ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the month “Οκτώβριος, 2021”

Η ανάστασι του υιού της χήρας της Ναΐν (Λουκ. ζ΄ 11-17)

Παρακάτω παρουσιάζουμε τη διήγηση της ανάστασης από τον Κύριο του υιού της χήρας της Ναΐν, από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Λουκά που ήταν το ευαγγελικό ανάγνωσμα της 2ης Κυριακής του φετεινού Οκτωβρίου και την μετάφραση του στη νεοελληνική γλώσσα από τον Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Η ανάστασι του υιού της χήρας της Ναΐν (Λουκ. ζ΄ 11-17)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Λουκά

11 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑξῆς ἐπορεύετο εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν· καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοὶ καὶ ὄχλος πολύς. 12 Ὡς δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς υἱὸς μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. 13 Καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ· μὴ κλαῖε· 14 καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπε· νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. 15 Καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. 16 Ἔλαβε δὲ φόβος πάντας καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, λέγοντες ὅτι προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. 17 Καὶ ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ ᾿Ιουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ ἐν πάσῃ τῇ περιχώρῳ.

 Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

Κατόπιν δέ (ο Ιησούς) πήγαινε σέ μία πόλι ονομαζομένη Ναΐν. Καί πήγαιναν μαζί του αρκετοί μαθηταί του και λαός πολύς. 12 Όταν δέ πλησίασε στήν πύλη της πόλεως, ιδού γινόταν η εκφορά ενός νεκρού, πού ήταν υιός μονογενής στή μητέρα του, αυτή δέ ήταν χήρα, καί λαός πολύς από τήν πόλι τή συνώδευε. 13 Όταν δέ ο Κύριος τήν είδε, τή σπλαγχνίσθηκε καί της είπε: «Μήν κλαίς!». 14 Έπειτα πλησίασε καί άγγιξε τό φέρετρο, αυτοί δέ πού τό βάσταζαν σταμάτησαν, καί είπε: «Νεανίσκε, σέ σένα απευθύνομαι, σήκω!». 15 Καί ανασηκώθηκε ο νεκρός καί άρχισε νά μιλάη, καί τόν παρέδωσε στή μητέρα του. 16 Καί δέος κυρίευσε όλους, καί δόξαζαν τό Θεό λέγοντας, «Μεγάλος προφήτης εμφανίσθηκε σ΄ εμάς», καί, «Ο Θεός ενδιαφέρθηκε γιά τό λαό του». 17 Καί διαδόθηκε αυτή η φήμη γι΄ αυτόν σ΄ όλη τήν Ιουδαία καί σ΄ όλα τά περίχωρα.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχο 11-17 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος 3 φορές υποστήριξε στο Φανάρι τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο για την υπόθεση του αδικότατου «αφορισμού» του

Επειδή περίπου πριν 1 ακριβώς εβδομάδα, στις 21 Οκτωβρίου, εόρταζε ο προηγούμενος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος, για την ωφέλεια της ψυχής του, κλείνουμε το μικρό αφιέρωμα μας στον αδικότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου με πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από λόγο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου σε τηλεοπτική εκπομπή για τον αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, όπου ήταν καλεσμένος τις ημέρες αμέσως μετά την κοίμηση του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου. Στο απόσπασμα αναφέρει ότι ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος 3 φορές τον υποστήριξε στο Φανάρι για την υπόθεση του αδικότατου «αφορισμού» του.

Ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος 3 φορές υποστήριξε στο Φανάρι τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο για την υπόθεση του αδικότατου «αφορισμού» του

ΝΙΣ σε Δρουζα 2008 περΞέρει το πανελλήνιο, ο εκκλησιαστικός, ο θρησκευτικός κόσμος ότι από το Φανάρι ΦΑΝΑΡΙ έγινε σ΄ εμένα μια κραυγαλέα αδικία.

Και αισθάνομαι ευγνωμοσύνη απέναντι του xπροκαθημένου που έφυγε για την αιωνιότητα, διότι 3 φορές απευθύνθηκε στο Φανάρι, στην «κορυφή της Ορθοδοξίας» και με υποστήριξε, άλλο ότι δεν έτυχε κατανοήσεως. Και έφθασε ο πατριάρχης στο σημείο, σε μια περίοδο να καταστήσει ακοινώνητο τον αρχιεπίσκοπο, κατα ένα τρόπο να τον αφορίσει.

 

nsbΔείτε και Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος ήταν αφορισμένος σαν τον Απόστολο Παύλο ως διαλεγμένος από τον Κύριο, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Για τον ίδιο τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο ο «αφορισμός» του, ήταν ανύπαρκτος, χαρά και τιμή, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
ΝΙΚ ΜΕ Π. ΑΥΓΑναρτήσεις για τον μακαριστό π. Αυγουστίνο απέναντι στους άδικους «αφορισμούς» και στον «αφορισμό» του γνησιότερου τέκνου του, πατώντας ΕΔΩ
Γιατί δεν ισχύουν οι άδικοι αφορισμοί, πατώντας ΕΔΩ
Χαρμόσυνο γεγονός είναι ο αδικότατος «αφορισμός» για τον ίδιο τον Ομολογητή Θεολόγο, πατώντας ΕΔΩ
Καυτή ερώτηση για τον αδικότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
Ύμνοι στον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο με αναφορά στον άδικο και άκυρο «αφορισμό» του, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις με μακαρισμούς ταιριαστούς για τον Ομολογητή Θεολόγο Νικολάο Σωτηρόπουλο εξ΄ αιτίας του αδικότατου «αφορισμού» του

Συνεχίζουμε το μικρό αφιέρωμα μας στον αδικότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του μακαριστού π. Αυγουστίνου, με αναρτήσεις του ιστολογίου μας που περιέχουν  μακαρισμούς που ταιριάζουν στον Ομολογητή Θεολόγο εξ΄ αιτίας του αδικότατου «αφορισμού» του.

Αναρτήσεις με μακαρισμούς ταιριαστούς για τον Ομολογητή Θεολόγο Νικολάο Σωτηρόπουλο εξ΄ αιτίας του αδικότατου «αφορισμού» του

Κείμενα του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον π.Αυγουστίνο Καντιώτη Μακάριος ξανά ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος! πατώντας ΕΔΩ

Και πάλι μακάριος ο Ομολογητής Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος για τον άδικο «αφορισμό», πατώντας ΕΔΩ

Μακάριος και πάλι ο Ομολογητής Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος για τον αδικότατο «αφορισμό» που υπέμεινε, πατώντας ΕΔΩ

Μερικές αναρτήσεις για τους δίκαιους αφορισμούς από τον Απόστολο Παύλο και την Εκκλησία

Επειδή πριν 2 εβδομάδες περίπου, συμπληρώθηκαν 27 χρόνια και 10 μήνες από τον αδικότατο και παρανομότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου και δεν έχει αρθεί ακόμα, αρχίζουμε το μικρό 3ήμερο μηνιαίο αφιέρωμα μας στον αδικότατο «αφορισμό» του και θυμίζουμε μερικές αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τον δίκαιο αφορισμό από τον πρωτοκορυφαίο και θεόπνευστο Απόστολο Παύλο και την Εκκλησία. Μετά την ανάγνωση των αναρτήσεων ο καθένας καταλαβαίνει καλύτερα ότι το αντίθετο έγινε με τον αδικότατο «αφορισμό» του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου.

Μερικές αναρτήσεις για τους δίκαιους αφορισμούς από τον Απόστολο Παύλο και την Εκκλησία

ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝΑναρτήσεις με ποιούς αφορίζει ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος Παύλος, πατώντας ΕΔΩ

Η εξουσία της Εκκλησίας στον δίκαιο αφορισμό, πατώντας ΕΔΩ

Μερικές αναρτήσεις για την Ιεραποστολή

apIakAlΓια την εορτή του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου, ενός από τους 12 Αποστόλους, που εόρτασε η Εκκλησία μας πριν 2 περίπου εβδομάδες, που κήρυττε το Ευαγγέλιο θυμίζουμε στους αναγνώστες μας παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας, με θέμα την ιεραποστολή.

Μερικές αναρτήσεις για την Ιεραποστολή

Για την γλυκύτητα του ιεραποστολικού έργου, πατώντας ΕΔΩ

Προπάντων χρειάζονται στον κόσμο ιεραποστολικά πρόσωπα, πατώντας ΕΔΩ

Η περιφρόνηση των ιεραποστολικών ιδανικών απο το σύγχρονο Ελληνικό Έθνος, πατώντας ΕΔΩ

Ποθήστε να αποκτήσει η Πατρίδα μας ιεραποστολικά πρόσωπα που σπανίζουν σήμερα, πατώντας ΕΔΩ

pent nikΧαρά αισθάνονται όσοι κοπιάζουν για τον Κύριο και άρρητη γλυκύτητα όσοι έχουν ιεραποστολικό έργο, πατώντας ΕΔΩ

Για την μεγάλη προθυμία και ιεραποστολικότητα των Αγίων Αποστόλων, πατώντας ΕΔΩ

Το έργο του Κυρίου συνεχίζεται με την ιεραποστολή, πατώντας ΕΔΩ

Τί θα ήταν η ανθρώπινη κοινωνία χωρίς το κήρυγμα των αποστόλων και ιεραποστόλων, πατώντας ΕΔΩ

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την σύλληψη των ιερών νοημάτων της Γραφής

Παρακάτω παρουσιάζουμε από τα προλεγόμενα της ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ σε μετάφραση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, για τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την σύλληψη των ιερών νοημάτων της Γραφής.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την σύλληψη των ιερών νοημάτων της Γραφής

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Προσπάθησα, ώστε η μετάφρασι νά είναι όσο τό δυνατόν πιστότερη καί πλησιέστερη πρός τό ύφος του ιερού ΝΙΣ BS περκειμένου, αλλά καί νά καθιστά τό ιερό κείμενο όσο τό δυνατόν καταληπτότερο. Η προσευχή των αναγνωστών καί ο φωτισμός τους απόΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικρο τό Άγιο Πνεύμα, πού είναι κατ΄ ουσίαν ο συγγραφεύς της Αγίας Γραφής, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις γιά νά συλλαμβάνουν καλλίτερα τά ιερά νοήματα. Καί ισχυρά πνεύματα δέν αντιλήφθηκαν ορθώς πολλά νοήματα του θεόπνευστου λόγου, διότι έλειπαν αυτές οι προϋποθέσεις.

Από τα Προλεγόμενα του βιβλίου, Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Αναγκαίος και εκ των ουκ άνευ, ο λόγος του Θεού, πατώντας   ΕΔΩ
Αναρτήσεις με αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη (10), πατώντας ΕΔΩ
«Τό ευαγγέλιον του Χριστού δύναμις Θεού εις σωτηρίαν» (Ρωμ. α’ 16-17), πατώντας ΕΔΩ

Διάφορες αναρτήσεις (2)

Παρακάτω θυμίζουμε στους καλούς αναγνώστες μας, διάφορες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

Διάφορες αναρτήσεις (2)

ΕΛΛΑΣ μικρηΗ αρετή της ταπείνωσης και η Ελλάδα, παλαιότερα και τώρα, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

κομποσχοινιΠροσευχή του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου για την απαλλαγή από τα μικρόβια του φθόνου και της υπερηφάνειας, πατώντας ΕΔΩ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικροΧρέος των Ορθόδοξων Χριστιανών η μελέτη του λόγου του Θεού και η διάδοσή του, πατώντας ΕΔΩ

IXRΌποιος κρατεί τις εντολές του Κυρίου, Τον αγαπά, πατώντας ΕΔΩ

Για την ασύγκριτη αγάπη του Θεού, πατώντας ΕΔΩ

Άκαρποι οι επίσημοι διάλογοι με τους αιρετικούς, πατώντας ΕΔΩ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΛΥΘΕΙ. ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΤΟ ΕΣΦΑΓΜΕΝΟΝ ΑΡΝΙΟΝ! , παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

 

Μερικές αναρτήσεις για την μετάνοια

Μερικές αναρτήσεις για την μετάνοια

Τί σημαίνει «μετανοείτε», πατώντας ΕΔΩ

Με την μετάνοια εξαλείφονται όλα τα αμαρτήματα, όσα πολλά και μεγάλα και αν είναι, πατώντας ΕΔΩ

Η μόνη ενδεδειγμένη επανάστασι, πατώντας ΕΔΩ

Όσοι μετανοούν ανακουφίζονται απο τον καύσωνα της αμαρτίας και δροσίζονται, πατώντας ΕΔΩ

Αγαπάτε τούς εχθρούς σας (Λουκ. στ΄ 31-36)

Παρακάτω παρουσιάζουμε απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Λουκά που περιέχει το ευαγγελικό ανάγνωσμα της 1ης Κυριακής του Οκτωβρίου και την μετάφραση του στη νεοελληνική γλώσσα από τον Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Αγαπάτε τούς εχθρούς σας (Λουκ. στ΄ 31-36)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Λουκά

27 ᾿Αλλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν· ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς, 28 εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμῖν, προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς. 29 Τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς. 30 Παντὶ δὲ τῷ αἰτοῦντί σε δίδου, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει. 31 Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. 32 Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; Καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. 33 Καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; Καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. 34 Καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; Καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. 35 Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. 36 Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.

 Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

ο ΧΡΙΣΤΟΣ διδάσκων27 «Λέγω δέ σέ σάς, πού μέ ακούτε: Ν΄ αγαπάτε τούς εχθρούς σας, νά κάνετε καλό σ΄ αυτούς πού σάς μισούν, 28 νά δίνετε ευχές σ΄ όσους εκστομίζουν εναντίον σας κατάρες, νά προσεύχεσθε γιά όσους σάς συμπεριφέρονται κακώς. 29 Σ΄ όποιον σέ κτυπά στή μία πλευτά της σιαγόνος (στό ένα μάγουλο), πρόσφερε καί τήν άλλη. Καί αυόν, πού σού παίρνει τό πανωφόρι, μή εμποδίσης νά σού πάρη καί τό πουκάμισο. 30 Καί σέ καθένα, πού σου ζητεί, δίνε. Καί απ΄ αυτόν, πού παίρνει τά δικά σου, νά μή ζητής νά τά πάρης πίσω. 31 Καί καθώς θέλετε νά κάνουν οι άνθρωποι σέ σάς, έτσι νά κάνετε καί σείς σ΄ αυτούς. 32 Εάν δέ αγαπάτε εκείνους, οι οποίοι σάς αγαπούν, ποιός μισθός ανήκει σέ σάς; Διότι καί οι ασεβείς αγαπούν εκείνους, οι οποίοι τούς αγαπούν. 33 Καί έαν ευεργετήτε εκείνους, οι οποίοι σάς ευεργετούν, ποιός μισθός ανήκει σέ ?????????????????????????????????????????????σάς; Διότι καί οι ασεβείς τό αυτό πράττουν. 34 Καί εάν δανείζετε σ΄ εκείνους, από τούς οποίους ελπίζετε νά πάρετε πίσω, ποιός μισθός ανήκει σέ σάς; Διότι καί ασεβείς δανείζουν σέ ασεβείς γιά νά πάρουν πίσω τά αυτά. 35 Ναί, ν΄ αγαπάτε τούς εχθρούς σας, καί νά ευεργετήτε, καί νά δανείζετε, χωρίς νά περιμένετε πίσω τίποτε. Καί έτσι θά είναι ο μισθός σας πολύς, καί θά είσθε παιδιά τού Υψίστου, διότι αυτός φέρεται μέ καλωσύνη στούς αχαρίστους καί κακούς. 36 Νά είσθε λοιπόν σπλαγχνικοί, όπως καί ο (ουράνιος) πατέρας σας είναι σπλαγχνικός».

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχο 27-36 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Μερικές αναρτήσεις για τον Άγιο Απόστολο Θωμά και την τρανή ομολογία του

Για την εορτή του Αγίου Αποστόλου Θωμά που εόρτασε η Εκκλησία πριν 13 ημέρες, θυμίζουμε μερικές αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τον Απόστολο Θωμά και την τρανή ομολογία του.

Μερικές αναρτήσεις για τον Άγιο Απόστολο Θωμά και την τρανή ομολογία του

Ο αναστάς Κύριος εμφανίζεται στό Θωμά (Ιω. κ’ 24-29), πατώντας ΕΔΩ

Η ομολογία του Αποστόλου Θωμά, η συγκινητικότερη ομολογία, πατώντας ΕΔΩ

Για την πολλή τρυφερότητα της αγίας αγάπης του Αποστόλου Θωμά προς τον Κύριο, πατώντας ΕΔΩ

η ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑΌπως ο Απόστολος Θωμάς έτσι και εμείς πρέπει να αισθανόμαστε τον Κύριο, πατώντας ΕΔΩ

Τρανότερη και λαμπρότερη η ομολογία του Αποστόλου Θωμά από την τρανή ομολογία του Αποστόλου Πέτρου, πατώντας ΕΔΩ

Δύο σύντομοι διάλογοι του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με Χιλιαστές για την ομολογία του Αποστόλου Θωμά, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την πίστη στον Κύριο

Επειδή στις 3 Οκτωβρίου εόρτασε η Εκκλησία τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη που πίστευσε στον Κύριο από το κήρυγμα του Απόστολου Παύλου στον Άρειο Πάγο, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για την πίστη στον Χριστό.

Αναρτήσεις για την πίστη στον Κύριο

Η υπερηφάνεια σκοτώνει την πίστη, πατώντας ΕΔΩαγιος Διον.Αρεοπαγ2

Για την πίστη στον Κύριο, χρειάζεται ταπείνωση, πατώντας ΕΔΩ

Ο λόγος της πίστης στον Χριστό των Κορινθίων και της απιστίας των Αθηναίων, πατώντας ΕΔΩ

Μερικές αναρτήσεις για την υπερευλογημένη Παναγίας μας

Επειδή πριν 2  εβδομάδες περίπου, στις 1 Οκτωβρίου η Εκκλησία εόρτασε την Παναγία την Γοργοϋπήκοο, θυμίζουμε μερικές αναρτήσεις του ιστολογίου μας για την υπερευλογημένη Παναγίας μας.

Μερικές αναρτήσεις για την υπερευλογημένη Παναγίας μας

Η ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ, ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΝ ΓΥΝΑΙΞΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Ύμνος καί προφητεία της παρθένου Μαρίας (Λουκ. α΄ 46-56), πατώντας ΕΔΩ

PanagΛόγος της υπερευλογημένης Παναγίας μας που ισχύει για όλους, πατώντας ΕΔΩ

Η μεγάλη ισχύς της δεήσεως της υπερευλογημένης Παναγίας μας, πατώντας ΕΔΩ

Μόνο οι Ορθόδοξοι τιμούν την Κεχαριτωμένη Παναγία πρεπόντως, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις με αποσπάσματα από την Αποκάλυψη του Αποστόλου Ιωάννη

Παρακάτω θυμίζουμε στους καλούς αναγνώστες μας αναρτήσεις του ιστολογίου μας με αποσπάσματα από την Αποκάλυψη του Αποστόλου Ιωάννη μαζί με την μετάφραση τους από τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Αναρτήσεις με αποσπάσματα από την Αποκάλυψη του Αποστόλου Ιωάννη

theolΠρόλογος (Αποκ. α΄ 1-3), πατώντας ΕΔΩ

Τό επτασφράγιστο βιβλίο (Αποκ. ε΄1-5), πατώντας ΕΔΩ

Τό θηρίο από τή θάλασσα (ο Αντίχριστος) (Απ. ιγ΄ 1-4), πατώντας ΕΔΩ

αντιχριστοςΤό θηρίο από τήν ξηρά (ο ψευδοπροφήτης) (Απ. ιγ΄ 11-17), πατώντας ΕΔΩ

Κατά παραχώρησι Θεού προσωρινή παγκόσμια επικράτησι του θηρίου (Αποκ. ιγ΄7-8), πατώντας ΕΔΩIXR

Προτροπή γιά υπομονή καί πίστι (Απ. ιγ΄9-10), πατώντας ΕΔΩ

Έρχεται ενδόξως ο Ών καί ο Ήν καί ο Ερχόμενος (Απ. α΄ 7-8), πατώντας ΕΔΩ

Στις θλίψεις θυμόμαστε τον Κύριο

Παρουσιάζουμε πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την παλαιά ομιλία του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Ο Προφήτης Ιωνάς». Στο απόσπασμα σχολιάζει την 1η φράση της Ωδής του Προφήτου Ιωνά «Εβόησα ἐν θλίψει μου πρὸς Κύριον τὸν Θεόν μου».

Στις θλίψεις θυμόμαστε τον Κύριο

ΝΙΣ ωραίος 17-12-1989 με περιγρ

prIO

«Στην θλίψη μου εβόησα».

Όταν έρχεται θλίψη, τότε φωνάζουμε.

Να είναι ευλογημένος ο Θεός που μας δίνει θλίψεις και Τον ενθυμούμεθα και φωνάζουμε. Να είναι ευλογημένος.

Όχι ότι έχει ανάγκη ο Θεός να Τον ενθυμούμεθα, αλλά εμείς έχουμε ωφέλεια να ενθυμούμεθα τον Θεό. Θέλει να Τον ενθυμούμεθα για το καλό μας.

 Την ομιλία θα την βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Για τον Προφήτη Ιωνά και το θεόπνευστο βιβλίο του, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Η Ωδή του Προφήτου Ιωνά και η σύντομη ερμηνεία της, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Το σημείο του Ιωνά (Ματθ. ιβ’ 38-40), πατώντας ΕΔΩ

Άξιος θαυμασμού ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, το γνησιότερο τέκνο του π. Αυγουστίνου

Επειδή πριν 2 εβδομάδες περίπου συμπληρώθηκαν 7 χρόνια και 1 μήνας από την κοίμηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου θυμίζουμε μικρό απόσπασμα από το εξαιρετικό και θαρραλέο άρθρο του κ. Γεωργίου Παπαδόπουλου, πρώην Αντιδημάρχου Χίου, με τίτλο «Ένας πραγματικός ήρωας και μαχητής της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού», που είχε γράψει για τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο (θα το δείτε ΕΔΩ).

Άξιος θαυμασμού ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, το γνησιότερο τέκνο του π. Αυγουστίνου

Γ. ΠαπαδόπουλοςΤου Γεωργίου Φωτ. Παπαδόπουλου
πρ. Αντιδημάρχου Χίου

ΝΙΚ ΜΕ Π. ΑΥΓΠροσωπικά, θαυμάζω τον κ. Νικόλαο Ι. Σωτηρόπουλο και τον θεωρώ το γνησιότερο πνευματικό παιδί του αειμνήστου Γέροντά του (και –μας), μακαριστού Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτη, του όντως σύγχρονου Πατέρα της Ελλαδικής Εκκλησίας.

Ολόκληρο το άρθρο θα το δείτε ΕΔΩ

NIKOLAOS-SWTHROPOYLOS_coverΔείτε και Αναρτήσεις του ιστολογίου μας για το αξιοσήμαντο βιβλίο του κ. Χρήστου Λιβανού, για τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, πατώντας  ΕΔΩ
Ο ιεροκήρυκας π. Παύλος Ντανάς για τον ένθεο ζήλο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
«Βλέπεις όσα «εἶδε καὶ ἄκουσε» ο αγαπημένος σου Παύλος (Β’ Κορ. ιβ’ 4)»,  πατώντας ΕΔΩ
Μικρός αλλά δυναμικός λόγος του ιεροκήρυκα π. Κοσμά για τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός π. Αυγουστίνος ευλογούσε το γνησιότερο τέκνο του για τις αλήθειες που έλεγε για το βαθύτατο γήρας του, πατώντας ΕΔΩ
ΝΙΣ BS περΎμνος στον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις μετά την κοίμηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου (2), πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος ήταν καθοδηγητής ψυχών, πατώντας ΕΔΩ
Αξιοσήμαντη φράση για τους μακαριστούς Ιεραποστόλους π. Αυγουστίνο και Νικόλαο Σωτηρόπουλο και τον π. Εφραίμ τον Φιλοθεΐτη, πατώντας ΕΔΩ

Πρώτο μέλημα του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου στα Γρεβενά, η ζωντάνευση της σχέσης του ποιμνίου με την θεία λατρεία. Ο αείμνηστος π. Αυγουστίνος Μύρου για τον μακαριστό Ιεραπόστολο π. Αυγουστίνο σε Εσπερίδα (Ι΄)

Επειδή πριν 2 περίπου εβδομάδες συμπληρώθηκαν 11 χρόνια και 1 μήνας από την κοίμηση του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου, παρουσιάζουμε 1 απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα της ομιλίας του αειμνήστου π. Αυγουστίνου Μύρου στην Εσπερίδα που πραγματοποιήθηκε πριν 3 περίπου χρόνια και ήταν αφιερωμένη στον μακαριστό Ιεραπόστολο π. Αυγουστίνο (δείτε ΕΔΩ). Ο αείμνηστος π. Αυγουστίνος Μύρου στην ομιλία του παρουσίασε την εκκλησιαστική ιεραποστολική δράση του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου στα χρόνια της Κατοχής και λίγο μετά. 

Πρώτο μέλημα του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου στα Γρεβενά, η ζωντάνευση της σχέσης του ποιμνίου με την θεία λατρεία

Ο αείμνηστος π. Αυγουστίνος Μύρου για τον μακαριστό Ιεραπόστολο π. Αυγουστίνο σε Εσπερίδα (Ι΄)

Για την παρουσία και τη δράση του π. Αυγουστίνου Καντιώτη στην Ι. Μητρόπολη Γρεβενών, https://niksothropoulos.files.wordpress.com/2012/06/cea3cf84ceadcf81ceb3ceb9cebfcf82cea3ceaccebacebacebfcf82.jpgμας άφησε περισπούδαστο βιβλίο ο μακαριστός καθηγητής Στέργιος Σάκκος με τίτλο «ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ». Αυτόπτης αυτός μάρτυς και μαθητής του Γέροντος μαζί με άλλους πολύ γνωστός όπως ο μακαριστός π. Θεόφιλος, ο π. Γερβάσιος που ασχολείται με τις φυλακές, ο π. Αμβρόσιος εδώ στη Μητρόπολή σας, όλα πνευματικά παιδιά εκείνης της εποχής.

«Αρχίζοντας λοιπόν, την πνευματική εργασία στα Γρεβενά, ο π. Αυγουστίνος πρώτο μέλημά του είχε να συγκεντρώσει το λαό στο Ναό, να ζωντανέψει τη σχέση του ποιμνίου με τη θεία λατρεία. Ακαλλιέργητοι οι άνθρωποι, βασανισμένοι, έμεναν παγερά για την πνευματική ζωή και τη θεία λατρεία, δεν είχαν σχεδόν καμία σχέση με την Εκκλησία και τον εκκλησιασμό. Όταν πήγε τις πρώτες Είνε και οι αλλόθρησκοι Εκκλησία; ημέρες να εκκλησιαστεί, να ομιλήσει, βρέθηκε ελάχιστος μέσα στον κεντρικό Ναό της Ευαγγελίστριας.

Εκείνος φρόντισε με κάθε τρόπο να αυξηθεί το εκκλησίασμα, έβαζε και τους ντελάληδες να το αναγγείλουν, τύπωνε ακόμα φέιγ-βολλάν που προέτρεπαν «Όλοι στην Εκκλησία. Να μην λείψει κανείς!» «.

p.AugGrevΔείτε και Τί καί πώς τόν είπαν; Νέο Κοσμά Αιτωλό, πατώντας ΕΔΩ
Για την συμπλήρωση 11 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου και 7 χρόνων από την κοίμηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός π. Αυγουστίνος, διατηρεί το έργο του με χαρακτήρα εκκλησιαστικό, παρ΄ όλους τους κινδύνους. Ο αείμνηστος π. Αυγουστίνος Μύρου για τον μακαριστό Ιεραπόστολο π. Αυγουστίνο σε Εσπερίδα (Ε΄), πατώντας ΕΔΩ
paygΓια τους πολλούς διωγμούς του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Έχουμε ανάγκη ζώσης πίστεως, πατώντας ΕΔΩ
Συγκλονιστικό γεγονός για την αγιασμένη ανεξικακία του μακαριστού π. Αυγουστίνου. Ο αείμνηστος π. Αυγουστίνος Μύρου για τον μακαριστό Ιεραπόστολο π. Αυγουστίνο σε Εσπερίδα (Η΄), πατώντας ΕΔΩ
Πιστοί και ο άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, αποκαλούν τον μακαριστό Ιεραπόστολο π. Αυγουστίνο ως «Νέο Χρυσόστομο», πατώντας ΕΔΩ
Ο μητροπολίτης Σπάρτης Ευστάθιος για τον μακαριστό π. Αυγουστίνο, πατώντας ΕΔΩ
«Όχι θρήνος. Είναι θρύλος», πατώντας ΕΔΩ

Αγάπη και παρρησία (Α΄ Ιω. δ΄ 17-18)

Παρουσιάζουμε 2 στίχους από το αποστολικό ανάγνωσμα της εορτής της Μετάστασης του Αγίου Ιωάννου του Αποστόλου και Θεολόγου και την Α΄ Καθολική επιστολή του, και την μετάφραση του στη νεοελληνική γλώσσα από τον Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για την αγάπη και την παρρησία.

Αγάπη και παρρησία (Α΄ Ιω. δ΄ 17-18)

Το κείμενο του Αποστόλου Ιωάννη

theol

17 Ἐν τούτῳ τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ᾿ ἡμῶν, ἵνα παρρησίαν ἔχωμεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ὅτι καθὼς ἐκεῖνός ἐστι, καὶ ἡμεῖς ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. 18 Φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ᾿ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

βραβειο Α17 Γι΄ αυτό η αγάπη (του Θεού) έχει δειχθή πρός εμάς σέ τέλειο βαθμό, γιά νά έχουμε παρρησία (θάρρος) κατά τήν ημέρα της κρίσεως, εάν, όπως είναι εκείνος, είμεθα καί εμείς απέναντι αυτού του κόσμου (εάν δηλαδή καί εμείς δείχνωμε αγάπη πρός τόν κόσμο). 18 Φόβος στήν αγάπη δέν υπάρχει, αλλ΄ η τελεία αγάπη διώχνει τό φόβο, διότι ο φόβος είναι βασανιστικός, καί όποιος φοβάται δέν έχει φθάσει στήν τελεία αγάπη.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 17-18 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Post Navigation