στην επιστολή του Ιούδα που είναι καταπέλτης εναντίον των αιρετικών νικολαϊτών.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Αναρτήσεις για την αισχρή αίρεση του Νικολαϊτισμού και του νεονικολαϊτισμού, πατώντας ΕΔΩ

Αυτός που πορνεύει, ατιμάζει και μολύνει το ίδιο του το σώμα

Για την Κυριακή του Ασώτου που μας πέρασε, παρουσιάζουμε άλλο απομαγνητοφωνημένο πολύ μικρό απόσπασμα από την ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Η ελεύθερη συμβίωση πορνεία» (23-3-2008), στο σημείο όπου αναλύει τo στίχο 18 του αποστολικού αναγνώσματος της Κυριακής του Ασώτου.

Αυτός που πορνεύει, ατιμάζει και μολύνει το ίδιο του το σώμα

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣΆλλο επιχείρημα κατά της πορνείας. Κάθε αμάρτημα που κάνει ο άνθρωπος είναι έξω από το σώμα. Κάνει ένα φόνο, σκοτώνει ένα άλλο σώμα. Όταν όμως πορνεύει αμαρτάνει στο ίδιο του το σώμα, μολύνει το δικό του σώμα, φθείρει το δικό του κολαση ξσώμα, καταστρέφει το δικό του σώμα, καταδικάζει το δικό του σώμα σε αιώνια καταδίκη.

Ατιμάζει το δικό του σώμα, το πολύτιμο αυτό συστατικό. Δύο συστατικά έχει ο άνθρωπος, το πνεύμα και το σώμα, την ψυχή και την σάρκα. Πορνεύοντας εξευτελίζει το σώμα του, ατιμάζει το σώμα του!

Την ομιλία θα τη βρείτε με τον αριθμό 474 στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής του Ασώτου (Α’ Κορ. στ’ 12-20), πατώντας ΕΔΩ

Φεύγετε την πορνεία!

Επειδή προχθες Κυριακή του Ασώτου διαβάστηκε στους Ναούς το αποστολικό ανάγνωσμα κατά της πορνείας (δείτε ΕΔΩ), παρουσιάζουμε απομαγνητοφωνημένο πολύ μικρό απόσπασμα από την ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Η ελεύθερη συμβίωση πορνεία» (23-3-2008), στο σημείο όπου αναλύει τo στίχο 18 του αποστολικού αναγνώσματος της Κυριακής του Ασώτου.

Φεύγετε την πορνεία!

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ«Φεύγετε την πορνείαν», φωνάζει ο Απόστολος. Να φεύγει κανείς την πορνεία όπως φεύγει απο ένα φίδι.

Αν δει κανείς ένα φίδι ο άνθρωπος αποτροπιάζεται, τρομοκρατείται και φεύγει.

SN

Έτσι πρέπει να φεύγει κανείς την πορνεία. Για να πολεμήσεις άλλα πάθη μπορεί να συμπλακείς με αυτά και έτσι να τα πολεμήσεις, όπως δύο παλαισταί συμπλέκονται και πολεμεί ο ένας τον άλλον. Αλλά ως προς την πορνεία δεν πρέπει να συμπλακείς, πρέπει να φύγεις μακρυά απο την πορνεία για να νικήσεις και να διασωθείς.

Την ομιλία θα τη βρείτε με τον αριθμό 474 στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Αιρετικοί όσοι διδάσκουν την σκλαβιά της αμαρτίας σαν ελευθερία, πατώντας ΕΔΩ
Θέλουν να πορνεύουν και να ακολασταίνουν, χωρίς ενοχές, πατώντας ΕΔΩ
Η διδασκαλία των αιρετικών νικολαϊτών, πατώντας ΕΔΩ
Το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής του Ασώτου (Α’ Κορ. στ’ 12-20), πατώντας ΕΔΩ
Χειρότερο και απο τα σοβαρά αμαρτήματα, η κατάργηση της έννοιας της αμαρτίας, πατώντας ΕΔΩ

Προσέχετε από τη ζύμη της υποκρισίας. Η αλήθεια αποκαλύπτεται (Λουκ. ιβ΄ 1-3)

Για την προηγούμενη Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από την Καινή Διαθήκη σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, για την υποκρισία των Φαρισαίων.

Προσέχετε από τή ζύμη της υποκρισίας. Η αλήθεια αποκαλύπτεται (Λουκ. ιβ΄ 1-3)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Λουκά

1 Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου, ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον· Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης τῶνΕΛΗΜΟΣΥΝΗΠ Φαρισαίων, ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις. 2 οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστὶν ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται· 3 ἀνθ’ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε, ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, καὶ, ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις, κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

φαρισαιοςΤότε, αφού συγκεντρώθηκαν πολύ μεγάλα πλήθη λαού, ώστε νά πατή ο ένας τόν άλλο, άρχισε νά λέγη πρώτα πρός τούς μαθητάς του: «Νά προσέχετε τούς εαυτούς σας από τό προζύμι των Φαρισαίων, πού είναι υποκρισία. ηλιος12 Δέν υπάρχει δέ τίποτε σκεπασμένο, πού δέν θά ξεσκεπασθή, καί κρυφό, πού δέν θά γίνη γνωστό. 3 Γι΄ αυτό όσα είπατε στό  σκοτάδι, θ΄ ακουσθούν στό φως. Καί όσα είπατε στό αυτί στά ιδιαίτερα δωμάτια, θά κηρυχθή πάνω από τίς ταράτσες».

   Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Ο τίτλος για τους στίχους ιβ΄ 1-3, είναι του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Ανεξάντλητος ο πλούτος της Αγίας Γραφής, πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation